Sunteți pe pagina 1din 8

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE IN TEORIA GENERALA A DREPTULUI


Definitia dreptului:
Dreptul constituie un sistem de normede re!uli de conduita ela"orate de stat care
apara #aloeile sociale sta"ilind drepturi si o"li!atii a caror respectare o"li!atorie este
asi!urata la ne#oie de forta coerciti#a pu"lica$
%actorii care influentea&a crearea dreptului:
%actorul istoric
%actorul !eo!rafic
%actorul climateric
%actorul demo!rafic
%actorul reli!ios
PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI
1' Principiul separatiei puterilor in stat:
Puterea le!islati#a(PARLA)ENT(*enat
(Camera Deputatilor
Puterea e+ecuti#a(Presedinte
(Gu#ernul(ministere
(Administratie pu"lica la ni#el central
(Autoritati administrati#e autonome,Curtea de conturiConsiliul
concurentei-anca NationalaCNACN*A*'
(Autoritati administrati#e teritoriale(Prefect
*er#iciile pu"lice deconcentrate
(Administratia pu"lica locala :
Consiliul .udetean/Presedinte
Consiliul local/Primar
Puterea .udecatoreasca
(Inalta Curte de Casatie si 0ustitie
(Curtile de apel
(Tri"unalele de .udet
(0udecatoriile
(Parc1etul
*eparatia puterilor in stat presupune si o cola"orare a puterilorun ec1ili"ru
intre acestea si un control reciproc$
2'Principiul statului de drept:
*tatul in care functionea&a principiul ca nimeni nu este mai presus de le!e,statul de
drept'
*tatul creea&a drept dar este limitat prin drept$
3'Principiul pluralismului politic
4'Principiul le!alitati
5'Principiul formelor de proprietate
DI6I7AREA DREPTULUI:
Orice sistem de dreptcuprinde doua mari di#i&iuni:
(di#i&iunea dreptului pu"lic
(di#i&iunea dreptului pri#at
:
DREPTUL PU-LIC
(cuprinde nome .uridice si institutii care apara interesele !enerale ale societatii
Caracteristici:
1'*tatul repre&entat de unitati administrati# teriteorialeinstitutii pu"lice,stat care impune
re!ula'
2'Persoane fi&ice si persoane .uridice
Partile nu se afla ps parti de e!alitate$
Ramurile dreptului pu"lic:
(Dreptul Constitutional(se ocupa cu studiul constitutieior!ani&area !enerala a
statuluistudiul drepturilor si indatoririlor cetatenilor$
(Dreptul Administrati#(se ocupa cu studiul administratiei pu"lice
(Dreptul Penal(se ocupa cu studiul faptelor care sunt considerate infractiuni$
(Dreptul financiar fiscal("u!etul pu"licimpo&iteta+e$
DREPTUL PRI6AT
(cuprinde norme .uridice care apara interesele indi#iduale ale persoanelor$
(su"iectii raportului .uridic ale dreptului pri#atpersoane fi&ice si .uridice sunt pe picior de
e!alitate .uridica$
Cuprinde:(dreptul ci#il
(dreptul comercial
(dreptul familiei,raporturi intre sotiparinti si copiipatrimoniale si
nepatrimoniale'
(dreptul muncii,contracte de muncasalari&areconflicte'
NOR)A 0URIDICA
Norma .uridica este o re!ula de conduita !enerala si impersonalainstituita de puterea pu"lica
a carei respectare o"li!atorie este asi!urata la ne#oie prin forta coerciti#a$
Caracteristici:
1'!enerala si impersonala(se adresea&a tuturor mem"rilor societatii si unui numar
nelimitat de ca&uri$
2'prescripti#a(prescrie o anumita conduitacomportament
3'o"li!atorie
*tructura normei .uridice,elementele acesteia'
A'IPOTE7A(prin care se sta"ilesc conditiileimpre.urarile si cate!oriile de
su"iecti la care se refera$
-'DI*PO7ITIAsau CONTINUTUL(cuprinde drepturile si o"li!atiile su"iectilor
de rand$
C'*ANCTIUNEA(este acea masura luata pentru rest"ilirea ordinii de
drept$*anctiunile sunt de mai multe feluri:
(penale,ic1isoare'
(contra#entionale,amenda'
(disciplinare,raporturi de munca'
(sanctiuni ci#ile,repararea pre.udiciului sau8si anularea
unui act'
Cate!orii de acte normati#e:
Constitutia
Le!ile propriu&ise ca acte ale parlamentului$
1'Le!i constitutionale prin care se re#i&uieste constitutia si se
supun apro"arii prin referendum
2'Le!i or!anice( re!lementea&a relatii sociale cu importanta
deose"ita,codurile'$
3'Le!i ordinare 9 le!i o"isnuite care re!lementea&a relatii
sociale de importanta redusa
Presedintele emite decrete pre&identiale$
Decrete de promul!are a le!ilor
Numirea in anumite functii
Acordarea unor titluri
Gratiere
)o"ili&are !enerala
*tare de ur!enta
*tare de ra&"oi
Gu#ernul emite:
:otarari de !u#ern(:G
Ordonante (simple ,OG'
(de ur!enta,OUG'

:G(acte normati#e prin care se pun in aplicare le!ile si OG$
OG au aceeasi putere ca le!ile ordinare
OUG au aceeasi putere ca le!ile or!anice$
)inistri emit ordine de ministrunorme metodolo!ice de aplicare a
unor norme superioare
Prefectul emite ordine care pun in aplicare :G la ni#el teritorial$
Consiliul 0udetean si Consiliul Local iau 1otarari ce pun in aplicare
le!i si ordine la ni#elul unitatilor administrati# teritoriale$$
ACTIUNEA IN TI)P A NOR)EI 0URIDICE
1'intrarea in #i!oare
2'actiunea propriu&isa
3'iesirea din #i!oare
Actiunea in timp a normei .uridice are loc la 3&ile dupa pu"licarea in )onitorul Oficial sau la
termenul pre#a&ut in actul normati#$
Actiunea de la intrare pana la iesire este marcata de 2 pricipii:
(Prinncipiul neretroacti#itatii le!iiadica le!ea nu se aplica pentru ca&urile
anterioare intrarii ei in #i!oare$
(Principiul neultraacti#itatii le!iiadica le!ea nu se aplica ca&urilordupa iesirea din
#i!oare$
Iesirea din #i!ore a actului normati# are loc astfel:
(a.un!erea la termen,e+$ Le!ea anuala a "u!etului'
(prin a"ro!are(in mod e+pres
(in mod tacit,se adopta un nou act normati#'
(caderea lui in desuetitudine,nu mai poate fi aplicat'
APLICAREA NOR)EI 0URIDICE IN *PATIU
*e aplica pe teritoriul Romaniei(spatiul terestrumarea teritoriala si alte spatii
ac#aticelocalurile am"asadelor si a consulatelor Romaniei in strainatate
Le!ea romana se aplica mem"rilor armatei romane in strainatate mem"rilor diplomatici in
strainatate$*e aplica la "ordul na#elor si aerona#elor su" pa#ilion romanescin teritorii care nu
apartin Romaniei dar care conform le!ilor internationale re#in in e+ploatare e+clusi#a statului
roman,e+$&ona e+clusi#a economica a Romaniei din )area Nea!ra'
CAPITOLUL 2
IN*TITUTII DE DREPT CI6IL
Definitie:
Dreptul ci#il este o ramura a dreptului pri#at roman care re!lementea&a relatii
patrimoniale si nepatrimoniale intre persoane fi&ice si8sau.uridice aflate pe picior de e!alitate
.uridica$
I&#oarele dreptului ci#il sunt:
(Constitutia , anumite articole de e+emplu art$5 pri#ind cetateniaart$44 pri#ind
propritatea pri#ata'
(Codul ci#il, codul lui Cu&a din 1;<4 intrat in #i!oare in 1;<5'
(Le!ile ci#ile,e+: le!ea fondului funciarle!ea socitatilor comerciale'
Pe lan!a i&#oarele normati#e,codurile ci#ile' dreptul ci#il mai are si 3 i&#oare nenormati#e:
(0urisprudenta,adica totalitatea solutiilor date de instanta'
(Doctrina .uridica,scrierile oamenilor de stiinta in domeniu'
(Cutuma,.udecatorii o pot lua in considerare'este un ansm"lu de re!uli nescrise ale
unor comunitati umane care au #aloare o"li!atorie in cadrul acelei colecti#itati
RAPORTUL 0URIDIC DE DREPT CI6IL
Raportul .uridic de drept ci#il repre&inta acea relatie sociala de natura patrimoniala sau
nepatrimoniala desfasurata intre persoane fi&ice si8sau .uridice aflate pe picior de
e!alitaterelatie re!lementata de normele .uridice ale dreptuluilci#il$
1'*U-IECTII
a'Persoanele fi&ice(omul luat indi#idual
Pentru a participa la raportul .uridic persoana fi&ica tre"uie sa ai"a CAPACITATE
0URIDICA$Capacitatea .uridica a persoanei fi&ice este aptitudinea persoanei de a a#ea si a(si
e+ercita drepturi si o"li!atii$
Capacitatea .uridica este formata din CAPACITATEA DE %OLO*INTA si CAPACITATEA
DE E=ERCITIU$
Capaictatea de folosinta se do"andeste de la conceptie cu conditia ca persoana sa se nasca
#ie $ Capcitatea de folosinta tine de e+istenta persoanei$
Capacitatea de e+ercitiu este aptitudinea de a(si e+ercita drepturi si a(si asuma
o"li!atii$Diferenta fata de capacitatea de folosinta care tine de e+istenta persoanei
este:capacitatea de e+ercitiu tine de #arsta persoanei si de discernamant$
Discernamantul este aptitudinea persoanei de a diferentia raul de "inede a rationa re&ultatul
faptelor sale$Discernamantul se do"andeste treptat$
(14(1; ani capacitatea de e+ercitiu este restransa
(incepand de la 1; ani capacitatea de e+ercitiu este deplina$
Nu au capacitate de e+ercitiu minorii su" 14 anialienatii si de"ili mintali adica persoane puse
su" interdictie .udecatoreasca$Pentru ei repre&entantul le!al isi asuma drepturile si o"li!atiile
"'Persoana .uridica
Persoana .uridica este un su"iect colecti# de drept care are or!ani&are proprieun patrimoniu
distinct de cel al mem"rilor si un scop le!al determinat$
Din definitie re&ulta elementele care constituie persoana .uridica:
(or!ani&area proprie(tre"uie sa ai"a or!ane proprii>
(or!anul deli"erati#adunarea !enerala a asociatilor,AGA'
(or!anul e+ecuti#directorul
(or!anul de controlcen&orul
(patrimoniul(initial la infiintarea firmei fiecare are un aport
(scopul persoanei .uridice tre"uiesa fie le!al(o"tinerea de profit
A nu se confunda scopul persoanei .uridice cu o"iectul de acti#itate$
*copul apare pe cate!orii de persoane .uridice
Atri"utele de identificare ale persoanelor .uridice:
(Denumirea
(*ediul
(Nationalitatea
(Codul fiscal
(Codul unic de inre!istrare
(Telefonfa+e(mail
Capacitatea .uridica a persoanei .uridice:
(CAPACITATEA de %OLO*INTA incepe de la inc1eierea contractului de asociere$
(CAPACITATEA de E=ERCITIU incepe din momentul autori&arii$
Capacitatea de e+ercitiu este intotdeauna limitata la o"iectul de acti#itatecu alte cu#inte
persoana .uridica #a a#ea acele drepturi si isi #a asuma acele o"li!atiicare corespund
o"iectului de acti#itate$
CONTINUTUL RAPORTULUI 0URIDIC
1'Drepturi patrimoniale( care au continut economicdeci pot fi e#aluate in "ani sunt
DREPTURI REALE,e+$drepturi de proprietatede ser#itutede creanta(cand are de primit
ce#a'
2'Drepturi nepatrimoniale care nu au continut economic,e+$dreptul la #iatainte!ritate fi&ica si
psi1icala numela domiciliula demnitate umana'
O"li!atii:
(de a da
(de a face
(de a nu face
O"li!atia este indatorirea su"iectului pasi# numit DE-ITOR de a daa face sau a nu face ce#a
in folosul altei persoane numita CREDITOR$$
O-IECTUL RAPORTULUI 0URIDIC
Consta in atitudinea partilorin conduita acestora care se desfasoara pe "a&a drepturilor si
o"li!atiilor sta"iliteconduita partilor poate sa constea in actiuni sau in inactiuni$In practica
o"iectul raportului .uridic se confunda cu "unurile$
-unul repre&inta acea #aloare economicacare pre&inta utilitate si este suscepti"il de
APROPRIERE,adica de a intra in proprietate'
-unurile repre&inta o parte a acti#ului patrimonial al unei persoane$
Acti#?drepturi/propritati/creante Pasi#?o"li!atii
CLA*I%ICAREA -UNURILOR
1'Dupa clasificarea le!ala,le!e' se impart in "unuri mo"ile si "unuri imo"ile
A'Dupa clasificarea imo"ile sunt acele "unuri care sunt fi+e si in principiu sunt le!ate de
pamant$ -unurile sunt imo"ile prin natura lor,e+$ cladiriterenurialte constructii'
-unurile pot fi imo"ile si prin destinatie,e+$utila.einstalatii'
-'-unurile mo"ile pot fi mo"ile prin natura lor,ce poate fi miscat'$-unurile mo"ile pot fi
mo"ile prin determinarea le!ii,#alorile mo"iliareactiunititluri de stat'
2'Dupa circuitul ci#il:
A'-unuri aflate in circuitul ci#il,in circulatie de la un proprietar ls altul'
a'-unuri care circula fara nicio restrictie
"'-unuri care circula in anumite conditii,mo"ile:e+$autoturisme
imo"ile:cladirileterenurilecirculatia se face prin contract autentificat la notarinta"ulare'
c'-unuri care circula cu restrictii(sa le poti trn&actiona tre"uie sa ai o calitate
anume,e+$munitiesu"stante psi1otrope'
-'-unuri scoase din circuitul ci#il
(sunt acele "unuri care nu(si pot sc1im"a proprietarul,"unurile care formea&a
domeniul pu"lic al statului e+$drumuriraurire&er#e nationale'
3'-unuri dupa posi"ilitatea de e+ecutare silita:
A' sesi&a"ile care pot fi e+ecutate silit$
-' insesi&a"ile care nu pot fi e+ecutate silit$
Nu pot fi supuse e+ecutarii silite "unuri din domeniul pu"lic al statului"unuri strict necesare
traiului de &i cu &i"unuri necesare e+ercitarii meseriei
$
4'-unuri dupa producerea de fructe:
A'-unuri fru!ifere,acela "unuri care produc fructeo plus #aloare care o aduce "unul$
a'fructe naturale care se produc independent de #ointa omului
"'fructe industriale care se produc prin inter#entia omului
c'fructe ci#ile care se produc in urma inc1eierii unui act .uridic,c1iriiarenda
do"andadi#idendele'
-'-unuri nefru!ifere(cele care nu produc fructe fara sa(si consume su"stanta$
5'-unuri dupa consumarea su"stantei:
a'"unuri consuma"ile care isi consuma su"stanta prin utili&are,"en&ina
alimentele'
"'"unuri neconsuma"ile,caseterenuriautoturisme'
ACTUL 0URIDIC CI6IL
Actul .uridic este acea manifestare de #ointa e+primata cu intentia de a produce efecte
.uridiceadica de a da nasteremodifica sau a stin!e un raport .uridic$
Actul .uridic ci#il apare intro du"la acceptiune$Prima@NEGOTIRU) 0URI*@adica ne!ociere
.uridica de intele!erede manifestare de #ointaesenta .uridica$A doua
AIN*CRI*U) PRO-ATIONEN@adica inscris pro"ator$
CLA*I%ICAREA ACTULUI 0URIDIC
1'Dupa numarul partilor :
(acte unilaterale,mostenireatestamentul'
(acte "ilaterale,contracte de orice fel'
(acte multilaterale,contractul ci#il de societate'
2'Dupa efectul lor:
(acte constituti#e care dau nastere la un drept,ipoteca'
(acte translati#e care transfera un drept,#an&are(cumparare'
(acte declarati#e,parta.ul'
3'Dupa scopul urmarit:
(acte .uridice cu titlu oneros(aleatorii
(comutati#e
(acte cu titlu !ratuit(li"eralitatile cand cel cre !ratificaisi micsorea&a patrimoniul
(acte de&interesate cand se procura altuia un a#anta. patrimonial fara ca partea care
!ratifica sa(si micsore&e ptrimoniul$
4'Dupa modul de inc1eiere:
5'Dupa le!atura cu modalitatile,impre.urari care influentea&a producerea efectelor actului
.uridic(termenulconditia si sarcini'
<'Dupa modul de e+ecutie
(e+ecutie dintro data
(e+ecutie succesi#a
CONDITIILE DE 6ALA-ILITATEA ACTELOR0URIDICE
A'Conditii de fond care tin de insusi e+istenta actului
-'Conditii de forma care tin de modul de manifestare
Conditiile de fond
(capacitatea de a inc1eia actul .uridic
(consimtamantul sa fie #ala"il e+primat,acordul datin sensul inc1eierii actului
.uridic'$Consimtamantul nu este #ala"il cand e #iciat$
6iciile de consimtamant sunt:
(eroarea,falsa repre&entare a realitatii in momentul inc1eierii actului .uridic'
(dolul sau #iclenia,inducerea in eroare(o parte o induce pe cealalta in eroare'
(#iolenta(fi&ica si #iolenta morala,amenintarea'

(le&iunea(disproportia #adita de #aloare intre doua contraprestatiiea nu poate fi
in#ocatade persoane care au e+ercitiu deplin$Le&iunea poate fi in#ocata numai
de minori$
O"iectul actului .uridicpentru a fi #ala"il o"iectul tre"uie sa e+iste sau sa poata e+ista in
#iitorsa fie in circuitul ci#ilsa fie posi"il sa fie le!al$
*copul,cau&a' este o"iecti#ul urmarit de parti la inc1eierea actului .uridic$
*copul tre"uie sa e+iste si sa fie le!al
-'Conditiile de forma:
Conditiile pentru #ala"ilitatea actului .uridic$
Conditiile pentru pro"atiune$
Cconditiile de opo&a"ilitate fata de terti$