Sunteți pe pagina 1din 1

OUG nr.

39/2009 privind unele masuri de crestere a


suprafetei contractate pentru irigatii. Ordonanta de
urgenta nr. 39/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 281 din 29 aprilie 2009
Situatia extraordinara se motiveaa prin necesitatea ur!enta de asi!urare a cadrului "uridic pentru acordarea de catre
#uvernul $omaniei a spri"inului financiar utiliatorilor de apa pentru iri!atii, in vederea iri!arii culturilor din onele
pro!noate a fi afectate de seceta.
$iscurile neadoptarii preentului act normativ sunt%
& neexecutarea sau executarea cu intariere a lucrarilor necesare pentru livrarea apei de iri!atii in perioadele de
secete pro!noate pentru anul 2009'
& neacordarea de subventii or!aniatiilor utiliatorilor de apa pentru iri!atii care nu au putut inc(eia contracte
multianuale pana la )0 noiembrie 2008, termen re!lementat prin *e!ea imbunatatirilor funciare nr. 1)8+200,,
republicata, ceea ce va duce la scaderea productiei a!ricole si la plata despa!ubirilor pentru culturile calamitate de
seceta'
& scaderea pronuntata a productiei a!ricole prin neutiliarea la capacitatea potentiala a infrastructurii de iri!atii de
interes public'
& operatorii de retele sau alti detinatori de retele electrice de interes public nu vor furnia ener!ie electrica pentru
statiile de pompare a apei aflate in administrarea -dministratiei .ationale a Imbunatatirilor /unciare, or!aniatiilor de
imbunatatiri funciare si federatiilor de or!aniatii de imbunatatiri funciare'
& nerealiarea obiectivelor stabilite prin Pro!ramul de !uvernare.
In temeiul art. 110 alin. 1,2 din 3onstitutia $omaniei, republicata,
#uvernul $omaniei adopta preenta ordonanta de ur!enta.
Art. I
*e!ea imbunatatirilor funciare nr. 1)8+200,, republicata in Monitorul Oficial al $omaniei, Partea I, nr. 88 din 1)
februarie 2009, se completeaa dupa cum urmeaa%
1. *a articolul 4,, dupa alineatul 1)2 se introduce un nou alineat, alineatul 1,2, cu urmatorul cuprins%
51,2 6upa aviarea de catre consiliile de unitate de administrare si aprobarea de catre consiliul de administratie al
-dministratiei a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru iri!atii sau dupa aprobarea tarifelor reactualiate,
cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al $omaniei, Partea I78a, in
termen de 0 ile de la aprobare.5
2. *a articolul 48, dupa alineatul 1,2 se introduce un nou alineat, alineatul 1,912, cu urmatorul cuprins%
51,912 Pentru seonul de iri!atii al anului 2009, termenul prevaut la alin. 122 este )0 aprilie 2009.5
Art. II
112 3(eltuielile pentru tarifeie de racordare la retelele electrice de interes public a statiilor de pompare a apei aflate in
administrarea -dministratiei .ationale a Imbunatatirilor /unciare, or!aniatiilor de imbunatatiri funciare si federatiilor
de or!aniatii de imbunatatiri funciare se asimileaa altor c(eltuieli de investitii, conform art. ,4 alin. 122 din *e!ea nr.
000+2002 privind finantele publice cu modificarile ulterioare, si se acopera total de la bu!etul de stat, cu respectarea
prevederilor comunitare in domeniul a"utorului de stat.
122 *ucrarile care privesc instalatiile electrice se vor realia in conformitate cu prevederile :otararii #uvernului nr.
90+2008 pentru aprobarea $e!ulamentului privind racordarea utiliatorilor la retelele electrice de interes public.
Art. III
-rticolul II din *e!ea nr. 14;+2008 pentru modificarea si completarea *e!ii imbunatatirilor funciare nr. 1)8+200,,
publicata in Monitorul Oficial al $omaniei, Partea I, nr. 499 din 1, octombrie 2008, se abro!a.