Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT CURRICULAR

Denumirea opionalului: mpreun pentru o lume mai bun


Tipul opionalului: Opional la nivelul unei arii curriculare (Om i Societate)
Clasa: a IV- a
Durata: an !an "#olar $%&-$%'(
)umr *e ore+ sptm,n: or
-rupa: Co#er.u# Ionela/ Cosma 0irela/ 1ilipan Ralu#a/ Lu#a#iu Lore*ana/ Pop Otilia
Ar2ument
Deoarece nu suntem singurii care au observat necesitatea unei educaii n vederea
rela ionrii cu cei din jur, am decis s ntocmim disciplina mpreun pentru o lume mai bun!
"ceast disciplin are menirea de a mbunti atitudinea elevilor #a de ei nii i #a de
semenii lor !
mpreun pentru o lume mai bun vine n sprijinul prinilor, dar i a celorlalte cadre
didactice, #orm$nd o vi%iune corect asupra valorilor contemporane i punerea acestora n
practic, deoarece constatm c aceti copii nu i valori#ic potenialul la ma&im i se ocup cu
viaa de strad sau alte grupuri pe care, considerm c ar trebui evitate, mai ales la aceast
v$rst! 'opiii nu mai tiu s se respecte reciproc, nu i mai respect, mul i, pe cei mai nv$rst i
nu mai pun valoare pe virtu ile contemporane, ci caut s se a#irme prin lucruri periculoase i(
sau riscante!
)ropunem mpreun pentru o lume mai bun la clasa a *+,a, ntruc$t este v$rsta la care
copiii #ac cunotin cu diverse persoane, cu diverse situa ii, sc-imbri i #iind uor
in#luenabili, pot ceda i alege o cale greit! "st#el, aceast disciplin are rolul de
ndrumtor n rela ii, #c$ndu,le plcute i #olositoare( bene#ice, at$t pentru copil c$t i pentru
societate!
. Obie#ti3e #a*ru
4 /ormarea unei atitudini po%itive #a de valorile contemporane0
$! De%voltarea deprinderilor de conduit adecvat n societate i re#lectarea n comportamentul
propriu a valorilor morale0
&! De%voltarea capacit ii de rela ionare cu semenii0
. Obie#ti3e *e re5erin 6 A#ti3iti *e 7n3are
1!1! s adopte valorile
contemporane generale
, plan e care s pre%inte valorile contemporane generale0
, suport intuitiv (imagini, po%e etc) pe ba%a crora se vor
reali%a dialoguri, de%bateri ntre elevi pentru eviden ierea
a valorilor contemporane
, de%batere cu psi-ologul invitat
1!2! s utili%e%e termeni( concepte,
no iuni ce deriv din valorile
societ ii contemporane n
comunicare oral i scris cu cei din
jur
, e&erci ii de utili%are adecvat a unor no iuni nv ate0
, conversa ia!
2!1! s identi#ice reguli de
comportament moral n diverse
situa ii
, vi%ionarea unui #ilm care s re#lecte principalele
caracteristici ale unui comportament adecvat!
, nv area prin descoperire
2!2! s aplice principii morale n
comportamentul propriu
, joc de rol0
, elaborarea unui regulament al clasei cu drepturi i
ndatoriri #a de semeni!
3!1! s identi#ice caracteristicile unei
rela ii
, elaborarea unui proiect de grup prin care s e&empli#ice
importan a rela iilor dintre semeni0
, reali%area unor scurte povestiri pornind de la o situa ie
dat!
3!2! s participe la mbunt irea
rela iilor n crrcul de prieteni i
#amilie
, e&erci ii de corectare a unor gre eli comportamentale0
, joc de rol0
, pre%entarea prin comparare a unor imagini!
3!3! s #ie capabil s transmit mai
departe normele de comportament
civic
, conversa ii dup imagini0
, activit i e&tra colare4
, pancarte
, pliante
, a#i e!
. Lista *e #oninuturi
n cadrul opionalului, se vor ve-icula coninuturi curriculare care vi%ea%, reluarea,
e&pansiunea i apro#undarea ac-i%iiilor dob$ndite de elevi, prin diversi#icarea activitilor i
e&perienelor de nvare4
*! D56+O78"95 )59SO:"7;4
1! "utocunoa tere4
, 'ine sunt eu< ( 5u n oglind) ( 1 ora
, )uncte tari( puncte slabe ale mele ( 1 ora
, *nterese i abilit i personale ( 1 ora
2! "semnri i di#eren e ntre oameni4
, 8rsturi #i%ice ( 1 ora
, 8rsturi morale = psi-ice ( 1 ora
= sociale ( 1 ora
= a#ective ( 1 ora
, Drepturi i ndatoriri ( 1 ora
3! Solu ionarea problemelor4
, 'um #ac #a unei sc-imbri< ( 1 ora
, 'um i ajut pe alii n sc-imbare < ( 1 ora
**! D56+O78"95 SO'*"7;
1! 9ela ii cu colegiii de clas ( 1 ora
2! 9ela ii cu #amilia ( 1 ora
3! Desc-is ctre mine! nc-is ctre al ii ( 1 ora
>! nc-is ctre mine! Desc-is ctre al ii ( 1 ora
?! 'um s #iu un bun prieten< ( 1 ora
***! D56+O78"95 5@O *O:"7;
1! "utocontrol4 'um s ne controlm emo iile< ( 1 ore
2! Sentimentele ( iubire, ur, indi#eren , amici ie, obsesie etc!) ( 2 ore
3! 9eac ii n situa ii limit ( catastro#e, accidente, srcie, boal, moarte) ( 2 ore
*+! 95'")*8A7"95 B* 5+"7A"95
1! 9ecapitulare (1 ora
2! 5valuare #inal ( 1 ora
. 0o*aliti *e e3aluare
, probe practice
, probe scrise
, porto#oliu
, joc de rol
, concursuri
8iblio2ra5ie
CCC!edu!ro
CCC!didactic!ro
-ttp4((CCC!scribd!com(doc(?DEFGEDH(>(Obiective,cadru
-ttp4((CCC!scribd!com(doc(?1??FGDH(1E(Obiective,de,re#erinI'?I"3I'>IH3
-ttp4((CCC!scribd!com(doc(??1HFDHE(educatia