Sunteți pe pagina 1din 77

MUN}II

F~G~RA{ULUI
volum 6
Natura Romniei,
anul 2, nr. 10, ianuarie 2009

creste,
pe[teri,
canioane

432 pagini, 6 volume;


plus h`r]i mari anex`

cel mai detaliat [i actual ghid

Revista

v` prezint` - num`r de num`r enciclopedia geografic` a Romniei.


Cu foarte multe informa]ii \n premier`,
care coincid cu ceea ce g`si]i pe teren.
Ave]i la dispozi]ie - num`r de num`r singura reprezentare fotografic` explicat` a ]`rii.
Dac` vede]i imaginile din revist` prea \ntunecate sau prea deschise
\nseamn` c` monitorul calculatorului dumneavoastr` nu este reglat;
situa]ia este u[or de remediat (dac` ave]i instalat Adobe Photoshop)
cu Start/ Control Panel/ Adobe Gama (pentru versiunile mai vechi ale programului).

Sumarul revistei este deschis celor care transmit informa]ii


(tiri, fotografii, articole, monografii).
contact: muntiicarpati@romania-natura.ro, telefon 021.683.51.03
Autorii investesc pentru respectarea spa]iului natural romnesc.
Respect` natura!
Las` doar urmele pa[ilor.
Ia numai fotografii.
redactorul revistei (muntiicarpati@romania-natura.ro, muntiicarpati@clicknet.ro)
caut` \n permanen]` persoane dornice s` ia parte la
continuarea unor ture de explorare montan` [i/ sau speologic`

copiaz` GRATUIT
toate numerele [i ghidurile
revistei Natura Romniei
de la www.Romania-natura.ro
coperta 1 / first cover
Cascade pe Valea lui Stan.

foto: Radu C`linescu (Bucure[ti)

Toate revistele [i ghidurile se pot


printa pentru a fi luate la drum.
Uit-te zilnic pe
www.Romania-natura.ro,
ghidul t`u de \ncredere.
Zilnic descoperi
informaii i imagini noi.
editor, redactor, tehnoredactor:
Ic` Giurgiu
(muntiicarpati@romania-natura.ro,
683.51.03)

Reproducerea oric`rui material din revist`,


n scopuri comerciale, nu este permis`. Materialele
angajeaz` n general doar responsabilitatea autorilor.

volumele 1-6, anul 2008


I

Trasee [i poteci ............................................... pag. 5


Creasta, parcurgere de la vest la est .............. pag. 8
Parcursuri pe versantul nordic ..................... pag. 15
Parcursuri pe versantul sudic ....................... pag. 19
Lacurile din masiv ....................................... pag. 47
Recordurile speologice ale masivului .......... pag. 56
Pe[terile de la Piscu Negru .......................... pag. 58
Halou ............................................................ pag. 71
II
Masivul, imagini explicate, de la vest la est pag. 4
III
Masivul, imagini explicate, de la est la Olt pag. 4
Cu bicicleta pe Moldoveanu (2544 m) ........ pag. 54
IV
Pe[teri din Mu[eteica ..................................... pag. 4
Mu[eteica, geomorfologie ........................... pag. 37
V
Creasta Arp`[elului, iarna .............................. pag. 4
Moldoveanu, iarna ........................................ pag. 22
Mu[eteica, iarna ............................................ pag. 26
C`ldarea Grohoti[ului ................................... pag. 34
Cabana Podragu - cabana Valea Smbetei ... pag. 43
Muchia T`r]a [i circuitul Podr`gel ............. pag. 48
Vrful Dara ................................................... pag. 63
Pe[tera din Fereastra Mare a Smbetei ......... pag. 80
Pe[tera din Muntele Dara ............................. pag. 81
Creasta Arp`[elului, iarna .............................. pag. 4
VI
Carstul Prislop - Co]i .................................... pag. 4
Traversare Mun]ii Iezer - Mun]ii F`gra[ului pag. 17
Valea/ Canionul lui Stan ............................... pag. 28
h`r]i mari, \n plus fa]` de cele 6 volume
harta Mun]ilor F`g`ra[ului, anul 2008, 90 x 45 cm
harta Mun]ilor F`g`ra[ului, anul 1910, 62 x 48 cm
harta Pe[terii 1 din Mu[eteica, 37 x 36 cm
harta Pe[terii 1 de la Piscu Negru, 51 x 30 cm
harta Pe[terii 3 de la Piscu Negru, 38 x 23 cm
harta Pe[terii 4 de la Piscu Negru, 38 x 22 cm
harta Pe[terii din Valea Co]ilor, 50 x 76 cm

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

folosi]i informa]iile din acest volum \mpreun` cu celelalte tomuri [i h`r]i despre masiv

Carstul Prislop - Co]i


1. Zona de la
nord-vest de
{aua Prislop

Ic` Giurgiu,
Mihai Ducea,
Gabriel Silv`[anu

(Clubul de speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti)

Pentru a intra n acest perimetru trebuie s` ajungem n {aua Prislop (1600 m


altitudine) (vezi harta masivului, traseul
49 [i imaginea 1).
Ca s` sosim \n {aua Prislop putem
alege traseul 49, cruce ro[ie, Cineni - Z`noaga, sau traseul 50, punct albastru, Cineni - Valea Satului (Co]ilor). Descrierea
integral` a acestor trasee trebuie citit` cu
aten]ie (\n volumul 1 al ghidului) pentru
c` ofer` multe date interesante [i relevante despre zon`.
Din {aua Prislop, o potec` - la nceput clar`, apoi tot mai slab conturat` - se
ndreapt` spre vestul Chicii Fedele[ului,

Karst from Prislop - Co]i area

4 caves in the western side of F`g`ra[ului


Mountains, discovered by the
Speleological Club "Emil Racovi]`"
Bucure[ti, totalling 472 m development
and 51 m depth. In the most important
of them, feudal ceramics.
Articolul prezint` descoperiri din arealul
de vest al masivului, acolo unde
extinderea cercet`rilor are suficiente
motive s` fie ntreprins`.

1 Vedere de sub {aua Apa Cump`nit`


(traseu 3), c`tre versantul sudic al masivului.

foto: Ic` Giurgiu

Z`noaga Cinenilor, 1712 m


traseu 49

Valea
Co]i

{aua
Prislop
1600
traseu 49

Mun]ii Lotrului

Pe[tera din Valea Co]i


1600 altitudine, lungime 408 m

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

2, 3 Dolin`/ treapt` antitetic`


la nord de {aua Prislop.

foto: Ic` Giurgiu, Mihai Ducea

ocolind obr[iile V`ii Curp`nu. Din {aua


Prislop pn` n creasta principal`, marcat`
cu band` ro[ie, facem circa o or`.
Urcnd dinspre {aua Prislop trecem
nti printr-o zon` cu lapiezuri dezvoltate
pe calcare cristaline, apoi - intra]i n golul
alpin - constat`m prezen]a unui cmp de
doline. Cele mai importante dou` doline
sunt situate una lng` alta, la aproximativ
1625 metri altitudine, p`rnd atunci cnd
ne apropiem de ele c` ar fi guri de aven.
Dolina mare are axele de 10 x 20 metri [i
adncimea de 8 m (imaginea 2, harta 3). n
peretele ei sudic straturile de calcar masiv
apar dezgolite; la baza lor func]ioneaz` un
ponor temporar. Acest perete sudic poate
fi considerat ca apar]innd unei trepte
antitetice.
De la cele dou` doline travers`m,
spre nord-vest, cteva obr[ii de vale de-a
lungul c`rora observ`m succesiuni de sectoare seci [i active. Spre sud-vest, la circa
200 m altitudine mai jos de noi, se vede
cum valea se transform` n cheie (imaginea 4).
Datele de mai sus au fost culese cu
ocazia turei din 3-10 septembrie 1984 (Ic`
Giurgiu, Cornelia Radu). n 4 septembrie
1987 a fost continuat` observarea bazinului superior al V`ii Curp`nului (Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu); exocarst notat: v`i
5

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

cu por]iuni active sau seci, ponoare, chei,


pere]i, lapiezuri.

Pe[tera
Caprelor negre
A fost descoperit` [i cartat` la 20
august 1985, de Teo Schuller [i Mihai Ducea. 38,5 metri dezvoltare (harta 5), denivelare +16 metri, extensie 15,8 metri,
indice de ramificare 2,43.
Din Chica Pietrelor (imaginile 6-8)
se coboar` pe firul cel mai vestic al V`ii
Curp`nului (Izvorul Corbilor), circa 300 m
diferen]` de nivel dispu[i pe 1,5 km lungime. Valea este pres`rat` cu cascade. Deodat`, pere]ii se apropie [i apa cade pe un
prag de aproximativ 25 de metri. n versantul stng se nal]` Stnca Breca. De la
baza sa se observ`, la 50 m altitudine relativ`, intrarea n pe[ter`. Deschiderea este
aproape invizibil` de pe versantul opus. La
ea se ajunge pe ni[te umeri nierba]i, nclina]i la 75%, sub care se las` pere]i verticali.
Este esen]ial pentru a ajunge \n siguran]`
la gura pe[terii ca iarba s` nu fie umed`.
Cavitate de trac]iune tectonic`, dezvoltat` n calcare cristaline. Dup` sala de

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

4 Cascad` pe Valea Curp`nu - la debit


redus, \n perioada de var` - acolo unde
c`derile de ap`, repezi[urile [i bazinele
de ap` succesive ofer` un parcurs
antrenant. Nici o rupere de pant` nu are
nevoie de echipament special pentru a fi
dep`[it`; totu[i, o cordelin` este
necesar` \n cteva locuri, pentru
transferul bagajelor. Dou` zile sunt
necesare pentru a cobor\ valea pe firul ei.

foto: Ic` Giurgiu,


Cristian V`r`reanu, Costin Ene

intrare, de dimensiuni destul de mari,


urmeaz` trei diverticule aflate la nivele diferite, toate colmatate cu bolovani. Pe cel
mai de sus se g`sesc scurgeri parietale [i
mici stalactite. n pe[ter` se ad`postesc
capre negre.

2. Cineni Pe[terile din


Valea Co]i {aua Apa Cump`nit`
Din localitatea Cineni, de pe DN 7
(Rmnicu Vlcea - Sibiu), de la aproximativ 350 m altitudine, dup` ce am trecut
podul peste Olt spre localitatea Cinenii
Mici, mai mergem spre munte circa 100
m, pn` la o ramifica]ie: c`tre dreapta se
desprinde drumul care trece prin satul
Greble[ti spre Valea Boia Mare; tot
nainte, intr`m pe Valea Satului (Co]ilor)
(marcaj punct albastru, traseu 50).
Alegem aceast` din urm` variant`.
Dup` ce am parcurs cam 6 km, vreme n
care am trecut cinci poduri peste ap`,
ajungem ntr-o zon` de l`rgire important`
a v`ii (L). Drumul forestier continu` s`
urce n lungul V`ii Satului (Co]ilor), iar o
parte din serpentinele lui se v`d sus de tot
n stnga, pe coasta muntelui (M); de la
cap`tul drumului forestier (circa 1200 m
altitudine), spre dreapta, o potec` abrupt`
prin p`durea de pe malul stng geografic
conduce n circa 45 minute la drumul care
duce, c`tre amonte, spre stna din Valea
Co]i; din locul de unde ie[im n acest
drum, venind pe "poteca" prin p`dure, mai

facem 30 minute pn` la stn`.


Din zona de l`rgire important` a v`ii
(L; ne aprovizion`m aici cu ap`) - de unde
marcajul punct albastru urmeaz` o ramifica]ie spre dreapta a drumului - serpentine
largi, cu tufe de zmeur pe margine, ne scot
la circa 1075 m altitudine, dup` 45 minute, pe interfluviul dintre V`ile Boia Mic` [i
Co]i (Satului), n {aua la Ciungi (C). Din
6

dreapta noastr` coboar` marcajul triunghi


albastru (traseul 51), care ncepe din Greble[ti. Urc`m spre amontele interfluviului,
pe triunghi albastru; poteca continu` s` fie
larg`, frumoas`. Pe la 1350 m apar primii
bolovani de calcar. Dup` aproximativ 2
ore de la plecarea din vale iat`-ne la circa
1500 m altitudine (belvedere spre est, zona Ciortea, imaginea 10), de unde drumul
nostru, n general larg, p`r`se[te interflu-

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Pe[tera Caprelor negre

viul pe care l-a urmat pn` aici [i continu`


numai pe versantul stng geografic al V`ii
Co]i. nti coborm, urc`m iar [i iat`-ne
dup` circa 30 minute ajun[i la stna din
Valea Co]i (aproximativ 1500 m altitudine). Am l`sat \ntre timp la dreapta poteca
marcat` cu triunghi albastru, care continu`
s` urce prin p`durea de conifere de pe

Valea
Curp`nului

Strmbanu
1511
trasee 1, 2

Muchia Co]i; dup` ce vom trece pe la


Pe[tera din Valea Co]ilor vom rentlni \n
drumul nostru spre altitudini mari acest
marcaj triunghi albastru pe ni[te serpentine largi, cu iarb`, la nceputul golului alpin de pe Piciorul Boului (T`tarului).
Stna din Valea Co]i este situat` pe
malul stng geografic al apei, amonte de

Chica Pietrelor
1606
trasee 1-3, 16

6 Zona calcaroas` \nalt` din


vestul masivului, v`zut` de pe
Chica Fedele[ului (traseu 3).

foto: Ic` Giurgiu

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Mun]ii
Lotrului
traseul 2,
de la halta
Valea Fratelui

Strmbanu
1511
trasee
1, 2

traseul 1,
de la halta
Valea M`rului

Chica
Pietrelor
1606
trasee
1-3, 16

Valea
Curp`nului

7, 8 Deasupra muchiilor \mp`durite pe


care urc` banda ro[ie de la Olt (traseele
1, 2) apar zone calcaroase dezgolite.

foto: Ic` Giurgiu (sus),


Cristian V`r`reanu (jos)

Chica Pietrelor
1606
trasee 1-3, 16
Strmbanu
1511
trasee
1, 2

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

9 Traseul 51 - care urc` dinspre


sud, din Greble[ti pn` \n creasta
principal` - are [i por]iuni
umbrite, relaxante.

foto: Gabriel Silv`[anu (Bucure[ti)

zona
Vrfurilor
Suru
Micl`u[
2051

Turnu
Lacului
2247
traseu 4
Porti]a
Avrigului
2178
traseu 4

Grohoti[u
2366

Muntele
Veme[oaia
traseu 52

10 Pe traseul 51, cnd sosim la circa 1500 m


altitudine avem belvedere spre creasta principal`
[i c`tre est; \n urcare, acum p`r`sim interfluviul
pe care l-am urmat pn` aici [i continu`m numai
pe versantul stng geografic al V`ii Co]i.

foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Siv`[anu

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului


T`taru
1888
traseu 3

11 De la est de {aua Prislop, de pe drumul


care suie aici de la talvegul V`ii Co]ilor , vedem
creasta principal` a masivului. Spre ea putem
urca pe direc]ia (f`r` potec`) care ni se pare
mai la \ndemn`.

foto: Ic` Giurgiu

12, 13 Harta Pe[terii Izvorului din


Valea Co]ilor (sus) [i intrarea \n cavitate
(dreapta), la picioarele lui Mihai Ducea.

foto: Ic` Giurgiu

10

{a
Apa
Cump`nit`
1807
traseu 3

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului


14 Arealul carstic stna din Valea
Co]ilor (nu este activ` \n fiecare an) {aua Prislop (vezi [i imaginea 1) Pe[terile din Valea Co]ilor.

desen: Ic` Giurgiu

Pe[tera Izvorului
din Valea Co]ilor
Descoperit` [i cartat` - n urma informa]iei primit` de la un cioban - n 20 iulie
1980, de Gabriel Silv`[anu [i Emil Solomon. 11 metri dezvoltare, denivelare 4 (3,5/ +0,5) metri, extensie 5,4 metri,
indice de ramificare 2,03. (harta 12, imaginea 13)
De la stna din Valea Co]i urm`m
drumul care nso]e[te Prul Co]i n amonte, pn` cnd drumul traverseaz` prul,
urcnd spre {aua Prislop. Pu]in mai amonte, n malul stng geografic, la circa 2 metri
altitudine relativ`, se afl` intrarea triunghiular` (0,5 x 0,6 m) a pe[terii. Cavitate
dezvoltat` n calcare.
confluen]a cu un important afluent de pe
aceea[i parte, la poalele Piciorului Boului.
De la stn` urc`m \n amonte, pe drumul
larg prin p`dure. Dup` cteva minute
acesta trece dincolo de ap`, suind \n serpentine largi \n {aua Prislop (vezi traseul
49; imaginile 1 [i 11), pe sub un perete cu
blocuri [i forme albe de calcar.
Pu]in mai sus de locul unde drumul
pe care am venit trece prul, \ndreptndu-se spre {aua Prislop, pe malul stng
geografic al V`ii Co]i (harta 12, imaginea
13), la circa doi metri altitudine relativ` se
deschide mica intrare \n Pe[tera Izvorului
din Valea Co]ilor (marcat` cu 2011/3).
Continu`m s` urc`m acum chiar pe
lng` apa Co]ilor, cnd pe un mal, cnd pe
cel`lalt, dup` cum ni se pare mai comod.
L`s`m n stnga trei v`i afluente (imaginea 14). La 100 m amonte de ultima confluen]` apare pe dreapta un grohoti[ dominat de un col] de stnc` (vezi [i imaginea
15). Urcnd pe grohoti[, cam la 20 de
metri fa]` de albie, ajungem la intrarea
Pe[terii din Valea Co]i (1600 m altitudine,
imaginea 16). De la stn` pn` aici am
f`cut 30 de minute.

Din cap`tul micului canion n podeaua c`ruia se deschide pu]ul de acces n


pe[ter` (imaginea 17), suind cam doi
metri se intr` ntr-o alt` cavitate, Pe[tera
Mic` din Valea Co]ilor (imaginea 18).
|ntre Pe[tera Izvorului din Valea Co]i
(2011/3) [i Pe[tera din Valea Co]i, Prul
Co]i \[i pierde \n 2-3 locuri o parte din
debit, \n talveg. De la Pe[tera din Valea
Co]i continund s` urc`m pe malul stng
geografic dep`[im zona cu cascade, apoi
urc`m tot spre dreapta, pn` ce ie[im \n
golul alpin, pe serpentine largi cu iarb`,
marcate cu triunghi albastru. De la pe[ter`
pn` \n {aua Apa Cump`nit` (1807 m),
unde vom \ntlni marcajul de creast`,
facem 40 minute. La sud-est de {aua Apa
Cump`nit` un refugiu din lemn ne poate
servi pentru popas.
Dac` urc`m pe Valea C1 (imaginea
14), vom putea vedea cteva zone cu
lapiezuri bine dezvoltate. Pe V`ile C2 [i
C3 vom constata c` apa dispare [i reapare
iar pe interfluviile aferente lor putem
ntlni depresiuni de tip dolin`.

11

Pe[tera mic`
din Valea Co]ilor
A fost descoperit` la 22 iunie 1975 de
Dan Nanu, Ic` [i Mihaela Giurgiu. Cartat`
pe 19 iunie 1976 de Gabriel Silv`[anu.
13,7 metri dezvoltare, 2,7 (-0,7/ +2) metri
denivelare, 13 metri extensie, indice de ramificare 1,05 (harta 18).
Intrarea ei este situat` cu circa doi
metri mai sus fa]` de pu]ul care permite
accesul n Pe[tera din Valea Co]ilor. Cavitate dezvoltat` n calcare, pe o diaclaz`.

Pe[tera din
Valea Co]ilor
A fost descoperit` de localnicii din
Cineni, care o semnaleaz` ziarului Scnteia; acesta public` o not` la rubrica Faptul
divers, n iunie 1975.
Pe 22 iunie 1975 cavitatea este explorat` de Ic` Giurgiu, Dan Nanu, Mihaela

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

{aua
Prislop
1600
traseu 49

15, 16 Intrarea \n Pe[tera din Valea Co]ilor.

foto: Ic` Giurgiu, Teo Schuller

12

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

17

Pe[tera din Valea Co]ilor

intrare

Sala Anticlinalului

ulciorul

Sala
Lacului

Sala cu bolovani

13

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

18 Harta Pe[terii mici din Valea Co]ilor.

Giurgiu [i Adrian Ionescu, membri ai Clubului de speologie "Emil Racovi]`" Bucure[ti. Pe 19 iunie 1976 este cartat` pe 339
metri, de Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu,
Mihaela Giurgiu. Dosarul cu datele topografiei se pierde [i cavitatea este recartat`
pe 9 septembrie 1984 de Ic` Giurgiu, Mihai Ducea, Teo Schuller: 360 metri dezvoltare, -21,26 metri denivelare.
Pe 21 iulie 1985, Ic` Giurgiu [i Gigi
Chiriloi mai carteaz` o galerie de 5 metri la
baza pu]ului de 6,35 [i descoper` - n urma
unui decolmataj important, efectuat n
extremitatea vestic` a s`lii de sub intrare un sistem de galerii pe care l apreciaz` la
32 metri dezvoltare. Pe 21 august 1985,
Mihai Ducea [i Teo Schuller carteaz` acest
sistem de galerii, ob]innd o lungime de
43,5 metri, cifr` care ridic` dezvoltarea
Pe[terii din Valea Co]ilor la 408,5 metri.
n octombrie [i noiembrie 1975,
Cercul de speologie Nyphargus Rmnicu
Vlcea a cartat cavitatea [i a publicat datele
culese sub denumirea de Avenul de pe Piciorul Boului, men]ionnd ca cifre morfometrice 600 m dezvoltare [i -25 m denivelare (Ghi]` Procopie, Nicolae Voicil` - Forma]iuni endocarstice n jude]ul Vlcea Studii [i cercet`ri de speologie, II, 1982,
Rmnicu Vlcea). Planul prezentat de ei l
putem numi doar schi]` c`ci orientarea,
forma [i lungimile galeriilor reflect` doar
aceast` idee de reprezentare.
n lista rezerva]iilor naturale din Romnia, pentru jude]ul Vlcea, localitatea
Cineni, apare propus (1983, Decret 348)
Avenul Piciorul Boului: suprafa]` 1 hectar,
categorie UICN III, tip speologic. n Legea 5 (Monitorul Oficial, 12 aprilie 2000),
privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului na]ional, la Avenul Piciorul Boului, pozi]ia 2784, este prev`zut` o suprafa]` de 0,1 hectare.
La Pe[tera din Valea Co]ilor se ajunge
urcnd n amonte de la stna Co]i, pe
prul cu acela[i nume. Dup` ce dep`[im
trei afluen]i pe dreapta, la circa 100 m
amonte de confluen]a cu ultimul dintre ei
[i la 20 metri altitudine relativ` se deschide n malul stng un scurt canion. n po-

deaua canionului se afl` pu]ul de acces n


Pe[tera din Valea Co]ilor (imaginea 16) iar
n zona superioar` a canionului p`trundem
n Pe[tera mic` din Valea Co]ilor.

Descriere

Pu]ul de acces n Pe[tera din Valea


Co]ilor (harta 17) are 8,5 metri [i poate fi
cobort pe o scar` speologic` amarat` de
pitoane fixate n fisurile existente la buza
acestui pu]. Aceast` comunicare cu exteriorul presupunem c` a survenit n urma
pr`bu[irii tavanului. Ajungem pe un con
de bolovani [i lemne de brad putrezite
care au servit unor vizitatori la coborrea
pu]ului de 8,5 m. Tot tavanul s`lii de la intrare prezint` urme de curgere sub presiune, acoperite cu mari suprafe]e cu vermicula]iuni.
n nord-vestul s`lii de la intrare (8 x 7
metri) se coboar` pe panta de bolovani
ntr-un sistem de galerii. Apar coralite pe
pere]i, montmilch [i argil` pe podea la cota
-12,75 metri. Cele trei galerioare s`pate
sub presiune, explorate deocamdat` pn`
la strmtorile reprezentate cu semne de
ntrebare, se pare c` merit` a fi ncercate
de continuat.
Din sala de intrare, spre nord, o pant`
puternic ascendent` conduce la cota -2,45,
zon` aflat` foarte aproape de panta cu bolovani de la exterior, pant` pe care se coboar` de la gura pe[terii la apa Co]ilor.
n estul s`lii de la intrare, urcnd o
s`ritoare de 1,5 m, p`trundem ntr-un culoar lung de 8 m n care se observ` scurgeri
par]ial corodate [i mici stalagmite.
Din sala de intrare spre cota -16,52
metri (sud) parcurgem o diaclaz` modelat` sub presiune, n pere]ii c`reia se observ`
straturile puternic nclinate dinspre sal`
spre cota ei minim`. Terminusul galeriei
este colmatat cu bolovani destul de mari.
La cota -18 de pe acest tronson apare o
ramifica]ie orientat` sud-vest nord-est,
dezvoltat` [i ea sub presiune, pe care se
ajunge la cota minim` a cavit`]ii, -21,26
metri; aici exist` cinci stalactite lungi de
10 cm [i groase de 1 cm. Zona punctului A
14

(cota -15,26 metri) comunic` impenetrabil cu s`li]a de la cota -12,77 metri. De la


aceast` ultim` cot`, o galerie strmt` [i
nalt`, cu p`mnt negru [i umed pe podea,
cu coralite pe pere]i, prezentnd nivele de
eroziune, meandreaz` pn` la cota -13,07
metri, unde continuarea este obturat` cu
bolovani. n zona punctului B se poate circula pe vertical` nspre galeria superioar`.
Aceast` galerie superioar` ncepe din
extremitatea sud-estic` a s`lii de la intrare,
cam de la cota -5,62 metri. Este nalt` [i
relativ larg`. Pe parcurs dep`[im mai multe s`ritori [i guri de pu]uri care comunic`
cu un nivel inferior. Dup` ce trecem (prin
opozi]ie) de gura pu]ului de 6,35 m ajungem la un sector orientat est-vest, din cap`tul c`ruia un mic l`cule] alimenteaz` prul care se dreneaz` spre Sala lacului.
Pu]ul de 6,35 este evitat de a fi cobort printr-unul din primele dou` pu]uri
care i urmeaz` mergnd de la el spre est;
de la baza lor se trece prin galeria care debu[eaz` n sala cu bolovani.
De la baza s`ritorii de 6,35 m se poate
p`trunde spre vest, pe o galerie lung` de
cinci metri, dezvoltat` printre bolovani
mari (nefigurat` pe hart`) sau spre sud,
printr-un pu] de doi metri [i apoi pe o galerie tot de doi metri (nedesenate), din
care se ajunge la baza s`ritorii de 2,2 m.
La fel ca [i n sala de la intrare, unde
partea ei vestic` nu poate fi clar determinat` din cauza acumul`rii de blocuri, Sala
cu bolovani prezint` n podea ngr`m`diri
care nu ne permit s` apreciem locul eventualelor continu`ri.
Din Sala cu bolovani (8 x 6 metri) se
ajunge spre vest n Sala lacului (10 x 4 m).
n partea ei sudic` se formeaz` temporar o
acumulare de ap` de circa 5 x 2 metri suprafa]`, adnc` de aproximativ 0,5 metri.
Pe podeaua acestei s`li s-a acumulat un
strat gros de argil`.
La nord de Sala lacului se p`trunde n
Sala anticlinalului (4 x 5 metri), care comunic` printr-un pu] de 11 metri cu galeria superioar` (imaginea 19). Pe peretele
nordic al acestei s`li se observ` straturile
unui anticlinal br`zdat de o fisur`. Calcarele cristaline n care este dezvoltat` Pe[-

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

tera din Valea Co]ilor apar aici superb eviden]iate, ca de altfel [i n culoarul care
leag` Sala anticlinalului de Sala lacului,
culoar cu cheia de bolt` pr`bu[it`. n Sala
anticlinalului exist` dou` locuri unde picur` abundent.

19 Pe[tera din Valea Co]ilor. La baza pu]ului


de 11 metri care d` \n Sala Anticlinalului, pe
culoarul de leg`tur` cu Sala Lacului.

foto: Ic` Giurgiu, Mihai Ducea

15

Pe[tera din Valea Co]ilor a fost s`pat`


ini]ial sub presiune [i apoi modelat` de o
curgere cu nivel liber a c`rei evolu]ie nu ne
este deocamdat` suficient de l`murit`.
Urmele acestor stadii sunt bine reprezentate n cavitate.
Dezvoltarea galeriilor este de 408,5
metri, denivelarea -21,3 metri, extensia 58
metri, indicele de ramificare 7,06. n perioada 22 iunie 1975 - 21 septembrie 1986 a
fost cea mai important` cavitate ca lungime din masiv, iar n intervalul 22 iunie
1975 - 30 iulie 1986 a de]inut [i recordul
de denivelare pentru Mun]ii F`g`ra[ului.
M`sur`torile de temperatur` f`cute
la 25 septembrie 1984 au indicat: 7 grade
n labirintul din sudul s`lii de intrare, 5
grade n Sala anticlinalului [i 4,5 grade n
Sala cu bolovani. La data respectiv` au fost
ntlni]i n pe[ter` circa 120 lilieci grupa]i
n special n Sala lacului [i Sala cu bolovani.
Tot pe 25 septembrie 1984 s-a observat c` ntreg debitul de ap` care trece prin
fa]a intr`rii n Pe[tera din Valea Co]ilor se
pierde ntr-un mic ponor aflat cu circa 800
metri aval [i reapare la exterior cu circa 100
metri mai la vale de Pe[tera Izvorului din
Valea Co]ilor, ntre ponor [i resurgen]` valea fiind complet seac`.

Arheologie

n iunie 1975 - la prima explorare a


Pe[terii din Valea Co]ilor f`cut` de Clubul
de speologie "Emil Racovi]`" Bucure[ti s-a descoperit un ulcior n zona central` a
cavit`]ii. El a fost luat din pe[ter` n iulie
1985 [i adus la Muzeul de Istorie al Romniei, unde lucra ca arheolog Bogdan Filipescu, membru al clubului. S-a apreciat,
dup` particularit`]ile n care a fost lucrat
ulciorul, c` vasul apar]ine perioadei feudale. Dar nu s-a dat spre publicare nici un
material deoarece, n lipsa unei alte descoperiri de acest fel, "nu s-au putut face similitudini" (?!).

V` ar`t`m \n PREMIER~
foarte multe locuri.
Pentru c` teritoriul romnesc
- montan [i peisagistic este att de pu]in cunoscut
\nct oricare dintre articolele
[i ghidurile noastre este
o premier` informa]ional`,
fotografic`, geografic`.
Articolele din revist` sunt ca elementele
unui mare dic]ionar.
Le putem folosi separat
dar v` indic`m [i leg`turi dintre ele
sau spre informa]ii importante.
Dorim s` v` ajut`m a descoperi diversitatea
[i \nsemn`tatea reliefului romnesc.

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Traversare Mun]ii Iezer Mun]ii F`g`r`[ului


text:

Dinu Boghez

(Rmnicu Vlcea)
fotografii:

Floriana Boghez

(Rmnicu Vlcea)

n zilele frumoase ale nceputului


de septembrie 2008, ne-am adunat n
autogara Cmpulungului. Din Bra[ov,
Bucure[ti [i Rmnicu Vlcea, suntem trei
care ne preg`tim de ,,traversarea mun]ilor ".
S`rim ntr-un taxi [i n scurt timp
iat`-ne la cabana Voina (vezi harta ntregului traseu la http://www.romania-natura.ro/node/24). Cteva scurte aduceri
aminte despre vechea [i micu]a caban`
de prin aceste locuri, acum oarecum tulburate de mul]imea [i zgomotul autoturismelor, un popas scurt pentru obliga]ia
unui prnz frugal [i iat`-ne pornind pe
drumul forestier din lungul V`ii B`trna.
Pe aici, atunci cnd ajunsesem prima oar` (1948, anul Olimpiadei de la
Londra), era doar firul apei [i n lungul ei
o potec`, care de 33 de ori se intersecta,
peste pun]i firave, cu apa cristalin`.
Atunci, de mult, fundule]ul unui ursule]
s`lta naintea noastr`, pn` cnd speriat
s-a pierdut n p`dure. Acum era doar pu]in praf pe drumul care r`nise muntele.
Pn` a nu ajunge la confluen]a Prului B`trna cu Salcia, ne prinde din urm` o ma[in` [i ne mai scute[te un pic din
drum. C`ldura mare a miezului de zi se
risipe[te repede atunci cnd, traversnd
apa praielor, p`trundem n r`coarea
p`durii. Marcajul punct albastru nu este
prea clar, aici, unde se ntlnesc praiele,
dar pn` la urm` nimerim drumul cel
bun. Ct`va vreme unduim de pe un mal
pe cel`lat [i pn` la urm` intr`m n p`durea b`trn` (imaginea 1), nc` nealterat` [i ncepem urcu[ul dur, strecurat pe
poteca dintre copaci.
Dep`[im zona fagului, apar brazii,
str`batem mici ochiuri de poian`, apoi
trecem prin zmeuri[ul crescut n locul
copacilor dobor]i de cine [tie ce vijelie.
Ne mai oprim din cnd n cnd ca s` ne
nfrupt`m din bobi]ele ro[ii de zmeur`,
pn` cnd, ntr-un tufi[, vedem iarba
17

mare t`v`lit` de odihna ursului n`imit [i


el la ce ne pl`cea nou`. Ne gndim s` nul deranj`m prea mult, pentru c` t`v`litura ierbii [i mirosul cam acri[or, ne-au
f`cut s` ne gndim c` nu putea fi prea
departe.
Apoi poteca ne poart` repede prin
ntortocheturile ei [i curnd intr`m n
jneap`nul n`l]imilor. Repede travers`m
firul C`]unului - a[a cum l [tiam dup`
nume la vremea copil`riei, de[i acum i se
zice Prul Iezerului - [i printre jnepenii
din ce n ce mai compac]i ne strecur`m
pe poteca dintre ei. Cnd apare prezen]a
insistent` a morenei, jnepenii se r`resc,
urcu[ul ajunge pe plai [i dup` ce l`s`m
pe dreapta poteca ce duce pe Piciorul
Iezerului, marcat` cu cruce albastr`,
ajungem la vechiul refugiu al Iezerului
(imaginea 2).
Arat` bine acum. Curat [i priciurile
chiar sunt confortabile. Amintiri multe
se leag` de casa de piatr` ridicat` la 2165
metri. Fusese construit` n primii ani de
dup` r`zboi (prin 1947; n 1948 nc` nu
avea yala montat`, iar dup` montarea ei
cheia se g`sea la vechea cabana Voina, la
nea Petrica Jderaru), cnd prim`ria adusese ntr-un anume loc din Cmpulung
materialele necesare [i f`cuse apel c`tre
cei care doreau s` le urce pe munte. {i,
greu de crezut ast`zi, mul]ime de oameni le-au c`rat pe poteca de la Voina,
tocmai n C`ldarea Iezerului. Aici, refugiul o dat` construit, avea s` aib` [i cabanier, pe nea Petric` Jderarul, care mai
mereu te ntmpina cu ceai cald [i cteo m`m`lig` fiart` n ap` de munte. {i
acum te bucuri de refugiul n`l]imilor,
dar parc` atunci...
Am petrecut o noapte nstelat` [i n
pragul zorilor ne-am preg`tit de plecare.
Aveam drum lung de f`cut pn` s` parcurgem coama care str`b`tea mun]ii. Nu
ne-am ndreptat pe poteca marcat` spre

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

18

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

1 P`durea B`trnei.

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

2 C`ldarea Iezerului.

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Crucea Ateneului [i apoi pe cea marcat`


spre Vf. Ro[u (2469 m), ci direct c`tre Vf.
Iezerul Mare (2462 m), urcnd prin spatele refugiului. Dup` ceva mai mult de 1
or` am ajuns pe vrful nalt de doar 2462
m, poate invidios pe apropiatul s`u, mai
ales dac` o fi auzit c` din ultimele m`sur`tori, acesta a mai crescut cu c]iva metri (imaginile 3, 4).
Am f`cut un scurt popas, scrutnd
z`rile, mai generoase c`tre P`pu[a [i mai
pcloase c`tre F`g`ra[ul spre care ne ndreptam. Piatra Craiului, argintie n
luminile apusului, acum, cnd soarele
s`ltase peste orizont, era doar o umbr`
ntunecat`. Doar Col]ii Cremenii (imaginea 5), palatul de cle[tar cu turnuri
aruncate spre cer, ap`ra n`l]imile mun]ilor cei mari c`tre care ne ndreptam.
Apoi, pe creasta pres`rat` cu stnc`rii,
mai urcnd, mai cobornd cte ceva,
ajungem n scurt` vreme pe vrful cel
mare, al Ro[ului, la cei 2472 m ct arat`
ultimele m`sur`tori.
Pn` n adncul Curm`turii Oticului
- 1863 metri, unde sper`m s` mai g`sim
izvorul, cobor[ul p`rea unul infernal. {i
nu m` ndoiam c` a[a era, c` doar l mai
f`cusem de cteva ori. C`tre Piscanu,
B`trna [i mun]ii nfr`]i]i Fr`cea [i Tambura, ramura nordic` a potcoavei Iezerului sfr[ea n Vrful P`pu[ii, iar de aici,
19

culmea prelung` a G`ina]ului Mare pierdea repede din n`l]ime c`tre culmile
domoale ale Dobria[ului.
Am nceput cobor[ul, printre blocurile aruncate haotic n calea noastr`.
Ne-au re]inut aten]ia c]iva turi[ti ce-[i
f`cuser` tab`r` peste noapte n prima
n[euare din cale. Ceva mai trziu, cnd
ne-am apropiat unii de al]ii, am schimbat
cteva vorbe despre traseele fiec`ruia.
Doreau s` ajung` n Piatra Craiului [i nu
se hot`rser` dac` s` apuce pe culmile
Dracsinului sau Cascue sau s` coboare
c`tre lunga traversare prin p`durile
Mrei, }efeleic`i [i a muntelui cu denumire neacademic`.
Pentru noi alte minun`]ii ncepeau
s` se arate. {i prima dintre ele a fost C`ldarea Boarc`[ului (imaginea 7), cu ochiurile de ap` sclipitoare ascunse printre
tufe de jneap`n. Privirile se pierdeau
c`tre paji[tea mut`toarei stnei din Valea
Vladului, acolo unde alt`dat`, ajun[i din
ntmplare, petrecusem o noapte nstelat`. Coborm acum vertiginos printre
tufele de jneap`n care ne ntmpin` pe
Muchia Ro[ului.
Apoi ajungem la Izvorul Oticului, n
Curm`tura cu acela[i nume - 1863 m,
izvor cu ap` cristalin` [i rece, atta ct`
mai era dup` seceta asta. Aveam s` constat`m mai trziu c` fusese singurul izvor

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

3 Dinu Boghez.

4 Floriana Boghez.

20

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

5 Col]i Cremenii.

6 Iezerul Mic [i C`]unul.

21

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

7 C`ldarea Boarc`[.
ntlnit n calea lung` pe care ne-o alesesem. Am z`bovit aici scurt` vreme. Cu
evlavie aproape, am p`[it peste firul
izvorului din Otic, dup` care [tiam c` am
p`truns n Mun]ii F`g`ra[ului (imaginile
8, 9, 10).
Am privit ndelung poteca bine nfipt` n coasta muntelui, pe sub Vrfurile
Oticului, pn` c`tre n`l]imile Mezei,
muntele cu trei cocoa[e, din care cea mai
nalt` se ridic` la 2113 m. naintea urc`rii
pe coastele Mezei, ne-am odihnit n [aua
nalt` a P`i[ului, privind abrupturile
F`g`ra[ilor, bine conturate [i mai ales
ndep`rtata Curm`tur` a Br`tilei ce se
z`rea pierdut` printre vrfuri nalte.
De abia dup` aceea am abordat serpentinele largi ale potecii pastorale,
urcnd mai nti pe primul dintre vrfuri
[i apoi ocolindu-le pe celelalte, pe versantul sudic. Pn` aici ne-a c`l`uzit poteca clar` nscris` pe coasta muntelui [i
foarte rarii stlpi de marcaj, rugini]i, cu
vopseaua de pe ei c`zut` de mult, dar
totu[i utili, acum, pe timp luminos (dar,
pe cea]`, g`sirea lor r`mne problematic`). Mergeam lini[ti]i pe poteca bine
nfipt` n coasta muntelui, cnd, deodat`, un fream`t prin iarb` ne-a atras
aten]ia. ntlnisem un pui de viper` ie[it
22

la odihna c`ldurii soarelui tomnatec. Probabil mai erau [i al]ii, dar numai pe el
l-am v`zut, pn` cnd s-a ascuns n scorbura p`mntului de unde venise.
Am continuat drumul ceva mai
aten]i [i cobornd am ajuns n {aua Mezea, adnc`, la 1865 m. Acolo ne-am luat
masa de prnz. Era trecut de ora 14 [i
mergeam de mai bine de 7 ore. Mai departe, doar un dmb am mai avut de trecut [i ne-am ntlnit cu prima turm` de
oi din acea zi. L-am ntrebat pe cioban
cum se cheam` locul n care eram. Mi-a
r`spuns scurt: Plaiul Br`tilei.
Ne-am desp`r]it [i am nceput s`
urc`m panta din fa]a noastr`. Pe ici pe
colo erau c]iva brazi, apoi au nceput
jnepenii. De potec` nici vorb`. Urcam
mereu, c`utnd fire de potec` [i uneori
parc` o identificam sub cr`cile ncurcate
ale jepilor. Poate noi gre[isem angajndune pe versantul estic al muntelui, poate
poteca prea pu]in umblat` s-o fi pierdut
n timp, cert este c` bjbiam. Poate ar fi
fost mai bine s` urc`m pe creast`. Nu neam lini[tit dect atunci cnd am z`rit
primul stlp de marcaj. Apoi altul [i nc`
vreo doi. Erau rugini]i, cam apleca]i, dar
ne-au condus pn` cnd am ie[it din
p`durea nclcit` a jepilor.

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

8 Drumul spre Mezea (dinspre Mun]ii Iezer).

9 Vrfurile Oticu [i Mezea (venind dinspre Mun]ii Iezer).

23

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

10 Drumul spre Vrful Mezea (venind dinspre Mun]ii Iezer).


De aici ncolo, poteca ciob`neasc`,
bine conturat`, dar vizibil neumblat`, se
desf`[ura pe versantul r`s`ritean al
C`]unului. Ie[isem din prima [i singura
de altfel enigm` a zilei. Vrful C`]unului
era deasupra noastr` la 2206 m, o cupol`
imens` cu cteva stnci r`zle]ite pe el.
Str`b`tnd calea clar` a potecii ciob`ne[ti, am ajuns ntr-o [a, care-l desp`r]ea
de alt vrf, poate tot C`]un - pe hart` nu
mai figureaz` un altul. Aici, pe o piatr` pe
care unul dintre noi tocmai c`lca, am v`zut urmele firave ale vechiului marcaj triunghiu ro[u. Nu exagerez dac` spun c`
din Curm`tura Oticului pn` aici nu v`zusem mai mult de zece astfel de semne.
Cu siguran]`, cineva ar trebui s` se ocupe
de remarcarea acestui traseu deosebit.
Cnd am cobort acest al doilea
C`]un - 2198 m, m-am ndreptat hot`rt
la izvorul pe care-l [tiam, aflat la nceputul altui urcu[. Era aici, acum, doar
oglinda unei b`l]i st`tute. Nici urm` de
izvor. Nu r`m`sesem f`r` ap`, dar frumuse]ea izvorului de alt` dat`, disp`rut
acum la vreme de secet`, mi-a l`sat o
umbr` de triste]e.
Mai departe aveam de mers pe
Coasta Br`tilei - 2274 metri (imaginea
11). O turm` aflat` n cale, bordeiul acesteia [i cinii mul]i pe care-i vedeam ne24

au cam ngrijorat. Un cioban a ie[it din


bordei, a strunit cinii, a schimbat cteva
vorbe cu noi [i am putut ajunge lini[ti]i
n Curm`tura Br`tilei (imaginea 12),
dup` care alergasem nc` de diminea]`.
Cnd am ajuns, trecuser` aproape 11 ore
de cnd plecasem din refugiul din C`ldarea Iezerului. Se adunase n noi oboseala
unui drum lung, cu soare mult [i pe
alocuri c`ldur` torid`, uneori cu nori
negri ce ne speriaser` oarecum, dar una
peste alta, avusesem parte de o zi frumoas` n care str`b`tusem locuri de care
arareori ai parte.
n Curm`tura Br`tilei s` tot fi stat
vreo jum`tate de or`. Trebuia s` coborm. Nici nu [tiam bine cam unde o s`
dormim. Poate la stn` - trebuia s` fie
una n vale, poate la casa de vn`toare, pe
prisp`, a[a cum c`p`tasem informa]ii
anul trecut de la ciobanii din Vi[ti[oara.
A[a c` ncepem cobor[ul. Sub noi se
profila o c`ldare glaciar`, cea a Dejanilor,
care la prima vedere nu era mai prejos
dect cea din Valea Smbetei. {i nimic
nu ne-a n[elat a[tept`rile.
Imediat sub creast`, ][nind din
piatr`, un frumos izvor cu ap` rece, Izvorul Radului. O potecu]` firav` ne-a condus pn` la el. Mai departe, poteca bine

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

11 Vrfurile Br`tila (n dreapta) [i Ludi[orul (n stnga) (v`zure venind dinspre Mun]ii Iezer).

12 Curm`tura Br`tilei, pe creasta principal` a F`g`ra[ului (v`zut` venind dinspre Mun]ii Iezer).

25

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

13 Coborre prin C`ldarea Dejanilor, c`tre nordul Mun]ilor F`g`ra[ului.

14 Valea superioar` a Dejanilor, v`zut` dinspre nordul Mun]ilor F`g`ra[ului.

26

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

marcat` cu triunghiuri ro[ii ne-a purtat


pe fa]a muntelui, prin grohoti[ [i stnc`rii, cnd umblnd pe brn`, cnd cobornd n serpentine strnse. Coborm prima treapt` glaciar`. Nu departe de firul
apei, pe cel`lat mal, se afl` un bordei ciob`nesc. Nu pare un loc de nnoptat convenabil. Mergem mai departe [i coborm
cealalt` treapt` glaciar`. De data asta
atingem firul prului, acum devenit
adev`rata ap` a Dejanilor. Apoi poteca se
dep`rteaz` pe malul stng geografic, urc`
pu]in [i ncepe s` coboare accentuat.
Suntem n zona arini[ului.
n scurt` vreme ntlnim brazii [i n
vale z`rim serpentinele unui drum forestier. Ne apropiem de locul n care ar
trebui s` g`sim casa de vn`toare. Pn`
atunci, n jurul unui foc, ntlnim un
grup de oameni veni]i s`-[i petreac` ziua
de odihn`. Ne n]elegem bine cu ei, c`
doar sunt nem]i reveni]i n ]ar` [i conversa]ia se leag` bine, ca ntre oameni iubitori de natur`.
Mai jos, un foi[or de vn`toare. Cteva vorbe schimbate n jurul focului, o
scurt` incursiune la foi[or - posibil loc de
nnoptat, dar pn` la urm` accept`m invita]ia de a cobor n satul Dejani mpreun` cu grupul ntlnit. Dar pn` atunci
am mai avut de a[teptat, mica petrecere
prelungindu-se. Oboseala [i spunea cuvntul, dar ne gndeam la pensiunile de

15 Bujor, rododendron de septembrie.

27

care, ne spuseser` nem]ii no[tri, Dejanii


nu duceau lips`.
Drumul forestier lung, de 9 km,
pn` n Dejani a trecut repede, f`r` s`
vedem nimic n afara cochetei case de
vn`toare - sau ce-o fi fost, ntr-adev`r cu
terasa pe care ne gndisem s` nnopt`m,
dar pardosit` cu gresie, cam r`coroas`.
Stna, p`str`v`ria, amintite n ghiduri
turistice, nu le-am z`rit, sau poate ntunericul o fi fost de vin`.
Cnd am ajuns la drumul asfaltat
periplul nostru s-a apropiat de sfr[it.
Amfitrionii no[tri ne-au condus la pensiunea de care amintiser`, care s-a dovedit
confortabil`, cu ap` cald` [i du[ul care
ne-a odihnit dup` oboseala lungului [i
frumosului traseu pe care-l f`cusem. Diminea]a, dup` ce gazda ne-a mbiat la o
cafea aburind` [i ne-a poftit s`-i c`lc`m
pragul [i alt` dat`, ne-am luat r`mas bun
[i am ntins pasul c`tre gara F`g`ra[ului.
Aveam pn` acolo 18 km [i speram
s` nu-i facem pe to]i pe jos. Cam a[a s-a
[i ntmplat. La nceput pe jos, apoi cu
un c`ru]a[ amabil - nu [tiu dac` [i-o fi
ntrebat [i calul de nc`rc`tura asta suplimentar` [i n sfr[it ultimii 15 km cu alt`
c`ru]`, auto, care ne-a debarcat exact la
gara din F`g`ra[. Trenuri diferite ne-au
purtat spre locurile din care venisem fiecare. Pe drum, cu siguran]` dep`nam
amintirile unei excursii greu de uitat.

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Valea/ Canionul lui Stan


text: Ic` Giurgiu
fotografii:

Cosmin Ursu, Radu C`linescu,


Ic` Giurgiu, Emilia Marinescu
(Bucure[ti)

1 Mircea Vl`dulescu

3 Radu C`linescu

4 Cosmin Ursu
12 octombrie 2008
La ora 9,20 plec`m pe Valea lui
Stan (imaginea 6). Echipa: Mircea
Vl`dulescu, Emilia Marinescu,
Radu C`linescu, Cosmin Ursu,
Ic` Giurgiu (imaginile 1-5).
Intercept`m Valea lui Stan imediat aproape de cap`tul ei din
aval, anume venind pe drumul
transf`g`r`san (imaginea 7) (de la
aproximativ kilometrul 59,5 pn`
la Blea) acolo unde soseaua asfaltat` face un ac de p`r de 180 grade
(imaginea 8); altitudinea este aici
de aproximativ 800 de metri.
Debitul V`ii lui Stan trece pe sub
28

2 Emilia Marinescu

5 Ic` Giurgiu
podul pe care se ntinde [oseaua
asfaltat`.
Descrierea traseului o facem n
sensul de urcare pe vale; asta
nseamn` c` de oricte ori spunem
- de exemplu - malul drept, n
realitate va fi vorba de malul stng
geografic.
La circa 10 metri distan]` de
[osea apare prima amenajare hidrotehnic` de pe Valea lui Stan.
Un fir de potec` urc` prin dreapta
ei, chiar pe ea, printr-o zon` cu
foarte multe gunoaie si resturi.
ntre zidul acestei amenaj`ri [i

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

6 Valea lui Stan [i perimetrul adiacent. Extras din lucrarea Mun]ii F`g`ra[ului,
de V. B`l`ceanu, Mihai Cicotti, Emilian Cristea (Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1975).
[osea pot fi parcate 2-3 autoturisme (imaginea 8).
Imediat ce am urcat pe zidul
primei amenaj`ri hidrotehnice nu
trebuie s` ne l`s`m "fura]i" de
poteca care se duce spre dreapta,
urcnd, ci vom cobor spre stnga,
la firul apei. Aici vom g`si fixat`
pe un pom o pl`cu]` metalic` pe
care este precizat c` traseul a fost
reamenajat, n anul 2008, de
ATGR [i Montan Delta Club. V`
spunem de acum c` n cele cteva
locuri de pe parcurs unde s-a
29

intervenit pentru mbun`t`]iri


acestea au fost necesare [i sunt
binevenite. Dar o parte dintre
aceste cteva recente amenaj`ri
vor fi distruse de perioada de iarn`
[i apoi de apele mari din timpul
topirii z`pezilor.
Imediat dup` ce am trecut, pe
dreapta, de prima amenajare hidrotehnic` [i am ajuns la firul
apei, se vede a 2-a amenajare hidrotehnic` (imaginea 9). Pe
aceasta o vom ocoli prin partea
stng`, acolo unde ne ajut` s`

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului


7 Drumul Transf`g`r`[an,
urcnd spre Valea lui Stan.

8 Debutul V`ii lui


Stan, din drumul
Transf`g`r`[an. Aici,
malul ei stng geografic,
cu locul de parcare a
autoturismelor.

30

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

9 Adoua amenajare
hidrotehnic` de pe
Valea lui Stan. Se urc`
pe stnga cum privim,
acolo unde este [i o
prim` scar` metalic`.

suim pe buza ei o prim` scar`


metalic`. Sc`rile metalice, stlpii
metalici ai balustradelor care urmeaz` [i cablurile care alc`tuiesc
balustradele dateaz` din perioada
de construc]ie a barajului de la
Vidraru, atunci cnd debitele de
31

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

pe v`ile adiacente viitoarei acumul`ri au fost captate [i dirijate


prin tunele c`tre viitorul mare
volum de ap`.
Dup` circa 20 de minute de la
pornirea pe vale (vezi imaginile

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

10, 11 Pe Valea lui Stan, n


amonte de a doua amenajare
hidrotehnic`, acolo unde panta
este mic` [i peisajul divers.

32

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

12, 13 Pe Valea lui Stan,


n amonte de a doua
amenajare hidrotehnic`,
ncep s` apar` mici c`deri
de ap` [i lacuri cu
suprafa]` mic`.

33

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

14 Pe Valea lui Stan, n amonte


de a doua amenajare hidrotehnic`,
rocile au fost lustruite de c`tre
debitul solid [i lichid abundent
care venea dinspre amonte (acum,
dup` construirea barajului Vidraru,
mult redus, prin captare).

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

10-14), dup` aproximativ 300


metri pe care talvegul nu are pant` mare, ajungem la un mic lac
spre care cade un pic apa (imaginea 15): o balustrad` este fixat`
pe partea dreapt`, \n sensul de
mers (dou` bidoane sunt legate
de un pilon metalic).
Mai avem repere de orientare
pe acest traseu pe care l descriem
aici, repere care vor rezista par]ial
sau total \nc` ceva luni de zile,
anume o succesiune de f[ii de
plastic, colorate, ag`]ate de copaci.

34

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

15 n acest punct al v`ii trebuie s`


urc`m pe panta din dreapta, acolo
unde z`rim dou` bidoane prinse de
un pilon metalic.
La 830 metri altitudine sosim la
baza ctorva mici c`deri de ap`; o
balustrad` lung` este pe partea lor
dreapt`. Dup` ce ajungem la cap`tul balustradei urmeaz` un lac n
care vine, pe un jgheab, o cascad`
n pant` (Cascada A)(imaginile
16, 17). Urc`m pe partea stng` a
acestui lac, ajuta]i de o balustrad`.
Sosim pe buza de piatr` a cascadei
din imaginea 17, acolo unde prul vine dintre pere]ii unei chei nguste, cu ap` adnc` de c]iva zeci
de centimetri n mai multe locuri
(vezi imaginea 20, cheie pe care o
numim B).

35

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

16, 17 Cascada A se ocole[te pe stnga


cum urc`m, acolo unde o amenajare
metalic` u[ureaz` trecerea.

36

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

18 Din pere]i sosesc mici afluen]i,


cu debite sc`zute toamna.
37

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

19 Afluen]ii care vin din pere]i ne ndeamn`


ca s` ne gndim c` [i n amontele lor pot fi
trasee interesante de str`b`tut.

38

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

20 Deasupra Cascadei A este debutul dinspre


aval al Canionului B (pe care l ocolim, cum
privim \nspre amonte, pe stnga, acolo unde
sunt amenajate balustrade). Nici parcurgerea
lui nspre amonte, direct pe firul apei, de[i ne
vom uda pu]in, nu este de neluat n seam`.

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Cheia B va fi ocolit` pe stnga


n sensul de urcare, ajuta]i fiind
de o scar` metalic` [i apoi de o
lung` balustrad` care m`rgine[te
o potec` s`pat` n piatr` pe aproximativ 150 metri lungime, cale
care ne poart` sus de tot fa]` de
firul apei (pe care nici nu-l prea
mai z`rim). n cap`tul ei dinspre
amonte poteca coboar` la firul
v`ii, aici larg` (imaginea 21). nspre aval de imaginea 21 pere]ii se
apropie [i merit` s` parcurgem ct
mai mult din cheia B, acolo unde
peisajul este spectaculos. Apa va
avea unele locuri adnci, fapt firesc pentru un asemenea relief
(imaginile 22-28).
39

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

21 n amonte de Canionul B (Cascada A) ajungem n acest loc de pe Valea lui Stan. Dac` am optat
ca de la Cascada A s` ocolim Canionul B pe malul lui drept geografic, folosind amenaj`rile existente, din acest punct al v`ii putem cobor n Canionul B, ca s` vizit`m partea lui dinspre amonte.
40

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

22 n Canionul B, venind dinspre amonte.


41

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

23 n Canionul B, venind dinspre amonte.


42

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

24 n Canionul B, venind dinspre amonte.


43

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

25 n Canionul B,
venind dinspre amonte.

44

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

26 n Canionul B,
venind dinspre amonte.

45

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

27 n Canionul B, venind dinspre amonte.


46

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

28 n Canionul B, venind dinspre amonte. Afluen]ii care sosesc de pe ambele p`r]i ale V`ii lui Stan, dar nu numai ei,
ne duc cu gndul la ct de spectaculoase trebuie s` devin` unele por]iuni ale v`ii n perioada cu temperaturi negative.
47

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro


Relu`m parcurgerea c`tre
amonte a V`ii lui Stan. La 880
metri altitudine ajungem la baza
unor cascade (Cascadele C) (ima-

ginea 29) [i vedem c` una dintre


sc`rile pe care trebuie s` le urc`m
trece de pe un mal pe altul al apei.
Deasupra acestor cascade (ima-

ginile 30-33) vom sosi la 900 metri altitudine.

29 Iat`-ne ajun[i la Cascadele C.


48

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

30 Cascadele C. Cnd am urcat pn` la buza treptei de jos,


ncepe s` se dezv`luie treapta de sus a cascadelor.

49

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

31 Cascadele C. Singurul punct mai dificil


de trecut este nainte de a sui pe scara ce
trece de pe un mal pe cel`lalt, asta din
cauz` c` trebuie s` fim aten]i cum punem
piciorul pe treapta dinaintea acestei sc`ri.

50

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

32, 33 Cascadele C, partea lor superioar`,


privit` dinspre amonte.

51

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro


Dup` doar 30 de metri parcur[i
c`tre amontele v`ii dup` Cascadele C (imaginile 34-36) iat`-ne

pe marginea unui lac de circa 8


metri diametru n care cade o cascad` de 6 metri n`l]ime (imagi-

52

ghid Mun]ii F`g`ra[ului


nea 37) (Cascada D). O scar`
metalic` ne ajut` s` urc`m prin
dreapta cascadei.

34 Ne dep`rt`m, spre amonte, de Cascadele C.

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

35 Ne dep`rt`m, spre amonte, de Cascadele C.


Cteva sumare amenaj`ri existente n aceast` zon`
vor fi puternic modificate de viituri, z`pad` [i ghea]`.

53

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

36 Ne dep`rt`m, spre amonte, de Cascadele C. Dup`


ngr`m`direa de bolovani, urmeaz` o zon` pitoreasc`,
cu apa prins` ntre blocurile de pe lateralul ei.
54

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

37 Cascada D, [ase metri n`l]ime.


Sunt amenaj`ri metalice pe partea
dreapt` a apei.

Urmeaz` alte cteva praguri pe


care trebuie s` le dep`[im (vezi ca
exemplu imaginea 38), printre
mari bolovani, locuri unde amenaj`rile existente (trunchiuri de

55

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

lemn sau balustrade din cordelin`) vor deveni nesigure sau vor
dispare dup` cre[terea debitelor
sau c`derea z`pezii.

38 Chiar dac` unele amenaj`ri


(din lemn sau cordelin`) ale
traseului pot fi par]ial sau total
distruse de viituri sau nghe],
sunt solu]ii ca s` trecem spre
amonte, chiar dac` ne ud`m
pu]in la picioare. Dac` alegem
s` parcurgem traseul nc`l]a]i cu
cizme ne mi[c`m mult mai lejer
prin zonele ude, dar vom sim]i
prin talpa lor mai acut contacul
cu unele trepte metalice ale
amenaj`rilor. Dac` ne nc`l]`m
cu bocanci nu ne deranjeaz`
atuci cnd punem pasul pe
treptele metalice dar vom fi mai
expu[i la ud`tur`; [i, la o adic`,
dac` ne ud`m ici-colo, sau ud`m
bocancii ce mare necaz?
Echipamentul este luat ca s` ne
protejeze, s` ne apropie de
natur`.

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro


Urc`m apoi o scar` aflat` pe
stnga v`ii [i ajungem la 925 metri
altitudine, la baza a dou` cascade

(Cascadele E), de 2 [i apoi de 8


metri (vezi imaginile 39-44). Prima cascad` se urc` pe stnga, a

39, 40 Ne apropiem de
Cascadele E.

56

ghid Mun]ii F`g`ra[ului


doua (vezi imaginea 43) pe dreapta.

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

41 Cascadele E. Cea de jos se ocole[te pe amenajarea din stnga


ei cum urc`m, cea de sus pe amenajarea din dreapta ei.
57

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

42 Cascadele E. S` reamintim c` poza este


f`cut` la debite sc`zute.

58

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

59

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

43 Cascadele E. Ascensiune spre buza lor.

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

44 Cascadele E. C`derea de ap` superioar`.


60

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro


La 945 metri altitudine pere]ii
v`ii se apropie, apa este adnc`

(la debite mici) de c]iva zeci de


centimetri, dar doar pe distan]`

45 Amonte de Cascadele E.
Aici merge s` trecem n
picioarele goale, solul nu
este prea col]uros.

61

ghid Mun]ii F`g`ra[ului


scurt` (imaginea 45).

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro


Ajungem la o cascad` de 3 metri
(imaginea 46, Cascada F), care are
o scar` pe stnga ei. Urmeaz` o
potec` cu balustrad`, pe malul

46 Cascada F.

stng al apei (imaginea 47), lung`


de circa 100 de metri. La cap`tul
ei revenim la firul v`ii [i dup` 5
minute sosim la baza unei ame-

62

ghid Mun]ii F`g`ra[ului


naj`ri hidrotehnice (960 metri
altitudine) care capteaz` debitul,
dirijndu-l spre Lacul Vidraru
(imaginea 48).

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

47 Deasupra Cascadei F.
63

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

48 Amenajarea hidrotehnic` de
la 960 metri altitudine care
capteaz` debitul V`ii lui Stan,
dirijndu-l spre Lacul Vidraru.

Urc`m pe construc]ia din beton


pe dreapta (vedere foarte frumoas` c`tre col]ii de stnc` din aval imaginea 49) [i continu`m n
amonte de ea, tot pe dreapta apei
(imaginea 50). F[iile de plastic
care ne arat` direc]ia de urmat ne
conduc pe malul cel`lalt al apei,
pe o potec` aflat` nu departe de
talveg. Dup` aproximativ 3-400
de metri parcur[i n amonte de la
amenajarea hidrotehnic`, de pe
stnga (!) geografic` a v`ii sose[te
un afluent (990 metri altitudine)

64

pe care la nceput l putem b`nui


c` este doar un mic bra] al v`ii
principale; am traversat apa pe
partea ei dreapt` n sensul nostru
de mers. G`sim o s`geat` indicatoare pe un pom (ie[ire spre C`lug`ri]a - imaginea 51) [i apoi vedem cum panta afluentului cre[te. Pe malul s`u drept geografic
(stnga n sensul nostru de mers)
o potec` ascendent` devine din ce
n ce mai clar`, ba chiar este m`rginit` de balustrade din lemn.

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

49 De pe amenajarea hidrotehnic` de la 960


metri altitudine vedem, spre aval, col]i de
stnc` din versantul stng al V`ii lui Stan.
65

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

50 |n amonte de amenajarea hidrotehnic`


de la 960 metri altitudine dispare aspectul
de canion al V`ii lui Stan. Pe aici, toamna
[i prim`vara, p`durea arat` ncnt`tor.

66

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

51 Ie[irea spre C`lug`ri]a este semnalat` de o tabl` fixat` pe un copac.


Dac` acest reper va dispare, datele de
orientare pe care vi le-am furnizat n
text ar fi suficiente ca s` ie[i]i spre
barajul Vidraru.
De la firul V`ii lui Stan urc`m
pe aceast` potec` cam 20-30 de
minute, pn` ntr-o poian` lung`
(1150 metri altitudine, punct maxim pe care l atingem pe acest
parcurs fa]` de locul de unde am
intrat pe Valea lui Stan), nconjurat` de p`dure, poian` care se
ntinde pe vreo 300 de metri [i
este pe cump`na de ape dintre
Valea lui Stan [i Valea C`lug`ri]a

67

(imaginile 52-54).
Cam la jum`tatea poienii se afl`
un foi[or de vn`toare. Mergem
pn` n cap`tul opus al poienii [i
descoperim u[or o potec` n coborre (imaginea 55), nso]it` de un
nceput de vale [i de un fir de ap`.
Poteca devine n curnd drum forestier nierbat [i firul v`ii se
adnce[te n dreapta noastr`.

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

52, 53 Poiana cu foi[or de vn`toare (iat`-l n stnga, la marginea p`durii) de pe cump`na de ape dintre Valea lui Stan [i Valea C`lug`ri]a (aici, v`zut` n
sensul traseului, venind din Valea lui Stan).

68

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

54 Poiana cu foi[or de vn`toare de pe cump`na de


ape dintre Valea lui Stan [i Valea C`lug`ri]a (aici,
v`zut` n sensul invers al traseului descris, venind
din Valea C`lug`ri]a).
Apreciem c` parcurgerea n sens invers a traseului
este un pic mai dificil` pentru c` ne-ar lua mai mult
timp intrarea dinspre amonte n Valea lui Stan, din
cauza reperelor parc` mai greu de identificat.

69

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

55 Din poiana cu foi[or de vn`toare de pe


cump`na de ape dintre Valea lui Stan [i Valea
C`lug`ri]a coborm spre drumul forestier, pe o
potec` mai larg` sau ngust`, ntins` prin p`dure.

70

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro


La 1010 metri altitudine ie[im
n drumul forestier care ne va dirija c`tre [oseaua neasfaltat` de pe
malul drept geografic al Lacului
Vidraru. Pn` aici (1100 metri altitudine), de la nceputul c`l`toriei
noastre pe Valea lui Stan facem 35 ore.
Mai avem nevoie de nc` o or`
pn` sosim la barajul Vidraru. Pn`
atunci, pe drumul forestier care

coboar` spre [oseaua neasfaltat`


de pe malul drept geografic al
Lacului Vidraru, l`s`m pe stnga
un complex de locuit/ agreement,
acum p`r`sit.
Apoi, dup` ce am ajuns pe
[oseaua neasfaltat` de pe malul
Lacului Vidraru, va veni din
dreapta noastr`, bogat n debit,
trecut printr-o amenajare hidrotehnic`, cobornd pe o cascad` n

ghid Mun]ii F`g`ra[ului


pant` lung` de sute de metri,
[uvoiul apelor \nghi]ite n amontele V`ii lui Stan, la captarea pe
unde am trecut.
Continu`m pe [oseaua neasfaltat` [i spre dreapta se desfac faldurile Lacului Vidraru (imaginile
56-57), l`snd privirea s` urce
pn` pe creasta principal` a Mun]ilor F`g`ra[ului, la Vrful Lespezi
(imaginea 58).

56 Golf al Lacului Vidraru pe care-l ocolim n


drumul spre barajul cu acela[i nume. El este
alimentat de o cascad` n pant` lung`, de
sute de metri, [uvoiul apelor \nghi]ite n
amontele V`ii lui Stan la captarea pe unde am
trecut.

71

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

57, 58 De pe barajul Vidraru sau de pe marginile


Lacului Vidraru, atunci cnd este senin privirea
ajunge pn` pe creasta principal` a F`g`ra[ului, la Vf.
Lespezi, cel cu pe[teri multe n partea lui somital`.

Lespezi
2517 m
trasee
7, 57, 60

72

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro


Pe malul cel`lalt al lacului vedem debarcaderul (imaginea 59)

59, 60 Malul stng geografic al Lacului Vidraru,


imediat n amonte fa]` de baraj.

73

ghid Mun]ii F`g`ra[ului


[i construc]iile din zona "omului
cu fulgere" (imaginile 60-61).

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

61 Omul cu fulgere, pe stnga geografic a


barajului Vidraru.

Sosim pe barajul Vidraru. Pentru amatorii de escalad`, pe malul


drept al lacului sunt amenajate
cteva trasee pe naltul perete de
beton al parc`rii.

Apoi, pe [oseaua asfaltat`, trecem prin tunele scurte [i coborm


c`tre debutul din aval al V`ii lui
Stan, acolo de unde a nceput c`l`toria noastr`. Pn` acolo facem
vreo 30 de minute, prilej de a ad-

74

mira, de la altitudinea ei, Cetatea


Poienari (imaginile 62-64). Este
cea mai bun` perspectiv` asupra
acestui monument istoric.

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

62 Cetatea Poienari, pe malul drept geografic


al Arge[ului, v`zut` pe m`sur` ce ne apropiem
de cap`tul din aval al V`ii lui Stan.

75

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

Natura Romniei, nr. 10, ianuarie 2009; www.Romania-natura.ro

ghid Mun]ii F`g`ra[ului

63, 64 Cetatea Poienari, pe malul drept


geografic al Arge[ului, v`zut` pe m`sur` ce ne
apropiem de cap`tul din aval al V`ii lui Stan.

Recomand`ri/ rug`min]i.

Parcurge]i Valea lui Stan numai pe


vreme care exclude apari]ia viiturilor. Evita]i perioadele de iarn`
sau cele \n care pot c`dea de pe
versan]i, din cauza schimb`rilor
de temperatur`, straturi de z`pa-

d` sau ghea]`. Nu-i r`u s` ave]i la


dumneavoastr` o cordelin` sau
coard` cu care s` face]i asigurare,
n locurile unde ei ar solicita, pentru colegii care au ceva probleme
de echilibru. ncerca]i nainte de a
v` l`sa cu toat` greutatea pe unele
76

amenaj`ri (metalice, din lemn sau


cordelin`) care este starea lor. Dac` o anume amenajare s-a deteriorat [i a devenit astfel periculoas`
pentru siguran]a dumneavoastr`
nu ezita]i s` v` ntoarce]i din
traseu.

Locurile la care
v` invit`m s` visa]i
sunt reale.
Avem ast`zi acces - prin televiziune, pres`, carte [i Internetla multe locuri din lume,
dar nu [i la diversitatea peisagistic` a teritoriului Romniei.
Pentru c` este u[or s` \nf`]i[ezi - cu date pu]ine - regiuni unde romnii
nu vor merge s` verifice informa]ia; pentru c` aducerea \n prim plan a
datelor la zi, cu h`r]i [i imagini, despre teritoriile noastre
necesit` mult` minu]iozitate.
Revista NATURA ROMNIEI nu omite ce este important
[i actual \n spa]iul geografic romnesc, ofer` ilustra]ie extrem de bogat`,
\n premier` detaliat explicat`, face trimiteri la bibliografie.
{i este astfel preg`tit` \nct s` fie prieten de nelipsit la drum,
color sau alb-negru, listat` par]ial sau total.
Revista ofer` [i ample spa]ii de publicare pentru cei care
nu-[i pot permite cheltuielile impuse de editarea [i difuzarea unor lucr`ri,
mai ales despre regiunile considerate "neinteresante"
din punct de vedere geografic, turistic, istoric.

Pute]i verifica
cu \ncredere pe teren.