Sunteți pe pagina 1din 191

CUPRINS

CAPITOLUL 1. CADRUL NATURAL, DATE DEMOGRAFICE I ORGANIZAREA


ADMINISTRATIV
TERITORIAL .................................................................................
1.1. Date generale. Caracteristici fizicogeografice..........................................................
1.2. Resurse
naturale .........................................................................................................
1.2.1. Resurse naturale
neregenerabile .............................................................................
1.2.2. Resurse naturale
regenerabile .................................................................................
1.3. Date demografice i organizare administrativ
teritorial ..............................................
1.4.Tendine socio-economice n
RBDD .............................................................................
CAPITOLUL 2.
ATMOSFERA ......................................................................................
2.1. Emisii de poluani
atmosferici ......................................................................................
2.2. Calitatea aerului
ambiental ..........................................................................................
CAPITOLUL 3. SCHIMBRI
CLIMATICE ....................................................................
3.1. Cadru general. Cadru
legislativ ...................................................................................
CAPITOLUL 4.

1
0
10
18
18
19
19
20
2
0
20
20
2
1
21
2

APA .....................................................................................................
4.1.
Introducere ..................................................................................................................
4.2. Resursele de
ap ........................................................................................................
4.2.1. Resursele teoretice de
ap .......................................................................................
4.2.2. Prelevri de
ap .......................................................................................................
4.3. Poluarea apei i calitatea apei. Ape de
suprafa ........................................................
4.3.1. Starea rurilor
interioare ...........................................................................................
4.3.2.1. Calitatea principalelor lacuri din Romnia n raport cu gradul de
troficitate ...........
4.3.2.1.1.
Fitoplancton ........................................................................................................
4.3.2.1.2.
Zooplancton ........................................................................................................
4.3.2.1.3.
Zoobentos ...........................................................................................................
4.3.2.2. Calitatea principalelor lacuri din Romnia n raport cu chimismul
apei ..................
4.3.2.2.1. Regimul de
acidifiere ..........................................................................................
4.3.2.2.1.1.pH ....................................................................................................................
.
4.3.2.2.1.1.1. Dinamica multianual a pH-ului
(lacuri) ........................................................
4.3.2.2.2. Regimul
oxigenului .............................................................................................
4.3.2.2.2.1. Oxigen
dizolvat ................................................................................................
4.3.2.2.2.1.1. Dinamica multianual a oxigenului dizolvat
(lacuri) ......................................
4.3.2.2.2.2. Consum biochimic de oxigen la 5
zile ..............................................................
4.3.2.2.2.2.1. Dinamica multianual a consumului biochimic de oxigen
(lacuri) .................
4.3.2.2.2.3. Indice de
permanganat ....................................................................................
4.3.2.2.2.3.1. Dinamica multianual a indicelui de permaganat
(lacuri) ..............................
4.3.2.2.3.
Nutrieni ..............................................................................................................
4.3.2.2.3.1. Azot
amoniacal ................................................................................................

3
23
23
24
24
24
24
24
26
33
36
42
43
43
43
44
44
44
45
45
45
45
46
46

4.3.2.2.3.1.1. Dinamica multianual a azotului amoniacal


(lacuri) ......................................
4.3.2.2.3.2. Azotul din
azotii ...............................................................................................
1

46
47

4.3.2.2.3.2.1. Dinamica multianual a azotului din azotii


(lacuri) .......................................
4.3.2.2.3.3. Azotul din
azotai .............................................................................................
4.3.2.2.3.3.1. Dinamica multianual a azotului din azotai
(lacuri) ......................................
4.3.2.2.3.4. Azotul
total .......................................................................................................
4.3.2.2.3.4.1. Dinamica multianual a azotului total
(lacuri) ...............................................
4.3.2.2.3.5 Ortofosfai
solubili .............................................................................................
4.3.2.2.3.5.1. Dinamica multianual a ortofosfailor solubili
(lacuri) ....................................
4.3.2.2.3.6. Fosfor
total .......................................................................................................
4.3.2.2.3.6.1. Dinamica multianual a fosforului total
(lacuri) .............................................
4.3.2.2.3.7. Clorofila ,,
a ....................................................................................................
4.3.2.2.3.7.1 Dinamica multianual a clorofilei ,, a
(lacuri) ................................................
4.3.2.2.4.
Salinitate .............................................................................................................
4.3.2.2.4.1.
Conductivitate ..................................................................................................
4.3.2.2.4.1.1. Dinamica multianual a electroconductivitii
(lacuri) ...................................
4.3.2.2.4.2.
Cloruri ..............................................................................................................
4.3.2.2.4.2.1. Dinamica multianual a concentraiei de cloruri
(lacuri) ................................
4.3.2.2.4.3
Sulfai ................................................................................................................
4.3.2.2.2.2.1. Dinamica multianual a concentraiei de sulfai
(lacuri) ................................
4.3.2.2.4.4.
Calciu ...............................................................................................................
4.3.2.2.4.4.1. Dinamica multianual a concentraiei de calciu
(lacuri) ................................
4.3.2.2.4.5.
Magneziu .........................................................................................................
4.3.2.2.4.5.1. Dinamica multianual a concentraiei de magneziu
(lacuri) ..........................
4.3.2.2.4.6.
Sodiu ...............................................................................................................
4.3.2.2.4.6.1. Dinamica multianual a concentraiei de sodiu
(lacuri) .................................
4.3.2.2.5. Poluani de origine
natural ................................................................................

4
7
4
7
4
7
4
8
4
8
4
9
4
9
4
9
4
9
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
1
5
1
5
2
5
2
5
2
5
2
5
3
5
3
5
4
5
4
5
4

4.3.2.2.5.1.
Crom ................................................................................................................
4.3.2.2.5.1.1. Dinamica multianual a concentratiei de crom
(lacuri) .................................
4.3.2.2.5.2.
Cupru ...............................................................................................................
4.3.2.2.5.2.1. Dinamica multianual a concentratiei de cupru
(lacuri) ................................
4.3.2.2.5.3.
Zinc ..................................................................................................................
4.3.2.2.5.3.1. Dinamica multianual a concentratiei de zinc
(lacuri) ...................................
4.3.2.2.5.4.
Arsen ...............................................................................................................
4.3.2.2.5.4.1. Dinamica multianual a concentraiei de arsen
(lacuri) ................................
4.3.2.2.5.5.
Plumb ..............................................................................................................
4.3.2.2.5.5.1. Dinamica multianual a concentraiei de plumb
(lacuri) ................................
4.3.2.2.5.6.
Cadmiu ............................................................................................................
4.3.2.2.5.6.1. Dinamica multianual a concentraiei de cadmiu
(lacuri) ..............................
4.3.2.2.5.7.
Fier ..................................................................................................................
4.3.2.2.5.7.1. Dinamica multianual a concentraiei de fier
(lacuri) ....................................
4.3.2.2.5.8.
Mangan ............................................................................................................
4.3.2.2.5.8.1. Dinamica multianual a concentraiei de mangan
(lacuri) ............................
4.3.2.2.5.9.
Nichel ...............................................................................................................
4.3.2.2.5.9.1. Dinamica multianual a concentraiei de nichel
(lacuri) ................................
4.3.2.2.5.10.
Mercur ...........................................................................................................
4.3.2.2.5.10.1. Dinamica multianual a concentraiei de mercur
(lacuri) ............................
4.3.2.2.6. Ali poluani chimici
relevani ...............................................................................
4.3.2.2.6.1. Pesticide
organoclorurate ................................................................................
4.3.2.2.6.1.1.
Lindan ...........................................................................................................
4.3.2.2.6.1.2. pp
DDT ........................................................................................................
2

5
4
5
4
5
5
5
5
5
6
5
6
5
6
5
6
5
7
5
7
5
8
5
8
5
8
5
8
5
9
5
9
6
0
6
0
6
0
6
0
6
1
6
1
6
1
6
2

4.3.2.2.6.2. PCBuri ............................................................................................................


4.3.3. Starea fluviului
Dunrea ...........................................................................................
4.3.4. Calitatea apei Dunrii pe teritoriul Rezervaiei Biosferei Delta
Dunrii .....................
4.3.4.1. Regimul de
acidifiere .............................................................................................
4.3.4.1.1.
pH .......................................................................................................................
4.3.4.1.1.1. Dinamica multianual a pH-ului (Dunre i
brae) ...........................................
4.3.4.1.1.2. Dinamica multianual a pH-ului
(canale) .........................................................
4.3.4.2. Regimul
oxigenului ................................................................................................
4.3.4.2.1. Oxigen
dizolvat ...................................................................................................
4.3.4.2.1.1. Dinamica multianual a oxigenului dizolvat (Dunre i
brae) .........................
4.3.4.2.1.1. Dinamica multianual a oxigenului dizolvat din apa
(canale) ...........................
4.3.4.2.2. Consumul biochimic de oxigen la 5
zile ..............................................................
4.3.4.2.2.1. Dinamica multianual a consumului biochimic de oxigen (Dunre i
brae) ....
4.3.4.2.2.2. Dinamica multianual a consumului biochimic de oxigen
(canale) ..................
4.3.4.2.3. Indice de
permanganat .......................................................................................
4.3.4.2.3.1. Dinamica multianual a indicelui de permanganat (Dunre i
brae) ...............
4.3.4.2.3.2. Dinamica multianual a indicelui de permanganat
(canale ..............................
4.3.4.3.
Nutrieni .................................................................................................................
4.3.4.3.1. Azot
amoniacal ...................................................................................................
4.3.4.3.1.1. Dinamica multianual a azotului amoniacal (Dunre i
brae ..........................
4.3.4.3.1.1. Dinamica multianual a azotului amoniacal
(canale) .......................................
4.3.4.3.2. Azotul din
azotii..................................................................................................
4.3.4.3.2.1. Dinamica multianual a azotului din azotii (Dunre i
brae) ..........................
4.3.4.3.2.2. Dinamica multianual a azotului din azotii
(canale) ........................................
4.3.4.3.3. Azotul din
azotai ................................................................................................

6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
6
4
6
4
6
4
6
4
6
5
6
5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
7
6
7
6
7
6
7
6
8
6
8
6
8
6
9

4.3.4.3.3.1. Dinamica multianual a azotului din azotai (Dunre i


brae) .........................
4.3.4.3.3.2. Dinamica multianual a azotului din azotai
(canale) .......................................
4.3.4.3.4. Azotul
total ..........................................................................................................
4.3.4.3.4.1. Dinamica multianual a azotului total (Dunre i
brae) ...................................
4.3.4.3.4.2. Dinamica multianual a azotului total
(canale) ................................................
4.3.4.4.5. Ortofosfailor
solubili ...........................................................................................
4.3.4.3.5.1. Dinamica multianual a ortofosfailor solubili (Dunre i
brae) .......................
4.3.4.3.5.2. Dinamica multianual a ortofosfailor solubili
(canale) .....................................
4.3.4.3.6. Fosfor
total ..........................................................................................................
4.3.4.3.6.1. Dinamica multianual a fosforului total (Dunre i
brae) ................................
4.3.4.3.6.2. Dinamica multianual a fosforului total
(canale) ..............................................
4.3.4.4.
Salinitate ................................................................................................................
4.3.4.4.1.
Conductivitate .....................................................................................................
4.3.4.4.1.1. Dinamica multianual a electroconductivitii (Dunre i
brae) ......................
4.3.4.4.1.2. Dinamica multianual a electroconductivitii
(canale) ....................................
4.3.4.4.2.
Cloruri .................................................................................................................
4.3.4.4.2.1. Dinamica multianual a clorurilor (Dunre i
brae) .........................................
4.3.4.4.2.2. Dinamica multianual a clorurilor
(canale) .......................................................
4.3.4.2.2.
Sulfai ..................................................................................................................
4.3.4.2.2.1. Dinamica multianual a sulfailor (Dunre i
brae) .........................................
4.3.4.2.2.2. Dinamica multianual a sulfailor
(canale) .......................................................
4.3.4.4.4.
Calciu ..................................................................................................................
4.3.4.4.4.1. Dinamica multianual a calciului (Dunre i
brae) ..........................................
4.3.4.4.4.2. Dinamica multianual a calciului
(canale) ........................................................
3

6
9
6
9
7
0
7
0
7
0
7
1
7
1
7
1
7
2
7
2
7
2
7
3
7
3
7
3
7
3
7
4
7
4
7
4
7
5
7
5
7
5
7
6
7
6
7
6

4.3.4.4.5.
Magneziu ............................................................................................................
4.3.4.4.5.1. Dinamica multianual a magneziului (Dunre i
brae) ....................................
4.3.4.4.5.2. Dinamica multianual a magneziului
(canale)\ ................................................
4.3.4.4.6.
Sodiu ..................................................................................................................
4.3.4.4.6.1. Dinamica multianual a sodiului (Dunre i
brae)...........................................
4.3.4.4.6.2. Dinamica multianual a sodiului
(canale) ........................................................
4.3.4.5. Poluani toxici de origine
natural ..........................................................................
4.3.4.5.1.
Crom ...................................................................................................................
4.3.4.5.1.1. Dinamica multianual a concentraiei de crom (Dunre i
brae).....................
4.3.4.5.1.2. Dinamica multianual a concentratiei de crom
(canale) ..................................
4.3.4.5.2.
Cupru ..................................................................................................................
4.3.4.5.2.1. Dinamica multianual a concentratiei de cupru (Dunre i
brae)....................
4.3.4.5.2.2. Dinamica multianual a concentratiei de cupru
(canale) .................................
4.3.4.5.3.
Zinc .....................................................................................................................
4.3.4.5.3.1. Dinamica multianual a concentraiei de zinc (Dunre i
brae) ......................
4.3.4.5.3.2. Dinamica multianual a concentraiei de zinc
(canale) ....................................
4.3.4.5.4.
Arsen ..................................................................................................................
4.3.4.5.4.1. Dinamica multianual a concentraiei de arsen (Dunre i
brae)....................
4.3.4.5.4.2. Dinamica multianual a concentratiei de arsen
(canale) .................................
4.3.4.5.5.
Plumb .................................................................................................................
4.3.4.5.5.1. Dinamica multianual a concentraiei de plumb (Dunre i
brae) ...................
4.3.4.5.5.2. Dinamica multianual a concentraiei de plumb
(canale) .................................
4.3.4.5.6.
Cadmiu ...............................................................................................................
4.3.4.5.6.1. Dinamica multianual a concentraiei de cadmiu (Dunre i
brae) .................
4.3.4.5.6.2. Dinamica multianual a concentraiei de cadmiu
(canale) ...............................

7
7
7
7
7
7
7
8
7
8
7
8
7
9
7
9
7
9
8
0
8
0
8
0
8
1
8
1
8
1
8
2
8
2
8
2
8
3
8
4
8
4
8
5
8
6
8
6
8
6

4.3.4.5.7.
Fier .....................................................................................................................
4.3.4.5.7.1. Dinamica multianual a concentraiei de fier (Dunre i
brae) .......................
2.2.4.5.7.2. Dinamica multianual a concentraiei de fier
(canale) .....................................
4.3.4.5.8.
Mangan ...............................................................................................................
4.3.4.5.8.1. Dinamica multianual a concentraiei de mangan (Dunre i
brae)................
4.3.4.5.8.2. Dinamica multianual a concentraiei de mangan
(canale) .............................
4.3.4.5.9.
Nichel ..................................................................................................................
4.3.4.5.9.1. Dinamica multianual a concentraiei de nichel (Dunre i
brae) ...................
4.3.4.5.9.2. Dinamica multianual a concentraiei de nichel
(canale) .................................
4.3.4.5.10.
Mercur ..............................................................................................................
4.3.4.5.10.1. Dinamica multianual a concentraiei de mercur din Dunre i
brae ............
4.3.4.5.10.2. Dinamica multianual a concentraiei de mercur
(canale) .............................
4.3.4.6. Ali poluani chimici
relevani ..................................................................................
4.3.4.6.1.Pesticide
organoclorurate ....................................................................................
4.3.4.6.1.1.
Lindan ..............................................................................................................
4.3.4.6.1.1.1. Dinamica multianual a concentraiei de lindan (gamma HCH) (Dunre
i

8
7
8
7
8
8
8
9
8
9
8
9
9
0
9
0
9
1
9
1
9
1
9
2
9
2
9
2
9
2

brae) .................................................................................................................................
.
4.3.4.6.1.1.2. Dinamica multianual a concentraiei de lindan (gamma HCH)
(canale) ......
4.3.4.6.1.2. pp
DDT ...........................................................................................................
4.3.1.6.1.2.1. Dinamica multianual a concentraiei de pp DDT (Dunre i
brae) ............
4.3.1.6.1.2.2. Dinamica multianual a concentratiei de pp DDT
(canale) ..........................
4.3.4.6.1.2. PCBuri ............................................................................................................
4.3.1.6.1.2.1. Dinamica multianual a concentraiei de PCBuri .........................................
4.4. Ape
subterane .............................................................................................................

9
2
9
3
9
3
9
3
9
4
9
4
9
4
9
5

4.5. Starea apei brute destinat


potabilizrii

...................................................................
....

95

4.6. Apa
potabil .................................................................................................................

95

4.7. Apele
uzate ..................................................................................................................

95

4.7.1. Surse majore i grad de


poluare ...............................................................................

95

4.7.2. Reele de
canalizare .................................................................................................

95

4.7.2.1. Ape
menajere ........................................................................................................

96

CAPITOLUL 5.
SOLUL .................................................................................................

96

5.1.
Introducere ..................................................................................................................

96

5.2. Fondul funciar - Repartiia solurilor din RBDD pe categorii de


folosine ......................
5.3. Presiuni ale unor factori asupra
de calitate a solurilor din
strii
Romnia ............

101

5.3.1.
ngrminte ...........................................................................................................

101

5.3.2. Produse pentru protecia plantelor


(fitosanitare) .....................................................

102

5.3.3. Soluri afectate de reziduuri


organice ......................................................................

102

96

5.3.4. Situaia amenajrilor de mbuntiri


funciare .........................................................
103
5.3.5. Poluarea solurilor n urma activitii din sectorul industrial (minier, siderurgic,
energetic,
etc.) ..................................................................................................................

103

5.3.6. Poluarea solurilor cu emisii de la termocentralele pe


crbune ................................

103

5.4. Calitatea
solurilor .......................................................................................................

103

5.4.1. Repartizarea terenurilor pe clase de


calitate ..........................................................
5.4.2. Principalele restricii ale calitii
solurilor .................................................................

104
104

5.5. Monitorizarea calitii


solului ......................................................................................

105

5.6. Zone critice sub aspectul degradrii


solurilor .............................................................
5.5.1. Inventarul terenurilor afectate de diferite
procese ...................................................

105
105

5.6.2. Inventarul siturilor


contaminate ...............................................................................

5.7. Aciuni ntreprinse pentru reconstrucia ecologic a terenurilor degradate


i
ameliorarea strii de calitate a
solurilor ............................................................................

5.7.1. Modaliti de
investigare .......................
...................................................................................................................................
......

106
pentr
u

106
1065.7.2. Reconstrucia ecologic a
solurilor
106

CAPITOLUL 6. CONSERVAREA NATURII I A BIODIVERSITII, BIOSECURITATEA


................................................................................................................................
....

107

6.1. Biodiversitatea
Romaniei ...........................................................................................

107

6.2. Habitate naturale. Flora i fauna


slbatic.................................................................

107

6.2.1. Habitate
naturale ....................................................................................................

107
6.2.3 Specii de flor i faun slbatic valorificate economic, inclusiv ca resurse genetice
1
....................................................................................................................................... 6
.. 2
1
6.2.3.1 Resurse piscicole i resurse vegetale din 6
RBDD .................................................. 2
1
6.2.3.2 Specii de faun slbatic de interes 7
cinegetic ...................................................... 6
1
6.3. Starea zonelor cu regim de protecie 8
integral .......................................................... 9
2
6.4. Mediul marin i 0
costlier .............................................................................................. 9
2
6.4.1. 0
Introducere ............................................................................................................. 9
2
6.4.2. Starea ecosistemului i resurselor vii marine. Situaia speciilor 1
periclitate ............. 3
2
6.4.2.1. Starea litoralului i a zonei 1
costiere ..................................................................... 3
2
6.4.2.1.1. Procese 1
costiere ............................................................................................... 3
2
6.4.2.1.2. Nivelul 1
mrii ...................................................................................................... 3
2
6.4.2.2. Starea ecosistemului 1
marin ................................................................................. 5
5

6.4.2.2.1.
Fitoplancton ......................................................................................................
6.4.2.2.2. nfloriri
algale ....................................................................................................
6.4.2.2.3.

2
1
5
2
1
6
2

1
Zooplancton ......................................................................................................
7
2
6.4.2.2.4.
1
Fitobentos .........................................................................................................
8
2
6.4.2.2.5.
2
Zoobentos .........................................................................................................
0
2
6.4.2.2.6. Indicatori de
2
biodiversitate ................................................................................
1
2
6.4.2.3. Situaia speciilor
2
periclitate ..................................................................................
2
2
6.4.3 Starea fondului piscicol
2
marin ..................................................................................
4
2
6.4.3.1. Indicatori pentru resurse marine
2
vii ......................................................................
4
2
6.4.3.2. Msuri pentru soluionarea problemelor
2
critice ....................................................
7
2
6.4.4. Marea Neagr i dezvoltare
2
durabil ......................................................................
7
2
6.5. Starea
2
Pdurilor .........................................................................................................
9
2
6.5.1 Fondul
2
forestier ........................................................................................................
9
2
6.5.2. Funcia economic a
3
pdurilor ................................................................................
2
2
6.5.4. Distribuia pdurilor dup principalele forme de
3
relief .............................................
5
2
6.5.5. Starea de sntate a
3
pdurilor ...............................................................................
7
2
6.5.6. Suprafee din fondul forestier naional parcurse cu
3
tieri ........................................
8
2
6.5.7 Zone cu deficit de vegetaie forestier i disponibiliti de
3
mpdurire .....................
9
6.5.8 Suprafee de teren scoase din fondul forestier pentru alte utilizri- nu sunt n anul 240
6.5.9 Suprafee de pduri regenerate n anul
2009 ..........................................................
240
6.5.10. Presiuni antropice exercitate asupra pdurilor. Sensibilizarea
240

publicului..............
6.5.11. Impactul silviculturii asupra naturii i
mediului ......................................................
6.6. Presiuni antropuce exercitate asupra
biodiversitii ...................................................
6.7.
Biosecuritatea ............................................................................................................
Capitolul 7.
DEEURI ................................................................................................
7.1. Date
generale. ...........................................................................................................
7.2. Deeuri
municipale ....................................................................................................
7.2.1. Cantiti i
compoziie .............................................................................................
7.2.2. Deeuri
biodegradabile ...........................................................................................
7.2.3. Gestionarea ambalajelor i a deeurilor de
ambalaje .............................................
7.2.4. Tratarea i valorificarea deeurilor
municipale .......................................................
7.2.5. Eliminarea deeurilor
municipale ............................................................................
7.2.6. Gestionarea deeurilor periculoase din deeurile
municipale .................................
7.2.7. Gestionarea deeurilor din construcii i
desfiinri .................................................
7.3. Deeuri de
producie .................................................................................................
7.3.1. Deeuri
periculoase ................................................................................................
7.3.2. Gestionarea deeurilor de
producie .......................................................................
7.3.3. Gestionarea i controlul bifenililor policlorurai i ale altor compui
similari ............
7.4. Gestionarea deeurilor de baterii i
acumulatori ........................................................
7.4.1. Gestionarea deeurilor de baterii i acumulatori
portabili .......................................
7.4.2. Gestionarea deeurilor de baterii i acumulatori auto i
industriali .........................
7.5. Deeuri generate de activiti
medicale .....................................................................
7.6.
Nmoluri ....................................................................................................................
7.6.1 Nmoluri provenite de la epurarea apelor uzate
oreneti ....................................
7.6.2. Nmoluri provenite de la epurarea apelor uzate
industriale ....................................
7.7. Deeuri din echipamente electrice i
electronice .......................................................

240
242
242
24
2
242
246
247
250
252
252
253
254
254
255
255
255
255
255
256
256
256
257
257
257
257

7.8. Vehicule scoase din uz ageni economici autorizai pentru colectarea i tratarea
VSU, numr de vehicule colectate i
dezmembrate .........................................................
258
7.9. Uleiuri
uzate ...............................................................................................................
258
7.10. Impactul activitilor de gestionare a deeurilor asupra
mediului .............................
259
7.11. Iniiative adoptate pentru reducerea impactului deeurilor asupra
mediului ...........
259
7.12. Tendine privind generarea
deeurilor .....................................................................
263
7.12.1. Prognoza privind generarea deeurilor
municipale ...............................................
263
7.12.2. Prognoza generrii deeurilor de
producie ..........................................................
263
7.12.3. mbunatairea calitaii managmentului
deeurilor ..................................................
263
CAPITOLUL 8. SUBSTANE I PREPARATE CHIMICE
26
PERICULOASE ......... ......
4
8.1.
Introducere ................................................................................................................
264
8.2. Importul i exportul anumitor substane i preparate periculoase
(PIC) ....................
264
8.3. Substane reglementate de Protocolul de la Montreal
(ODS) ....................................
264
8.3.1. Substane reglementate de Protocolul de la Montreal Regulamentul 1005/2009
2
privind anumite gaze fluorurate cu efect de
6
ser. .............................................................
5
8.3.2. Substane reglementate de Regulamentul 842/2006 privind anumite gaze fluorurate
2
cu efect de
6
ser. ...............................................................................................................
5
8.4. Evaluarea riscului asupra mediului reprezentat de produsele biocide i pentru protecia
2
plantelor .......................................................................................................................... 6
..
5
2
8.5. Poluanii organici
6
persisteni ......................................................................................
5
2
8.6. Metalele grele mercur,
6
nichel ..................................................................................
5
2
8.7. Introducerea pe pia a
6
detergenilor .........................................................................
5
2
8.8. Prevenirea, reducerea i controlul poluarii mediului cu
6
azbest ..................................
5
8.9. Regulamentul 1907/2006 privind nregistrarea, valuarea, autorizarea i restricionarea
substanelor chimice 265

REACH .........................................................................................
CAPITOLUL 9.
26
RADIOACTIVITATEA ........................................................................
5
CAPITOLUL 10. MEDIUL
26
URBAN .............................................................................
6
10.1. Aezri
urbane ........................................................................................................
266
10.1.1. Amenajarea
teritorial ...........................................................................................
266
10.1.1.1. Procesul de
urbanizare ......................................................................................
266
10.1.1.2. Dezvoltarea zonelor
rezideniale........................................................................
267
10.1.1.3. Concentrrile
urbane .........................................................................................
267
10.1.1.4. Situaia spaiilor verzi i a zonelor de
agrement ................................................
267
10.2.
Zgomot ....................................................................................................................
268
10.2.1. Hri strategice de
zgomot ....................................................................................
268
10.2.2. Msurtori de zgomot pe anul
2009. ....................................................................
268
10.3. Mediu i
sntate ....................................................................................................
268
10.3.1. Efectele polurii aerului asupra strii de
sntate ................................................
269
10.3.2. Efectele apei poluate asupra strii de
sntate ....................................................
269
10.3.3. Efectele gestionrii deeurilor municipale asupra strii de sntate a populaiei . 270
2
10.3.4. Efectele zgomotului asupra sntii
7
populaiei ....................................................
0
2
10.4. Obiective i
7
msuri ..................................................................................................
1
2
10.4.1. Obiective i msuri pentru gestionarea calitii
7
aerului .........................................
1
2
10.4.2. Obiective i msuri privind reducerea polurii
7
apei...............................................
1
7
10.4.3.Obiective i msuri privind gestionarea deeurilor
municipale ..............................
10.4.4. Obiective privind reducerea
zgomotului ................................................................
10.4.5. Obiective i msuri pentru conservarea i extinderea spaiilor
verzi ....................

271
272
272

CAPITOLUL 11. PRESIUNI ASUPRA


MEDIULUI ......................................................
11.1.
Agricultura ...............................................................................................................
11.1.1. Interaciunea agriculturii cu
mediul .......................................................................
11.1.2. Evoluiile din domeniul agriculturii, estimrile noilor efective de animale i
perfecionarea metodelor de reducere a emisiilor din sectorul
agricol ..............................
11.1.2.1. Evoluia suprafeelor de pduri
regenerate ........................................................
11.1.2.2. Evoluia
eptelului ..............................................................................................
11.1.2.3. Agricultura
ecologic .........................................................................................
11.1.3. Impactul activitilor din sectorul agricol asupra
mediului .....................................
11.1.4. Utilizarea durabil a
solului ...................................................................................
11.2. Capacitatea de
pescuit ............................................................................................
11.3.
Acvacultura ..............................................................................................................
11.4.
Industria ...................................................................................................................
11.4.1. Poluarea din sectorul industrial i impactul acesteia asupra
mediului ..................

27
3
273
273
275
275
275
277
278
278
279
279
279
279

11.4.2. Activiti industriale care se supun prevederilor directivei privind prevenirea i


controlul polurii
industriale ..............................................................................................
280
11.4.3. Msuri i aciuni ntreprinse n sectorul prevenirii, ameliorrii i reducerii polurii
industriale ........................................................................................................................
.
11.5.
Turismul ...................................................................................................................
11.5.1. Potenialul turistic al regiunii (elemente turistice
naturale) ....................................
11.5.2. Impactul turismului asupra
mediului......................................................................
11.5.3. Tendine de dezvoltare a turismului. Obiective i
msuri ......................................
11.6. Poluri accidentale.Accidente majore de
mediu ......................................................
11.6.1. Poluri accidentale cu impact major asupra
mediului ...........................................
11.6.2. Poluri cu efect
transfrontier .................................................................................
CAPITOLUL 12.
ENERGIA .........................................................................................

280
280
280
285
288
291
291
291
29
1

12.1. Impactul sectorului energetic asupra


mediului .........................................................
291
12.2. Consumul brut de
energie .......................................................................................
292
12.3. Producia de energie
electric .................................................................................
292
12.4. Impactul consumului de energie electric asupra
mediului ......................................
292
12.5. Impactul extraciei de iei i gaze naturale asupra
mediului ....................................
292
12.6. Energii
neconvenionale ..........................................................................................
292
12.7. Evoluia energiei n perioada 1995-2009 i tendinele generale de mediu n urmtorii
ani ...................................................................................................................................
..
12.8. Eficiena energetic n RBDD- costuri i
beneficii ....................................................
CAPITOLUL 13. TRANSPORTURILE I
MEDIUL .....................................................
13.1. Impactul transporturilor asupra
mediului. .................................................................
13.2. Evoluia transporturilor i aciuni desfurate n scopul reducerii emisiilor
din
transporturi .....................................................................................................................
..
13.3. Situaia parcului
auto ...............................................................................................
13.4. Transportul i dezvoltarea
durabil ..........................................................................
8

292
292
29
3
293

294
298
300

CAPITOLUL 14. INSTRUMENTE ALE POLITICII DE MEDIU N ROMNIA

301

14.1. Cheltuieli i resurse pentru protecia mediului 301


14.2. Cheltuieli i investiii efectuate de agenii economici n anul 2009 i raportate la
Garda Naional de Mediu 307
14.3. Fondul pentru mediu 308
14.4. Fondurile Uniunii Europene 308
14.4.1. Fondurile Uniunii Europene de pre-aderare 308
14.4.2. Fondurile Uniunii Europene de post-aderare 310
14.5. Planificarea de mediu
317
14.6. Integrarea politicii de mediu n alte politici sectoriale 318
14.7. Dezvoltarea durabil n Romnia 319

CAPITOLUL 1. CADRUL NATURAL, DATE DEMOGRAFICE I ORGANIZAREA


ADMINISTRATIV TERITORIAL
1.1.

Date generale. Caracteristici fizico-geografice

Rezervaia Biosferei Delta Dunrii, are o suprafa total de circa 580.000 de


hectare i cuprinde uniti fizico-geografice deosebite din punct de vedere morfologic i
genetic: Delta Dunrii propriu-zis, Complexul lacustru Razim-Sinoie, Dunrea maritim
pn la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea-Tulcea cu zona inundabil, lacul Srturi- Murighiol
i litoralul Mrii Negre de braul Chilia pn la Capul Midia, inclusiv marea teritorial pn
la izobata de 20 m (Fig. 1.1.1.)
Poziia geografic a rezervaiei este definit de urmtoarele coordonate geografice:
281050 (Cotul Pisicii) i 294245 (Sulina) longitudine estic; 4527 (braul Chilia, km
43) i 442040 (Capul Midia) latitudine nordic.
Fig. 1.1.1. Rezervaia Biosferei Delta Dunrii localizare

Din suprafaa total a rezervaiei, mai mult de jumtate (312.440 ha) o reprezint
ecosistemele naturale acvatice i terestre incluse n lista zonelor cu valoare de patrimoniu
universal (Convenia Patrimoniului Natural Universal UNESCO) precum i cele
10

destinate reconstruciei ecologice, zone care constituie domeniul public de interes naional.
Restul suprafeelor includ zone ndiguite pentru piscicultur, agricultur i silvicultur (circa
80.000 de hectare), zone prevzute n Legea 18/1991, cuprinznd suprafee de teren
proprietate privat sau public de interes local din intravilanul localitilor sau teritoriile
comunelor (circa 29.000 hectare) precum i o zon tampon marin de circa 103.000
hectare.
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii este amplasat pe teritoriile administrative a 3 judee:
Tulcea (87,73%), Constana (12,23%) i Galai (0,14%).
Repartizarea suprafeelor din Rezervaia Biosferei Delta Dunrii
1. Suprafa total:
Suprafa terestr:
Suprafa marin

580.000 ha, din care:


439.508 ha
140.492 ha

2. Suprafa total:

580.000 ha, din care:


508.851 ha, (87,73%) din
care:
410.359 ha
98.492 ha
70.313 ha, (12,13%) din
care
28.313 ha
42.000 ha
836 ha, (0,14%) din
care

n judeul Tulcea, total:


- Suprafa terestr (continental):
- Suprafa marin:
n judeul Constana, total:
- Suprafa terestr:
- Suprafa marin:
n judeul Galai, total:
- Suprafa terestr, inclusiv
Ostrovul Prut (62 ha):

836 ha.

11

Fig. 1.1.2. Rezervaia Biosferei Delta Dunrii


zone funcionale cu regim difereniat de
protecie

12

Fig. 1.1.3. Rezervaiei Biosferei Deltei Dunrii Vedere satelitar

13

Principalele altitudini. Principalele cursuri de ap i lacuri naturale.


Delta Dunrii este o formaiune rezultat din raportul dintre principalii factori
care guverneaz zonele de coast, respectiv, variaia nivelului mrii, curenii, mareele
i valurile, precum i debitul de ap i aluviuni transportate n zona de vrsare. La
aceste condiii se asociaz i configuraia reliefului submers, costier, marin.
Sub aspect morfologic, teritoriul RBDD este o regiune plan (cmpie aluvial n
formare) cu o nclinare mic de la vest la est (0,006%) din care rsar mai pronunat cmpul
Chiliei, un martor de eroziune din Cmpia Bugeacului (sudul Basarabiei), grindul
continental Stipoc i grindurile marine Letea i Caraorman. n raport cu nivelul 0 al Mrii
Negre, din teritoriul Deltei Dunrii, 20,5% se gsete sub acest reper, iar 79,5% deasupra
acestuia. Cea mai mare extindere o au suprafeele situate ntre 0 i 1 m. Cele mai mari
nlimi se gsesc pe grindurile marine (Letea, 12,4 m, Caraorman, 7 m), iar adncimile
cele mai mari se ntlnesc pe braele Dunrii (-39 m pe braul Chilia, -34 m pe braul
Tulcea, -26 m pe braul Sf.Gheorghe, -18 m pe braul Sf. Gheorghe). n depresiunile
lacustre adncimea nu depete 3 m, cu excepia lacului Belciug, care are 7 m.
Altitudinea medie a deltei este de +0,52 m.
Principalele categorii morfohidrografice sunt reprezentate de:
- grindurile marine (circa 8% din suprafaa deltei), reprezentate prin Letea,
Caraorman, Srturile, Crasnicol i altele, se gsesc n partea estic a deltei i au o poziie
aproape perpendicular pe braele Dunrii;
1grindurile fluviatile (circa 6%) nsoesc braele Dunrii, grlele principale i
au o desfurare mai mare la vrful deltei cu aspect de cmpuri aluviale de 2-5 m nlime,
ce se subiaz ctre mare;
2- cmpurile continentale (circa 6%) sunt martori de eroziune din Cmpia
Bugeacului constituite din depozite loessoide, fiind reprezentate prin Cmpul Chiliei i
partea central a grindului Stipoc;
3-terenuri mltinoase, acoperite cu ap, n funcie de nivelul Dunrii, i de
vegetaie palustr, sunt situate ntre -0,5 1,0 m i ocup, n condiii naturale,
neamenajate circa 67,2%;
4lacurile ocup depresiunile situate sub 0 m n partea vestic (delta fluviatil)
i sub 0,5 m n parte estic (delta maritim), unde se asociaz n complexe lacustre;
acestea ocupau la nivelul anului 1964, 31.260 ha (9,3%) iar dup desecarea unora, ca
urmare a unor amenajri agricole i silvice, n 1990 mai nsumau doar 25.800 ha (8%);
1braele, grlele i canalele principale acoper o suprafa de 9.959 (2,5%);
5Dunrea i braele ei Chilia, Sulina i Sf. Gheorghe; Dunrea dreneaz un
bazin hidrografic de peste 805.000 kmp, cu 120 de aflueni i cu un debit mediu de 6.453
m/sec; braul Chilia, cu multe ramificaii i ostroave, este cel mai tnr i mai lung (120
km) i mai viguros prin faptul c transport cea mai mare cantitate de ap i aluviuni
(58%); braul Sulina a fost preferat de ctre Comisia European a Dunrii (1856) pentru
navigaia maritim i a fost scurtat (de la 92 km la 63,7 km) prin corectarea unor meandre
i adncit n perioada 1862-1902, fapt ce a condus la creterea debitului de la 7-8% la 1820%; braul Sf. Gheorghe, cel mai sudic i mai vechi cu o lungime de 108,2 km, a suferit,
n ultimii ani, modificri prin rectificarea meandrelor n numr de ase, scurtndu-se la 69,7
km fapt ce a condus, deasemenea la creterea debitului tranzitat pn la 23-24%; nainte
de vrsare, braul Sf. Gheorghe formeaz o delt proprie, asemeni deltei formate de braul
Chilia (delt format pe teritoriul Ucrainei).

14

Prin poziia sa geografic la 45 latitudine nordic, altitudine redus (0-12 m) i diversitatea


peisajului, cu predominarea mediului amfibiu, clima este temperat-continental cu influene
pontice.
Valorile principalilor parametri climatici sunt:
1- radiaia solar global, ca principal factor al climei, atinge pe teritoriul RBDD,
cele mai mari valor medii anuale din Romnia, ce cresc de la Vest (cca
2
2
130kcal.cm ) la Est (peste 135 kcal.cm ) sub influena Mrii Negre; aceste valori
depind de nebulozitatea toatal i de durata de strlucire a Soarelui;
2- temperatura medie anual crete de la Vest la Est, concomitent cu reducerea
influenei uscatului i creterea influenei mrii i variaz ntre 11 C Tulcea i
Jurilovca i 11,4 C Gura Portiei
3- nebulozitatea total are o medie anual care se reduce trepata de la Vest (> 5.6
zecimi) spre Est (< 5,2 zecimi) ;
4- numrul mediu anual al zilelor cu cer senin crete de la Vest la Est (Tulcea 66
zile, Jurilovca, 69,4 zile, Sfntu Gheorghe 80,1 zile );
5- durata medie anual de strlucire a Soarelui este de 2500 ore/an;
6- precipitaiile ntre 400-450 mm/an.
n anul 2009 regimul hidrologic al Dunrii s-a caracterizat prin nivele mai mari fa
de cotele anului 2007i 2008, dar apropiate de nivelul cotelor nregistrate n anul 2005 i
2006 (grafic nr.1.1).

Grafic 1.1. Evoluia


[cm]

40
0
35
0
30
0
25
0
20
0
15
0
10
0
50
0

cotelor fluviului Dunrea pe teritoriul


RBDD
2005 - 2009

2005
2006
2007
2008
2009

La staia hidrologic Tulcea regimul hidrologic al Dunrii nregistrat n anul 2009 s-a
caracterizat prin nivele cele mai sczute, n lunile septembrie i octombrie, apropiate de
nivelul cotelor nregistrate n anul 2008 i cu mult mai mici fa de nivelul cotelor din anii
2005 2007 n aceleai luni ale anului. Nivelele cele mari ale cotelor s-au nregistrat n
februarie, martie aprilie, mai (Grafic 1.2).

Regimul hidrologic al anului 2009 se remarc prin amplitudini mai mari n perioada
de primvar i var, fapt ce a determinat o bun circulaie a apei n lacuri, jape i canale,
15

aportul de substane nutritive i de sruri avnd are un rol important n meninerea


ecosistemelor existente din Deltei Dunrii.
Grafic 1.2. Evoluia cotelor fluviului Dunrea la staia Tulcea
45
0
[cm]

40
0
35
0
30
0
25
0
20
0
15
0
10
0
50

Ian
200
5

165

200
6

259

200
7

109

200
8

160

200
9

152

F
e
b
1
6
1
2
0
0
1
8
7
1
6
9
2
4
5

M
ar
2
6
0
3
3
1
2
3
9
1
8
7
2
7
9

A
pr
3
8
4
4
1
8
2
0
6
2
9
0
3
2
3

M
ai
3
8
5
4
0
8
1
1
9
2
6
1
2
3
3

Iunie

Iul
ie

A
u
g

S
ep
t

O
ct

318

284

281

303

236

123

371

278

165

154

98

81

128

85

59

118

128

201

207

135

171

85

89

76

173

251

139

84

70

143

N
ov

D
e
c
2
0
5
8
9
2
5
5
1
7
6
1
4
0

Temperatura ambiental (media anual, maxima i minima anual). Precipitaii


atmosferice (cantitatea anual).
n anul 2009 temperatura medie anual a fost cuprins ntre 12,1 C (staia Gura Portiei)
i 13,3 C (staia Sulina). Cele mai ridicate temperaturi s-au nregistrat n luna iunie
la staia Sulina (39,2C) i staia Tulcea n luna iulie (36,8C).
Zilele de var definite ca avnd temperatura maxim diurn > 25 C, au fost distribuite dea lungul unor intervale lungi de timp i s-au caracterizat printr-o frecven mai mare n
perioada de var, respectiv n lunile iunie, iulie, august, acestea fiind cuprinse ntre 119
zile/an la staia Tulcea, 111 zile/an la staia Gorgova, cele mai puine, de 52 zile/an
nregistrndu-se la staia Sulina (Tabel nr. 1.1).
Zilele tropicale, caracterizate prin temperaturi maxime ale aerului de peste 30C, au fost
nregistrate la staia Tulcea - 39 zile/an, Gorgova - 27 zile/an, staia Jurilovca 22 zile/an,
staia Mahmudia i staia Sf. Gheorghe 18 zile/an, staia Gura Portiei 16 zile/an, i staia
Sulina 2 zile/an (tabel nr. 1.1).

Temperatura minim absolut anual a fost nregistrat la staia Jurilovca - 19 C la


staia Tulcea n luna decembrie. Temperaturi negative s-au nregistrat cu preponderen n
lunile ianuarie, februarie i martie.

16

Cele mai multe nopi geroase, cu temperaturi mai mici de -10C, au fost nregistrate n
perioada de iarn a anului 2008 la staia Gorgova - 9 nopi i Tulcea 7 nopi, iar staiile
Sf. Gheorghe, Mahmudia i Jurilovca 3 nopi i 1 noapte la staia Sulina. (tabelul nr. 1.1).
Tabel nr. 1.1. Numrul zilelor cu temperaturi ce depesc anumite limite
caracteristice
Anul
2009

Tulce

Sulina

STAIA
METEOROLOGIC
Sfntu
Gheorgh Mahmudi Jurilov

Gura
Porti

Gorgo

ca

ei

va

Nopti geroase m<-10gr.C

11,0

0,0

2,0

5,0

3,0

0,0

8,9

Zile iarn m<0gr.C

14,0

5,0

2,0

17,0

19,0

6,0

12,0

Zile nghe m<0gr.C

71,0

40,0

53,0

60,0

59,0

44,0

57,0

Zile var M>25gr.C

119,0

52,0

84,0

96,0

96,0

88,0

111,0

Zile tropicale M>30gr.C

39,0

2,0

18,0

18,0

22,0

16,0

27,0

Nopi tropicale m>20gr.C

10,0

52,0

12,0

20,0

16,0

27,0

10,0

Temp.sol.m.l.sup.

14,3

17,2

13,9

16,0

14,0

17,3

Temp.sol.m.l.la 10cm

13,2

21,5

10,3

25,3

Precip. Med.lunar

383,5

300,7

336,1

524,6

341,9

370,6

492,6

Precip. Max/24h

238,5

143,4

190,2

297,4

180,0

175,7

187,9

Nr.zile precip.>0.1 mm

98,0

63,0

71,0

75,0

75,0

82,0

72,0

Nr.zile precip.>5 mm

21,0

18,0

18,0

29,0

20,0

25,0

24,0

Strat zapada, cm

16,0

0,0

6,0

11,0

7,0

3,0

15,0

17

Zilele de nghe au variat n limite restrnse la toate staiile, cele mai puine, 37 zile, revin
staiei Sulina, iar cele mai multe, 57 zile, staiei Tulcea.
Precipitaiile atmosferice
Media precipitaiilor n anul 2009 nregistrate la staiile meteorologice de pe teritoriul
RBDD a fost de 392,9 mm, nregistrndu-se 524,6 mm/an la staia Maliuc, 492,6 mm/an la
staia Gorgova, 383,5 mm/an la staia Tulcea, 341,9 mm/an la staia Jurilovca, 336,1
mm/an la staia Sfntu Gheorghe, 370,6 mm/an la staia Gura Portiei i cel mai puin,
300,7 mm/an la staia Sulina.
Cantitatea cea mai mare de precipitaii a fost nregistrat la staia Mahmudia n luna
decembrie (116,3 mm) i la staia Sulina(113,6 mm).

1.2. Resurse naturale


1.2.1. Resurse naturale neregenerabile
n perimetrul RBDD au fost identificate diferite resurse naturale neregenerabile:
nisip cuarifer pentru siderurgie, minereuri de metale grele n nisipurile grindurilor litorale,
turb, etc.
Nisipurile din grindurile fluvio-marine au fost exploatate, respectiv cele din grindul
Caraorman (nisip cuaros 90,8 % SiO) pentru a fi folosite la fabricarea sticlei i n
procesul tehnologic la Combinatul Siderurgic de la Galai. Dup declararea Deltei Dunrii
Rezervaie a Biosferei, au fost stopate lucrrile de exploatare i au fost abandonate
instalaiile i construciile neterminate care, n prezent, nu se integreaz n peisajul deltei.
Nisipurile din cordoanele litorale au fost prelucrate pentru extragerea unor metale grele.
Activitatea de extragere i prelucrare industrial a metalelor grele din nisipurile grindului
Chituc, a fost oprit n anii 90 datorit incompatibilitii acestor activiti cu statutul de
rezervaie.

18

1.2.2. Resurse naturale regenerabile


Condiiile geografice i climatice deosebite din Delta Dunrii au favorizat
dezvoltarea unor importante resurse naturale regenerabile: pete, stuf, puni, pduri,
plante medicinale, ciuperci, etc., care sunt valorificate prin activiti economice tradiionale
de ctre populaia local. O resurs natural important o constituie peisajul deltaic cu
caracteristici specifice deosebit de atrgtoare. Resursa peisagistic este valorificat prin
activiti de turism, att de ctre ageni economici specializai ct i de populaia local.
Exploatarea resurselor naturale este reglementat de legi, hotrri, i norme de
aplicare de ctre instituiile locale, judeene i naionale. Conform reglementrilor n
vigoare, populaia local beneficiaz de dreptul de utilizare a resurselor naturale pentru
consum propriu. Localnicii au dreptul la o cot de pete pentru consum familial, de circa 3
kg/familie/zi, precum i o cot de stuf de 2t/gospodrie pentru construcii specifice (garduri,
acoperiuri i anexe gospodreti).
Terenurile de punat sau terenurile agricole sunt folosite pentru creterea
animalelor i agricultur. n satele fr terenuri agricole, (Mila 23, Crian, Sfntu
Gheorghe, etc.), localnicii folosesc terenul din gospodrie pentru grdinrit. Produsele
obinute nu sunt suficiente, ns contribuie la ntreinerea gospodriei.
1.3. Date demografice i organizare administrativ teritorial
n perimetrul RBDD sunt 25 de localiti organizate n 7 comune situate integral n
acest perimetru: (Ceatalchioi, Pardina, Maliuc, Crian, C.A. Rosetti, Sfntu Gheorghe,
Chilia Veche) i oraul Sulina. De asemenea exist comune care au parial teritorii n
perimetrul RBDD (Nufru, Betepe, Murighiol), precum i suburbia Tudor Vladimirescu a
municipiului Tulcea
Tabel 1.3.1. Evoluia populaiei n localitile din RBDD
N
r.
cr
t.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Municipiu,Ora,Comun

Localitatea

Nr. locuitori
2008

Tulcea
Sulina
Ceatalchioi
Ceatalchioi
Ceatalchioi
Ceatalchioi
Chilia Veche
Pardina
C.A.Rosetti
C.A.Rosetti
C.A.Rosetti
C.A.Rosetti
C.A.Rosetti
Crian
Crian
Crian
Maliuc

T.Vladimirescu
Sulina
Ceatalchioi
Plauru
Slceni
Ptlgeanca
Chilia Veche
Pardina
C.A.Rosetti
Sfitofca
Letea
Cardon
Periprava
Crian
Mila 23
Caraorman
Maliuc
19

380
4630
398
96
78
261
3600
700
325
324
430
27
150
486
493
433
294

Nr.locuitori
2009
380
4391
394
94
78
259
2496
712
320
315
425
25
152
480
495
430
294

18
19
20
21
22
23
24
25

Maliuc
Maliuc
Maliuc
Maliuc
Betepe
Nufru
Murighiol
SF.Gheorghe
Total

Partizani
Gorgova
Vulturu
Ilganii de Sus
Bltenii de Jos
Ilganii de Jos
Uzlina
Sf.Gheorghe

481
147
70
62
92
160
3
971

475
142
70
62
92
160
3
950
15.091

13.694

Scderea populaiei n special n localitatea Chilia-Veche se explic prin faptul c n anul


2009, la nivelul consiliului local au fost nregistrai numai locuitorii cu domiciliul stabil n
aceast comun.
1.4.Tendine socio-economice n RBDD
Aezrile umane din perimetrul RBDD se caracterizeaz dup poziionarea
geografic fiind n stns legtur cu tipul de relief pe care sunt amplasate : aezri rurale
de tip rsfirat, sunt amplasate pe grinduri fluviale care imprim aezrilor o form liniar
(Pardina, Nufru) i aezri rurale de tip adunat amplasate pe grinduri fluvio-maritime i
care imprim dispunerea gospodriilor n vatr (C.A Rosetti, Caraorman). Densitatea
populaiei este mai mic de 1locuitor/ 30 ha. Locuitorii i au originea n 17 etnii diferite
care convieuiesc n acest areal de secole n condiii de nelegere i bun vecintate.
n anul 2009 se constat o scdere a populaiei
n unele localiti din perimetrul RBDD, ca urmare a migraiei ctre zonele industrializate
dar i a reducerii sporului natural.
Din evidenele statistice se observ o mbtrnire a populaiei care are domiciliul stabil n
aceste localiti dar i faptul c tinerii se ndreapt ctre orae dup terminarea coliii,
unde ansele de a se angaja sunt mult mai mari dect n localitile de domiciliu. Acest
lucru se explic prin posibilitile reduse de a-i deschide o afacere sau de a se angaja n
uniti productive n localitile de unde provin, ntruct nu exist locuri de munc altele
dect n agricultur, pescuit i piscicultur.

CAPITOLUL 2. ATMOSFERA
2.1. Emisii de poluani atmosferici
Monitorizarea emisiilor emisiilor cu efect acidifiant, COV nemetanici, metale grele,
plumb, poluani organici persistemi, hidrocarburi aromatice policiclice, bifenili policlorurai
i hexaclor benzen este realizat de Agenia pentru Protecia Mediului Tulcea.
2.2. Calitatea aerului ambiental
Monitorizarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac, compui organici
volatili, metale grele, poluani organici persisteni, pulberi n suspensie, benzen i ozon
este realizat de Agenia pentru Protecia Mediului Tulcea.

20

CAPITOLUL 3. SCHIMBRI CLIMATICE


3.1. Cadru general. Cadru legislativ
Schimbrile climatice sunt un rezultat direct sau indirect al activitilor umane care
determin schimbarea compoziiei atmosferei globale i care se adaug la variabilitatea
natural a climei, observate pe o perioad de timp comparabil. Concentraia de gaze cu
efect de ser este n cretere, ca rezultat direct al activitilor umane.Emisiile de dioxid de
carbon (n principal din arderea crbunelui, petrolului i gazelor naturale), metan i protoxid
de azot (n special din agricultur i schimbarea modului de utilizare a terenului), ozon
(produs de gazele de eapament i alte surse) i de gazele industriale cu durat mare de
via, precum hidrofluorocarburile i perfluorocarburile blocheaz cldura (radiaia
infraroie emis de Pmnt) n atmosfer, crescnd temperatura la nivel global. Acest
fenomen este cunoscut sub denumirea de efect de ser intensificat. Crescnd
concentraiile gazelor, efectul de ser se intensific, transportul de energie i umiditate n
sistem se perturb, fapt care determin dezechilibre n sistemul climatic.
Modelele climatice prognozeaz o cretere a temperaturii la nivel mondial de cca
0
1,4 - 5,8 C pn n anul 2010. Aceast schimbare ar fi mult mai mare dect orice
schimbare climatic petrecut cel puin n ultimii 10000 de ani i va influena att sistemele
fizice ct i pe cele biologice.
Printre efectele directe care au aprut se pot meniona:
creterea temperaturii medii cu variaii semnificative la nivel regional,
intensificarea frecvenei apariiei i intensitii fenomenelor meteorologice
extreme(furtuni, tornade, uragane), schimbarea modelele regionale climatice i de
precipitaii (valuri de caldur, secete, inundaii), iar tendinele indic o cretere
gradual n urmtorii ani;
scderea grosimii i a extinderii ghearilor din zona artic
dezvoltarea unor mutaii la nivelul biosistemelor: nflorirea timpurie a unor specii de
plante, dispariia unor specii de amfibieni, etc.
nc din anul 1992, un numr de 154 de state au sesizat potenialul pericol pe care
l prezint fenomenul schimbrilor climatice, i n consecin la summit-ul de la Rio de
Janeiro au adoptat Convenia cadru a Naiunilor Unite privind Schimbrile Climatice
(UNFCCC). Obiectivul fundamental al acestei Convenii era stabilizarea concentraiilor de
gaze cu efect de ser n atmosfer la un nivel care s mpiedice orice perturbare antropic
periculoas a sistemului climatic. Un astfel de nivel trebuie atins ntr-un interval de timp
suficient pentru ca ecosistemele s se poat adapta natural la schimbrile climatice, pentru
ca producia alimentar s nu fie ameninat, iar dezvoltarea economic s se poat
desfura n mod durabil.
n 1994, Romnia a ratificat UNFCCC prin Legea 24/1994. Prin semnarea UNFCCC
i adoptarea intei de reducere, Romnia i-a manifestat n mod clar preocuparea fa de
schimbrile climatice la nivel mondial i voina politic de a ndeplini angajamentele ce
deriv din aceast Convenie. Cea de-a treia Conferin a Prilor ce s-a desfurat n
decembrie 1997 la Kyoto, n Japonia, a reprezentat un nou pas nainte n problema
schimbrilor climatice din perspective globale, fiind adoptat un protocol al UNFCC, numit
Protocolul de la Kyoto.
Dat fiind faptul c dovezile tiinifice aprute dup adoptarea UNFCCC au indicat
necesitatea unor msuri mai stringente de reducere a gazelor cu efect de ser, prin
21

prevederile Protocolului de la Kyoto s-a cerut Prilor la Convenie s-i asume


angajamente mai puternice dect stabilizarea emisiilor de gaze cu efect de ser (stabilite
prin UNFCCC) i s limiteze sau s reduc emisiile de gaze cu efect de ser n prima
perioad de angajament (2008-2012) cu o cot negociat.
Romnia a fost prima Parte aflat pe Anexa I a UNFCCC care a ratificat Potocolul
de la Kyoto n ianuarie 2001 prin Legea nr. 3/2001, angajndu-se s realizeze prevederile
stipulate n Protocol, respectiv:
1 reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser, n perioada de angajare 2008- 2012,
cu 8% fa de nivelul de emisii nregistrat n anul 1989;
2 realizarea, nu mai trziu de anul 2007, a unui sistem naional pentru estimarea
emisiilor antropogenice rezultate din surse sau din reinerea prin absorbie a tuturor
gazelor cu efect de ser;
3 elaborarea i implementarea politicilor n vederea promovrii unei dezvoltrii
durabile;
4 nfiinarea Registrului Naional al emisiilor de gaze cu efect de ser .
Pentru implementarea unei aciuni naionale i unitare, ndreptate att spre limitarea
emisiilor de gaze cu efect de sera ct i a efectelor poteniale ale schimbrilor climatice,
prin Hotrrea de Guvern nr. 645/2005 a fost aprobat Strategia Naional a Romniei
privind Schimbrile Climatice pentru perioada 2005-2007. Strategia stabilete i abordarea
principial a Romniei privind implementarea activitailor n domeniul schimbrilor climatice
necesare pentru participarea la Schema de Comer cu Emisii a Uniunii Europene (ETS
UE).
Prin Hotrrea de Guvern nr. 1877/2005 a fost elaborat i adoptat Planul de Aciune
privind Schimbrile Climatice ( PNASC), principalul instrument de implementare a
Strategiei Naionale a Romniei privind Schimbrile Climatice. PNASC desemneaz
sarcini i responsabiliti pentru fiecare instituie implicat, prevede termene clare pentru
aciunile ce urmeaz s fie ntreprinse i identific potenialele surse de finanare a
aciunilor specifice.
Alte acte legislative ce cuprind prevederi legate de schimbrile climatice ncadrate
n legislaia primar sunt:
Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
195/2005 privind protecia mediului;
HG 586/2004 - privind infiinarea i organizarea Sistemului naional de evaluare
i gestionare integrat a calitaii aerului;
HG543/2004 privind elaborarea i punerea n aplicare a planurilor i
programelor de gestionare a calitii aerului;
HG 731/2004 pentru aprobarea Strategiei naionale privind protecia atmosferei;
HG 738/2004 pentru aprobarea Planului naional de aciune n domeniul
proteciei atmosferei;
Ordinul MAPM 592/2002 privind aprobarea Normativului privind stabilirea
valorilor limit,a valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a
dioxidului de sulf, dioxidului de azot i oxizilor de azot, pulberilor n suspensie
(PM10 i PM 2.5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon i ozonului n
aerul nconjurtor;
Ordin MAPM 745/2002 privind stabilirea aglomerrilor i clasificarea
aglomerrilor i zonelor pentru evaluarea calittii aerului din Romnia.
22

Unele acte normative din anumite sectoare de activitate sunt de asemenea relevante
pentru politicile i msurile legate de reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser (GES),
respectiv: n sectorul energiei,n sectorul transporturilor .
Concluzii
Prin Strategia Naional privind Schimbrile Climatice, Romnia i-a propus
introducerea unui sistem de comercializare internaional a emisiilor, inclusiv n forma unei
Scheme Verzi de Investitii (GIS). Acest sistem se va baza pe alocarea veniturilor obinute
din comercializarea internaional a emisiilor (IET) pentru promovarea investiiilor de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser din Romnia i pentru alte proiecte cu
beneficii asupra mediului.
n judeul Tulcea nu a fost implementat nici un proiect de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de ser n baza mecanismelor flexibile prevzute de Protocolul de la Kyoto.

CAPITOLUL 4. APA
4.1. Introducere
Apa este un element esenial pentru via i pentru procesele naturale. Existena
noastr i activitile noastre economice sunt n totalitate dependente de aceast preioas
resurs. Este n egal msur factorul climatic important care susine dezvoltarea
ecosistemelor i componenta cheie n schimbul de substan i energie n ciclul hidrologic.
Mai mult dect att, la nivel global, apa reprezint o resurs limitat.
Apa reprezint elementul preponderent i n acelai timp de importan major pe
teritoriul RBDD. Avnd n vedere aceste lucruri, monitorizarea calitii apei este obiectivul
central al activitii laboratorului de ecotoxicologie din cadrul ARBDD. Directiva Cadru
definete apele de suprafa ca toate apele interioare stttoare sau curgtoare de pe
suprafaa terenului, precum i apele tranzitorii i apele costiere (Art.2(1) i 2(10)).
Activitile umane exercit presiuni importante asupra resurselor de ap att
cantitativ ct i calitativ, astfel c este necesar analiza acestei componente a mediului
nconjurator, impunndu-se crearea de instrumente legislative care s se adreseze clar
problemelor aparute i s contribuie la asigurarea resurselor de ap pentru generaiile
viitoare.
4.2. Resursele de ap
1. zona Chilia-Sulina ntre braele Chilia, Tulcea i Sulina,
2. zona Sulina-Sf. Gheorghe, ntre braele Sulina i Sf. Gheorghe,
3. zona Sf. Gheorghe-Razelm, la sud ntre braul Sf. Gheorghe i lacul Razim,
4. zona Complexul lagunar Razim Zmeica - Golovia - Sinoe,
5. zona marin a Deltei Dunrii (gurile Dunrii, rmul mrii i fundul submers din faa
litoralului Deltei), n care sunt incluse conform Directivei Cadru Ape, att corpuri de ap de
suprafa care nu sunt puternic modificate (adic acele ape care sunt reprezentate de
ape naturale sau cvasi-naturale, sau cele modificate numai calitativ) ct i corpuri de ap
puternic modificate.

23

4.2.1. Resursele teoretice de ap


Resursele teoretice de ap din perimetrul RBDD sunt constituite din resursele de
ap de suprafa i din cele subterane. Dintre resursele subterane de ap cele de mic
adncime sunt folosite ntr-o msur foarte redus i n exclusivitate de ctre puine
gospodrii ale populaiei locale, calitatea acestor ape nefiind corespunztoare.
n ceea ce privete resursele subterane de adncime, acestea nu sunt
corespunztoare i nu sunt utilizate.
Resursele de ap de suprafa sunt cele mai importante i sunt reprezentate, n
principal, de fluviul Dunrea, de Complexul Lagunar Razim-Golovia-Zmeica, precum i de
lacurile Bababag, Obretin i Dranov. Nu se cunosc cazuri de alimentri de ap n scop
gospodresc sau industrial din lacurile celorlalte complexe lacustre din Delta Dunrii.
Principalii utilizatori sunt reprezentai de sectorul agricol care utilizeaz cantiti
importante de ap pentru culturile agricole, pentru sectorul zootehnic i pentru cel piscicol.
Pentru culturile agricole, ANIF asigur ap pentru irigaii prin pompare prin
sistemele de irigaii alimentate din Complexul Lagunar Razim-Golovia-Zmeica i lacul
Babadag. Amenajrile piscicole care funcioneaz n perimetrul RBDD, utilizeaz apa
lacurilor naturale n suprafa total de circa 6.700 ha (Babadag, Obretin, Dranov) sau apa
din Dunre intrat gravitaional sau prin pompare n bazinele piscicole amenajate care
funcioneaz n RBDD.
Sectorul industrial care folosete apa surselor de suprafa este reprezentat n
principal de unitile industriale care funcioneaz pe platforma vestic a Municipiului
Tulcea , precum i de alte uniti industriale din Municipiul Tulcea.
Cantiti importante de ap din sursele de suprafa, respectiv din Dunre, sunt
utilizate de unitile care furnizeaz ap potabil Municipiului Tulcea i celorlalte localiti
din perimetrul RBDD.
4.2.2. Prelevri de ap
Din evidenele ANAR, SGA Tulcea, n anul 2008 au fost prelevate cantiti de ap
de circa 44.632 mii mc, 41.529 mii mc ap de suprafa (Dunre i lacuri) i 3.103 mii mc
ap subteran.
4.3. Poluarea apei i calitatea apei. Ape de suprafa
4.3.1. Starea rurilor interioare
Nu este cazul n RBDD
4.3.2. Starea ecologic a lacurilor
4.3.2.1. Calitatea principalelor lacuri din Romnia n raport cu gradul de troficitate
n vederea analizei tendinelor evolutive ale fitoplanctonului din ecosistemele
acvatice ale Deltei Dunrii s-a realizat analiza datelor preexistente prelevate n perioada
2005-2008 din lacurile: Cuibul cu Lebede, Erenciuc, Fortuna, Iacub, Isac, Miazzi, Merhei,
Nebunu, Rou, Roule, Uzlina.
Datorit ralierei la cerinele Directivei Cadru Ape n cursul anului 2008 a fost
introdus n programul de monitoring analiza in situ a fitoplanctonului prin utilizarea
spectrofotometrului submerisibil capabil s detecteze biomasa fitoplanctonic pe grupe
taxonomice.
Programul de monitoring al fitoplanctonului s-a extins n cursul anului 2009 i la
reeau de brae i canale ale Dunrii (Aval Izmail, Ceatal Chilia, Ceatal Sf. Gheorghe,
24

Periprava, Sulina, Sf. Gheorghe; canalele: Crian-Caraorman, Litcov, Lopatna, Perivolovca


i ontea)
Prelevarea probelor fitoplanctonice s-a efectuat n conformitate cu metodologia
prelevrilor din ape de mic adncime (probe de la suprafaa apei adncime de 0,5m). n
cazul bazinelor acvatice de dimensiuni mici (ex. Lacurile Nebunu, Uzlina) a fost prelevat o
singur prob. n cazul lacurilor de dimensiuni mari (lacurile Isac, Rou i Merhei) au fost
prelevate trei probe care au fost amestecate n vederea obinerii unei probe mixte unice.
Volumul de prob ulterior extras din aceast prob mixt a fost de 1 litru.
n laborator, dup sedimentarea (7 zile) probele au fost sifonate la un volumul de
100 ml, cu ajutorul trompei de vid. Volumul de prob rmas a fost mprit n dou
subprobe una folosit la determinarea diatomeelor, cealalt la determinarea celorlalte
grupe de alge.
Subproba pentru analiza diatomeelor a fost lsat pentru nc o zi la sedimentat,
apoi s-a sifonat pna la un volum de 5 ml, s-a adugat acid sulfuric (5ml) i bicromat de
potasiu (2-4 granule), pentru distrugerea materialului organic. Proba astfel tratat a fost
lsat la macerat timp de 7 zile. Dup distrugerea materialului organic resturile de acid din
prob s-au ndeprtat prin splare cu ap distilat timp de 5 zile (1splare/zi). Preparatul
destinat analizei microscopice a fost obinut dup ce n prealabil o pictur de prob cu
vomumul cunoscut a fost pus pe o lamel degresat i ars pe plita electric timp de 8
ore. Dup tratarea termic s-a adugat ca material de includere Naphrax.
Analiza microscopic s-a fcut cu ajutorul microscopul Novex B. Densitatea
numeric a diatomeelor planctonice a fost stabilit prin raportarea la suprafaa de
mprtiere a picturii [Trk,2004].
Datele obinute dup analiza microscopic au fost ierarhizare pe nivelele de
dominan, perioadele de nflorire i tipuri de nfloriri algale.
Nivele de dominan s-au realizat prin includerea speciilor dominante (speciile care
au nregistrat densiti numerice/litru mai mari de 5% din densitatea numeric total/litru
[Gomoiu, 2001]) n trei clase de variaie dup cum urmeaz:
specii la care au fost nregistrate densiti numerice la litru mai mari de 50% din
densitatea total a fitoplanctonului
specii la care au fost nregistrate densiti numerice la litru cuprinse ntre 25-50 % din
densitatea total a fitoplanctonului
specii la care au fost nregistrate densiti numerice la litru mai mici de 25% din
densitatea total a fitoplanctonului
Acestea au fost ncadrate n funcie de frecvena apariiei acestor densiti numerice /litru
n trei nivele de dominan dup cum urmeaz:
1. Dominanta din nivelul 1 (D1) creia i corespunde o frecven mai mare de 25%
2. Dominanta de nivel 2 (D2) creia i corespunde o frecven cuprins ntre 5-25%
3. dominanta de nivel 3 (D3) creia i corespunde o frecven mai mic de 5%
n vederea stabilirii modificrilor aprute la nivelul populaiilor algale datele de
densitate numeric i valorile indicelui de diversitate au fost transformate, s-a realizat
matricea de similitudine (Bray Curtis) dintre lacuri stabilindu-se gradul de ierarhizare a
lacurilor, utiliznd pentru aceast analiz programul statistic Primer 6.
Zooplanctonul a fost colectat direct din masa apei din 5 staii pentru fiecare lac
(Cuibul cu Lebede, Isac, Uzlina, Gorgostel, Fortuna, Nebunu, Merhei, Miazzi, Rou,
Roule,, Iacub, Erenciuc, Razim, Sinoie si Golovia) frecvena minim de prelevare fiind
de trei ori pe an.
25

n fiecare staie s-au filtrat 30 de litri de ap prin fileul planctonic. Concentratul cu


zooplancton adunat n cilindrul colector s-a pus n flacoane de 100 ml i s-a fixat cu alcool
0
dublu rafinat de 96 . Pe flacoane s-a menionat locul de prelevare (staia), numrul probei
i data.
n laborator s-au concentrat probele pentru optimizarea analizei lor prin sedimentare
lent (dou saptmni) apoi s-a trecut la numrare, triere i calcularea parametrilor de
abunden numeric i biomas.
Numrarea i identificarea organismelor zooplanctonice i separarea pe grupe taxonomice
s-a realizat la microscopul binocular n camer de numrat tip Sedgwick-Rafter de 1ml.
Dup determinarea crustaceelor planctonice (cladocere i copepode) i a rotiferelor
-1
la nivel de specie (sau gen) s-a calculat abundena numeric estimat la L i biomasa
mg/L, (ww) substan umed calculat n funcie de lungimea individual a fiecrei specii
(l).
Probele zoobentonice au fost recoltate cantitativ din sedimente cu o drag de tip
2
Marinescu (deschiderea de 225cm ) din 5 puncte diferite ale fiecarui lac (Somova, Rotund,

Cuibul cu Lebede, Isac, Uzlina, Gorgotel, Fortuna, Nebunu, Merhei, Miazzi, Rou,
Roule, Iacub, Erenciuc, Razim, Sinoie i Golovia), pentru a surprinde heterogenitatea
habitatului (substrat mlos, nisipos, cu resturi de cochilii de molute) Frecvena minim de
prelevare a fost de trei ori pe an.
Cantitatea de sediment prelevat cu draga este spalat n fileu (ochiuri de 0.5 mm).
Materialul rmas dup splare este pstrat n pungi de plastic unde se face i fixarea cu
alcool de 98 de grade. In laborator se realizeaz o triere suplimentar selectndu-se dintre
resturile de sediment i alte materii organice numai organismele bentonice. Acestea sunt
determinate n cele mai multe cazuri pn la nivelul de specie la chironomide (atunci cnd
este posibil, de exemplu n cazul larvelor de chironomide este necesar, pentru a fi posibil
identificarea, ca acestea s fie n stadiul IV de dezvoltare, stadiu n care apar caractere
taxonomice suficiente) cu ajutorul unei lupe binoculare.
4.3.2.1.1. Fitoplancton
Ecosistemele acvatice ale R.B.D.D. sunt foarte variate i extrem de dinamice
[Oosterberg, 2000]. O astfel de varietate este confirmat prin cele 1485 specii de alge
identificate de-a lungul timpului n ecosistemele acvatice ale Rezervaie Biosferei Delta
Dunrii [Trk, 2009].
Cu toate c a fost nregistrat o diversitatea algal mare, s-a constatat c numrul
speciilor dominante din ecosistemele lacustre este relativ mic. Analiza dominanei speciilor
algal arat faptul c din totalul speciilor identificate doar 77 dintre acestea au realizat
densiti numerice/litru mai mari de 5% din densitatea numeric total/litru a
fitoplanctonului. Deoarece, de-a lungul timpului speciile dominante au variat foarte mult de
la o lun la alta a fost necesar s se stabileasc clase de variaie a dominanei i nivele de
dominan, pentru a putea realiza ct mai exact, un model general al evoluiei acestora la
nivelul ecosistemelor acvatice.
S-a putut astfel stabili c la nivelul ntregului biom deltaic 87% din speciile dominante
sunt specii D3 i c cele mai frecvente specii care nfloresc sunt diatomeele planctonice
Aulacoseira granulata (D1), Cyclotella meneghiniana (D2), Fragilaria construens (D2),
Asterionella formosa(D2), Fragilaria ulna (D2). Fitoplanctonul este dominat primvara de
diatomee i ocazional de crisoficee Dynobryon divergens (D3), cianobacteriile
Anabaena circinalis (D2), Lingbya limnetica (D2) i Oscillatoria limnetica (D3) Mycrocystis
26

aeruginosa (D3) dau nfloriri n lunile iunie, iulie, august i/sau septembrie, nfloriri care
uneori pot s apar n acelai timp cu nfloririle diatomeelor.
De asemenea, rezultatele au artat c au contribuit ocazional cu densiti mari la atingerea
pragului de nflorire i urmtoarele specii: Aphanizomenon flos-aquae (D3), Chroococcus
microscopicus (D3), Chlorella vulgaris (D3), Cryptomonas erosa (D3), Fragilaria beroliensis
(D3), Stephanodiscus binderanus (D3), S. hantzschii (D3).[Trk, 2008]
Analiza comparativ a valorilor indicelui de diversitate a populaiilor algale scoate n
eviden faptul c la nivelul anului 2004 (moment n care au nceput lucrrile la canalul
Bistroe) exista o similaritate ridicat ntre lacurile din Delta Dunrii. Structura populaiilor
algale avnd mici diferene n lacurile analizate (fig. 4.3.2.1.1.1), distingndu-se dou
grupuri alctuite din lacuri Cuibul cu Lebde, Iacub, Fortuna i Miazzi, repsectiv Isac,
Uzlina, Nebunu, Merhei, Rou, Erenciu i Roule.
Primele schimbri apar n anul imediat urmtor (fig. 4.3.2.1.1.2) printr-o scdere a
similaritii dintre lacuri i modificri evidente n special n structura calitativ a populaiilor
algale din lacurile Rou i Uzlina.
Figura. 4.3.2.1.1.1- Analiza comparativ a indicelui de diversitate algal n anul 2004
Transform: Square root
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

C
u
i
b
u
l
c
u
L
e
b
e
d
e
Iacub
Fortuna
Miazazi
Isac
(
2
0

Uzlina
Nebunu
Merhei
Rosu
Erenciuc
Rosulet

100

98

96
Similarity

94

92

2
7

Figura. 4.3.2.1.1.2 Analiza comparativ a indicelui de diversitate algal n anul 2005


Transform: Square root
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

Uzlina
Rosu
Rosulet
Nebunu
Iacub
Isac
Miazazi
Erenciuc
Cuibul cu Lebede
Fortuna
(
2
0
0

Dup cinci ani de la


primele lucrri efectuate pe
canalul Bistroe se remarc
faptul c diversitatea algal
(fig. 4.3.2.1.1.3) a lacului
Cuibul cu Lebede, considerat
lac de tip III cu stare
ecologic bun (Oosterberg
et.al., 2000) ncepe s
semene foarte tare cu cea a
lacului Isac considerat lac de
tip I cu stare ecologic
precar. n lacuri precum
Nebun i Fortuna diversitatea
cyanobacterilor
rspunztoare
de
accentuarea
efectelor
fenomenului de eutrofizare
este n continu cretere.

Figura. 4.3.2.1.1.3 Analiza


cmparativ a indicelui de
diversitate algal n anul
2009

100 95 90 85 80 75 Similarity

Transform:
Square root
C
Resemblance:
S17 Bray Curtis similarity
u

Erenciuc

Isac

Rosulet
Uzlina
Rosu
Fortuna
Iacub
Miazazi
Nebunu
(
2
0
0

28

n privina structurii cantitative a populaiilor algale se remarc faptul c n anul 2004 (fig.
4.3.2.1.1.4) fitopanctonul deltaic prezint caracteristici asemntoare n urmtoarele lacuri:
Merhei, Erenciu, Iacub, Rou, Isac i Erenciuc; Miazzi,
Nebunu, Fortuna, Cuibul cu Lebede i Uzlina.
Primele modificri vizibile apar n anul 2005 (fig. 4.3.2.1.1.5) la nivelul fitoplanctonului
din lacurile Merhei, Miazzi, Fortuna, Cuibul cu Lebede, Nebunu i Uzlina. n baza
structurii cantitative de la nivelul populaiilor fitoplanctonice (fig. 4.3.2.1.1.6) se poate face
o nou distincie a claselor de dominan din lacurile deltaice dup cinci ani de la
nceperea lucrrilor pe braul Bistroe, constantndu-se 3 grupe de lacuri cu caracteristici
asemntoare. n aceast clasificare, lacul Cuibul cu Lebede i menine poziia printe
lacurile n care abundena numeric fitoplanctonic depete ocazional valoarea pragului
de nflorire algal. Cu toate acestea, datorit modificrilor aprute la nivelul structurii
calitative (creterea ponderei speciilor cu volum celulare mare) se remarc o cretere
accentuat a biomasei planctonice.

Analiza pe termen mediu (2005-2009) (fig. 4.3.2.1.1.7) scoate n eviden faptul


c lacul Erenciuc tinde s aib acceai evoluia la nivelul fitoplanctonului ca i n cazul
celei constatat n lacul Cuibul cu Lebede.
rice relative
a
fitoplancton
ului n anul
A
2004
n
a
l
i
z
Merhei
a
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v

a
(
2
0
0

d
e
n
s
i
t

i
i
n
u
m
e

Erenciuc
Iacub
Rosu
Isac
Rosulet
Miazazi
Nebunu
Fortuna
Cuibul cu Lebede
Uzlina

Transform: Square root


Resemblance: S17
Bray Curtis similarity

100

90

80
Similarity

70

29

60

Figura. 4.3.2.1.1.5 Analiza comparativ a densitii numerice relative a


fitoplanctonului n anul 2005
Transform: Square root
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

Nebunu
Isac
Uzlina
Rosu
Rosulet
Iacub
Erenciuc
Cuibul cu Lebede
Merhei
Fortuna
Miazazi
(
2
0
0

100 90 80 70 60 50 Similarity

Figura. 4.3.2.1.1.6 Analiza comparativ a densitii numerice relative a


fitoplanctonului n anul 2009
Transform:
Square root
cu Lebede
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

Iacub
Uzlina

Fortuna
Miazazi

Erenciuc
100
Rosu
Isac
Rosulet
Nebunu

(
2
0

C
u
i
b
u
l

90

80
Similarity

3
0

Figura 4.3.2.1.1.7 Analiza comparativ pe termen mediu a


densitii numerice relative a fitoplanctonului n perioada
2005-2009

Transform: Square roo


Resemblance: S17 Br
similarity

Nebunu
2
0
0
9
)

Fortuna
Miazazi
Isac
Uzlina
Iacub
Rosu
f
i
t
o
p

Rosulet
Cuibul cu Lebede
Erenciuc

100 90 80 70 60 50 Similarity

t cazul lacurilor
r Erenciuc i
e Roule.
n
d

n
dezvoltarea
populaiilor
p
Tabelul algale
. 4.3.2.1.1.1 - se
Valorile
abaterii
o
medii
remarc faptul z
ptratice i
c
tendinele i
tendinele
evolutive
ale t
de evoluie
fitoplanctonului i
ale
n
perioada v
fitoplancton
2005-2009 sunt
ului deltaic
d
semnificative
doar n cazul e
lacului
Merhei s
t
(tabelul
u
4.3.2.1.1.1).
l
LACURI
d
Lacul
e
Merhei
Cuibul cu
nregistreaz
Lebede
totodat un
n
puternic proces s Erenciuc
de colmatare a e
cuvetei acvatice m
n
n
a
general, se
t
remarc faptul

c
i
cianobacteriilor
i menin un
n

R
s

0.0617
0.2052

31

Furtuna

Iacub

0.0018

0.2897

Isac

0.0572

slab -

Rosu

0.1805

Roule
Miazzi

0.0677

slab
+

0.2372

0.1004

0.1605

0.0028

0.0246

0.5347

0.0733

slab
+

0.0209

slab
+

0.0755

slab
+

0.0132

slab
+

Nebunu

0.0249

slab -

0.0351

slab
+

Merhei

0.6827

0.4096

0.1907

Uzlina

0.0935

slab -

0.0094

0.2062

Not: T= tendine evolutive; S = staionar; + = pozitiv; - = negativ

Msurtorile in situ efectuate n perioada 2008-2009,


cu ajutorul spectrofotometrului submersibil (bbeFluoroProbe) au
persmis stabilirea valorilor biomasei fitoplanctonice exprimate n
g/l de clorofil a. Aceste valori au variat n anul 2008 ntre
2,61 g/l (martie- lac Nebunu) i 87,54 g/l (Roule iulie).
Valorile biomasei fitoplanctonice nregistrate n cursul
anului 2009 au variat dup cum urmeaz:
pe braele Dunrii: 0,49 g/l (Periprava iulie) i 7,9 g/l
(Aval Izmail octombrie) pe canale: 2,05 g/l (ontea
iulie) i 33,99 (Perivolovca octombrie)
n lacuri: 1,75 g/l (Uzlina octombrie) i 67,48 (Rou
iulie)
Este important de subliniat c dei se observ o scdere a
biomasei fitoplanctonice, cantitatea de cianobacterii continu s
fie dominant n raport cu celelalte grupe algale n lacurile Isac,
Rou i Roule (tabelul 2). n cazul lacului Cuibul cu Lebede se
constat o accentuare a efectelor eutrofizrii printr-o cretere
accentuat a cianobacteriilor.

Tabelul 4.3.2.1.1.2 Valori maxime ale biomasei de


cianobacterii
Cuib cu
lebede
Cianobacterii
(g/l )
2008

2.23

Isac

Rosu

Cianobacterii Cianobacterii
(g/l )
(g/l )
48.95

64.63

Rosulet

Cianobacter
(g/l )
55.89

2009

42.75

42.66

42.20
32

40.87

4.3.2.1.2. Zooplancton
Din rezultatele investigaiilor efectuate n lacurile din Delta Dunrii i complexul
Razim-Sinoe s-a observat o difereniere a acestora ca diversitate specific.
n lacul Cuibul cu Lebede s-au ntlnit 156 specii zooplanctonice, dominate numeric
sunt rotiferele 102 specii, urmate de crustaceii planctonici 54 specii (copepode i
cladocere), (Figura 4.3.2.1.2.1.). Analiza diversitii specifice n lacurile ce aparin
complexului lacustru Isac-Uzlina (Cuibul cu Lebede, Uzlina, Isac, Gorgotel) evideniaz
aportul determinant al consumatorilor planctonici primari 78% n raport cu cei secundari
22%.
Figura 4.3.2.1.2.1.Distribuia numrului de specii zooplanctonice ntlnite n
lacurile
studiate (2005-2009)

n
r
.
s
p
e
c
i
i

18
0
16
0
14
0
12
0
10
0
80

60
40
20
0
L

CuibulU zlinaIsacGorgotelFurtunaNebunuMerheiMiazziR ouRouleIacubErenciucRazimSin


oeGolovia

zooplancton

Detalierea analizei zooplanctonice pe grupe sistematice n cele trei lacuri ce apartin


complexului Razim-Sinoe (Razim, Sinoe, Golovita) pe parcursul anilor analizati arat
aportul determinant, n cadrul spectrului taxonomic, al rotiferelor cu 68% urmate de
crustaceii plactonici cu 19% cladoceri i 13% copepode.
Dinamica crustaceiilor planctonici a cunoscut un maximum de dezvoltare n
perioada lunilor de primavar i var ale anului 2007 n toate cele cinci complexe. Cel mai
nsemnat numr de indivizi a fost ntlnit n lacul Rou din complexul lacustru Rou-Puiu
cu un maxim de 1332 ind/l n luna iulie dezvoltandu-se un numr de indivizi ai speciei de
Cladocere Chydorus sphaericus (1093 ind/l) (Figura 4.3.2.1.2.2.).

33

Figura 4.3.2.1.2.2.Variaia distribuiei medii lunare a crustaceilor planctonici


(Copepoda, Cladocera) n cinci complexe lacustre din Rezervatia Biosferei Delta
Dunrii, (2005-2009)
7
0
0
6
0
0
5
0
0
4
0
0
ind/l

3
0
0
2
0
0
1
0
0
0

III2005

V
2
0
0
5

V
I
I
2
0
0
5

I
X
2
0
0
5

I
I
I
2
0
0
6

Gorgova-Isac

V
I
I
2
0
0
6

I
X
2
0
0
6

I
V
2
0
0
7

Sontea-Fortuna

V
2
0
0
7

V
I
I
2
0
0
7

I
I
I
2
0
0
8

Matita-Merhei

I
V
2
0
0
8

V
I
2
0
0
8

V
I
I
2
0
0
8

I
V
2
0
0
9

V
I
I
2
0
0
9

X
2
0
0
9

Rosu-Puiu Razim-Sinoe

Dinamica mediilor lunare ale densitii numerice zooplanctonice din lacurile


complexelor Gorgova-Uzlina i Matia-Merhei evideniaz aportul redus al crustaceilor
planctonici (Figura 4.3.2.1.2.3.) i o dominan pronunat a rotiferilor n cei cinci ani
investigai.

Figura 4.3.2.1.2.3Variaia distribuiei medii lunare a grupului Rotifera n cinci


complexe lacustre din Rezervaia Biosferei Delta Dunrii, (2005-2009)

ind/l
nr

4
5
0
4
0
0
3
5
0
3
0
0
2
5
0
2
0
0
1
5

0
1
0
0
5
0
0

III2005

V
2
0
0
5

V
I
I
2
0
0
5

I
X
2
0
0
5

I
I
I
2
0
0
6

Gorgova-Isac

V
I
I
2
0
0
6

I
X
2
0
0
6

I
V
2
0
0
7

V
2
0
0
7

Sontea-Fortuna

V
I
I
2
0
0
7

I
I
I
2
0
0
8

Matita-Merhei

I
V
2
0
0
8

V
I
2
0
0
8

V
I
I
2
0
0
8

I
V
2
0
0
9

V
I
I
2
0
0
9

X
20
09

Rosu-Puiu Razim-Sinoe

Maxima numrului de indivizi ai zooplanctonului din lacurile ce aparin complexelor


analizate survin n perioade diferite ale ciclului sezonier, n funcie de caracteristicile
34

ecologice ale speciilor ct i de particularitile dinamicii parametrilor ambientali ai


ecosistemelor.
Structura i abundena numeric a rotiferilor difer n mod semnificativ de la o luna
la alta i de la un an la altul pentru fiecare lac, fiind influenat de dinamica regimului
hidrologic i de cea a regimului termic.
Fluctuaiile mediilor lunare ale abundenei numerice ale rotiferilor din lacurile complexului
Rou-Puiu prezint valori sczute n perioadele n care domin crustaceii planctonici
nregistrndu-se un minim de 0,44 ind/l n august 2008 n lacul Rou. Un maxim al
densitii numerice pentru grupul Rotifera o au lacurile Razim, cu o dezvoltare a numrului
de indivizi (327 ind/l, iulie 2007), ce aparin speciei Brachionus angularis, i lacul Isac cu
specia Brachionus diversicornis (459 ind/l, iulie 2008).
Valorile medii lunare i anuale ale biomasei zooplanctonice sufer fluctuaii de mare
amploare ntre ani, fiind redus n perioada lunilor martie i aprilie comparativ cu lunile iulie
i septembrie (Figura 4.3.2.1.2.4, Figura 4.3.2.1.2.5).
Biomasa zooplanctonic exprimat n greutate umed (mg/l) n 2007 si 2009,
prezint n lacurile din complexele lacustre studiate valori cuprinse ntre 1.114 mg/l - 9,86
mg substan umed/l pentru crustaceii planctonici (Figura 4.3.2.1.2.4).

Figura 4.3.2.1.2.5 Variaia distribuiei medii lunare a biomasei grupului taxonomic


Rotifera cele cinci complexe lacustre analizate din Rezervaia Biosferei Delta
Dunrii, (2005-2009)

2.
5
2
umeda

substanta
mg/l

1.
5
1
0.
5
0

III2005

V
2
0
0
5

Gorgova-Isac

V
I
I
2
0
0
5

I
X
2
0
0
5

I
I
I
2
0
0
6

V
I
I
2
0
0
6

Sontea-Fortuna

I
X
2
0
0
6

I
V
2
0
0
7

V
2
0
0
7

Matita-Merhei

V
I
I
2
0
0
7

I
I
I
2
0
0
8

I
V
2
0
0
8

Rosu-Puiu

V
I
2
0
0
8

V
I
I
2
0
0
8

I
V
2
0
0
9

V
I
I
2
0
0
9

X
2
0
0
9

Razim-Sinoe

Un exemplu al cladocerilor de dimensiuni mari cu o biomas ridicat este artat n


Figura 4.3.2.1.2.4 unde Leptodora kindti (Leptodora kindti are o greutate umed medie,
cuprins ntre 1-2.6 mg s.u. pentru lacurile din Delta Dunrii) i Diaphanosoma brachiurum
din lacul Rou sunt cele mai reprezentative specii de dimensiuni mari i media biomasei

35

din complexul lacustru Rou-Puiu prezint o greutate maxim de 9,647 mg/l respectiv 9,86
mg/l in lunile iulie i octombrie 2009.
Urmrind dinamica biomasei grupului taxonomic Rotifera n cei cinci ani analizai se
constat variaii semnificative pentru fiecare lac n parte/respectiv complex lacustru ce a
fost analizat..
Aceast dinamic reflect fluctuaiile troficittii lacurilor, cantitile mai mari sau mai
mici de zooplancton fiind direct proporionale cu gradul de troficitate. Pe lng caracterul
general evidentiat in figurile 4.3.2.1.2.4 si 4.3.2.1.2.5 se pot distinge aspecte particulare,
variaii specifice att de la o perioad la alta ct i de la o staie la alta pentru fiecare
ecosistem analizat. Spre exemplu pentru fiecare complex lacustru sub aspect cantitativ se
constat o dinamic ce puncteaz o maxim a biomasei zooplanctonice n anii 2005, 2007
i 2009, probabil datorat nivelului hidrologic sczut din perioada analizata. Evoluia n
timp a densitii biomasei, marcat de creteri i scderi succesive n cei cinci ani analizai,
prezint un sens ascendent pentru lacurile din complexul Gorgova-Uzlina i Rou-Puiu.
4.3.2.1.3. Zoobentos
Macronevertebratele bentonice dein un rol important n procesele de acumulare i
transfer a energiei n lanurile trofice specifice ecosistemelor acvatice. Fiind un grup divers,
constituit dintr-un numr mare de organisme cu cicluri de via diferite ca durat i cerine
ecologice variate, macronevertebratele bentonice integreaz n distribuia lor efectele
fluctuaiilor factorilor de mediu. Aceste caracteristici stau la baza utilizrii
macronevertebratelor bentonice n evaluarea strii ecologice a ecosistemelor acvatice.
Zoobentosul este utilizat de foarte mult timp la caracterizarea ecosistemelor
acvatice. Multe dintre caracterizri depind de o bun determinare, de cele mai multe ori
pn la nivel de specie, fapt ce marete considerabil timpul de analiz. Chiar dac
Directiva Cadru pentru Apa cere realizarea unei evaluri a macronevertebratelor,
complexitatea tipurilor de comuniti pe care acestea le formeaz, corelat cu diversitatea
habitatelor fac extrem de dificil utilizarea lor n evaluarea strii ecologice. De aceea se
ncearc utilizarea unor indicatori ct mai simpli care s eficientizeze procesul de
clasificare ecologic a lacurilor. Procentul de Orthocladiine din totalul larvelor de
chironomide, raportul dintre Naidide (Oligochete) i chironomide, procentul taxonilor
(Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera) sensibili la eutrofizare i concentraii sczute de
oxigen, sunt civa dintre indicatorii utilizai pentru determinarea strii ecologice a lacurilor.
Orthocaldiinele sunt caracteristice apelor cu concentraii ridicate de oxigen
reflectnd o calitate bun a apei la fel ca i raportul dintre Naidide i chironomide. In
schimb, sortarea Orthocladiinelor dintre celelalte grupe de chironomide necesit foarte
mult timp i cunostine taxonomice avansate. De aceea acest indicator nu a fost utilizat
dect foarte rar i numai atunci cnd se urmrete evaluarea unui numr relativ mic de
ecosisteme acvatice. Numrul lacurilor care fac obiectul prezentului studiu fiind mare am
renunat la utilizare acestui indicator. Indicatorul utilizat n acest studiu este raportul dintre
oligochete i chironomide (abundene numerice) deoarece reprezint grupele de
organisme dominante n lacurile din Delta Dunrii spre deosebire de ceilali indicatori care
utilizeaz organisme cu variabilitate spaial puternic fapt care influeneaz rezultatele
analizei n situaiile n care numrul de probe prelevate este mic.
Singurul lac care, pe ntreaga perioad analizat, este dominat aproape n
exclusivitate de larve ale diferitelor specii de chionomide, este Miazzi. Din 4.3.2.1.3.1, se
poate observa c raportul dintre abundenele numerice ale oligochetelor i cel al
36

chironomidelor este, n general, mic. Scderea valorilor acestui raport, indic, de cele mai
multe ori o ameliorare a strii ecologice a ecosistemului acvatic. Regimul hidrologic,
temperatura apei, concentraiile de nutrieni, precum i ali parametri fizico-chimici ai apei,
interacioneaz, modelnd structura comunitii de organisme bentonice. Proporia cu care
particip fiecare dintre factorii enumerai la modelarea structurii bentosului nu se poate
determina pe baza datelor existente. n acest sens sunt necesare studii detaliate asupra
interaciunii dintre componena abiotic (incluznd aici i latura morfo-hidrologic a
ecosistemului acvatic) i structura populaiilor de nevertebrate bentonice.
Figura 4.3.2.1.3.1. Distribuia abundenelor celor doua grupe dominante ale
zoobentosului (cu albastru chironomide i cu verde oligochete)

Totui, din analiza datelor prelevate n perioada 2005-2009 se pot observa tendine
generale de evoluie ale faunei benotnice. Astfel, majoritatea lacurilor, prezint o tendin
de cretere a abundenei chironomidelor n raport cu abundena oligochetelor.

37

Figura 4.3.2.1.3.2 Media pe intervalul 2005-2009 a distributia abundentelor celor doua


grupe dominante ale zoobentosului (cu albastru chironomide si cu verde
oligochete)
Gru
pul
Chironomid
ae
Oligochaeta
u

ta

ie

uu

loo

oF

in

SG

ee

oa
in

ub

sc

GM

RR

bC
e

ib

RRI

Utiliznd ca indicator al strii ecologice (n sensul menionat n Directiva Cadru


pentru Apa) a lacurilor raportul olicochete/chironomide se poate constata c n intervalul de
timp 2005-2009, majoritatea lacurilor analizate se incadreaz n clasa de calitate moderat
i bun, cu valori ale raportului menionat anterior cuprinse ntre 0.25-0.5 (stare bun) i
0.5-1 (stare ecologica moderat). (pentru valorile raportului oligochete/chironomide pentru
fiecare clas de calitate vezi Moss, et al., 2003) (fig. 4.3.2.1.3.1)
Excepie face anul 2007 n care se constat, n mai multe lacuri, dominana
oligochetelor. Lacurile n care aceast grup taxonomic prezint abundene mai mari
dect cele ale chironomidelor sunt: Uzlina, Sinoie, Razim i Fortuna. Valorile ridicate ale
abundenelor nregistrate n anul 2007 face ca media ntregului interval s fie deplasat
ctre oligochete n lacurile Razim, Sinoie i Uzlina (fig. 4.3.2.1.3.2)
Pentru ca speciile ce compun comunitile de chironomide i oligochete sunt
caracteristice ecosistemelor eutrofe, evideniate printr-o diversitate specific mic i
prezena a doar una sau dou specii dominante, am folosit n analiz i grupele funcionale
de hrnire.
O proporie mai mare a nevertebratelor prdtoare este caracteristic lacurilor cu o
stare ecologic bun i foarte bun, datorit refugiilor pe care aceste tipuri de lacuri le
ofer impotriva presiunii exercitate de peti (Diehl si Kornijow, 1998).
Din analiza grupelor funcionale de hrnire se poate constata c (fig 4.3.2.1.3.34.3.2.1.3.7):
1- Exist lacuri dominate de organismele detritivore, dar care au i o component
format din chironomide prdtoare, ce prezint o tendin de cretere n
ultimii doi ani analizai. Aceste lacuri sunt Somova, Sinoie i Razim;
2- Lacuri dominate de organisme care se hrnesc cu alge fixate de diferite tipuri

de substrat, biofilm i materie organic parial particulat, cum ar fi Roulet i


Merhei;
3- Restul lacurilor analizate, cu dinamica accentuat n ceea ce privete
distribuia n timp a grupelor funcionale de hrnire, cu schimbri ale proporiei
de la un an la altul;
38

n cadrul fiecarui compatiment, reziliena este scazut, n sensul c numrul de specii


care aparin aceluiai grup funcional este mic, excluzndu-se astfel competiia
interspecific asupra resurselor de hran;

Figura 4.3.2.1.3.3 Abundena indivizilor aparinnd diferitelor grupe funcionale de


hrnire n anul 2005 (afil-filtratori activi, det-detritivori, gra-biofilm, gra/det-i
detritivori i biofilm, pre-prdtori)
Anul:
2005
1000.
2
0
0
0
.
0
0

00

Tip
hra
nir
e

500.0
0

afil
det
gra

1
5
0
0
.
0
0

0.00
Cuibul

Furtuna Isacova
MiazaziRazim
Erenci
uc
Iacub
MerheiNebunu

Lacul

gra
/de
t

pre

(
i
n

3
9

Figura 4.3.2.1.3.4 Abundena indivizilor aparinnd


diferitelor grupe funcionale de hrnire n anul
2006
Anul: 2006
6
0
0
0
.
0
0

2000.
00

Ti
p
hr
a
ni
re

1000.
00

af
il

0.00
5
0
0
0
.
0
0

Cuibul

Furtuna
Ia
c
Erenci
u
uc
b

I
s
a
c

d
et
MerheiNebunu

g
r
a

4
0
0
0
.
0
0

(
i
n
d

gr
a/
d
et

p
r
e

3000.

igura 4.3.2.1.3.5 Abundena indivizilor aparinnd Lacul


diferitelor
funcionale de
grupe
hrnire n anul 2007
Anul: 2007

Tip hranire

4000.00

afil
det
gra

0.00

gra/det

Cuibul

pre

3000.00
Erenci
uc
(
i
n
d

Figura 4.3.2.1.3.6 Abundena indivizilor aparinand


diferitelor grupe funcionale de hrnire n anul
2008

(
i
n
d

Anul:
2008

Tip
hranire
afil
det
gra
gra/
det
pre

5000
.00

4000
.00

3000
.00

2000
.00

1000
.00

0.00

CuibulFurtuna

I
s
a
c

ErenciucIacub

MiazaziRazimRosulet
Ros
MerheiNebunu
u

Sinoie
RotundSomova

a rinnd diferitelor 2009


pgrupe funcionale
a de hrnire n anul

Lacul

Figura 4.3.2.1.3.7 Abundena indivizilor

Anul: 2009

Tip hranire
1
0

afil
det
gra
gra/det

8000.0

6000.0

4000.0

(
i
n
d

2000.0

pre

Uzlina

4.3.2.2. Calitatea principalelor lacuri din Romnia n raport cu chimismul apei


ncadrarea n clase de calitate a fost fcut n conformitate cu Normativul 161/2006,
privind clasificarea calitii apelor de suprafa n vederea stabilirii strii ecologice a
corpurilor de ap, tabelul nr.6, Elemente i standarde de calitate biologice, chimice i
fizico-chimice pentru stabilirea strii ecologice a a apelor de suprafa, anexa C, Elemente
i standarde de calitate chimice i fizico-chimice n ap, dup cum urmeaz:
Figura 4.3.2.2.1.Localizare puncte de prelevare probe de ap

S-au luat n considerare valorile medii multianuale ale concentraiilor indicatorilor


determinai n perioada 2005-2009.
42

Punctele de prelevare (Figura 4.3.2.2.1.) au fost urmtoarele :


Dunre i brae : Aval Izmail, Aval Reni, Ceatal Chilia, Ceatal Sf. Gheorghe, Cotu
Pisicii, Periprava, Sf.Gheorghe, Sulina
Canale: Crian Caraorman, Litcov, Lopatna, ontea
Lacuri: Cuibul cu Lebede, Erenciuc, Fortuna, Merhei, Miazzi, Nebunu, Somova,
Uzlina, Iacub, Isacova, Rou, Rotundu i Roule.
Indicatorii analizai au fost grupai n funcie de clasificarea din anexa C, Elemente i
standarde de calitate chimice i fizico-chimice n ap, tabelul nr.6, din Normativul
161/2006:
Regimul de acidifiere: pH;
Regimul oxigenului:oxigen dizolvat, consum biochimic de oxigen la 5 zile,
indice de permanganat ;
Nutrieni: azot amoniacal, azotul din azotii, azotul din azotai, azotul total,
ortofosfai solubili, fosfor total, clorofila ,, a ;
Salinitate: conductivitate, cloruri, sulfai, calciu, magneziu, sodiu;
Poluani de origine natural: crom, cupru, zinc, arsen, plumb, cadmiu, fier,
mangan, nichel, mercur ;
Ali poluani chimici relevani: pesticide organoclorurate (lindan, pp DDT),
PCB-uri.
Analizele fizico-chimice au fost efectuate n laboratorul de chimie al Instututului
Naional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunrii Tulcea, laborator acreditat n conformitate
cu SR EN ISO/CEI 17025: 2005, de ctre Asociaia de Acreditare din Romnia, RENAR.
Metodele utilizate sunt clasificate n: determinri poteniometrice, determinri
spectrometrice de absorbie molecular, determinri volumetrice, determinri
spectrometrice de absorbie atomic cu vapori reci (mercur), determinri prin spectrometrie
de mas cu plasm cuplat inductiv, determinri prin cromatografia de gaze.
Analizele de fitoplancton, zoobentos i zooplancton au fost efectuate n cadrul
laboratorului de hidrobiologie al Instututului Naional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunrii
Tulcea.
4.3.2.2.1. Regimul de acidifiere
4.3.2.2.1.1.pH
4.3.2.2.1.1.1. Dinamica multianual a pH-ului (lacuri)
n anul 2009, pHul lacurilor din RBDD se afl n domeniul de pH cu valori cuprinse
ntre 8.10 i 8.41, excepie fcnd lacul Somova i Rotundu, unde pH-ul a avut valori de
8.75, respectiv 8.60. n anul 2007, s-au nregistrat cele mai mari valori ale pH-ului. Valorile
minime ale pH-ului s-au obinut n anul 2005.

43

Fig. 4.3.2.2.1.1.1. Dinamica multianual a pH-ului (lacuri)

Lacuri
9,0
7,5
6,0
pH4,5
3,0
1,5
0,0
Cuibul cu Erenciuc Fortuna
lebede

2005

Merhei

200
6

Miazaz
i

2007

Nebunu Somov
a

Uzlin
a

2008

200
9

IacubIsacov a

Cls.II de
calit.

RosuRotundu

Rosulet

Cls.II de calit.

4.3.2.2.2. Regimul oxigenului


4.3.2.2.2.1. Oxigen dizolvat
Oxigenul dizolvat din apele de suprafa, a fost determinat prin metoda iodometric.
4.3.2.2.2.1.1. Dinamica multianual a oxigenului dizolvat (lacuri)
Concentraiile de oxigen dizolvat din lacurile din Delta Dunrii au valori
corespunztoare clasei I de calitate, respectiv stare ecologic foarte bun, excepie fcnd
valorile determinate din lacul Miazzi (2007, 2008), Erenciuc, 2006, Iacub (2006, 2008,
2009), Cuibul cu Lebede (2009) care ncadreaz lacurile n clasa a II-a de calitate, Cuibul
cu Lebede, Erenciuc, Iacub n 2005, cnd valorile concentraiilor determinate ncadreaz
lacurile n clasa a III-a de calitate (stare ecologic moderat).

Fig. 4.3.2.2.2.1.1. Dinamica multianual a oxigenului dizolvat (lacuri)

mgO2/l
O2,

Lacuri

20
,0
18
,0
16
,0
14
,0
12
,0
10
,0
8,
0
6,
0
4,
0
2,
0
0,
0
Cuibul cu Erenciuc Fortuna

Merhei

Miazazi

Nebunu Somov a Uzlina

Iacub

Isacov a

lebede
2005

2006

2007

2008

44

2009

Cls.a II-a de calit.(min.)

Rosu

Rotundu Rosulet

4.3.2.2.2.2. Consum biochimic de oxigen la 5 zile


4.3.2.2.2.2.1. Dinamica multianual a consumului biochimic de oxigen (lacuri)
n anul 2009, lacurile din RBDD se ncadreaz n clasa a II-a de calitate (Cuibul cu
Lebede, Fortuna, Miazzi, Fortuna, Somova, Uzlina, Iacub), clasa a III-a de calitate
(Erenciuc, Isacova, Rotundu, Roule), clasa a IV-a de calitate (Merhei, i Rou).
Comparativ cu anul 2009, n anul 2008, lacurile din RBDD se ncadreaz n clasa a II-a de
calitate (Erenciuc, Fortuna, Nebunu, Uzlina, Iacub, Roule), clasa a III-a de calitate (Cuibul
cu Lebede, Miazzi, Somova i Rotundu), clasa a IV-a de calitate (Merhei, Isacova i
Rou). n anul 2007, lacurile din RBDD se ncadreaz n clasa a IV-a de calitate (Cuibul cu
lebede, Somova, Iacub, Isacova, Rotundu), clasa a III-a de calitate (Erenciuc, Fortuna,
Merhei, Uzlina, Roule) i clasa a II-a de calitate (Miazzi, Nebunu, Rou). n anul 2006,
lacurile din RBDD se ncadreaz n general n clasa a II-a de calitate. n anul 2005, lacurile
din RBDD se ncadreaz n clasa I de calitate, excepie fcnd lacurile Iacub i Rotundu
(clasa a II-a de calitate), Roule (clasa a III-a de calitate) i Isacova, clasa a IV-a de
calitate.
Fig. 4.3.2.2.2.2.1. Dinamica multianual a consumului biochimic de oxigen (lacuri)

Lacuri
12,0
10,0
8
,
0
6
,
CBO5/
0
l
mg

4
,

0
2
,
0
0
,
0
Cuibul
cu
lebede

Erenciuc FortunaMerhei

2005

Miazazi

20
06

Nebun
u

Somov a
Uzlina

2007

2008

Iacub

Isacov aRosuRotundu Rosulet

200
9

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.2.3. Indice de permanganat


4.3.2.2.2.3.1. Dinamica multianual a indicelui de permaganat (lacuri)
n anul 2009, n funcie de concentraia indicelui de permanganat, lacurile din RBDD
se ncadreaz n clasa a II-a de calitate, excepie fcnd lacul Fortuna, Uzlina, Iacub,
Isacova, Nebunu, care au valori corespunztoare clasei I de calitate, Merhei, i Somova cu
valori corespunztoare clasei a III-a de calitate. n anul 2008, valorile indicelui de
permanganat ncadreaz lacurile din RBDD n clasa a II-a de calitate, excepie fcnd
lacurile Miazzi, Nebunu, Rotundu (clasa a III-a de calitate), Uzlina, clasa I de calitate.
Aceeai ncadrare n clasa a II-a de calitate este i n anul 2007, excepie fcnd lacurile
Erenciuc, Miazzi, Nebunu, Uzlina, Iacub (clasa I de calitate), respectiv Cuibul cu lebede
clasa a III-a de calitate. n anii 2005-2006 s-au obinut valori corespunztoare claselor I i a
45

II-a de calitate. n perioada 2005-2009, lacul Somova este singurul lac ncadrat n clasa a
III-a de calitate.
Fig. 4.3.2.2.2.3.1. Dinamica multianual a indicelui de permaganat (lacuri)

Lacuri
16
,0
14
,0
m 12
g ,0
O 10
2 ,0
/
l
8,
I
0
K
M 6,
0
n
O
4
,
4,
0
2,
0
0,
0
Cuibul cu Erenciuc FortunaMerhei
lebede

2005

Miazazi

20
06

Nebun
u

2007

Somov a Uzlina

2008

Iacub

200
9

Isacov aRosuRotundu Rosulet

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.3.
Nutrieni
4.3.2.2.3.1. Azot amoniacal
4.3.2.2.3.1.1. Dinamica multianual a azotului amoniacal (lacuri)
Concentraia medie a azotului amoniacal are valori corespunztoare clasei I de
calitate n anul 2009. Aceeai ncadrare, respectiv clasa I de calitate, este corespunztoare

i pentru perioada 2006-2008, excepie fcnd lacul Somova n anul 2008, unde valoarea
determinat ncadreaz apa lacului in clasa a II-a de calitate. n anul 2005, valorile
concentraiilor de azot amoniacal ncadreaz lacurile n clasa a II-a de calitate, stare
ecologic bun, excepie fcnd lacul Somova, clasa a II-a de calitate i lacul Fortuna,
clasa I de calitate. Comparnd valorile medii anuale ale concentraiilor de azot amoniacal
determinate n anul 2009, cu valorile medii anuale ale concentraiilor determinate n anul
2005, constatm o scdere a acestor valori.
Fig. 4.3.2.2.3.1.1. Dinamica multianual a azotului amoniacal (lacuri)

N
H
4

m
g

0,
90
0,
80
0,
70
0,
60
0,
50
0,
40
0,
30
0,
20
0,
10
0,
00

4.3.2.2.3.2. Azotul din azotii


4.3.2.2.3.2.1. Dinamica multianual a azotului din azotii (lacuri)
n anul 2009, n funcie de concentraia medie anual a azotului din azotii, lacurile
din RBDD se ncadreaz n clasa I de calitate, excepie fcnd lacul Fortuna care se
ncadreaz n clasa a V-a de calitate, Isacova, Rou, Roulet clasa a IV-a de calitate. n
anul 2008, lacurile se ncadreaz n clasa a II-a de calitate (stare ecologic bun), excepie
fcnd lacul Fortuna (clasa a III-a de calitate) i lacurile Miazzi, Rou i Rotundu (clasa I
de calitate). n anul 2007, lacurile se ncadreaz n clasa a II-a de calitate, excepie fcnd
lacurile Isacova, Rou, Roule, Rotundu (clasa I de calitate) i lacul Iacub (clasa a III-a de
calitate). n anul 2006, lacurile se ncadreaz n clasa a II-a de calitate, excepie facnd
lacul Uzlina (clasa a III-a de calitate). Anul 2005 este anul n care lacurile se ncadreaz n
clasa a IV-a de calitate, excepie fcnd lacurile Cuibul cu lebede, Erenciuc, Somova,
Rou, Roule (clasa a III-a de calitate) i lacul Nebunu (clasa a V-a de calitate).
Fig. 4.3.2.2.3.3.1. Dinamica multianual a azotului din azotii (lacuri)

m
g
N
O
2

0,
6
0
0,
5
0
0,
4
0
0,
3
0
0,
2
0
0,
1
0
0,
0
0

Lacuri

Cuibul cu Erenciuc

FortunaMerhei

Miazazi

Nebunu

Somov aUzlina

Iacub

Isacov aRosuRotundu

Rosulet

lebede

2005

200
6

2007

2008

200
9

Cls.a II-a de calit.

F, Iacub, Isacova (clasa aSomova i Rotundu. n anul


o III-a de calitate). n anul2007, azotul din azotai are
r 2008, azotul din azotaivalori corespunztoare clasei a
4.3.2.2.3.3. Azotul din azotai t are valori corespunztoareII-a de calitate, excepie fcnd
u clasei a IV-a de calitatelacurile
Fortuna,
Miazzi,
n pentru lacurile Fortuna,Nebunu i Iacub, cu valori
4.3.2.2.3.3.1. Dinamica
a Miazzi, Uzlina, Iacub,corespunztoare clasei a III-a
multianual a azotului din
, Isacova i Roule, claseide calitate. n anul 2005,
azotai (lacuri)
a V-a de calitate pentrulacurile se ncadreaz n clasa
n anul 2009, n funcieUCuibul
cu
Lebede,I de calitate.
de concentraia medie anualz Erenciuc, Nebunu, clasei
de azot din azotai, lacurile dinl a III-a de calitate pentru
RBDD se ncadreaz n clasa Ii Merhei, clasei a II-a de
de calitate, excepie fcndn calitate pentru Rou i
lacul Erenciuc (clasa a II-a dea clasa I de calitate pentru
47
calitate), Cuibul cu lebede,

Fig. 4.3.2.2.3.3.1. Dinamica multianual a azotului din azotai (lacuri)

Lacuri
1
8,
0
1
5,
0
1
2,
0
N
O
3/l
N
m
g

9,
0

6,
0
3,
0
0,
0
Cuibul cu

ErenciucFortunaMerhei

Miazazi

Nebun
u

SomovaUzlina

Iacub

Isaco
va

Rosu

RotunduRosulet

lebede

2005

200
6

2007

2008

200
9

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.3.4. Azotul total


4.3.2.2.3.4.1. Dinamica multianual a azotului total (lacuri)
Concentraia de azot total ncadreaz lacurile din RBDD, n 2009 n clasa I de
calitate (Merhei), clasa a II-a de calitate (Erenciuc, Iacub, Rou, Rotundu, Roule), clasa a

III-a de calitate (Cuibul cu lebede, Miazzi, Nebunu, Somova, Uzlina, Isacova), clasa a IV-a
de calitate (Fortuna). Concentraia de azot total ncadreaz lacurile din RBDD, n 2008, n
clasa a III-a de calitate, excepie fcnd Cuibul cu lebede, Erenciuc, Nebunu (clasa a V-a
de calitate), Fortuna, Uzlina, Isacova, Roule (clasa a IV-a de calitate), Rotundu (clasa a
II-a de calitate). n anul 2007, toate lacurile s-au ncadrat n clasa a III-a de calitate.
Fig. 4.3.2.2.3.4.1. Dinamica multianual a azotului total (lacuri)

Lacuri
25
,0
20
,0

Nt/l
mg

15
,0
10
,0
5,
0
0,
0
Cuibul Erenciuc FortunaMerheiMiazazi
cu
lebede

2007

Nebun
u

Somov a
Uzlina

2008

2009

48

Iacub

Isacov aRosuRotundu Rosulet

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.3.5 Ortofosfai solubili


4.3.2.2.3.5.1. Dinamica multianual a ortofosfailor solubili (lacuri)
n funcie de concentraia medie anual de fosfor dizolvat, lacurile din RBDD se
ncadreaz n 2009 n clasa I de calitate. Aceeai ncadrare se observ i n anii anteriori,
excepie fcnd Miazzi n anul 2005 (clasa a II-a de calitate).
Fig. 2.2.2.2.3.5.1. Dinamica multianual a ortofosfailor solubili (lacuri)

Lacuri
0,
25
0,
20
PO
4/l
P
m
g

0,
15

0,
10
0,
05
0,
00
Cuibul
cu
lebede

Erenciuc FortunaMerhei

2005

Miazazi

20
06

Nebun
u

Somov a Uzlina

Iacub

2007

2008

200
9

Isacov aRosuRotundu Rosulet

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.3.6. Fosfor total


4.3.2.2.3.6.1. Dinamica multianual a fosforului total (lacuri)
Valorile mediilor anuale ale concentraiilor de fosfor total, n 2009, ncadreaz

lacurile n clasa I de calitate. n anii 2006-2008, lacurile din RBDD se ncadreaz n clasa I
de calitate, excepie fcnd lacurile Cuibul cu lebede, Somova i Rotundu (clasa a II-a de
calitate). n 2005, lacurile din RBDD se ncadreaz n clasa a II-a de calitate(excepie
Cuibul cu lebede, clasa I de calitate).
Fig. 4.3.2.2.3.6.1. Dinamica multianual a fosforului total (lacuri)

P
t
/
l

0,
40
0,
35
0,
30
0,
25
0,
20
0,
15
0,
10
0,
05
0,
00

4.3.2.2.3.7. Clorofila ,, a
4.3.2.2.3.7.1 Dinamica multianual a clorofilei ,, a (lacuri)
Concentraia medie anual a clorofilei ,,a, ncadreaz lacurile n clasa I de calitate
(Merhei, Nebunu, Rou, Rotundu), clasa a II-a de calitate (Fortuna, Miazzi, Nebunu,
Uzlina, Iacub, Roule), clasa a III-a de calitate (Cuibul cu Lebede, Erenciuc, Isacova) i
clasa a IV-a de calitate (Somova). n anul 2008. valorile medii anuale ale clorofilei ,,a din
lacurile din RBDD ncadreaz lacurile n clasa a II-a de calitate, excepie fcnd lacurile
Erenciuc i Uzlina, a cror valori sunt corespunztoare clasei I de calitate. Anul 2007 este
anul n care lacurile se ncadreaz n clasa a IV-a de calitate, excepie fcnd Cuibul cu
lebede (clasa a V-a de calitate) i Nebunu (clasa I de calitate). n perioada 2005, lacurile se
ncadreaz n clasele I, a a II-a i a III-a de calitate.

Fig. 4.3.2.2.3.7.1 Dinamica multianual a clorofilei ,, a


(lacuri)

ug/l

clorofil
a"a",

45
0
40
0
35
0
30
0
25
0
20
0
15
0

Lacuri

10
0
50
0
Cuibul Erenciuc Fortuna

MerheiMiazazi

Nebu
nu

Somov a
Uzlina

Iac
ub

Isacov aRosuRotundu Rosulet

cu

lebede

200
5

200
6

20
07

200
8

20
09

Cls.a II-a de
calit.

4.3.2.2.4. Salinitate
4.3.2.2.4.1. Conductivitate
4.3.2.2.4.1.1. Dinamica multianual a electroconductivitii (lacuri)
Valorile medii anuale determinate pentru electroconductivitate n anul 2009, variaz
n apele lacurilor ntre 360 S/cm n lacul Nebunu i 470 S/cm n lacul Rotundu.
Comparnd valorile cu anii anteriori, n anul 2009, valorile medii anuale ale
electroconductivitii sunt mai mici.

50
Fig. 4.3.2.2.4.1.1. Dinamica multianual a electroconductivitii (lacuri)
Lacuri
50
0
40
0

s/
cm
EC,

30
0
20
0
10
0
0
Cuibul cu Erenciuc Fortuna M erhei
lebede

M iazazi Nebunu Somova Uzlina


2005

2006

2007

2008

Iacub

Isacova

Rosu

Rotundu Rosulet

2009

4.3.2.2.4.2. Cloruri
4.3.2.2.4.2.1. Dinamica multianual a concentraiei de cloruri (lacuri)
n anul 2009, concentraiile medii anuale ale clorurilor ncadreaz lacurile din RBDD
n clasa a II-a de calitate, excepie fcnd lacul Nebunu (clasa I de calitate). Aceeai
ncadrare a fost facut i n anul 2008. ntre anii 2005-2007 dinamica este aceeai, cu
unele excepii, i anume: n anul 2005 lacurile Erenciuc i Merhei se ncadreaz n clasa a
III-a de calitate, n anul 2006 lacurile: Cuibul cu lebede, Erenciuc, Merhei, Nebunu, Uzlina
i Isacova corespund clasei I de calitate , tot n aceeai clas se ncadreaz n anul 2007
lacurile Erenciuc, Fortuna, Uzlina i Isacova.

Fig. 4.3.2.2.4.2.1. Dinamica multianual a concentraiei de cloruri (lacuri)

Lacuri

mg/l
Cl,

7
0
6
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0
Cuibul

Erenciuc Fortuna
Merhei

Miaza
zi

Neb
unu

Somov a Uzlina

Iac
ub

Isacov aRosuRotundu Rosulet

cu

lebede

20
05

20
06

20
07

20
08

51

20
09

Cls.a II-a de
calit.

4.3.2.2.4.3 Sulfai
4.3.2.2.2.2.1. Dinamica multianual a concentraiei de sulfai (lacuri)
Valorile concentraiilor de sulfai determinate, n anul 2009, din lacurile din Delta
Dunrii sunt corespunztoare clasei I de calitate, respectiv stare ecologic foarte bun. n
anul 2008, lacurile se ncadreaz tot n clasa I de calitate, excepie fcnd valorile
determinate n lacurile Nebunu, Uzlina, Rotundu, care se nscriu n clasa a II-a de calitate,
tot clasei I aparin i valorile obinute n 2007. n anul 2006 concentraiile medii de sulfai
nscriu apele n clasa a III-a de calitate (stare ecologic moderat), excepie fcnd lacurile
Cuibul cu lebede i Isacova care se nscriu n clasa a II-a de calitate. n anul 2005 mediile
anuale din probele de ap sunt corespunztoare clasei I de calitate excepie fcnd n
2005 Fortuna, Merhei, Miazzi, Uzlina, Iacub, Rotundu i Roule, toate acestea
ncadrndu-se n clasa a II-a de calitate.
Fig. 4.3.2.2.2.2.1. Dinamica multianual a concentraiei de sulfai (lacuri)
Lacuri
2
0
0
1
5
0
mg/l

1
0
0

SO4,
5
0

0
Cuibul

Miaza
zi

Erenciuc FortunaMerhei

Neb
unu

Somov a Uzlina

Iac
ub

Isacov aRosuRotundu Rosulet

cu

lebede

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Cls.a II-a de
calit.

4.3.2.2.4.4. Calciu
4.3.2.2.4.4.1. Dinamica multianual a concentraiei de calciu (lacuri)
Concentraia medie anual a calciului are valori corespunztoare clasei I de calitate
n anul 2009. n anul 2008, ct i 2005-2006, valorile sunt corespunztoare clasei a II-a de
calitate excepie fcnd lacul Merhei, Miazzi, Nebunu i Isacova n anul 2008, unde
valoarea determinat ncadreaz apa lacului in clasa I de calitate i n 2005 i 2006
Erenciuc (tot clasa I de calitate). Apa din lacul Somova n 2006 se ncadreaz n clasa a IIIa de calitate. n 2007, valorile concentraiilor de calciu ncadreaz lacurile n clasa I de
calitate, stare ecologic foarte bun, excepie fcnd n 2007 Iacub ce aparin clasei a II-a
de calitate.

52

Fig. 4.3.2.2.4.4.1. Dinamica multianual a concentraiei de calciu (lacuri)

Lacuri
1
2
0
1
0
0
8
0
mg/l

6
0

Ca,
4
0
2
0
0
Cuibul Erenciuc Fortuna
cu
lebede

2005

MerheiMiazazi

Nebun
u

Somov a
Uzlina

Iacub

2006

2007

2008

200
9

Isacov aRosuRotundu Rosulet

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.4.5. Magneziu
4.3.2.2.4.5.1. Dinamica multianual a concentraiei de magneziu (lacuri)
Concentraiile medii anuale determinate pentru magneziu ncadreaz apa din
lacurile din Delta Dunrii n clasa a II-a de calitate stare ecologic bun att n 2009 ct i
n perioada 2005-2008, excepie fcnd lacurile Nebunu n 2005, Cuibul cu lebede n
2006, Isacova i Rotundu n 2007 unde concentraiile determinate ncadreaz apa in clasa
I de calitate, stare ecologic foarte bun.

Fig. 4.3.2.2.4.5.1. Dinamica multianual a concentraiei de magneziu (lacuri)

Lacuri
5
0
4
0
mg/l
Mg,

3
0
2
0
1
0
0
Cuibul
cu
lebede

Erenciuc
Fortuna

2005

MerheiMiazazi

2006

Neb
unu

200
7

53

Somov a
Uzlina

2008

Iacub

20
09

Isacov aRosuRotundu Rosulet

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.4.6. Sodiu
4.3.2.2.4.6.1. Dinamica multianual a concentraiei de sodiu (lacuri)
n anul 2009, n funcie de concentraia medie anual de sodiu, lacurile din RBDD se
ncadreaz n clasa I de calitate, excepie fcnd lacurile Rou, Rotundu, Roule care se
ncadreaz n clasa a II-a de calitate. n anul 2008 concentraiile medii anuale determinate
pentru sodiu ncadreaz apa din lacurile din Delta Dunrii n clasa a II-a de calitate stare
ecologic bun, excepie fcnd lacurile Fortuna, Miazzi, Merhei, Nebunu ale cror valori
ncadreaz apa n clasa I de calitate, aceiai dinamic se observ i ntre anii 2005-2007,
doar c de aceast dat excepie fac lacurile Erenciuc, Fortuna, Miazzi, Nebunu i
Rotundu n anul 2007, i Erenciuc n anul 2005. n anul 2006 valorile obinute ncadrez
apa n clasa I de calitate cu unele excepii: lacurile Somova, Rou i Roule care aparin
clasei a II-a de calitate, stare ecologic bun.
Fig. 4.3.2.2.4.6.1. Dinamica multianual a concentraiei de sodiu (lacuri)

Lacuri
5
0
4
0
3
0
mg/l
Na,

2
0
1
0
0
Cuibul

Erenciuc Fortuna
Merhei

Miazazi

Nebun
u

Somov a
Uzlina

Iacub

Isacov aRosuRotundu Rosulet

cu
lebede

2005

20
06

2007

2008

200
9

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.5. Poluani de origine natural


4.3.2.2.5.1. Crom
4.3.2.2.5.1.1. Dinamica multianual a concentratiei de crom (lacuri)
n anul 2009, lacurile din RBDD se ncadreaz n clasa I de calitate. n anul 2008,
lacurile din RBDD se ncadreaz n clasa I de calitate dupa valorile medii ale concentraiei
de crom total. n anul 2007, lacurile se ncadreaz n clasa a V-a de calitate, excepie
fcnd lacurile Merhei, Somova, Erenciuc, Iacub (clasa a IV-a de calitate), Rou (clasa a IIa de calitate), Miazzi clasa I de calitate.

54

Fig. 4.3.2.2.5.1.1. Dinamica multianual a concentratiei de crom (lacuri)

ug/l
Cr,

Lacuri

8
0
0
7
0
0
6
0
0
5
0
0
4
0
0
3
0
0
2
0
0
1
0
0
0
Cuibul Erenciuc Fortuna

MerheiMiazazi

Neb
unu

Somov a
Uzlina

Iacub

Isacov aRosuRotundu Rosulet

cu

lebede

20
07

20
08

20
09

Cls.a II-a de
calit.

4.3.2.2.5.2. Cupru
4.3.2.2.5.2.1. Dinamica multianual a concentratiei de cupru (lacuri)
n funcie de valorile medii ale concentraiei de cupru, lacurile din RBDD se
ncadreaz n anul 2009 n clasa I de calitate, excepie fcnd Fortuna, Isacova, Rou,
Rotundu (clasa a II-a de calitate), Erenciuc (clasa a III-a de calitate), Uzlina i Roule
(clasa a IV-a de calitate). n funcie de valorile medii ale concentraiei de cupru, lacurile din
RBDD se ncadreaz n anul 2008 n clasa I de calitate, excepie fcnd lacurile Nebunu,
Roule (clasa a II-a de calitate), Iacub (clasa a III-a de calitate) i Rotundu, clasa a IV-a de
calitate. n 2006 i 2007, lacurile din RBDD se ncadreaz n clasa a V-a de calitate,
excepie fcnd lacurile Erenciuc, Miazzi, Uzlina, Isacova (clasa a IV-a de calitate). n
anul 2005, lacurile din RBDD se ncadreaz n clasa a IV-a de calitate, excepie fcnd
lacurile Cuibul cu Lebede, Fortuna, Miazzi, Rotundu (clasa a III-a de calitate).
Fig. 4.3.2.2.5.2.1. Dinamica multianual a concentratiei de cupru (lacuri)

55
Lacuri

0
0
1
5
0
ug/l

1
0
0

Cu,
5
0

0
Cuibul Erenciuc Fortuna
cu
lebede

2005

MerheiMiazazi

2006

Nebun
u

200
7

Somov a
Uzlina

Iacub

2008

200
9

Isacov aRosuRotundu Rosulet

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.5.3. Zinc
4.3.2.2.5.3.1. Dinamica multianual a concentratiei de zinc (lacuri)
n anul 2009, valorile medii anuale ale concentraiei de zinc total ncadreaz lacurile
n clasa I de calitate, excepie fcnd lacurile Merhei, isacova (clasa a II-a de calitate).
Comparativ cu 2009, n perioada 2005-2008, lacurile se ncadreaz n clasa I de calitate.
Fig. 4.3.2.2.5.3.1. Dinamica multianual a concentraiei de zinc (lacuri)

Lacuri
2
0
0

ug/l

1
5
0
1
0

0
Zn,
5
0

0
Cuibul
cu
lebede

Erenciuc Fortuna
Merhei

2005

Miazazi

20
06

Nebun
u

Somov a
Uzlina

2007

2008

Iacub

Isacov aRosuRotundu Rosulet

200
9

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.5.4. Arsen
4.3.2.2.5.4.1. Dinamica multianual a concentraiei de arsen (lacuri)
n anul 2009, ca i n 2008, lacurile din RBDD se ncadreaz n clasa a II-a de
calitate, excepie fcnd Cuibul cu Lebede (clasa a III-a de calitate). n anul 2007, lacurile
se ncadreaz n clasa I de calitate, excepie fcnd lacurile Erenciuc, Somova, Rotundu
(clasa a II-a de calitate).
56

Fig. 4.3.2.2.5.4.1. Dinamica multianual a concentraiei de arsen (lacuri)

u
g
/
l

Lacuri

3
0
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0
Cuibul Erenciuc Fortuna
cu
lebede

MerheiMiazazi

2007

Nebunu

2008

Somov a

2009

Uzlina

IacubIsacov aRosuRotundu Rosulet

Cls.a II-a de calit.

Ur valori incadreaz apa clasa a III-a de calitate


zacestor lacuri n clasa a (stare ecologic moderat).
4.3.2.2.5.5. Plumb
anul
2005
se
l II-a de calitate. n anii In
i 2006 i 2007, valorile nregistreaz o variaie a
4.3.2.2.5.5.1.
anuale
ale concentraiilor medii anuale
Dinamica multianual nmedii
aconcentraiilor de plumb ce ncadreaz lacurile din
a concentraiei de
ncadreaz apa n clasa RBDD n clasele a III-a, a
plumb (lacuri)
a V-a de calitate, IV-a i a
n anul 2009, i excepie fcnd lacurile V-a de calitate.
lacurile din RBDD, se Isacova (2007), Merhei
ncadreaz n funcie de S(2007) i Cuibul cu
Fig. 4.3.2.2.5.5.1.
concentraia de plumb oLebede
(2006),
ale
Dinamica
n clasa I de calitate, mcror
valori
de
multianual a
excepie fcnd Isacova oconcentraie
concentraiei de
(clasa a II-a de calitate), v
ncadreaz
apa
n
plumb (lacuri)
Cuibul
cu
lebede, aclasa a IV-a de calitate.
Uzlina, Iacub (clasa a In anul 2005 valorile
III-a de calitate). Valorile amedii
anuale
ale
mediilor anuale ale l concentraiilor
de
concentraiilor de plumb eplumb
ncadreaz
ncadreaz lacurile din lacurile n clasa a IV-a
Delta Dunrii n anul cde calitate, cu o singur
2008 n clasa I de excepie, lacul Isacova
calitate (stare ecologic rale crui valori de
foarte bun), excepie oconcentraie
apa
n
fcnd lacurile Roule, ncadreaz

4
0
0

3
0
0
ug/l
Pb,

lebede

0
Cuibul
cu

Erenciuc Fortuna

2005

2006

200
7

57

4.3.2.2.5.6. Cadmiu
4.3.2.2.5.6.1. Dinamica multianual a concentraiei de cadmiu (lacuri)
Valorile mediilor anuale ale concentraiilor de cadmiu ncadreaz lacurile din Delta
Dunrii n anul 2009 i n 2008 n clasa a V-a de calitate (stare ecologica foarte proast).
Aceeai ncadrare o gsim i in anii 2005-2007, excepie fcnd lacurile Rotundu (2006,
2005), Somova (2006 i 2005) i Roule (2005) cnd valorile mediilor anuale ale
concentraiilor de cadmiu ncadreaz lacurile n clasa a IV-a de calitate.

Fig. 4.3.2.2.5.6.1. Dinamica multianual a concentraiei de cadmiu (lacuri)

Lacuri
3
0
2
5
2
0
ug/l

1
5

Cd,
1
0
5
0
Cuibul Erenciuc Fortuna
cu
lebede

2005

MerheiMiazazi

2006

Nebun
u

2007

Somov a
Uzlina

2008

Iacub

200
9

Isacov aRosuRotundu Rosulet

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.5.7. Fier
4.3.2.2.5.7.1. Dinamica multianual a concentraiei de fier (lacuri)
n anul 2009, lacurile din RBDD se ncadreaz, n funcie de concentraia medie
anual de fier, n clasa I de calitate (Cuibul cu Lebede, Somova, Rou), clasa a II-a de
calitate (Erenciuc, Miazzi, Uzlina, Iacub, Isacova), clasa a III-a de calitate (Fortuna,
Merhei, Nebunu, Rotundu, Roule). Starea ecologic a apei lacurilor Deltei Dunarii n anul
2008 este una moderat corespunztoare clasei a III-a de calitate, excepie fcnd lacurile
Roule, Isacova, Uzlina i Fortuna unde, valorile medii anuale ale concentraiilor de fier
ncadreaz apa acestor lacuri n clasa a IV-a de calitate (stare ecologic proast), iar n
lacul Iacub valorile medii ale concentraiilor de fier ncadreaz apa acestui lac n clasa a Va de calitate (stare ecologic foarte proast). In anii 2006 i 2007 se nregistreaz o
variaie a valorilor mediilor multianuale ale concentraiilor de fier ce ncadreaz lacurile din
RBDD n primele trei clase de calitate i anume: clasa I Roule (2006 i 2007), Merhei
(2007), Erenciuc (2006 i 2007) i Cuibul cu Lebede (2007), clasa a II-a Rosu (2007),
Iacub (2007), Somova (2007), Miazazi (2007), Fortuna (2007), Rotundu (2006) i clasa a
III-a Rotundu (2007), Isacova (2007), Uzlina (2007), Nebunu (2006 i 2007) i Cuibul cu
Lebede (2006). In 2005, se nregistreaz o variaie a concentraiilor medii anuale de fier ce
ncadreaz lacurile din RBDD n clasele a III-a, a IV-a i a V-a de calitate.
58

Fig. 4.3.2.2.5.7.1. Dinamica multianual a concentraiei de fier (lacuri)

ug/l
Fe,

Lacuri

35
00
30
00
25
00
20
00
15
00
10
00
50
0
0
Cuibul Erenciuc Fortuna
cu
lebede

2005

MerheiMiazazi

2006

Nebu
nu

200
7

Somov a
Uzlina

2008

Iacub

20
09

Isacov aRosuRotundu Rosulet

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.5.8. Mangan
4.3.2.2.5.8.1. Dinamica multianual a concentraiei de mangan (lacuri)
n anul 2009, lacurile din RBDD se ncadreaz n clasa I de calitate, excepie fcnd
lacul Isacova, cu valori corespunztoare clasei a II-a de calitate. Valorile mediilor anuale
ale concentraiilor de mangan ncadreaz lacurile Deltei Dunrii n anul 2008 n clasa a IIIa de calitate (stare ecologic moderat). Intre anii 2005-2007 starea ecologic a apelor
lacurilor din RBDD se ncadreaz de asemenea n clasa a III-a de calitate, excepie fcnd
anul 2006, cnd n lacul Iacub s-au nregistrat valori medii ale concentraiilor de mangan ce
ncadreaz apa acestui lac n clasa a IV-a de calitate (stare ecologic proast).

Fig. 4.3.2.2.5.8.1. Dinamica multianual a concentraiei de mangan (lacuri)

ug/l
Mn,

5
0
0
4
0
0
3
0
0

Lacuri

2
0
0
1
0
0
0
Cuibul Erenciuc Fortuna
cu
lebede

2005

MerheiMiazazi

2006

Nebun
u

2007

59

Somov a
Uzlina

2008

Iacub

200
9

Isacov aRosuRotundu Rosulet

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.5.9. Nichel
4.3.2.2.5.9.1. Dinamica multianual a concentraiei de nichel (lacuri)
Valorile mediilor anuale ale concentraiilor de nichel ncadreaz lacurile din Delta
Dunrii n anul 2009 n clasa I de calitate (Roule), clasa a II-a de calitate (Somova), n
clasa a III-a de calitate (Erenciuc, Nebunu, Uzlina, Iacub, Isacova, Rou, Rotundu), n
clasa a IV-a de calitate (Cuibul cu Lebede), clasa a V-a de calitate (Fortuna, Miazzi).
Valorile mediilor anuale ale concentraiilor de nichel ncadreaz lacurile din Delta Dunrii n
anul 2008 n clasa a III-a de calitate (stare ecologic moderat), excepie fcnd lacurile
Rotundu, Iacub i Fortuna ale cror valori ncadreaz apa n clasa a II-a de calitate. n anul
2007, valorile medii anuale ale concentraiilor de nichel, ncadreaz lacurile din RBDD n
clasa a V-a de calitate (stare ecologic foarte proast) cu mici excepii.
Fig. 4.3.2.2.5.9.1. Dinamica multianual a concentratiei de nichel (lacuri)

Lacuri

ug/l
Ni,

6
0
0
5
0
0
4
0
0
3
0
0
2
0
0
1
0
0
0
Cuibul Erenciuc Fortuna MerheiMiazazi

Nebun
u

Somov a
Uzlina

Iacub

Isacov aRosuRotundu Rosulet

cu
lebede

2007

2008

2009

Cls.a II-a de calit.

4.3.2.2.5.10. Mercur
4.3.2.2.5.10.1. Dinamica multianual a concentraiei de mercur (lacuri)
Valorile concentraiilor medii de mercur ncadreaz lacurile din RBDD n clasa a II-a
de calitate, excepie facnd lacurile Erenciuc, Fortuna, Nebunu; somova, Iacub, Isacova,
Rotundu, Roule (clasa a III-a de calitate). Lacurile din RBDD se ncadreaz n clasa I de
calitate att n anul 2008 cat i 2006-2007.

60

Fig. 4.3.2.2.5.10.1. Dinamica multianual a concentraiei de mercur (lacuri)

Lacuri
0,
06
0,
05
0,
04
ug/l

0,
03

Hg,
0,
02
0,
01
0,
00
Cuibul Erenciuc FortunaMerhei
cu
lebede

Miazazi
Nebunu

2006

Somov a UzlinaIacub

Isacov aRosuRotundu Rosulet

2007 2008
2009

4.3.2.2.6. Ali poluani chimici relevani


4.3.2.2.6.1. Pesticide organoclorurate
4.3.2.2.6.1.1. Lindan
4.3.2.2.6.1.1.1.Dinamica multianual a concentraiei de lindan (gamma HCH ) (lacuri)
Lindanul determinat din lacurile din RBDD nu depete standardul de calitate de
0.02 g/l.
Fig. 4.3.2.2.6.1.1.1. Dinamica multianual a concentraiei de lindan (gamma HCH)
(lacuri)

Lacuri
0.020
0.018
0.016
0.014

ug/l

0.012
0.010

Lindan,

0.008
0.006
0.004
0.002
0.000

Cuibul
cu
lebede

Fortuna

2005

Miaz
azi

2006

Somova

2007 2008

6
1

Iacub

Rosu

Rosu
let

4.3.2.2.6.1.2. pp DDT
4.3.2.2.6.1.2.1. Dinamica multianual a concentraiei de pp DDT (lacuri)
Concentraiile medii anuale de pp DDT sunt, n anul 2009, sub limita de detecie a
aparatului.
Fig. 4.3.2.2.6.1.2.1. Dinamica multianual a concentraiei de pp DDT (lacuri)

Lacuri

ug/l

pp'DDT,

0.0
10
0.0
09
0.0
08
0.0
07
0.0
06
0.0
05
0.0
04
0.0
03
0.0
02
0.0
01

0.0
00

Merhei Miazazi
lebede
C
ui
bu
l

c
u

Erenciuc
Fortuna

Uzlina Iacub
Nebunu
Somova

2005

2006 2007

Rosu
Isaco
va

Rotundu
Rosulet

2008

4.3.2.2.6.2. PCB-uri
n anii 2007 i 2008, s-au fcut determinri de PCB-uri (compui bifenilici
policlorurai), respectiv PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. Valorile concentraiilor
determinate sunt sub limita de detecie a aparatului.
4.3.3. Starea fluviului Dunrea
4.3.4. Calitatea apei Dunrii pe teritoriul Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii
4.3.4.1. Regimul de
acidifiere 4.3.4.1.1. pH
4.3.4.1.1.1. Dinamica multianual a pH-ului (Dunre i brae)
Domeniul optim de pH este cuprins ntre 6.5 i 8.5. Valorile medii anuale ale pH-ului
se ncadreaz n acest domeniu, exceptie fcnd Cotul Pisicii n anul 2009 i Aval Izmail n
anul 2007.
62

Fig. 4.3.4.1.1.1. Dinamica multianual a pH-ului (Dunre i brae)


Dunare
9,0
7,5
6,0
pH

4,5
3,0
1,5
0,0
Cotul Pisicii

Av al
Izmail

Av al Reni

2005

2006

2007

Ceatal
Chilia

2008

Ceatal

2009

Periprav aSf .GheorgheSulina

Cls.II de
calit.

Cls.II de
calit.

4.3.4.1.1.2. Dinamica multianual a pH-ului (canale)


Apa canalelor din RBDD pstreaz aceeai variaie ca i braele, cu maxime n 2007
i minime n 2005. n anul 2007, apa canalelor Litcov i Lopatna au valori ale pH-ului ce
depesc valoarea maxim a domeniului de pH.
Fig. 4.3.4.1.1.2. Dinamica multianual a pH-ului (canale)

Canale

pH

9,
0
7,
5
6,
0
4,
5
3,
0
1,
5
0,
0
Crisan-Caraorman
2005

2006

Litcov
200
7

200
9

2008

63

Lopatna
Cls.II de
calit.

Sontea
Cls.II de
calit.

4.3.4.2. Regimul oxigenului 4.3.4.2.1. Oxigen dizolvat

4.3.4.2.1.1. Dinamica multianual a oxigenului dizolvat (Dunre i brae)


Concentraiile medii anuale determinate pentru oxigenul dizolvat, n dinamic
multianual, din probele de Dunre, au valori corespunztoare clasei a II-a de calitate
(stare ecologic bun) att n anul 2009 ct i n anii anteriori.
Fig. 4.3.4.2.1.1. Dinamica multianual a oxigenului dizolvat (Dunre i brae)
Dunare

mgO
2/l
O2,

16,
0
14,
0
12,
0
10,
0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Cotul PisiciiAv al IzmailAv al ReniCeatal ChiliaCeatal
Sf .Gheorghe

2005

2006

2007

2008

2009

Periprav aSf .GheorgheSulina

Cls.a II-a de calit.(min.)

4.3.4.2.1.1. Dinamica multianual a oxigenului dizolvat din apa (canale)


n anul 2009, concentraia medie anual de oxigen dizolvat ncadreaz apa din
canale n clasa a II-a de calitate (stare ecologic bun), aceeai ncadrare fiind valabil i
n anii 2007 i 2008. n anul 2005 concentraiile medii anuale determinate pentru oxigenul
dizolvat, ncadreaz apa canalelor n clasa a III-a de calitate respectiv stare ecologic
moderat. Tot n clasa a III-a de calitate se ncadreaz i apa canalelor Litcov i Lopatna n
anul 2006.
Fig. 4.3.4.2.1.2. Dinamica multianual a oxigenului dizolvat (canale)

m
g
O

2,
0
14 0,
,0 0
12
,0
10
,0
8,
0
6,
0
4,
0

Crisan-Caraorman
2005

Litcov
2006

Lopatn

2007

2008

64

2009

4.3.4.2.2. Consumul biochimic de oxigen la 5 zile


4.3.4.2.2.1. Dinamica multianual a consumului biochimic de oxigen (Dunre
i brae)
Concentraiile medii anuale ale consumului biochimic de oxigen la 5 zile are valori
ce ncadreaz apa de suprafa din Dunre, n anul 2009 n clasa a II-a de calitate,
excepie fcnd valorile determinate la Cotul Pisicii i Aval Izmail, unde s-au determinat
valori corespunztoare clasei a III-a de calitate. n anii 2006, 2007 i 2008 Dunrea i
braele acesteia se ncadreaz n clasa a II-a de calitate, cu mici exceptii i anume Cotul
Pisicii (2006 i 2007) i Aval Reni (2007), cnd s-au obinut valori corespunztoare clasei a
III-a de calitate.
Fig. 4.3.4.2.2.1. Dinamica multianual a consumului biochimic de
oxigen (Dunre i brae)

Dunar
e
10,
0
8,0
6,0
CBO5/l
mg

4,0
2,0
0,0
Cotul Pisicii Av al Izmail

2005

Av al Reni

200
6

Ceatal
Chilia

2007

Ceatal

200
8

Periprav a

2009

Sf .Gheorghe

Su
lin
a

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.2.2.2. Dinamica multianual a consumului biochimic de oxigen (canale)

n 2009, valorile concentraiilor de consum biochimic de oxigen la 5 zile, ncadreaz


apa canalelor din RBDD n clasa a III-a de calitate, doar apa canalului Lopatna
ncadrndu-se n clasa a II-a de calitate (stare ecologic bun). n anii 2005, 2006, 2007 i
2008 canalele din RBDD se ncadreaz n clasa a II-a de calitate, excepie fcnd canalele
Crian-Caraorman (2007 i 2008) i Litcov (2007).
Fig. 4.3.4.2.2.2. Dinamica multianual a consumului biochimic de oxigen (canale)

10,
0,0
Crisan-Caraorman
8,0
6,0
4,0
C
B
O
5

2,0

2005

Litcov
2006

Lopatn
2007

65

2008

4.3.4.2.3. Indice de permanganat


4.3.4.2.3.1. Dinamica multianual a indicelui de permanganat (Dunre i brae)
n anul 2009, valorile concentraiilor indicelui de permanganat exprimat n mg O 2/l,
ncadreaz apa Dunrii i braelor acesteia n clasa I de calitate. n anii anteriori, valorile
indicelui de permanganat ncadreaz apa Dunrii i braelor acesteia n clasa I de calitate,
excepie fcnd Cotul Pisicii n 2008 (clasa a II-a de calitate) i 2006 (clasa a III-a de
calitate), n clasa a II-a de calitate ncadrndu-se de asemenea n 2005, Ceatal Sf.
Gheorghe, n 2006 Cotul Pisicii i Sf. Gheorghe, iar n 2008 Aval Izmail, Ceatal Chilia,
Ceatal Sf. Gheorghe, Periprava i Sulina.
Fig. 4.3.4.2.3.1. Dinamica multianual a indicelui de permanganat (Dunre i brae)
Dunare

m
g
O
2
/l
I
K
M
n
O
4
,

16,
0
14,
0
12,
0
10,
0
8,0
6,0

4,0
2,0
0,0
Cotul PisiciiAv al IzmailAv al ReniCeatal ChiliaCeatalPeriprav aSf .GheorgheSulina
Sf .Gheorghe

2005

2006

2007

2008

2009

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.2.3.2. Dinamica multianual a indicelui de permanganat (canale)


n anul 2009, canalele din RBDD se ncadreaz n clasa a II-a de calitate, excepie
fcnd Lopatna i ontea ale cror valori ncadreaz apa acestor canale n clasa I de
calitate. n anii anteriori, indicele de permanganat are valori corespunztoare claselor I i a
II-a de calitate.
Fig 4.3.4.2.3.2. Dinamica multianual a indicelui de permanganat (canale)

Canale
10,
0
8,0

mgO2/l

6,0
4,0

IKMnO4,
2,0
0,0
Crisan-Caraorman
2005

Lopatn
a

Litcov
2006

2007

66

200
8

2009

Sont
ea
Cls.a II-a de
calit.

4.3.4.3. Nutrieni
4.3.4.3.1. Azot amoniacal
4.3.4.3.1.1. Dinamica multianual a azotului amoniacal (Dunre i brae)
n anul 2009, valorile concentraiilor de azot amoniacal determinate din punctele de
prelevare selectate, au valori corespunztoare clasei I de calitate, respectiv stare ecologic
foarte bun. Aceeai dinamic este observat i n anii 2006, 2007 i 2008 cu o singur
excepie i anume Aval Reni n anul 2006. n anul 2005 valorile determinate pentru azot
amoniacal sunt valori corespunztoare claselor I i a II-a de calitate.
Fig. 4.3.4.3.1.1. Dinamica multianual a azotului amoniacal (Dunre i brae)

/l
4

NH
N
mg

Dunare

0,
90
0,
80
0,
70
0,
60
0,
50
0,
40
0,
30
0,
20
0,
10
0,
00
Cotul Pisicii

20
05

Aval
Izmail

20
06

Aval
Reni

20
07

Ceatal
Chilia

20
08

Ceatal
Sf.Gheorgh
e

200
9

Periprava

Sf.Gheorghe

Sulina

Cls.a II-a de
calit.

4.3.4.3.1.1. Dinamica multianual a azotului amoniacal (canale)


Concentraiile medii determinate n anul 2009 din apa canalelor Deltei Dunrii, au
valori corespunztoare clasei I de calitate. Aceeai ncadrare se constat i n anii anteriori
i anume 2006, 2007 i 2008. n anul 2005, azotul amoniacal are valori corespunztoare
clasei a II-a de calitate.
Fig. 4.3.4.3.1.2. Dinamica multianual a azotului amoniacal din apa (canale)

Canale

NH4/l
N
mg

0,9
0
0,8
0
0,7
0
0,6
0
0,5
0
0,4
0
0,3
0
0,2
0
0,1
0
0,0
0
Crisan-Caraorman
2005

Litcov
2006

Lopatna

2007

67

200
8

2009

Sont
ea
Cls.a II-a de
calit.

4.3.4.3.2. Azotul din azotii


4.3.4.3.2.1. Dinamica multianual a azotului din azotii (Dunre i brae)
Valorile medii determinate pentru azotul din azotii n anul 2009 ncadreaz apa din
Dunre i brae n clasa a II-a de calitate, excepie fcnd Periprava i Sf. Gheorghe (clasa
a III-a de calitate) i Sulina (clasa a IV-a de calitate). n anii 2006, 2007 i 2008 valorile
determinate sunt valori corespunztoare clasei a II-a de calitate, (stare ecologic bun),
excepie fcnd n 2006 Aval Reni i Sf. Gheorghe. Valorile determinate n anul 2005 sunt
valori corespunztoare clasei a IV-a i respectiv a V-a de calitate.
Fig. 4.3.4.3.2.1. Dinamica multianual a azotului din azotii (Dunre i brae)
0,5
0

Dunare

0,4
0
/l
NO2
N
mg

0,3
0

0,2
0
0,1
0
0,0
0
Cotul PisiciiAval Izmail

2005

Aval Reni

2006

Ceatal Chilia

2007

Ceat
al
Sf .Gheorghe
2008

PeripravaSf .Gheorghe
200
9

Sulina

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.3.2.2. Dinamica multianual a azotului din azotii (canale)


n anul 2009, valorile concentraiilor determinate pentru azotul din azotii,
ncadreaz apa canalelor din RBDD n clasa a II-a de calitate (stare ecologic bun), cu o
singur excepie i anume canalul Lopatna ale crui valori de concentraie ncadreaz apa
acestui canal n clasa a IV-a de calitate. n anii 2006, 2007 i 2008, s-a obinut aceeai
ncadrare cu mici excepii i anume apa canalului Lopatna ale cror valori de concentraie
ncadreaz apa acestuia n anii 2007 i 2008 n clasa a IV-a de calitate. n anul 2005
valorile determinate pentru toate canalele sunt corespunztoare clasei a IV-a de calitate
(stare ecologic proast).
Fig. 4.3.4.3.2.2. Dinamica multianual a azotului din azotii (canale)

m
g
N
O
2

0,2
1
0,1
8
0,1
5
0,1
2
0,0
9
0,0
6
0,0
3

0,0
0
Crisan-Caraorman
2005

Litcov
2006

Lopa

2007

68

2008

4.3.4.3.3. Azotul din azotai


4.3.4.3.3.1. Dinamica multianual a azotului din azotai (Dunre i brae)
n anul 2009, valorile medii ale concentraiilor de azot din azotai sunt
corespunztoare claselor a III-a, a IV-a i chiar a V-a de calitate. Comparnd anii 2005,
2006, 2007 i 2008 se observ o cretere a concentraiilor de azot din azotai, n anul 2008
obinndu-se valori corespunztoare clasei a V-a de calitate (stare ecologic foarte
proast).
Fig. 4.3.4.3.3.1. Dinamica multianual a azotului din azotai (Dunre i brae)
Dunare
25
,0
20
,0

NO3/l
N
mg

15
,0

10
,0
5,
0
0,
0
Cotul Pisicii Aval Izmail Aval Reni Ceatal Chilia

Ceatal

Periprava Sf .Gheorghe

Sulina

Sf .Gheorghe
2005

2006

2007

2008

2009

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.3.3.2. Dinamica multianual a azotului din azotai (canale)


n ceea ce privete valorile medii anuale ale concentraiei de azot din azotai
obinute n anul 2009 n apa canalelor, acestea se ncadreaz n clasa a III-a de calitate,
respectiv stare ecologic moderat. n anii anteriori, se observ ca apa tuturor canalelor n
anul 2005 se ncadra n clasa I de calitate, iar n anii urmtori, 2006, 2007 i 2008, valorile
concentraiilor de azot din azotai obinute, ncadreaz apa canalelor n clasele a II-a, a IIIa i chiar a IV-a (canalul ontea n 2007) i a V-a (canalul ontea n 2008) de calitate.
Fig. 4.3.4.3.3.2. Dinamica multianual a azotului din azotai (canale)

N
O
3
/

m
g

Canale
14,
0
12,
0
10,
0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Crisan-Caraorman
2005

Litcov
2006

2007

Sonte
a

Lopatna
2008

2009

69

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.3.4. Azotul total


4.3.4.3.4.1. Dinamica multianual a azotului total (Dunre i brae)
Concentraia medie anual a azotului total determinat din probele de ap n anul
2009, ncadreaz apa Dunrii i a braelor acesteia n clasele a III-a, a IV-a i a V-a de
calitate (stare ecologic moderat, proast i foarte proast). Valorile concentraiilor de
azot total determinate n anul 2008 ncadreaz apa Dunrii i a braelor acesteia n clasa a
V-a de calitate, excepie fcnd Aval Reni (clasa a II-a de calitate) i Cotul Pisicii (clasa a
IV-a de calitate). Comparativ, n anul 2007, apele sunt ncadrate n clasa a III-a de calitate,
excepie fcnd Cotul Pisicii i Periprava (clasa a V-a de calitate) i Ceatal Chilia (clasa a
IV-a de calitate).
Fig. 4.3.4.3.4.1. Dinamica multianual a azotului total (Dunre i brae)
Dunare

Nt/l
mg

35,
0
30,
0
25,
0
20,
0
15,
0
10,
0
5,0
0,0

Cotul PisiciiAval Izmail

Aval Reni

2007

Ceatal Chilia

Ceatal
Sf.Gheorghe

2008

2009

PeripravaSf.Gheorghe

Sulina

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.3.4.2. Dinamica multianual a azotului total (canale)


n anul 2009, apa canalelor din RBDD se ncadreaz n clasa a III-a de calitate n
anii 2007 i 2008, valorile concentraiilor medii anuale de azot total ncadreaz apa
canalelor n clasa a III-a de calitate, excepie fcnd canalul Lopatna n 2008 (clasa a IV-a
de calitate) i canalul ontea n 2007 (clasa a IV-a de calitate).
Fig. 4.3.4.3.4.2. Dinamica multianual a azotului total (canale)

N
t
/
l

2,
14 0
,0 0,
12 0
,0
10
,0
8,
0
6,
0
4,
0

Crisan-Caraorman

Litcov
2007

Lop

2008

70

2009

4.3.4.4.5. Ortofosfailor solubili


4.3.4.3.5.1. Dinamica multianual a ortofosfailor solubili (Dunre i brae)
Valoarea limit stabilit pentru clasa a II-a de calitate (stare ecologic bun) pentru
-3
ortofosfai solubili exprimai ca P-PO 4 este de 0.2 mg P/L. Valorile concentratiilor medii
anuale obinute n apa Dunrii i a braelor ei, ncadreaz aceste ape n perioada 20052009, n clasa I de calitate.
Fig. 4.3.4.3.5.1. Dinamica multianual a ortofosfailor solubili (Dunre i brae)

Dunare
0
,
2
5
0
,
2
0

P
O
4
/

0,
05
0,
00
Cotul Pisicii

m
g

4.3.4.3.5.2. Dinamica
multianual a ortofosfailor
solubili (canale)

0,
10

0
,
1
5

erioada studiat, 20052009, apa canalelor din


RBDD se ncadreaz n
n clasa I de calitate.
p

Av al Izmail

2005
2008

Av al ReniCeatal Chilia

2006
2009

2007
Cls.a II-a de calit.

Fig. 4.3.4.3.5.2.
Dinamica multianual
a ortofosfailor
solubili (canale)

Ceatal
Sf .Gheorghe

Canale
0
,
0
,
P
O
4

m
g

0
,

0,
10
0,
05
0,
00
Crisan-Caraorman
2005

Litcov
2006

2007

Lopatna
2008

2009

71

Sonte
a
Cls.a II-a de
calit.

4.3.4.3.6. Fosfor total


4.3.4.3.6.1. Dinamica multianual a fosforului total (Dunre i brae)
n anul 2009, valorile concentraiilor de fosfor total ncadreaz apa Dunrii i a
braelor acesteia n clasa I de calitate. Aceeai ncadrare s-a obinut i n anii 2006, 2007 i
2008. Valorile concentraiilor de fosfor total in anul 2005, sunt valori corespunztoare clasei
a III-a de calitate (excepie Ceatal Chilia, Ceatal Sf. Gheorghe, Cotul Pisicii - clasa a II-a de
calitate).
Fig. 4.3.4.3.6.1. Dinamica multianual a fosforului total (Dunre i
brae)

Pt/l
mg

Dunare

0,8
0
0,7
0
0,6
0
0,5
0
0,4
0
0,3
0
0,2
0
0,1
0
0,0
0

Cotul PisiciiAv al IzmailAv al ReniCeatal Chilia

2005

2006

2007

2008

Ceatal
Sf .Gheorghe
2009

Periprav aSf .Gheorghe

Suli
na

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.3.6.2. Dinamica multianual a fosforului total (canale)


n anul 2009, valorile concentraiilor de fosfor total, ncadreaz apa din canale n
clasa I de calitate. Aceeai incadrare s-a obinut i n anii 2006-2008. n anul 2005, apa
canalelor se ncadreaz n clasa a II-a de calitate (stare ecologica buna).
Fig. 4.3.4.3.6.2. Dinamica multianual a fosforului total (canale)

Canale
0
,
4
5
0
P
t
/
l

,
4
0
0
,
3
5

4.3.4.4. Salinitate
4.3.4.4.1. Conductivitate
4.3.4.4.1.1. Dinamica multianual a electroconductivitii (Dunre i brae)
Valorile electroconductivitii n anul 2009 variaz n apele din braele Dunrii ntre
373 S/cm n Sfntul Gheorghe i 420 S/cm n Aval Reni.
Fig. 4.3.4.4.1.1.Dinamica multianual a electroconductivitii (Dunre i brae)
Dunare
500
400

s
/ 300
c
m
E
200
C
,
100
0
Cotul Pisicii Aval Izmail

Aval Reni Ceatal Chilia

2005

2006

2007

Ceatal
Sf.Gheorghe
2008

Periprava

Sf.Gheorghe

Sulina

2009

4.3.4.4.1.2. Dinamica multianual a electroconductivitii (canale)


n anul 2009 valorile determinate ale electroconductivitii variaz n apele din
canale ntre 390 S/cm n Crian Caraorman i Litcov i 417S/cm n Lopatna.
Fig. 4.3.4.4.1.2.Dinamica multianual a electroconductivitii din apa din canale


s
/
c

Canale
50
0
40
0
30
0
20
0
10
0
0
Crisan-Caraorman

Litcov
200520062007

Lopatna

Sont
ea

20082009

7
3

4.3.4.4.2. Cloruri
4.3.4.4.2.1. Dinamica multianual a clorurilor (Dunre i brae)
n anul 2009, valorile concentraiilor de cloruri determinate n apa Dunrii i a
braelor acesteia se ncadreaz n clasele I (Cotul Pisicii, Aval Izmail, Ceatal Sf. Gheorghe,
Periprava, Sf. Gheorghe) i a II-a de calitate (Aval Reni, Ceatal Chilia, Sulina).
n perioada 2005-2008, concentraiile de cloruri determinate din punctele de
prelevare selectate, au valori corespunztoare clasei a II-a de calitate, respectiv stare
ecologic bun, cu anumite excepii i anume Cotul Pisicii (2007 i 2008) i Sf. Gheorghe
(2007), cnd s-au obinut valori corespunztoare clasei I de calitate respectiv stare
ecologic foarte bun.
Fig. 4.3.4.4.2.1.Dinamica multianual a clorurilor (Dunre i
brae)
Dunare
5
0
4
0
3
0
mg/l
Cl,

2
0
1
0
0
Cotul PisiciiAv al IzmailAv al ReniCeatal ChiliaCeatal
Sf .Gheorghe

2005

2006

2007

2008

2009

Periprav aSf .GheorgheSulina

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.4.2.2. Dinamica multianual a clorurilor (canale)


Concentraiile medii anuale determinate pentru cloruri, din probele de ap din
canale, att n anul 2009 ct i n ceilali ani studiai 2005-2008, ncadreaz apa canalelor
n clasa a II-a de calitate (stare ecologic bun).
Fig. 4.3.4.4.2.2.Dinamica multianual a clorurilor (canale)

5
0
4
0
m
g
/
l

0
Crisan-Caraorman
2005

Litcov
2006

Lopatn

2007

2008

3
0
2
0
1
0

74

4.3.4.2.2. Sulfai
4.3.4.2.2.1. Dinamica multianual a sulfailor (Dunre i brae)
n anul 2009 valorile medii determinate pentru sulfai ncadreaz apa din Dunre i
brae n clasa I de calitate. Concentraiile medii anuale determinate pentru sulfai n anii
2005, 2007 i 2008 ncadreaz apa din Dunre i brae n clasa I de calitate (stare
ecologic foarte bun), excepie fcnd Cotul Pisicii, Aval Izmail, Periprava i Sf. Gheorghe
n anul 2005 i Ceatal Sf. Gheorghe i Sulina n anul 2008, cnd s-au nregistrat valori ale
concentraiilor de sulfai mai mari de 60 mg/L, ceea ce ncadreaz aceast ap n clasa a
II-a de calitate, respectiv stare ecologic bun.
Fig. 4.3.4.2.2.1.Dinamica multianual a sulfailor (Dunre i brae)
Dunare
20
0
15
0
mg/l
10
0
SO4,
50

0
Cotul PisiciiAv al IzmailAv al ReniCeatal ChiliaCeatal
Sf .Gheorghe

2005

2006

2007

2008

2009

Periprav aSf .GheorgheSulina

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.2.2.2. Dinamica multianual a sulfailor (canale)


n anul 2009, concentraiile medii anuale din probele de ap din canale au valori
corespunztoare clasei a III-a de calitate (stare ecologic moderat). Aceeai dinamic se
observ i n perioada 2005-2008 cnd concentraiile de sulfaii din ap au valori
corespunztoare clasei a III-a de calitate, respectiv stare ecologic moderat, cu o
excepie i anume canalul Litcov n 2007 cu o concentraie medie a sulfailor ce ncadreaz
apa acestui canal n clasa a II-a de calitate.
Fig. 2.2.4.2.2.2.Dinamica multianual a sulfailor (canale)

75

m
g
/
l

Canale

2
5
0
2
0
0
1
5
0
1
0
0
5
0
0
Crisan-Caraorman
2005

Lopatn
a

Litcov
200
6

2007

. Dinamica multianual a
4 calciului (Dunre i brae)
Valorile
medii
.
determinate
pentru
calciu
n mg/l
3
. anul 2009 ncadreaz apa din Ca,
4 Dunre i brae n clasa I de
respectiv
stare
. calitate,
ecologic
foarte
bun,
4
. excepie fcnd Aval Reni
care corespunde clasei a II-a
4
de calitate. n anul 2007
. concentraiile
medii

200
8

2009

Sontea
Cls.a II-a de
calit.

10
0
80
60
40
20
0
Cotul Pisicii Av al IzmailAv al Reni Ceatal ChiliaCeatal
Sf .Gheorghe

2005
2006
2007
2008
2009
Cls.a II-a de calit.

ncadreaz apa din Dunre n


C clasa I de calitate. In anii
4.3.4.4.4.2. Dinamica multianual a
a 2005,
2006
si
2008,
calciului (canale)
l concentraiile
de
calciu
c corespund clasei a II-a de
n anul 2009, concentraiile
medii
anuale
de calciu din probele de
(stare
ecologic
i calitate
din
canale
au
valori
u bun), excepie fcnd nap
anul 2006 Ceatal Chilia,corespunztoare clasei I de calitate
4 Ceatal Sf. Gheorghe i Sf.(stare ecologic foarte bun). Aceeai
. Gheorghe, ale cror valori sedinamic se observ i n anul 2007.
3 nscriu n clasa a III-a den anii 2005, 2006 i 2008 valorile
(stare
ecologicconcentraiilor de calciu din apa
. calitate
canalelor ncadreaz apa acestora n
4 moderat).
clasa a II-a de calitate.
.
4
Fig. a calciului (Dunre i brae)
Fig. 4.3.4.4.4.1.Dinamica multianual
.
4.3.4.4.4.2.Dinamica
4
multianual a
.
12
calciului (canale)
0
1
76

Canale
12
0
10
0
80
m
g
/
l

60
40
20
0
Crisan-Caraorman
2005

Litcov
2006

2007

4.5.1. Dinamica multianual a


4magneziului (Dunre i brae)

Lopatna
200
8

2009

Sontea
Cls.a II-a de calit.

Valorile
concentraiilor
.
0
determinate
pentru
3medii
n
anul
2009,
Cotul PisiciiAv al IzmailAv al ReniCeatal ChiliaCeatal
. magneziu
Sf .Gheorghe
ncadreaz
apa
din
Dunre
i
4
brae
n
clasele
I
(Cotul
Pisicii,
2005
.
2006
Aval Izmail, Ceatal Chilia i
4
2007
Ceatal Sf. Gheorghe) i a II-a de
2008
. calitate (Aval Reni, Periprava, Sf.
2009
5Gheorghe i Sulina). n perioada
. 2005-2008, concentraiile medii
de magneziu au valori ce
Mncadreaz apa Dunrii i a 4.3.4.4.5.2. Dinamica multianual a
abraelor n clasele I i a II-a de magneziului (canale)\
gcalitate.
Concentraiile medii anuale
n
determinate
pentru
magneziu n
Fig. 4.3.4.4.5.1.Dinamicaperioada
multianual
a magneziului
(Dunre
i
e
2005-2009,
ncadreaz
apa din
brae)
z
canale n clasa a II-a de calitate,
respectiv stare ecologic bun.
i
u
4
.
3
.
4 mg/l
. Mg,

2
5
2
0

Fig. 4.3.4.4.5.2.Dinamica
multianual a
magneziului (canale)

1
5
1
0

77

Canale
2
5
2
0
1
5
m
g
/
l

1
0
5
0
Litco
v

Crisan-Caraorman
2005

Lopatna
20062007

Sont
ea

20082009

ct i n perioada 2006-Ceatal Chilia, Ceatal Sf. Gheorghe,


4 2008, excepii fcnd nSf. Gheorghe i Sulina, n care
anii: 2008 Sulina i Ceatalvalorile determinate ncadreaz apa
4 Sf. Gheorghe, n 2007 Avaldin Dunre i brae n clasa a II-a de
Reni, Ceatal Chilia, Cotulcalitate. n 2005 valorile obinute
V Pisicii i Sulina i n 2006aparin clasei a II-a de calitate.
2
Fig. 4.3.4.4.6.1.Dinamica
multianual a sodiului (Dunre i bra
5 0
3
5
3
0

m
g
/
l

2
0
1
5
1
0
5

clasei I de
calitate.
4

Fig
.
4.3.
4.4.
6.2.
Din
am
ica
mu
ltia
nu
al
a
so
diu
lui
(ca
nal
e)
78

Cotul PisiciiAv al IzmailAv al ReniCeatal Chil


Sf .Gheorghe

2005
2006
2007
2008
2009

Canale

m
g
/
l

35,
0
30,
0
25,
0
20,
0
15,
0
10,
0
5,0
0,0
Crisan-Caraorman

Litcov
200520062007

Lopatna

Sont
ea

20082009

e origine natural
Pisicii, Sulina.
4.3.4.5.1. Crom
4.3.4.5.1.1. Dinamica
Fig. 4.3.4.5.1.1. Dinamica multianual a concentratiei de c
4 multianual a
. concentraiei de crom
3 (Dunre i brae)
Dunare
4
.
Valorile medii ale
0
de
crom
4 concentraiei
0
. ncadreaz apa Dunrii n
3
5 anul 2009 n clasa I de
0
. calitate, excepie fcnd
0
Ceatal Sf. Gheorghe (clasa
2
a II-a de calitate) i Sulina
0
P (clasa a III-a de calitate). n
ug/l
0
o anul
2008,
valorile
Cr,
l concentraiilor
de
crom
1
u obinute ncadreaz apa
0
0
a Dunarii n clasa I de calitate
n cu excepia punctelor Cotul
Pisicii (clasa a III-a) i Aval
0
i Izmail (clasa a II-a de
Cotul Pisicii Av al Izmail Av al Reni Ceatal ChiliaCeatalPeri
calitate). n anul 2007, n
Sf .Gheorghe
t clasa a II-a de calitate se
ncadreaz Periprava, n
2007
o clasa a III-a de calitate se
2008
2009
x ncadreaz Aval Izmail, n
Cls.a II-a de
i clasa a IV-a de calitate se
calit.
Aval
Reni,
c ncadreaz
Chilia
i
i Ceatal
Sf.Gheorghe, iar n clasa a
V-a se ncadreaz
d
Ceatal Sf.Gheorghe, Cotul
79

4.3.4.5.1.2. Dinamica multianual a concentratiei de crom (canale)


n anul 2009, apa canalelor Dunrii se ncadreaz n clasa I de calitate pentru
canalele Litcov i Lopatna, clasa a III-a de calitate pentru canalul ontea i clasa a V-a de
calitate pentru Crian Caraorman. n anul 2008, canalele din RBDD se ncadreaz n clasa
I de calitate (Litcov i ontea) i n clasa a II-a de calitate (Crian Caraorman i Lopatna).
n anul 2007, canalele Crian Caraorman i Litcov se ncadreaz n clasa a IV-a de
calitate, Lopatna n clasa a III-a de calitate, iar ontea n clasa a V-a de calitate

Fig. 4.3.4.5.1.2. Dinamica multianual a concentratiei de crom (canale)

u
g
/
l

Canale

5
0
0
4
0
0
3
0
0
2
0
0
1
0
0
0
Crisan-Caraorman
2007

Litcov
2008

Lopatna
200
9

de
cu
4.3.4.5.2. Cupru
pr
u
4.3.4.5.2.1. Dinamica
multianual a concentratiei de (D
un
cupru (Dunre i brae)
r
n anul 2009, concentraiilee
de cupru determinate n apai
Dunrii i a braelor, ncadreaz br
apa n clasele I de calitate (Cotul a
Pisicii, Ceatal Sf. Gheorghe i Sf.e)
Gheorghe), a II-a de calitate
(Ceatal Chilia i Sulina), a III-a de
calitate (Aval Izmail) i a IV-a de
calitate (Periprava). n funcie de
mediile anuale de cupru, n anul80
2008, n clasa I de calitate se
ncadreaz Aval Izmail, Ceatal
Chilia, Cotul Pisicii i Sulina, n
clasa a II-a de calitate se
ncadreaz Aval Reni, Ceatal
Sf.Gheorghe, i Sf. Gheorghe, iar
n clasa a V-a de calitate se
ncadreaz Periprava. n anul
2007, apele se ncadreaz in
clasa a IV-a de calitate, excepie
fcnd
Ceatal
Sf.Gheorghe
(clasa a V-a de calitate). n anul
2006, concentratiile de cupru
determinate n apa Dunrii i a
braelor, ncadreaz apa n clasa
a V-a de calitate.

Fig. 4.3.4.5.2.1. Dinamica


multianual a concentratiei

Sont
ea

Cls.a II-a de calit.

Dunare

ug/l
Cu,

35
0
30
0
25
0
20
0
15
0
10
0
50
0
Cotul Pisicii Av al IzmailAv al Reni Ceatal ChiliaCeatal
Sf .Gheorghe

2005

2006

2007

2008

2009

Periprav a Sf
.Gheorghe

Su
lin
a

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.5.2.2. Dinamica multianual a concentratiei de cupru (canale)


n anul 2009, concentraiile medii de cupru din apele canalelor, ncadreaz aceste
ape n clasa I de calitate, cu excepia canalului Litcov (clasa a III-a de calitate).
n funcie de concentraia medie anual de cupru, apa canalelor din RBDD se ncadreaz
n clasa I de calitate, excepie fcnd Lopatna (clasa a II-a de calitate). n anii 2006 i 2007
apa canalelor din RBDD se ncadreaz n clasa a V-a de calitate, excepie fcnd Litcov i
Lopatna (clasa a IV-a de calitate).
Fig. 4.3.4.5.2.2. Dinamica multianual a concentratiei de cupru (canale)

u
g
/
l

Canale

18
0
15
0
12
0
90
60
30
0
Crisan-Caraorman
2005

2006

Litcov
2007

Lopatna
2008

2009

4.3.4.5.3.1. Dinamica
4 multianual a
concentraiei de zinc

Sontea
Cls.a II-a de calit.

(Dunre i brae)

81

Pe toata perioada studiat, 2005-2009, valorile concentraiilor de zinc din apa Dunrii i a
braelor, ncadreaz aceste ape n clasa I de calitate, cu o singur excepie i anume n
anul 2006, Aval Reni (clasa a II-a de calitate).
Fig. 4.3.4.5.3.1. Dinamica multianual a concentraiei de zinc (Dunre i brae)

2
0 0
0
Cotul Pisicii Av al IzmailAv al ReniCeatal Chilia

1
5
0

u
g
/
l

4.3.4.5.3.2. Dinamica
multianual a concentraiei
de zinc (canale)

1
0
0
5
0

Analelor din RBDD se


p ncadreaz n clasa I de
a calitate, n toate punctele
de prelevare att n 2009
c ct i n anii anteriori.
a

Ceatal
Sf
.G
he
or
gh
e

2005
2008

2006
2009

2007
Cls.a II-a de calit.

Fig. 4.3.4.5.3.2.
Dinamica multianual
a concentraiei de
zinc (canale)

Canale
2
0
1
5

u
g
/

10
0

50

0
Crisan-Caraorman
2005

Litcov

2006

Dbrae)
4.3.4.5.4. Arsen
4.3.4.5.4.1.

2007

Lopatna
2008

2009

Sontea
Cls.a II-a de calit.

a
braelor,Cclasa a III-a deapa braelor n
ncadreaz aceste calitate.
clasa a II-a de
Valorile ape n clasa a II-a Arsenul
calitate, excepie
concentraiilor de calitate, cu determinat nfcnd Sf.
de arsen dindou excepii i anul
2008,
apa Dunrii ianume
82
Ceatal ncadreaz

Gheorghe (clasa a III-a de calitate). n anul 2007 apa braelor se ncadreaz n clasa I de
calitate, excepie fcnd Aval Reni (clasa a II-a de calitate).
Fig. 4.3.4.5.4.1. Dinamica multianual a concentratiei de arsen (Dunre i brae)
Dunare
2
5
2
0

ug/l
As,

1
5
1
0
5
0
Cotul Pisicii Av al IzmailAv al ReniCeatal ChiliaCeatal
Sf .Gheorghe

2007

2008

2009

Periprav aSf .GheorgheSulina

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.5.4.2. Dinamica multianual a concentratiei de arsen (canale)


Valorile concentraiilor de arsen din apa canalelor din RBDD ncadreaz aceste ape
n clasa a II-a de calitate, cu excepia apelor canalului Lopatna, ncadrate n clasa a III-a de
calitate. n anul 2008, apele canalelor din RBDD se ncadreaz n clasa a II-a de calitate n
funcie de concentraia medie anual de arsen, excepie fcnd canalul Litcov (clasa a III-a
de calitate). n anul 2007, apa canalelor se ncadreaz n clasa I de calitate.
Fig. 4.3.4.5.4.2. Dinamica multianual a concentraiei de arsen (Dunre i brae)

83

Canale

25,
0
20,
0

ug/l
As,

15,
0
10,
0
5,0
0,0
Crisan-Caraorman
2007

Litcov
2008

Lopatna
200
9

Sont
ea

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.5.5. Plumb
4.3.4.5.5.1. Dinamica multianual a concentraiei de plumb (Dunre i brae)
Valorile mediilor anuale ale concentraiilor de plumb ncadreaz apa Dunrii n anul
2009 n toate cele cinci clase de calitate. Aceeai ncadrare a acestor ape se observ i
pentru perioada 2005-2008. n anul 2008, valorile mediilor anuale ale concentraiilor de
plumb ncadreaz apa Dunrii n clasa I de calitate, excepie fcnd Periprava (clasa a IV-

a de calitate) i Sulina (clasa a II-a de calitate). n anii 2006 i 2007, valorile concentraiilor
medii anuale ncadreaz apa n clasa a V-a de calitate, excepie fcnd Aval Reni (2006) i
Sf. Gheorghe (2007) ale cror valori de concentraie ncadreaz apa n clasa a IV-a de
calitate. n anul 2005 se nregistreaz o variaie a concentraiilor medii anuale ce
ncadreaz apa n clasele a III-a, a IV-a i a V-a de calitate.

Fig. 4.3.4.5.5.1. Dinamica multianual a concentratiei de plumb (Dunre i brae)

84
Dunare

14
0
12
0
10
0
ug/l

80

Pb,

60

40
20
0
Cotul Pisicii Av al IzmailAv al Reni Ceatal ChiliaCeatal
Sf .Gheorghe

2005

2006

2007

2008

2009

Periprav a Sf .GheorgheSulina

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.5.5.2. Dinamica multianual a concentraiei de plumb (canale)


n anul 2009, valorile concentraiilor de plumb ncadreaz apa canalelor din RBDD
n clasa a II-a de calitate, cu excepia canalului Crian Caraorman ale crui valori de
concentratie, ncadreaz apa acestui canal n clasa a III-a de calitate.
n anul 2008, concentraia medie anual de plumb, ncadreaz apa din canale n
clasa I de calitate (stare ecologic foarte bun), excepie fcnd Crian-Caraorman, ale
crui valori de concentraie ncadreaz apa n clasa a II-a de calitate. n anul 2007 valorile
concentraiilor de plumb ncadreaz apa canalelor din RBDD n clasele a IV-a (CrianCaraorman i Litcov) i a V-a de calitate (Lopatna i ontea). n anul 2006, concentraia de
plumb, ncadreaz apa din canale n clasa a V-a de calitate. n clasa a IV-a de calitate este
ncadrat apa n anul 2005, excepie fcnd Lopatna ale crei valori de concentraie
ncadreaz apa n clasa a V-a de calitate.
Fig. 4.3.4.5.5.2. Dinamica multianual a concentraiei de plumb (canale)

Canale
12
0
10
0
80
ug/l
Pb,

60

40
20
0
Crisan-Caraorman
2005

2006

Litcov

Lopatna
200
8

2007

85

2009

Sontea
Cls.a II-a de
calit.

4.3.4.5.6. Cadmiu
4.3.4.5.6.1. Dinamica multianual a concentraiei de cadmiu (Dunre i brae)
Valorile concentraiilor de cadmiu ncadreaz apa Dunrii i a braelor n clasa a V-a
de calitate, respectiv stare ecologic foarte prost.
Aceeai ncadrare o gsim i n anii 2005-2008 excepie fcnd Periprava (2007), Sulina
(2005), Sf. Gheorghe (2005), Cotul Pisicii (2005), Ceatal Chilia (2005), Aval Reni (2005),
cnd au fost determinate valori ale concentraiilor anuale de cadmiu ce ncadreaz apa n
clasa a IV-a de calitate (stare ecologic proast). O stare ecologic bun (clasa a II-a de
calitate) s-a determinat n anul 2006 la Cotul Pisicii. n punctul Aval Reni (2006), s-au
determinat valori medii anuale ale concentraiilor de cadmiu ce ncadreaz apa n clasa a
III-a de calitate (stare ecologic moderat).
Fig. 4.3.4.5.6.1. Dinamica multianual a concentraiei de cadmiu (Dunre i brae)
Dunare

3
0
2
5
2
0
u
g/l
C
d,

1
5
1
0
5
0
Cotul Pisicii Av al IzmailAv al Reni Ceatal ChiliaCeatalPeriprav a Sf .GheorgheSulina
Sf .Gheorghe

2005

2006

2007

2008

2009

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.5.6.2. Dinamica multianual a concentraiei de cadmiu (canale)


Concentraiile de cadmiu din apa canalelor din RBDD n anul 2009, au valori
corespunztoare clasei a V-a de calitate, respectiv stare ecologic foarte proast.
n perioada 2005-2008 valorile medii anuale ale concentraiilor de cadmiu determinate
ncadreaz, de asemenea, apa canalelor n clasa a V-a de calitate, excepie fcnd Litcov
(2005 i 2006) i Crian-Caraorman (2006), cnd s-au determinat valori medii anuale ale
concentraiilor de cadmiu ce ncadreaz apa n clasa a IV-a de calitate (stare ecologic
proast).
Fig. 4.3.4.5.6.2. Dinamica multianual a concentraiei de cadmiu (canale)

86

Canale
20,
0
15,
0

u
g
/
l

10,
0

5,0

0,0
Crisan-Caraorman

Litcov

2005

2007

2006

Dinamica multianual a
concentraiei de fier
(Dunre i brae)

Lopatna
2008

2009

Sontea
Cls.a II-a de calit.

anume Ceatal Chilia unde s-au


nregistrat valori ale concentraiilor
medii anuale de fier ce ncadreaz
apa n clasa I de calitate (stare
4
Valorile
. concentraiilor de fier dinecologic foarte bun). n anii 20053 apa Dunrii i a braelor, n 2006, valorile mediilor anuale ale
. anul 2009, ncadreaz apaconcentraiilor de fier ncadreaz apa
braelor Dunrii n clasele a IV-a i a
4 acestora n clasele a II-a
V-a de calitate adic o stare ecologic
. (Ceatal Chilia, Periprava iproast i foarte proast.
Sf. Gheorghe), a III-a (Cotul
5 Pisicii, Aval Reni i Sulina)
. i a IV-a (Aval Izmail i
7 Ceatal Sf. Gheorghe) de
. calitate.
De asemenea, n anul 2008
F se nregistreaz o variaie a
i valorilor medii anuale ale
Fig. 2.2.4.5.7.1. Dinamica
e concentraiilor de fier ce
multianual a concentraiei de
ncadreaz
apa
braelor
r Dunrii n toate cele cinci
fier (Dunre i brae)
clase de calitate: clasa I
4 (Periprava), clasa a II-a
. (Aval Reni), clasa a III-a
3 (Cotul Pisicii), clasa a IV-a
. (Ceatal Chilia, Ceatal Sf.
4 Gheorghe, Sf. Gheorghe i
. Sulina) i clasa a V-a (Aval
5 Izmail). n anul 2007 s-au
valori
ale
. determinat
concentraiilor
de
fier
ce
7
. ncadreaz apa Dunrii n
1 clasa a III-a de calitate
. (stare ecologic moderat),
87
cu o singur excepie i

Dunare

u
g
/
l

70
00
60
00
50
00
40
00
30
00
20
00
10
00
0
Cotul Pisicii Av al IzmailAv al Reni

2005

2006

Ceatal Chilia

2007

mica multianual a
concentraiei de fier (canale)

2008

Ceatal
Sf .Gheorghe

2009

Periprav aSf .Gheorghe

Suli
na

Cls.a II-a de calit.

canalelor n clasa a III-a de calitate. n


anul 2005, valorile mediilor anuale ale
concentraiilor de fier ncadreaz apa
n anul 2009 se
2
canalelor din RBDD n clasele a IV-a de
nregistreaz o variaie a valorile
.
calitate adic[ o stare ecologic proast
concentraiilor de fier din apa
(ontea, Litcov i Crian-Caraorman) i
2 canalelor, ceea ce ncadreaz
una foarte proast (canalul Lopatna).
. aceste ape n toate cele cinci
4 clase de calitate. Concentraiile
Fig. 4.3.4.5.7.2. Dinamica
. de fier din apa canalelor din
multianual a concentraiei
5 RBDD n anul 2008, au valori
de fier (canale)
. corespunztoare claselor a III-a i
7 a IV-a de calitate. n anii 2006. 2007 valorile mediilor anuale ale
2 concentraiilor de fier ncadreaz
. apa canalelor din RBDD n clasa
a II-a de calitate (stare ecologic
Dbun) cu o singur excepie i
i anume canalul ontea n anul
n 2006, a crui valoare a
a concentraiei ncadreaz apa

mg/l

0
Crisan-Caraorman

Fe,
2005

2006

88

4.3.4.5.8. Mangan
4.3.4.5.8.1. Dinamica multianual a concentraiei de mangan (Dunre i brae)
n anul 2009, valorile concentraiilor de mangan din apa Dunrii i a braelor,
ncadreaz aceste ape n clasa I de calitate, respectiv stare ecologic foarte bun, cu mici
excepii i anume, clasa a II-a de calitate (Sulina) i clasa a III-a de calitate (Aval
Izmail). Valorile mediilor anuale ale concentraiilor de mangan ncadreaz apa braelor
Dunrii n anul 2008 n clasa a III-a de calitate, cu excepia punctelor Periprava, Cotul
Pisicii i Aval Reni, unde concentraiile de mangan au valori medii anuale corespunzatoare
clasei I de calitate (stare ecologic foarte bun). n anii 2005-2007 s-au determinat valori
medii anuale ale concentraiilor de mangan ce ncadreaz apa n clasele a III-a (stare
ecologic moderat) i a IV-a de calitate (stare ecologic proast).

Fig. 4.3.4.5.8.1. Dinamica multianual a concentraiei de mangan (Dunre i brae)


Dunare
40
0
30
0
u
g/
l
M
n,

20
0
10
0

0
Cotul Pisicii Av al IzmailAv al Reni Ceatal ChiliaCeatalPeriprav aSf .GheorgheSulina
Sf .Gheorghe

2005

2006

2007

2008

2009

Cls.a II-a de calit.

4.3.4.5.8.2. Dinamica multianual a concentraiei de mangan (canale)


Valorile concentraiilor de mangan din apa canalelor RBDD n anul 2009 ncadreaz
aceste ape n clasele I (Lopatna i ontea) i a II-a de calitate (Crian Caraorman i
Litcov). Starea ecologic a apei canalelor RBDD n anul 2008 este una moderat,
corespunztoare clasei a III-a de calitate. ntre anii 2005-2007 starea ecologic a apelor
canalelor din RBDD se ncadreaz de asemenea n clasa a III-a de calitate, excepie
fcnd anul 2005 cnd valorile mediilor anuale ale concentraiilor de mangan ncadreaz
apa canalului Lopatna n clasa a II-a de calitate (stare ecologic bun) iar apa canalului
Litcov n clasa a IV-a de calitate (stare ecologic proast).

89

Fig. 4.3.4.5.8.2. Dinamica multianual a concentraiei de mangan (canale)

u
g
/

Canale

35
0
30
0
25
0
20
0
15
0
10
0
50
0
Crisan-Caraorman
2005

2006

Litcov
2007

Lopatna
2008

2009

Sontea
Cls.a II-a de calit.

P Chilia), clasa a III-a


0
(Sulina, Ceatal Sf.
4.3.4.5.9. Nichel
Gheorghe
i Aval
0
Izmail) i clasa a V-a
Cotul Pisicii Av al Izmail Av al Reni
4.3.4.5.9.1. Dinamica
(Cotul Pisicii). n anul
Sf .Gheorghe
multianual a
2007, starea ecologic
concentraiei de nichel a apei braelor Dunrii
este corespunztoare
(Dunre i brae)
2
claselor a III-a, a IV-a
0
Valorile
i a V-a de calitate.
0
concentraiilor de nichel
7
din apa Dunrii i a
2
Fig. 4.3.4.5.9.1. Dinamica multianual a concentraiei
de nichel (D
braelor n anul 2009,
0
ncadreaz aceste ape
0
8
n clasele a II-a, a III-a i
chiar a IV-a de calitate,
1
2
respectiv
stare
4
0
ecologic
bun,
0
0
9
1
moderat
i
chiar
2
proast. n anul 2008 se
Cl
0
nregistreaz o variaie
s.
1
a
valorilor
mediilor
a
0
IIanuale
ale
a
0
concentraiilor de nichel
d
8
m
e
ce
ncadreaz
apa
0
c
g/l
braelor Dunrii n patru
al
6
it.
din cele cinci clase de
0
Ni,
calitate: clasa I (Aval
4
Reni), clasa a II-a (Sf.
0
Gheorghe,
2
90

4.3.4.5.9.2. Dinamica multianual a concentraiei de nichel (canale)


n anul 2009, valorile concentraiilor de nichel din apa canalelor din RBDD,
ncadreaz apa acestora n clasele a III-a (Lopatna i Litcov) i a IV-a de calitate (Crian
Caraorman i ontea). n anul 2008 valorile mediilor anuale ale concentraiilor de nichel
ncadreaz apa canalelor din RBDD n clasa a III-a de calitate (stare ecologic moderat).
n anul 2007, valorile medii anuale ale concentraiilor de nichel, ncadreaz apa canalelor
din Delta Dunrii n clasa a IV-a de calitate (stare ecologic proast) excepie fcnd
canalul Lopatna, ale crui valori de concentraie ncadreaz apa acestui canal n clasa a
III-a de calitate (stare ecologic moderat)
Fig. 4.3.4.5.9.2. Dinamica multianual a concentraiei de nichel (canale)

u
g
/

Canale
9
0
8
0
7
0
6
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0
Crisan-Caraorman

Litcov

Lopatna

Sonte
a

2007

200
9

2008

4.3.4.5.10. Mercur
4.3.4.5.10.1. Dinamica
multianual a concentraiei de
mercur din Dunre i brae
Valorile concentraiilor de
mercur determinate n anul
2009 n apa Dunrii i a
braelor, ncadreaz aceste ape
n clasa I de calitate.
n anul 2008, mercurul
determinat din apa braelor
Dunrii, are valori
corespunztoare clasei I de
calitate. Aceeai dinamic se
observ i n anii 2006 i 2007,
excepie fcnd
Sf. Gheorghe n 2006 (clasa a
II-a de calitate).

91

Cls.a II-a de calit.

Fig. 4.3.4.5.10.1. Dinamica multianual a concentraiei de mercur (Dunre i brae)

H
g,
u
g/
l

0,0
7
0,0
6
0,0
5
0,0
4

Dunare

0,0
3
0,0
2
0,0
1
0,0
0
Cotul Pisicii Av al IzmailAv al Reni Ceatal ChiliaCeatal
Sf .Gheorghe

2006

2007

2008

Periprav aSf .GheorgheSulina

2009

4.3.4.5.10.2. Dinamica multianual a concentraiei de mercur (canale)


Apa canalelor din RBDD se ncadreaz n clasa I de calitate att n anul 2009 ct i
2006-2008.
Fig. 4.3.4.5.10.2. Dinamica multianual a concentraiei de mercur (canale)

u
g
/
l

Canale
0,08
0
0,07
0
0,06
0
0,05
0
0,04
0
0,03
0
0,02
0
0,01
0
0,00
0
Crisan-Caraorman

Litcov

Lopatna

20062007

4.3.4.6. Ali poluani chimici


relevani
4
.
3
.
4
.
6
.
1
.
P
e
s
t
i
c
i
d
e
o
r
g
a
n
o
c
l
o
r
u
r
a
t
e
4
.
3
.

4 P
e
s
t
i
c
i
d
e
o
r
g
a
n
o
c
l
o
r
u
r
a
t
e
4
.
3
.
4
.
6
.
1
.
1
.
L
i
n
d
a
n

Sonte
a

20082009

4.3.4.6.1.1.1. Dinamica
multianual a concentraiei de
lindan (gamma HCH) (Dunre i
brae)
n Normativul 161/2006,
n tabelul nr.8, elemente i
standarde de calitate pentru
stabilirea strii chimice a apelor
de
suprafa
stabilete
standarde de calitate pentru
substanele
periculoase
i
prioritar
periculoase.
Astfel
pentru lindan, standardul de
calitate
92

este de 0.02 g/L, raportndu-ne la aceast valoare, observm c nu sunt depiri n


perioada 2005-2008.
Fig. 4.3.4.6.1.1.1. Dinamica multianual a concentraiei de lindan (gamma HCH)
(Dunre i brae)

Dunare

u
g
/
l

0.020
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000

Re
ni

Izmail
Aval

.Gheorghe

Aval

Pisicii

Periprava

.Gheorghe

Sulin
a

Chilia
Ceatal

Sf

Cotul

Sf

Ceatal

2005

200620072008

Linda
din apa
limita de 0.02 g/L.
nul
canalelor
din
4.3.4.6.1.1.2. Dinamica
RBDD nu multianual a concentratiei de
Fig. 4.3.4.6.1.1.2.
Dinamica
multianual a concentraiei
de deter
depete
lindan (gamma HCH)
lindan (gamma HCH) (canale) minat
(canale)

u
g
/
l

Canale

0.0
20
0.0
18
0.0
16
0.0
14
0.0
12
0.0
10
0.0
08
0.0
06
0.0
04
0.0
02
0.0
00

CrisanCaraorman

. Litcov

20052006

4.3.4.6.1.2. pp
DDT
4.3.1.6.1.2.1.
Dinamica
multianual a
concentraiei de
pp DDT (Dunre i
brae)
Standardul
de calitate pentru
pp DDT este 0.01
g/L. Aceast
valoare nu este
depit n
perioada 2005-2008
n apa braelor
Dunrii.

93

Lopatna

20072008

Sontea

Perivolovc
a

Figura. 4.3.1.6.1.2.1. Dinamica multianual a concentraiei de pp DDT (Dunre i


brae)
Dunare

ug/l
pp'D
DT,

0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000

Aval Izmail

Aval

Reni

Ce
atal

Chili
a

.Gheorghe
Sf

Cot
ul

Pisicii

Periprava

.Gheorghe

Sulina

Sf

Ce
atal

2005

200
6

2007

2008

4.3.1.6.1.2.2. Dinamica multianual a concentratiei de pp DDT (canale)


n canalele din RBDD, valoarea de 0.01 g/L nu este depit n perioada 20052008.
Figura. 4.3.1.6.1.2.2. Dinamica multianual a concentratiei pp DDT (canale)
u
g
/
l

Canale

0.0
20
0.0
18
0.0
16
0.0
14
0.0
12
0.0
10
0.0
08
0.0
06
0.0
04
0.0
02
0.0
00

CrisanCaraorman

. Litcov

20052006

4.3.4.6.1.2. PCB-uri
4.3.1.6.1.2.1. Dinamica

Lopatna

Sontea

Perivolovc
a

20072008

m respectiv PCB 28,detecie a aparatului.


52, 101, 118, 138,
153, 180. Valorile
concentraiilor
determinate
sunt
sub
limita
de

94

4.4. Ape subterane


Pe parcursul anului 2009 ARBDD nu a efectuat monitorizarea apelor subterane.
4.5. Starea apei brute destinat potabilizrii
4.6. Apa potabil
Pe parcursul anului 2009 ARBDD nu a efectuat monitorizarea apelor subterane.
4.7. Apele uzate
4.7.1. Surse majore i grad de poluare
Dunrea, ecosistemul deltaic precum i ecosistemele costiere, sunt puncte de
confluen ale unor puternice presiuni ecologice, ca rezultat al multiplelor activiti umane.
n RBDD nu sunt surse fixe cu rol determinant n poluarea apelor. Sursele majore de
poluare a apelor din teritoriul rezervaiei sunt reprezentate de ageni economici situai n
zona limitrof a RBDD i de activitatea de transport naval desfurat pe cile navigabile
att de ambarcaiunile mici ct i de navele maritime i fluviale aflate n tranzit.
Poluarea de la nave este determinat de faptul c nu toate navele sunt dotate cu
separatoare de reziduuri petroliere eficiente, de exploatarea necorespunztoare a celor
existente i de faptul c porturile dunrene de pe teritoriul rezervaiei, nu sunt dotate cu
instalaii specifice pentru preluarea i reciclarea acestor reziduuri.
Pentru reglementarea acestei situaii, ARBDD a impus societilor deintoare de
mijloace navale de transport, aplicarea recomandrilor POLDANUBE -1986 la fluviu i a
Conveniei MARPOL 73 - 78 de ctre navele maritime (ambele convenii se refer la
colectarea, stocarea la bordul navelor a reziduurilor de hidrocarburi precum i inerea
evidenei predrii acestora la unitile colectoare).
Prin Programele de conformare s-a impus dotarea navelor mari cu separatoare de
produse petroliere sau tancuri de stocare cu predarea reziduurilor n portul Galai.
Se verific periodic la nave Registrul de hidrocarburi cu evidena consumurilor de
combustibil i a predrilor de reziduuri.
4.7.2. Reele de canalizare
Localitile aflate pe teritoriul RBDD, nu au sisteme de canalizare centralizate care
s colecteze apele reziduale la nivelul ntregii localiti. Staiile de epurare existente au fost
concepute pentru a realiza numai preepurarea mecanic a apelor menajere.
Din cele patru localiti care au sisteme proprii de canalizare, dou localiti au staii
de preepurare mecanic a apelor uzate: Maliuc i Sulina. Localitaile Sf. Gheorghe i Chilia
Veche au cte o staie de pompare ape menajere conceput pentru a deservi numai
blocurile i nu au sisteme de preepurare.
Situaia sistemelor de canalizare i a modului de funcionare a staiilor de epurare,
n 2008, se prezint astfel:
n oraul Sulina, sistemul de canalizare deservete n sistem unitar 70% din
suprafaa oraului.
n Chilia Veche sistemul de canalizare existent deservete 39% din localitate.
Apele uzate sunt deversate direct n Dunre, prin pompare.
n Sf.Gheorghe, sistemul de canalizarea deservete 10% din localitate,
evacuarea realizndu-se prin pompare n canalul colector care are legtur cu
95

Dunrea.n anul 2008 s-a obinut acordul de mediu pentru extinderea reelei de canalizare
i construirea unei staii de epurare.
n Maliuc, reeaua de canalizare deservete peste 90% din localitate.
Celelalte localiti din RBDD nu sunt prevzute cu reele de canalizare.
Epurarea apelor uzate menajere i industriale este realizat numai printr-o treapt
mecanic. n acest scop sunt folosite: grtare, deznisipatori, fose septice, separatoare de
grsimi i baterii de decantare. Modul de exploatare este deficitar, constatndu-se c
fosele vidanjabile amplasate pe traseul reelelor de canalizare sunt greu de ntreinut, n
majoritatea cazurilor ele sunt curate manual din lipsa vidanjelor, excepie fcnd doar
localitile Chilia Veche i Sulina care sunt dotate cu vidanje.
4.7.2.1. Ape menajere
Pe parcursul anului 2009, laboratorul de ecotoxicologie din cadrul ARBDD a
efectuat analize de ape uzate evacuate la cererea agenilor economici care ii desfoar
activitatea n teritoriul rezervaiei sau la solicitarea Grzii de Mediu a Rezervaiei Biosferei
Delta Dunrii. S-au evaluat indicatorii specificai n comenzile agenilor economici sau n
contractul ncheiat cu acetia i s-au transmis buletine de analiz ctre beneficiari i
autoritile de control din domeniu.
n aceast perioad s-au efectuat analize pentru urmtorii ageni economici:
1. SC Danubiu RO 2002- 10 probe
2. SC Piscicola Jurilovca- 6 probe
3. SC Aker Brila- 24 probe
4. SC Scanrom Impex- 1 prob
5. SC Piscicola Tour- 1 prob
6. SC Carniprod SA- 2 probe
7. SC Pescarom SRL- 1 prob
8. SC.Spet Shiping SA (PD) 1 prob
9. SC Constantin i Elena Tour 2 probe

CAPITOLUL 5. SOLUL
5.1. Introducere
Evaluarea calitii solului de pe teritoriul RBDD are o importan deosebit deoarece
modificrile substaniale ale parametrilor de calitate au o influen direct asupra faunei i
florei i implicit asupra tuturor habitatelor protejate din aceast zon.
5.2. Fondul funciar - Repartiia solurilor din RBDD pe categorii de folosine
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii, n limitele stabilite prin Legea nr. 82/1993,
cuprinde o suprafa de 580.000 ha, structurat n ce privete destinaia n trei categorii:

Zone cu regim de protecie integral .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.600 ha


96
Zone tampon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

223.300

.
din care:

ha

120.300
ha
103.000
- Zon tampon marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
ha
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 306.100
Zone economice . . . . . . . . . . . . . .
ha
din care:
- Zone de reconstrucie
.......... ...........
ecologic . . .
.
15.025 ha
- Suprafa amenajat
.......... ............
agricol . . . . . .
. 39.974 ha
- Suprafa amenajat piscicol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
36.567 ha
- Suprafa amenajat silvic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
6.442 ha
- Zone tampon deltaice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .

97

Figura. 5.2.1. Harta solurilor din RBDD

98

Categoriile de soluri din RBDD


Conform lucrrii Harta solurilor din Rezervaia Biosferei Delta Dunrii elaborat de
I. Munteanu i colab., n 1996, principalele tipuri de sol i folosine sunt:
Solurile aluviale sunt soluri foarte tinere caracteristice n principal grindurilor din
partea fluvial (vestic) a deltei, care n mod regulat primesc aluviuni proaspete. Aceste
grinduri sunt suficient de nalte (2-5mrMN) pentru a fi moderat drenate i aerate, cel puin
n partea superioar a profilului de sol (dup inundri, apa freatic coboar la adncimi de
2-3m). Aproximativ 35.000 ha de zone cu soluri aluviale sunt ndiguite i cultivate. n
condiiile unui management adecvat aceste soluri sunt productive pentru o gam larg de
tipuri de culturi pentru teren uscat, dar, din cauza climei uscate fr irigaii, produciile sunt
mici i foarte mici. Orzul, lucerna i floarea soarelui i n mai mic msur grul de
toamn, sunt cele mai potrivite culturi. n ecosistemele naturale, solurile aluviale au un
procent relativ redus de acoperire cu vegetaie, aceasta constnd n principal din pajiti
mezo-xerofile pe grindurile nalte, sau pajiti mezofile i slcete pe grindurile umede.
Aceste soluri, ns, sunt foarte potrivite pentru pdurile de plop.
Limnosolurile, includ depozitele lacustre/lagunare de pe fundul lacurilor. Aceste
sedimente sunt n marea lor majoritate alctuite din suspensii minerale aduse de apele
Dunrii i cele provenite n urma proceselor chimice i biologice care au loc la nivelul
masei de ap i sedimentelor. Biofunciile limnosolurilor n cadrul ecosistemelor acvatice
sunt similare solurilor din cadrul ecosistemelor terestre, avnd rol de:
mediu de cretere i suport pentru vegetaia acvatic;
habitat pentru fauna bentonic;
stocarea i nmagazinarea metalelor grele aduse de apele fluviului;
filtru, ajutnd la protejarea apelor lacurilor i a celor freatice mpotriva polurii
chimice, dar cu efect asupra apei din lacuri, prin producerea carbonului organic
volatil (CH4 - CO 2) i emisii de H2S.
Gleisolurile, reprezint principalul component al nveliului de sol caracteristic
formelor de relief cuprinse ntre 0,0 i 0,5mrMN. Sunt dezvoltate pe depozite aluviale, dar
cteva dintre ele s-au format i pe depozite de loess (Cmpia Chiliei). Dac nu sunt
drenate i cultivate, gleisolurile sunt acoperite, predominant, cu stufriuri, ppuriuri i
rogozuri. Pe grindurile fluviale acestea se gsesc sub pduri de Salix alba, Salix fragilis i
pajiti cu Agrostis stolonifera i Carex sp.
Psamosolurile i nisipurile, sunt asociate cu grindurile i dunele de nisip din delta
maritim i din Complexul lagunar Razim-Sinoie. Psamosolurile sunt definite prin textura
lor nisipoas i de un profil de sol slab dezvoltat. Nivelul general de fertilitate al
psamosolurilor este foarte sczut. Sunt folosite n special pentru puni i plantaii de plop.
Numai pe poriuni de teren foarte mici, n curile caselor i pe lng sate, sunt cultivate cu
porumb, cartofi, secar, orz.
Solonceacurile includ toate tipurile de sol, care au limita superioar a orizontului
salic n primii 20 cm de la suprafaa solului. Solonceacurile suport un covor vegetal srac,
care const din pajiti halofile de calitate foarte sczut pentru vite. Prin natura lor, acestea
au o biodiversitate sczut. Pentru agricultur (exceptnd punatul extensiv) este
imposibil a fi folosite fr un drenaj artificial i splarea srurilor. O problem special a
solonceacurilor nisipoase, care au fost odat drenate, este faptul c prezint un risc ridicat
de eroziune eolian.
Soluri blane sunt caracteristice, prin definiie, stepelor cu climat continental uscat,
sunt singurele soluri zonale din Delta Dunrii. Cea mai mare parte a solurilor blane este
folosit ca teren arabil de ctre locuitorii comunei Chilia Veche. Cele alcalizate sunt folosite
ca puni. Cele de la Stipoc au fost incluse n fermele piscicole.
99

Cu toate c solurile blane sunt bune din punct de vedere fizic, ele au un nivel de fertilitate
moderat din cauza coninutului relativ redus de materie organic, N i P. Dar principala
cauz a obinerii de recolte sczute este lipsa umiditii din sol. De aceea, irigarea este
ntotdeauna necesar pentru obinerea unor recolte satisfctoare de pe terenurile arabile.
Cernoziomurile sunt soluri puin rspndite n partea de sud a zonei Chilia, unde se
sfrete cmpia de loess a Chiliei. Teritoriul ocupat de cernoziomuri este folosit n
principal la punat; doar o mic parte este folosit la fermele piscicole. Din punct de vedere
ecologic exist pericolul creterii salinitii solului datorit creterii nivelului apei freatice,
toate acestea ca urmare a vecintii cresctoriilor de pete ce au nrutit drenajul
natural al zonei.
Histosolurile constituie principala component nivelului pedologic al RBDD
Conform SRCS, solurile clasificate cu acest nume conin un orizont organic de peste 50cm
grosime, cu limita superioar n primii 25cm de la suprafaa solului.
Modul de utilizare. n stare natural, histosolurile sunt suport de baz pentru ecosistemele
umede: stufriuri, vegetaia acvatic, submers. Suprafee mari sunt utilizate pentru
agricultur n incinte amenajate.
Antroposolurile i non-solurile sunt rezultatul diferitelor activiti umane. Sunt n
principal reprezentate de grmezi de pmnt sau alte materiale rezultate din sparea de
canale, pentru desecare n incintele agricole, pentru deschiderea unor ci navigabile (ex.
Caraorman i Mila 23) i canalelor pentru mbuntirea circulaiei apei n prile mai
izolate ale deltei. Antroposolurile sunt constituite n principal din depozite aluviale, uneori
amestecate cu materii organice. Suprafee mici - circa 500 ha - sunt folosite de locuitori
pentru cultura legumelor, pepeni i alte culturi de subzisten. Suprafee mai mari ce s-au
nierbat natural sunt folosite ca pune.
Repartiia solurilor pe categorii de folosine
Terenurile cuprinse n limitele teritoriale ale Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii i
care formeaz fondul funciar din RBDD au folosine diverse:
Agricol, total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.453 ha
din care, n amenajri ndiguite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.974 ha
Ape, stuf, total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344.553 ha
din care, n amenajri piscicole: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.567 ha
Ape marine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.492 ha
Forestier, total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.796 ha
din care, n amenajri silvice ndiguite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.442 ha
Curi, construcii, diguri, drumuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.143 ha
Neproductiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.563 ha

Cea mai mare parte a suprafeelor cuprinse n limitele Rezervaiei Biosferei Delta
Dunrii, se gsesc n teritoriul administrativ al judeului Tulcea, 93,6%, restul fiind n
teritoriul judeului Constana 6,3% i n teritoriul judeului Galai, 0,1%).
-Suprafeele de teren ce se valorific economic, n special cele amenajate, se
gsesc de regul n delta fluviatil, zon cu condiii fizico - geografice i pedologice
favorabile.
100