Sunteți pe pagina 1din 18

CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!

r"e
CONCEPTE FUNDAMENTALE DE TEORIE A LITERATURII
OBIECTIVELE CURSULUI
Obiectiv principal: selectarea pre!entarea i e"plicarea n# i$nil#r % c#nceptel#r val#ri!ate
i &#l#site 'n teoria literar (e in&l$en ) #cci(ental) * i re&lectat) c$ prec)(ere 'n spa i$l
e$r#pean i n#r(+a,erican-
Obiectiv sec$n(ar: p#p$lari!area $n#r n# i$ni .enerale speci&ice literat$ril#r ariil#r
c$lt$rale st$(iate 'n ca(r$l Departa,ent$l$i (e Li,bi i Literat$ri Orientale 'n ca(r$l
$n#r pr#iecte (e .r$p c#ncreti!ate 'n pre!ent)ri ale st$(en il#r *c$ n$an )ri c/t ,ai
i,p#rtante 0 literat$rile tra(i i#nale 'naintea p)tr$n(erii in&l$en el#r #cci(entale i
literat$rile respective c$ ,#(i&ic)ril l#r 'n % (in l$,ea ,#(ern) i c#nte,p#ran)-
DISPUNEREA INFORMA IEI
CONCEPT
(e&ini ie
#biective
ist#ric
c#n in$t
citate
bibli#.ra&ie
COMPETEN E VI1ATE
Utili!area in&#r,a iil#r (#b/n(ite cu precdere 'n anali!a $n$i te"t literar str$ct$rat 'n
c#n&#r,itate c$ n#r,ele ,#(erne i c#nte,p#rane speci&ice literat$rii spa i$l$i e$r#+
atlantic
Sesi!area $n#r (i&eren e (e ab#r(are a te"t$l$i literar 'n $r,a lect$rii $n#r te"te (e critic)
literar) elab#rate c$ prec)(ere 'n peri#a(ele ,#(ern) i c#nte,p#ran)
P#sibilitatea (e a anali!a i $tili!a repere narat#l#.ice c#,$ne l$,ii ,#(erne i
c#nte,p#rane in&l$en ate c$ prec)(ere (e literat$ra elab#rat) 'n spa i$l e$r#+a,erican
A2 LITERATURA
Fatalitate topologic (Roland Barthes): a fi sau a nu fi (literatur)?
A232 (e&ini ie
3
A232a2
4
ist#ric$l i eti,#l#.ia cuvntului: termenul de litteratura n lima latin ! un
echivalent al termenului grecesc grammati"a # tiin a literelor$ ini ial era o disciplin
oligatorie % tiin a citirii i scrierii corecte$
Antic5itate: &tili'area te(telor (literare) pentru familiari'area elevilor cu semnele grafice i
utili'area acestora au adugat n timp valen e stilistice tiin ei literelor
Sec2 al 6VII+lea: La Br$78re men iona calitatea atriuit erudi ilor socoti i oameni de o
agreail literatur (literatur # cultur)
Sec2 al 6VIII+lea: )iteratura este ansamlul operelor scrise care au o func ie estetic (*asile+
,-.)
1
defini ia: ofer o aparen enciclopedic+ fiind n realitate o sec iune din informa ia posiil referitoare la
suiectul dat
2
/on inutul 01,1a1 sistemati'ea' informa iile din *asile+ Op cit1+ Bibliografie1
1
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
/itat 21 R3diger % venera ia aproape religioas pentru opera de art i pentru artist111
ncepnd cu secolul al 18-lea, a pus literaturii i poeziei un nimb sacru i ezoteric (4iaconu 5
Bolta u+,,6)
A232b2 (e&ini ii ale l$,ii c#nte,p#rane *sec#lele al 66+lea i al 66I+lea-
)iteratura constituie o component esen ial a patrimoniului nostru cultural1 7a asimilea' i
81119 sistemati'ea' prin mi:locirea cuvntului o e(perien de cunoa tere+ ca form de
manifestare a spiritului creator1 (4uda+ ;)
produs spiritual cu e(isten cert (4uda+ <)
=rin literatur se n elege+ n sens larg+ totalitatea operelor scrise sau orale+ care ndeplinesc o
func ie artistic1 (*asile+ >)
Obiective
/rea ie i stimul creator
0similare
?istemati'are
Ev#l$ ie
=rima etap de evolu ie % transmiterea te(telor pe cale oral
7volu ie paralel: oral i scris (condi ionarea sistemelor de scriere)
Citate
suiectivitatea unei societ i n revolu ie permanent (?artre+ @ean =aul+ /e este literatura?
http:AABBB1scrid1comAdocA,;;<66.6A?artreCDhatCisC)iterature consultat miercuri+ ,E feruarie
;-,;+ orele ,;:-<+ p1 ,EF)
tot ce e scris+ tiprit sau pulicat ntrCun fel oarecare 81119 un sens ce apare ca atare n sintagme ca
literatur primar+ literatur secundar+ literatur de specialitate+ literatur de oper+ literatur
pentru pian+ literatur cosmetic$ 81119 Gliteratur frumoasH+ eletristic+ prin care se n eleg
te(te cu preten ii de valori estetice (=lett+ 2einrich F1+ n 4iaconu 5 Bolta u+,,6)
constatarea tautologic: Gliteratura e unica art folosind cuvntulH (Iosifescu+ ,,-)
literatura nseamn mai ales o activitate creatoare (Delle" 5 Darren+ <>)
literatura % un oiect para'itar al lima:ului+ un discurs n care credem fr a crede+ cci actul
lecturii se spri:in pe o oscila ie necontenit ntre dou sisteme: G*ede iCmi cuvintele+ sunt
lima:$ vede iCmi sensurile+ sunt literaturH (Barthes+ ;.<)
GJe aflm n fa a unui fapt ciudat1 0proape 'ilnic ne ocupm de opere literare1 )e citim+ ne
lovim de ele+ ne farmec sau ne displac+ le apreciem+ emitem diferite :udec i asupra lor+ purtm
discu ii+ scriem studii despre unele opere+ le studiem istoria+ devin aproape atmosfera n care
trim1 ?Car prea c (noi) cunoa tem deplin i e(haustiv oiectul acestor preocupri+ i totu i+
dac cineva ne pune ntrearea: ce e + de fapt+ o oper literar?+ treuie s constatm cu o anumit
surprindere c nu gsim nici un rspuns corect+ mul umitor1H (Roman Ingarden citat n
Iosifescu+ p1 FK)
Loat lumea tie % scrie =aulhan % c sunt dou literaturi n 'ilele noastre+ cea rea+ care n
realitate este de necitit (8 i9 care este citit pe larg) i cea un+ care nu este citit (?artre+ @ean
=aul+ /e este literatura? http:AABBB1scrid1comAdocA,;;<66.6A?artreCDhatCisC)iterature
consultat miercuri+ ,E feruarie ;-,;+ orele ,;:-F+ p1 ,.-)
literatura concret va fi o sinte' a Jegativit ii+ ca o putere de de'rdcinare din dat+ i un
=roiect+ n postura de contur a unei ordini viitoare$ va fi Festivalul+ oglinda n flcri care arde tot
ceea ce se reflect n ea i genero'itate+ cu alte cuvinte % o inven ie gratuit a darului1 (?artre+
2
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
@ean =aul+ /e este literatura? http:AABBB1scrid1comAdocA,;;<66.6A?artreCDhatCisC)iterature
consultat miercuri+ ,E feruarie ;-,;+ orele ,;:,>+ p1 ,.-)
CON INUTUL: conclu'ii preliminare
32 Jatura cultural (activitate e(clusiv re'ervat homo sapiens ! natur vs1 A sau
complementar conceptului de cultur) % produs cultural specific omului
42 /aracteristica dialogic ! comunicare
92 ?uport lingvistic (lima:ul)
:2 Jatur dul % oralitate+ scriere A te(t (condi ionare grafic par ial)
;2 =oate de'volta ni e specifice (e(1 literatur de specialitate % 2einrich =lett)
Bibli#.ra&ie
32 Barthes+ Roland1 Essais critiques1 =aris: 7ditions du ?euil+ ,F.K1
42 4iaconu+ 0nca 5 Bolta u+ 4orica1 ntroducere n teoria literaturii1 Bucure ti: 7ditura
&niversit ii din Bucure ti+ ;--;1
92 4uda+ Mariela1 ntroducere n teoria literaturii1 7d1 a <Ca rev1 Bucure ti: 0)) 7duca ional+
;--.1
:2 Iosifescu+ ?ilvian1 !onfigura ie i rezonan e" #n itinerar teoretic 1 Bucure ti: 7ditura 7minescu+
,F><1
;2 =op+ Nihai+ coord1 !e este literatura$ coala formal rus" %ntologie 1 Bucure ti: 7ditura
7minescu+ ,F><1
6. ?artre+ @eanC=aul1 &hat is 'iterature$" Lranslated from the French O Bernard Fechtman1 JeB
Por": =hilosophical )irarO+ Inc1+ ,FKF1 (alternativa media:
http:AABBB1scrid1comAdocA,;;<66.6A?artreCDhatCisC)iterature consultat miercuri+ ,E feruarie
;-,;)
<2 *asile+ Narian1 (o iuni de teoria literaturii 1 7d1 a KCa1 Bucure ti: 7ditura Funda iei Romnia de
Nine+ ;-->1
=2 Delle"+ Rene 5 Darren+ 0ustin1 )eoria literaturii1 Bucure ti: 7ditura pentru literatura
universal+ ,F.>1
Tran!i ie i c#ncept$ali!are
LITERATUR> vs2 % ? TE6T
'iteratura e ntotdeauna i text, nu i in*ers (Plett @einric5 F2 n 4iaconu 5 Bolta u+,,>)
7(ist te(te cu caracter tehnic n care uneori sunt cuprinse chiar i materiale care 0R =&L70
avea un caracter literar (e(1 iografie+ eseu+ redactare+ etc1) ! *alen e tehnice e+tinse ale textului:
no iunea de te(t este mai cuprin'toare (mai e(tins) dect cea de literatur ( Plett @einric5 F2
n 4iaconu 5 Bolta u+,,>)
AacB$es Derri(a vore te despre ubicuitatea textului: nu e(ist nimic n afara te(tului (chiar
i comentariile asupra unui te(t % nu neaprat literar % devin A se transform ntrCun te(t ! nu
e(ist oiectivitate+ ntruct fiecare comentariu este fcut dintrCo perspectiv proprie celui care
elaorea' acel comentariu$ te(tul poate fi interpretat QJ R0=RRL cu elmentele care l generea'
i sus in+ precum i cu cele din :ur+ respectiv cu posiilele sale efecte ! timpul fiecrui te(t)
LITERATUR> vs2 % ? LITERATURA LITERATURII (crea ie vs1 comentarea crea iei)
0par ia unei crea ii literare generea' comentarii literare ! critica literar
Rs1 Qnc din 0ntichitate+ literatura a fost nso it de un lung cortegiu de scrieri+ ce iCau luat
drept oiect de studiu e(plicarea literaturii nse i1 81119 &n asemenea fapt a fcut posiil+ la un
moment dat+ apari ia unei categorii111 de nv a i care sCau speciali'at n studiul literaturii 1 innd
seama de anvergura acestei activit i + care+ ast'i cel pu in+ pare s o cople easc pe cea a
scriitorilor n i i + ar putea fi dat cu u urin un rspuns afirmativ gloal la ntrearea dac
studiul sistematic al literaturii repre'int o necesitate (4uda+>))
A2 TIIN A LITERATURII
3
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
32 E"ist) # tiin a literaturii C
DaD
Apari ia te"t$l$i literar E apari ia reac iil#r E te"t$l scris E apari ia
metatextului *re!$ltat$l anali!ei te"t$l$i-
C#ncept$l de Fc#rp$s criticG % bibli#.ra&ie
42 Ce este tiin a literaturii C
(e&ini ie
tiin a literaturii este disciplina care are drept oiect de studiu anali'a categoriilor+ a
conceptelor+ a proceselor de crea ie i de receptare a unui te(t literar
92 Care este rostul *,#tiv$l apari iei i #biectivele- $nei tiin e a literat$riiC
Ist#ric 0 l$cr)ri repre!entative
Arist#tel + =R7LI/0 (cca1 <<- 1/hr1) (conceptul de NIN7?I? % arta ca imitare a
naturii)
@#ra i$ 0 7pistola ctre =isoni1 0rs poetica (,E 1/hr1)
Nic#las B#ilea$ 0 0rta poetic (,.>K)
Fer(inan( Br$neti8re 0 7volu ia genurilor n istoria literaturii (STvolution des genres
dans lUhistoire de la littVratureS) (,6F-)
HelleI RenJ ? Harren A$stin % Leoria literaturii (,FKF)
Obiective
M#r&#l#.ia te(tului literar
C#nstr$c ie i lect$r) (timp+ spa iu+ factorii determinan i E te(tul literar)
St$(i$l siste,atic al te"tel#r literare (studii de ca' sau de grup)
CON INUT
a) Ist#rie literar) 0 cercetarea te(telor literare n succesiunea lor cronologic+
eviden iinduCse legturile (acolo unde acestea e(ist) dintre te(te i elementele care au
influen at apari ia acestora
) Critic) literar) % e*iden ierea elementelor specifice unui te+t literar $
eviden erea continuit ii i a inova iei pe care te(tul respectiv le pre'int$
valoarea te(tului literar n raport cu alte te(te similare
c- Te#rie literar)
st$(ia!) caracteristicile $n$i &en#,en literar circ$,scris $n$ia sa$ ,ai
,$lt#r te"te literare vi!ate
cercetea!) principiile cate.#riile criteriile literat$rii E (e&ini ii ale
literat$rii
rap#rt$l literat$r) 0 arte *e"2 pict$r) cine,at#.ra&ie ,$!ic) etc2-
rap#rt$l literat$r) 0 tiin e % (iscipline *e"2 ,ate,atic) &il#s#&ie ist#rie
etc2-
c$rentele % c#lile literare
.en$rile literare
ta"#n#,ii ale te"tel#r literare *n func ie de con inut -
Fte5n#l#.iaG literat$rii E str$ct$ra te"t$l$i literar *e"2 ,ecanis,e plan$ri
pers#naKe spa i$ ti,p etc2-
receptarea te"t$l$i literar
rec$rs$l la ,et#(ele e"tra+literare fie prin trimiteri A citate+ fie prin ngloarea
acestora % e(1 critica stilistic ()eo ?pit'er+ Ludor *ianu)+ semiotica literar
(*ladimir =ropp+ Roland Barthes+ L'vetan Lodorov)+ poetica matematic
4
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
(?olomon Narcus)+ critica cibernetic (Led Jelson+ ,F.< % creatorul termenilor
hiperte(t
<
+ hipermedia)+ etc1
Obs2 0 se oserv o permanent i inevitail ntreptrundere a celor < domenii ale
tiin ei literare (mai apoi cuprinse+ mai mult sau mai pu in tacit acceptat n no iunea
ter de teorie literar): Istoria i critica ordonea' i valorific faptele de literatur pe
a'a crora teoria i construie te conceptele i rela iile1 )a rndul lor+ conceptele i
rela iile snt manipulate de istorie i de critic1 (Iosifescu+ ;;)
Citate
Nic#las B#ilea$ 0 FArta p#etic)G *3L<:-
111Iui i deci ra iunea i pentruCa voastre lire A 4in ea lua i frumosul+ iCa artei strlucire1 AA
4ar noi ce ne supunem la legea ra iunii+ A *rem arta s ndrepte iCun mers al ac iunii$ A &n
loc+ o 'i anume iCun singur fapt deplin A *or ine pnU la urm tot teatrul arhiplin1 AA (111) AA Fii
clar+ concis i sprinten n orice povestire1
(cf1 http:AAro1Bi"ipedia1orgABi"iA0rtaWpoetic+ consultat mar i+ ;, martie ;-,;+ orele ,E:;<)
Le# Spit!er *3M4=-
Critica stilistic+ oserva )eo ?pit'er n ,F;6+ Sse ntemeia' pe postulatul c fiecrei emo ii+ mai
e(act fiecrei aateri de la starea noastra normal i corespunde+ n cmp e(presiv+ o aatere de la
ntreuin area lingvistic normal$ i viceversa+ c o aatere de la lima:ul u'ual e un indiciu al unei stri
psihice neoi nuite1 R e(presie lingvistic particular este+ pe scurt+ refle(ul i oglinda unei condi ii
particulare a spirituluiS1
(/f1 http:AABBB1referateCromana1comAreferateAJecategorisiteA)ima:ulCpoeticCreCrom1php+
consultat mar i+ ;, martie ;-,;+ orele ,.:K>)
Bibli#.ra&ie
Barthes+ Roland1 ,lcerea te+tului1 /hi inu: /artier+ ;--.1
4iaconu+ 0nca 5 Bolta u+ 4orica1 ntroducere n teoria literaturii1 Bucure ti:
7ditura &niversit ii din Bucure ti+ ;--;1
4uda+ Mariela1 ntroducere n teoria literaturii1 7d1 a <Ca rev1 Bucure ti: 0))
7duca ional+ ;--.1
Iosifescu+ ?ilvian1 !onfigura ie i rezonan e" #n itinerar teoretic 1 Bucure ti: 7ditura
7minescu+ ,F><1
Narcus+ ?olomon1 ,oetica matematic1 Bucure ti: 7ditura 0cademiei+ ,F>-1
Jelson+ Led1 'iterar- .achines/ )he report on, and of, ,ro0ect 1anadu concerning
2ord processing, electronic publishing, h-perte+t, thin3erto-s, tomorro24s
intellectual re*olution, and certain other topics including 3no2ledge, education and
freedom1 ?ausalito+ /alifornia: Nindful =ress+ ,F6,1
=ropp+ *ladimir1 .orfologia basmului1 Bucure ti: &nivers+ ,F>-1
Lodorov+ L'vetan1 'itterature et signification+ =aris: )arousse+ ,F.>1
*asile+ Narian1 (o iuni de teoria literaturii 1 7d1 a KCa1 Bucure ti: 7ditura Funda iei
Romnia de Nine+ ;-->1
*ianu+ Ludor1 %rta prozatorilor romni1 Bucure ti: 7ditura 0latros+ ,F>>1
Delle"+ Rene 5 Darren+ 0ustin1 )eoria literaturii1 Bucure ti: 7ditura pentru
literatura universal+ ,F.>
4 CONCEPTE PRINCIPALE : Diacronie vs2 sincronie
3
Le(tul afiXat pe un calculator sau alt dispo'itiv electronic cu trimiteri ( h-perlin3Curi ) pentru alt te(t+ pe care
cititorul l poate accesa imediat+ de oicei+ printrCun clic de mouse sau apsare de tast
5
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
Disciplinele care st$(ia!) literat$ra + ntreptrundere
32 istoria literar 0 F(isciplin) (iacr#nic) i (escriptiv)G (4uda+ ,;)
42 critica literar 0 F(isciplin) sincr#nic) i eval$ativ)G (4uda+ ,;)
92 teoria literar 0 F(isciplin) sincr#nic) i (escriptiv)G (4uda+ ,;)
3- SINCRONIA ! concept valori'at n primul rnd de CRITICA LITERAR> (ca disciplin)
Qnc din 0ntichitate+ literatura a fost nso it de un lung cortegiu de scrieri+ ce iCau luat drept
oiect de studiu e(plicarea literaturii nse i1 (4uda+>)
7ste valori'at raportul lucrare % cititor A oservator A critic
?incronie % simultaneitate + a e'area n conte(t A mpre:urri i aprecierea unui te(t literar
CRITICA LITERAR>
Act critic % act necesar att pentru contemporani+ ct i n perspectiva evolu iei ulterioare a
te(tului % repre'int o opera ie de impunere a sensului (4uda+ ,F)
Critic literar (homo sapiens ! selec ie i (de)valori'are)
critica literar reprezint o institu ie cultural (4uda+ ,F)
actul critic (este) un act de crea ie cultural (4uda+ ;-)
actul critic este un act cultural creator (4uda+ ;,)
actul critic presupune 5un act inten ional (4uda+ ;,)
actul critic pune n valoare o func ie social (4uda+ ;,)
actul critic comport o dimensiune pedagogic 6 educati* important (4uda+ ;<)
FrOe+ Jorthrop1 %natomia criticii (,FE>)
!ritica literar: necesar o siste,ati!are a legilor oiective
Le.ile:
32 Noduri
42 0rhetipuri
92 Nituri
:2 Menuri
a- CATENORII NARATIVE:
32 /RNI/&)
42 RRN0JLI/&)
92 LR0MI/&)
:2 IRRJI/&)
b- R TEORIE a ,#($ril#r literare: < paliere % mimeticul superior+ mimeticul inferior+
ironicul
3- Nitul: eroul % superior prin natura sa
4- Romanul cavaleresc: cavalerul % superior prin grad
9- Lragedia (i'olarea uman) i epicul: modurile mimeticului superior % eroul este superior
celorlal i+ inferior sau egal mediului
:- /omedia (integrarea uman) i realismul: modurile mimeticului inferior % eroul este egal
cu ceilal i
;- Ironia i satira: mod separat: eroul este inferior celorlal i
c- 9 str$ct$ri rec$rente de si,b#lis, : (FrOe+ pp1 ,>E % ,F>)
6
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
32 Ap#caliptic$l (de'irailul infinit+ unde poftele i ami iile omului se adaptea' sau se
proiectea' asupra 'eilor+ FrOe ,F.)
42 De,#nic$l (lumea co marului i a apului isp itor+ a scalviei+ a durerii i ndoielii111+
lumea strdaniei irosite sau pervertite+ a ruinelor i catacomelor+ instrumentelor de
tortur i monumentelor de neghioie1 FrOe+ ,6< )
92 Anal#.ic$l (arta analogiei inocen ei+ care include cea mai mare parte a comediei cu
happ- end+ idilei+ romanticului+ reveren iosului+ panegiricului+ ideali'rii i magicului+ se
ocup mai ales cu ncercarea de a pre'enta de'irailul n termeni umani+ familiari+
accesiili i morali+ FrOe+ ,F. )
(- C#ncl$!ie % i(ee central)
Qntregul sistem poate fi pus n mi care printrCo teorie ciclic a istoriei literare: literatura
trece de la mit la ironie i revine la mit+ iar n ,FE> eram+ evident+ undeva n etapa ironicului+
e(istnd semne ale unei ntoarceri iminente la mitic1 (7agleton+ ,,K)
4- DIACRONIA ! concept valori'at n primul rnd de ISTORIA LITERATURII (ca
disciplin)
4- 0 i- Fil#s#&ia p#!itivist) E ca (isciplin) 'ncepe s) capete c#nsisten ) (in sec2 al 6I6+lea
Y (accentul pe date % iografia autorului+ opera literar i condi iile economicoCsociale care
e(ist n perioada elaorrii i pulicrii A apari iei acesteia): 47/&=0@&)+ caracter sumativ i
factologic (4uda ,<) al capitolelor storiilor literare elaorate n secolul al nouspre'ecelea
(elementele uni*ersale % factorii economici+ sociali+ politici+ religio i+ etc1 % i particulare %
iografia autorului)
4- 0 ii- c#ala &#r,al) % &#r,alist) r$s)
Sa$ss$re i FORMALISMUL :
*i'iunea lingvistic a lui ?aussure iCa influen at pe formali tii ru i (7agleton+ ,;-)
F#r,alis,$l C coal ntemeiat n ,F,E la Noscova (7agleton+ ,;-) % prive te te(tele literare
din punct de vedere GstructuralH i suspend aten ia acordat referentului pentru a anali'a semnul
nsu i (7agleton+ ,;-)
(Noscova i =etersurg): reac ia mpotriva acestor aprecieri c#nsi(erate independente de te(tul
literar$ Yuri Tnianov respinge istorismul de sorginte poziti*ist n favoarea succesiunii
sistemelor literare (=op+ .-,) % accentul cade pe propriet ile structurale intrinseci (4uda+ ,<)
ale te(tului
4- 0 ii- + Func ia a$t#n#,) a te(tului literar: un element al unei opere literare intr simultan n
rela ie cu seria elementelor asemntoare apar innd altor opereCsisteme+ chiar i altor serii
(=op+ EF<)
4- 0 ii- + Func ia sin#,) a te(tului literar: un element al unei opere literare intr simultan n
rela ie cu seria elementelor asemntoare apar innd altor opereCsisteme+111 i pe de alt parte+ cu
elementele aceluia i sistem (=op+ EF<)
0ordare critic a te(tului literar caracteristic
0) colii formaliste ruse
B) JeB /riticism
0ordarea de tip analitic % n ?&0 de la finele R'oiului al 4oilea pn la nceputul anilor Z6-
=re'ent % conota ie peiorativ
S$bliniat): FDUALITATEA INERENT>G a #perei literare ca Fist#rie a c#n&r$nt)ril#r
(intre iner ia str$ct$rii literare i interven iile vi#lente ale pers#nalit) il#rG *Aan
M$IaO#vsIi-
STRUCTURALISMUL
7
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
De&ini ie :
?tructuralismul : se ocup de structur i+ mai e(act+ de anali'area legilor generale prin
care aceasta func ionea'1 (7agleton+ ,,.)
Obiective:
?tructurali tii: tratea' elementele din componen a te(tului ca unit i legate prin
mecanisme pe care le eviden ia'
R perspectiv tiin ific asupra te(tului literar % sistemati'are a conceptelor i
aordrilor
C#n in$t 0 sinte!):
unit ile individuale ale unui sistem au o semnifica ie numai n virtutea rela iilor
stailite ntre ele (7agleton+ ,,.)
Ist#ric: 0pare i se de'volt n cea deCa doua :umtate a secolului al [[Clea$ 0nii Z>- % declinul
structuralismului
Str'ns le.at (e: Fer(inan( (e Sa$ss$re *3=;< 0 3M39-
Ferdinand de ?aussure1 !urs de ling*istic general (,F,.)1
Li,ba: siste, (e se,ne (7agleton+ ,,F)
)ima % studiat numai din perspectiv sincronic % un sistem complet la un moment dat (7agleton+
,,F)
Se,n$l (lingvistic): compus din
A- Se,ni&icant % o imagineCsunet sau echivalentul su grafic
B- Se,ni&icat C conceptul sau semnifica ia (7agleton+ ,,F)
E+emplu:
pentru un engle' cele trei semne negre c 7 a 7 t snt un semnificant care evoc semnificatul cat
8pisic91 (7agleton+ ,,F)
Rserva ii:
Rela ia dintre semnificant i semnificat este una aritrar: nu e(ist nici un motiv inerent pentru
care aceste trei semne nseamn cat dect conven ia istoric i cultural1 (7agleton+ ,,F)
0nimalul la care face referire cuvntul cat este un patruped domestic+ cu lan i caracteristici %
numit de ?aussure re&erent (7agleton+ ,,F)
Fiecare semn din sistem are o semnifica ie numai n virtutea diferen ei fa de celelalte
(7agleton+ ,,F)
4iferen a ntre langue i parole
C#ncl$!ie 3 0 Sa$ss$re:
?aussure nu era interesat de oiectele reale despre care voreau oamenii: pentru a studia lima
propriuC'is+ treuiau pu i ntre parante'e referen ii semnelor+ lucrurile pe care acestea le
denotau1 (7agleton+ ,,F)
C#ncl$!ie 4 0 Sa$ss$re i STRUCTURALISMUL :
?tructuralismul este+ n mare+ o ncercare de a aplica aceast teorie lingvistic unor oiecte i
activit i diferite de lima ns i1 (7agleton+ ,,F)
*eriga comun FRRN0)I LI)RR i ?LR&/L&R0)I LI)RR: lingvistul R#,an AaI#bs#n
(a condus /ercul )ingvistic de la Noscova+ devenit grupul formali tilor creat n ,F,E$ ,F;- % a
emigrat n /ehia % a devenit unul dintre teoreticienii 8tructuralismului /eh$ ,F;. % /ercul
)ingvistic de la =raga (Roman @a"oson+ @an Nu"a\ovs"i+ Feli( *odi]"a etc1)$ ,FK- % a emigrat
n ?&0+ unde a colaorat cu antropologul france' /laude )VviC?trauss)
ROMAN AAPOBSON *3=ML 0 3M=4-:
a- Se,n$l
8
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
oiect valoros prin sine nsu i+ despr it de oiectul su+ posed o oarecare independen
(7agleton+ ,;-)
b- P#etica
poeticul const mai ales n faptul c lima:ul se afl ntrCun anume tip de rela ie con tient cu sine
nsu i (7agleton+ ,;-)
c- C#,$nicarea i cele L ele,ente care o alctuiesc:
32 7mi tor
42 Receptor
92 Nesa:
:2 /od (mprt it de emi tor i receptor)
;2 /ontact (mediul fi'ic al comunicrii)
L2 /onte(t (la care se refer mesa:ul)
(- =erspective asupra li,baK$l$i:
32 7motiv (din perspectiva e,i )t#r$l$i ) % e(presiv pentru o anumit stare (7agleton+ ,;,)
42 /onativ % inte te un anumit efect (7agleton+ ,;,)
92 =oetic (func ia poetic a lima:ului) % comunicarea este centrat pe ,esaK$l nsu i
:2 Netalingvistic (orientare spre c#($l familiar emi torului i receptorului)
;2 Fatic % comunicarea este centrat pe c#ntact$l nsu i (7i ine+ n sfr it stm i noi de
vor^)
L2 Referen ial % comunicarea se refer la c#nte"t (7agleton+ ,;,)
RELUARE *Ea.let#n 343-
Nr2 crt2 COMUNICAREA LIMBAAUL
32 E,i )t#r E,#tiv din perspectiva emi torului+
e(presiv pentru o anumit
stare
42 Recept#r C#nativ inte te un anumit efect
92 MesaK P#etic comunicarea centrat pe
mesa:ul nsu i
:2 mprt it de
emi tor i
receptor
C#( Metalin.vistic orientare spre c#($l familiar
emi torului i receptorului
;2 mediul fi'ic al
comunicrii
C#ntact Fatic comunicarea este centrat pe
contactul nsu i (7i ine+ n
sfr it stm i noi de vor^)
L2 la ce se refer
mesa:ul
C#nte"t Re&eren ial comunicarea se refer la
conte(t
e- METONIMI7 i METAFOR_ (7agleton+ ,;,)
METAFORA % un semn este nlocuit cu altul
7(1 pasiunea devine flacr
METONIMIA % un semn este asociat cu un altul
7(1 arip este asociat cu a*ion pentru c este o parte a acestuia+ iar cer cu a*ion datorit
contiguit ii fi'ice (7agleton+ ,;,)
METAFOR>+ METONIMIE i LITERATUR>
&nele forme literare % pro'a realist+ de e(emplu % tind s fie metonimice+ rela ionnd semnele
prin intermediul asocierii dintre ele$ alte forme+ precum poe'ia romantic i simolist+ snt
profund metaforice1 (7agleton+ ,;,)
9
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
&- artefactul material i oiectul estetic @an Nu"a\ovs"i (,6F, % ,F>E): 9unc ia estetic,
norma i *aloarea ca fapte sociale (7agleton+ ,;;)
artefactul material % oiectul fi'ic al cr ii (sau+ n ca'ul artefactelor % sculptura ori taloul)
oiectul estetic % n interpretarea uman a faptului fi'ic
4- 0 iii- Ne#ret#rica &rance!): revenire par ial la studiul sistemic al formelor (4uda+ ,K)$
Merard Menette (,F<- C ) elaorea' cele E concepte ale sale:
32 ordinea (evenimentelor narate)
42 frecven a (un eveniment poate fi povestit o singur dat sau de mai multe ori vs1 un eveniment se
poate produce de mai multe ori i poate fi povestit o dat sau de mai multe ori)
92 durata (timpul narati* % distan a temporal dintre evenimentul vi'at i timpul propriuC'is al
povestirii)
:2 povestitorul / naratorul (se poate situa n afara nara iunii % este 5eter#+(ie.etic sau n toiul
acesteia % este 5#,#+(ie.etic) care+ la rndul su+ determin caracteristica nara iunii (intra+
(ie.etic) dac nara iunea se face din interior + respectiv e"tra+(ie.etic) dac nara iunea se
face din e(terior (Menette+ MVrard+ n 4iaconu 5 Bolta u+E6;)
7(emple: naratorul 5eter#+(ie.etic + @#,er
naratorul 5#,#+(ie.etic 0 e5ere!a(a
nara i$nea e"tra+(ie.etic) + Ilia(a O(iseea (naratorul fiind+ implicit+ 5eter#+(ie.etic)
nara i$nea intra+(ie.etic) + Nil Blas (naratorul fiind+ implicit+ 5#,#+(ie.etic)
;2 atmosfera (influen at de po'i ia+ perspectiva i atitudinea naratorului fa de te(tul su) AA
mu'ic i fotografie (! focalizare/ ()E:(;, E1)E:(;, (E9O!%'<%:E)
4- 0 iv- disiparea (e tip ist#ri#.ra&ic (nararea unor evenimente trecute pe care nu le putem
percepe ca atare % nara iuni punctuale+ secven iale):
Aspecte eval$ative
Aspecte (escriptive
Bibli#.ra&ie
L2 4iaconu+ 0nca 5 Bolta u+ 4orica1 ntroducere n teoria literaturii1 Bucure ti: 7ditura
&niversit ii din Bucure ti+ ;--;1
<2 4uda+ Mariela1 ntroducere n teoria literaturii1 7d1 a <Ca rev1 Bucure ti: 0))
7duca ional+ ;--.1
=2 7agleton+ LerrO1 )eoria literar" O introducere1 Ia i: 7ditura =olirom+ ;--61
M2 FrOe+ Jorthrop1 %natomia criticii1 Lraducere de 4omnica ?terian i Nihai ?priosu1
Bucure ti: 7ditura &nivers+ ,F>;1
3Q2 Iosifescu+ ?ilvian1 !onfigura ie i rezonan e" #n itinerar teoretic 1 Bucure ti: 7ditura
7minescu+ ,F><1
332 =op+ Nihai+ coord1 !e este literatura$ coala formal rus" %ntologie 1 Bucure ti:
7ditura 7minescu+ ,F><1
342 *asile+ Narian1 (o iuni de teoria literaturii 1 7d1 a KCa1 Bucure ti: 7ditura Funda iei
Romnia de Nine+ ;-->1
392 Delle"+ Rene 5 Darren+ 0ustin1 )eoria literaturii1 Bucure ti: 7ditura pentru literatura
universal+ ,F.>1
Ce &el (e citit#r e tiC
0cest test este alctuit n a a fel nct s v da i seama care sunt punctele voastre une A
forte+ care sunt cele slae+ precum i preferin ele voastre n postura de cititor1 4e asemenea+ v
10
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
va a:uta s identifica i unele dintre oiceiurile voastre de citit+ precum i modalit ile prin care
v ve i putea munt i lectura1 0r fi de preferat ca fiecare student s i aleag un partener
pentru a primi a:utor la partea de dialog1
N$,ele v#str$ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
N$,ele partener$l$i v#str$ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
1. 4escrie i ce se ntmpl n mintea voastr atunci cnd citi i1 )a ce v gndi i?
;1 /iti i n gnd sau cu voce tare? 4e ce?
<1 /e face i cnd ntlni i un cuvnt pe care nuCl pute i pronun a sau defini?
K1 /iti i ncet+ moderat sau rapid? 4e ce?
E1 /nd citi i este important pentru dumneavoastr s n elege i fiecare cuvnt sau sri i
anumite pr i?
.1 0ve i vreodat proleme cnd ncerca i s v aduce i aminte ce a i citit? /nd se ntmpl
acest lucru?
>1 4erula i vreodat n minte filmul evenimentelor care se petrec n cartea pe care o citi i?
61 /nd ncepe i s citi i o carte frun'ri i mai nti te(tul sau pur i simplu v apuca i de citit?
F1 * aate i aten ia asupra altor lucruri cnd citi i? /e lucruri v deran:ea' cel mai mult cnd
citi i?
,-1 /nd a:unge i la o parte pe care nu o n elege i v ntoarce i vreodat napoi i reciti i acel
fragment?
,,1 Reda i vreodat cu propriile cuvinte lucrurile pe care leCa i citit?
,;1 /nd citi i cu voce tare+ este important pentru dumneavoastr s citi i cu intona ie?
,<1 4e ce crede i c oamenii (mai) citesc?
,K1 /um a i defini un cititor un sau de success?
,E1 =entru a fi un cititor de succes+ treuie:

s fi i capaili s citi i cu voce tare? 4a A Ju
s citi i cu emo ie? 4a A Ju
s cunoa te i sensul ct mai multor cuvinte? 4a A Ju
11
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
s citi i cr i care s va stimule'e? 4a A Ju
s v concentra i asupra lecturii? 4a A Ju
s citi i recurgnd la strategii de lectur? 4a A Ju
s v plac lucrurile pe care le citi i? 4a A Ju
s n elege i lucrurile pe care le citi i? 4a A Ju
,.1 * considera i un cititor serios? 4e ce?
,>1 /iti i mai mult pentru cursuri sau n afara acestora?
,61 /rede i c ve i continua s citi i dup ce ve i ncheia studiile?
,F1 Qn ce lim citi i cel mai ine?
;-1 /nd nu sunte i la cursuri + ce tip de te(t citi i cel mai mult?
Reviste
`iare
/r i cu mai pu in de ;-- de pagini
/r i cu mai mult de ;-- de pagini
=oe'ie
*ersurile cntecelor
=agini de pe internet
Reviste A cr i cu en'i desenate
?crisori+ eCmailCuri
/r i cu con inut religios
;,1 /t de mult citi i pentru ceea ce vi se cere la facultate?
`ilnic
0proape 'ilnic
&neori
Ju foarte des
Jiciodat
;;1 /e fel de cr i pre'int interes pentru voi?
Fic iune
Reporta:e+ etc1
7nigme
)iteratur poli ist
Romane A povestiri de dragoste
?cienceCfiction
)iteratur de tip FantasO
4esene animate
Romane de aventuri
/r i comice
Le(te religioase
12
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
=oe'ie
Istorioare cu caracter real
Biografii
/r i A te(te cu suiecte din sport
Romane istorice
Istorii A relatri reale
;<1 0ve i autori favori i? 4ac da+ enumera i ct de mul i pute i1
;K1 /um alege i cartea pe care s o citi i?
/uta i un titlu interesant? 4a A Ju
* uita i la imaginile de pe copert? 4a A Ju
/iti i ce este scris pe spatele cr ii sau pe partea interioar a coper ii? 4a A Ju
0lege i o carte care pare u or de citit? 4a A Ju
* uita i dup un anumit tip de carte? 4a A Ju
/uta i cr i scrise de un anumit autor? 4a A Ju
*erifica i numrul de pagini? 4a A Ju
Qntrea i prietenii sau profesorii ce prere au? 4a A Ju
* uita i n vitrinele lirriilor? 4a A Ju
/uta i cr ile care au fost ecrani'ate? 4a A Ju
/iti i primele pagini? 4a A Ju
;E1 4iscuta i vreodat cu prietenii sau cu memrii familiei n legtur cu lecturile voastre?
;.1 4e cte ori merge i s vede i ce cr i au mai aprut la lirria universit ii sau la iliotecile
pe care le frecventa i?
;>1 Qn general+ cum percepe i lectura A cititul?
(0daptat de @ill 7mmons din a?tudent Reading ?urveO din aBuilding 0cademic )iteracO:
)essons from Reading 0pprenticeship /lassrooms+ Mrades .C,; + editat de 0udreO Fielding+
Ruth ?choenach i Narean @ordan1)
OPERA LITERAR>
Opera literar)
Rn c)$tarea $nei (e&ini ii
e(presie veral A ca te(t+ este forma structurat a unui comportament uman+ oferit spre
comunicare (=n'aru+ <-) A fapt de lima: (4uda+ ,;-) A un produs lingvistic care este
totodat i un produs al imagina iei (4uda+KK) A e(presia unic a spiritului creator
(/roce) A o organi'are specific a lima:ului+ propriu unui tip de manifestare a spiritului
13
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
creator (?emiotic) A un produs al lima:ului+ un construct ale crui mecanisme pot fi
clasificate i anali'ate la fel ca oiectele oricrei alte tiin e (?tructuralism+ 7agleton+
,;F)
construct veral literar+ o construc ie din cuvinte (*asile+ ,6) cu calit i literare
Jatura sa particular este definit printrCo modalitate special n care prinde contur A
capt n eles (?tein 2augom Rlsen+ @?LRR)
De&ini ie p#sibil)
Bene(ett# Cr#ce *3=LL 0 3M;4-: Impresionism critic *sec2 66- 0 opera literar este # oper de
art (&JI/IL0L70 operei)
Benedetto /roce: opera de art e individualitate ireductiil i spiritual+ intui ie tradus
e(presiv+ a adar necomparail i independent de modalit ile materiale (/roce+ Estetica+
&nivers+ ,F>,+ Iosifescu+ >E)
A2 STRUCTURALISM SEMIOTIC>
F#r,alis,
0nularea interesului pentru con inut n favoarea formei (suspendarea referentului)
Str$ct$ralis,
?tudiul rela iilor dintre unit ile care alctuiesc un te(t literar A o oper literar
=rincipalele rela ii dintre elementele unui te(t:
32 =aralelism
42 Rpo'i ie
92 Inversiune
:2 7chivalen
Aspecte ne.ative ale ab#r()rii str$ct$raliste:
I.n#rarea val#rii te(tului literar (opera literar este identificat doar cu te(tul
su)
Anali!a domin n detrimentul evalurii (proces de REDUC IONISM )
/aracterul i,anent al operei literare (se face astrac ie de timpul acesteia)
Refu'ul te(tului % i.n#rarea nara i$nii propriuC'ise i s$bstit$irea sa cu un alt
te(t (cel analitic Y morfologia intern a te(tului+ anali'at ca MACROSEMN)
Efecte/
c#ala lin.vistic) (e la Pra.a (Roman @a"oson+ @an Nu"a\ovs"i+ Feli( *odi]"a)
continu s prelucre'e ideile formali tilor i s le circumscrie structuralismului1
/a str$ct$rali ti :
,1 /ontinu aplicarea teoriilor saussuriene asupra te(tului literar
;1 Ju ignor ntregul (opera literar) n favoarea pr ilor A elementelor structurale
<1 Fu'iunea structuralism % semiotic
SEMIOTICA % FSe,i#l#.iaG
De&ini ie :
?tudiul sistematic al semnelor
4enot o arie de studiu % cea a siste,el#r care ar putea fi considerate se,ne
F#n(at#r:
Filosoful american /harles ?anders =ierce (,6<F % ,F,K)
14
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
propune un ,#(el tri(i,ensi#nal: #biect+ se,n+ interpretant (nu un actant
uman+ ci o func ie a comple(ului semiotic)
9 tip$ri (e se,ne:
32 ?emnele iconice % semnul reflect ntrCo oarecare msur referentul (:apone':
-ama % munte+ onna femeie)
42 ?emnele inde(icale % semnul este asociat cu oiectul al crui semn este (e(1
fumul cu focul+ petele de pe piele cu po:arul+ etc1)
92 ?emnele simolice %reprezentri *izibile pentru un cu*nt, o idee, etc" care
poate fi *izibil=> sau nu (e(1 a se vedea codul rutier sau porumelul % simol al
pcii)
; orientri n ?7NIRLI/_
a) Mndirea a'at pe teoria lui ?aussure
) Mndirea a'at pe /1?1 =ierce
C#ncepte ale se,i#ticienil#r:
32 Den#ta ie % oiectul la care trimite semnul (e(1 % defini iile din dic ionar)
42 C#n#ta ie % alte semne asociate cu semnul vi'at A n cau' (e(1 % cuv1 aur+
definit ca un metal fle(iil+ de culoare galen+ etc1+ ca sensuri conotative:
avari ie+ lcomie+ trai confortail+ lu(os etc1)
92 C#($ri % structuri guvernate de legi care produc semnifica ii (e(1 le(icul+
structurile+ regulile care alctuiesc corpusul unei limbi % e(1 latin+ greac)
:2 MesaKe % ceea ce se transmite cu a:utorul structurilor guvernate de legi care
produc semnifica ii (codurile)
;2 Para(i.,atic % o clas de semne care se pot nlocui reciproc (nlocuire prin
asociere)
L2 Sinta.,atic % semnele sunt alturate n a a fel nct s forme'e un lan
<2 Metali,baK % un sistem de semne denot un alt sistem de semne
=2 P#lise,ia se,nel#r % e(isten a mai multor sensuri
Iv#r 01 RIC@ARDS (,6>< % ,F>F) % te(tul literar presupune e(isten a unei
aser i$ni (?L0L7N7JL) impersonale+ neutre+ n care func ia referen ial a
cuvintelor predomin i a unui en$n e,#tiv care e(prim atitudini suiective (stri
suflete ti+ sentimente declan ate de contactul cu respectivul te(t literar)1
COALA (e la TARTU (Boris &spens"O+ *Oacheslav *sevolodovich Ivanov+
*ladimir Loporov+ Nihail Masparov+ 0le(ander =iatigors"O+ Isaa" I1 Rev'in+
Meorgii )ess"is+ Igor Mrigorievich ?avostin)
IURI LOTMAN *3M44 0 3MM9-: r$s+ stailit dup asolvirea studiilor n 7stonia
(,FE-)+ pred la &niversitatea din Tart$ (dup ,FEK)
15
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e

=rimele sale artic#le: literat$r) r$s) (accent % pe literatura lui =u "in) i ./n(ire
s#ci#+p#litic) din secolele [*III % [I[
Qmpreun cu to i colegii si alctuie te un cadru general pentru o semiotic a culturii
/oCfondator al revistei: FSt$(ii ale Siste,el#r (e Se,neG *3ML:-
D#,enii de interes: teoria culturii+ literatur rus+ istorie+ semiotic+ semiologie
L$cr)ri &$n(a,entale:
32 FSe,i#tica cine,at#.ra&$l$iG
42 FAnali!a te"t$l$i p#eticG
92 FStr$ct$ra te"t$l$i artisticG
C#ncept ( i termen) create: se,i#s&era *sfera semio'ei n care modificrile
semnelor operea' n grupul tuturor Umwelten
:
interconectate- *c#n(i ie ,ini,) (e
ba!) pentr$ ca # se,i#s&er) s) e"iste: s) e"iste cel p$ in 4 Umwelten s)
interac i#ne!e-
Te"t$l p#etic (prin e(tensie literar):
32 sistem stratificat (sisteme grafic+ fonologic+ le(ical+ metric+ etc1)
42 are o semnifica ie
92 semnifica ia este numai conte+tual
orice schimare a teptat este nso it de una nea teptat
fiecare cuvnt din te(t este legat printrCo re ea de structuri formale de alte cuvinte
semnifica ia sa este supradeterminat (re'ultat din efortul mai multor factori)
poe'ia poate fi recitit+ nu doar citit+ ntruct anumite structuri ale sale pot fi detectate
numai retrospectiv
semnifica ia te(tului % n legtur cu sisteme mai cuprin'toare de te(te+ coduri i
norme literare+ varia' n func ie de ori'ontul de a teptri ale cititorului
SEMIOTICA # critica literar transformat de lingvistica structural ntrCo ntreprindere mai
disciplinat i mai pu in impresionist+ mai receptiv la og ia formei i a lima:ului (7+
,;.)
In&l$en e : n studiul poe'iei i pro'ei apare o tiin nou:
NARATOLONIA Repre!entan i:
32 Al.ir(as A$lien
Nrei,as *3M3< 0 3MM4-
*lit$anian a activat 'n
E.ipt AnIara i 'n
Fran a ca pr#&es#r-
42 T!vetan T#(#r#v
*b$l.ar- *3 ,artie
3M9M-
92 NJrar( Nenette
*&rance!- *3M9Q + -
4
#m2elt (germ1) # mediu ncon:urtor A lume ncon:urtoare (um2elten % pluralul): @a"o von
&e("3ll i Lhomas 01 ?eeo" prin #m2elt (germ1) definesc n teoriile lor semiotice a'a iologic
aflat n chiar centrul studiului comunicrii i semnifica iei n ca'ul mamiferelor umane ( i nonCumane)1
Lermenul se traduce adesea prin lume (con)centrat pe sine
16
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
:2 Cla$(e Bre,#n(
*&rance!- *3M4M 0 -
;2 R#lan( Bart5es
*&rance!-
L2 Vla(i,ir Pr#pp (,6FE %
,F>-)
0nali' structuralist modern a J0R0 I&JII: antropologul france' /laude )VviC
?trauss (miturile # varia ii ale unor teme de a' A structuri constante universale)
Jaratologia # generali'area unui model dincolo de literatura mo tenit veral
?tudii definitorii:
Vla(i,ir Pr#pp (,6FE % ,F>-) FM#r&#l#.ia bas,$l$iG *3M4=-
> s&ere de ac iune (persona:ul principal+ persona:ele secundare+ persona:e negative+
persona:e cutate+ persona:e mai pu in oi nuite+ etc1)
<, de elemente fi(e A &$nc ii (misiunea persona:ului principal+ cutarea+ dificult ile+
reu ita+ etc1)
A2A2 Nrei,as (,F,> % ,FF;) FSe,antica str$ct$ral)G *3MLL-
Qnlocuie te sferele i func iile lui =ropp cu conceptul de ACTANT: o unitate
structural % identific . actan i n asm:
32 ?uiect
42 Riect
92 Nandatar
:2 4estinatar
;2 0d:uvant
L2 Rponent
T!vetan T#(#r#v *3M9M + - FNra,,aire ($ DJca,Jr#nG *3MLM-
propune o perspectiv gramatical asupra 4ecameronului lui Boccaccio *pers#naKele S
s$bstantive atrib$tele l#r S a(Kective ac i$nile l#r S verbe )$ o povestire # o fra' ampl$
perspectiv structural
Nerar( Nenette *3M9Q + - FNarrative Disc#$rseG *3M<4-
distinc ii n cadrul nara i$nii
Nara i$ne : se refer la nsu i actul narrii (actul narativ)
P#vestire: produsul actului narativ$ ordinea n care sCau petrecut evenimentele n te(t
(suiect % la Formali ti)
Ist#rie: evenimentele denotate+ ordinea n care evenimentele sCau petrecut cu adevrat
(faula % la Formali ti)
E"1 % o povestire poli ist (la nceput este descoperit victima nensufle it+ pentru ca n cele din urm s
aflm cum sCa petrecut crima$ desf urarea evenimentelor care duc la descoperire constituie suiectul
iar desf urarea evenimentelor care au dus la crim constituie faula
Bibli#.ra&ie
32 /roce+ Benedetto1 Estetica pri*it ca tiin a e+presiei i ling*istic general" )eorie i
istorie" Bucure ti: &nivers+ ,F>-1
17
CONCEPTE DE TEORIE A LITERATURII, an I, semestrul al II-lea, c1,2,3, Lect. Dr. A. M. Ge!r"e
42 4iaconu+ 0nca 5 Bolta u+ 4orica1 ntroducere n teoria literaturii1 Bucure ti: 7ditura
&niversit ii din Bucure ti+ ;--;1
92 4uda+ Mariela1 ntroducere n teoria literaturii1 7d1 a <Ca rev1 Bucure ti: 0))
7duca ional+ ;--.1
:2 7agleton+ LerrO1 )eoria literar" O introducere1 Ia i: =olirom+ ;--6
;2 Menette+ MVrard1 ntroducere n arhite+t1 Bucure ti: 7ditura &nivers+ ,FFK1
L2 Iosifescu+ ?ilvian1 !onfigura ie i rezonan e" #n itinerar teoretic 1 Bucure ti: 7ditura
7minescu+ ,F><1
<2 Rlsen+ ?tein 2augom1 aLhe bNeaningZ of a )iterarO Dor"1 (e2 'iterar- ?istor-+ vol1
,K+ Jo1 ,+ ,roblems of 'iterar- )heor- (0utumn)+ pp1 ,< % <;1 Lhe @ohns 2op"ins
&niversitO =ress+ ,F6;1
=2 =n'aru+ Ioan1 ,ractici ale interpretrii de te+t1 Ia i: =olirom+ ,FFF1
M2 *asile+ Narian1 (o iuni de teoria literaturii 1 7d1 a KCa1 Bucure ti: 7ditura Funda iei
Romnia de Nine+ ;-->1
3Q2 Delle"+ Rene 5 Darren+ 0ustin1 )eoria literaturii1 Bucure ti: 7ditura pentru literatura
universal+ ,F.>1
18

S-ar putea să vă placă și