Sunteți pe pagina 1din 6

ROMPROIECT S.A.

Calea Grivitei Nr.6


78101 Bucureti, sector 1
ROMANIA
Telefo
Telefa!
Tele!
e"ail
# $ % &0' $ 1 ' (1).0*.)+
# $ % &0' $ 1 ' (1).0*.(0
# $ % &0' $ 1 ' 6*0.*1.0*$,'
# $ % &0' $ 1 ' (1).01.(1
#06*00-1178* ro".r r
# ro".ro/ ta0.vsat.ro
Ire0istrat 1 Ro"2ia 3-&0-786-1++1-Bucureti
4esi0, Cosulti0, 5!ecu6ie
Costruc6ii civile, i7ustriale i 1"8u9t96iri fuciare
$)7' 1000 APE PENTRU PARDOSELI
$)7' 1100 GENERALITTI
$)7' 1110 O8iectul s.ecifica6iei
$)7' 1111 Acest ca.itol cu.ri7e s.ecifica6ii .etru e!ecutarea a.elor 7e "ortar .etru stratul
su.ort al .ar7oselilor.
$)7' 111) Acest ca.itol va co".leta ca.itolele cu.ri:27 s.ecifica6ii .etru e!ecutarea
ur"9toarelor ti.uri 7e .ar7oseli #
; .ar7oseli 7i 7ale "o:aicate<
; .ar7oseli 7i 0resie cera"ic9<
; .ar7oseli 7i .l9ci 7e ci"et.
$)7' 11)0 =ta7ar7e i or"ative 7e referi69
$)7' 11)1 Acolo u7e e!ist9 cotra7ic6ii 1tre .reve7erile .re:etelor s.ecifica6ii i .rescri.6iile
sta7ar7elor i or"ativelor eu"erate "ai >os, vor avea .rioritate .re:etele s.ecifica6ii.
$)7' 11)) =ta7ar7e
1. =TA= (88;80 ; Ci"et ?ortla7.
). =TA= 7+0;8& ; A.a .etru "ortare i 8etoae
(. =TA= 10(0;8* ; Mortare o8iuite .etru :i79rii
&. =TA= 1667;76 ; A0re0ate aturale 0rele .etru "ortare i 8etoae cu lia6i "ierali.
*. =TA= )6(&;80 ; Mortare o8iuite .etru :i79rie i tecuieli. Meto7e 7e 1cercare.
$)7' 11)( Nor"ative
1. C17;8) Istruc6iui te@ice .rivi7 co".o:i6ia i .re.ararea "ortarelor 7e :i79rie i tecuial9.
). C(*;8) Nor"ativ .etru alc9tuirea i e!ecutarea .ar7oselilor, "o7ific9rile i co".let9rile
acestuia.
$)7' 11(0 Mostre i test9ri
$)7' 11(1 Testarea "ortarului se va face .ri .relevarea 7e .ro8e cofor" .reve7erilor 7i =TA=
)6(&;80 i au"e#
; re:iste6a la co".resiue la )8 :ile# 1 test la fiecare &0 "
(
"ortar#
; cosiste6a i 7esitatea "ortarului .roas.9t# u test la fiecare sc@i"8.
$)7' 11() Co7i6ii 7e acce.tare la rece.6ie a "ortarului#
; re:iste6a la co".resiue la )8 :ile# *0 A0-c"
)
<
; cosiste69 "ortar .roas.9t# 1) c"<
; 7esitate "ortar .roas.9t# "i. 1+*0 A0-"
(
<
$)7' 11(( Meto7a 7e testare i re:ultatul 1cerc9rilor la8oratorului se vor su.ue s.re a.ro8are
Cosultatului.
$)7' 11(& =e vor face test9ri, 7e ase"eea, .etru ci"etul folosit la "ortare, .e c2te * A0 7i
fiecare ti. 7e ci"et .ro.us s.re a fi folosit la lucr9ri.
$)7' 11(* =e va .ue la 7is.o:i6ia Cosultatului certificatul .ro7uc9torului .ri care se atest9 c9
ci"etul livrat la atier este cofor" cu s.ecifica6iile.
ROMPROIECT S.A.
Calea Grivitei Nr.6
78101 Bucureti, sector 1
ROMANIA
Telefo
Telefa!
Tele!
e"ail
# $ % &0' $ 1 ' (1).0*.)+
# $ % &0' $ 1 ' (1).0*.(0
# $ % &0' $ 1 ' 6*0.*1.0*$,'
# $ % &0' $ 1 ' (1).01.(1
#06*00-1178* ro".r r
# ro".ro/ ta0.vsat.ro
Ire0istrat 1 Ro"2ia 3-&0-786-1++1-Bucureti
4esi0, Cosulti0, 5!ecu6ie
Costruc6ii civile, i7ustriale i 1"8u9t96iri fuciare
$)7' 1)00 MATERIALE I PRODUSE
$)7' 1)11 Ci"et 0ri ?ortla7, cofor" =TA= (88;80, f9r9 8ule 7e aer, 7e culoare atural9 sau
al8, f9r9 costitue6i care s9 .9te:e.
$)7' 1)1) A0re0ate aturale $isi., 0 ; 7 ""' cofor" =TA= 1667;76, av27 7esitatea 1
0r9"a79, 1 stare af2at9 7e "ii"u" 1)00 A0-"
(
.
Nisi.ul 7e carier9 .oate fi .ar6ial 1locuit cu isi. 7e cocasare.
Co6iutul 7e isi. atural va fi 7e cel .u6i *0B.
$)7' 1)1( A.9 cofor" =TA= 7+0 ; 8&.
A.a va fi .ota8il9, curat9, f9r9 ur"e 7e 0r9si"e sau alte su8sta6e care .ot .9ta, u va co6ie
aci:i.
$)7' 1)1& ?lastifia6i 7e ti. 4I=AN $.ro7us ro"2esc' sau al6i si"ilari a.ro.ia6i.
$)7' 1))0 Civrare, 7e.o:itare, "ai.ulare
$)7' 1))1 A0re0ate
1. A0re0atele vor fi tras.ortate i 7e.o:itate 1 fuc6ie 7e sursa i sortul lor. A0re0atele vor fi
"ai.ulate astfel 1c2t s9 se evite se.ararea lor, .ier7erea fie6ii sau cota"iarea cu .9"2t sau
alte "ateriale str9ie.
). 4ac9 a0re0atele se se.ar9 sau 7ac9 7iferitele sorturi se a"estec9, ele vor fi 7i ou trecute .ri
sit9 1aite 7e 1tre8ui6are.
(. Nu se vor folosi alterativ a0re0ate 7i surse 7iferite sau cu 0ra7e 7e fie6e 7eose8ite.
A0re0atele se vor a"esteca u"ai .etru a o86ie 0ra7a6ii oi 7e fie6e.
&. Nu se vor trasfera a0re0atele 7i "i>locul 7e tras.ort 7irect la locul 7e 7e.o:itare 7e la
atier 7ac9 co6iutul 7e u"i7itate este astfel 1c2t .oate afecta .reci:ia a"estecului 7e "ortar<
1 acest ca: a0re0atele se vor 7e.o:ita se.arat .29 ce u"i7itatea 7is.are.
*. A0re0atele se vor 7e.o:ita 1 silo:uri, l9:i sau .latfor"e cu su.rafe6e 7ure, curate. Ca
.re09tirea 7e.o:it9rii a0re0atelor se vor lua "9suri .etru a .revei .9tru7erea "aterialelor
str9ie. A0re0atele 7e ti.uri i "9ri"i 7iferite se vor 7e.o:ita se.arat.
Iaite 7e utili:area a0re0atelor, acestea vor fi l9sate s9 se usuce .etru 1) ore.
$)7' 1))) Ci"etul#
1. Ci"etul se va livra la locul 7e a"estecare 1 saci ori0iali, etai, .urt27 etic@ete .e care s;au
1scris 0reutatea, u"ele .ro7uc9torului, "arca i ti.ul. Ci"etul se va 7e.o:ite 1 cl97iri 1c@ise,
ferit 7e u"e:eal9.
). Nu se vor livra a"8ala>e care s9 7ifere cu "ai "ult 7e 1B fa69 7e 0reutatea s.ecificat9.
(. 4ac9 Cosultatul a.ro89 livrarea ci"etului 1 vrac, se vor asi0ura silo:uri .etru 7e.o:itarea
ci"etului i .rote>area lui 7e u"i7itate.
Nu se vor a"esteca "9rcile i ti.urile 7e ci"et 1 silo:.
&. Nu se vor folosi sorturi 7iferite 7e ci"et sau acelai sort, 7ar 7i surse 7iferite, f9r9 a.ro8area
Cosultatului.
$)7' 1))( Materialele vor fi livrate i "ai.ulate astfel 1c2t s9 se evite .9tru7erea uor
"ateriale str9ie, sau 7eteriorarea .ri cotact cu a.a sau ru.erea a"8ala>elor.
Materialele vor fi livrate 1 ti". util, .etru a se .er"ite is.ectarea i testarea lor.
$)7' 1))& Materialele .erisa8ile vor fi .rote>ate i 7e.o:itate 1 structuri etae, .e su.or6i "ai
1al6i cu a.ro!i"ativ (0 c" 7ec2t ele"etele 7i >ur.
ROMPROIECT S.A.
Calea Grivitei Nr.6
78101 Bucureti, sector 1
ROMANIA
Telefo
Telefa!
Tele!
e"ail
# $ % &0' $ 1 ' (1).0*.)+
# $ % &0' $ 1 ' (1).0*.(0
# $ % &0' $ 1 ' 6*0.*1.0*$,'
# $ % &0' $ 1 ' (1).01.(1
#06*00-1178* ro".r r
# ro".ro/ ta0.vsat.ro
Ire0istrat 1 Ro"2ia 3-&0-786-1++1-Bucureti
4esi0, Cosulti0, 5!ecu6ie
Costruc6ii civile, i7ustriale i 1"8u9t96iri fuciare
?etru .erioa7e scurte 7e ti"., ci"etul .oate fi 7e.o:itat .e .latfor"e ri7icate i va fi aco.erit
cu .relate i".er"ea8ile.
$)7' 1))* =e va 17e.9rta 7e .e atier ci"etul efolosit care s;a 1t9rit sau a f9cut .ri:9.
$)7' 1)(0 A"estecuri .etru "ortar
$)7' 1)(1 Geeralit9ti
1. =e vor "9sura "aterialele .e lucr9ri astfel 1c2t .ro.or6iile s.ecificate 1 a"estecul 7e "ortar
s9 .oat9 fi cotrolate i "e6iute cu stricte6e 1 ti".ul 7esf9ur9rii lucr9rilor.
). 4ac9 u se s.ecifica altfel, .ro.or6iile se vor sta8ili 7u.9 volu".
(. I ca7rul acestor s.ecifica6ii, 0reutatea uui "
(
7i fiecare "aterial folosit ca i0re7iet .etru
"ortar este cosi7erat9 astfel#
Material Greutatea .e "etru cu8
Ci"et ?ortla7 1*06 A0
Nisi. atural 0;7 "" cu u"i7itate )B 1(00 A0
$)7' 1)() 4o:a>e, co".o:i6ii
1. Mortarul .etru a.ele 7e .ar7oseli va fi u a"estec 7e ci"et cu isi. 1 .ro.or6ie 7e 1#(,*
$circa &0* A0 ci"et la "
(
"ortar'.
ROMPROIECT S.A.
Calea Grivitei Nr.6
78101 Bucureti, sector 1
ROMANIA
Telefo
Telefa!
Tele!
e"ail
# $ % &0' $ 1 ' (1).0*.)+
# $ % &0' $ 1 ' (1).0*.(0
# $ % &0' $ 1 ' 6*0.*1.0*$,'
# $ % &0' $ 1 ' (1).01.(1
#06*00-1178* ro".r r
# ro".ro/ ta0.vsat.ro
Ire0istrat 1 Ro"2ia 3-&0-786-1++1-Bucureti
4esi0, Cosulti0, 5!ecu6ie
Costruc6ii civile, i7ustriale i 1"8u9t96iri fuciare
$)7' 1(00 EXECUTIE
$)7' 1(10 ?re.ararea "ortarului
$)7' 1(11 Mortarul se a"estec9 8ie i u"ai 1 catit96i ce se vor folosi i"e7iat. Ca .re.ararea
"ortarului se va folosi catitatea "a!i"9 7e a.9 care asi0ur9 o ca.acitate 7e lucra8ilitate
satisf9c9toare, 7ar se va evita su.rasaturarea cu a.9 a a"estecului. Mortarul se va .ue 1 o.er9
1tr;u iterval 7e ) ore 7u.9 .re.arare. I acest iterval 7e ti". se .er"ite a79u0area a.ei 1
"ortar .etru a co".esa catitatea 7e a.9 eva.orat9, 7ar acest lucru este .er"is u"ai 1
reci.ietele :i7arului i u la locul 7e .re.arare a "ortarului. Mortarul care u se folosete 1
ti".ul sta8ilit va fi 17e.9rtat.
$)7' 1(1) 4ac9 u se a.ro89 altfel, .etru loturile "ici, .re.ararea se va face 1 "i!ere "ecaice
cu ta"8ur, 1 care catitatea 7e a.9 .oate fi cotrolat9 cu .reci:ie i uifor"itate. =e va a"esteca
.etru cel .u6i * "iute# ) "iute .etru a"estecul "aterialelor uscate i ( "iute .etru
cotiuarea a"estecului 7u.9 a79u0area a.ei. Dolu"ul 7e a"estec 7i fiecare lot u va 7e.9i
ca.acitatea s.ecificat9 7e .ro7uc9torul "i!erului. Ta"8urul se 0olete co".let 1aite 7e
a79u0area lotului ur"9tor.
$)7' 1(1( Mortarul folosit la rostuire va fi uscat at2t 1c2t s9 ai89 .ro.riet96i .lastice care s9
.er"it9 folosirea lui la u".lerea rosturilor.
$)7' 1(1& Tras.ortul "ortarului#
1. =e face cu utila>e a7ecvate.
4urata "a!i"9 7e tras.ort va fi astfel a.reciat9, 1c2t tras.ortul i .uerea 1 o.er9 a
"ortarelor s9 se fac9#
; 1 "a!i" 10 ore 7e la .re.arare, .etru "ortarele 7e var<
; 1 "a!i" 1 or9 7e la .re.arare, .etru "ortarele 7e ci"et sau ci"et ; var ; f9r9 1t2r:ietor 7e
.ri:9<
; 1 "a!i"u" ) ore, .etru "ortarele cu 1t2r:ietor 7e .ri:9.
$)7' 1()0 O.era6iui .re09titoare
$)7' 1()1 I"e7iat 1aite 7e turarea sa.ei, 8etoul 7e re:iste69 va fi s.9lat i toate resturile 7e
"ateriale vor fi 17e.9rtate. =u.rafa6a 8etoului va fi cur96at9 7e .raf.
$)7' 1()) Ea.ele vor fi turate 1tr;o si0ur9 o.era6ie i vor fi 7ricuite< atuci c27 sut .ar6ial
uscate, vor fi .eriate .etru o86ierea uei su.rafe6e striate.
$)7' 1()( Ea.a 7e "ortar 7e ci"et se e!ecut9 1 ti". 7e "ii"u" )& ore i "a!i"u" )& :ile 7e
la turarea .laeului 7e 8eto si".lu sau ar"at.
$)7' 1()& Ea.a se va e!ecuta 1 s.a6ii 1 care s;au e!ecutat 7e>a ur"9toarele o.era6iui 7e
fiisare#
1. .o:area .ere6ilor 7es.9r6itori<
). e!ecutarea tecuielilor<
(. .o:area tocurilor .etru ui iterioare<
&. e!ecutarea lucr9rilor 7e istala6ii, iclusiv .ro8ele 7e verificare.
$)7' 1()* =e verific9 ca .laeul 7e 8eto s9 ai89 a8aterile 7e la .laeitate a7"ise "a!i"e astfel#
; .laeitate# %-; & "" la ) "<
; 7eivel9ri 1tre ) ele"ete .refa8ricate al9turate $.l9ci'# %-; 0,* "".
$)7' 1((0 5!ecutarea a.ei
ROMPROIECT S.A.
Calea Grivitei Nr.6
78101 Bucureti, sector 1
ROMANIA
Telefo
Telefa!
Tele!
e"ail
# $ % &0' $ 1 ' (1).0*.)+
# $ % &0' $ 1 ' (1).0*.(0
# $ % &0' $ 1 ' 6*0.*1.0*$,'
# $ % &0' $ 1 ' (1).01.(1
#06*00-1178* ro".r r
# ro".ro/ ta0.vsat.ro
Ire0istrat 1 Ro"2ia 3-&0-786-1++1-Bucureti
4esi0, Cosulti0, 5!ecu6ie
Costruc6ii civile, i7ustriale i 1"8u9t96iri fuciare
$)7' 1((1 Ea.ele vor avea 0rosi"ea i7icat9 1 .lauri.
4ac9 u se s.ecific9 altfel, a.a va avea 0rosi"ea 7e )) "", i7iferet 7e stratul .e care se a.lic9
$8eto sau @i7roi:ola6ie' sau 7e ti.ul .ar7oselii care se a.lic9 ulterior.
$)7' 1(() =e va avea 7e ase"eea o 0ri>9 7eose8it9 la e!ecutarea .atelor cofor" 7eseelor, la
s.a6iile u"e7e $89i, 8uc9t9rii, s.9l9torii, etc.'.
$)7' 1((( =u.rafa6a .laeului se cur969 cu .erii 7e .aie sau s2r"9, 7e re:i7uuri, i".urit96i, .raf,
"olo:, se r9:uie cu .aclul .ic9turile 7e 8eto sau "ortar c9:ute 7i alte .rocese te@olo0ice, se
"9tur9 i se s.al9 cu >etul 7e a.9, f9r9 s9 se iu7e.
$)7' 1((& =e stro.ete su.rafa6a cu la.te 7e ci"et.
$)7' 1((* =e trasea:9 ivelul, .ori7 7e la liia 7e va0ris.
$)7' 1((6 Mortarul se a.lic9 .e .ar7oseal9 cu .o".e sau alte "i>loace i se ivelea:9 cu
7re.tarul, a.oi se 7ricuiete su.rafa6a.
$)7' 1(77 Ea.ele vor fi .eriate .etru a se reali:a o su.rafa69 care s9 asi0ure o 8u9 a7ere69 a
stratului su.ort al .ar7oselii.
$)7' 1(&0 Cur96are i .rotec6ie
$)7' 1(&1 Ea.ele vor fi aco.erite .etru a se 1".ie7ica uscarea ra.i79.
$)7' 1(&) 4u.9 e!ecutarea a.ei, Atre.reorul o va aco.eri i .rote>a cu "i>loacele .e care le
cosi7er9 a7ecvate.
$)7' 1(*0 4efecte a7"isi8ile i re"e7ieri
$)7' 1(*1 4u.9 e!ecutare, a.a va fi l9sat9 1 stare .erfect9, cofor" .laurilor. Da fi o86iut9
a.ro8area Cosultatului.
$)7' 1(*) Toate lucr9rile 7efectuoase vor fi 1l9turate i 1locuite la cererea Cosultatului.
Dolu"ul lucr9rilor care ur"ea:9 s9 fie 1l9turate i "eto7ele 7e 1l9turare i 1locuire vor fi cele
i7icate 7e Cosultat.
$)7' 1(*( Atre.reorul va e!ecuta .e .ro.ria s9 c@eltuial9 toate lucr9rile 7e 1l9turare i
1locuire a a.elor 7efectuoase.
4u.a .9rerea Cosultatului, u sut a7"ise lucr9rile 7ac9#
1. Ea.a u 17e.lieste co7i6iile .rev9:ute 1 s.ecifica6ii<
). =u.rafa6a a.ei este "ult .rea 7eteriorat9 .etru a .utea fi acce.tat9.
(. Nivelele fiite u sut cofor" .laurilor 7i .roiect.
&. 4atorit9 1c9rc9rilor .re"ature, a.a s;a 7efor"at sau a fost 7eteriorat9.
ROMPROIECT S.A.
Calea Grivitei Nr.6
78101 Bucureti, sector 1
ROMANIA
Telefo
Telefa!
Tele!
e"ail
# $ % &0' $ 1 ' (1).0*.)+
# $ % &0' $ 1 ' (1).0*.(0
# $ % &0' $ 1 ' 6*0.*1.0*$,'
# $ % &0' $ 1 ' (1).01.(1
#06*00-1178* ro".r r
# ro".ro/ ta0.vsat.ro
Ire0istrat 1 Ro"2ia 3-&0-786-1++1-Bucureti
4esi0, Cosulti0, 5!ecu6ie
Costruc6ii civile, i7ustriale i 1"8u9t96iri fuciare
$)7' 1&00 MSURARE I DECONTARE
$)7' 1&11 Ea.ele u vor fi .l9tite se.arat.
$)7' 1&1) Ea.a se va 7ecota se.arat u"ai 1 ca:ul 1 care, fa69 7e 0rosi"ile .rev9:ute 1
s.ecifica6ii i 7etaliile 7i .lae, Beeficiarul va solicita o 0rosi"e "ai "are a acesteia

S-ar putea să vă placă și