Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE TEOLOGIE ANDREI AGUNA

PROGRAMA ANALITIC
DENUMIREA

DISCIPLINEI:

IDEI

CURENTE

ALE

CULTURII

EUROPENE
SPECIALIZAREA: MASTER RELIGIE SI CULTUR
COD: 39.01.D.02.I.711
ANUL DE STUDII: I
SEMESTRUL: II
NR. DE ORE: 2 ORE CURS +1 SEMINAR/ SPTMN
ANUL UNIVERSITAR: 2009/2010
NR. CREDITE: 6
TIP DISCIPLIN: OBLIGATORIE
1.OBIECTIVE:
1.Cunoaterea principalelor idei i curente ale culturii europene
2.Capacitatea de a interrelaiona diferitele idei i curente ale culturii europene.
3. Capacitatea de a compara ideile i curentele culturii europene cu ideile i
doctrinele altor culturi.
4. Dezvoltarea spiritului critic
5. Capacitatea de a comenta un text filosofic
6. Abilitatea de a redacta un eseu filosofic pe teme date.

CURS
NR.
CRT.
1

TEMA
Curs introductiv. Definirea conceptelor; Bibliografie,
metod
Religia n Grecia antic. Gndirea mitologic.
Literatura. Teatrul. Naterea tragediei. Misteriile.
Filosofia presocratic
Plotin: Filosofia n Roma antic: Cicero
Stoicismul: Seneca, Marc Aureliu i Epictet; Retoric
i filosofie. Cultura muzical a Greciei i Romei
antice. Pantomima. Literatura latin. Teatrul latin:
Plaut. Tereniu Poezia latin: Virgil i Horaiu.
Religia daco-getic. Zamolxis. Arta daco-getic.
Originea cretinismului. Filosofia greac i
cretinismul. Apologeii cretini. Epoca sinoadelor
ecumenice.
Cultura Bizantin. Organizarea politic. Filozofia.
Literatura i arta bizantin. Problematica
Evului Mediu. Corporaiile. Teoria Muzical n Evul
Mediu. Guido DArezzo. Filosofia n Evul Mediu.
Artele liberale. Universitile.
Patristica: Augustin, Origen, Ioan Gur de Aur,
Prinii Capadocieni. Scolastica: Anselm din
Canterburz, Toma din Aquino, Duns Scotus, William
Occam, Eckhart.
Arta romantic. Literatura . Arta gotic. Literatura.
Arta gotic trzie. Poemele eroice: Cntecul lui
Roland (Frana); Cntecul Nibelungilor (Germania)
Romanul de curte. Muzica medieval. Dante
Alighieri: Divina comedie. Apusul evului mediu.
Perioada renascentist. Umanismul european.
Filosofia. Artele. Cultura muzical n epoca
Renaterii italiene. Palestrina. Literatura Renaterii n
Italia: Petrarca, Boccacia, Machiaveli. Literatura
francez n epoca Renaterii. Rabelais. Montaigne.
Reforma. Martin Luther. Zwingli. Jean Calvin i
predestinarea. Anglicanismul. Contrareforma.
Ordinele.
4

NR.
ORE
2

SPTMNA

7
8
9

10

11
12
13
14

Filosofia modern. Empirismul englez. Raionalitii:


Descartes, Spinoza, Leibniz. Sec. XVII. Arta baroc.
Imanuel Kant. Fichte. Hegel. Pascal. Schopenhauer.
Kierkergaard. Nietzsche.
Preromantismul german (sec. XVIII-lea) Lessing,
Herder, Holderin, Schiller, Goethe. Romantismul
european. Literatura. Pictura. Muzica. Naturalismul.
Parnasianismul i Simbolismul. Realismul literar i
pictural. Iluminismul: Montesquieu, Diderot, J.J.
Rousseau. Voltaire.
Pragmatismul: William James. Cultura n sec. XX.
Lteratura. Expresionismul. Dadaismul.
Suprarealismul. Lingvistica. Arta. Muzica. Freud:
Psihanaliza. Scepticismul istoric: Oswald Spengler.
Wittgenstein, K. Popper, R. Carnap. Husserl. Martin
Heidegger. Existenialismul: Sartre, G. Marcel.
Arta n sec. XX Neo-platonismul. Cubismul: Picasso.
Teatrul Absurdului: Ionescu.
Fenomenologia religiilor: Mircea Eliade. Filosofia
romneasc: Blaga, Noica, Cioran.
Structuralismul i Postmodernismul: Jean Francois
Lyotard. Michel Foucault, Jaques Derrida. Turnanta
fenomenologic francez: M. Henry, Jean-Luc
Marion. Lean-Yves Lacoste.

10

11

12

13

14

SEMINAR
NR
CRT
1
2
3
4
5

TEMA

NR
ORE
Homer: Iliada i Odiseea; Hesiod: Teogonia; Socarate. 1
Platon: Parmenide, Republica i Sofistul.
Elegia latin: Ovidiu; Literatura latin n epoca
1
imperial. Persecuiile mpotriva cretinilor:
Constantin cel Mare.
Originile papalitii. Muzica n Bizan.
1
Origen: Contra lui Celsus. Scolastica occidental.
1
Anselm de Canterbury: Argumentul ontologic.
Arta gotic. Catedralele. Muzica medieval
1

SPTMNA
1
2
3
4
5

7
8
9

10
11
12
13
14

Literatura francez n epoca Renaterii: Rabelais,


Montaigne. Literatura Renaterii n Spania. Romanul
picaresc. Cervantes. Lope de Vega Calderon.
Literatura Renaterii n Anglia: Shakespeare.
Filosofia modern: Empirismul englez. Fr. Bacon.
Hobbes. John Locke.
Idealismul german. Pascal: Cugetri. Comentariu pe
text.
Romantismul german: Lenau, H. Heine. Romantismul
francez. Teoria romantismului: D-na de Stael.
Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo. Romantismul
italian: Manzoni, Leopardi, Carduci. Realismul
francez: Stendhal, Flaubert, Maupassant, Balzac.
Printele pragmatismului: Charles S. Pierce.
Suprarealismul literar n Romnia Ferdinand de
Saussure. Teorii psihanalitice.
Pozitivismul logic (cercul de la Viena: Moriz, Schlick,
Carnap) Filosofia analitic. Teatrul absurdului.
Samuel Beckett.
Filosofia romneasc. Generaia 27 Blaga: Metafizica
Marelui Anonim. Cioran: Problema Transcendenei.
Poezia religioas romneasc. Romanul sec. XX.
Semiotic. Postmodernismul.

1
1

10
11

12

13

14

3.SISTEMUL DE EVALUARE AL STUDENTULUI


a) examen scris
b) redactarea unei lucrri de seminar
N.B. Aprecierea se va face prin note de la 1 la 10
1. DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE IN PREALABIL
- Introducere n filozofie
- Istoria i filosofia religiilor

- Istoria bisericii universale


- Patrologie
- Istoria muzicii bisericeti
- Religie i literatur
- Patristic i filozofie
2. CONINUTUL DE BAZ

5. BIBLIOGRAFIE
1. Admu, A, Filosofia Sfntului Augustin, Ed. Polirom, Iai, 2001
2. Aristotel, Metafizica, trad. rom. de tefan Bezdechi, Ed. Academiei, 1965
3.

Adam, A. Verlaine. Paris, Hatier, 1965.

4. Augustin, Confesiuni, trad. Studiu introductiv i note de Gh. I. Serban, Ed.


Humanitas, Bucureti, 1998
5. Augustin, Despre cetatea lui Dumnezeu, vol. I, trad, note i tabel cronologic de
Pavel Gleanu, studiu introductiv de Gh. Vlduescu, Ed. Stiinific, Bucureti,
1998
6.

BALCA, N., Istoria filosofiei antice, Ed. IBMBOR, Bucureti, 1982;

7. Balaci, Alexandru, Dante Alighieri, Ed. Tineretului, Bucureti, 1996


8.

BANU ION, FILOSOFIA GREAC PN LA PLATON vol. I-II, Ed. tiinific i


Enciclopedic, Bucureti; 1979;

9.

Barbier, Maurice Religion et Politique dans la pense moderne, Presses Universitaires de


Nancy, 1987.

10. Bernier, Henri, Thologie portative ou Dictionnaire abrg de la religion chrtienne (1768)

11. Blaga, Lucian, Curs de filosofia religiei. Ed. Fronde, Alba Iulia-Paris, 1994
12. Benmussa, S. Ionesco. Paris, Seghers, 1966.

13. Bergson, Henry, Introducere n Metafizic, trad. de Diana Morrau, Ed.


Institutului European, Iai, 1998
14. Bergson, Henry, Eseu despre datele imediate ale contiinei, Ed. Dacia, Cluj
Napoca, 1993
15. BLAGA, LUCIAN, TRILOGIA CUNOTERII. EONUL DOGMATIC. CUNOATEREA
LUCIFERIC. CENSURA TRANSCENDENT, BUCURETI, Fundaia Regal pentru
Literatur i Art, 1944;
16. BLONDEL. M., DIALOGUES avec les philosophes, DESCARTES, SPINOSA, PASCAL,
AUGUSTIN, PARIS, 1966;
17. Bonnerot, J. Romain Rolland, sa vie, son uvre. Paris, Ed. du Carnet-Critique, 1921.

18. Brehier, Emile, La philosophiae du Moyen Age, Paris, 1937


19. BREHIER, EMILE, HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, Vol. I-II, PARIS, PUF, 1987-1989;
20. Burns, John H. Histoire de la pense politique mdivale, tr. fr. PUF 1993.
21.

22. Buzai, Ion, Poezia religioas romneasc, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003
23. Chaudewick, Henry, Augustin, trad. Din englez de Ioan-Lucian Muntean,
Humanitas, Bucureti, 2006
24. Chartier, Jean-Pierre, Introducere n Psihanaliza lui Sigmund Freud, Ed. Iri,
Bucureti, 1998
25. Chevalliere Jean-Jaques - Histoire des ides politiques, Armand Colin, 1984, 3 vol.

26. Chira, Vasile, Fragmentarium, Editura Universitii Lucian Blaga, Sibiu, 2007
27. Chira, Vasile, Istoria filosofiei presocratice n 492 de Capete, Editura Universitii
Lucian Blaga, Sibiu, 2007
28. CHIRA, VASILE, DOMINANTELE GNDIRII CIORANIENE, Ed. Universitii,,
LUCIAN BLAGA, Sibiu, 2006;
29. CIORAN, EMIL, TRATAT DE DESCOMPUNERE, Ed. Humanitas, Bucureti 1993;
30. Ciulei, D. Marian nvtura despre suflet i trup n antropologia patristic A
SECOLULUI AL IV-lea ed. Sirona, 1999.
31. Clouard, H - Histoire de la littrature franaise du symbolisme nos jours, 2 vol., Paris,
Albin Michel, 1962.

32. Coman, Ioan G., Patrologia, vol. I (1984), vol. II (1985), Ed. IBMBOR, Bucureti
33. Coman, Ioan G., Probleme de filozofie i literatura patristic, Ed. IBMBOR,
Bucureti, 1995
34. Coman, Ioan G., i Cuvntul Trup S-a Fcut. Hristologie i mariologie patristic,
Ed. Mitropoliei Banatului, Timioara, 1993
8

35. Coman, Ioan G., Opera Fericitului Augustin i critica personal teologic din
Retractrile sale, n Studii Teologice, vol. XI, nr. 1-2, 1959
36. Corneanu, Nicolae, Patristica mirabila: pagini din literatura primelor veacuri
cretine, Ed. Polirom, Iai, 2001
37. Corneille, Thomas, [Le] Dictionnaire des arts et des sciences. (1694) - 2 volumes
38. Drmba, Ovidiu Istoria Literaturii universale, ed. Didactic i Pedagogic, 1968-1971, vol. IIII - Istoria Culturii i Civilizaiei, vol I-X, ed. Saeculum I.O. Buc. 2001
39. DIOGENE LAERTIOS, DESPRE VIEILE I DOCTRINELE FILOSOFILOR, Ed.
POLIROM, IAI, 1997;

40.

Dionisie Areopagitul, Sfntul, Opere complete i Scoliile Sfntului Maxim


Mrturisitorul, trad., introd. i note de pr. D. Stniloae, Ed. Paideia, Bucureti,
1996
41. Dumitriu, Anton, Istoria Logicii, ediia a III-a, revzut i adugit, Ed. Tehnic,
Bucureti, 1995
42. DUMITRU, ANTON, PHILOSOPHIA MIRABILIS. NCERCARE ASUPRA UNEI
DIMENSIUNI NECUNOSCUTE A FILOSOFIEI GRECETI, Ed. Enciclopedic Romn,
BUCURETI, 1987;

43. De Sanctis, Francesco , Istoria literaturii italiene, trad. de Nina Facon, Ed. Pentru
literatura universal,. Bucureti, 1965
44. Eisler, Rudolf, Kant-Lexikon (1930)

45. Eliade, Mircea, Sacrul i Profanul, trad. de Brndua Prelipceanu, Ed. Humanitas,
Bucureti, 1995
46. Eliade, Mircea, Istoaria credinelor i ideilor religioase, vol I-III, trad. Cezar
Baltag, Ed. Moldova, Chiinu, 1994
47. Eslin, M Le thtre de labsurde, Buchet-Chastel, 1963.
48. tienne, Louis, Histoire de la littrature italienne, depuis ses origines jusqu' nos jours [Texte
imprim] / par L. tienne,... Paris : Hachette, 1905
49. Ftis, Franois-Joseph, Biographie universelle des musiciens et biographie gnrale de la
musique (1866-1868) - 8 volumes

50. Ftis, Franois-Joseph, Biographie universelle des musiciens et biographie gnrale de la


musique...Supplment et complment publis sous la direction de M. Arthur Pougin (18781880) - 2 volumes
51. Filon, Augustin (1841-1916) Histoire de la littrature anglaise [Texte imprim] : depuis ses
origines jusqu' nos jours / par Augustin Filon Paris : Hachette, 1883
52. Gaetans, Moira, Feminism i filozofie. Perspective asupra diferenei i egalitii,

prefa de Mihaela Miroiu, Ed. Polirom, Bucureti, 2001


53. Gruzez, Eugne (1799-1865) Histoire de la littrature franaise depuis ses origines jusqu' la
rvolution [Texte imprim] / par Eugne Gruzez,. Paris : Didier, 1861.

54. Gardiner, Patrick, Kierkegaard, trad. din limba englez de Laureniu tefanScalat, Ed. Humanitas, 1997
55. GOTTINGHAM, JOHN, RAIONALITII (DESCARTES, SPINOSA, LEIBNIZ), Ed.
HUMANITAS, BUCURETI, 1988;

56. Gilson, Etiene, Filosofia n Evul Mediu. De la nceputurile patristice pn la


sfritul secolului al XIV-lea. Trad de Ileana Stnescu, Humanitas, Bucureti,
1995
57. Grimal, Pierre, Literatura latin, trad. de Mariana i Liviu Franga, Ed. Teora.
1997
58. Grigore de Nyssa, Sfntul, Scrieri, parte I: Despre via lui Moise. Trad, Pr. D.
Stniloae i Pr. Ioan Buga n col. PSB, vol 29, Ed. IBMBOR, Bucureti,
59. Grigore de Nyssa, Sfntul, Partea a II-a ( Scrieri exegetice, dogmatice-polemice i
morale) Despre facerea omului. Cuvnt apologetic la Hexemeron. Trad. de Pr.
Teodor Bogogae n col. PSB, vol. 30 ed. OBMBOR, Bucureti, 1998
60. Gruber R.I. Istoria Muzicii Universale, Ed. Muzical, a Uniunii Compozitorilor RPR, vol. I-II,
1961.

61. Gur de Aur, Sfntul, Scrieri , Partea I i Partea a II-a, Omulii la Facere, trad. de
Pr. D. Fecior, colecia PSB, vol 21 i 22, Ed, IBMBOR, 1987-1989
62. HEGEL, PRELEGERI DE ISTORIE A FILOSOFIEI, BUCURETI, Ed. Humanitas, 1995;
63. HEGEL, TIINA LOGICII, Ed. ACADEMIEI, BUCURETI, 1966;

10

64. HEGEL, FENOMENOLOGIA SPIRITULUI, Ed. Academiei, Bucureti, 1965;


65. HEIDEGGER, MARTIN, Fiin i timp, Ed. JURNALULUI LITERAR, BUCURETI
1995;

66. Henry, Michel, Eu sunt Adevrul, Pentru o filosofie a Cretinismului, Ed. Deisis,
Sibiu, 2000
67. Henry, Michel, ntrupare. O filosofie a trupului, Ed. Deisis, Sibiu, 2003
68. Henry, Michel, Cuvintele lui Hristos, Ed. Deisis, Sibiu, 2004
69. HERSCH, JEANNE, MIRAREA FILOSOFIC. Istoria filosofiei europene, Ed. Humanitas,
Bucureti, 1994;
70. HUME, DAVID, CERCETARE ASUPRA INTELECTULUI OMENESC, Ed. tiinific i
Enciclopedic; BUCURETI 1987;
71. HUSSERL, EDMUND, MEDITAII CARTEZIENE, Ed. HUMANITAS, BUCURETI,
1994;

72. Hugli, Anton, Lubcke, Poul, Filosofia n secolul XX, vol I-II, trad. de Gh. Pascu,
Andrei Apostol, Ciprian Lupu, Ed, all Educational, Bucureti, 2003
73. Ioan Damaschinul, Sfntul, Dogmatica, trad. de D. Fecioru, Ed. Scripta, Bucureti,
1993
74. Iustin Martirul i Filosoful, Sfntul, Apologia I i a II-a. Dialogul cu Iudeul
Trifon, trad. i note de pr. Olimp Cciul, n vol. Apologeii de limb greac, PSB
vol. 2, Ed. IBMBOR, Bucureti, 1980
75. KANT, IMMANUEL, CRITICA RAIUNII PURE, Ed. IRI, BUCURETI, 1998;
76. KIERKEGAAD, COALA CRETINISMULUI, Ed. Adonai, 1995;

77. Kierkegaard, Soren, Fric i cutremur. Prefee, trad. din limba danez de Adrian
Arsinevici, Ed. Honterus, Sibiu, 2007
78. Kierkegaard, Soren, Despre conceptul de ironie cu permanent referire la
Socrate, Ed. Humanitas, Bucureti, 2006
79. KIRKEGAARD, CONCEPTUL DE ANXIETTATE, trad. ADRIAN ARINEVICI, Ed:
AMARCORD, TIMIOARA, 1988;

80. Lacoste, Jean-Yves, Timpul o fenomenologie teologic, trad. de Maria-Cornelia


Ic jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2005
81. Lacoste, Jean-Yves, Experien i Absolut. Pentru o fenomenologie liturgic a
umanitii omului, Ed. Deisis, Sibiu, 2001
82. Louth, Andrew, Dionisie Areopagitul, O introducere, trad. de Sebastian
Moldovan, Ed. Deisis, Sibiu, 1997

11

83. Louth, Andrew, Originile tradiiei mistice cretine. De la Platon la Dionisie


Areopagitul, Ed. Deisis, Sibiu, 2002
84. Isbescu, Mihai, Istoria Literaturii germane, Ed, Stiinific, Bucureti, 1968
85. Lascu, Nicolae, Cum triau romanii, Ed. Stiinific, Bucureti, 1965
86. Le Goff, Omul medieval, trad, de Ingrid Ilinca i Dragos Cojocaru, Ed. Polirom,
Iai, 1999
87. Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Dicionar tematic al Evului Mediu Occidental, Ed.
Polirom, Iai, 2002
88. Marchal, Sylvain, Dictionnaire des athes, anciens et modernes... (1833)

89. Marga, Andrei, Introducere n filosofia contemporan, Ed, Polirom, Iai, 2002
90. Mayr, Ernest, De la bacterii la om, Evoluia lummi vii , trad. din englez de
Marcela Elena Badea, Ed. Humanitas, Bucureti, 2004
91. Marion, Jean-Luc, Fenomenul erosului, ase meditaii, trad. de Maria-Cornelia Ic
jr., Ed Deisis, Sibiu, 2004
92. Marion, Jean-Luc, N PLUS. Studii asupra fenomenelor saturate, Ed. Deisis,
Sibiu, 2003
93. Marion, Jean-Luc, Fiind dat. O fenomenologie a donaiei, Ed. Deisis, Sibiu, 2003
94. Marrou, Henri-Irne, Sfntul Augustin i sfritul culturii antice, trad. de Drgan
Stoianovici i Lucia Wald, Ed. Humanitas, Bucureti, 1997
95. Matsoukas, Nikolaos A., Istoria filozofiei bizantine cu o anex despre
scolasticismul Evului Mediu, trad. de C. Coman i N. Deciu, Ed. Bizantin,
Bucureti, 2005
96. Matsoukas, Nikolaos A., Introducere n gnoseologia teologic, trad. de Maricel
Popa, Ed. Bizantin, Bucureti, 1997
97. Maxim Mrturisitorul, Ambigua, trad. de D. Stniloae, Bucureti, 1983
98. MUSC, VASILE, INTRODUCERE ISTORIC N FILOSOFIE, Ed. NAPOCA STAR, CLUJ
NAPOCA, 1996;
99. Nadeau, M - Le roman franais depuis la guerre, Paris, Gallimard, 1963.
100. Nadeau, M Histoire du surralisme. Paris, Ed. du Seuil, 1945.
101. NEGULESCU, P.P. Filosofia Renaterii Ed: Eminescu, Bucureti, 1986;
102. Negrescu, Dan, Patristica perennia. Prini de limb latin, Timioara, 2004
103. NIETZSCHE, ANTIHRISTUL, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 1996;
104. NIETZSCHE, AA GRAIT-A ZARATHUSTRA, Ed. HUMANITAS, BUCURETI, 1997;

12

105. NOICA, CONSTANTIN, CONCEPTE DESCHISE N ISTORIA FILOSOFIEI LA


DESCARTES, LEIBNIZ I KANT, Ed. HUMANITAS, BUCURETI 1995;
106. NOICA, CONSTANTIN, DEVENIREA NTRU FIIN, VOL. I-II, Ed. tiinific i
enciclopedic, BUCURETI, 1981;

107. Otto, Rudolf, Sacrul, trad. de Ioan Milea, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2002
108. PASCAL, BLAISE, CUGETRI, Ed. AION, ORADEA, 2000;
109. Pavel, Constantin C., Problema rului la Fericitul Augustin, Ed. IBMBOR,

Bucureti, 1996
110. PETROVICI, ION, SCHOPENHAUER, Bucureti, Ed: Alcalay, 1937;
111. POPA, GRIGORE, Existen i adevr la Sren Kirkegaard, Ed. Tipografia Arhidiecezan,
Sibiu, 1940;

112. Platon, Opere I-VII, Ediie ngrijit de C. Noica i P. Creia, Bucureti, 19741993
113. Marrou, Henri-Irenne, Sfntul Augustin i Sfritul culturii antice. Trad, de
Drgan Stoianovici i Lucia Wald. Ed. Humanitas, Bucureti. 1997
114. Negulescu, P.P. Geneza Formelor Culturii, tipografia Bucovina , Bucureti 1934.
115. Nicolas de Byart, Dictionarius pauperi omnibus predicatoribus verbi divini necessarius in quo
multus succinete continentur materie singulis festinatibus totis anni t de sanctis accomodade ut
in tabula huius operis facile et lucide cognocetur (1498)

116. Origen, Despre principii, trad, de T. Bogogae, PSB, Vol 9, Ed. IBMBOR,
Bucureti, 1984
117. Origen, Contra lui Celsus, trad, de Pr, t. Bogogae, col PSb, vol 20, Ed.
IBMBOR, Bucureti, 1984
118. Patapievici , H-R, Omul recent. O critic a modernitii din perspectiva
ntrebrii Ce se pierde atunci cnd ceva se ctig Ed. a III-a, Ed. Humanitas,
Bucureti, 2001
119. Petit de Mange, Guy, Filosofi i filosofii ale secolului al XX-lea. Trad. din
francez de Victor Durned, Ed. Cartier, Chiinu, 2003
120. Pernety, Antoine-Joseph, Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure ([1757])

13

121. Pisier, Evelyne (sub direcia) Istoria ideilor politice, Ed. Amarcord, Timioara,
2000
122. Pavel, Constantin C., Problema rului la Fericitul Augustin: Studiu de filozofie,
Tipografia Universal, Bucureti, 1937
123. Pacaut, Marcel La Thocratie : Eglise et le pouvoir au Moyen-Age, Descle, 1989
124. Picon, G. Malraux par lui-mme, Paris, d du Seuil, 1957.
125. Picon, G. Andr Malraux, Paris, Gallimard, 1945.
126. Pueti Dimitriu Alexandru Istoria Literaturii Franceze, Secolul XX, ed. ed. Didactic i
Pedagogic, Buc. 1968.
127. RIBOT, THEODULE, FILOSOFIA LUI SCHOPENHAUER, Ed. Tehnic, BUCURETI, 1993;
128. ROCA, D.D., PRELEGERI DE ISTORIE A FILOSOFIEI ANTICE I MEDIEVALE, Ed.
Dacia, Cluj, 1986;
129. Richard, J. P. Posie et profondeur, Paris, Ed. du Seuil, 1955.
130. Rousseaux, A Littrature du XXe sicle, 5 vol., Paris, A. Michel, 1938-39.
131.
132. RUSS,

JAQUELINE,

PANORAMA

IDEILOR

FILOSOFICE

(de

la

Platon

la

contemporani), Ed. Amarcord, Timioara, 2002;


133. RUSSEL, BERTRAND, HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY, LONDON, 1969, (trad.
n rom. HUMANITAS, 2006);
134. SARTRE, J. P., LTRE ET LE NANT, GALLIMARD, PARIS, 1943;
135. SARTRE, JEAN-PAUL, EXISTENIALISMUL ESTE UN UMANISM, Ed. George
Cobuc. BISTRIA, 1994;
136. SAVATER, FERNANDO, ESEU DESPRE CIORAN, Ed. Humanitas, BUCURETI, 1998;
137. SCHOPENHAUER, LUMEA CA VOIN I REPREZENTARE, VOL. I-II, Ed. Moldova,
Iai, 1995;
138. Snart, Ph. Ionesco. Paris, Editions Universitaires, 1964.
139. Strauss, Lo si Cropsey, Joseph (dir.) - Histoire de la philosophie politique, tr. fr. PUF 1994
140. SINGER, PETER, HEGEL, Ed. HUMANITAS, 1996;
141. Quatremre de Quincy, Antoine, Encyclopdie mthodique. (1788-1825) - 3 volumes
142. Schlegel, Friedrich von (1772-1829) Histoire de la littrature ancienne et moderne [Texte
imprim], par F. Schlegel, traduite de l'allemand, sur la dernire dition, par William Duckett...
Paris : T. Ballimore ; Genve : Cherbuliez, 1829

14

143. Storr, Antony, Freud, trad. din englez de Vlad Russo, Ed. Humanitas,

Bucureti, 1989
144. ORA, MARIANA, CIORAN JADIS ET NAGUERE. CIORAN ENTRETIEN
TBINGEN, EDITIONS DE L HENRE, PARIS, 1988;
145. TOMA dAQUINO, SUMMA THEOLOGIAE ( OPERAE I, DE DEO), Ed: tiinific,
BUCURETI, 1997;
146. Vallin, Pierre - Histoire politique des chrtiens, Nouvelle Cit. 1988.

147. Vasile cel Mare, Scrieri, Partea I: Omilii la Heraemeron, (I-IX), trad. de Pr. D.
Fecioru, col. PSB, vol 17, ED. IBMBOP, Bucureti, 1986
148. VLDUESCU, GH., Filosofia n Grecia antic, Ed. Albatros, Bucureti, 1984;

149.
Vulcnescu, Mircea, Posibilitile filozofiei cretine, Ed. Anastasia, Bucureti,
1996
150. Vasilescu Emilian, Istoria Religiilor, Manual pentru Institutele teologice, Ed IBMO al BOR,
Buc. 1975
151. Virgil Vtianu, Istoria Artei Europene,vol. I Epoca Medie, Ed. ed. Didactic i Pedagogic,
Buc. 1967

152. Vlduescu, Gh. Filosofia n Roma Antic, Ed. Albatros, Bucureti, 1991
153. Von Campenhausen, Hans, Prini latini ai Bisericii, vol I-II, trad. din german
de Maria Magdalena Anghelescu, Ed. Humanitas, Bucureti, 1995
154. Von Campenhausen, Hans, Prinii Greci ai Bisericii, trad. din german de
Maria Magdalena Anghelescu, Ed. Humanitas, Bucureti, 2005
155. *** Apologei de limb latin, Ed. IBMBOR, Bucureti, 1981
156.
*** Apologei de limb greac, Colecia PSB, vol. 2, ED. IBMBOR,
Bucureti, 1980
157. XXX Encicolopedie de Filozofie i tiine umane, trad. de Luminia Cosma, Ed,
all Educaional, Bucureti, 2004
158. *** Great Thinkers of the eastern World, Thze major thinkers and the philosophical and
religious classics of China, India, Japan, Korea, and the world of Islam, Edited by Ian P.
McGreal, Harper Collins, New Zork, 1995
159. *** The Oxford Companion to philosophy. Edited by Ted Honderich, Oxford University Press,
1995.
15

160. *** Enciclopedia Universalis - http://www.universalis.fr


161. *** The Encyclopedia Britannica. A dictionary of Arts and sciences, Literature and general
information, Eleventh edition, New York, The Encyclopedia Britannica Company
162. *** Enciclopedia Gallica - http://gallica.bnf.fr
163. *** Music history / Charles Stanford, Cecil Forsyth and staff of Research & Education
Association ; Carl Fuchs, chief editor. Piscataway, N.J. : Research & Education Association,
c2003
164. *** European culture : a contemporary companion / edited by Jonathan Law. London
[England] : Cassell, 1993.
165. *** European culture since 1848 : from modern to postmodern and beyond / James A. Winders.
New York : Palgrave, 2001.
166. *** International futurism in arts and literature / edited by Gunter Berghaus. Berlin ; New York :
Walter de Gruyter, 2000.
167. *** Music, history, and ideas. Cambridge, Harvard University Press, 1947.
168. * * * ISTORIA FILOSOFIEI MODERNE (De la Renatere pn la KANT) Ed. TESSEXPRES, BUCURETI, 1996;

DECAN
PR. PROF. DR. DORIN OANCEA

TITULAR DE DISCIPLIN
LECT. UNIV. DR. VASILE CHIRA

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei

IDEI I CURENTE ALE CULTURII


EUROPENE

39.01.D.02.I.711
Anul de studiu:
I
Semestrul II
Tip de evaluare
Regimul disciplinei
Numrul de credite:
Oblig.
Total ore din planul de nvmnt 42
Total ore pe semestru
Titularul disciplinei
Lect. Dr. Vasile Chira

16

E
6
162

Facultatea
Catedra
Profilul
Specializarea

Facultatea de Teologie Andrei aguna Sibiu


I Teologie Biblic i Sistematic
Teologie Ortodox
Master Teologie Sistematic

Numrul total de ore(pe semestru) din planul de nvmnt


Total
42

Curs
28

Seminar
14

Competene generale:
1. Cunoatere i nelegere:
- introducere n spiritualitatea filocalic
- nelegerea specificului obiectului de studiu
- perceperea relaiilor i conexiunilor cu domeniile conexe
- utilizarea corect a termenilor de specialitate
- capacitatea de adaptare la noi situaii
- cunotine generale de baz precum i necesare disciplinei
- abiliti de operare pe PC
2. Explicare i interpretare:
-

generalizarea, particularizarea i integrarea unor domenii

realizarea unor conexiuni ntre rezultate

argumentarea unor enunuri

capacitatea de organizare i planificare

capacitatea de analiz i sintez

3. Instrumental-aplicative:
-

capacitatea de a pune n practic cunotinele dobndite

descrierea unor stri, procese, fenomene specifice domeniului

abiliti de cercetare, creativitate

capacitatea de a concepe proiecte i a le derula

capacitatea de soluiona probleme specifice

17

4. Atitudinale:
-

reacia pozitiv la sugestii, cerine, sarcini didactice,

implicarea n activiti tiinifice n legtur cu disciplina

capacitatea de a avea un comportament etic

capacitatea de a aprecia diversitatea i multiculturalitatea

abilitatea de a colabora cu specialiti din alte domenii

La stabilirea notei finale se iau n

Ponderea n notare, exprimat n %

considerare
rspunsurile la examen / colocviu
testarea continu pe parcursul semestrului
Activiti gen teme / referate

50%
35%
15%

Descriei modalitatea practic de evaluare final : examinare oral, cu bilete avnd un grup de cinci
studeni.
Cerine minime pentru nota 5
-identificarea cu dificultate a subiectului n

Cerine pentru nota 10


- identificarea cu precizie a subiectului n

contextul mai larg al disciplinei

contextul mai larg al disciplinei

-parcurgerea bibliografiei minimale

-rspuns corect, complet, concis i clar la

-alctuirea unui referat modest

subiect

-participare sporadic la testele de pe

- folosirea corect a termenilor tehnici

parcursul semestrului

specifici
- parcurgerea unei bibliografii ample
-activitate intens i pozitiv la teste

Estimai timpul total ( ore pe semestru ) al activitilor de studiu individual


1.Descifrarea i studiul notielor de curs
2.Sudiu dup manual, suport de curs
3.Studiul bibliografiei minimale indicate

14
16
14

18

4.Documentarea suplimentar n bibliotec


5.Activitate specific de pregtire SEMINAR
6.Realizare teme, referate, eseuri
7.Pregtire lucrri de control

10
10
10
-

8.Pregtire prezentri orale


9.Pregtire examinare final
10.Consultaii
11.Documentare pe teren
12.Documentare pe INTERNET
13.Alte activiti
Total ore studiu individual

12
12
10
12
120

Data completrii:

Semntura titularului,

12.07.2007

Lect. Dr. Vasile Chira

19

S-ar putea să vă placă și