Sunteți pe pagina 1din 13

EXAMEN DE LICEN 2012

Lista ntrebrilor pentru testul gril, speiali!area C"D#


DRUMURI
1. Alcatuirea straturilor asfaltice se bazeaza pe principiul
R: Principiul macadamului
Principiul betonului
2. Care din urmatorele determinari se realizeaza pe betonul proaspat?
R: 1.Densitatea aparenta
2.Lucrabilitate
3.Granulozitatea areatului
!."nceputul prizei
#.Continutul de aer oclus
$.Continutul de apa
%.&endinta de separare a apei
3. Care din urmatoarele 'alori intra in calculul eforturilor si deformatiilor in proramul
CALD(R)*?
R: +umarul straturilor din sistemul rutier
*odulul de elasticitate dinamic
Coeficientul Poisson
Grosimea straturile,adancimea de calcul ale deform. specifice-
!. +isipul natural are urmatoarea ranulatie..
R: ./! mm
#. Profilurile trans'ersale sunt considerate piese ale.....
R: Proiectului te0nic
$. &emperatura la care se realizeaza cilindrarea unei mi1turi asfaltice este cuprinsa intre....
R: ,13.-1!.....11.
%. Care din urmatoarele materiale se utilizeaza la armarea mi1turilor asfaltice?
R: Geocompozite
2ibre
Polipropilena
3. Care din urmatoarele curbe nu este o radioida?
R: Curba circulara,arc de cerc-
4. Cifra !5# pentru beton de ciment rutier 6cR!5# reprezinta rezistenta la:
R: Rezistenta caracteristica la inco'oiere
1
1.. 7prafata drumului este acea parte a drumului care cuprinde....
R: 7istemul rutier si amena8area acostamentelor
11. Criblura este un areat natural alcatuit din....
R: ranule de forma poliedrica obtinute prin concasarea5 dubla ranulare si selectionare in
sorturi a rocilor dure 5de rela cele mamatice.
12. Cimenturile sunt lianti
R: 9idraulici obtinuti prin macinarea fina a unui sinur clinc0er5 sau prin macinarea fina a
unui clinc0er amestecat cu adaosuri minerale acti'e
13. 7tructuri rutiere riide sunt....
R: structurile ce au in alcatuirea lor unul sau mai multe straturi din beton
1!. Asfaltul turnat este o mi1tura asfaltica la care....
R: Golurile sunt umplute coplet de mastic bituminos,'olumul de oluri este zero-
1#. Compozitia mi1turii asfaltice se determina cu...
R: *etoda 7o10let
*etoda cu aparat centrifual
*etoda rapida
1$. 6etonul asfaltic desc0is cu criblura 6AD2# se utilizeaza ca...
R : strat de leatura pentru drumuri si strazi de clasa te0nica "....":
1%. Prote8area suprafetei betonuluide ciment rutier....
R: se realizeaza pentru prote8area de influenta factorilor climaterici prin:
/ acoperisuri in timpul realizarii imbracamintei
/ pelicule de protectir : folie de polietilena timp de 1. zile
pelicula de emulsie de parafine ,3..;mp-
pelicula de bitum taiat
pelicula de emulsie bituminoasa cationica
/ materiale umede: care se mentin umede prin stropire cu apa timp de mai multe zile
13. Pa'a8ele sunt imbracaminti rutiere...
R: Definiti'e5rezistente si durabile din di'erse materiale in forma eometrica reulata5
asezate pe o fundatie corespunzatoare prin intermediul unui substrat de nisisp.
,Permanente5 semielastice-
PODURI DE METAL
14. La imbinare de cateoria A ,care lucreaza la forfecare- se pot utiliza....
a$ %uruburi &in grupele &e alitate '$( p)n la 10$*
b. doar uruburi 8.8 10.9
c. nu se pot utiliza uruburi la aceste mbinri
2.. Rezistenta de calcul la lunecare a unui surub depinde de....
a$ oe+iientul &e +reare &intre piese %i +or,a &e pretensionare &in ti-a %urubului
b. forma gurii
c. materialul din elementele care se mbin
2
21. 2rec'enta proprie a structurii unui pod metalic de cale ferata depinde de...
a$ sgeata &in nrri per.anente
b. sgeata din convoiul de calcul
c. coeficientul dinamic
22. Clasa sectiunii trans'ersale a unei bare comprimate centric depinde de
a$ raportul l,i.e pe grosi.e a pere,ilor %i .ara o,elului
b. mrimea imperfeciunilor geometrice i structurale i marca oelului
c. raportul lime pe grosime a pereilor i mrimea eforturilor de compresiune
23. Clasa sectunii rinzii se poate reduce prin..
a. dispunerea unor rigidizri transversale mai dese
b$ &ispunerea unor rigi&i!ri longitu&inale n !ona o.pri.at
c. dispunerea unor rigidizri longitudinale n zona ntins
2!. (alitatea Aeff;A<1 este ade'arata pentru sectiunea trans'ersala Clasa...
a. Clasa 1
b$ Clasa 1 %i Clasa 2
c. Clasa
2#. Rezistenta de calcul la inco'oiere ,momentul inco'oietor capabil-5 al unei rinzi solicitate la
inco'oiere plana pura5 a'and sectiunea trans'ersala Clasa 35 se e'alueaza cu relatia...
R:
2$. 7un mai succesibile la pierderea stabilitatii enerale5 tablierele de poduri metalice pe rinzi cu
zabrele simplu rezemate5 alcatuite in solutia...
a$ cale sus cu diagonale i montani
b$ ale -os &es/ise 0+r C12 superioar3
$ cale !os nc"ise #cu C$%& fr montani
2%. "mpiedicarea pierderii stabilitatii enerale a unei rinzi metalice principale cu zabrele de pod
desc0is se poate realiza prin...
a. ma!orarea nlimii grinzii i a rigiditii n plan vertical
3
b$ .a-orarea rigi&it,ii antretoa!elor %i a .ontan,ilor
c. ma!orarea seciunii barelor grinzii cu zbrele i a rigiditii lon!eronilor
,cresterea riidizarii semicadrelor finale pentru a realiza fi1area talpii in sens trans'ersal-
23. &ablierele metalice cale sus5 cu rinzi principale inclinate fata de planul 'ertical se adopta cu
scopul...
a.de asigurare a stabilitii generale a tablierului
b$ &e asigurare a stabilit,ii la rsturnare a tablierului
c. de asigurare a unei rigiditi sporite a tablierului
24. Lon8eronii podurilor metalice C2 se calculeaza ca rinzi...
a. simplu rezemate cu desc"iderea egal cu distana dintre antretoaze
b. continue pe reazeme rigide cu desc"iderile egale cu distana dintre antretoaze
$ ontinue pe rea!e.e elastie n &reptul antretoa!elor
3.. Contra'antuirea lon8eronilor podurilor metalice are rolul principal....
a$ preluare a a,iunilor ori!ontale trans4ersale trans.ise prin %i &e la on4oi
b. preluare a aciunilor orizontale longitudinale din convoi i aciunea v'ntului
c. asigurare a stabilitii la rsturnare a tablierului
31. Adoptarea sectiunii unei rinzi metalice cu inima plina la 'ariatia *5 se realizeaza mai
eficient prin...
a$ .o&i+iarea nl,i.ii ini.ii
b. modificarea grosimii inimii
c. modificarea seciunii tlpilor

32. Consolidarea unei rinzi cu inima plina Clasa !5 este mai eficienta in solutia...
a. platband sudat de talpa comprimat( cu aria )
b$ ele.ent 5 su&at &e talpa o.pri.at, u aria A
c. element * sudat de talpa ntins( cu aria )
PODURI DE BETON
33. *etoda &rost rezol'a tabliere pe rinzile din beton cu luare in considerare...
R: Retelei de grinzi, antretoazei si placa
3!. Cu a8utorul metodei Leon0ardt se pot determina...
R: Liniile de influenta ale momentului incovoietor intr-o grinda din incarcari indirecte

3#. Latimea acti'a de placa la antretoaza din beton este in functie de...
4
R: Distanta dintre axele grinzilor
3$. Latimea acti'a de placa la rinda principala din beton precomprimat depinde de...
R: Grosimea inimii antretozei
3%. 9idroizolatia la tablierele podurilor de beton are rolul...
R: De a colecta apele de infiltratie si de a asigura evacuarea lor
33. =idurile intoarse au rolul...
R: De a proteja tersamentul drummului pe rampe
34. (le'atia culeii se realizeaza...
R: De obicei din beton simplu sau armat
!.. La podurile din beton5 calculul antretoazei din efect local se face....
R: liniile de influenta conventionale
!1. Placile de racordare se realizeaza
Oblice daca podul este oblic
!2. Pentru calculul 0idraulic5 planul de situatie 'a cuprinde o zona in cazul albiilor stabile eala
cu...
R: 5- latimi de albie minora sau !-" latimi de albie majora din care !#" aflate in
amonte
!3. (lementul principal de rezistenta a unui pod suspendat este...
R: cablurile
!!. Care elemente ale unui pod pot fi amplasate de interiorul abaritului de libera trecere?
R: $ici un element
!#. La un pod rutier5 incarcarile de pe banda nr 1 pot fi reduse cu..
R: cu !%&
!$. Coeficientul dinamic corespunzator modelului de incarcare L*1 ,e1ceptand obosela- este...
R: inclus in con'oi,poate atine 'aloarea 1.%-
C.F.
!%. &ona8ul remorcabil,G:- depinde de....
R: Greutatea locomoti'ei de ser'iciu in tf ,GL-
rezistenta specifica la mers in aliniament si palier a locomoti'ei in >f;tf ,r)L-
rezistenta specifica la mers in aliniament si palier a 'aoanelor in >f;tf ,r)*:-
rezistenta caracteristica a liniei sau sectiei de remorcare in >f;tf ,rC-
2orta de tractiune la obada in >f;tf ,2-

!3. &ipul sinei reprezinta....
R: Greutatea unui metru liniar de sina in >f .%$1.$3$.!4$
!4. 7uprainaltarea efecti'a se determina in functie de
R: :iteza medie si raza curbei

#.. (cartamentul se masoara la...
R: 1!mm sub planul de rulare5 si reprezinta distanta dintre fetele interioare a celor 2 sine5
masurata in aliniament
#1. 7uprainaltarea ma1ima la C2R este....
5
R: 1#.mm
#2. Care este inter'alul temperaturilor de fi1are definiti'e...
R: ?1%@52%@AC
#3. Rostul ma1im de dilatatie la C2R este...
R: 2.mm
#!. La o C2B leata la un panou tampon5 a'and lunime de 3.m5 montata la 2.@C cu un rost de
1.mm5 lunimea zonei de respiratie 'a fi5 daca R<#... da+5 p<# da+;cm5 A<$2cm
2
R:
60.19m
l
r
=114.10m
##. 7c0imbatorul de cale este...
R: instalatia care leaa intre ele 2 sau mai multe linii de cale ferata5 ser'ind la trecerea unui
'e0icol de pe o linie pe alta
,sau este un aparat de cale prin care se realizeaza despinderea la acelasi ni'el a unei
linii,abatuta- de o alta linie ,directa--
#$. 7tabilitatea la deplasari trans'ersale ale C2B se datoreaza in principal....
R: 'rismul de balast
#%. &ra'ersarea cu 8onctiune dubla permite circulatia in ambele sensuri...
R: in ( directii , poate stabili cel putin ! rute-
TUNELURI
#3. "n ce situatie nu a'em presiuni laterale pe captuseala unui tunel?
R: Cand a'em coeziune mare
,sau frezistentC#-
#4. *etoda *a1Dell/*o0r se foloseste pentru determinarea...
R: Coeficientilor necunoscutelor ,Deplasarilor si rotiripunctuale-
$.. ) bolta dublu incastrata este static nedeterminata de..
R: 3 ori
REZISTENTA MATERIALELOR
$1. :aloarea incarcarilor capabile ,sarcina capabila Pcap- pentru rinda din fiura este..
6
R: 'cap)!%%*$
$2. :erificarea sectiunii rinzii din fiura se face...
R: insectiunea + punctul ,
$3. "n ce stare de solicitare se afla bara din fiura...
R: -ncovoiere oblica cu effort axial
$!. :aloarea tensiunii normale din punctul E)F al sectiunii trans'ersale din fiara de mai 8os
este...
7
R: -,$
$#. A1a neutra,En/nF sau Ea.n.F- a sectiunii trans'ersale din fiura de la punctul $! trece prin...
R: Cadranul opus cadranului unde calca forta ,Gn<1$$.%# mm- ,zn<#2..3# mm-
.adranul (

$$. :aloarea lunimilor de flamba8 ale barelor din fiura este...
R:
STATICA CONSTRUCTIILOR
$%. Pentru structura din fiura5 care dintre liniile de influenta este corecta?
$3. Pentru structura din fiura5 care dintre diaramele finale de momente este colrecta?
$4. Pentru structura din fiura si diarama finala de momente care dintre 'alorile *ma1 este
corecta?
%.. Care este semnificatia ecuatiei de conditie din metoda fortelor?
%1. *etoda deplasarilor.Pentru structura din fiura incarcata cu cedari de reazeme care dintre
diaramele de momente pe sistemul de baza ,structura cu noduri blocate- este corecta?
%2. *etoda fortelor. Pentru structura si sistemul de baza din fiura5 care dintre diaramele mi este
corect
BETON ARMAT SI PRECOMPRIMAT
%3. Cat este limita de curere caracteristica pentru otel 6st#..s ,+;mm
2
-?
R: #.. +;mm
2
%!. 7tratul de acoperire cu beton se alee in functie de....
R: clasa de e1punere
%#. Distanta ma1ima intre ansamblurile de forfecare la rinzi 7l5ma1 este...
R: 7l5ma1<..%#d,1HctI-
%$. Cand se armeaza constructi' cu etrieri la solicitarea ,*(dH:(d-?
R: :(d5redJ:Rd5c ,se armeaza constructi' daca capacitatea portanta a betonului este mai mare
decat forta taietoare de calcul-
TEHNOLOGIE
8
%%. Gradul de compactare a unui strat de uzura din mi1tura bituminoasa trebuie sa fie mai mare
de:
R: 4$K
%3. "n statiile de asfalt areatele se usuca si se incalzesc in uscator la temperatura. in arde
Celsius 5 de...
R: 1$#...14.@C
%4. &impul de oprire al repartizatorului finisor5 la alimentare5 trebuie sa fie mai mic de....
R:
3.. Prinderile indirecte ale sinelor de tra'ersele de cale ferata se folosesc la sinele de tipul...
R: !45 #.(5 $. ai $#
31. Grosimea prismului de balasat la tra'ersele de beton este de..
R: 3.cm
32. Realizarea tablierelor de pod din beton monolit5 prin procedeul in consola fara sustinere
intermediare5 se face in tronsoane pana la..
R: 3/$m
MANAGEMENT SI ORGANIZAREA ACTIVITATII IN CONSTRUCTII
33. La realizarea unei lucrari de in'estitii noi este necesar ca documentatia sa inceapa cu...
R: 7tudiul de prefezabilitate
,reprezinta primul pas in elaborarea unei documentatii si in promo'area unei in'estitii si
prezinta in mod rosier eometria 'iitoarei constructii si estimeaza foarte eneral costurile
'iitoarei in'estitii.-
3!. Garantia de participare la licitatie se pierde daca..
R: L retraerea ofertei dupa ce aceasta a fost depusa si inreistrata
L modificarea preturilor unitare in perioada de 'alabilitate
L desi ofertantul este declarat admis refuza sa semneze contractul de ac0izitie publica

3#. Proramarea duratei unei lucrari de in'estitie se poate realiza prin...
R: plan calendaristic si plan necesar resurse
3$. Drumul critic este..
R: linia care uneste acti'itatilr critice ,acti'itati care nu au 'oie sa aiba intarziere-
MATERIALE DE CONSTRUCTII
3%. Aleeti definitia corecta pentru mortar...
R: amestec bine omoenizat de liant5 nisip si apa care dupa intarire au o structura
asemanatoare resiei.
33. Rezistenta la compresiune la 23 zile determinata pe cilindru 1#.;3.. mm sau cuburi cu latura
de 1#. mm5 e1primata in +;mm
2
este: Clasa betonului dupa 7R
34. 6itumul este un material...
R: oranic5 0idrofob
4.. Liantii minerali sunt definiti ca...
R: materiale sub forma de pulbere care in amestec cu apa formeaza o pasta ce se intareste
in urma unor procese fizico/c0imice
GEOMETRIE DESCIPTIVA
41. Care sun tipurile de linii utilizate la realizarea desenelor te0nice de constructii?
R: /in functie de rosimi: linii rose5 linii subtiri
/dupa aspect: linii continue5 linii intrerupte5 linii punct
9
42. Determinarea amprizei unui drum5 pe un desen5 se face prin
R: *asurarea distantei dintre piciorul taluzului5 sau cel mai din stana element constructi' al
drumului si creasta taluzului sau cel mai din dreapta
TOPOGRAFIE
43. Pe planurile toporafice se reprezinta:...
R: 2orma eometrica si dimensiunile elementelor de planimetrie5 precum si relieful
terenuluii
4!. "nstrumentele toporafice utilizate pentru masurarea elementelor toporafice un0iulare
sunt:...
R: &eodolit
FUNDATII
4#. "n urma unei incercari endometrice5 se aplica urmatoarele tensiuni unitare 'erticale si se
inreistreaza deformatiile 'erticale ale probei
Proba are dimensiunile: diametru %cm5 inaltime 2cm. :aloarea modulului de deformatie
endometrica5 pe domeniul,2../3..->Pa este:...
R:
4$. ) proba de pamant are masa totala naturala de umiditate m1<2..5 masa in stare uscata
m2<22# si 'olumul total :<12#cm
3
. Calculati reutatea 'olumica in stare naturala de
umiditate si 'aloarea umiditatii pamantului,acceleratia ra'itationala <4.31 cm;s
2
-
R:

4%. Calculati 'aloarea impinerii acti'e a pamantului5 in teoria Ran>ine5 asupra unei suprafete
'erticale cu inaltimea 0<3... m.&erenul spri8init este un nisip prafos cafeniu5 cu urmatoarele
caracaterisitici de calcul: M<14>+;m
3
N Od<1#@Ncd<3>Pa. La suprafata terenului actioneaza o
suprasarcina Pd<1.>+;m
2

R:
1.23# >Pa
3!.3$ >Pa
10
Rezultanta: >Pa
43. Calculati 'aloarea impinerii pasi'e a pamantului5 in teoria Ran>ine5 asupra unei suprafete
'erticale cu inaltimea 0<3... m.&erenul spri8init este un nisip prafos cafeniu5 cu urmatoarele
caracaterisitici de calcul: M<14>+;m
3
N Od<1#@Ncd<3>Pa. La suprafata terenului actioneaza o
suprasarcina Pd<1.>+;m
2

R:
2!.3 >Pa
121.#3 >Pa
Rezultanta: >Pa
44. Determinati sarcina eoloica la adancimea D<4...m5 considerand urmatoarea stratificatie a
terenului.
Q......./1.!.: +isip arilos5 cafeniu5 plastic consistent5 M<2. >+;m
3
N O<13@N c<#>Pa N e<..$4
/1.!..../12...: Arila nisipoasa5 cenusie5 plastic consistenta5 M<14.# >+;m
3
N O<3@N c<#>Pa N
e<..$.
R: >+;m
2
1.
.
Determinati momentul destabilizator pentru zidul de spri8in din fiura de mai 8os5 calculand
impinerea pamantului in teoria Ran>in si considerand stratificatia terenului.
Q......./1.!.: +isip arilos5 cafeniu5 plastic consistent5 "p<1.K5 "c<..%!5 M<2. >+;m
3
N
ORd<13@N cRd<#>Pa N e<..$4
/1.!..../12...: Arila nisipoasa5 cenusie5 plastic consistenta5 M<14.# >+;m
3
N O<3@N c<#>Pa N
e<..$.
11
R: 7trat 1

>Pa

1<..$4 m 0<1.!./1<1.!./..$4<..%1
Rezultanta:
bratul:
7trat 2

>Pa

0<%.3./1.!.<$.!
12
Rezultanta:
bratul:
13