Sunteți pe pagina 1din 7

Impozitul pe venit:

Cotele de impozit
Suma total a impozitului pe venit se determin:
a) pentru persoane fizice i ntreprinztori individuali, n mrime de:
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depete suma de 27!2 lei"
- #% din venitul anual impozabil ce depete suma de 27!2 lei"
b) pentru persoanele $uridice % n mrime de #2% din venitul impozabil"
c) pentru &ospodriile 'rneti (de fermier) % n mrime de 7% din venitul impozabil"
d) pentru a&en'ii economici al cror venit a fost estimat n conformitate cu art)22! i 22!
#
% n
mrime de #!% din depirea venitului estimat fa' de venitul brut nre&istrat n eviden'a
contabil de a&entul economic)
Cotele T.V.A.
Se stabilesc urmtoarele cote ale *)+),):
a) cota-standard % n mrime de 2-% din valoarea impozabil a mrfurilor i serviciilor
importate i a livrrilor efectuate pe teritoriul .epublicii /oldova"
b) cote reduse n mrime de:
- % % la pinea i produsele de panifica'ie (#0-#2----, #0-!1-, #0-!0-2--, #0-!0-3--,
#0-!0-0--), la laptele i produsele lactate (-1-#, -1-2, -1-2, -1-!, -1-3#-2--), livrate pe
teritoriul .epublicii /oldova, cu e4cep'ia produselor alimentare pentru copii care snt scutite de
*)+),) n conformitate cu art)#-2 alin)(#) pct)2)"
- % % la medicamentele de la pozi'iile tarifare 2--#%2--1, att indicate n 5omenclatorul de stat
de medicamente, ct i autorizate de /inisterul Snt'ii, importate i6sau livrate pe teritoriul
.epublicii /oldova, precum i medicamentele preparate n farmacii conform prescrip'iilor
ma&istrale, cu con'inut de in&rediente (substan'e medicamentoase) autorizate"
- % % la mrfurile, importate i6sau livrate pe teritoriul .epublicii /oldova, de la pozi'iile
tarifare 2--!, 2--3#-, 2--32----, 2--32----, 2--31----, 2--33-, 2--37----, 27-70-,
2-01, 22#-----, 222-----, 1-#1, 1-#!, 1#0-, 0--##-0--, 0--#2----, 0--#1-, 0--#!-,
0-#2#, 0-#22, 0-#20---"
- % % la &azele naturale i &azele lic7efiate de la pozi'ia tarifar 27##, att la cele importate, ct
i la cele livrate pe teritoriul .epublicii /oldova"
- % % la produc'ia din fitote7nie i 7orticultur n form natural i produc'ia din zoote7nie n
form natural, mas vie i sacrificat, produs, importat i6sau livrat pe teritoriul .epublicii
/oldova"
- % % la za7rul din sfecl de za7r, produs, importat i6sau livrat pe teritoriul .epublicii
/oldova"
c) cota zero % la mrfurile i serviciile livrate n conformitate cu art)#-1)
8a cota zero a *)+),) se impoziteaz urmtoarele livrri:
a) mrfurile, serviciile pentru e4port i toate tipurile de transporturi interna'ionale de mrfuri
(inclusiv de e4pedi'ie) i pasa&eri, serviciile de transport interna'ional al &azelor naturale prestate
de ctre S),) 9/oldova-:az;, precum i serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de
comercializare a biletelor de cltorie n trafic interna'ional, de deservire la sol a aeronavelor,
inclusiv de livrare a combustibilului i a mrfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautic
i de navi&a'ie aerian, aferente aeronavelor n trafic interna'ional"
b) ener&ia electric, ener&ia termic i apa cald pentru bunurile imobiliare cu destina'ie locativ,
indiferent de subiectul n a crui &estiune se afl aceste bunuri"
c) n baza principiului reciprocit'ii, importul i6sau livrarea pe teritoriul .epublicii /oldova a
mrfurilor, serviciilor destinate folosin'ei oficiale de ctre misiunile diplomatice i oficiile
consulare acreditate n .epublica /oldova, de reprezentan'ele or&aniza'iilor interna'ionale
acreditate n .epublica /oldova, destinate uzului sau consumului personal de ctre membrii
personalului acestor misiuni diplomatice i oficii consulare sau al reprezentan'elor or&aniza'iilor
interna'ionale, precum i de ctre membrii familiilor lor care locuiesc mpreun cu ei, cu
e4cep'ia cet'enilor .epublicii /oldova, precum i a cet'enilor strini i apatrizi cu reedin'a
permanent n .epublica /oldova) /odul de aplicare a cotei zero a *)+),) se stabilete de
:uvern"
f) mrfurile, serviciile livrate n zona economic liber din afara teritoriului vamal al .epublicii
/oldova, livrate din zona economic liber n afara teritoriului vamal al .epublicii /oldova,
livrate n zona economic liber din restul teritoriului vamal al .epublicii /oldova, precum i
cele livrate de ctre reziden'ii diferitelor zone economice libere ale .epublicii /oldova unul
altuia"
&) serviciile prestate de ntreprinderile industriei uoare pe teritoriul .epublicii /oldova n
cadrul contractelor de prelucrare n re&imul vamal de perfec'ionare activ) *ipul serviciilor care
cad sub inciden'a prezentului punct, precum i modul de administrare a acestor servicii se
stabilesc de :uvern, iar lista a&en'ilor economici se aprob de /inisterul <conomiei"
7) mrfurile livrate n ma&azinele dut=-free)
Scutirea de *)+),)
(#) *)+),) nu se aplic la importul mrfurilor, serviciilor i pentru livrrile de mrfuri, servicii
efectuate de ctre subiec'ii impozabili, ce constituie rezultatul activit'ii lor de ntreprinztor n
.epublica /oldova:
#) locuin'a, pmntul, arenda acestora, dreptul de livrare i arendare a acestora, cu e4cep'ia
pl'ilor de comision aferente tranzac'iilor respective"
2) mrfurile de la pozi'iile tarifare -1-220##-, #0-##----, precum i produsele alimentare
pentru copii de la pozi'iile tarifare #3-2#---, 2--!#---, 2--7#-#--, 2--7#-0#-, 2--7#-00-"
2) proprietatea de stat, rscumprat n procesul privatizrii"
1) institu'iile precolare, sanatoriile i alte obiecte cu destina'ie social-cultural i de locuit,
precum i drumurile, re'elele i substa'iile electrice, re'elele de &az, instala'iile pentru e4tra&erea
apelor subterane i alte obiecte similare transferate &ratuit autorit'ilor publice (sau, n baza
deciziei lor, ntreprinderilor specializate care folosesc i e4ploateaz obiectele respective
conform destina'iei), precum i cele transmise ntreprinderilor, or&aniza'iilor i institu'iilor de
ctre autorit'ile publice" proprietatea de stat transferat &ratuit, la decizia autorit'ilor publice,
de la bilan'ul unei ntreprinderi de stat la bilan'ul altei ntreprinderi de stat sau de la bilan'ul unei
ntreprinderi municipale la bilan'ul altei ntreprinderi municipale" lucrrile de e4pertiz te7nic,
de prospec'iuni, de proiectare, de construc'ie i de restaurare, cu atra&erea mi$loacelor bneti
donate de ctre persoane fizice i $uridice, la obiectele incluse n lista aprobat de >arlament"
!) mrfurile, serviciile institu'iilor de nv'mnt, le&ate de procesul instructiv de produc'ie i
educativ, cu condi'ia alocrii mi$loacelor ob'inute din livrarea acestor mrfuri, servicii n scopuri
de instruire &eneral" serviciile de instruire a copiilor i adolescen'ilor n cercuri, sec'ii, studiouri"
serviciile prestate copiilor i adolescen'ilor cu folosirea instala'iilor sportive" serviciile le&ate de
ntre'inerea copiilor n institu'ii precolare" serviciile de pre&tire i perfec'ionare a cadrelor"
3) serviciile (ac'iunile) ntreprinse de ctre autorit'ile abilitate, pentru care se aplic ta4a de stat"
toate tipurile de activit'i le&ate de ta4ele i pl'ile ncasate de stat pentru acordare de licen'e,
nre&istrare i eliberare de brevete, precum i ta4ele i pl'ile ncasate de autorit'ile
administra'iei publice centrale i locale" serviciile acordate de ctre avoca'i i notari, de ctre
e4ecutori $udectoreti, serviciile de nre&istrare n re&istrul bunurilor imobiliare i de eliberare a
e4traselor din acest re&istru" serviciile de nre&istrare de stat a persoanelor $uridice i a
ntreprinztorilor individuali i de furnizare a informa'iei din re&istrele de stat respective"
7) serviciile le&ate de opera'iunile de acordare de licen'e i eliberare de brevete (cu e4cep'ia
celor de intermediere), referitoare la obiectele propriet'ii industriale, precum i cele referitoare
la obiectele dreptului de autor i ale drepturilor cone4e"
) proprietatea confiscat, proprietatea fr stpn, proprietatea trecut n posesiunea statului cu
drept de succesiune, comorile"
0) serviciile le&ate de n&ri$irea bolnavilor i btrnilor, precum i mrfurile, din contul
or&aniza'iilor de binefacere, destinate pre&tirii pac7etelor pentru btrnii nevoiai i distribuite
lor &ratuit"
#-) serviciile medicale, cu e4cep'ia celor cosmetice" materia prim medicamentoas, materialele,
articolele, ambala$ul primar i secundar utilizate la prepararea i producerea medicamentelor,
autorizate de /inisterul Snt'ii, cu e4cep'ia alcoolului etilic, mi$loacelor cosmetice" articolele
i aparatele ortopedice i de protezare (pozi'ia tarifar 0-2#)" biletele de tratament (inclusiv cele
fr cazare) i de odi7n n sta'iunile balneoclimaterice, pac7etele de servicii turistice" mi$loacele
te7nice, inclusiv transportul auto, folosit e4clusiv n scopuri le&ate de profila4ia invalidit'ii i
reabilitarea invalizilor"
Accizele
Cotele accizelor
(#) Cotele accizelor, conform ane4elor la prezentul titlu, se stabilesc:
a) n sum absolut la unitatea de msur a mrfii"
b) ad valorem n procente de la valoarea mrfurilor, fr a 'ine cont de accize i *)+),), sau de la
valoarea n vam a mrfurilor importate, lund n considerare impozitele i ta4ele ce urmeaz a fi
ac7itate la momentul importului, fr a 'ine cont de accize i *)+),)
(2) Cotele accizelor la produse petroliere importate i6sau livrate pe teritoriul .epublicii
/oldova de la pozi'iile tarifare 27-7#-#--, 27-72-#--, 27-72-#--, 27-7!-, 27-0--#--,
27#-####-%27#-#020-, 27#-#02#-%27#-#010-, 27#-#0!#-, 27#-#03#-, 27#-#032-,
27#-#03!-, 27#-#030-, 27###2, 27###2, 27###1---, 27###0---, 20-##----, 20-#21#--,
20-#20---, 20-2##---, 20-2#0, e4)20-22----, 20-22----, 20-211---, 20-20-0--,
20-!##---%20-!#2---, 20-!#1, 20-!#3, e4)20-!#0---, 20-0, 2#1--0--, 2#7--!--,
2#7---- se inde4eaz anual, la # ianuarie) Coeficientul de inde4are constituie creterea anual
a produsului intern brut nominal pro&nozat pentru anul respectiv fa' de anul precedent)
/odul de calculare i termenele de ac7itare a accizelor
(#) Subiec'ii impunerii specifica'i la art)#2- lit)a), care e4pediaz (transport) mrfuri supuse
accizelor din ncperea de acciz:
a) calculeaz accizele pornind de la volumul mrfurilor n e4presie natural sau de la valoarea
acestora (n dependen' de cot % n sum absolut sau ad valorem n procente)"
b) ac7it accizele la momentul e4pedierii (transportrii) mrfurilor din ncperea de acciz
conform cotelor stabilite n ane4a nr)# la prezentul titlu)
(2) ?n cazul transmiterii mrfurilor supuse accizelor cu plat sau cu titlu &ratuit, inclusiv n contul
salariului, an&a$a'ilor subiectului impunerii, altor persoane, n cazul nsuirii mrfurilor de ctre
subiectul impunerii sau de ctre membrii familiei acestuia, precum i n cazul deplasrii n alt
mod a mrfurilor din ncperea de acciz, ac7itarea accizelor se efectueaz n modul specificat la
alin)(#))
(2) ,ccizele la mrfurile importate se calculeaz i se ac7it de ctre subiec'ii impunerii
specifica'i la art)#2- lit)b) o dat cu ac7itarea ta4elor vamale) ?n cazul n care pentru importul de
mrfuri nu se percepe ta4 vamal, mrfurile se consider importate, ca i cum ar fi fost supuse
ta4ei vamale, cu respectarea re&lementrilor stabilite de le&isla'ia vamal pentru re&imul de
import)
(1) ?n cazul e4portului de mrfuri supuse accizelor, obli&a'ia de ac7itare a accizelor este valabil
pn la momentul repatrierii mi$loacelor bneti i prezentrii documentelor $ustificative
specificate la art)#2! alin)(1)) ?n cazul neprezentrii, n termenele stabilite, a documentelor
specificate la art)#2! alin)(1), subiectul impunerii ac7it accizele, amenzile i penalit'ile n
mrimea i n modul prevzute corespunztor la art)23# alin)(1) i art)22 alin)(2))
(!) /rfurile supuse accizelor, mbuteliate n ambala$ pentru consum final, cum ar fi votca,
lic7iorurile i alte buturi spirtoase, vermuturile i alte vinuri din stru&uri proaspe'i, alte buturi
fermentate de la pozi'iile tarifare 22-! i 22-3--, divinurile, comercializate, transportate sau
depozitate pe teritoriul .epublicii /oldova sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei,
precum i mrfurile supuse accizelor, mbuteliate n ambala$ pentru consum final, procurate de la
a&en'ii economici reziden'i afla'i pe teritoriul .epublicii /oldova care nu au rela'ii fiscale cu
sistemul ei bu&etar, snt pasibile marcrii obli&atorii cu 9*imbru de acciz;) /arcarea se
efectueaz n timpul fabricrii mrfurilor supuse accizelor, pn la importarea acestora, iar n
cazul mrfurilor fabricate pe teritoriul .epublicii /oldova % pn la momentul e4pedierii
(transportrii) acestora din ncperea de acciz) /odul de procurare i de utilizare a 9*imbrelor de
acciz; este stabilit de ctre :uvern)
(!
#
) ,rticolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul .epublicii
/oldova ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum i mrfurile procurate de la
a&en'ii economici reziden'i afla'i pe teritoriul .epublicii /oldova, dar care nu au rela'ii fiscale
cu sistemul ei bu&etar, snt pasibile marcrii obli&atorii cu timbru de acciz) /arcarea se
efectueaz n procesul fabricrii mrfurilor supuse accizelor pn la importarea acestora, iar a
mrfurilor fabricate pe teritoriul .epublicii /oldova % pn la momentul e4pedierii
(transportrii) acestora din ncperea de acciz) /odul i termenele de procurare, utilizare i de
circula'ie a timbrelor de acciz se stabilete de :uvern)
(3) 5u snt marcate obli&atoriu cu 9*imbru de acciz;:
a) vinurile spumoase i spumante, divinurile n sticle de suvenire cu capacitatea de pn la -,2!
litri, de #,! litri, de 2 litri i de 3 litri"
b) produc'ia alcoolic cu con'inutul de alcool etilic de pn la 7% n volum"
c) mrfurile supuse accizelor, plasate n re&imurile vamale tranzit, depozit vamal, admitere
temporar, ma&azin dut= free"
d) mrfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul .epublicii /oldova i e4pediate de ctre
productor pentru e4port"
e) alcoolul etilic nedenaturat (pozi'iile tarifare 22-7 i 22-) utilizat n scopuri medicale)
(7) *imbrele de acciz de model vec7i rmn valabile pe termen de un an de la data punerii n
aplicare a celor noi)
/odul de calculare a accizelor la 'i&aretele cu filtru
(#) 8a 'i&aretele cu filtru (pozi'ia tarifar 21-22-), accizele se calculeaz ca sum a accizei
determinate prin aplicarea (nmul'irea) cotei stabilite n sum absolut la volumul n e4presie
natural (#--- buc'i) la momentul e4pedierii din ncperea de acciz sau la momentul importrii
i a accizei determinate prin aplicarea (nmul'irea) cotei ad valorem n procente stabilite la pre'ul
ma4im de vnzare cu amnuntul)
(2) >re'ul ma4im de vnzare cu amnuntul este pre'ul la care produsul a fost vndut altor
persoane pentru consum final i care include toate impozitele i ta4ele)
(2) >re'ul ma4im de vnzare cu amnuntul pentru orice marc de 'i&arete cu filtru se stabilete de
persoanele care produc 'i&arete cu filtru n .epublica /oldova (productorul local) sau care
import 'i&arete cu filtru i se nre&istreaz n modul stabilit de :uvern)
(1) Se interzice vnzarea de ctre alte persoane a 'i&aretelor cu filtru pentru care nu au fost
stabilite i declarate pre'uri ma4ime de vnzare cu amnuntul)
(!) Se interzice vnzarea de ctre orice persoan a 'i&aretelor cu filtru la un pre' ce depete
pre'ul ma4im de vnzare cu amnuntul)
?nlesniri la plata accizelor
(#) ,ccizele nu se ac7it de ctre persoanele fizice care import mrfuri de uz sau consum
personal a cror valoare sau cantitate nu depete limita stabilit n le&isla'ia n vi&oare) ?n cazul
n care valoarea n vam a mrfurilor depete limita neimpozabil de 2-- de euro, accizul se va
calcula pornind de la valoarea mrfurilor n vam, iar limita neimpozabil men'ionat nu
micoreaz valoarea impozabil a acestora)
(2) ,ccizele nu se ac7it la importarea urmtoarelor mrfuri supuse accizelor:
a) definite ca a$utoare umanitare, n modul stabilit de :uvern"
b) destinate proiectelor de asisten' te7nic, realizate pe teritoriul .epublicii /oldova de ctre
or&aniza'iile interna'ionale i 'rile donatoare n limita tratatelor la care aceasta este parte) 8ista
tratatelor interna'ionale la care .epublica /oldova este parte i a proiectelor de asisten' te7nic
se stabilete de :uvern)
(2
#
) ?n baza principiului reciprocit'ii, accizele nu se ac7it la importul i6sau livrarea pe teritoriul
.epublicii /oldova a mrfurilor, serviciilor destinate folosin'ei oficiale de ctre misiunile
diplomatice i oficiile consulare acreditate n .epublica /oldova, de reprezentan'ele
or&aniza'iilor interna'ionale acreditate n .epublica /oldova, destinate uzului sau consumului
personal de ctre membrii personalului acestor misiuni diplomatice i oficii consulare sau al
reprezentan'elor or&aniza'iilor interna'ionale, precum i de ctre membrii familiilor lor care
locuiesc mpreun cu ei, cu e4cep'ia cet'enilor .epublicii /oldova, precum i a cet'enilor
strini i apatrizi cu reedin'a permanent n .epublica /oldova)
(2
2
) ,ccizele nu se ac7it pentru mrfurile consumabile importate de for'a militar strin care
desfoar aplica'ii militare temporare, destinate uzului sau consumului e4clusiv al for'ei
militare i al componentei civile) 8ista mrfurilor consumabile se aprob de ctre /inisterul
,prrii al .epublicii /oldova)
(2) ,ccizele nu se ac7it pentru mrfurile finan'ate din contul mprumuturilor i &ranturilor
acordate :uvernului sau acordate cu &aran'ie de stat, din contul mprumuturilor acordate de
or&anismele financiare interna'ionale (inclusiv din cota-parte a :uvernului), destinate realizrii
proiectelor respective, precum i din contul &ranturilor acordate institu'iilor finan'ate de la bu&et,
conform listei aprobate de :uvern)
(1) ,ccizele nu se ac7it n cazul n care subiectul impunerii e4port mrfuri supuse accizelor n
mod independent sau n baza contractului de comision, cu condi'ia respectrii prevederilor
art)#22 alin)(1))
(1
#
) ,ccizele nu se ac7it pentru proprietatea confiscat, proprietatea fr stpn, proprietatea
trecut n posesia statului cu drept de succesiune i pentru comori)
(!) ,ccizele nu se ac7it la plasarea, livrarea de pe teritoriul vamal n ma&azinele dut=-free i
comercializarea de ctre aceste ma&azine a mrfurilor supuse accizelor, precum i la introducerea
mrfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal i plasarea acestora sub re&imurile vamale de
tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destina'iile vamale de distru&ere,
abandon n folosul statului)
(3) 8a introducerea mrfurilor strine supuse accizelor pe teritoriul vamal i plasarea acestora n
re&imul vamal perfec'ionare activ, accizul se ac7it la introducerea acestor mrfuri, cu
restituirea ulterioar a sumelor ac7itate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a
produselor rezultate din prelucrare, n modul stabilit de :uvern)
(7) ,ccizele nu se ac7it la plasarea mrfurilor supuse accizelor n re&imul vamal admiterea
temporar)
() ,ccizele nu se ac7it pentru mrfurile auto7tone supuse accizelor, anterior e4portate i
reintroduse, n termen de 2 ani, n aceeai stare, conform re&lementrilor vamale)
(0) Suma accizelor ac7itat la introducerea pe teritoriul vamal al .epublicii /oldova a
mrfurilor strine supuse accizelor n re&im vamal de import se restituie la scoaterea acestora de
pe teritoriul vamal, la plasarea lor sub destina'ie vamal ma&azin dut=-free, la plasarea lor sub
destina'ie vamal zon liber, n modul stabilit de :uvern)
(#-) Se scutesc de plata accizelor mrfurile supuse accizelor introduse n zona economic liber
din afara teritoriului vamal al .epublicii /oldova, din alte zone economice libere, din restul
teritoriului vamal al .epublicii /oldova, precum i mrfurile ori&inare din aceast zon i
scoase n afara teritoriului vamal al .epublicii /oldova)
(#-
#
) 5u snt supuse accizelor livrrile de mrfuri supuse accizelor efectuate n interiorul zonei
economice libere, precum i livrrile de mrfuri supuse accizelor efectuate de ctre a&en'ii
economici dintr-o zon economic liber n alt zon economic liber)
(##) /rfurile supuse accizelor scoase din zona economic liber pe restul teritoriului vamal al
.epublicii /oldova se supun accizelor)
(##
#
) ,ccizele nu se ac7it pentru mrfurile supuse accizelor, importate de ctre persoane $uridice
n scopuri necomerciale dac valoarea n vam a acestor mrfuri nu depete suma de #-- de
euro) ?n cazul n care valoarea lor n vam depete limita neimpozabil indicat, accizele se
calculeaz pornind de la valoarea mrfurilor n vam, iar limita neimpozabil men'ionat nu
micoreaz valoarea impozabil a acestora)

@,lin)#2 art)#21 e4clus prin Legea nr.267 din 23.12.2011, n vi&oare #2)-#)2-#2A

(#2) ?n cazul nerespectrii prevederilor alin)(!)-(0) din prezentul articol i a condi'iilor re&imului
vamal ales, stabilit de le&isla'ia vamal a .epublicii /oldova, subiectul impunerii i persoanele
specificate la art)1 alin)(!) din Legea pentru punerea n aplicare a titlului IV din Codul !i"cal
ac7it accizele conform cotelor stabilite n ane4a nr)# la prezentul titlu, o amend n mrimile
prevzute la art)23# alin)(2) i (2) i o penalitate n mrimea determinat conform art)22)