Sunteți pe pagina 1din 7

LABORATOR S.A.E.

MASINA SINCRONA
Masina sincrona reprezinta acea masina electrica rotativa de c.a. ce functioneaza la o
turatie riuros constanta si eala cu turatia de sincronism! intre viteza un"iulara # a
rotorului si pulsatia $% a retelei electrice la care se conecteaza masina! e&istand o leatura
riida de forma' $%(p#.
Masina sincrona este utilizata in trei reimuri de functionare si anume'
enerator cu tendinta de a realiza puteri cat mai mari )sute de M*A+unitate, in scopul
cresterii randamentului )masina sincrona fiind la ora actuala principala modalitate de
o-tinere a eneriei electrice,.
motor / la puteri medii si mari si la turatii mici motoarele sincrone prezinta avanta0e
fata de motoarele asincrone deoarece pot functiona la factor de putere mare ce poate
a0une la cos1(l.
compensator de putere reactiva cand masina sc"im-a cu reteaua numai putere
reactiva! a-sor-ind din aceasta o putere activa pentru acoperirea pierderilor )motor
sincron in ol! suprae&citat,.
Descrierea echipamentelor:
%. Motor sincron cu urmatoarele caracteristici
2+3
4(567+877*
I(%!9+7!:;A
<(7!5;=>
cos1(7!;+%!7
f(97?z
4e(%7!;+57*
Ie(%!;+8!7 A
5. Servomotor
4(6@7*
I(8!87A
M(8Nm+%!;=>
n(8797 rot+min
f(%87 ?z
Procedura de realizare a experimentului:
%. Conectam motorul conform sc"emei si pornim motorul si il franam conform
nivelelor cuplului din ta-el.
5. Curentul de e&citatie il setam conform ta-elului.
6. Masuram curentul I si turatia n si le notam in ta-ele .
8. Ae indata ce motorul se desincronizeaza el tre-uie oprit si masuratorile
incepind din acest punct se neli0eaza.
Ie&c(7!;9A M BNmC 7.% 7.6 7.9 7.; %
nB%+minC %8@: %8@: %8@: %696
IBAC 7.86 7.8; 7.9D 7.D
Se o-serva faptul ca pentru un curent de e&citatie Ie&c (7!;9A cuplul la care masina
se desincronizeaza este de 7!9 Nm.
Ie&c(%!9A M BNmC 7.% 7.9 7.;9 % %.59
nB%+minC %8@: %8@: %8@: %8@:
IBAC 7.65 7.69 7.89 7.95
Se o-serva faptul ca pentru un curent de e&citatie Ie&c (%.97 A cuplul la care masina
se desincronizeaza este de %!59 Nm.
M [Nm] 0,1 0,3 0,5 0,7 1
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.43
0.47
0.56
0.6
1498 1498 1498
1353
CONECTAREA SI PORNIREA
n [1/min]
I [A]
I

[
A
]

n

[
1
/
m
i
n
]
M [Nm] 0,1 0,5 0,75 1 1,25
1320
1340
1360
1380
1400
1420
1440
1460
1480
1500
1520
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.32
0.35
0.45
0.52
1498 1498 1498 1498
1391
CONECTAREA SI PORNIREA Ie!"1,5 A
n[1/min]
I[A]
I

[
A
]

n

[
1
/
m
i
n
]
Ie&c(6 A M BNmC 7.% 7.9 % %.9 5
nB%+minC %8@: %8@: %8@: %8@: %8@:
IBAC 7.%5 7.55 7.69 7.9 7.D:
Se o-serva faptul ca pentru un curent de e&citatie Ie&c (6!7 A cuplul la care masina
se desincronizeaza este de 5!97 Nm.
Se opreste motorul si se conecteaza conform sc"emei'
0,1 0,5 1 1,5 2 2,5
1300
1350
1400
1450
1500
1550
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1498 1498 1498 1498 1498
1378
0.12
0.22
0.35
0.5
0.68
0.75
CONECTAREA SI PORNIREA Ie!"3,0A
I[A]
n[1/min]
I

[
A
]

n

[
1
/
m
i
n
]
<ornim motorul si o-servam ca sensul de rotatie este contrar celui precedent. Setam
frana la un nivel constant al cuplului luat din ta-el. *ariem e&citatia folosind valorile din
ta-el. Masuram factorul de putere si introducem valorile in ta-el.
M(7!%Nm Ie&c BAC % 5 6 8
cos1 7.6% 7.D6 /7.;D /7.6@
M(%Nm Ie&c BAC %.9 5 6 8
cos1 7.;6 7.@% /7.@9 /7.:5
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
#1
#0.9
#0.8
#0.7
#0.6
#0.5
#0.4
#0.3
#0.2
#0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0.31
0.63
0.58
#0.25
#0.76
#0.6
P$TERE REACTI%A CAPACITI%A
P$TERE REACTI%A IN&$CTI%A
!'()
Ie! [A]
!
'
(
)
O-servam ca motorul su-e&citat enereaza putere reactiva inductiva si
suprae&citat enereaza putere reactiva capacitiva.
Concluzii:
Cu cat curentul de e&citatie este mai mare motorul poate suporta un cuplu mai mare.
Sensul de rotatie se poate sc"im-a'
fie prin inversarea a doua faze pe alimentarea infasurarii statorice!
fie prin inversarea polaritatii pe e&citatie.
daca dorim sa folosim motorul sincron pentru compensarea factorului de putere!
motorul tre-uie su-e&citat daca reteaua este puternic incarcata capacitive si
suprae&citat daca reteaua este puternic incarcata inductiv.
1 1,5 2 2,5 3 4 4,5
#1
#0.9
#0.8
#0.7
#0.6
#0.5
#0.4
#0.3
#0.2
#0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0.73
0.91
#0.25
#0.95
#0.82
P$TERE REACTI%A CAPACITI%A
P$TERE REACTI%A IN&$CTI%A
!'()
Ie! [A]
!
'
(
)