Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect Didactic

Profesor mentor: Ioan Carmen


Disciplina: Teoria muzical
Data: 30.05.2013
Clasa-i!el: a"-a# mediu
$u%iectul: &unc'iile treptelor
Tema: &unc'iile treptelor (n tonalitate
Tipul lec'iei: )i*t
&orme de
+r,anizare
-!aluare
&rontal +ral
In ec.ipe +ral
&rontal
In ec.ipe Practic
&rontal
Indi!idual scris
&rontal
Indi!idual +ral
r.crt Desf/urarea
acti!it'ii#
)omentele
or,anizatorice
+%ser!a'ii- Desfa/urarea acti!it'ii
1 "oi face prezen'a /i
!oi pre,atii
materialul cu care
!oi (ncepe ora
-le!ii se !or a/eza (n %nci# (/i !or
desc.ide manualele# !or scoate
rec.izitele necesare
5 min
2 -*erci'ii de auz Impreuna cu clasa se !a c0nta
,ama D+ ) (n urcare /i co%or0re#
arpe,iul ,amei D+# (n urcare /i
co%or0re# se !or lucra inter!ale (n
,rup dar /i indi!idual. $e
solfe,iaz un solfe,iu din manual
(n ,ama dat cu toata clasa /i apoi
indi!idual.
15 min
3 $e !or scrie pe ta%la
ordinea aparenta cu
notele (n/iruite pe
portati!
-le!ii (/i !or nota (n caiet dup
ta%la informa'iile date# cu
e*emplificrile fcute de ctre
profesor
20 min
1 $e !or apofunda
informa'iile prin
e*emple din manual
$e lucreaz dup manual prin
e*erci'ii# e*emple (n %aza lec'iei
predate# iar la final ele!ii !or
adresa (ntre%ari suplimentare
10 min