Sunteți pe pagina 1din 9

FISCALITATE LECT.UNIV.DR.

ACHIMESCU GEORGETA
Administrarea monopolurilor de stt se !"e de "tre#". Ministerul Finntelor $u%li"e
A""i&ele sunt#b. t'e spe"ile de "onsum "re se dtore& %u(etului de stt
Asiet repre&int# d. totlitte msurilor "re se iu in )edere identi!i"rii o%ie"tului impo&%il* st%ilirii mrimii
mteriei impo&%ile si determinrii impo&itului de plt
Care dintre urmtorele enunturi nu "orespunde "onditiilor de o%tinere unui rndment ridi"t l impo&itelor+c. s
pot !i dptt ,n permnent l ne"esitte de pro"urre )eniturilor sttului-
Cre dintre enunturile de mi .os nu se numr printre prin"ipiile de impo&itre#c. st%ilire "ore"t "ontri%utiilor
Con"eptul de !is"litte indi"#c. mrime s"ri!i"iului suportt de "ontri%u%ili prin plt impo&itelor* t'elor*
"ontri%utiilor
Codul !is"l l Romniei st%ileste# c. determinre impo&itului pe pro!it /" di!erent intre )eniturile reli&te din ori"e
surs si "0eltuielile e!e"tute pentru reli&re "estor* dintr1un n !is"l* din "re se s"d )eniturileneimpo&%ile si se
du( "0eltuielile nededu"ti%ile2
Contri%u%ilii "re e!e"tue& sponsori&ri si3su "te de me"ent* potri)it le(ii pri)ind sponsori&re#c. s"d din
impo&itul pe pro!it dtort sumele !erente* d" sunt indeplinite "umulti) urmtorele dou "onditii# sunt in limit
45 din "i!r de !"eri si nu depses" mi mult de 675 din impo&itul pe pro!it dtort ininte de dedu"ere "0eltuielilor
"u sponsori&re
C0eltuielile "u do%n&ile: c. sunt inte(rl ded* in mom reli&rii lor* d" (rdul de indtorre l "ontri%u%ilului este mi
mi" de"t 4
C0eltuielile "u do%n&ile#d. sunt dedu"ti%ile in momentul reli&rii lor pn l ni)elul sumei )eniturilor din do%n&i plus
875 din "elellte )enituri le "ontri%u%ilului* d" (rdul de indtorre "pitlului este peste trei* in"lusi)
Clsi!i"re Fondului Monetr Interntionl imprte impo&itele in urmtorele (rupe# d. impo&itul pe )enit* %ene!i"ii si
"sti(uri din "pitl- impo&itul pe slrii si mn de lu"ru- impo&itul supr ptrimoniului- impo&ite interiore pe %unuri si
ser)i"ii- impo&itul pe "omertul e'terior si trn&"tii interntionle- lte in"sri !is"le
Crestere !is"littii "ondu"e l priti unor !enomene ne(ti)e* "um r !i# b. "restere e)&iunii !is"le si !rudelor
!is"le* limitre in)estitiilor prti"ulre* deplsre unor "pitluri in lte tri "u o !is"litte redus* "restere in!ltiei
Contri%u%ilul este#c. person !i&i" su .uridi" o%li(t prin le(e s pltes" impo&itul
Cuntumul t'elor )mle se determin#b. prin pli"re l )lore in )m mr!urilor importte t'elor
pro"entule in )i(ore l dt inre(istrrii de"lrtiei )mle de import
Deducerea personl pentru "ontri%u%ilii "re reli&e& )enituri %rute din slrii mi mri de 4777 lei este#b. pentru
"est "te(orie de "ontri%u%ili* dedu"ere nu se "ord
Din "te(ori impo&itelor rele !" prte:b. impo&itul !un"ir* impo&itul pe "ldiri* impo&itul pe "ti)itti industrile*
"omer"ile si pe pro!esiile li%erle* impo&itul pe "pitlul mo%ilir
Dimensionre* se&re si per"epere imp* pre"um si o%ie"ti)ele so"il1e"onomi"e urmrite prin politi" !is"l sunt#d.
elemente esentile le sistemului !is"l* "re se %&e& pe numite "erinte* "unos"ute in teori !inntelor pu%li"e "
prin"ipii le impunerii
Do%n&ile si pierderile din di!erente de "urs )lutr* in le(tur "u imprumuturile o%t dire"t su indire"t de l %n"i intern
de de&) si or( similre si "ele "re sunt (rnt de stt:e. nu intr su% in"ident nli&ei (r de indtorre* !iind dedu"ti%ile
in totlitte
Dup s"opul urmrit de stt l introdu"ere lor* impo&itele pot !i: b. !inn"ire si de ordine
Dup "ontinut si !orm* impo&itele u urmtore stru"tur#b. impo&ite dire"te si impo&ite indire"te
Dup !re")ent in"srii lor* impo&itele pot !i: d "u "r"ter !re")ent si in"identle
Dup "otele utili&te in "l"ulre lor* impo&itele pot !i# d. proportionle- pro(resi)e si re(resi)e
Elementele te0ni"e le impo&itului sunt# a. "ontri%u%ilul* suporttorul* o%ie"tul impunerii* "ot su impo&itul unitr*
siet* s"dent
E"0itte )erti"l presupune:c. si(urre unei impo&itri pro(resi)e pe trnse* in "re "otele de impo&itre si trnsele
s !ie st%ilite st!el in"t tre"ere de l o trns de impo&itre l lt s du" l "eesi pierdere de utilitte din )enitul
unei persone
E)&iune !rudulos "onst in c. disimulre o%ie"tului impo&%il* in su%e)lure "untumului mteriei impo&%ile
su in utili&re ltor pro"edee de sustr(ere ile(l* de l indtoririle !is"le* "ontri%u%ililor pltitori* o%li(ti s
!urni&e&e in!ormtii e'"te* "ore"te in de"lrtiile lor de impunere* pe %& "ror urme& li se st%ili "otele de
impo&itre
E)&iune !is"l le(l este#d. o !orm de e)&iune "re "onst in sustr(ere* l dpostul le(ii* de "tre "ontri%u%ilii
de drept* unei prti din mteri impo&%il* !r " !pt lor s !ie "onsidert "ontr)entie su in!r"tiune si
sn"tiont " tre
E'"eptiile pri)itore l period impo&%il 9nul !is"l: sunt# A. in "&ul in!iintrii unui "ontri%u%il in "ursul nului
!is"l ;. in "&ul di)i&rilor su !u&iunilor "re u " e!e"t .uridi" in"etre e'istentei personelor .uridi"e supuse
impo&itrii C. in "&ul li"0idrii unui "ontri%u%il pe pr"ursul nului !is" c. A<;<C
Frauda prin e)lure "onst in# d. su%e)lure sto"urilor* supre)lure mortismentelor* pro)i&ionelor su ltor "0eltuieli
dedu"ti%ile din pun"t de )edere le(l* in s"opul diminurii %&ei de impunere su mnrii pe mi tr&iu pltii impo&itului pe
pro!it* prin ne"orelre le(itim in timp "untumului "otelor de impunere "u )lore mteriei impo&%ile
Frud "ont%il "onst in: b. utili&re unor do"umente "ont%ile !i"ti)e in )edere m.orrii s"ripti"e "0eltuielilor e!e"tute si
diminurii )eniturilor* di" in s"opul mi"sorrii msei impo&%ile si l st%ilirii unei )lori TVA dedus ine'"t
Fun"tiile sistemului !is"l sunt#d. instrument de mo%ili&re resurselor l dispo&iti sttului* prin "nlele !is"le !lte in
e"onomie- !un"ti stimulti) sistemului !is"l* !un"ti !is"l sistemului !is"l* !un"ti de "ontrol l sistemului !is"l
Formele de e)&iune !is"l ili"it sunt# b. !rude trditionle su prin disimulre- !rude .uridi"e- !rude "ont%ile si
!rude prin e)lure
Gradul de !is"litte e'prim# b. rportul intre )olumul )eniturilor !is"le si )olumul produsul intern %rut l un moment
dt
In baza de impo&itre t'ei pe )lore du(t nu se "uprind r%turile* remi&ele* risturnele* s"onturile si lte redu"eri
de pret "ordte de !urni&ori dire"t "lientilor in )edere stimulrii )n&rilor* "u respe"tre urmtorelor "onditii#d. s
!ie e!e"ti)e si in sume e'"te in %ene!i"iul "lientului- s nu "onstituie* in !pt* remunerre unui ser)i"iu su o
"ontrprtid pentru o presttie ore"re- s !ie re!le"tte in !"turi !is"le su in lte do"umente le(le
In pr"ti" !is"l interntionl u !ost ""eptte urmtorele metode su pro"edee te0ni"e pentru e)itre du%lei impuneri .uridi"e
interntionle d. s"utire 9e'onerre: prtil- s"utire 9e'onerre: pro(resi)- "reditre 9imputre: ordinr 9o%isnuit:-
"reditre 9imputre: totl 9inte(rl:
In )i&iune Fondului Monetr Interntionl* "lsi!i"re )nst impo&itelor se !"e dup:a. ntur mteriei
impo&%ile su !"torului (enertor l o%li(tiei !is"le
In pre&ent t'ele )mle indeplines" un du%lu rol# c. un rol !is"l de pro"urre )eniturilor %u( ne" or( si !un"tionrii
sttului si un rol de instrument tri!r de politi" "omer"il
In "&ul personelor !i&i"e* pro%lem re&identei* respe"ti) domi"iliului !is"l* este le(t de# c. lo"uint permnent
"ontri%u%ililor
In Romni* in "drul re!ormei sistemului de impo&ite* !ost inlo"uit impo&itul pe "ir"ulti mr!urilor:a. prin instituire
l 8 iulie 8==4 t'ei pe )lore du(t
Impo&itele si t'ele su )eniturile %u(* "on!orm "lsi!i"tiei %u(* se imprt in:d. )enituri "urente si )enituri de "pitl
Impo&itul pe )eniturile personelor !i&i"e este dtort de#a. personele !i&i"e "re u domi"iliul su re&ident intr1un
numit stt* pre"um si "ele nere&idente "re reli&e& )enituri din surse situte pe teritoriul "estui stt* "u unele
e'"eptii pre)&ute de le(e
Impo&itele rele se st%iles" pe %& unor: : b. pe %& unor "riterii e'teriore "e du o numit im(ine despre mteri
impo&%il* dr nu si despre putere e"onomi" su%ie"tului*
netinndu1se sem de situti personl "estui
Impo&itul pe )enitul din slrii# c. se "l"ule& si se retine l surs lunr de "tre pltitorii de )enituri
Impo&itele rele* "unos"ute si su% denumire de impo&ite o%ie"ti)e su pe produs* se st%iles": b. pe %& unor "riterii
e'teriore "e du o numit im(ine despre mteri impo&%il* dr nu si despre putere e"onomi" su%ie"tului*
netinndu1se sem de situti personl "estui
Impo&itele dire"te u urmtorele "r"teristi"i# d. sunt suportte dire"t de person "re le plteste- sunt st%ilite pe
)enituri* "sti(uri* )ere su lte %unuri le personelor !i&i"e si .uridi"e- sunt nominle- sunt "l"ulte in rport "u
"p"itte "ontri%uti) pltitorului- permit st%ilire unui minim neimpo&%il- pot )e o !un"tie ntiin!ltionist- u o
numit ri(iditte
Impo&itele !inn"ire* "lsi!i"te dup s"opul urmrit de stt l introdu"ere lor* sunt#a impo&ite "re urmres" dor
limentre "u resurse %u(etului de stt
Impo&itele in !un"tie de o%ie"tul "re este impus* pot !i# c. pe )enit- pe )ere- pe "onsum su pe "0eltuieli
Impunere pe )eniturile personelor !i&i"e este# a. indi)idul
Impunere (lo%l "onst in c. cumularea veniturilor realizate de o persoana fizica din diferite surse si
supunerea acestora unui singur impozit
La determinre pro!itului impo&%il !erent "ti)ittilor de ntur "lu%urilor de nopte* dis"ote"ilor* "&inourilor su
priurilor sporti)e se iu in "l"ul si#d. "0eltuielile de "ondu"ere si dministrre si lte "0eltuieli "omune le "ontri%.
proportionl "u )eniturile o%tinute din "este "ti)itti
L st%ilire ni)elului dedu"erilor personle stu# d. slriul %rut si numrul personelor !lte in intretinere
L %& instituirii impo&itelor st#. ne"esitte sttului de 1si pro"ur resurse pentru "operire "0eltuielilor pe "re
tre%uie s le e!e"tue&e in )edere in!ptuirii rolului su e"onomi" su%. ne"esitte sttului de 1si pro"ur resurse pentru
"operire cheltuielilor pe care trebuie sa le efectueze in vederea infaptuirii rolului sau social
Li"ent repre&int# a. o utori&re "ordt de stt pentru o period determint* in %& "rei o person !i&i" su
.uridi" pote s produ"* s prelu"re&e ori s "omer"ili&e&e* in "ntitte soli"itt si de o numit "litte* un nume
produs su ser)i"iu* "re !"e o%ie"tul monopolului de stt* in s"0im%ul unui tri! de li"ent
Limit m'im "0eltuielilor de proto"ol pentru "re se "orddedu"ere este de# b. 65 pl"t supr di!erentei dintre
)enituri si "0eltuieli* mi putin "0eltuielile de de proto"ol si impo&itul pe pro!it "urent su mnt
Metod s"utirii totle presupune# d. )enitul reli&t in strintte de re&identul unui stt si "re !ost supus impunerii
"olo* nu se mi in"lude in )enitul impo&%il in tr de resedint
Modul de se&re l impo&itului repre&int: a. totlitte msurilor "re se iu in )edere identi!i"rii o% impo&%il*
st%ilire mrimii mteriei impo&%ile si determinre impo&itului de plt-
Monopolurile !is"le sunt instituite supr#e. produ"tiei si3su )n&rii unor mr!uri "# tutun* sre* l"ool*"rti de .o" si
lte produse spe"i!i"e
Monopolurile !is"le sunt#d. impo&ite indire"te in"luse de stt in preturile de )n&re le produselor reli&te in re(im de
e'"lusi)itte
Nu se "onsider li)rre de %unuri# A. portul in ntur ;. trns!erul totl d. A<;
Nu sunt "onsiderte persone !lte in intretinere# a. persoane fizice care obtin venituri impozabile si
neimpozabile mai mari decat limita minima legala stabilita pentru acordarea de deduceri
Normele !is"le in domeniu pre)d "te(oriile de "0eltuieli dedu"ti%ile l "l"ulul pro!itului impo&%il* " !iind#e. "ele
"0eltuieli "e sunt e!e"tute in s"opul reli&rii de )enituri impo&%ile* "re indeplines" "onditiile le(le pentru !i s"&ute
din )eniturile impo&%ile* in s"opul determinrii pro!itului impo&%il si impo&itului pe pro!it
O prti"ulritte de determinre %&ei de impo&itre pentru opertiunile reli&te de "sele de mnet se re!er l "ee
"e "uprinde %& de impo&itre* respe"ti)# c. )lore o%tinut din )n&re %unurilor "re de)in propriette "sei de
mnet " urmre nerespe"trii imprumutului si "omisionul in"st din )n&re %unului in situti in "re e'ist
"ontr"t in"0eit "u de%itorul pentru !i )ndut in re(im de "onsi(ntie
O !is"litte optim este#d. "e "re se %&e& pe e"0itte so"il* pe si(urre "operirii "0eltuielilor pu%li"e si "re
e)it !rudele si e)&iune !is"l
O societate de intermediere in turism )inde %ilete pentru o e'"ursie in )lore de 6>.777 lei* in"lusi) t' pe )lore
du(t. Vlore ser)i"iilor de trnsport* "&re* limenttie pu%li" !erente e'"ursiei sunt de 86.777 lei* !r t' pe
)lore du(t.
St%iliti t' pe )lore du(t !erent "omisionului in"st de (entie.d. 8?88*@7
St%iliti %& de impo&itre t'ei pe )lore du(t !erent "omisionului in"st de (entie. d. 87?67
Pentru !i supuse t'ei pe )lore du(t in tr nostr* li)rrile de %unuri* prestrile de ser)i"ii su importul tre%uie
"onsiderte#a. !i reli&te in Romni
$entru " o "0eltuil s i% re(imul !is"l de "0eltuil/dedu"ti%il2* tre%uie s !ie e!e"tut# c. in s"opul reli&rii de
)enituri impo&%ile- pe %& de do"umente .usti!i"ti)e- "u respe"tre pre)ederilor le(le in )i(ore
$entru rspunde prin"ipiilor de politi" !inn"ir* impo&itele tre%uie s i% numite "r"teristi"i. Cre este spe"tul
"re )i&e& mentinere unui rndment !is"l "onstnt de1 lun(ul ,ntre(ului "i"lu e"onomi"* st!el " un impo&it s nu
,nre(istre&e !lu"tutii importnte odt "u sporire su redu"ere )olumului "ti)ittii 9produ"tie* "omert: su l
)eniturilor din periodele de )Ant su "ri& e"onomi"+ d. st%ilitte
$entru rspunde prin"ipiilor de politi" !inn"ir* impo&itele tre%uie s i% numite "r"t. Cre este spe"tul "re
)i&e& dptre ,n permnent in"srilor impo&itelor prin m.orre su diminure lor dup ne)oile %u(etului+ a.
elsti"itte
$entru personele .uridi"e* re&ident# c. este dependent de lo"ul unde se !l sediul "ondu"erii sle e!e"ti)e.
$ltitorii t'ei pe )lore du(t sunt#%. personele imp inre(istrte " pltitori deTVA pT opertiuni t'%ile
$rin"ipiile !undmentle le impunerii sunt:c. prin"ipiul .ustetii impunerii- prin"ipiul "ertitudinii impunerii- prin"ipiul
"omodittii- prin"ipiul rndmentului impo&itelor
$rin"ipiile de politi" !inn"ir "uprind#d. "erintele "e tre%uie indeplinite de ori"e impo&it nou introdus in pr"ti"* "u
re!erire l un rndment !is"l ridi"t* l o st%ilitte si elsti"itte ""ept%ile
$rin"ipiile st%ilirii impo&itelor in tr nostr* in "on!ormitte "u Le(e pri)ind "odul !is"l sunt d. neutrlitte
msurilor !is"le in rport "u di!eritele "te(orii de in)estitori si "pitluri* "ertitudine impunerii* e"0itte !is"l l
ni)elul personelor !i&i"e* e"0itte ori&ontl in impo&itre* e"0itte )erti"l* e!i"ient impunerii prin si(urre
st%ilittii pe termen lun( pre)ederilor !is"le
$rin"ipiul "ertitudinii impunerii presupune ":c. termenele* modlittile de per"epere impo&itelor si sumele de plt
tre%uie s !ie "lre si "unos"ute "u nti"iptie de "tre "ontri%u%ili
$rin"ipiile (enerle le !is"littii sunt:a. indi)idulitte- nedis"riminre- impersonlitte- neutrlitte-
le(itimitte* lips r%itrriului
$rin"ipiul rndmentului impo&itelor urmreste: a. instituire unor impo&ite "t mi putin pstore pt "ontri%u%ili si
si(urre in"srii "estor "u minimum de "0eltuieli
$rin"ipiul "omodittii re in )edere#b. per"epere impo&itelor l termenele si in modlittile "ele mi "on)en%ile pentru
"ontri%u%ili
$rin"ipiile de politi" !inn"ir "uprind#b. "erintele "e tre%uie indeplinite de ori"e impo&it nou introdus in
pr"ti"* "u re!erire l un rndment !is"l ridi"t* l o st%ilitte si elsti"itte ""ept%ile
$rin"ipiile de politi" e"onomi" )i&e&:c. !olosire de "tre stt impo&itelor nu numi " mi.lo" de !ormre
%u(etului* "i si " pr(0ie e"onomi"
$rin"ipiile so"il1politi"e politi" )i&e&#". urmrire si reli&re de "tre stt unor o%ie"ti)e de ordin so"il 1 politi"e
$rin"ipiile so"il 1 politi"e se re!er l !ptul ":c. prin politi" lor !is"l* sttele urmres" si reli&re unor
o%ie"ti)e de ordin so"il B politi"
$rin"ipiile "ristli&te in stiint !inntelor pu%li"e sunt# A prin"ipii de e"0itte !is"l- prin"ipii de politi" e"onomi" E.
prin"ipii de politi" !inn"ir- prin"ipii so"il B politi"e/ b. A+E
$oliti" )ml promo)t de tr nostr dup 8=C=# b se !l in strns le(tur "u politi" (enerl sttului* !iind
su%ord "estei* in sensul " e "ontri%uie l reli&re prin"iplelor sle o%ie"ti)e* si nume# de&)oltre potentilului
e"onomi" l Romniei si inte(rre "estei in stru"turile e"onomiei mondile
$ro!itl impo&%il st%ilit potri)it le(ii se "l"ule& si se e)identi&#b. trimestril* "umult de l in"eputul nului
Regimul de morti&re de(resi) presupune:b. determinre unei )lori des"res"tore !erente morti&rii mi. !i'
Re(imul de morti&re linir presupune: b. tre"ere pe "0eltuieli )lorii mi.lo"ului !i'* in mod unitr* pe intre(
durt de morti&re-
Re&ulttul "ont%il repre&int#c. sum (lo%l pierderii e'er"itiului !inn"ir "e se re(seste in "ontul 868/$ro!it si
pierdere2 ininte de impo&itre
Re&ulttul !is"l repre&int# b. pro!itul impo&%il su pierdere !is"l unui e'er"itiu* "e este st%ilit in "on!ormitte "u
pre)ederile !is"le si in !un"tie de "re se "l"ule& )olumul impo&itelor e'i(i%ile
Sera de pli"re t'ei pe )lore du(t este#c. li)rre de %unuri- prestre de ser)i"ii- si importul
St%ilire minimului neimpo&%il repre&int o "onditie respe"trii# b. prin"ipiilor de e"0itte !is"l
Subiecte impo&%ile pot !i :b. (entii e"onomi"i* in "&ul impo&itului pe pro!it* t'ei pe )lore du(t si personele !i&i"e* in
"&ul impo&itului pe )enitsu d. (entii e"onomi"i* in "&ul impo&itului pe pro!it si personele !i&i"e* in "&ul impo&itului pe )enit
Su%ie"tii pltitori i t'elor )mle sunt:c. personele .uridi"e "re e!e"tue& importuri si personele !i&i"e utori&te s
reli&e&e importuri
Suporttorul 9destintrul: impo&itului este: e. person !i&i" su .uridi" din le "rei )enituri se suport in mod e!e"ti)
impo&itul* element importnt in le(tur "u distin"ti !undmentl dintre impo&itele dire"te si indire"te
Sunt "onsiderte "0eltuieli nededu"ti%ile#A. "0eltuieli din men&i b. numi A
Stru"tur !is"littii e'prim# a. pondere !ie"rui impo&it in totlul )eniturilor !is"le
!a"ele de "onsumtie im%r" !orm# d. t'elor de "onsumtie pe produs 9""i&e: si t'elor (enerle pe )n&ri
T'ele de "onsumtie sunt# d. impo&ite indire"te "re se in"lud in pretul de )n&re l mr!urilor !%ri"te si reli&te in
interiorul trii "re per"epe impo&itul
T' pe )lore du(t se "l"ule&#a. prin pli"re "otei stndrd su "otei reduse supr %&ei de
impo&itre si prin pli"re "otei re"l"ulte in situtiile e'pres pre)&ute de le(e
Trsturile "e "r"teri&e& sistemul !is"l sunt# a. uni)erslitte impunerii* unitte impunerii* e"0itte
#nul dintre enunturile de mi .os nu se numr printre "riteriile de "lsi!i"re impo&itelor. Cre este "el+d.
elementele impo&itului
#n agent economic li$reaza mr! in )lore de 4?.C>7 lei* !r t' pe )lore du(t* unui "lient. L li)rre
"lientul re!u& mr! in )lore de D.4?> lei* " urmre unor de!e"te (site l "est.
St%iliti )lore totl !"turii. e. 4=C4>*6>
St%iliti )lore t'ei pe )lore du(t.c. @4@7*6>
Cre este )lore mr!ii l "re se ) "l"ul TVA.a. 44D?>
#n agent e"onomi" li)re& unui "lient mr! in )lore de D7.777 lei*!r t' pe )lore du(t
St%iliti )lore totl !"turii3. d D?@77
St%iliti t' pe )lore du(t.d. @==6
#n agent e"onomi" li)re& mr! in )lore de 6@.D>7 lei* !r TVA. Urmre unui "ontr"t in"0eit* ( e" ) "ord*
ulterior* o redu"ere )lorii mr!ii de 875
St%iliti %& de impo&itre t'ei pe )lore du(t.e.64C7>
St%iliti t' pe )lore du(t.e. D>66*=>
#n agent e"onomi" li)re& %unuri in )lore de 4>.C>7 lei* !r t' pe )lore du(t. A"este %unuri sunt m%lte
in m%l.e nereturn%ile "re u o )lore !r t' pe )lore du(t de 86.877 lei si in m%l.e return%ile "re u
o )lore !r TVA de 4.>?> lei.
St%iliti t' pe )lore du(t pentru %unurile li)rte.b. =887*>7
St%iliti )lore !"turii totle pentru %unurile li)rte.b. >?7@7*>7
#n agent e"onomi" li)re& unui "lient mr! in )lore de 8=.>77 lei* )lore !r t' pe )lore du(t. $rin
"ontr"t se pre)ede " plt s se e!e"tue&e l C &ile* ir pentru !ie"re &i de intr&iere s se per"ep o penli&re de
7*85 l )lore "u t' pe )lore du(t !"turii. Clientul "0it )lore mr!ii "u o intr&iere de 87 &ile.
St%iliti* pentru "est mr!* t' pe )lore du(t.b. 4?7>
St%iliti* pentru "est mr!* )lore totl !"turii.". 6467>
#n agent economic im%orta 8 D77 E( produse. $retul in )m l unui Eilo(rm de produse este de @ USD. Seprt de
pretul in )m* !"tur mi "uprinde si "0eltuieli pe pr"urs e'tern de >7 USD* su% !orm "0eltuielilor de trnsport si @>
USD* su% !orm "0eltuielilor de si(urre. T' )ml este de 875. S se determine "re este t' )ml pltit de
(entul e"onomi" pentru importul produselor stiind " 8 USD F 6*C7 lei.d. 64CD*67
#n agent e"onomi" import 8@77 E( produseGG..Comisionul )ml este de 7*>5.
S se determine %& de impo&itre TVA pentru importul produselor stiind " 8 USD F 6*C7 lei. b. 4==6C*7?
S se determine )lore t'ei )mle pentru importul produselor stiind " 8USD F 6*C7 lei. d. 4@84*D7
S se determine )lore "omisionului )ml pentru importul produselor stiind " 8 USD F 6*C7 lei. d. 8C7*@?
S se determine )lore de"lrtiei )mle pentru importul produselor stiind " 8 USD F 6*C7 lei. b. 4@84D
S se determine t' pe )lore du(t pentru importul produselor stiind " 8 USD F 6*C7 lei. c. ?>C@*44
#n agent e"onomi" import 8 @77 E( produse. ..C0elt de trnsport in Romni pn l primul lo" de dest sunt de 677
lei.
S se determine t' pe )lore du(t pentru produsele importte* stiind " 8 USD F 6*C7 lei. e ?@6D*44
S se determine %& de imp pentru "l"ulul TVA pentru prod importte* stiind " 8 USD F 6*C7 lei. b. D786C*7?
S se determine )lore totl !"turii pentru produsele importte*stiind " 8 USD F 6*C7 lei. b. D??>6*D7
#n agent e"onomi" import 8 777 E( produse. $retul in )m l unui Eilo(rm de produse este de D*> Euro. Seprt de
pretul in )m*!"tur mi "uprinde si "0eltuieli pe pr"urs e'tern de 877 Euro* su% !orm "0eltuielilor de trnsport si
8>> Euro* su% !orm "0eltuielilor de si(urre. T' )ml este de 8>5* "omisionul )ml este de 7*>5.
C0eltuielile de trnsport in Romni pn l primul lo" de destintie sunt de 8@C*7? lei. Stiind " 8 Euro F 4*>6 lei*
s se determine )lore totl !"turii. c. 6467>
s se determine t' )ml pentru produsele importte. d. 6>87*@D
s se determine "omisionul )ml pentru produsele importte.d. C4*@C
s se determine )lore in )m pentru produsele importte.c. 8@?4?*@7
s se determine t' pe )lore du(t pltit de (entul e"onomi" e. 4?7>
#n agent e"onomi" import 8C tele)i&ore* )nd pretul e'tern de 4>7 USD !ie"re* "ostul "0eltuielilor "u trnsportul si
si(urre pe pr"urs
e'tern sunt de ?7 USD. T' )ml este de 8>5* "omisionul )ml este de 7*>5. C0eltuielile de trnsport in Romni
pn l primul lo" de destintie sunt de 877*8> lei. Cursul de s"0im% este 8 USD F 6*? lei.
S se determine %& de impo&itre t'ei pe )lore du(t.e. 8==@>
S se determine )lore totl !"turii.a. 64C??*4>
#n agent economic %roduce 677 %u"ti produse l un pret de "ost de 867 lei3%u"t. $rodusul este supus ""i&elor*
"este !iind 8D lei3%u"t. $entru li)rre produsului pe pit* "est este m%lt* pretul m%l.ului !iind de 8
lei3%u"t. Am%l.ul produsului nu este return%il* el !iind distrus l "onsumul produsului. C0eltuielile "u trnsportul
pn l %ene!i"ir* "re re&ult din "l"ulul "ostului "u trnsportul pe unitte de produs* sunt de 6 lei.
St%iliti t' pe )lore du(t. e. >67@
St%iliti )lore totl !"turii. d. 46@7@
St%iliti %& de impo&itre t'ei pe )lore du(t pentru "est produs d. 6?D77
#n agent economic %rezinta l 48. HII. 677@* urmtore situtie#
St%iliti )olumul "0eltuielilor dedu"ti%ile de proto"ol. e. ?>*C7
St%iliti )olumul "0eltuielilor nededu"ti%ile de proto"ol.a. 6D*67
St%iliti )olumul totl l "0eltuielilor nededu"ti%ile.b. 8@4D*67
St%iliti )olumul pro!itului impo&%il.c. 446D*67
St%iliti impo&itul pe pro!it dtort de (entul e"onomi" l 48.86.677@. b. >48*C?
87 ni. Cre ) !i )lore nul "0eltuielilor "u morti&re "re )or !i tre"ute pe "0eltuieli dedu"ti%ile& d. D>6C
#n agent economic a realizat' l 48.HII.677@* )enituri totle in sum de 67.777 lei* din "re 8.C77
S se determine impo&itul dtort de (entul e"onomi". b. D4@*46
S se determine )olumul totl l "0eltuielilor dedu"ti%ile l ni)elul (entului e"onomi".e. 8??4
S se determine )olumul totl l "0eltuielilor nededu"ti%ile l ni)elul (entului e"onomi". c. 64??
S se determine )olumul totl l "0eltuielilor nededu"ti%ile de proto"ol. c. 86?
S se determine )olumul totl l "0eltuielilor nededu"ti%ile de deplsre.b. =7
S se determine )olumul totl l "0eltuielilor dedu"ti%ile de deplsre.b. 6@7
S se determine )olumul totl l "0eltuielilor dedu"ti%ile de proto"ol.c. ?4
S se determine )olumul totl l "0eltuielilor dedu"ti%ile l s"0emele !"ultti)e de pensii o"uptionle.c. ?67
S se determine )olumul totl l "0eltuielilornededu"ti%ile l s"0emele !"ultti)e de pensii o"uptionle. d. >C7
S se determine )olumul totl l "0eltuielilor dedu"ti%ile l si(urrile pri)te de sntte.e. ?67
S se determine )olumul totl l "0eltuielilor nededu"ti%ile l si(urrile pri)te de sntte.c DC7
#n agent e"onomi" reli&t* l 48. HII. 677@* )enituri totle in sum de 67.777 lei* din "re 8.C77 lei repre&int
rm%ursri de "0eltuieli nededu"ti%ile si 8.477 lei repre&int di)idende primite de l o person .uridi" romn.
C0eltuielile !erente des!surrii "ti)ittii sunt de8@.>>7 lei* din "re#8D7 lei repre&int men&i-=@7 lei repre&int
"0eltuieli inre(istrte in )ns-677 lei repre&int "0eltuieli de proto"ol-=>7 lei repre&int "0eltuieli "u indemni&tiile de
deplsre in tr timp de @ &ile pentru 4 slriti-8.477 lei repre&int "0eltuieli l s"0emele !"ultti)e de pensii
o"uptionle le unui slrit-8.677 lei repre&int "0eltuieli "u primele de si(urre pri)te de sntte pentru
dministrtor. $l!onul repre&entnd "0eltuielile "u deplsrile &ilni"e pentru institutiile pu%li"e pro%te prin 0otrre de
(u)ern este de 84 lei &i3 person. $ritte eoro1leu l dt e!e"turii "0eltuielilor l s"0emele
!"ultti)e de pensii o"uptionle si "0eltuielilor "u primele de si(urre pri)te de sntte !ost de 4*@7 lei.
S se determine )lore "0eltuielilor dedu"ti%ile de deplsre le (entului e"onomi" e >C>
#n agent economic a realizat* l s!rsitul nului 677@* )enituri totle in sum de 8C.777 lei* din "re 6.777 lei
repre&int di)idende primite de l o person .uridi" romn. C0eltuielile !erente des!surrii "ti)ittii sunt de 8D.777
lei* din "re* "0eltuielile "u "ol%ortorii sunt de 88 lei* C7 lei repre&int men&i si 467 repre&int "0eltuieli inre(istrte in
)ns
St%iliti impo&itul dtort de person .uridi" l 48.86.677@.d 4CD
#n agent economic a realizat* l s!rsitul nului 677@* )enituri totle in sum de 8=.777 lei* din "re 4.777 lei
repre&int di)idende primite de l o person .uridi" romn si 8677 repre&int rm%ursri de "0eltuieli nededu"ti%ile.
C0eltuielile !erente des!surrii "ti)ittii sunt de 86.777 lei* din "re* "0elt "u "ol%ortorii sunt de 887 lei* 8>7 lei
repre&int men&i si 4>7 repre&int "0eltuieli inre(istrte in )ns. St%iliti ms impo&%il personei .uridi"e l
48.86.677@. %. 4477
#n agent economic a realizat' l s!rsitul nului 677@* )enituri totle in sum de 8@.777 lei* din "re 4.777 lei
repre&int di)idende primite de l o person .uridi" romn si 8677 repre&int rm%ursri de "0eltuieli nededu"ti%ile.
C0eltuielile !erente des!surrii "ti)ittii sunt de 88.>77 lei* din "re* "0eltuielile "u "ol%ortorii sunt de 887 lei* 8>7
lei repre&int men&i si 4>7 repre&int "0eltuieli inre(istrte in )ns.
St%iliti )olumul "0eltuielilor nededu"ti%ile le personei .uridi"e l 48.86.677@ e >77
St%iliti impo&itul dtort de person .uridi" l 48.86.677@.d. 467
St%iliti ms impo&%il personei .uridi"e l 48.86.677@. c. C77
#n agent economic a realizat cumulat de l in"eputul nului* )enituri impo&%ile de >=.777 lei* ir "0eltuielile totle
!erente "estor )enituri u !ost de D7.777 lei* din "re C77 lei sunt "0eltuieli de proto"ol.
S se st%iles" limit m'im "0eltuielilor "u proto"olul pentru "re se "ord dedu"ere.c. 4=@
#n agent economic realizeaza o in)estitie de >6.>77 lei intr1un util. 9destinG..:. El nu opte& pentru m ""elert*
"i pentru "e linir. Durt de )it util.ului este de 87 ni.
Cre ) !i )lore nul "0eltuielilor "u morti&re "re )or !i tre"ute pe "0eltuieli dedu"ti%ile+c. D677
Cre ) !i )lore lunr "0eltuielilor "u morti&re "re )or !i tre"ute pe "0eltuieli dedu"ti%ile+ d. 4>7
#n agent economic realizeaza o in)estitie de >@.@77 lei intr1un util.9destintG:. El nu opte& pentru morti&re
""elert* "i pentru "e linir. Durt de )it util.ului este de87 ni
Cre ) !i )lore nul "0eltuielilor "u morti&re "re )or !i tre"ute pe "0eltuieli dedu"ti%ile+d D>6C
#n agent economic a obtinut* "umult de l in"eputul nului* un pro!it impo&%il de 8@.777 lei. A"est pltit in "ursul
nului un impo&it pe pro!it de =77 lei !erent trimestrului I* ?77 lei !erent trimestrului l BIile si @77 lei !erent
trimestrului l 1 III1le. St%iliti di!erent de plt pri)ind impo&itul pentru "el n. a. 4@7
#n agent economic care $inde %unuri prin "onsi(ntie primeste de l o person !i&i" un %un in )lore de >.867 lei l
"re pli" un dos "omer"il de ()* si il )inde.
St%iliti %& de impo&itre t'ei pe )lore du(t %unului )ndut in re(im de "onsi(ntie. c. 876D
St%iliti t' pe )lore du(t !erent %unului )ndut in re(im de "onsi(ntie.a. 8=D*>@
St%iliti pretul de )n&re "u mnuntul l %unului )ndut in re(im de "onsi(ntie.b. @44C*>@
#n agent economic care $inde %unuri prin "onsi(ntie primeste de l o pers !i& un %un in )lore de >.867 lei l "re
pli" un dos "omer"il de (+* si il )inde.
St%iliti %& de impo&itre pentru t' pe )lore du(t !erent %unului )ndut in re(im de"onsi(ntie.d. 86C7
St%iliti t' pe )lore du(t !erent %unului )ndut in re(im de "onsi(ntie.e. 6D4*67
St%iliti pretul de )n&re "u mnuntul l %unului )ndut in re(im de "onsi(ntie. a. @@D4*67
#n agent economic $inde %unuri "re u un "ost de 8.677 lei. $e !"tur de li)rre* seprt de )lore %unurilor*
(entul e"onomi" tre"e m%l.e 9nu sunt dte l s"0im%: in )lore de 866 lei* !r t' pe )lore du(t si
"0eltuieli de trnsport in )lore de >6 lei* !r t' pe )lore du(t.
St%iliti t' pe )lore du(t. e. 6@8*7@
St%iliti )lore totl !"turii.d.8@4>*7@
#n agent economic $inde %unuri in sistem de se"ond10nd* l pret "u mnuntul* in )lore de 6D.667 lei..
St%iliti t' pe )lore du(t !erent %unului )ndut in sistem de se"ond10nd.c.8746*7?
St%iliti %& de impo&itre !erent %unului )ndut in sistem de se"ond10nd.d.@D@D
#n agent economic a eectuat "0eltuieli "u do%n&ile in )lore de >.=77 lei* ir )eniturile din do%n&i sunt in )lore
de 6.4>7 lei. Celellte )enituri le "ontri%u%ilului sunt de 46.677 lei.
D" (rdul de indtorre l ( e" este de 4*6 "re este )olumul "0eltuielilor "u do%n&ile dedu"ti%ile. d. >>?7
D" (rdul de indtorre l ( e" este de 4*6 "re este )olumul "0eltuielilor "u do%n&ile nededu"ti%ile. b. 447
#n agent e" e!e"tut "0eltuieli "u do%n&ile in )lore de 88.C77 lei* ir )eniturile din do%n&i sunt in )lore de D.?77
lei. Celellte )enituri le "ontri% sunt de @D.D77 lei. D" (rdul de indtorre l (entului e"onomi" este de 4*78.
Cl"ulti )olumul "0eltuielilor "u do%n&ile dedu"ti%ile. d. 888D7
Cl"ulti )olumul "0eltuielilor "u do%n&ile nededu"ti%ile. e. @@7
Cl"ulti )olumul "0eltuielilor "u do%n&ile dedu"ti%ile. c. 88C77
#n salariat reli&t in lun septem%rie 677@ un )enit %rut de 4.7>C lei* in "onditiile in "re slriul tri!r de in"drre
este de 6.C>7 lei.A"est re in intretinere trei persone. St%iliti )enitul net l slritului pe lun septem%rie 677@.e.
6844*?C
#n salariat reli&t in lun septem%rie 677? un )enit %rut de 4.7>C lei* in "onditiile in "re slriul tri!r de in"drre
este de 6.C>7 lei. A"est re in intretinere trei persone.
St%iliti ni)elul totl l "ontri%utiilor %u(etre dtorte de slrit pe lun septem%rie 677?. e. >8?*?C
St%iliti ni)elul impo&itului pe pro!it dtort de slrit pe lun septem%rie 677?. b. D7@*DD
#n salariat reli&t in lun u(ust 677? un )enit %rut de ==> lei* din "re slriul tri!r de in"drre este de C67 lei.
A"est re in intretinere "in"i persone 9dedu"ere personl este de @>7 lei:. Mi plteste si o "oti&tie l sindi"tul din
"re !"e prte in sum de ?*>7 lei.
St%iliti impo&itul "0itt de slrit pe lun u(ust 677? e. 6?*68
#n salariat reli&t in lun u(ust 677? un )enit %rut de ==> lei* din "re slriul tri!r de in"drre este de C67 lei.
A"est re in intretinere "in"i persone 9 @>7 lei:. Mi plteste si o "oti&tie l sindi"t din "re !"e prte in sum de
?*>7 lei
.St%iliti )enitul net in"st de slrit pe lun u(ust 677?.d. ?=6*C=
#n salariat o%tinut in lun mrtie 677? un )enit repre&entnd slriul de %& de ?C7 lei* sporul de )e"0ime !iind de
675. An(.tul %ene!i"i& de %onuri de ms in )lore de 8DC lei. De semene* el re in intretinere doi "opii si pe
mm s 9dedu"ere personl este de >>7 lei:. A"est mi plteste si o "oti&tie l sindi"tul din "re !"e prte in sum
de C lei.
St%iliti )enitul net l slriul pe lun mrtie 677?. d. ?4>*8?
St%iliti impo&itul dtort de slrit pe lun mrtie 677?. b. 4>*6?
#n salariat reli&t in lun !e%rurie 677? un )enit %rut de 8.@>C lei* in "onditiile in "re slriul tri!r de in"drre
este de 8.>>7 lei. A"est re in intretinere o person 9dedu"ere personl este de 687 lei:.
St%iliti )lore "ontri%utiilor totle dtorte sttului de slrit pe lun !e%rurie 677? c 6C7*?C
St%iliti )enitul net l slritului pe lun !e%rurie 677?. e. 88=7*D@
St%iliti )lore impo&itului pe pro!it dtort sttului de slrit pe lun !e%rurie 677?. d. 8C@*?@
#n salariat reli&t in lun !e%rurie 677? un )enit %rut de 8.@>C lei* in "onditiile in "re slriul tri!r de in"drre
este de 8.>>7 lei. A"est nu re in intretinere ni"i o person 9dedu"ere personl este de 8>7 lei:.
St%iliti )enitul net l slritului pe lun !e%rurie 677?. d. 88C7*C@
St%iliti impo&itul dtort de slrit pe lun !e%rurie 677?.c. 8=@*4@
#n contribuabil %latitor de impo&it in"0eie un "ontr"t de sponsori&re* in "litte de sponsor* l dt de 86 !e%rurie
677?.Contri%u%ilul reli&e&#)enituri din )n&re mr!urilor* in sum de 6=.>C7 lei-)enituri din prestri ser)i"ii* in
sum de @.777 lei-"0eltuieli pri)ind mr!urile* in sum de 8D.877 lei-"0eltuieli "u personlul* in sum de C.D77 lei-lte
"0eltuieli de e'plotre* in sum de D.@77 lei* din "re#"0eltuieli de sponsori&re* in sum de 6.667 lei.
St%iliti sum de s"&ut din impo&itul pe pro!it !erent trimestrului I l nului 677?. 334D6*D7
St%iliti impo&itul pe pro!it dtort pe trimestrul I l nului 677?. d. 84@=*@7
#n mi,loc i" re o )lore de intrre in ptrimoniu de 8C.777 lei* ir durt norml de utili&re "on! "t. este de 87 ni.
S sedetermine morti&re in primul n in sistem de(resi). a. 4@77
S se determine morti&re in sistem de(resi) in l doile n. b. 6CC7
S se determine morti&re in sistem de(resi) in l treile n. d. 647D
S se determine morti&re in sistem de(resi) in l ptrule n. d. 8CD4*67
S se determine morti&re in sistem de(resi) in l "in"ile n. e. 8D?D*>@
S se determine morti&re in sistem de(resi) in l ssele n. b. 88?=*@>
#n mi,loc !i' este intrt in ptrimoniu l o )lore de >C.777 lei. Durt norml de utili&re este de 87 ni.
S se determine !ondul nul de morti&re ""elert pentru primul n de utili&re.b. 6=777
S se determine !ondul nul de morti&re ""elert in"epnd "u nul l doile de utili&re.c. 4666*66
#n mi,loc !i' este intrt in ptrimoniu l o )lore de 6D.777 lei.Durt norml de utili&re este de = ni. S se
determine !ondul nnul de morti&re ""elert in"epnd "u nul l doile.d. 8>77
#n mi,loc !i' este intrt in ptrimoniu l o )lore de DD.777 lei.Durt norml de utili&re este de C ni. S se
determine morti&re nul in sistem linir. c. >>77
#n mi,loc !i' este intrt in ptrimoniu l o )lore de 6C.777 lei.Durt norml de utili&re este de 87 ni. S se
determine !ondul nul de morti&re ""elert pentru primul n de utili&re c. 8D777
#n mi,loc !i' este intrt in ptrimoniu l o )lore de 8D.777 lei.Durt norml de utili&re este de > ni. S se
determine morti&re nul in sistem linir c. 6C77
-eniturile din lte surse* ltele de"t "ele din slrii si similte slriilor se in"dre& l# b. )enituri "re intr su%
in"ident Codului Mun"ii si se supun tuturor o%li(tiilor de plt %u(etre " si slriile si )enituri "re se o%tin in %&
Codului "i)il
6oo? 677C 7*> >*> =*>
85 din tri!r
=*>5 din %rut
@*>5
Impo&itul pe Slriu F Slriul Impo&%il I8@5
Slriul Impo&%il F Venitul Net B Dedu"eri
Venitul Net F Venitul ;rut B Contri%utii
Slriu ;rut 9)enitul %rut: F Slriu de %& < Sporuri < $rime < lte sume similte )eniturilor slrile
Slriul Net F Slriu ;rut B Contri%utii B Impo&itul pe Slriu
Jn "&ul ,n "re pro(rmul norml de mun"K este* potri)it le(ii* mi mi" de C ore &ilni"* slriul de %&K minim %rut orr
se "l"ule&K prin rportre slriului de %&K minim %rut pe LrK l numKrul mediu de ore lunr potri)it pro(rmului
le(l de lu"ru pro%t.
MDeducerea personal este "ordtK ,n !un"Lie de mKrime )enitului %rut Ni de numKrul de persone !lte ,n ,ntreLinere
n(.tului* st!el#
M ,n "&ul ,n "re )enitul %rut lunr nu depKNeNte 8.777 lei* dedu"ere personlK este#
M6>7 lei* d"K n(.tul nu re ,n ,ntreLinere ni"i o personK-
M4>7 lei* d"K n(.tul re ,n ,ntreLinere o personK-
MD>7 lei* d"K n(.tul re ,n ,ntreLinere douK persone-
M>>7 lei* d"K n(.tul re ,n ,ntreLinere trei persone-
M@>7 lei* d"K n(.tul re ,n ,ntreLinere ptru su mi multe persone.
Sunt considerate persoane n ntreinere: soLul3soLi* "opiii minori 9,n )ArstK de pAnK l 8C ni:* rudele "ontri%u%ilului
pAnK l (rdul l doile in"lusi)* le "Kror )enituri sK nu depKNes"K 6>7 lei lunr.
Nu sunt considerate persoane n ntreinere: personele !i&i"e "re deLin terenuri (ri"ole Ni sil)i"e ,n supr!LK de peste
87.777 m6 ,n &onele "olinre Ni de Nes Ni de peste 67.777 m6 ,n &onele montne-
Dedu"erile B "uprind#
dedu"ere personlK "ordtK pentru lun respe"ti)K-
"oti&Li sindi"lK plKtitK ,n lun respe"ti)K-
"ontri%uLiile l !ondurile de pensii !"ultti)e* st!el ,n"At sK nu depKNes"K ni)elul e"0i)lentului ,n lei 677 euro pe n.
,n "&ul ,n "re )enitul %rut lunr este de peste 4.777 lei* nu se "ordK dedu"ere.
Contri%uLii B !ie"re n(.t dtore&K urmKtorele "ontri%uLii#
"ontri%uLi pentru "onstituire !ondului pentru .utorul de Nom.-
"ontri%uLi pentru si(urKrile so"ile-
"ontri%uLi pentru si(urKrile so"ile de sKnKtte.
Sume care nu sunt considerate venituri salariale i nu sunt impozabile:
1 .utorele de ,nmormAntre* .utorele pentru pierderile din (ospodKriile proprii " urmre "lmitKLilor nturle*
.utorele pentru %oli (r)e Ni in"ur%ile* .utorele pentru nNteri-
1 "dourile o!erite de n(.tori pentru "opii minori i n(.Lilor "u o"&i &ilei de 8 iunie* $Ntelui* CrK"iunului Ni
sKr%Ktorilor similre le ltor "ulte reli(iose* "dourile o!erite n(.telor "u o"&i &ilei de C mrtie* "u "ondiLi "
)lore "doului o!erit sK nu depKNes"K 8>7 lei-
1 ti"0etele de msK Ni drepturile de 0rnK "ordte de n(.tori n(.Lilor-
1 "ontr)lore e"0ipmentelor te0ni"e* e"0ipmentului indi)idul de prote"Lie de lu"ru* limentLiei de prote"Lie*
medi"mentelor Ni mterilelor i(ieni"o1snitre* ltor drepturi de prote"Lie mun"ii* et".