Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 03.04.2014
coala: coala Gimnaziala Dacia Oradea
Clasa: a III-a, D
nvtor: Murg Viorica
Propuntoare: Filian !alomea
Aria curricular: "im#$ %i comunicare
Unitatea de nvare: &oil'ria
!u"iectul leciei: (ronumele er)onal de oli*e+e
Tipul leciei: *ran)mi*ere de noi cuno *in e
O"iectiv #unda$ental: a)igurarea ,n)u irii de c'*re ele-i a ronumelui er)onal de oli*e e, ,n -ederea .orm'rii derinderii de a-l .olo)i con *ien*
,n -or#ire/
O"iective operaionale:
O1 0 )$ iden*i.ice ronumele er)onal de oli*e e din*r-un *e1*/
O20 )$ recizeze di.eren a din*re ronumele er)onal i ronumele er)onal de oli*e e/
O3 0 )$ numea)c' la ce er)oan' i la ce num'r aare ronumele er)onal de oli*e e/
O4 0 )$ enumere .orme ale ronumelui er)onal de oli*e+e/
O2 0 )$ alc'*uia)c' oral enun uri cu ronumele er)onal de oli*e e/
O3 0 )' ,nlocuia)c' ronumele er)onale cu ronumele er)onale de oli*e e o*ri-i*e/
O4 0 )' rezol-e corec* .i a de lucru/
!trate%ii didactice:
Metode i procedee: con-er)a+ia, 5ocul didac*ic, e1lica+ia, de)coerirea deduc*i-', e1erci+iul, munca indi-idual',
Mijloace i materiale: lan e, .i e, .i%e de lucru, manualul,
Forme de organizare: .ron*al', indi-idual$/
Forme de evaluare: oral', .ron*al', .orma*i-',
Durata: 42 minu*e
1
Des# urarea lec iei
SECVENTELE
LECIEI
!
"
CNIN#T#L LECIEI ST$%TE&I% 'I'%CTIC(
%CTIVIT%TE% )NV((T$#L#I
%CTIVIT%TE%
ELEVIL$
MET'E i
"$CE'EE
$ES#$SE
M%TE$I
%LE
EV%L#%$E
*+Moment
rganizatoric
2min
6)igurarea di)cilinei ,n )ala de cla)'.
(reg'*irea ma*erialelor didac*ice.
!e reg'*e)c en*ru lec+ie.
,+Veri-icarea
cuno tin elor
2 min
!e con*roleaz' dac' *ema )cri)' a .o)*
e.ec*ua*' de *o i ele-ii, rin*r-un )onda5 )umar.
!e *rec ,n -edere 'r ile de -or#ire )*udia*e:
&e 'r i de -or#ire a i ,n-' a*7
De c8*e .eluri )un* )u#)*an*i-ele7
&8*e numere au )u#)*an*i-ele7
&e ara*' ad5ec*i-ele7
&e ar*e de -or#ire ine locul unui
)u#)*an*i-7
99, i -eri.ic' *ema
9)u#)*an*i-ul, ad5ec*i-ul
i ronumele er)onal
9.comune i rorii
9dou' numere: )ingular
i lural
9ara*' ,n)u irile
)u#)*an*i-elor
99ronumele er)onal
&on-er)a ia Oral'
Fron*al'
.+ Captarea aten iei
2min (rezin* ele-ilor o lan ' cu un *ren i le )un c' e
azi -or .ace o c'l'*orie cu *renul, )re o lume
)ecial'. "e )un c' e)*e un *ren personal, care
are lecarea din Oradea i )o)irea ,n Ora ul
(er)oanelor :e)ec*uoa)e.
;mreun' cu ei -or mai c'l'*ori i al*e er)oane.
<i -or *re#ui )' a eze ,n -agoanele *renului,
persoanele o*ri-i*e ,n .unc ie de #ile*e.
6)cul*' indica iile i un
.i ele
core)unz'*oare in)cri ii-
lor de e -agoane.
&on-er)a ia
=ocul didac*ic
(lan e, .i e, Oral'
2
SECVENTELE
LECIEI
!
"
CNIN#T#L LECIEI ST$%TE&I% 'I'%CTIC(
%CTIVIT%TE% )NV((T$#L#I
%CTIVIT%TE%
ELEVIL$
MET'E i
"$CE'EE
$ES#$SE
M%TE$I
%LE
EV%L#%$E
Vagoanele au in)cri iona*e:
>er)oana I )ingular, lural,
>er)oana a II-a, )ingular, lural,
>er)oana a III-a, )ingular, lural,
&er ele-ilor ca la .iecare -agon )' liea)c'
.i ele o*ri-i*e, e care aar )cri)e ronumele
er)onale: eu, *u, el, ea, noi, -oi , ei , ele.
/+ %nun area temei
i a o0iectivelor
2 min.
!un ele-ilor c' en*ru a u*ea .ace c'l'*oria
,n Or' elul Oamenilor :e)ec*uo i *re#uie )'
)e comor*e .rumo) dar i )' *ie )' -or#ea)c'
oli*ico), iar azi -or ,n-' a acele cu-in*e care
.olo)i*e ,n -or#ire ne ara*' re)ec*ul .a ' de
er)oana c'reia ne adre)'m )au de)re care
-or#im.
6ce)*e cu-in*e, ca i ar*e de -or#ire oar*'
numele de pronume personal de polite e, )e
comor*' ca i ronumele er)onal, ,n )en)ul
c' ine locul unui )u#)*an*i-, dar are o .orm'
di.eri*'.
!criu *i*lul e *a#l': Pronumele personal de
polite e.
6)cul*' cu a*en+ie
e1lica+iile ,n-'+'*orului
..)criu *i*lul ,n caie*e
&on-er)a ia
3
SECVENTELE
LECIEI
!
"
CNIN#T#L LECIEI ST$%TE&I% 'I'%CTIC(
%CTIVIT%TE% )NV((T$#L#I
%CTIVIT%TE%
ELEVIL$
MET'E i
"$CE'EE
$ES#$SE
M%TE$I
%LE
EV%L#%$E
1+ Tran2miterea
noilor cuno tin e
12 min
O1
O2
(rezin* ele-ilor dou' lan e cu dialoguri, e
care le -or ci*i:
- Bunicule, dumneata mi-ai adus aceste cr i?
- Le-a adus dumneaei, bunica ta.
- Doamna Maria, dumneavoastr a i fcut
aceast prjitur?
- Da, dar m-a ajutat i Ioana, fiica mea.
Du' ci*irea dialogurilor, )e -a *rece la
analizarea *e1*ului cu a5u*orul con-er)a iei, cu
rolul de a iden*i.ica ronumele er)onale de
oli*e e.
&ui ine locul ace)*e cu-in*e
)u#linia*e7
&e )un* ace)*e cu-in*e ca ar*e de
-or#ire dac' in locul unor
)u#)*an*i-e7 &e ar*e de -or#ire ine
locul unui )u#)*an*i-7
<)*e un ronume, dar -edem c' are o
.orm' di.eri*' dec8* ronumele
er)onale ,n-' a*e. &e e1rim' ace)*e
ronume7
6 a e)*e, ace)*e ronume e1rim'
re)ec*ul .a ' de una )au mai mul*e
er)oane i oar*' numele de
PR!"M# P#R$!%L D#
PLI&# #.
9ci*e)c dialogurile
9#unicului, #unicii,
doamnei Maria.
9..ronumele
999.e1rim' re)ec*ul
.a ' de er)oanele din
5urul no)*ru
e1lica+ia
con-er)a ia
(lan%e
Fi e
Fron*al'
4
SECVENTELE
LECIEI
!
"
CNIN#T#L LECIEI ST$%TE&I% 'I'%CTIC(
%CTIVIT%TE% )NV((T$#L#I
%CTIVIT%TE%
ELEVIL$
MET'E i
"$CE'EE
$ES#$SE
M%TE$I
%LE
EV%L#%$E
O3
O4
?o* cu a5u*orul con-er)a iei, ele-ii -or .i u i
,n )i*ua ia de a con)*a*a c' ronumele er)onal
are .orme doar la er)oana a II-a )ingular i
lural i la er)oana a III-a )ingular i lural.
!uneam c' ronumele er)onal de
oli*e e e)*e .olo)i* en*ru a ne ar'*a
re)ec*ul .a ' de
>er)oana @ er)oaneleA cu care -or#im i
a*unci u*em .olo)i: du$neata&
du$neavoastr'
>er)oana @er)oaneleA de)re care
-or#im, iar a*unci u*em .olo)i:
du$neaei& du$nealui& du$nealor
!un ele-ilor c' ronumele er)onal
de oli*e e mai oa*e a-ea i al*e
.orme, ,n .unc ie de er)oana cu care
-or#im )au de)re care -or#im: ma*a,
m'*'luc', Domnia ?a, Domnia
Voa)*r', M'ria !a, ;n'l imea
Voa)*r'9. Mai )une i -oi al*e .orme
,n*8lni*e9
"i )e a*rage a*en ia c' oric8nd -or
a-ea de analiza* grama*ical
ronumele, -or *re#ui )' )eci.ice
.elul @ ronume er)onal de oli*e eA
i carac*eri)*icile ace)*uia @ er)oan'
i num'rA/
Diri5a i, ele-ii de)coer'
.ormele ronumelui
er)onal de oli*e e.
9;n'l imea ?aB !aB
"umin' ia ?aB !aB Voa)*r'
De)coerirea
deduc*i-'
2
SECVENTELE
LECIEI
!
"
CNIN#T#L LECIEI ST$%TE&I% 'I'%CTIC(
%CTIVIT%TE% )NV((T$#L#I
%CTIVIT%TE%
ELEVIL$
MET'E i
"$CE'EE
$ES#$SE
M%TE$I
%LE
EV%L#%$E
(rezin* e o .i ' .ormele ronumelui
er)onal de oli*e e:
3+ Fi4area
cuno tin elor
10 min
O2
O1
O3
<1erci ii:
6lc'*ui i oral enun uri ,n care )' a-e i
ronume er)onal de oli*e e.
:ecunoa *e i ronumele er)onal de
oli*e e:
#a a vorbit despre coal cu dumneaei.
!oi vom veni la dumneavoastr 'n vi(it.
Dumnealui este bunicul ei?
#u am c)ntat pentru dumneavostr.
;nlocui i ronumele er)onale cu
ronumele er)onal de oli*e e:
#a s-a dus la teatru.
#l i-a adus cr i.
*oi sau ei ati fost la bibliotec.
9.alc'*uie)c enun uri cu
ronume er)onale de
oli*e e9
9.)u#liniaz' ronumele
er)onal de oli*e e9.
9.,nlocuie)c ronumele
er)onale cu ronumele
er)onal de oli*e e9.
con-er)a+ia
e1erci iul
Fron*al'
3
"er2oana Singular "lural
a II5a Dumnea*a,
Dumnea-oa)*r',
Dumnea-oa)*r'
a III5a Dumneaei,
Dumnealui ,
Dumnealor
SECVENTELE
LECIEI
!
"
CNIN#T#L LECIEI ST$%TE&I% 'I'%CTIC(
%CTIVIT%TE% )NV((T$#L#I
%CTIVIT%TE%
ELEVIL$
MET'E i
"$CE'EE
$ES#$SE
M%TE$I
%LE
EV%L#%$E
6+ Evaluare 7
a2igurarea
-eed0ac85ului
2 min
O4 <le-ii rime)c o .i ' de lucru, iar indi-idual
*re#uie )' o rezol-e.
@6ne1aA
:ezol-' )arcinile de e
.i a de lucru
"ucrul
indi-idual
Fi%e de
lucru Forma*i-'
9+ Inc:eierea
activit;tii
1min
Fac arecieri indi-iduale i colec*i-e, cu
ri-ire la modul de de).' urare al ac*i-i*' ii,
la ar*ciiarea ele-ilor i la condui*a ace)*ora.
!e comunic' *ema en*ru aca)'. ;%i no*eaz' *ema.
&on-er)a ia Manualul Fron*al'
4
+i de lucru
*+ Completeaz; 2pa iile punctate cu pronumele per2onale de polite e potrivite:
..................................*e duci la mare )au la mun*e7 @ *u, dumnea*a, ea, dumnealuiA
..................................e)*e #unica mea. @ *u, dumnealui, ea,dumneaei A
6m c8n*a* en*ru ............................... @ eu, dumnea-oa)*r', mineA
"a ala* 9999999999. regele, ne-a *ra*a* domne *e. @ ;n'l imea !a, el, eaA
,+ Cum e -rumo2 2; ne adre2;m< Su0liniaz; varianta 0un;:
Doamna ,n-' '*oare m-a ruga* )'-i dau car*ea ei B dumneaei.
CncDiule, *u B dumnea*a ai ,n-' a* #ine la coal'7
Domnule (oe)cu, e *ine B dumnea-oa)*r' -' a)cul*' coiii7
.+Colora=i cu verde pronumele per2onal de polite=e din -ragmentul de mai jo2:
, Roc-ia 'mbr.cat. de dumneaei este modern../
,Domnilor profesori, dumneavoastr. ne-a0i 'nv.0at s. pre0uim pritenia./
,+ %lc>tui=i o propozi=ie ?n care 2> -olo2i=i un pronume per2onal de polite=e la per2oana a
III5a num>rul 2ingular+
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEE
/+ @nlocui=i 2u02tantivele 2u0liniate cu pronumele per2onale potrivite:
&orina %i !anda )un* colege de )er-iciu.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
!imona, ai .o)* la %edin+$7
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1+ Boc CCuvintele pierduteD+ &>2i i toate pronumele per2onale de polite=e+
( F D C M F < 6 " C I D 6
: F ! C O I O ( " F 6 C G
! 6 D 6 F G H ! D ! D M C
! D I : F G F J : K 6 F V
D F = G ? D C M F < 6 < I
6 L 6 M F ! " O J : < 6 I
G D C M F < 6 ? 6 ! D " :
O I C M ! G = H " L N O !
D C M F < 6 V O 6 ! ? : 6
O
P