Sunteți pe pagina 1din 3

Ionescu Monica Georgeta

1H
COMUNICAREA VERBALA SI NONVERBALA
Importanta comunicarii in practica medicala

Comunicarea este un proces interpersonal materializat prin conversatie,
scriere,gesturi, aspect, comportament, si uneori chiar tacere. Asistentii
medicali trebuie sa recunoasca, sa stie, si sa practice tehnici adecvate de
comunicare cu oamenii: pacienti, membrii familiei, colegi,si alti profesionisti
ntr-un cadru de ngrijire a sanatatii. Comunicarea se manifesta nu numai
ntre asistenti medicali si pacienti, ci si ntre asistenti medicali si personal de
sprijin. Personalul desprijin poate include menaj, ntretinere, securitate,
aprovizionare, produse alimentare si personalulde serviciu.

Comunicarea verbala si nonverbal

In comunicare exista doua modalitati de baza: verbala si nonverbala.
Comunicareaverbala implica folosirea de cuvinte deci aceasta comunicare este
orala sau scrisa. Pe de alta parte,comunicarea nonverbala nu implica folosirea
de cuvinte. Imbracamintea, gesturile, atingerile,limbajul corpului, mimica
fetei, a ochilor, chiar si tacerea reprezinta aceasta forma de comunicare.In
procesul de comunicare aceste doua forme, verbala si nonverbala, sunt
inseparabile.Constientizarea acestui fapt este foarte importanta deoarece
succesul comunicarii depinde foartemult de eficacitatea lor.
Exista situatii in care comunicarea devine ineficienta din cauza unor
obstacole sau bariere care pot fi clasificate astfel: fiziologice, fizice sau
psihosociale.Barierele fiziologice sunt disfunctii senzoriale ale expeditoru;ui
sau receptoruluicum ar fi deficiente de auz, defecte de vorbire sau chiar probleme de
vedere.Barierele fizice constau in elemente din mediul inconjurator (ex.
zgomotul), carecontribuie la dezvoltarea unor bariere fiziologice (ex.
incapacitatea de a auzi).Barierele psihosociale sunt, de obicei, rezultatul unei
perceptii inexacte a mesajuluitransmis. Prezenta unor mecanisme de aparare
pentru a face fata unui pericol, anxietatii, sauexistenta unor factori precum
varsta, educatia, cultura, limba, nationalitatea, sau multi alti factoride natura
socio-economici pot dezvolta acest tip de bariere. Asistentii medicali s-ar putea sa
fiesau sa nu fie constienti de de prezenta obstacolelor de natura psihosociala, de aceea trebuie sa
stieca sentimentele sunt comunicate de multe ori nonverbal decat prin comunicarea verbala.
Ascultarea
Ascultarea este un element important al procesului de comunicare si devine unadintre
activitatile principale ale asistentului medical, care trebuie sa utilizeze
comunicarea ca peun instrument de colectare sau furnizare a informatiilor. Ca
si alte abilitati necesare in practicamedicala, ascultarea necesita un efort
constient si practica constanta. Stapanirea acestei abilitati presupune
eliminarea zgomotelor si canalizarea atentiei inspre toate mesajele verbale
sinonverbale pentru recunoasterea tonului vocal, a ezitarii, a intensitatii de
exprimare, avocabularului, ca parte din incercarea de comunicare.
Interviul
Atunci cand este utilizata pentru colectarea de informatii, comunicarea
necesita omare sensibilitate, precum si experienta in folosirea interviului.
Pentru a identifica si clarificagandurile si sentimentele pacientului, asistentul
medical, ca intervievator, trebuie sa stie cum si cefel de intrebari sa foloseasca,
canalizandu-si in totalitate atentia inspre acesta si dovedind astfelrespect si
intelegere pentru problemele lui. Eficacitatea unui interviu este influentata
atat decantitatea de informatii, cat si de gradul de motivare a pacientului.
Factori care imbunatatesccalitatea unui interviu constau in cunoasterea
subiectului, rabdare, temperament, abilitati deascultare, atentia indreptata si
inspre indiciile nonverbale.


Observarea
Un alt factor important in procesul de comunicare este obsevarea, fiind
abilitateade a recunoaste si interpreta raspunsurile nonverbale venite dinspre
pacient sau alti membrii aiechipei medicale. Asistentul medical trebuie sa se
maturizeze in rolul si responsabilitatile lui camembru in echipea medicala, sa-
si dezvolte atat cunostintele clinice, cat si intelegereacomportamentului uman,
putand astfel sa-i folosesca mai bine abilitatile necesare in procesul
decomunicare
Comunicarea este un aspect major al practicii medicale in domenii cum ar
ficonsultare, consiliere, lucru in echipa, sarcini de conducere, educatie pentru
sanatate siinvatamant. Dezvoltarea abilitatilor de comunicare trebuie sa fie
continua pentru ca asistentulmedical sa poata colabora cat mai bine cu ceilalti
membrii ai echipei medicale,cat si pentru a putea acorda cele mai bune
ingrijiri pacientului.