Sunteți pe pagina 1din 5

TEZA DE LICEN

16 iunie 2014
Numele, prenumele Grupa Tema tezei de licen
Note
Nota
final
ntrebarea I ntrebarea II
1. Anghelua Vasile Gheorghe CON 115 Contabilitatea impozitului pe venit
2. Baciu Mariana Constantin CON 115 Contabilitatea numerarului
3. Bogan !rina "tanislav CON 115 Contabilitatea #i analiza veniturilor
4. Baia $te%an !on CON 115 Contabilitatea econt&rilor cu personalul
. Coa& 'caterina Vitalie CON 115 Contabilitatea veniturilor
!. Goncear (aniela "ergiu CON 115
Contabilitatea econt&rilor privin asigur&rile
sociale #i meicale
". Gonceariuc Corina Vitali CON 115
Contabilitatea m&r%urilor )n comerul cu
am&nuntul
#. !vanov !na Vlaimir CON 115 Contabilitatea #i analiza cheltuielilor
$. *oia Vera Mircea CON 115
Contabilitatea #i analiza %lu+ului e m&r%uri )n
comer cu riicata
1%. ,)hlea Valeria Valeriu CON 115 Coninutul #i moul e )ntocmire a bilanului
11. ,usu Mihaela Valentin CON 115 Contabilitatea #i analiza atoriilor
12. "clearenco Ana Anatolie CON 115 Contabilitatea #i analiza creanelor
13. "tan Cristina CON 115 Contabilitatea #i analiza numerarului
14. "uhanov !rina Mihail CON 115 Contabilitatea mi-loacelor %i+e
TEZA DE LICEN
17 iunie 2014
Numele, prenumele Grupa Tema tezei de licen
Note
Nota
final
ntrebarea I ntrebarea II
1. Ceban Marina Oleg CON 115 Contabilitatea cheltuielilor
2. Grosu Valentina Aurel CON 115 Contabilitatea #i analiza costurilor cu personalul
3. *op#oi .atiana 'ugeniu CON 115 Contabilitatea #i analiza operaiunilor e e+port
4. *an%ilii .atiana !lie CON 115
Contabilitatea remuner&rii muncii #i a econt&rilor
cu personalul
. Aam ,au *etru CON 11/ Coninutul #i moul e )ntocmire a bilanului
!. Bahnari Victoria !on CON 11/ Contabilitatea rezultatelor %inanciare
". Baran Natalia !urie CON 11/
Contabilitatea ta+ei pe valoare a&ugat& #i a
accizelor
#. Borian Aliona Boris CON 11/
Contabilitatea veniturilor #i cheltuielilor a%erente
contractelor e construcii
$. Brum& !na !on CON 11/ Contabilitatea #i analiza creanelor
1%. Bu#machiu Cristina *etru CON 11/ Contabilitatea veniturilor
11. Cernei (iana "ergiu CON 11/ Contabilitatea #i controlul e gestiune a stocurilor
12. Ciochin& !on Mihail CON 11/
*articularit&ile contabilit&ii )n instituiile e
)nv&&m)nt
13. Cobahmatenco 0umila Mihail CON 11/ Contabilitatea m&r%urilor )n comerul cu riicata
14. (emcenco (iana Valerii CON 11/ Contabilitatea impozitelor #i ta+elor locale
1. (olo#can Anastasia Victor CON 11/
*articularit&ile contabilit&ii veniturilor #i
cheltuielilor )n companiile e asigur&ri
1!. 1atman (oina Vitalie CON 11/ Contabilitatea #i auitul veniturilor
TEZA DE LICEN
18 iunie 2014
Numele, prenumele Grupa Tema tezei de licen
Note
Nota
final
ntrebarea I ntrebarea II
1. 0ucichi Vera !uri CON 11/ Contabilitatea #i analiza veniturilor
2. Mazilu "telua !on CON 11/ Contabilitatea #i analiza costurilor cu personalul
3. *opovici Mihai 2ioor CON 11/ Contabilitatea mi-loacelor %i+e
4. ,aiola (aniela Aureliu CON 11/ Contabilitatea #i auitul mi-loacelor %i+e
. ,ailean Marcela Valerii CON 11/ Contabilitatea cheltuielilor
!. ,usu Mariana "ergiu CON 11/ Contabilitatea econt&rilor cu bugetul
". "coar& Aliona Veaceslav CON 11/
Contabilitatea remuner&rii muncii #i a econt&rilor
cu personalul
#. ")li "vetlana !urie CON 11/ Contabilitatea econt&rilor cu personalul
$. ")rbu ,au Boris CON 11/ Contabilitatea #i controlul e gestiune a creanelor
1%. Vier !ulia Nichi%or CON 11/
Contabilitatea mi-loacelor %i+e #i analiza e%icienei
utiliz&rii acestora
11. Babuc Nae-a Gheorghe CON 113
Contabilitatea remuner&rii #i a econt&rilor cu
personalul
12. Bantu# Anastasia !urie CON 113 Contabilitatea veniturilor
13. B)nzaru (iana Vasile CON 113 Contabilitatea #i analiza veniturilor
14. Cebotari 0iumila Anrei an4 pr4
Contabilitatea creitelor bancare #i a
)mprumuturilor
1. Bunuchi (oina Vasile an4 pr4 Contabilitatea #i analiza cheltuielilor
TEZA DE LICEN
19 iunie 2014
Numele, prenumele Grupa Tema tezei de licen
Note
Nota
final
ntrebarea I ntrebarea II
1. B)tc& Veronica 0eoni CON 113
Contabilitatea #i controlul e gestiune a
materialelor
2. Cebotari Cristina Ale+anru CON 113 Contabilitatea operaiunilor e import
3. Clim (aniela Veaceslav CON 113
*articularit&ile contabilit&ii )n organizaiile
necomerciale
4. Curecheru (oina Valeriu CON 113 Contabilitatea #i analiza rezultatelor %inanciare
. (rumea Cristina !urie CON 113 Contabilitatea #i auitul cheltuielilor
!. Golban Natalia !on CON 113 Contabilitatea numerarului
". 5uc Vasile !lie CON 113
Contabilitatea m&r%urilor )n comerul cu
am&nuntul
#. !sac !rina Viorel CON 113
Contabilitatea veniturilor #i cheltuielilor a%erente
contractelor e construcii
$. 0upei .atiana 2ioor CON 113 Contabilitatea econt&rilor cu personalul
1%. Mocanu Cristina !on CON 113 Contabilitatea mi-loacelor %i+e
11. Nichita Virginia Anrei CON 113 Contabilitatea impozitului pe venit
12. *luta (iana Mihai CON 113
Contabilitatea mi-loacelor %i+e #i analiza e%icienei
utiliz&rii acestora
13. *opovici !on Corneliu CON 113 Contabilitatea operaiunilor e leasing
14. *repeli& Valentina Anrei CON 113 Contabilitatea #i analiza cheltuielilor
TEZA DE LICEN
20 iunie 2014
Numele, prenumele Grupa Tema tezei de licen
Note
Nota
final
ntrebarea I ntrebarea II
1. ")rbu 0ucia 2ioor CON 113 Coninutul #i moul e )ntocmire a bilanului
2. .oira#cu Maria Anrei CON 113 Contabilitatea cheltuielilor
3. (utceac Cristina "tepan CON 115
Contabilitatea prouselor #i m&r%urilor )n
alimentaia public&
4. Braescu Georgeta Gheorghe CON 11/ Contabilitatea #i auitul atoriilor
. Cauc Maria Ale+anr CON 11/ Contabilitatea #i analiza cheltuielilor
!. Nihalatiuc (aniela !on CON 11/ Contabilitatea #i analiza atoriilor
". "tamati Alina Vlaislav CON 11/
Coninutul #i moul e )ntocmire a situaiei e
pro%it #i piereri
#. Ciutac Grigore Gheorghe CON 113 Contabilitatea #i analiza creanelor
$. Cu#nir Victor Valentin CON 113 Contabilitatea #i analiza atoriilor
1%. Ghirona .atiana !on an4 pr4 Contabilitatea numerarului
11. "p)nu Victoria Gheorghe an4 pr4 Contabilitatea veniturilor
12. *an%il !on Nicolae an4 pr4 666
13. $arban Cristina Victor an4 pr4 Contabilitatea veniturilor
14. Vasilache Mihaela Victor CON 113
Contabilitatea ta+ei pe valoare a&ugat& #i a
accizelor