Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR

FACULTATEA DE ISTORIE
Femeile din Armata Romn
Mini de fer n mnui de
catifea!"
-referat-
Profesor coordonaor! Lector univ. dr. Rita Barbu
Coordonaor "#$e#! Tudoria Toader
S#dene an II FR!
Magearu D. Gina
Magearu D. Mihaela
Petri I. Lucretia Mirela
Torjevschi E. Daniela
1
%#c#re&'
()*+
C#,r'ns
Inrod#cere----------------------------,a./ 0
*/ Ar"aa Ro"1n 2 sr#c#ra3 caracer's'c'----------///----/,a./ 0
(/ Efec'4#5 &' 6#.e#5 Ar"ae' Ro"1ne---------------/--,a./ +
0/ Cre&erea ,onder'' fe"e'5or 2 "'5'ar d'n ar"a---------/---/,a./ 7
+/ Ada,area fee5or 5a "ed'#5 ed#ca8'ona5 "'5'ar----------/--//,a./ 9
:/ Fe"e'a ;n ar"a 2 ar.#"ene ,ro &' conra----------//--//-,a./ <
Conc5#$''------------------------///----//,a./ =
%'65'o.raf'e////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////,a./*)
2
Inrod#cere
Femeile din armat: "Mini de fier n mnui de catifea!"
Acest nce!ut de "ileniu este "arcat de cre#terea rolului $e"eii #i de l%rgirea s$erei sale de
activitate& inclusiv n acele "edii #i !ro$esii considerate "ult% vre"e a!anajul b%rbailor.
Evident& #i ar"atele& cunoscute #i recunoscute !rin conservatoris"ul lor& au dat und%
verde accesului $e"eilor n structurile sale. Este un $a!t $iresc& deoarece $e"eile au dovedit c%
sunt ca!abile s% acione'e la $el de bine ca se"enii lor& b%rbaii. De e(e"!lu n s!ort anu"ite
!robe s!ortive ) aruncarea ciocanului& s%ritura cu !r%jina& tri!lul salt ) considerate a $i s!eci$ice
b%rbailor& au devenit accesibile #i $e"eilor& cu !er$or"ane de"ne de re"arcat& de"onstr*nd
ca!acitatea $i'ic% a acestora.
*/ Ar"aa Ro"1n 2 sr#c#r3 caracer's'c'
+tatul naional are "enirea de a garanta #i asigura securitatea cet%enilor s%i. Aceasta
!resu!une a!%rarea "!otriva agresiuni "ilitare e(terne venite din !artea altui stat sau a unui
gru! de state ori a unei aliane !olitico,"ilitare& acordarea de s!rijin !o!ulaiei n ca' de
caa"it%i naturale& crearea condiiilor !ro!ice vieii #i activit%ii u"ane& !revenirea riscurilor #i
a"enin%rilor e(terne sau interne. Pentru reali'area acestor sarcini& statul a!elea'% la toate
instituiile sale& !recu" #i la organi'aii ale societ%ii civile naionale& regionale #i internaionale.
-na dintre instituiile $recvent che"ate s% contribuie& activ #i res!onsabil& la nde!linirea
obiectivelor "ai sus "enionate este ar"ata naional%.
3
+ecuritatea naional%& ca !arte a idealului naional& re!re'int% condiia ce rezult din
stabilitatea i meinerea unor msuri de protecie care asigur o stare de inviolabilitate fa de
acte sau influene ostile!
"
Ar"atele naionale cunosc a"!le $eno"ene #i !rocese de schi"bare& sub toate as!ectele #i
!e toate !lanurile& cu" ar $i. trecerea de la armatele de mas i#sau mi$te la cele de
profesioniti% profesionalizarea armatelor naionale% feminizarea armatelor naionale% apariia
de noi misiuni pentru armatele naionale% participarea la coaliii militare internaionale i
integrarea n aliane politico&militare% e$ternalizarea unor activiti i servicii din armat%
transformarea armatelor naionale!
'
/n Ro"*nia& 0(rmata este subordonat e$culsiv voinei poporului pentru garantarea
suveranitii) a independenei i a uni tii statului) a integritii teritoriale a rii i a
democraiei constituionale0.
1
La nde!linirea acestor "isiuni veghea'% Parla"entul& Pre#edinia&
Guvernul #i societatea civil%.
Ar"aa Ro"1n> este $or"at% din trei categorii de ar"e. 2orele Terestre& 2orele Aeriene
#i 2orele 3avale& a$late sub co"anda +tatului Major General& direct subordonat Ministerului
A!%r%rii 3aionale. Pe ti"! de r%'boi& Pre#edintele Ro"*niei este co"andatul su!re" al 2orelor
Ar"atei.
(/ Efec'4#5 &' 6#.e#5 Ar"ae' Ro"1ne
Efec'4#5 Ar"ae' Ro"1ne
/nce!*nd cu anul 4556& Ar"ata Ro"*niei s,a a$lat ntr,un !roces continuu de restructurare&
e$ectivele reduc*ndu,se cu a!ro(i"ativ 768& de la 196.666 la a!ro(i"ativ :6.666.
Aceast% reducere de a!roa!e !atru ori a !ersonalului a $%cut ca MA!3 s% $ie singura
instituie !ublic% din Ro"*nia care a reali'at o restructurare at*t de se"ni$icativ%.
Tabel nr. 4& *voluia personalului (rmatei +omniei
,
1
2run'eti& T.& -ecuritatea naional i rzboiul modern& Ed. Militar%& Bucure#ti& 4555
2
Duu& P.& .erspective n evoluia armatelor naionale& Ed. -niversit%ii de A!%rare ;<arol I0& Bucure#ti& 9667& !ag.
=
3
/onstituia +omniei& Regia Autono"% Monitorul >$icial& Bucure#ti& 9661& !ag. ??
4
Duu& P.& Mo#to$lei& <.& +arcinschi& A.& .rofesionalizarea (rmatei +omniei n conte$tul integrrii n 0!(!1!2.&
<entrul de +tudii +trategice de A!%rare #i +ecuritate& Bucure#ti& 9661& !ag. 97
4
<ategorie !ersonal@Anul 45:5 4557 9666 9664 9661
>$ieri 1:.6A= 1=.6=7 97.46? 94.:A= 4:.666
+ubo$ieri 1?.7A7 1A.9=? 91.:=7 9=.==? A6.966
Militari angajai cu contract ,,,,,, 47.:?4 47.9?5 4=.?=6 99.166
Militari n ter"en 44=.:17 7?.1A5 17.A9: 17.:A? 14.=66
<ivili 14.:75 15.:97 17.A9: 19.666 9:.666
+ursa. Duu& P.& Mo#to$lei& <.& +arcinschi& A.& .rofesionalizarea (rmatei +omniei n
conte$tul integrrii n 0!(!1!2
<a ur"are a ader%rii Ro"*niei la 3AT> n 966A& a ur"at o !erioad% de !reg%tiri intense
!entru trans$or"area ar"atei ntr,o instituie !ro$esionist% !*n% n anul 9667& ur"*nd a avea
56.666 angajai& dintre care a!ro(i"ativ 7=.666 "ilitari #i 4=.666 civili . Dintre cei 7=.666& circa
A=.:66 vor re!re'enta $orele terestre& circa 41.9=6 $orele aeriene #i ?.:66 $orele navale& restul
de :.:66 av*nd alte sarcini. /n !re'ent Ar"ata Ro"*n% trece !rintr,un !roces de restructurare n
trei stagii. Pri"ul stagiu a $ost co"!letat n 9667. Anul 964= va "arca s$*r#itul celui de,al doilea
stagiu& c*nd $orele ar"ate vor $i reduse la :6.666 oa"eni. /ntregul !roces este esti"at s% $ie
co"!letat n 969=.
%#.e#5 de sa a5 Ar"ae' Ro"1ne
Pentru ntreinerea $orelor ar"ate& dar #i !entru cercetare n do"eniul "ilitar& echi!are cu
"ateriale "ilitare& Ar"atei Ro"*ne i se acord% anual o anu"it% cot% din Bugetul de stat.
Ponderea cheltuielilor de la bugetul de stat !entru a!%rarea naional% a cunoscut o tendin%
contin% de sc%dere& de la 4A&=8 n 4554 la 7&:8 n 4555 sau de la 7&18 n 966: la 4&958 din PIB
n 9646.
=
0/ Cre&erea ,onder'' fe"e'5or 2 "'5'ar d'n ar"a
Printre !rocesele de schi"bare la care a $ost su!us% Ar"ata Ro"*n% se nu"%r% #i
cre#terea nu"%rului $e"eilor din ar"at%.
5
Bugetul de stat din 9644& htt!.@@agricultura,ro"ania.ro@educatia,agricultura,si,a!ararea,vor,!ri"i,bani,"ai,!utini,
de,la,buget,din,9644@
5
<re#terea !onderii $e"eilor,"ilitar din ar"at% sau ;$e"ini'area ar"atei0& cu" l
nu"esc unii autori str%ini& re!re'int% un !roces co"!le(& ce caracteri'ea'% evoluia ar"atelor
naionale din statele de"ocratice ale lu"ii& du!a 4556. Acest !roces a $ost declan#at de
societatea de"ocratic% n care se n$iinea'% instituia "ilitar% care a !us n !ractic% !rinci!iul
egalit%ii ntre se(e.
P*n% la $inele deceniului B56& !re'ena $e"inin% n cadrul $orelor ar"ate constituia o
raritatea n cele "ai "ulte ar"ate naionale. Acu" ns%& a!roa!e toate aceste instituii
integrea'% un nu"%r crescut de $e"ei .
+e a!recia'% c% s!orirea nu"%rului de $e"ei,"ilitar din ar"at% este datorat%
ur"%torilor $actori.
societatea ncurajea'% recunoa#terea roulului nse"nat al $e"eilor n "ediile
!ro$esionaleC
$e"eile,"ilitare cer o a"eliorare a !ers!ectivelor lor n carier%C
valori'area $orei $i'ice& alt%data esenial% n ar"at%& cedea'% locul din ce n ce "ai
"ult st%!*nirii tehnologiei& ceea ce $avori'ea'% $e"eileC
noile generaii de conduc%tori !olitici ai statelor euro!ene sunt $avorabile inseriei
$e"eilor n ar"at%.
Istoria #tie ns% c% 11.666 de $e"ei au !artici!at n Pri"ul R%'boi Mondial #i !este
=66.666 la cel de,al doilea. /n ti"!ul r%'boiului coreean& 496.666 de $e"ei au !urtat
uni$or"%.
?
/n Ro"*nia& $e"eile au avut acces la $uncii #i grade "ilitare nc% din anii 4576.
Tre!tat& nu"%rul acestora a crescut #i au nce!ut s% ocu!e $uncii n do"eniul adi"instrativ #i
logistic& n nv%%"*ntul "ilitar. Du!% 4556 s,au deschis larg !orile ar"atei !entru $e"ei.
Ast$el& toate instituiile de nv%%"*nt "ilitar& de la colegiile "ilitare liceale la acade"iile
categoriilor de $ore ar"ate& au avut locuri !entru $ete. /n !lus& $e"eile se !ot angaja #i ca
"ilitar !e ba'% de contract. Totodat%& ele au acces la a!roa!e toate $unciile #i s!ecialit%ile
"ilitare& ceea ce le !er"ite s% !artici!e la toat% ga"a de "isiuni actuale ale Ar"atei Ro"*ne.
6
/n ti"!ul r%'boiului coreean& 496 666 de $e"ei au !urtat uni$or"%. /n ti"!ul o!eraiunii D2urtun% n De#ertD& 78
din totalul $orelor ar"ate a"ericane i"!licate erau $e"ei ) !este A 666. Din 9669& Pentagonul a tri"is n IraE #i
A$ganistan !este 4== 666 de $e"ei& adic% 4=8 din $orele active. Multe sunt co"batante. De unde #i !ierderile. A16
r%nite #i ?: "oarte. Potrivit unui studiu e$ectuat #i !ublicat de c%tre <FI32 G<o"itetul !ersonalului $e"inin al
3AT>H& nu"%rul $e"eilor care !oart% uni$or"%& ncadrate n ar"atele Alianei& a crescut de la 16 666 n 45?4& la 9::
666 n 9664 #i la !este A66 666 n 9665
6
+/ Ada,area fee5or 5a "ed'#5 ed#ca8'ona5 "'5'ar
Ada!tarea elevilor la viaa
"ilitar% i"!lic% un sever
con$or"is" $a% de un "ediu
"ult di$erit de cel anterior.
+uccesul sau insuccesul ada!t%rii
de!inde& !e de o !arte& de anu"ite
!articularit%i bio,$i'iologice #i
!sihosociale ale subiectului iar& !e
de alt% !arte& de !articularit%ile
"ediului "ilitar.
/nl%turarea acestor
di$icult%i se reali'ea'% !rintr,un
de"ers co"!le( #i di$icil n care
sunt i"!licai& al%turi de !ro$esioni#ti G!sihologi& sociologi& !edagogi& "ediciH& toi $actorii
res!onsabili cu educarea #i instruirea acestor tineri. 3u este su$icient ca $etele s% "brace
uni$or"a "ilitar% !entru a se reali'a integrarea lor n ansa"blul instituiei "ilitare.
Teoretic& $etele sunt $oarte bine !reg%tite& dar constituia $i'ic% nu le !er"ite s% aib%
acelea#i !er$or"ane ca #i b%ieii la toate s!ecialit%ile "ilitare.
De $a!t& chiar de la ad"iterea n acade"ie& bare"ele la !reg%tire $i'ic% sunt "ai "ici
!entru ele dec*t !entru b%iei.
7
:/ Fe"e'a ;n ar"a 2 ar.#"ene ,ro &' conra
7
Pentru o nou% generaie de studeni& tab%ra de la Daia este sita care,i cerne !e cei care nu se aco"odea'% cu
instrucia #i condiiile vieii ost%#e#ti. Patru studeni Gb%ieiH s,au r%'g*ndit du!% !erioada de instrucie din
se!te"brie 9646 #i au renunat& dar ceilali 4A5 au "ers nainte& inclusiv AA de $ete& care s,au lu!tat A sau 41 !e un
loc la ad"itere.GLeontin +tanciu& 2>RIELE TERE+TRE 3r.A din 9646& B-LETI3 DE TE>RIE MILITARJ
EDITAT DE +TAT-L MAK>R AL 2>RIEL>R TERE+TREH
7
Figura nr!" .onderea fetelor
n (cademia Forelor 1erestre 30icolae 4lcescu -ibiu
+ursa. .articulariti ale adaptabilitii fetelor la mediul
educaional militar,
http://www.rft.forter.ro/13_arhiva/pdf/2010-t-4.pdf
Intrarea $e"eii n acest do"eniu a $ost anali'at%& acce!tat% sau res!ins% de c%tre
societate. 3u e(ist% uni$or"itate c*nd vorbe#ti de status,uri #i roluri care !ot $i nde!linite de
!ersoane de se(e di$erite..
>"ului i !lace s% se su!un% celui care l co"and%& dar cere ca #e$ul s%,i $ie su!erior n
ceea ce !rive#te autoritatea& nele!ciunea& echilibrul& voina #i& nu n cele din ur"%& $i'icul.
Re'istena "asculin% la cre#terea nu"%rului $e"eilor,"ilitar din ar"at% r%"*ne !uternic%.
Printre argu"entele avansate n acest sens& se !ot cita ur"%toarele.
) !re'ena $e"eilor u"bre#te e$icacitatea #i at"os$era ce do"ne#te n ar"at%C
) !re'ena $e"eilor,"ilitar din ar"at% d% o!iniei ilu'ia unei D!aci$ic%riD a !ro$esiei
"ilitare c*nd& n realitate& este vorba de violen% #i de r%'boiC
) e(ist% riscul ca o!inia !ublic% ) care& se !are& nu este !reg%tit% ) s% reacione'e
!uternic negativ la !ierderile de $e"ei n lu!t%C
) $%r% $or"% $i'ic% i"!un%toare& nu se !ot lua hot%r*ri& deci nu se !oate e(ercita actul de
co"and%.
<u toate acestea& in$luena $e"inin% e(ist% #i acionea'% n direcia trans$or"%rii
"odalit%ilor de conducere #i a relaiei de autoritate n ar"at%.
/n ra'boiul "odern #i n "odul de angajare a $orelor se "erge !*n% la "a(i"u"
n !rotejarea lu!t%torilor. 3u "ai e(ist% acel ti! de r%'boi s!eci$ic secolelor trecute& n care
con$runt%rile erau de cele "ai "ulte ori directe& $a% n $a%& nu "ai e(ist% acele Lvaluri de
lu!t%tori0 care cad !entru cucerirea unui alinia"ent #i nici acele lu!te de nt*lnire unde
dis!%reau divi'ii #i chiar ar"ate. /n aceste condiii& $e"eile au de"onstrat ca au un echilibru
!sihic $oarte stabil& ca sunt ca!abile s% $ac% $a% oric%ror situaii de lu!t%.
Trebuie schi"bat% "entalitatea #i tratat n "od $ireasc accesul $e"eilor n
s!ecialit%i care& !*n% "ai ieri& erau a!anajul barbailor. Mansele trebuie s% $ie categoric egale
!entru toi.
/n serviciile "edicale $e"eile #i,au de"ostrat ca!acitatea lor $i'ic% #i !sihic%.
Ar"ata Ro"*n% are& n !re'ent& !rintre "e"brii cor!ului o$ierilor #i cel al
subo$ierilor& a!ro(i"ativ 4.:66 de $e"ei& unele ajung*nd !*n% la gradul de colonel& dou%
dintre ele ajunse chiar la gradul de general.
Conc5#$''
8
<onte(tul #i evoluia lu"ii conte"!orane oblig% nu nu"ai 'ona "ilitar%& ci #i
societatea n sine& la crearea unor siste"e "aleabile& caracteri'ate de continue schi"b%ri& n
con$or"itate cu noile valori. Nechile siste"e& care !%reau echilibrate #i d%deau ilu'ia
siguranei& se !r%bu#esc n jurul nostru.
2iind "ai energic #i "ai !uternic& b%rbatul este nclinat s% $ac% "unci "ai grele& care
cer "ult% re'isten% $i'ic% #i !sihic%& o "ai "are contribuie creatoare #i "ai "ult s!irit critic.
2e"eia are& n schi"b& o i"aginaie bogat% #i "ult% sensibilitate. Psihologia $e"eii a de!ins
de situaia $e"eii societate& de rolul care i se atribuia n $a"ilie. Divi'iunea strict% a "uncii&
du!% criteriul se(ului& trebuie considerat% de!%#it%. Di$erenele $ire#ti dintre $e"ei #i b%rbai
!rivind talia& "asa #i $ora "uscular%& $actori i"!ortani !entru e$iciena n activit%i care cer
lucru "ecanic ) nu "ai sunt condiii ale e$icienei.
%'65'o.raf'e
4. /onstituia +omniei& Regia Autono"% Monitorul >$icial& Bucure#ti& 9661
9. Duu& P.& .erspective n evoluia armatelor naionale& Ed. -niversit%ii de A!%rare
;<arol I0& Bucure#ti& 9667
1. Duu& P.& Mo#to$lei& <.& +arcinschi& A.& .rofesionalizarea (rmatei +omniei n
conte$tul integrrii n 0!(!1!2.& <entrul de +tudii +trategice de A!%rare #i
+ecuritate& Bucure#ti& 9661
A. 2run'eti& T.& -ecuritatea naional i rzboiul modern& Ed. Militar%& Bucure#ti&
4555
=. Ince!and cu anul 4556 e$ectivele ar"atei ro"aniei s,au redus cu !este 768&
htt!.@@OOO.$inanciarul.ro@9646@67@91@ince!and,cu,anul,4556,e$ectivele,ar"atei,
ro"aniei,s,au,redus,cu,!este,76@& accest la data de 67.67.964A
9
?. Educaia& agricultura #i a!%rarea vor !ri"i "ai !uini bani de la buget din 9644&
htt!.@@agricultura,ro"ania.ro@educatia,agricultura,si,a!ararea,vor,!ri"i,bani,"ai,
!utini,de,la,buget,din,9644@& accesat la data de 67.67.964A
7. Particularit%i ale ada!tabilit%ii $etelor la "ediul educaional "ilitar&
htt!.@@r$t.$orter.ro@9646PAPt@64,trs$@6A.ht"& accesat la data de 6:.67. 964A
:. 2e"eia n ar"at%& htt!.@@OOO.!resa"il.ro@+MM@966A@69@!ag8969?,97.ht"&
accesat la data de 6:.67.964A

10