Sunteți pe pagina 1din 3

SPITALUL MUNICIPAL GHERLA

CONTURI VENITURI ANEXA


Nr.crt CONT IBAN
CONT
1.
RO89TREZ21821F300530XXXX 21F300530
2.
3.

RO62TREZ21821F330800XXXX 21F330800
RO32TREZ21821F332100XXXX 21F332100

4.

RO56TREZ21821F333000XXXX 21F333000

5.

RO16TREZ21821F370300XXXX 21F370300

6.

RO18TREZ21821F431000XXXX 21F431000

7.

RO51TREZ21821F370400XXXX 21F370400

8.

RO02TREZ21821F362500XXXX 21F362500

DENUMIRE
Alte venituri din concesiuni si
inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din prestari de servicii
Venituri din contractele incheiate cu
casele de
asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu
directiile
de sanatate publica din sume alocate
de la
bugetul de stat
Varsaminte din sectiunea de
functionare pentru
finantarea sectiunii de dezvoltare a
bugetelui
local
Subventii din bugetele locale pentru
finantarea
cheltuielilor curente din domeniul
sanatatii
Varsaminte din sectiunea de
functionare
Venituri din disponibilitatiile
institutiilor
publice, in curs de clarificare

RO91TREZ21821F333100XXXX21F333100Venituridincontracteleincheiatecu
directiiledesanatatepublicadinsumealocatedin
veniturilepropriialeMinisteruluiSanatatii

CONTURI CHELTUIELI ANEXA

Nr.crt CONT IBAN


1.
RO81TREZ24F660601100101X
2.
RO48TREZ24F660601100105X
3.
4.
5.

RO64TREZ24F660601100106X
RO47TREZ24F660601100111X
RO60TREZ24F660601100130X

6.
7.

RO32TREZ24F660601100201X
RO80TREZ24F660601100301X

8.

RO96TREZ24F660601100302X

9.

RO15TREZ24F660601100303X

10.

RO31TREZ24F660601100304X

11.

RO63TREZ24F660601100306X

12.
13.
14.

RO66TREZ24F660601200101X
RO82TREZ24F660601200102X
RO98TREZ24F660601200103X

15.
16.
17.

RO17TREZ24F660601200104X
RO33TREZ24F660601200105X
RO81TREZ24F660601200108X

18.

RO45TREZ24F660601200130X

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

RO98TREZ24F660601200200X
RO65TREZ24F660601200301X
RO16TREZ24F660601200401X
RO32TREZ24F660601200402X
RO48TREZ24F660601200403X
RO64TREZ24F660601200404X
RO43TREZ24F660601200530X
RO15TREZ24F660601200601X

27.

RO46TREZ24F660601200900X

CONT
DENUMIRE
24F660601100101 Salarii de baza
24F660601100105 Sporuri pentru conditii de
munca
24F660601100106 Alte sporuri
24F660601100111 Fond aferent platii cu ora
24F660601100130 Alte drepturi salariale in
bani
24F660601100201 Tichete de masa
24F660601100301 Contributii de asigurari
sociale de stat
24F660601100302 Contributii de asigurari de
somaj
24F660601100303 Contributii de asigurari
sociale de sanatate
24F660601100304 Contributii de asigurari
pentru accidente de munca
si boli profesionale
24F660601100306 Contributii pentru concedii
si indemnizatii
24F660601200101 Furnituri de birou
24F660601200102 Materiale pentru curatenie
24F660601200103 Incalzit, Iluminat si forta
MOTRICA
24F660601200104 Apa, canal si salubritate
24F660601200105 Carburanti si lubrifianti
24F660601200108 Posta, telecomunicatii,
radio, tv, internet
24F660601200130 Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si
functionare
24F660601200200 Reparatii curente
24F660601200301 Hrana pentru oameni
24F660601200401 Medicamente
24F660601200402 Materiale sanitare
24F660601200403 Reactivi
24F660601200404 Dezinfectanti
24F660601200530 Alte obiecte de inventar
24F660601200601 Deplasari interne,
detasari,transferari
24F660601200900 Materiale de laborator

28.

RO79TREZ24F660601203030X

29.

RO54TREZ24F660601710102X

30.

RO38TREZ24F665050592500X

24F660601203030 Alte cheltuieli cu bunuri si


servicii
24F660601710102 Masini, echipamente si
mijloace de transport
24F665050592500 Sume aferente platii
creantelor salariale