Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

3 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003


x1 x2 x3
1. Se consideră determinantul d = x2 x3 x1 , unde x1 , x2 , x3 ∈ \ sunt soluţiile ecuaţiei x3 − 2 x = 0.
x3 x1 x2
5p a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 .
5p b) Să se calculeze x12 + x2 2 + x32 .
5p c) Să se calculeze determinantul d .
2. Se consideră polinoamele cu coeficienţi reali f = X 4 + aX 3 − 28 X 2 + bX + 96 , g = X 2 + 2 X − 24 şi
h = ( X 2 + 2 X − 24)( X 2 − 4) .
5p a) Să se scrie forma algebrică a polinomului h .
5p b) Să se determine a, b ∈ \ astfel încât polinoamele f şi h să fie egale.
5p c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 2 ⋅ 8 x − 28 ⋅ 4 x − 8 ⋅ 2 x + 96 = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2