Sunteți pe pagina 1din 4

Programa de matematic

Definitivat
1. Mulimi
1.1Notiunea de multime
-exemplificari;element;apartenenta;moduri de determinare

1.2Relatia de incluziune
-definitie;proprietati
1.3Egalitatea multimilor
1. !peraii cu mulimi
-reuniune;inter"ectie;diferenta;complementara unei multimi;
produ" cartezian# definitii; proprietati
2. Mulimea numerelor naturale
2.1 Relatia de ec$ipotenta
2.2 %ardinalul unei multimi
2.3 &xiomele lui 'eano
2. (i"teme de numeratie
-"i"teme pozitionale) nepozitionale
2.* +aze de numeratie
-tran"formari dintr- o ,aza in alta
2.- !peratii in N
-definitii. proprietati
. Divizi,ilitate /n N
.1 Definiii
.2 %riterii
.3 Multiplii 0i divizori ai unui num1r nat.
. Divizori comuni a 2 "au mai multe nr. nat.
.* Multipli comuni a 2 "au mai multe nr. nat.
*. Mulimile 2. 3. R
*.1 Definiii
*.2 !peraii /n 2. 3. R
*.3 4ran"formarea fraciilor /n fracii zecimale cu a5utorul virgulei
-. Ecuaii 0i inecuaii de gr. 6. "i"teme de ecuaii "i inecuatii de gr. 6.
7. 8nitati de ma"ura pentru lungime. volum. ma"a. timp
9. Elemente de geometrie
9.1 'unct. dreapt1. "emidreapt1. "egment. linie franta:cur,a. ung$iuri
9.2 'oligoane# triumg$iul; patrulatere# paralelogramul. dreptung$iul. rom,ul.
p1tratul. trapezul; cercul
9.3 Relaii metrice /n triung$iul dreptung$ic
9. %orpuri# pri"m1. paralelipided. cu,. piramid1. cilindru. con. "fer1
Metodica predarii matematicii
1.Elemente pregatitoare pentru formarea conceptului de numar natural, in clasa I
2.Metodologia predarii operatiilor in N
3.Metodologia predarii fractiilor si a operatiilor cu fractii
4.Metodologia predarii unitatilor de masura
5Metodologia predrii elemntelor de geometrie
6.Algoritmi de calcul in clasele I I!
adunare, scdere, "nmul#ire, "mpr#ire, ordinea opera#iilor
$. Metode de re%ol&are a pro'lemelor de matematic
figurati&, sum (i diferen#, sum (i raport, diferen# (i raport, metoda compara#iei,
metoda falsei ipote%e, metoda drumului in&ers, regula de 3 simpl, regula de 3 compus,
pro'leme de mi(care )urmrire (i "nt*lnire+, pro'leme nonstandard
,. -'iecti&ele predrii matematicii "n ciclul primar
;specifice predrii"n&#rii matematicii "n ciclul de ac.i%i#ii fundamentale (i "n ciclul de
de%&oltare+
/. Modalit#i de acti&i%are a ele&ilor "n lec#ia de matematic
forme de organi%are0 strategii de1 diferen#iere, indi&iduali%are, personali%are, "n&#area
prin cooperare
12. 3ocul didactic "n lec#ia de matematic
11. 4aracterul practicaplicati& al matematicii
conte5te de aplicare )e5plorare, in&estigare, apro5imare, comparare, msurare,
e5perimentare+
12. A'ordarea interdisciplinar a matematicii
Programa de matematic
gradul didactic 66
1. Metode de rezolvare a pro,lemelor
figurativ1. "um1 0i diferen1. "um1 0i raport. diferen1 0i raport. metoda comparaiei.
metoda fal"ei ipoteze. metoda drumului inver". regula de 3 "impl1. regula de 3 compu"1.
pro,leme de mi0care ;urm1rire 0i /nt<lnire=. pro,leme non"tandard
2. Modalit1i de activizare a elevilor /n lecia de matematic1
- forme de organizare
- "trategii de#
- difereniere
- individualizare
- per"onalizare
3. Rolul mi5loacelor de /nv11m<nt /n lecia de matematic1
- /nv1are prin cooperare
- mi5loace tradiionale
- mi5loace moderne
. Evaluarea /n cadrul leciilor de matematic1
-tipuri de evaluari
-te$nici 0i in"trumente
*. >ocul 0i rolul 5ocului didactic /n lecia de matematica
-note definitorii; metodologia de"fa"urarii; exemplificari
-. !,iective cadru ale pred1rii matematicii /n ciclul primar
- "pecificul pred1rii-/nv11rii matematicii /n ciclul de ac$iziie fundamentale 0i /n ciclul
de dezvoltare
7. ?ormarea la elevi a conceptului de num1r natural
-etape; forme de realizare
9. Metodologia pred1rii-/nv11rii operaiilor /n N
- etape
- demer"uri didactice nece"are in invatarea operatiilor la cl". 6-6@
A. Metodologia pred1rii fraciilor 0i operaiilor cu fracii
-introducerea notiunii de fractie; cla"ificari; operatii; demer"uri didactice "pecifice
1B. Metodologia pred1rii-/nv11rii unit1ilor de m1"ur1
- marimi "i unitati de ma"ura "tudiate; demer"uri didactice "pecifice
11. Metodologia pred1rii-/nv11rii elementelor de geometrie
-"pecificul formarii notiunilor geometrice; particularitati ale demer"urilor didactice
BIBLIOGRAFIE:
Neac"u 6. ;coordonator=. Metodica predarii matematicii la cla"ele 6-6@. E.D.'. +ucure"ti.
1A99
6oan &ron. C$. Dere"cu. &lexandru Dumitru. &ritmetica pentru invatatori. E.D.'..
+ucure"ti. 1AA-
M. Ro"u. M. Roman. Matematica pentru perfectionarea invatatorilor. Ed. &ll. +ucure"ti.
1AAA
M. (inger. N. Radu. Matematica. C$id pentru invatatori "i parinti ;cl". a 66-a "i a 666-a=
Ed. (igma. 1AA)1AA*
C. +urtea. ;coordonator= Matematica "i logica pentru "colari. Ed. %orint. +ucure"ti. 1AA*