Sunteți pe pagina 1din 2

Referat Respirator Cardiovascular

Referatul va consta intr-o lucrare de 3-4 pagini (Times New Roman 12) avand ca
subiect abordarea inetoterapeutica intr-o afectiune respiratorie sau cardiovasculara!
Referatul care va contine urmatoarele parti"etape#
Introducere#
- 1-2 pagini $ parte teoretica privind afectiunea studiata"abordata
- cel putin 2 surse bibliografice% citate in te&t si la sfarsitul lucrarii (lucrari de
specialitate% articole de specialitate aflate la biblioteca sau pe internet)
- pot fi folosite 1-2 figuri sau tabele!
Obiective# obiectivele terapiei inetoterapeutice in afectiunea respiratorie sau
cardiovasculara!
Metode# metodele inetoterapeutice in afectiunea descrisa $ detalierea programului inetic%
ca metode si desfasurare in timp
Rezultate asteptate# ca urmare a metodelor aplicate (ce se asteapta sa se obtina in urma
terapiei)
Bibliografie
Termenul de predare este ultima saptamana de scoala% inainte de sesiune"inainte de verificare!
Nu se admit lucrari identice! 'e anulea(a reciproc si nu se da nota de practica!
Nepredarea la termen implica lipsa notei de practica si se considera restanta!
)ste posibil sa pun intrebari din referat% la predare!
* 'e punctea(a informatiile corecte stiintific (in special)% dar si ideile creative si originale
derivate din date stiintifice corecte% certe si actuale!
* 'e punctea(a respectarea tuturor etapelor referatului% inclusiv bibliografia inserata in te&t si
citata la sfarsit!
Exemple Bibliografie#
+nserare in te&t# ,-be(itatea este un factor de risc c.eie /n de(voltarea bolii
cardiovasculare! C.iar o modest0 cre1tere a +2C (de e&! +2C 3 34g"m2) induce o cre1tere de
patru ori a riscului de boal0 cardiovascular0% at5t la b0rba6i% c5t 1i al femei (1)!
-be(itatea repre(int0 at5t un factor de risc independent (cu fiecare ilogram peste
greutatea normal0 riscul coronarian cre1te cu 3%17) (2)% c5t 1i o condi6ie care induce sau
favori(ea(0 al6i factori de risc cardiovasculari cum sunt diabetul (a.arat tip 2% .ipertensiunea
arterial0% dislipidemiile% starea procoagulant0 (3)!8
Citare la sfarsit#
- carte# 'ilverstein 9:% 'cott ;:% 't :eor 'T! )ating <atterns! +n 't :eor 'T!editor# -besit=
>ssessment Tools% 2et.ods% +nterpretations% C.apman ? @all 'eries in Clinical Nutrition%
1AAB# 2A2-344
- articol# 'pit(er R9% Cals. ;T% Cadden T>% 'tunard >:% Cing RR! ;inge eating disorder#
its furt.er validation in a multiple stud=! +nternational :ournal of )ating Disorders% 1AA3E 13#
13B-1F3
- site internet# .ttp#""www!idf!org"webdata"docs"GuidelineH<2GHfinal!pdf - accesat
2A!41!244I
1! 'ilverstein 9:% 'cott ;:% 't :eor 'T! )ating <atterns! +n 't :eor 'T!editor# -besit=
>ssessment Tools% 2et.ods% +nterpretations% C.apman ? @all 'eries in Clinical Nutrition%
1AAB# 2A2-344
2! 'pit(er R9% Cals. ;T% Cadden T>% 'tunard >:% Cing RR! ;inge eating disorder# its
furt.er validation in a multiple stud=! +nternational :ournal of )ating Disorders% 1AA3E 13#
13B-1F3
3! .ttp#""www!idf!org"webdata"docs"GuidelineH<2GHfinal!pdf - accesat 2A!41!244I
'ucces*