Sunteți pe pagina 1din 6

COALA GIMNAZIAL Marcus Aurelius Creaca / Slaj

CLASELE: pregtitoare i I
INVATATOARE: Dobrinean Ligia i Marian Anca Monica
DATA: 23.04.2014

JOCURI FOLOSITE N PREDAREA DE TIP INTEGRAT
ARIA CURRICULAR: Transcurricular
SUBIC!UL: Rolul i importana jocurilor didactice i activitatilor ludice n nvmntul
integrat la clasele : pregtitoare i I
!I"UL LC#II:
$BIC!I% &'RAL:
videnierea rolului instructiv educativ al jocului didactic n cadrul disciplinelor de curs la
clasele: pregtitoare i I;
(e)*+s,rarea i)-*r,a+.ei j*cului /i/ac,ic 0+ -re/area /e ,i- i+,e1ra,2
$BIC!I% $"RA#I$'AL:
$13 s povesteasc pe baa i!aginii i a ntrebrilor"e#pri!$ndu%se corect;
$2 s e#pri!e caliti ale colegilor;
$3 s reolve corect e#erciii !ate!atice i s co!pun proble!e pe baa e#erciiilor date;
$4 s interpretee rolul anu!itor personaje" &olosindu%se de spontaneitatea lor;
$4 s se !ite i s c$nte n cadrul jocurilor de !uic i !icare;
RSURS MA!RIAL: -la+5a cu a+*,i)-ul -ri)6ara7 )i+1e7 18e) /e a.7 i)a1i+i /i+
-*6e5,i7 -ers*+aje /i+ -*6e5,i 9/ecu-a,e:7 )5,i7 je,*a+e cu 6es,i,*ri ai -ri)6erii7 -e care su+,
scrise e;erci.ii /e a/u+are 5i sc/ere2 )ai )ul,e c8i-uri ale s*arelui7 ,*, cu e;erci.ii )a,e)a,ice7
/u- care ele6ii ,re<uie s alc,uiasc -r*<le)e2

RSURS UMA': ele6ii clasel*r: -re1,i,*are 5i I 5i cele /*u 0+6.,*are7 ale aces,*r clase2
RSURS "R$C(URAL:
M!$(/ "R$C( % conversaia;
% e#plicaia;
%observaia;
%e#erciiul;
%proble!atiarea'


=$RM ( $R&A'I>AR: &rontal" individual" pe grupe ;
BIBLI$&RA=I: 3(urriculu! naional
%)*rganiarea interdisciplinar a o&ertelor de nvare pentru &or!area
+ blended learning , pentru cadrele didactice din nv!$ntul pri!ar --
3didactic'ro
1
PREZENTAREA JOCURILOR REALIZATE:
'*i7 cele /*ua 0+6.,*are /e la clasele : -re1,i,*are 5i I7 res-ec,i6: ($BRI'A' LI&IA 5i
MARIA' A'CA M$'ICA7 /e la ?C$ALA &IM'A>IAL MARCUS AURLIUS CRACA7
+e3a) c*+ce-u, lec.ia7 0+,r3u+ al, )*/ 7 /ec@, /e *<icei. (e aceea7 aces,a +u es,e u+ -r*iec, /e
lec.ie clasic7 ci * -reAe+,are a u+*r j*curi e;-eri)e+,a,e /e +*i la a)<ele clase7 j*curi care -lac
ele6il*r7 5i +e su+, u,ile 0+ -re/area /e ,i- i+,e1ra,. A) /a, c@,e6a e;e)-e /e j*curi care se -*,
u,iliAa 0+ )*/ Brec6e+, la clas7 i+/iBere+, /e ,i-ul lec.iei7 j*curi7 sau ele)e+,e /e j*c7 care +e aju,
Bie la -re/area cu+*5,i+.el*r7 la c*+s*li/area 5i Bi;area l*r 7 sau la 6eriBicarea aces,*ra.
C+ i+,r*/ucere7 a5a cu) Bace) 0+ Biecare Ai7 +e3a) salu,a,7 B*l*si+/ u+a /i+,re B*r)ele +*as,re /e
salu,7 5i a) 6eriBica, s,area /e s-iri, a c*lec,i6ului.
'e3a) a;a, -e ,e)a "RIM%ARA7 /e aceea7 ,*, 0+ -ar,ea i+,r*/uc,i6 a) B*l*si, * -la+57 -e
care a) i+,ui,3* 0)-reu+7 -u+@+/ acce+, -e e;-ri)area c*rec, a ele6il*r.
A) ci,i,7 a-*i Le1e+/a 18i*celului 7 -e+,ru a Bi ,*, 0+ ,*+ cu a+*,i)-ul 5i ,e)a7 a-*i7a) B*l*si,
)e,*/a RAI7 )*/iBica, 0+ Bu+c.ie /e -ar,iculari,.ile /e 6@rs, 5i i+/i6i/uale ale c*-iil*r /i+ cele
/*u clase. ?i -e+,ru c ace5,ia se /escurc )ai 1reu 0+ a a/resa 0+,re<ri7 aces,ea au B*s, a/resa,e
/e c,re ca/rul /i/ac,ic7 B*l*si+/u3se ca ele)e+, /e j*c : )i+1ea.
1.Metoda R. A. I.
Are la <aA s,i)ularea 5i /eA6*l,area ca-aci,.il*r ele6il*r /e a c*)u+ica 9-ri+ 0+,re<ri 5i
rs-u+suri: ceea ce ,*c)ai au 0+6.a,. (e+u)irea -r*6i+e /e la i+i.ialele cu6i+,el*r .spunde
Arunc Interog/ea 5i se /esB5*ar as,Bel: la sB@r5i,ul u+ei lec.ii sau a u+ei sec6e+.e /e lec.ie7
-r*Bes*rul7 0)-reu+ cu ele6ii si7 i+6es,i18eaA reAul,a,ele *<.i+u,e 0+ ur)a -re/rii30+6.rii7
-ri+,r3u+ j*c /e aru+care a u+ui *<iec, )ic 5i u5*r 9)i+1e: /e la u+ ele6 la al,ul. Cel care aru+c
)i+1ea ,re<uie s -u+ * 0+,re<are /i+ lec.ia -re/a, celui care * -ri+/e. Cel care -ri+/e )i+1ea
rs-u+/e la 0+,re<are 5i a-*i aru+c )ai /e-ar,e al,ui c*le17 -u+@+/ * +*u 0+,re<are. 6i/e+,
i+,er*1a,ul ,re<uie s cu+*asc 5i rs-u+sul 0+,re<rii a/resa,e. le6ul care +u cu+*a5,e rs-u+sul
iese /i+ j*c7 iar rs-u+sul 6a 6e+i /i+ -ar,ea celui care a -us 0+,re<area. Aces,a are *caAia /e a )ai
aru+ca 0+c * /a, )i+1ea7 5i7 /eci7 /e a )ai -u+e * 0+,re<are. C+ caAul 0+ care7 cel care i+,er*18eaA
es,e /esc*-eri, c +u cu+*a5,e rs-u+sul la -r*-ria 0+,re<are7 es,e sc*s /i+ j*c7 0+ Ba6*area celui
cruia i3a a/resa, 0+,re<area. li)i+area cel*r care +u au rs-u+s c*rec, sau a cel*r care +u au /a,
+iciu+ rs-u+s7 c*+/uce ,re-,a, la r)@+erea 0+ 1ru- a cel*r )ai <i+e -re1,i.i. Me,*/a R.A.I. -*a,e
Bi B*l*si, la sB@r5i,ul lec.iei7 -e -arcursul ei sau la 0+ce-u,ul ac,i6i,.ii7 c@+/ se 6eriBic lec.ia
a+,eri*ar7 0+ai+,ea 0+ce-erii +*ului /e)ers /i/ac,ic7 0+ sc*-ul /esc*-eririi7 /e c,re -r*Bes*rul ce
asis, la j*c7 a e6e+,ualel*r lacu+e 0+ cu+*5,i+.ele ele6il*r 5i a reac,ualiArii i/eil*r3 a+c*r.
le6ii +*5,ri 7 Bii+/ )ici7 0+cerc) s e6i,a) sc*a,erea l*r /i+ j*c7 -e+,ru a +u crea s,ri /e s-iri,
+e1a,i6e7 sau7 se+,i)e+,e /e a6ersiu+e.
. Jo!"# de $o#
D*cul /e r*l es,e c*+si/era, * ar, )a1ic a i)i,a.iei 5i a -reBacerii. C+ ca/rul j*curil*r /e r*l c*-ilul
re-r*/uce Bic,i6 * si,ua.ie real 9-ers*+aje7 Be+*)e+e7 Bu+c.ii7 rela.ii: 0+,r3u+ sce+ariu -res,a<ili,.
Be+eBiciile -e care aces,e ac,i6i,.i le au 0+ /eA6*l,area lui su+, +e+u)ra,e7 /eA6*l,@+/ a<ili,.i
i)-*r,a+,e 5i aju,@+/u3l s 0+.elea1 * )ul.i)e /e c*+ce-,e 5i i/ei -e care al,Bel cu 1reu 5i le3ar
-u,ea e;-lica.
2
D*cul /e r*l +u es,e /*ar * ac,i6i,a,e /is,rac,i6 -e+,ru cel )ic7 el /e6i+e u+ i+s,ru)e+, ese+.ial al
0+6.rii. C*-ilul 0+6a. -ri+ e;-erie+.7 /e*arece /e6i+e Eac,*rE al 6ie.ii s*ciale 5i +u +u)ai7 5i are
*caAia s 0+6e.e lucruri +*i7 s 05i B*r)eAe c*+6i+1eri 5i s 0+Bru+,e si,ua.ii c*)-lica,e7 0+ care se
6e/e +e6*i, s 1seasca s*lu.ii crea,i6e -e+,ru a le /e-5i. "*,ri6i, s-eciali5,il*r7 -ri+ aces, ,i- /e
j*c7 el es,e 0+curaja, s se j*ace 5i s /*<@+/easc * )ul.i)e /e a<ili,.i 5i cu+*5,i+.e: 05i
e;-l*reaA i)a1i+a.ia7 /*<@+/e5,e +*i ele)e+,e /e li)<aj7 5i 05i /eA6*l, 6*ca<ularul.
Mai +*u7 e;-er.ii 0+ -si8*l*1ia c*-ilului7 au /e)*+s,ra, c j*cul /e r*l B*l*se5,e 5i s,i)uleaA +u
/*ar la,ura e)*.i*+al7 li)<ajul sau a<ili,.ile )*,*rii7 ci are u+ r*l ese+.ial 0+ /eA6*l,area
i+,eli1e+.ei celui )ic. (e,er)i+ B*r)area u+*r c*+e;iu+i si+a-,ice la +i6el cere<ral. Cu c@, se
B*r)eaA )ai )ul,e c*+e;iu+i /e aces, 1e+7 cu a,@, c*-ilul /e6i+e )ai i+,eli1e+,.
Al.i cerce,,*ri su+, /e -rere c j*cul /e r*l s,i)uleaA /eA6*l,area ,i)-urie a creierului7 0+ s-ecial
a l*<ului Br*+,al7 care re1leaA c*)-*r,a)e+,ul c*-ilulului.
(i+c*l* /e ,*a,e <e+eBiciile -e -la+ s*cial7 c*1+i,i6 5i -si8*)*,*r7 s,i)ularea i)a1i+a.iei r)@+e
cel )ai i)-*r,a+, a6a+,aj al aces,ui j*c.
Reconstituirea unor scene de poveste
"*6e5,ile -e+,ru c*-ii su+, * surs i+e-uiAa<il /e i+s-ira.ie -e+,ru j*curile /e r*l. "e l@+1 Ba-,ul
c -ric8i+/elul -*a,e -u+e 0+ sce+ 5i -ers*+aliAa -*6e5,i clasice 7c*-ilul -*a,e Bi -r*6*ca, s
rec*+s,i,uie 0+ )a+iera -r*-rie a+u)i,e sce+e /i+ ele sau Bi+alul l*r.
D*curile /e r*l7 -*, Bi -re1a,i,e 0+ -reala<il7 sau +u. '*i a) 0+cerca, s s,i)ul) la c*-ii7
i)a1i+a.ia7 crea,i6i,a,ea7 s-*+,a+ei,a,ea7 a) 0+cerca, s reac,ualiA) cu+*5,i+.e /es-re cele ,rei
-*6e5,i -use 0+ sce+ : Ursul -cli, /e 6ul-e7"u+1u.a cu /*i <a+i 5i Ca-ra cu ,rei ieAi7s3i
ls) s se e;-ri)e li<er7 Bc@+/ c*rec,urile /e ri1*are. Me+.i*+) Ba-,ul c7 +i)ic +u a B*s,
re1iAa,7 +i)ic +u a B*s, -la+iBica,. Sce+ele /i+ -*6es,e7 -use 0+ sce+7 au B*s, alese -e l*c. A)
)iAa, -e Ba-,ul7 c /*)e+iul -*6e5,il*r es,e u+ul )iriBic -e+,ru c*-ii.
AMBL j*curi )e+.i*+a,e )ai sus7 -*, Bi B*l*si,e cu succes 0+ ac,i6i,.ile /e CLR7 /ar +u +u)ai.
%. & Re!"'oa(te )o*e+tea,
s,e u+ j*c7 care ca 5i cele a+,eri*are7 -*a,e Bi u,iliAa, 0+ ac,i6i,.ile /e CLR7 /ar a6@+/ 0+ 6e/ere c
realiA) * -re/are /e ,i- i+,e1ra,7 -*a,e Bi B*l*si, 0+ *rice lec.ie 5i 0+ *rice )*)e+, al u+ei lec.ii.
s,e u+ j*c a;a, -e /eA6*l,area li)<ajului7 a )e)*riei 6iAuale 5i +u +u)ai7 u+ j*c -ri+ care se -*,
reac,ualiAa7 sau Bi;a cu+*5,i+.e.
C+ 6aria+,a B*l*si, /e +*i7 /e aces, /a,7 a) B*l*si, i)a1i+i /i+ -*6e5,i7 Bi;a,e -e u+ -*lis,ire+7 5i
-ers*+aje /i+ aces,e -*6e5,i7 /ecu-a,e 5i a)es,eca,e. Sarci+a c*-iil*r7 a B*s, aceea /e a recu+*a5,e
-*6es,ea7 a3i e+u+.a ,i,lul c*rec, 5i clar7 5i /e a 1si -ers*+ajele /i+ -*6es,ea res-ec,i675i a le
su-ra-u+e -es,e i)a1i+e7 cu aju,*rul u+*r ace /e 1)lie.
!re<uie i+sis,a, -e c*rec,i,u/i+ea e;-ri)rii ele6il*r7 -e e;-ri)area i+/i6i/ual7 -ri+ ri/icare /e
)@+. Recu+*sc@+/ -*6e5,ile7 ei su+, ,e+,a.i s rs-u+/ 0+ c*r.
3
%. & Ma(-'a de +).#at,
O/-e!t-*e:3 cre5,erea 0+cre/erii 0+ -r*-iile ca-aci,.i 5i a 0+cre/erii 0+ si+e2
3 /eA6*l,area 1@+/irii -*Ai,i6e2
Duc,*rii su+, 0+curaja.i s se e;-ri)e7 s c*)u+ice7 s 1seasc ceea ce e -*Ai,i6 la c*le1ii l*r.
A) B*r)a, /*u 5iruri /e c*-ii7 Ba. 0+ Ba.7 care re-reAe+,au )a5i+a /e s-la,. C@.i6a 6*lu+,ari7
si,ua.i l@+1 )a5i+a /e s-la,7 au re-reAe+,a,ruBele )ur/are. Ace5,ia a6eau s ,reac -e r@+/ 7
-ri+ )a5i+a /e s-la, 7 a/ic -ri+,re cele /*u 5iruri /e c*-ii7 -e+,ru a Bi s-la.i /e /eBec,e 5i a
r)@+e /*ar cali,.ile.C@+/ -ri)ul c*-il aju+1e 0+ /re-,ul -ri)ei -erec8i /i+ 5ir7 se *-re5,e 5i
a5,ea-, s Bie Fs-la,: Biecare -ar,ici-a+, la j*c 0l a,i+1e 5i 0i s-u+e * cali,a,e -ers*+al sau ce6a
Bru)*s /es-re el. Cel Fs-la, ,rece )ai /e-ar,e7 5i 6i+e ur),*rul. Se i+sis, /e la 0+ce-u, -e
carac,erul -*Ai,i6 al c*)u+icrii.
'ea-ra, ,re<uie s ,reac -ri+ F)a5i+a /e s-la, c*-iii ,ri5,i7 ,i)iAi7 +e1a,i6i5,i7 -e+,ru a le
ri/ica )*ralul7 -e+,ru a le /eA6*l,a 0+cre/erea 0+ si+e sau -e+,ru a3i /e,er)i+a s 1@+/easc
-*Ai,i6.
A,u+ci c@+/ a6e) ,i)-7 cu,a) ca -ri+ )a5i+a /e s-la,7 s ,reac ,*.i c*-iii.
Aces, j*c -*a,e Bi B*l*si, -e+,ru G s-ar1erea 18e.ii H7 0+ i+c8eierea u+ei lec.ii7 /ar es,e B*ar,e -*,ri6i,
0+ *rele /e devoltare personal'
0. &P1'2a de )a-a'3e' ,
?i aces, j*c7 ca 5i a+,eri*rul7 are ca) aceea5i u,ili,a,e7 acelea5i *<iec,i6e7 /*ar re1ulile /e j*c su+,
al,ele . s,e u+ j*c u,iliAa, cu succes 0+ *rele /e /eA6*l,are -ers*+al7 /ar -*a,e Bi u,iliAa, la *rice
*<iec, /e 0+6.)@+,.
C*-iii se a5eaA 0+,r3u+ cerc7 se -ri+/ /e )@i+i7 -e+,ru ca cercul s Bie c@, )ai r*,u+/7 a-*i se
/es-ri+/. U+ul /i+,re juc,*ri are u+ 18e) /e a.7 /esBace -u.i+ a. /e -e 18e)7 * 0+6@r,e /u-
/e1e,7 a-*i aru+c 18e)ul al,ui juc,*r 7 e+u+.@+/u3i +u)ele 5i * cali,a,e a sa. (e e;e)-lu : Aru+c
aces, 18e) /e a.7 lui I*+u.7 cel is,e.. =iecare c*-il7 6a s,r@+1e <i+e a.a /u- /e1e,7 0+ai+,e /e a
aru+ca 18e)ul7 5i a e+u+.a cali,a,ea c*le1ului su7 as,Bel 0+c@,7 0+,re ei7 se 6a .ese * -@+A /e
-aia+je+: 7 * G -@+A a rela.iil*r i+,eru)a+e7 a -rie,e+iei7 a c*le1iali,.ii H.
Se 6a -u+c,a Ba-,ul c7 0+ *rice 1ru-7 Biecare -ers*a+ ,re<uie s Bac -ar,ea sa7 -e+,ru a )e+.i+e
rela.ia cu ceilal.i )e)<ri ai 1ru-ului.C@+/ u+ul sca- 18e)ul 5i +u3l )ai -ri+/e7 sau ru-e a.a7
1ru-ul se /es,ra). (ac u+ul 7 sau )ai )ul.i re+u+.7 res-*+sa<ili,.ile r)@+ -e u)erii cel*rlal.i7
5i se s,ric ec8ili<rul.
'*i B*l*si) B*ar,e /es aces, j*c7 5i ca u+ ele)e+, /e /es,i+/ere7 crearea 5i a-*i7 /esBacerea -@+Aei7
Bii+/ )*)e+,e /e a)uAa)e+, )a;i).
4. E#e5e'te de 3o! 6' #e!t--#e de MEM
"ri+,re j*curile Bil)a,e7 a) B*l*si, +i5,e ele)e+,e /e j*c7 u,ile 0+ ac,i6i,.ile /e MM.
U+ul /i+,re ele7 a B*s, acela /e c*)-le,are a -la+5ei "RIM%ARA79 i+,ui, la 0+ce-u,:7 cu
G 6es,i,*ri ai -ri)6erii H 91@Ae7 Bl*ri:7 -e care erau scrise e;erci.ii )a,e)a,ice. le6ii au a6u,
sarci+a /e a35i ale1e u+ 6es,i,*r -reBera, 5i a3l Bi;a -e -la+57 -e+,ru a c*)-le,a -eisajul 5i a3l
0+Bru)use.a. C+ai+,e /e as,a7 0+s7 ele6ul ,re<uia s reA*l6e )i+,al7 u+ e;erci.iu /e a/u+are sau
sc/ere7 scris -e aces, 6es,i,*r. Ac*l* u+/e ele6ii /e clasa -re1,i,*are +u s3au /escurca,7 a)
ceru, aju,*rul7 cel*r /i+ clasa I.
"ri+ aces, j*c7 care -*a,e Bi B*l*si, 0+ e,a-a /e calcul )i+,al7 al *rel*r /e MM7 /ar 5i 0+ al,e e,a-e
ale al,*r *<iec,e /e 0+6.)@+,7 se /eA6*l, 1@+/irea l*1ic*3)a,e)a,ic7 se c*+s*li/eaA
4
/e-ri+/erea /e calcul )i+,al7 Br aju,*rul )a,erialului i+,ui,i6 9 <e.is*are7 /e1e,e7 s*c*,i,*ri e,c:.7
se 0)<*1.esc cu+*5,i+.ele7 se Bi;eaA *-era.iile 5i aju, c*-iii s Bac /iBere+.e 0+,re *-era.ii 9 cei
)ici7 0+c le )ai c*+Bu+/:.
Al, ele)e+, /e j*c7 0+ ac,i6i,.ile /e MM7 3 reA*l6are /e -r*<le)e7 /u- e;erci.ii /a,e7 e;erci.ii
scrise -e /iBeri,e i)a1i+i. (e /a,a aceas,a7 e;erci.iile au B*s, scrise -e +i5,e c8i-uri ale u+ui s*are
-ri)6ra,ic . le6ul +u)i,7 a 6e+i, la ,a<l7 a ci,i, cu 6*ce ,are e;erci.iul /e a/u+are7 sau sc/ere
scris -e -ri)ul c8i-7 a-*i a B*r)ula, * -r*<le). Si1ur c la clasa -re1,i,*are7 aceas,a es,e *
sarci+ /es,ul /e /iBicil7 /ar es,e <i+e ca ele6ii s Bie a+,re+a.i /e )ici 0+ as,Bel /e ac,i6i,.i. A)
c*rec,a, 5i aju,a, ele6ii7 ac*l* u+/e a B*s, +ecesar. s,e i)-*r,a+,7 ca ei s 5,ie c 0+ *rice -r*<le)
e;is, i+B*r)a.ii care +i se /au7 5i al,ele 7 care +i se cer. As,Bel7 ,re<uie s e;is,e u+ c*r- al
-r*<le)ei7 5i * i+,re<are. A,u+ci c@+/ e;erci.iile /u- care ei au /e B*r)ula, -r*<le)e7 su+, scrise
-e /iBeri,e i)a1i+i7 sarci+a /e6i+e )ai a,rac,i67 5i )u+ca l*r7 -arc7 )ai u5*ar.
B*r,ul -e care 0l Bace c*-ilul 0+ reA*l6area /e -r*<le)e7 -resu-u+e * )are )*<iliAare a -r*cesel*r
-si8ice c*1+i,i6e7 6*li,i6e 5i )*,i6a.i*+al aBec,i6e. (i+,re -r*cesele c*1+i,i6e7 cea )ai s*lici,a, e
1@+/irea7 -ri+ cele 4 -r*cese l*1ice: a+aliAa7 si+,eAa7 c*)-ararea7 1e+eraliAarea 5i
a<s,rac,iAarea.ReA*l6@+/ -r*<le)e7 B*r)) la ele6i7 -rice-eri 5i /e-ri+/eri /e a a+aliAa si,ua.ia
-r*<le)a,ic7 5i /e a /esc*-eri calea7 sau cile7 /e a rs-u+/e la ce +i se cere 0+ -r*<le).
le)e+,ele /e j*c7 Bac )a,e)a,ica )ai Bru)*as7 )ai a,rac,i67 )ai accesi<il.
7. &Se 6'to$! $1'd"'e#e,
s,e u+ j*c -e care +*i 0l B*l*si) 0+ *rele /e MM7 -ri+,re )ul,e al,e j*curi 0+/ra1i,e /e c*-ii. s,e
u+ j*c care c*+.i+e 5i )uAic7 5i 6ersuri7 5i )i5care -e )uAic. "*a,e Bi B*l*si, 0+ ca/rul *ricrei *re
/e curs7 )ai ales7 c@+/ ele6ii /au se)+e /e -lic,iseal 5i *<*seal. s,e u+ j*c /r1u. care s*lici,
a,e+.ia7 auAul )uAical 7 6*cea7 )i5carea /u- )uAic7 ri,)ul )uAical e,c.
La 0+ce-u,7 a) re-ar,iAa, r*lurile: r@+/u+elele )a)7 a/ic7 +*i 0+6.,*arele7 5i -uii3 c*-iii7 Biecare
cu +u)ele su.
Re1ula j*cului7 es,e ur),*area: c@+/ u+a /i+,re r@+/u+elele )a)7 6a s,ri1a u+ -ui7 aces,a 6a 6e+i
ciri-i+/ 5i 1es,icul@+/7 a/ic i)i,@+/ A<*rul7 5i se 6a a5eAa 0+ s-a,ele ei. (e e;e)-lu: U+a /i+
0+6.,*are s,ri1: S 6i+ la )i+e r@+/u+elul /I... 2 aces,a 6i+e 5i A<ur@+/ 5i ciri-i+/ ci-3
ciri- se a5eaA7 0+ s-a,ele )a)ei lui. C+ s-a,ele Biecrei )a)e7 se 6a B*r)a * c*l*a+ /e -ui.
D*cul se -*a,e re-e,a7 -@+ ce ,*.i c*-iii7 6*r Bi i)-lica.i 0+ j*c 9 0+ Bu+c.ie /e ,i)-ul /is-*+i<il:.
8. . &A#"'e#"# ,
%ersurile 5i )uAica aces,ui j*c )uAical su+, B*ar,e <i+e cu+*scu,e. s,e u+ j*c /e )uAic 5i
)i5care7 B*l*si, 0+ ca/rul *rel*r /e -r*Bil7 sau la Bi+alul u+ei lec.ii. C*-iii se .i+ /e )@i+i 7 Bii+/
a5eAa.i 0+,r3u+ cerc7 5i c@+, c@+,ecelul 0+6@r,i+/u3se. C@+/ 0+ce-e u+ al, 6ers7 se sc8i)< 5i /irec.ia
/e )ers. C*-iii7 0+ 1e+eral7 ui, aces, lucru7 5i se creeaA u+ a)uAa)e+, ,eri<il. C+ clasele )ai )ari
se -*, crea 5i a+u)i.i -a5i /e /a+s7 -e )uAica aceas,a7 /i+ ce 0+ ce )ai c*)-lica.i7 0+ Bu+c.ie /e
6@rs,a c*-ilului.
D*curile /e )uAic 5i )i5care su+, s,r@+s le1a,e /e /i+a)is)ul 5i s-eciBicul 6ie.ii7 0+ -eri*a/a
c*-ilriei7 c*+,ri<ui+/ la /eA6*l,area auAului )uAical7 al 6*cii c*-iil*r7 al /eA6*l,rii /iBeri,el*r
se1)e+,e ale c*r-ului7 5i realiA@+/ ,riri i+,e+se. Aces,ea e6*lueaA7 a,@, su< as-ec,ul c*)-le;i,.ii7
c@, 5i al )*/ului /e *r1a+iAare.
"ri+ s,ruc,ura 5i c*+.i+u,ul l*r7 j*curile )uAicale 5i cele /e )iscare c*+,r<uie la s*cialiAarea
c*-iil*r7 la B*r)area -ri)el*r -rie,e+ii7 la /eA6*l,area s-iri,ului /e *<ser6a.ie7 a a,e+.iei7 a
0+/e)@+rii7 a -ers-icaci,.ii e,c.
Ca * c*+cluAie la ,*, ce a) aBir)a, 5i /e)*+s,ra,7a) -u,ea s-u+e c j*cul /i/ac,ic es,e +u /*ar
* )e,*/ eBicie+,7ci -ur 5i si)-lu7)a1ic."ri+ j*c7-*.i *<.i+e sa,isBac.ii 5i succese 1ara+,a,e.
4
Ar Bi -ca,7ca +*i7/asclii7-ri+5i /e -r*<le)ele c*,i/ie+e7/e 1*a+a /e a realiAa u+ +u)r c@, )ai
)are /e ac,i6i,.i7s ui,) s Bi) c*-ii7s ui,) s +e juc) 5i s +u /e/ic) )car ci+ci
)i+u,e7/i+ ci+ciAeci7/ura,a u+ei lec.ii7-e+,ru a i+,ra 0+ u+i6ersul )iriBic al j*cului.
'*i ca /ascli7lucr) cu suBle,e7iar suBle,ul u+ui c*-il es,e a,@, /e Bra1e/7/e -ur7iar
+*i7)*/ela,*rii7-u,e) B*r)a 0+ )*/ -*Ai,i67sau7/i)-*,ri67u+ carac,er.
$rice -r*Besie e Bru)*as /ac * Baci /i+ -lcere7/ac * Baci cu suBle,ul.C+ e/uca.ie7ci+e +u are
)e+ire7c8e)are 5i 6*ca.ie7ci+e +u iu<e5,e c*-iii7+u are ce cu,a.
Iar /ac iu<i) c*-iii 5i +e -lace ceea ce Bace)7+u 6*) ui,a c j*cul es,e ac,i6i,a,ea -ri)*r/ial
l*r7+u 6*) ui,a s 0)<i+) 0+6.area cu j*cul7+u 6*) ui,a s Bace) lec.iile c@, )ai -lcu,e 5i )ai
a,rac,i6e7iar reAul,a,ele 6*r Bi -e )sura i)-licrii +*as,re.
J

S-ar putea să vă placă și