Sunteți pe pagina 1din 15

I.

Cadrul conceptual
Dreptul comunitar al afacerilor urmeaz etapele evoluiei care acum jumtate de secol au condus
de la Tratatul CECA la Uniunea European perfecionat (cci remodelat ar fi un termen prea solid) -
prin Tratatul de la Amsterdam din 2 octomrie !""#$ intrat %n vi&oare la ! mai !"""' Asupra acestui
punct$ cred c e permis a face referine$ %n afar de studiile specializate$ care nu lipsesc$ la lucrrile
consacrate dreptului instituional al Uniunii Europene cu scopul de a ne limita la trei rec(emri scurte'
Actul Unic European din !) *i 2+ feruarie !"+,$ intrat %n vi&oare la ! iulie !"+,$ constituie o
etap major %n dezvoltarea dreptului comunitar$ at-t prin msurile pe care le implic pentru realizarea
pieei interne p-n la data de .! decemrie !""2$ c-t *i prin noile politici pe care le consacr' Tratatul de
la /aastric(t din # feruarie !""2 introduce %n procesul de unificare cetenia european, precum *i
unificarea monetar care va conduce la adoptarea monedei unice cu %ncepere de la ! ianuarie !"""'
Aceast dezvoltare a provocat o lar& diversitate a dreptului comunitar material' Titlurile
Tratatului cu privire la constituirea CE enun$ pe de o parte$ politicile Comunitii$ %n aceea*i msur$
%ns$ se refer *i la acea amprent pe care dreptul comunitar a %ntiprit-o diferitelor ramuri ale dreptului
naional' Cum ar fi posiil s prezini un ansamlu at-t de vast *i de etero&en0
Adesea analizat$ evoluia orientrii dreptului comunitar constituie$ ea %ns*i$ o referin de o
importan major' %n prezent$ dreptul comunitar nu mai e acel drept economic orientat spre
re&lementarea activitii %ntreprinderilor de producie *i de distriuie$ denumit de unii ca dreptul
pieei$ interes-ndu-se doar de muncitori %n calitate de a&eni de producie' El se afirm astzi ca un drept
al persoanelor$ d-nd importan nu numai respectrii liertilor fundamentale ale persoanei umane$ ci *i
dezvoltrii drepturilor sale economice *i sociale$ *i de cur-nd$ a ceteniei europene'
Dreptul comunitar al afacerilor nu se ocup numai de mrfurile aflate su un&(iul lierei
circulaii' Aceasta din urm treuie s se desf*oare %n interiorul unui spaiu$ unde condiiile unei une
concurene sunt %ndeplinite' Aceasta implic un minimum de coordonare$ de armonizare sau c(iar de
uniformizare$ %n ceea ce prive*te re&ulile de faricare$ de producere$ de distriuire$ de comercializare
etc' 1r$ %n aceast privin se constat c tratatele ori&inare au apropieri foarte diferite' CECA *i
EU2AT1/ sunt consacrate inte&ral produselor de un tip particular care$ %n special$ doreau s %ntreasc
producerea %n anii 34$ in-nd cont de caracterul lor strate&ic *i$ prin urmare$ at-t producerea$ c-t *i
comercializarea nu puteau fi realizate fr adoptarea unor msuri serioase de precauie'
Un loc aparte %n aceast disciplin este dedicat relaiilor 2epulicii /oldova cu Uniunea
European$ analiz%nd cele petrecute pe perioada independenei statului %n materie de apropiere de UE$
stailirii prioritilor politicii e5terne *i elaorrii unei strate&ii de aderare la Comunitate'
6e parcurs$ cadrul juridic al Uniunii Europene va avea de suferit noi modificri majore odat cu
adoptarea Constituiei Europene elaorate su auspiciile Conveniei Europene *i prin urmare a normelor
de drept comunitar al afacerilor'
II. Obiectivele standard ale disciplinei
1iectivul de az al disciplinei 7Drept comunitar al afacerilor8 const %n efectuarea unei analize
detaliate a lierei circulai a persoanelor$ a mrfurilor$ a serviciilor *i capitalurilor$ concurena dintre
%ntreprinderile private$ relaiile e5terne (politica comercial comun)$ contriuia Uniunii Europene la
dezvoltarea lumii treia$ precum *i rolul ei %n relaiile internaionale9 studierea actelor normative ale
Uniunii Europene$ care nu poate fi deplin fr %nele&erea suportului teoretic' De aceea pentru %nsu*irea
acestui curs studentul este oli&at:
1. La nivel de cunoatere:
s fac cuno*tin cu re&ulamentele Comunitilor Europene de az *i cu documentele
Uniunii Europene (UE)9
s studieze actele europene ce re&lementeaz liertile fundamentale al comunitii
europene (liertatea de circulaie *i de *edere$ protecia social$ protecia consumatorului$ protecia
culturii$ liera circulaie a mrfurilor$ serviciile)9 trsturile Uniunii Economice *i /onetare9
s cunoasc strate&iile Uniunii Europene %n ce prive*te e5tinderea ei spre Europa
Central *i de Est9
2
s analizeze politicile proteciei concurenei %n diferite sfere ale economiei rilor-
memre ale Uniunii Europene (servicii$ telecomunicaii$ ac(iziii pulice$ etc')9
s se familiarizeze cu toate particularitile pieei unice *i ale Uniunii ;amale9
s-*i formeze ar&umente proprii %n ceea ce prive*te relaiile dintre 2epulica /oldova *i Uniunea
European9
s studieze materialele *tiinifice *i normative$ care sunt pre&tite %n scopul procesului de studiu la
Catedra Drept 6ulic'
2. La nivel de aplicare:
s identifice specificul *i importana studiului disciplinei9
s-*i elaoreze o strate&ie metodic %n vederea transpunerii re&lementrilor comunitare %n
le&islaia naional9
s analizeze nivelul respectrii re&lementrilor le&ale ale comunitii europene %n ceea ce
privind or&anizarea *i funcionarea instituiilor acesteia9
s identifice avantajele Uniunii Europene la momentul actual9
s aprecieze rolul ei %n cadrul societii internaionale9
s e5plice fundamentele metodelor$ procedeelor *i proiectelor de or&anizare a procesului de
inte&rare european prin intermediul liertilor (de circulaie a persoanelor$ a mrfurilor$ a serviciilor$ a
capitalurilor)9
s-*i formuleze propriile concluzii privind procedura actual de funcionare a Uniunii Europene'
3. La nivel de integrare:
s utilizeze cuno*tinele oinute %n practic$ deoarece necesitatea studierii 7Drept comunitar al
afacerilor8 %n 2epulica /oldova este condiionat de cererea de avansare a culturii de drept a juri*tilor$
care const %n cunoa*terea concepiilor principale referitoare la &eneza *i activitatea economic a
Uniunii Europene9
s %nelea& importana primordial al politicii economice *i monetare$ vamale a Uniunii
Europene %n dezvoltarea politicii sale e5terne$ precum *i %n dezvoltarea relaiilor cu 2epulica /oldova
la momentul actual9
s ajusteze toate domeniile interne a valorilor *i standardelor europene' Aceasta se datoreaz
faptului c procesele de inte&rare %n cadrul Uniunii Europene atin& nemijlocit interesele rii noastre *i a
cetenilor ei9
s manifeste un comportament metodic adecvat %n raport cu structurile de coninut ale disciplinei
studiate9
s demonstreze o participare activ pe parcursul studiului cursului'
Strategii de realizare
6entru realizarea oiectivelor stailite *i a coninutului este necesar un anumit mod de or&anizare
a interaciunii profesor-student$ cu accent pe strate&iile de tip participativ:
< Curs: prele&ere-introductiv$ prele&ere ma&istral (clasic)$ prele&ere-dezatere$ prele&ere de
sintez'
< Seminar: introductiv$ dezatere$ de sistematizare a cuno*tinelor fundamentale'
Evaluarea
2ealizarea cursului presupune acumularea cuno*tinelor conform pro&ramei *i sc(imrii de
comportament la studeni' =c(imri de comportament la studeni:
< Cunoa*terea prolemelor teoretice *i metodolo&ice ale disciplinei9
< Analiza mai profund a sarcinilor care le au de %ndeplinit9
< Constatarea c dialo&ul *i activitatea %n ec(ipe sunt mijloacele de sistematizare a ideilor *i
de descoperire a noilor soluii pentru rezolvarea unor proleme9
< Dezvoltarea %ncrederii %n sine$ ca rezultat al deta*rii de 7cile> oi*nuite de rezolvare'
.
Forme: evaluarea permanent?formativ$ evaluarea sumativ'
Tehnici de evaluare: c(estionare$ lucrri scrise$ teste'
=istemul de evaluare a rezultatelor oinute de studeni prin studierea cursului include
participarea studenilor la dezateri %n scopul %nsu*irii mai eficiente a materiei cercetate' Evaluarea final
se realizeaz prin colocviu'
III. Administrarea disciplinei
Codul
disciplinei
n planul de
nv!m"nt
Anul
de
studii
Semestrul #umrul
de ore plani$icat
Evaluarea %esponsabil de
disciplin
s.zi $.r.
T
o
t
a
l
& S A.I. Colocviu'
e(amen'
tez anual
#r.
&.C.
) I* + ,- !, !) - colocviu A..orarescu'
mag.lect.univ.
I). Tematica /i repartizarea orientativ a orelor
@r'
d?o
T E . A #r. de ore plani$icate
&relegeri Seminare Total
zi $0$ 1i $0$ zi $0$
!' Cetenia european ! ! 2
2' Aiera circulaie a persoanelor 2 2 )
.' Aiera circulaie a mrfurilor 2 ! .
)' 6oliticile comunitare referitor la produse ! ! 2
3' Aiertatea de stailire *i liertatea de a presta servicii 2 2 )
, Aiera circulaie a capitalurilor 2 ! .
#' =erviciile: sectoarele supuse re&ulilor particulare 2 2 )
+' Uniunea economic *i /onetar (UE/) ! ! 2
"' Dreptul concurenei al Uniunii Europene ! ! 2
!4' 6olitica comercial comun ! ! 2
!!' Contriuia Uniunii Europene la dezvoltarea lumii a treia ! ! 2
Total 2- 23 ,-
)
3
V. Obiective operaionale i coninuturi
#r.
d0o
Obiective de re$erin! &relegeri Seminare Subiecte pentru
studiul individual
4ibliogra$ie
selectiv
2. O2.2 E5plicarea 7cetenie
ritanic de peste mare89
E5plicarea sensului 7de la
o Europ a cetenilor B la
cetenia european89
O,.2 = efectueze
asimilrile %ntre procedura
european a dreptului la
petiie cu cea a 2epulicii
/oldova$ reie*ind din
prevederile le&ii 7cu privire
la petiionare8
Tema 2: Cetenia european
!'!'@oiunea de cetenie european'
Cetenia european *i o Europ a cetenilor'
Cetenia european *i complement al
ceteniei naionale'
!'2'=tatutul ceteanului european' Evoluia
anterioar Tratatului cu privire la Uniunea
European' Tratatul cu privire la UE *i
directiva din , decemrie !"".' participarea
la ale&erile parlamentar$ la ale&erile
municipale' Dreptul la petiie' Dreptul de
comunicare cu instituiile *i or&anele
comunitare
Tema 2: Cetenia
european
!'!'@oiunea de cetenie
european9
!'2'=tatutul ceteanului
european
!'!'Cetenia
european$ corolarul
naionalitii unui
stat-memru9
!'2'6rotecia de ctre
autoritile
diplomatice *i
consulare ale statelor-
memre'
)3$.,$."$))$3
#$,.$"!$2!
,. O2.2 = cunoasc
prevederile Acordului
=c(en&en9
O2., = asimileze sfera de
aplicare a liertii
profesionale: de la lierul
acces al persoanelor fizice
la profesie9
O,.2 Cetenii pot revendica
liertate profesional vis-a-
vis de propriul lor stat0
O,., E5plicarea principiului
7de la discriminare la
interzicerea restriciilor
nondisriminatorii8
Tema ,: Libera circulaie a persoanelor
2'!'Aiertatea de circulaie *i de *edere'
@aionalitatea unui stat-memru$ condiie a
liertii de circulaie *i de *edere' Aiertatea
de deplasare' Dreptul de *edere' Cederea
pentru o durat ce dep*e*te trei luni' Dreptul
la condiii de rai normale' Dncadrarea rezervei
ce ine ordinea pulic' Acordurile =c(en&en'
2'2'Aiertatea profesional' @oiunea de
servicii' Eeneficiarii de liertate profesional'
Aocurile de munc *i serviciile e5cluse'
6rincipiul nondiscriminrii' 2ecunoa*terea
reciproc a diplomelor %n scopuri proesionale
2'.'E5cepiile privind liera circulaie a
persoanelor
Tema ,: Libera circulaie
a persoanelor
2'!'Aiertatea de circulaie
*i de *edere9
2'2'Aiertatea profesional9
2'.'E5cepiile privind
liera circulaie a
persoanelor
2'!'2esortisanii
comunitari *i strini
%ntr-un 7spaiu de
liertate$ de securitate
*i de justiie8'
2'2'Cooperarea
inter&uvernamental
anterioar tratatului
de la Amsterdam9
2'.'Fncidene asupra
drepturilor naionale
ale funciilor pulice
)3$.,$."$))$3
#$,.$"!$2!
5. O2.2 = cunoasc
diversitatea re&imurilor *i
Tema 5: Libera circulaie a mrfurilor
.'!'Uniunea vamal' @oiunea de Uniune
Tema 5: Libera circulaie
a mrfurilor
.'!'@omenclatura
msurilor cu efect
)3$.,$."$))$3
#$,.$"!$2!
restriciilor la importul *i
e5portul mrfurilor9
O5.2 Delimitarea pozitiv *i
ne&ativ a ajustrii
le&islaiilor naionale la
cele europene9
O5., =tudierea Directivei
+.?!+" B U@ instrument
curativ *i preventiv %n
prevenirea daunelor aduse
lierei circulaii a
mrfurilor'
;amal' =fera de aplicare a Uniunii ;amale'
2e&imul &eneral al ta5rii vamale'
@omenclatura vamal' ;aloarea %n vam'
Diferite cate&orii de ta5e la import'
2e&imurile particulare de ta5are vamal:
re&imurile prefereniale$ re&imurile vamale
economice' Guncia de stocaj$ funcia de
utilizare$ funcia de transformare9
.'2'2eprimarea daunelor aduse lierei
circulaii de mrfuri' @oiunea te ta5 cu efect
ec(ivalent' Ta5a cu efect ec(ivalent *i
impozitarea intern' 2estituirea ta5elor
%ncasate pe nedrept: principiile *i re&imurile
de ramursare' /surile cu efecte ec(ivalent
cu restricii cantitative (/EE2H)'
.'.'6revenirea daunelor aduse lierei
circulaii de mrfuri' Armonizarea
le&islaiilor naionale' Dispozitivul de
salv&ardare' /etode de armonizare:
standardizarea *i certificarea'
.'!'Uniunea vamal9
.'2'2eprimarea daunelor
aduse lierei circulaii de
mrfuri9
.'.'6revenirea daunelor
aduse lierei circulaii de
mrfuri'
ec(ivalent: msurile
care afecteaz
considerail
produsele importate
*i msurile difuze
aplicaile produselor
naionale *i
importate'
.'2'8Carta Al *i
noua apropiere8'
3. O2.2 Efectuarea unor
concluzii proprii %n urma
studierii cazurilor asimilate
la aceast tem9
O,.2 =tudierea cazurilor
Groenveld, Boubelier.
Tema 3: Politicile comunitare barierele
liberei circulaii a mrfurilor
)'!'Eariere fiscale pentru comer' Cazul
Sociaal ond! voor de "iamantarbeider!'
Cazul #a!d!$%, Baubuit!'
)'2'Fnterzicerea impozitrii interne
discriminatorii' Discriminarea direct - cazul
Bobie' Discriminarea indirect Bcazul
&umblot, '(on )al$er'
)'.'Eariere fizice *i te(nice discriminatorii
pentru comer' Cazurile: "an!!onville,
)einvetrib!, *!uvenirilor irlande+e,, -a!ca,
#a!!i! de "i.on.
Tema 3: Politicile
comunitare barierele
liberei circulaii a
mrfurilor
)'!'Eariere fiscale pentru
comer9
)'2'Fnterzicerea impozitrii
interne discriminatorii9
)'.'Eariere fizice *i te(nice
discriminatorii pentru
comer'
)'!'Cazurile Ftaliei *i
Frlandei privind
impunerea arierelor
fiscale$ te(nice *i
discriminatorii'
)3$.,$."$))$3
#$,.$"!$2!
6. O2.2 =tudierea directivelor Tema 6: Libertatea de stabilire i libertatea Tema 6: Libertatea de Cazurile Ieard$ "2$.)$,#$#,$"
#
*i normelor %n acest sens'
Aplicarea lor %n practic'
de a presta servicii
3'!'Tipurile restriciilor liertii de a presta
servicii' @oiuni &enerale' Directivele ce
re&lementeaz restriciile liertii de a presta
servicii'
3'2' Aiertatea de a eneficia de servicii'
Calificri profesionale' @ormele de conduit
profesional'
stabilire i libertatea de a
presta servicii
3'!'Tipurile restriciilor
liertii de a presta
servicii9
3'2' Aiertatea de a
eneficia de servicii
;an Einser&en$
AUist
#$!42
-. O2.2 =tudierea directivelor
*i normelor %n acest sens'
Aplicarea lor %n practic'
Tema -: Libera circulaie a capitalurilor
,'!'Aierea circulaie a capitalului %ntre statele
memre9
,'2'Aiera circulaie a capitalului %ntre statele
memre *i cele care nu sunt memre'
Tema -: Libera circulaie
a capitalurilor
,'!'Aierea circulaie a
capitalului %ntre statele
memre9
,'2'Aiera circulaie a
capitalului %ntre statele
memre *i cele care nu
sunt memre'
"2$.)$,#$#,$"
#$!42
7. O2.2 =tudierea directivelor
*i normelor %n acest sens'
Aplicarea lor %n practic'
O,.2 studierea repetat a
structurii Encii Centrale
Europene *i celorlalte
nci europene (Eanca
European de Fnvestiii *i
Eanca European pentru
2econstrucii *i
dezvoltare)'
Tema 7: Serviciile: sectoarele supuse
regulilor particulare
#'!'Transporturile' sfera de aplicare a
re&imului transporturilor' 6rocesul decisiv *i
dificulti de aplicare a politicii
transporturilor' 2e&imul juridic al diferitor
tipuri de transport' Competena *i prolemele
le&ate de inte&rarea pozitiv9
#'2'=erviciile financiare' Armonizarea
condiiilor referitor la accesul *i la e5ercitarea
activitii ancare' A&rementul comunitar'
1peraiile ancare armonizate' Eursa *i
valorile moiliare' 1r&anele de depunere
colective a anilor %n valut moiliar
(16C;/)' Guncionarea pieei ursiere'
Asi&urarea' Controlul activitii de asi&urare'
#'.'=ervicii le&ate de te(nolo&iile noi'
Tema 7: Serviciile:
sectoarele supuse
regulilor particulare
#'!'Transporturile9
#'2'=erviciile financiare9
#'.'=ervicii le&ate de
te(nolo&iile noi'
#'!'Asi&urarea B
a&rementul$ instituii
de ori&ine strin$
intermediarii de
asi&urare'
#'2'6rotecia
pro&ramelor
informatice
+3$"2$.)$."$,
.$,+$"#-!42
+
Telecomunicaiile' Telefonia local *i moil'
6rotecia ncilor de date' 6rotecia datelor
personale$ multimedia'
8. O2.2 = studieze pro&nozele
e5tinderii zonei Euro %n
Uniunea European'
O3.2 E5plicarea principiului
Continuitii Contractelor'
Tema 8: Uniunea economic i onetar
!U"#
+'!'Fmplicaiile introducerii euro9
+'2'Cadrul istoric a UE/' Tratatul CEE din
!"3#' 2aportul $erner. B ECU' Criza
monetar din !""2' de la 2aportul %elors la
Tratatul de la /aastri(t
+'.'6ro&ramul inte&rrii /onetare' Carul
juridic al monedei unice: Tratatul CE *i
re&ulamentele !!4.?"# *i "#)?"+ CE' 2atele
de conversie ale Euro'
+')'6rincipiul Continuitii Contractelor'
E5cepiile de la acest principiu
Tema 8: Uniunea
economic i onetar
!U"#
+'!'Fmplicaiile introducerii
euro9
+'2'Cadrul istoric a UE/9
+'.'6ro&ramul inte&rrii
/onetare9
+')'6rincipiul Continuitii
Contractelor'
+'!'=tatele europene
asupra crora se
e5tinde zona Euro'
+'2'Euro B moned de
cont oficial'
+3$"2$.)$."$,
.$,+$"#-!42
9. O,.2 E5plicarea noiunii
dominaia B pieele
&eo&rafice *i ale
produselor9
O,., = ia cuno*tin cu
2e&ulamentul privind
controlul fuziunilor
O3.2 =tudierea directivelor
*i normelor %n acest sens'
Aplicarea lor %n practic'
Tema 9: %reptul concurenei al Uniunii
"uropene
"'!'1iectivele Dreptului Concurenei al
Uniunii Europene9
"'2'Acorduri restrictive pentru concuren'
Dauna adus concurenei' 6racticile
concentrate' Aciunea unilateral: refuzul de a
aproviziona
"'.'Auzul de poziia dominant pe pia'
@oiunea de pia dominant' Concentrrile
de dimensiune comunitar' Aprecierea
compatiilitii concentrrii cu piaa comun'
6rocedura de control ale acordurilor al
auzurilor de poziie dominant pe pia'
Anc(etarea'
"')'Aplicarea dreptului concurenei a UE la
nivel naional'
Tema 9: %reptul
concurenei al Uniunii
"uropene
"'!'1iectivele Dreptului
Concurenei al Uniunii
Europene9
"'2'Acorduri restrictive
pentru concuren9
"'.'Auzul de poziia
dominant pe pia9
"')'Aplicarea dreptului
concurenei a UE la nivel
naional'
"'!'6iaa relevant a
produselor'
"'2'Gactorii ce
demonstreaz
dominaia pieei'
.)$."$,.$,#$#
,$"#-!42
2:. O2.2 =tudierea relaiilor Tema 2:: Politica comercial comun Tema 2:: Politica !4'!'Acordurile cu .)$."$,.$,#$#
"
comerciale Uniunii
Europene cu cele mai
dezvoltate state' O,.2
Acordurile ilaterale ale
UE'
O,., = denumeasc
memrii actuali ale 1/C$
=EE'
O,.5 = defineasc
competena 1/C %n
relaiile internaionale'
!4'!'Domeniul politicii comerciale comune B
un domeniu %n permanent e5pansiune'
6rolema serviciilor *i al proprietii
intelectuale' Dificultile &enerate de sistemul
de competen concurent'
!4'2'Uniunea European %n relaiile
comerciale internaionale' Acordurile
re&ionale: =paiul economic european (=EE)'
Acordurile multilaterale (1/C)'relaiile UE
*i noile ri industrializate (@JF)' UE *i rile
Europei Centrale *i orientale (6EC1)'
6ro&ramele multilaterale de ajutorare ale
6EC1'
comercial comun
!4'!'Domeniul politicii
comerciale comune9
!4'2'Uniunea European %n
relaiile comerciale
internaionale'
vocaie de
universalitate %n
relaiile comerciale
ale UE'
2elaii UE *i 2/'
,$"#-!42
22. O2.2 Cunoa*terea evoluiei
sistemului de preferine
&eneralizate'
O,.2 = ia cuno*tin cu
Tratatul de la Amsterdam
cu privire la JT6/'
Tema 22: Contribuia Uniunii "uropene la
de&voltarea lumii a treia
!!'!'Avantajele acordate unilateral de
Comunitate' Ajutorul alimentar al comunitii'
=istemul de preferine &eneralizate (=6I)'
!!'2'2elaiile convenionale' Conveniile de la
A1/E' Dezvoltarea pro&resiv' 2elaiile cu
rile tere mediteraneene (JT/)'
Tema 22: Contribuia
Uniunii "uropene la
de&voltarea lumii a treia
!!'!'Avantajele acordate
unilateral de Comunitate9
!!'2'2elaiile
convenionale'
!!'!'= alctuiasc un
plan de dezvoltare a
2epulicii /oldova
lu%nd %n consideraie
cerinele europene
actuale'
.)$."$,.$,#$#
,$"#-!42
!4
Subiectele pentru evaluare:
!' @oiunea de cetenie european
2' Aiera de circulaie *i de *edere
.' Aiertate profesional
)' Aiera circulaie a mrfurilor
3' Uniunea vamal
,' 2eprimarea daunelor aduse lierei circulaii de mrfuri
#' 6revenirea daunelor aduse lierei circulaii de mrfuri
+' Earierele fiscale pentru comer
"' Fnterzicerea impozitrii interne discriminatorii
!4' Eariere fizice *i te(nice discriminatorii pentru comer
!!' Aiertatea de stailire *i liertatea de a peste servicii
!2' Tipurile restriciilor liertii de a presta servicii
!.' Aiertatea de a eneficia de servicii
!)' Aiera circulaie a capitalurilor %ntre statele memre UE
!3' Aiera circulaie a capitalului %ntre statele memre *i cele care nu sunt memre ale UE
!,' =erviciile: sectoarele supuse re&ulilor particulare
!#' =erviciile financiare
!+' =ervicii le&ate de te(nolo&iile noi
!"' Uniunea economic *i /onetar (UE/)
24' Fmplicaiile introducerii Euro
2!' Cadrul istoric a UE/
22' 6ro&ramul inte&rrii /onetare
2.' 6rincipiul Continuitii Contractelor
2)' 1iectivele Dreptului Concurenei al Uniunii Europene
23' Acorduri restrictive pentru concuren
2,' Auzul de poziia dominant pe pia
2#' Aplicarea dreptului concurenei a UE la nivel naional
2+' 6olitica comercial comun
2"' Domeniul politicii comerciale comune
.4' Uniunea European %n relaiile comerciale internaionale
.!' Contriuia Uniunii Europene la dezvoltarea lumii a treia
.2' Avantajele acordate unilateral de Comunitate
!!
4ibliogra$ie:
Acte interna!ionale:
!' Tratatul instituind Comunitatea European a Crunelui *i 1elului$ semnat la 6aris la !+ aprilie
!"3!$ intr-nd %n vi&oare la 23 iulie !"32 *i fiind %n vi&oare p-n %n 2442'
2' Tratatul instituind Comunitatea Economic European$ semnat la 2oma la data de 23 martie !"3#$
intr-nd %n vi&oare la ! ianuarie !"3+'
.' Tratatul instituind Comunitatea European a Ener&ii Atomice$ semnat la 2oma la data de 23 martie
!"3#$ intr-nd %n vi&oare la ! ianuarie !"3+'
)' Tratatul de fuziune a E5ecutivului Comunitilor de la Eru5elles$ semnat la + aprilie !",3$ intr-nd %n
vi&oare la ! ianuarie !",#'
3' Actul Unic European$ semnat la Au5emur& la !# feruarie !"+, *i la Ka&a la 2+ feruarie !"+,'
intr-nd %n vi&oare la ! iulie !"+#'
,' Tratatul de la /aastric(t$ semnat la # feruarie !""2$ intrat %n vi&oare la ! noiemrie !"".'
#' Tratatul de la Amsterdam$ semnat la 2 octomrie !""#$ intrat %n vi&oare la ! mai !"""'
+' Tratatul de la @isa$ semnat %n feruarie 244! *i a intrat %n vi&oare la ! feruarie 244.'
"' 6roiect de Tratat de instituire a unei Constituii pentru Europa adoptat prin consens de Convenia
European la !. iunie *i !4 iulie 244.$ prezentat 6re*edintelui Consiliului European$ semnat la 2oma la
!+ iulie 244.'
!4' Constituia Uniunii Europene adoptat la !+ iulie 244)'
!!' Actul privind ale&erea reprezentanilor 6arlamentului European prin sufra&iu universal
direct$ adoptat prin Kotr-rea Consiliului din 24 septemrie !"#, @r' #,?#+#?C'E'C'1'$ C'E'E'$
Euratom)'
!2'Actul privind ale&erea memrilor 6arlamentului European prin sufra&iu universal direct$ modificat *i
completat prin (otr-rea Consiliului din 23 iunie 2. septemrie 2442 @r' 2442?##2?CE' Euratom'
!.' 6rotocolul privind privile&iile *i imunitile Comunitilor Europene din + aprilie !",3'
!)' 2e&ulamentul (UE) @L 244)?244. din ) noiemrie 244. al 6arlamentului European *i Consiliului
>Cu privire la statutul *i finanarea partidelor politice la nivel european>'
II.Acte normative interne:
!3' Acordul de 6arteneriat *i Cooperare$ semnat la 2+ noiemrie !"")$ intr-nd %n vi&oare la ! iulie !""+'
!,' Kotr-rea 6arlamentului 2epulicii /oldova privind constituirea unui Comitet 6arlamentar de
Cooperare %ntre 2epulica /oldova *i comunitile europene @r'l1)-MF; din 2.'4#'"+ (/onitorul
1ficial al 2'/oldova nr'#3-#, din !.'4+'!""+)'
!#' Kotr-rea Iuvernului 2epulicii /oldova nr' .24 din !+ martie 2442 Cu privire la aproarea
componenei nominale *i a 2e&ulamentului prii moldave %n Comitetului de Cooperare 2epulica
/oldova - Uniunea European (/onitorul 1ficial al 2epulicii /oldova nr' ).-)3 din
2+'4.'2442)'
!+'Decretul 6re*edintelui 2epulicii /oldova privind %nfiinarea Comisiei @aionale pentru Fnte&rarea
European$ nr'"3#-FFF din !. noiemrie 2442'
!"'6lanul de Aciuni 2epulica /oldova?Uniunea European$ semnat %n feruarie 2443'
III..anuale' monogra$ii' tratate' articole /tiin!i$ice:
24' Adrian @stase$ /uropa 0uo vadi!, !pre o /urop 1nit, Ed' /onitorul 1ficial$ Eucure*ti$ 244.'
2!' Allan T(at(am$ Eu&en 1smoc(escu$ "reptul 1niunii /uropene, Ed' Arc$ C(i*inu$ 244.'
22' Andrei 6opescu$ Fon Nin&a$ 2rgani+aii /uropene i /uroatlantice. Ed' Aumina Ae5$ Eucure*ti$ 244!'
2.' Eaei Adriana$ /uropa #entral. 3ervo+e, dileme, utopii, Fa*i$ !""#'
2)' ErzezinsOi Pi&nieQ$ /uropa #entral i de /!t 4n ciclonul tran+iiei, Eucure*ti$ !""3
23' Eaie* =er&iu$ 1niunea /uropean i 5epublica 6oldova 7mplementarea 8cordului de 9arteneriat i
#ooperare, Studiu comparativ privind "reptul civil, C(i*inu$ 2442'
!2
2,' Ear A$ 6a!!:media din 5epublica 6oldova i 9actul de Stabilitate. ;; 5epublica 6oldova i
integrarea /uropean: #ooperarea 4n 9actul de Stabilitate, C(i*inu$ F66$ 244.'
2#' Eelostecinic A$ 7ntegrarea 5epublicii 6oldova 4n !tructurile europene: probleme, avanta.e,
per!pective. ;; 6oldova, 5om<nia, 1craina: integrarea 4n !tructurile europene, C(i*inu$ 2444'
2+' Euruian A$ Geopolitica lumii contemporane, C(i*inu$ 244.'
2"' Euruian A$ 9er!pectivele geopolitice ale !tatalitii moldoveneti'??6lai @atal$ !#'!2'!"""'
.4'Cezar E%rzea$ 9oliticile i 7n!tituiile 1niunii /uropene, Ed' Corint$Eucure*ti$ 244!'
.!'Cojocaru I($ 9olitica /=tern a 5epublicii 6oldova' Ed Civitas$ C(i*inu$ !"""'
.2' Cojocarii I($ 9olitica e=tern a 5epublicii 6oldova, C(i*inu$ 244!'
..' #oncepia 9oliticii /=terne a 5epublicii 6oldova' ?? /onitorul 1ficial al 2epulicii /oldova$ nr' 24
din 4,'4)'!""3'
.)' Corina Aeicu$ "rept #omunitar, Ed' Aumina Ae5$ Eucure*ti !""+'
.3'Corina Aeicu$ Foan Aeicu$ 7n!tituiile #omunitare' Ed' Aumina Ae5$ Eucure*ti$ !"",'
.,' Cuj ;'$ /ororeanu T'$ -ran+iia politic 4n !ocietile po!t:comuni!te' ?? Analele Ctiinifice ale
U=/$ =eria 7Aucrri =tudene*ti>$ C(i*inu$ 2442'
.#' "e!centraii+ation and a 5e!pon!able Local Governemnt: 6oldova #a!e : 13"9 6oldova' ?
CF=2$ !""+'
.+' "ocumente de ba+ ale 1/. Fa*i$ 2442'
."' Duois Aouis$ Elumann Claude$ "rept #omunitar 6aterial, C(i*inu$ 2442'
)4' Dora* ;'$ #olaborarea regional: e!ena i formele de ba+. ;; 9olitica e=tern a 5epublicii
6oldova: a!pecte ale !ecuritii i colaborrii regionale, C(i*inu$ !""+'
)!' Emerson /'$ -(e S(aping of 8 9olic% rome>or$ for t(e )ider /urope' ??
QQQ'ceps'e?comments
)2' Gontaine 6ascale$ /urope in 1? point!, 2ffice for 2fficial 9ublication! of t(e /uropean
#ommunitie!. Au5emur&$ !""+'
).' Gou&ere Nean-6ierre$ /conomie /uropeene, 6aris$ !"""'
))' Iaillard Nean-/ic(el$ 2aQleR Ant(onR$ 7!toria #ontinentului /uropea, C(i*inu$ !""3'
)3' I(eor&(iu ;'$ #adrul in!tituional al aderrii republicii 6oldova la 1niunea
/uropean'?? QQQ'ipp?pulicaii?
),' I(erman ;'$ #oncepia integrrii europene a 5epublicii 6oldova' ?? Democraia$ 244.$ nr' .,'
)#' Iilles Gerreol$ "icionarul 1niunii /uropene, Editura >6oliron>$ 244!'
)+' Ira(am Evans$ NeffreR @eQn(am$ "icionar de 5elaii 7nternaionale, Ed' Universul Dalsi$
Eucure*ti$ 244!'
)"' Iriinces /'$ -rupele ru!e 4n 5epublica 6oldova. actor !tabili+ator !au !ur! de pericol 0$
C(i*inu$ !""+'
34' Iuu F'$ 5epublica 6oldova: economia 4n tran+iie, C(i*inu$ !""+'
3!' Iudim Anatol$ 1niunea /uropean i 5epublica 6oldova' 7mplementarea 8cordului de
9arteneriat i #ooperare, C(i*inu$ 2442'
32' IuR Fsaac$ /arc ElanSuet$ "roit communaitaire general, Ed' Dalloz' 6aris$ 244!'
3.' Koffmann =tanleR$ 7anu! i 6inerva, C(i*inu$ !"""'
3)' Kri*ev E'$ 6oldova 4n cadrul #S7: particularitile de+voltrii !tabile' ?? /oldova *i Aumea$
2442$ nr' .'
33' Kuntin&ton ='$ #iocnirea civili+aiilor: refacerea ordinii mondiale, Eucure*ti$ Antet$ !""+'
3,' Fnstitutul European din 2om-nia$ 1niunea /uropean i!toric, in!tituii, proce!e deci+ionale, Ed'
6olitici' =eria /icromono&rafii$ Eucure*ti$ 244.'
3#' Fon 6' Gilipescu$ Au&ustin Guerea$ "rept in!tituional comunitar european. Editura >ACTA/F>$
Eucure*ti$ 2444'
3+' Fon 2usu$ 2rgani+aii i relaii internaionale, Ed' Aumina Ae5$ Eucure*ti$ 2442'
3"' Fordan I(eor&(e Erulescu$ 1niunea /uropean aprofundare i e=tindere' Ed' Trei$
Eucure*ti$ 244!'
,4' Frina Cere*$ 5epublica 6oldova 4n relaiile /conomice 7nternaionale, Ed' Civitas$ C(i*inu$
!""+'
!.
,!' Nean-Claude Iaude Iautron$ "roit /uropeen, Ed' Dalloz$ 6aris$ 2444'
,2' 'Nin&a F$ 6opescu A$ 7ntegrarea /uropean dicionar de termeni comunitari, Ed'
Aumina Ae5$ Eucure*ti$ !""+'
,.' Nin&a Fon$ 1niunea /uropean @ realiti i per!pective, Eucure*ti$ !"""'
,)' Aeicu Corina$ Aeicu Fon$ 7!tituiile comunitare, Eucure*ti$ !"",'
,3' Aouis Cartou$ Nean-Aouis Cler&erie$ Annie Iruer$ 6atricO 2amaud$ LA1nion /uropeenne,
Ed' Dalloz$ 6aris$ 2444'
,,' AoQen(ardt N' A'$ )ider /urope: t(e Bie> from 6in!$ and #(iinu$ Aondon$ 244!'
,#' /arian /i(il$ Carmen =uciu$ Dan =tan$ "rept in!tituional comunitar, Editura AU/F@A AEM$
Eucure*ti$ 2442'
,+' /ariana Arnold$ Camelia Getia$ Carmen Aazr$ #e e!te 1niunea /uropean, Ed'
Est$ Centrul de informare al Comisiei Europene %n 2om-nia$ Eucure*ti$ 2442'
,"' /ari ana Azarov$ 7ntroducere 4n dreptul con!tituional i in!tituional al 1niunii /uropene Ccur!
univer!itarD, C(i*inu$ 244!'
#4' 6oldova, 5om<nia, 1craina: integrarea 4n !tructurile europene, C(i*inu$ 2444'
#!' /otoc Fulia$ 1/: dreptul i politica e=tinderii !pre /!t, Eucure*ti$ 244!'
#2' @e&ru @'$ 9olitica e=tern a republicii 6oldova: intenii i intenii' ??Arena politicii' - C(i*inu$
nr' 2$ !"",$ octomrie$ p' !4'
#.' @icolae 6un$ Ciprian 6un$ "e la /!!en la #anne!. 7tinerariul !trategiei rom<neti de integrare
european, Ed' Academiei 2om-ne$ Eucure*ti$ !""3'
#)' @icolae 6un$ 7!toria con!truciei europene, Ed' Gundaiei pentru =tudii Europene$ Cluj-@apoca$
!"""'
#3' @icolae 6un$ #on!trucia /uropean, Cluj-@apoca$ 2442'
#,' @icoleta Diaconu$ Si!temul in!tituional al 1niunii /uropene, Ed' Aumina Ae5$ Eucure*ti$ 244!'
)3'1ctav Eiere$ 1niunea /uropean 4ntre real i virtual, Ed' AFF Educaional$ Eucure*ti$
!"""'
##' 1ctavian /anolac(e$ "rept comunitar 7n!tituii comunitare. Ed' AFF EecO' ediia FF-a$ Eucure*ti$
!"""'
#+' 1ctavian /anolac(e$ "rept #omunitar, Ed AFF EecO'$ ediia FFF-a$ Eucure*ti$ 244!'
#"' 6etre An&(el$ 7n!tituii /uropene i te(nici de negociere 4n proce!ul integrrii, Ed' Universitii'
Eucure*ti$ 244.'
+4' 6etru 2o*ca$ 7ntegrarea 5epublicii 6oldova 4n !tructurile europene ca factor !trategic de
de+voltare. /aterialele simpozionului *tiinific internaional cu &enericul >/oldova$
2om-nia$ Ucraina: Fnte&rarea %n structurile europene> din !3-!, septemrie !"""$ C(i*inu$ 2444'
+!' 9olitica e=tern a 5epublicii 6oldova: a!pecte de !ecuritate i colaborri regionale$ C(i*inu$
!""+'
+2' 6opescu - /ereacre C'$ 8profundarea integrrii europene vi+avi de e=tinderea 1niunii
/uropene: implicaiile ace!tor tendine pentru republica 6oldova' ?? 2epulica /oldova *i inte&rarea
european: cooperarea %n 6actul de =tailitatea$ C(i*inu$ F66$ p' 244.$ p' !).'
+.' 6ro(nic(i ;aleriu' #S7, #//8 !au 1/E 2 abordare economic a cur!ului politic e=tern. Piarul
Democraia$ @r'2)$ 2442'
+)' 6ro(nic(i E'$ 8nali+a per!pectivelor de integrare a 5epublicii 6oldova 4n 1niunea
/uropean. ;; 5epublica 6oldova i integrarea european: elemente de !trategie, C(i*inu$ F66$ 244.'
+3' 2adomir I-rlea$ Audmila Denisenco$ 9arlamentul /uropean - garant al democraiei europene.
Analele *tiinifice ale Academiei 7Ctefan cel /are> a /'A'F' al 2'/'$ =eria Drept 6ulic$ @r' 3$
C(i*inu$ 244)'
+,' 5epublica 6oldova i integrarea european, C(i*inu$ 244!'
+#' 5epublica 6oldova i 1niunea /uropean, Euletin informativ A6C$ 6ro&ramul TACF=$
C(i*inu$ !"""'
++' 2o5ana /unteanu$ "rept /uropean, Ed' 1scar 6rin$ Eucure*ti$ !"",'
+"' =avu Dana-;ictoria$ 7ntegrarea european: reali+ri i per!pective, Eucure*ti$ !"",'
!)
"4' =er&iu Eu*caneanu$ #riteriile politice europene 4n per!pectiva elaborrii concepiei de integrare
european a 5epublicii 6oldova, C(i*inu$ 244.'
"!' ;ictor Ducule$ Ieor&eta Duculeseu$ 'u!tiia european. 6ecani!me, de+iderate i per!pective,
Ed' Aumina Ae5$ Eucure*ti$ 2442'
"2' ;iorel /arcu$ "rept in!tituional comunitar, Ed' Aumina AEM$ Eucure*ti$ 244!'
".' ;iorel /arcu$ @icoleta Diaconu$ "rept comunitar general, Eucure*ti$ 2442'
")' Tallace Kelen$ Tallace Tilliam' 9roce!ul politic 4n 1niunea /uropean. C(i*inu$ 244)'
"3' Por&ie C(arles$ #on!trucia /uropean, Eucure*ti$ 244.'
",' UVWXYZ[\] ^'_'$ `VYVWVaXb c' ^'$ FGHIJ KLMNOPJQRIJ SNT: UVN TW N XPT YZT[PT.
def' gXYhV$ iXZ[bV$ !""!'
"#' c' j' `Vk[\aV$ \M[LN KLMNOPJQRN]N ^N_`[, def' jY\Zlm$ iXZ[bV$2442'
"+' `VnoZl\a p'q'$ KLMNOPJQRIJ ^N_`: IXVP]M[aIb I OM[LN, iXZ[bV$ def'rstg$ 2444'
""' cNXQVIVZaII ]NQZY[MQVL KLMNOPJQRN]N ^N_`[, iXZ[bV$ dauYV-i gXYhV$ !""#'
!44' vXnXYa\a w'g'$ KLMNOPJQRNP OM[LN: dUPGXIR, iXZ[bV$ jY\Zlm$ !""+'
!4!' xal\a ^'i'$ (Xlb' Yyf')$ KLMNOPJQRNP OM[LN: dUPGXIR, iXZ[bV' gXYhV$ 2444'
!42' w' g' vXnXYa\a$ KLMNOPJQRNP \M[LN, def' jY\Zlm$ iXZ[bV$ 244!'
!3