Sunteți pe pagina 1din 12

*PERIOADA VECHE: CURENTE CULTURALE/ LITERARE N SECOLELE XVII-XVIII

* Umanismul: Gri!r" Ur"#$"% &ir!n C!s'in% I!n N"#ul#"


* Iluminismul: (#!ala Ar)"l"an*
*PERIOADA &ODERN+:
a, SECOLUL AL XIX-LEA - NCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
*P"ri!a)a .a/!.'is'*: R"0is'a 1Da#ia li'"rar*2
- 1&alul Sir"'ului2 )" Vasil" Al"#san)ri 3 .as'"l4
sau
- 1Al"5an)ru L*.u/n"anul2 )" C!s'a#$" N"ru66i 3nu0"l* #!m"n'ariu 7
#ara#'"ri6ar"a .r!'a!nis'ului
*Cri'i#ismul 8unimis', 9unim"a /i 1C!n0!r:iri li'"rar"2 3"s"u4
;, Ti'u &ai!r"s#u 3au'!r #an!ni#4 - s'u)ii #ri'i#" la al""r"
- 1O #"r#"'ar" #ri'i#* asu.ra .!"6i"i r!m<n" )" la l=>?2
sau
- 1Emin"s#u /i .!"6iil" lui2
sau
- 1n #!n'ra )ir"#@i"i )" as'*6i An #ul'ura r!m<n*2
sau
- 1C!m")iil" )-lui I,L,Caraial"2
B, I!n Cr"an* 3au'!r #an!ni#4
- 1P!0"s'"a lui Hara.-Al:2 3:asm #ul'4 - #!m"n'ariu 7 #ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului )"
:asm #ul'
:, CURENTE CULTURALE/ LITERARE N SECOLUL AL XIX-l"a (I NCEPUTUL
SECOLULUI AL XX-LEA
* R!man'ismul 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
D, &i$ai Emin"s#u - 3au'!r #an!ni#4 - #"l .u@in )!u* .!"6ii
- 1R"0")"r"2
sau
- 1D!rin@a2
sau
- 1El!ar" al:as'r*2
sau
- 1Lu#"aC*rul2
sau
- 1O)* 3An m"'ru an'i#42
sau
- 1S#ris!ril"2
* R"alismul 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
F, I!an Sla0i#i 3au'!r #an!ni#4
- 1&!ara #u n!r!#2 3nu0"l*4 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului )"
nu0"l*
DRA&ATURGIA/ TEXTE DRA&ATICE N EPOCA &ARILOR CLASICI
* C!m")ia r"alis'* 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri4
G, I!n Lu#a Caraial" 3au'!r #an!ni#4
- 1O s#ris!ar" .i"r)u'*2 3#!m")i"4 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a unui ."rs!na8
)" #!m")i"/ ."rs!na8 )rama'i# 3H!" Tra$ana#$"/ Ha$aria Tra$ana#$"/ Na"
Ca@a0"n#u/ Aam"mn!n Dan)ana#$"/ G$i@* Pris'an)a "'#,4
* Sim:!lismul 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
>, G"!r" Ia#!0ia 3au'!r #an!ni#4
- 1Plum:2
sau
- 1La#us'r*2
sau
- 1D"#!r2
sau
- 1D" iarn*2
sau
- 1N!#'urn*2
#, PERIOADA INTERIELIC+
* Ori"n'*ri '"ma'i#" An r!manul in'"r:"li#, Ti.uri )" r!man 3"s"u-s'u)iu )" #a64
?, Li0iu R":r"anu 3au'!r #an!ni#4
- 1I!n2 3r!man r"alis'-!:i"#'i04 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului )"
r!man in'"r:"li# 3I!n4
=, G"!r" C*lin"s#u 3au'!r #an!ni#4
- 1Enima O'ili"i2 3r!man r"alis'-!:i"#'i04 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a
."rs!na8ului )" r!man in'"r:"li# 3E"li5 Sima/ O'ilia &*r#ul"s#u "'#,4
J, Camil P"'r"s#u 3au'!r #an!ni#4
- 1Ul'ima n!a.'" )" )ra!s'"% An'<ia n!a.'" )" r*6:!i2 3r!man su:i"#'i0/ r!man al
"5."ri"n@"i4 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului )" r!man in'"r:"li#
su:i"#'i0 3('"Can G$"!r$i)iu4
sau
- 1Pa'ul lui Pr!#us'2 3r!man su:i"#'i0/ r!man al "5."ri"n@"i4 - #!m"n'ariu li'"rar 7
#ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului )" r!man in'"r:"li# su:i"#'i0 3G"!r" D"m"'ru La)ima4
sau
&ir#"a Elia)" - ATENKIEL NU "s'" s#rii'!r #an!ni#
- 1&ai'r"Mi2 3r!man su:i"#'i0/ r!man al "5."ri"n@"i4 - - #!m"n'ariu li'"rar 7
#ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului )" r!man in'"r:"li# su:i"#'i0 3Allan% &ai'r"Mi4
*P!"6ia in'"r:"li#* m!)"rn*
;N, Tu)!r Ar$"6i 3au'!r #an!ni#4 - .!"' m!)"rn
- 1T"s'am"n'2- ar'* .!"'i#* - .!"6i" m!)"rn*
sau
- 1El!ri )" mu#"ai2 - ar'* .!"'i#* - .!"6i" m!)"rn*
;;, Lu#ian Ilaa 3au'!r #an!ni#4 - .!"' m!)"rn
- 1Eu nu s'ri0"s# #!r!la )" minuni a lumii2 - ar'* .!"'i#* - .!"6i" m!)"rn*
sau
- 1Lumina2 - .!"6i" m!)"rn*
sau
- 1G!runul2 - .!"6i" m!)"rn*
;B, I!n Iar:u 3au'!r #an!ni#4 - .!"' m!)"rn
- 1Ria CrM.'! /i la.!na Eni"l2 - .!"6i" ".i#*% .!"6i" m!)"rn*
sau
- 1Din #"as )")usO 319!# s"#un)24- ar'* .!"'i#* - .!"6i" m!)"rn*
*CURENTE CULTURALE/ LITERARE N PERIOADA INTERIELIC+
* &!)"rnismul r!m<n"s# 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
;D, Eu"n L!0in"s#u 3au'!r #an!ni#4 - is'!ri# /i #ri'i# li'"rar% "s'"'i#ian /i .r!6a'!r
3ini@ia'!rul m!)"rnismului r!m<n"s#4
- 1Is'!ria li'"ra'urii r!m<n" m!)"rn"2% #a.i'!lul 1Cr"a@ia !:i"#'i0*: L,R":r"anu: I!n2
sau al' s'u)iu
* Tra)i@i!nalismul 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
;F, &i$ail Sa)!0"anu 3au'!r #an!ni#4
- 1Ial'aul2 3r!man r"alis'-!:i"#'i0 'ra)i@i!nal4 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a
."rs!na8ului )" r!man in'"r:"li# 3Vi'!ria Li.an4
Vasil" V!i#ul"s#u
- 1n r*)ina G$"'s"mani2 - .!"6i" 'ra)i@i!nal*
sau
I!n Pilla'
- 1A#i s!si ." 0r"muri2- .!"6i" 'ra)i@i!nal*
), PERIOADA POSTIELIC+
*R!manul An ."ri!a)a .!s':"li#* 3"s"u4
;G, &arin Pr")a 3au'!r #an!ni#4
- 1&!r!m"@ii2 3r!man r"alis'-!:i"#'i04 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a
."rs!na8ului )" r!man .!s':"li# 3Ili" &!r!m"'"4
sau
- 1C"l mai iu:i' )in'r" .*m<n'"ni2 3r!man r"alis'-su:i"#'i04 - #!m"n'ariu li'"rar 7
#ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului )" r!man .!s':"li# 3Vi#'!r P"'rini4
*P!"6ia An ."ri!a)a .!s':"li#*
* N"!m!)"rnismul 3'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
;>, Ni#$i'a S'*n"s#u 3au'!r #an!ni#4
- 1L"!ai#* '<n*r*% iu:ir"a2 - ar'* .!"'i#*% .!"6i" .!s':"li#* /i n"!m!)"rnis'*
sau
- 1P!0"s'" s"n'im"n'al*2 - ar'* .!"'i#*% .!"6i" .!s':"li#* /i n"!m!)"rnis'*
sau
- 1C<n'"#2 - ar'* .!"'i#*% .!"6i" .!s':"li#* /i n"!m!)"rnis'*
sau
- 1L"#@ia )"s.r" #u:2 - ar'* .!"'i#*% .!"6i" .!s':"li#* /i n"!m!)"rnis'*
;?, &arin S!r"s#u 3au'!r #an!ni#4
- 1E#$"rul2 - .!"6i" .!s':"li#* /i n"!m!)"rnis'*
sau
- 1P!0"s'"2 - .!"6i" .!s':"li#* /i n"!m!)"rnis'*
* P!s'm!)"rnismul 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
&ir#"a C*r'*r"s#u
- 1G"!ri#a a IV-a2 - .!"6i" .!s':"li#* /i .!s'm!)"rnis'*
sau
- 1Ci!#nir"a2 - .!"6i" .!s':"li#* /i .!s'm!)"rnis'*
sau
- 1L"0an'ul2 - ".!."" .!s':"li#*
* T"a'rul An ."ri!a)a .!s':"li#*
;?, &arin S!r"s#u 3au'!r #an!ni#4
- 1I!na2 3)ram* .!s':"li#*/ '"5' )rama'i# .!s':"li#4 - #!m"n'ariu li'"rar 7
#ara#'"ri6ar"a .r!'a!nis'ului I!na
*EUNDA&ENTE ALE CULTURII RO&PNE
- Oriinil" /i "0!lu@ia lim:ii r!m<n" 3"s"u4
*PERIOADA &ODERN+:
a, S"#!lul al XIX-l"a - An#".u'ul s"#!lului al XX-l"a:
- R!m<nia% An'r" O##i)"n' /i Ori"n' 3"s"u4
:, CURENTE CULTURALE/ LITERARE N SECOLUL AL XIX-l"a (I NCEPUTUL
SECOLULUI AL XX-LEA
*Pr"luniri al" r!man'ismului /i #lasi#ismului
- 1Ru*#iun"2 )" O#'a0ian G!a
sau
- 1D" )"mul'2 )" O#'a0ian G!a
sau
- 1&<ni!as*2 )" G"!r" C!/:u#
sau
Qs'r!nR- 1&!ar'"a lui Eul"r2 )" G"!r" C!/:u#
#, PERIOADA INTERIELIC+:
CURENTE CULTURALE/ LITERARE N PERIOADA INTERIELIC+
*A0anar)ismul - 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
- 1Ora C<n'<nil!r2 )" I!n Vin"a
* I)"n'i'a'" #ul'ural* An #!n'"5' "ur!."an 3"s"u4
D, PERIOADA POSTIELIC+
*Un r!man s#ris )u.* ;J=N:
- 1E"m"ia An r!/u2 3a.*ru' An )"#"m:ri" ;JJN4 )" &ir#"a N")"l#iu% A)riana Ia:"@i /i
&ir#"a &i$*i"/
- 1Hm"ura )" #<m.i"2 )" &ir#"a N")"l#iu 3a.*ru' An ;J=F4
TEATRUL N PERIOADA POSTIELIC+
O.@i!nal:
T"a'rul a:sur)
Eu"n I!n"s#u
- 1C<n'*r"a@a #$"al*2 - '"a'ru a:sur) .!s':"li#
- 1R""l" m!ar"2 - '"a'ru a:sur) .!s':"li#
&a'"i Vi/ni"#
- 1Caii la C"r"as'r*2 - '"a'ru a:sur) .!s':"li#

BALTAGULMihail SadoveanuRoamul este o creatie epica in proza, de mari dimensiuni, cu actiune
complexa,desfasurata pe mai multe planuri, in timp sispatiu precizate, antrenand un numar mare de persoaje
puternic individualizate !rin multitudinea aspectelor infatisate, romanul ofera oim"ine ampla
asupra vietiiRomanul #Balta"ul# prezinta mono"rafia satului moldovenesc de la mute, lumeaarhaica a
pastorilor, avad in prim$plan cautarea si pedepsirea celor care l$au ucis pe %echifor Lipan &nsotita de
Gheor"hita, 'itoria Lipan reconstituie drumul parcurs de (ar(atul sau, pentru elucidarea si
savarsirea dreptatiiRoamn al peroiadei de maturitate de polimorfismul structurii si de tesatura de teme
simotive a ocazionat, de$a lun"ul vremii, diferite interpretari ale romanului, unele chiar contradictorii) roman
antropolo"ic si politist, roman mitic$(aladesc si realism etno"rafic,reconstituire a #Mioritei#, roamn demitizant,
roman initiatic, roamn de dra"oste si o #anti$Miotita#Romanul este structurat pe doua coordonate
fundamentale) aspectul realist*reconstituirea mono"rafica a lumii pastorale si cautarea adevarului+ si aspectul
mitic*sensul ritual si "esturilor persoanjului principal+ ,rizontul mitic include modul deintele"ere a lumii de
catre persoanje, traditiile pastorale, dar si comunicarea om$natura simitul marii treceri-autarea constituieaxul
romanului si se asociaza cu motivul la(irintului !arcur"ereadrumului are diferite semnificatii 'itoria
reconstituie evenimentele care au condus lamoartea (ar(atului ei *intri"a politista+, ceea ce se transpune intr$o
du(la aventura) acunosterii lumii si a cunosterii de sine !entru Gheor"hita, calatoria are rol educativ, deinitiere
a tanarului %echifor, persoanj episodic, de initiere , prezentat indirect, apartine planului mitic -autandu$l,
'itoria parcur"e simultan doua lumi) spatiul real, concret sicomercial, dar si o lume #de semne si
minuni#, al caror sens ea stie sa$l descifrezeMotivul la(irintului se concretizeaza la nivelul actiunii *cautarea si
diferitele popasuri+,dar este un o(ict sim(olic, am(ivalent) arma a crimei si instrumentul actului
justitiar,reparator .e remarcat ca in roman acelasi (alta" *al lui Lipan+ indeplineste cele douafunctii Balta"ul
tanarului Gheor"hita se pastreaza neatins de san"ele uci"asilor -hiar numele prota"onistilor ar avea
semnificatii sim(olice, desemanand victoria dreptatii%aratiunea se face la persoana a &&&$a, iar naratorul
omniprezent si omniscientreconstituie in mod o(iectiv, prin tehnica detaliului si o(servatie, lumea satului de
muntenisi actiunile 'itoriei .esi naratorul preia rolul naratorului &nteli"enta si calculata, ca #un/amlet
feminin#, ea reconstituie crima pe (aza propriilor deductii si o povesteste veridiccelor prezenti, ceea ce ii
determina pe criminali sa$si recunoasca vina in fata satului si aautoritatilor

Secventele narative sunt le"ate prin inlantuire si alternanta %aratiunea este preponderenta, dar si pasajele
descriptive fixeaza diferite aspecte ale cadrului sau elementede portret fizic, individual *de exemplu)
portretul 'itoriei sau al lui Gheor"hita+ si colectiv*muntenii, #locuitorii de su( (rad#+ %aratiunea este nuantata
de secventele dialo"ate saude replici ale 'itoriei, cum este laitmotivul rostit de femeie in cautarea sotului, la
fiecare popasTimpul derularii actiunii este va" precizat , prin repere temporale) #aproape de SfAndrei# , #in
!ostul Mare#,#01 Martie# -adrul actiunii este satul Ma"ura Tarcaului , zona.ornelor si a Bistritei , dar si cel
de campie, -ristesti, in Balta 2iijiei 3iind un romanrealist, pentru veridcitate, traseul urmat de 'itoria impreuna
cu Gheor"hita, pe urmele lui %echifor, contine toponime existente pe hartaRomanul prezinta
saisprezece capitole cu actine desfasurata cronolo"ic, urmarindmomnetele su(iectului!rima parte *capitolele &
4 al &'$lea+ 4 framantarile 'itoriei in asteptarea sotului si pre"atirile de drum 4include expozitiunea si
intria"a &n expozitune se prezinta satulMa"ura Tarcaului si schita portretului fizic al 'itoriei, care este
surprinsa torcand pe prispasi "andindu$se la intarzierea sotului sau plecat la .orna sa cumpere oi&ntri"a
cuprinde framantarile ei, dar si actiunile intreprinse inainte de plecarea incautarea sotului) tine post ne"ru
douasprezece vineri, se inchina la icoana Sfintei Ana de lamanastirea Bistrita, anunta autoritatile de disparitia
sotului, vinde unele lucruri pentru aface rost de (ani de drum, pe Minodora o lasa la Manastirea 'aratec, iar lui
Gheor"hita iiincredinteaza un (alta" sfintit!artea a doua *capitolele al '&&$lea 4al 5&&&$lea+ contine
desfasurarea actiunii si relevadrumul parcurs de 'itoria si fiul ei, Gheor"hita, in cautarea lui %echifor Lipan
6ireconstituie traseul lui %echifor, facand o serie de popasuri) la hanul lui .onea de la GuraBicazului, la
crasma domnului .avid de la -alu"areni, la mos !ricop si (a(a .ochia din3arcasa, la 'atra .ornei, apoi spre
!altinis, Brosteni, Borca , de unde drumul parasesta apaBistritei .e asemenea, intalnesc o cumetrie, la Borca si
o nunta, la -ruci Succesiuneaacestor mari momente din viata omului, da de "andit 'itoriei si anticipeaza
mormantarea infinal&ntre(and din sat in sat, ea isi da seama ca sotul sau a disparut intre Suha si Sa(asa
-uajutorul cainelul re"asit, Lupu, munteanca descopera intr$o rapa ramasitele lui Lipan , indreptul -rucii
Talienilor!artea a treia *capitolele al 5&'$lea 4al 5'&$lea+ prezinta sfarsitul drumului) ancheta politiei,
inmormantarea, parastasul lui %echifor Lipan si pedepsirea uci"asului-o(orarea in rapa si
ve"hea nocturna a mortului marcheaza maturizarea luiGheor"hita, dovedita in infaptuirea actului de dreptate la
parastas!unctul culminant este momentul in care 'itoria reconstituie cu fidelitate scena crimei,surprinzandu$i
chiar su pe uci"asii &lie -utui si -alistrat Bo"za !rimul isi recunoaste vina,insa al doilea devine a"resiv 6ste
lovit de Gheor"hita cu (alta"ul lui %echifor si sfasiat decainele Lupu, facandu$se astfel dreptate

.eznodamantul il surprinde pe Bo"za, care$i cere iertare #femeii mortului# si$sirecunoaste fapta'itoria este o
femeie puternica, hotarata, curajoasa, lucida &nteli"enta nativa sistapanirea de sine sunt evidentiate pe drum,
mai ales la parastas, cand demasca uci"asiiApartinand lumii arhaice, patriarhale, 'itoria transmite copiilor
respectul tradiilor sieste refractata la noutatile civilizatiei -a mama, ii interzice Minodorei sa se indeparteze
detraditie si contri(uie prin calatorie la maturizarea lui Gheor"hita Respecta o(iceiurile decumetrie si de nunta
si ve"heaza la indeplinirea oranduielior din ritualul inmormantarii) prive"hiul, drumul la cimitir, (ocitul,
sluj(a reli"ioasa, pomana, prazniculSotie iu(itoare, pornenste hotarata in cautarea (ar(atului Tipatul
dinaintea co(orariicosciu"ului si "esturile concentreaza iu(irea si durerea pierderii sotului!ersonajul complex
este realizat prin tehnica (asoreliefului si individualizat princaracterizare directa si inderecta *prin vor(e, fapte,
"esturi, relatii cu alte persoanje, nume+!ortretul fizic releva frumusetea persoanjului prin tehnica detaliului
semnificativ%atura devine si cutie de rezonanta a sentimentelor femeii, indrumand$o in cautareasotului sau) la
.orna, dar si la -rucea Talienilor, vantul o anunta ca se afla pe drumul cel (un!ersoanjul secundar,
Gheor"hita, reprezinta "eneratia tanara, care tre(uie sa ia locultatalui disparut Roamnul poate fi considerat
initiatic, deoarece drrumul prezintamaturizarea lui Gheor"hita%echifor Lipan este caracterizat in a(senta, prin
retrospectiva si remorare sisim(olizeaza destinul muriot al oamenilor!ersoanje episodice sunt) Minodora, fiica
receptiva la noutatile civilizatiei este trimisala manastire pentru purificare7 mos !ricop, parintele .anila 4
personaje reprezentaitve pentru lumea satului arhaicRomanul are caracter mono"rafic deoarece
infatiseaza viata muntenilor, ocupatiile,o(iceiurile, traditiile si principalele lor trasaturi) muncitori, vesseli,
iu(itori Trasturile persoanjului colectiv, muntenii, sunt surprinse inca de la inceput, in le"enda
pe cre o(isnuiasa o spuna Lipan, rememorata de 'itoria3amilia Lipanilor este parte a acestei colectivitati)
ima"inea lui %echifor pastrata inmemoria celorlalti, portretizarea ampla a 'itoriei, ca exponent al acestei lumi
arhaice sitinerii receptivi la noutatile civilizatiei, Minodora si Gheor"hita
Concluzie :
Romanul #Balta"ul# de Mihail Sadoveanu apartine realismului mitc