Sunteți pe pagina 1din 4

Test iniial la Geografie (septembrie 2011)

Clasa a IX-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 40 min.
Subiectul I (10 puncte)
n coloana A sunt numerotate denumiri de localiti! iar in coloana " sunt enumerate unitile de relief #n care
acestea sunt situate. Scriei! pe foaia de test! perec$ile corecte dintre fiecare numr din coloana A %i litera
corespun&toare din coloana ".
Not! 'iecrui element din coloana A #i corespunde un singur element din coloana ".
A "
1. (edgidia
). Sulina
*. Sig$i%oara
4. +a%i
,. -e%ia
a) .epresiunea /olinara a Transilvaniei
b) 0odi%ul 1etic
c) 0odi%ul (oldovei
d) (unii "anatului
e) Subcarpai
f) .elta .unrii
g) 0odi%ul .obrogei
Subiectul II (40 puncte)
Scriei! pe foaia de test! litera corespun&toare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de mai 2os3
1. 4ra%ul Sulina repre&int punctul e5trem al -om6niei din partea de3
a. est b. nord c. sud d. vest
10 puncte
). /ele mai mici altitudini se gsesc #n3
a. /6mpia (oldovei b. /6mpia de 7est c. .ealurile de 7est d. .elta .unrii
10 puncte
*. n vestul (unilor 0oiana -usc se afl3
a. .ealurile 8ipovei b. .epresiunea 9aeg c. (unii "i$or d. (unii 0ar6ng
10 puncte
4. -6ul 4lt formea& limita #ntre grupele montane3
a. "ucegi %i 'gras b. "ucegi %i 0ar6ng c. 'gras %i 0ar6ng d. 0ar6ng %i -ete&at:1odeanu
10 puncte
Subiectul III (*0 puncte)
0entru unitatea de relief situat la vest de .epresiunea Transilvaniei! preci&ati3
: dou limite sau uniti #nvecinate
: patru subdivi&iuni
: patru elemente de $idrografie
Subiectul I" (10 puncte)
/omparai! #n cadrul unei scurte compuneri cu coninut %tiinific! cursurile $idrografice ale .unrii %i Siretului pe
teritoriul -om6niei! folosind #n mod adecvat termenii3 debit, defileu, aflueni, podi, cmpie.
.eosebirile %i asemnrile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente geografice3 uniti de relief %i forme
de relief strbtute sau delimitate! caracteristici $idrologice! r6uri colectate etc.
;ot3 4rdinea folosirii termenilor menionai este aleatorie.
Test iniial la Geografie (septembrie 2011)
Clasa a X-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 40 min.
Subiectul I (10 puncte)
n coloana A sunt numerotate mari regiuni geografice! iar in coloana " sunt enumerate asociaii biogeografice
caracteristice acestora. Scriei! pe foaia de e5amen! perec$ile corecte dintre fiecare numr din coloana A %i litera
corespun&toare din coloana ".
Not! 'iecrui element din coloana A #i corespunde un singur element din coloana ".
A "
1. "a&inul fluviului <air=/ongo
). Sa$ara
*. Asia /entral
4. 0odi%ul 0reriilor
,. >uropa 4ccidental
a) .e%erturi din &ona temperat
b) 0duri de conifere (taiga)
c) Stepa
d) 0duri cu frun&e c&toare
e) 7egetaie mediteranean
f) .e%ert tropical
g) 0dure ecuatorial
Subiectul II (40 puncte)
Scriei! pe foaia de e5amen! litera corespun&toare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de mai 2os3
1. 0rintre rocile sedimentare din compo&iia scoarei terestre se numr3
a. argila b. granitul c. marmura d. ba&altul
10 puncte
). /ele mai ridicate temperaturi medii anuale caracteri&ea& climatul3
a. ecuatorial b. tropical:uscat c. musonic d. subecuatorial
10 puncte
*. Stratul inferior al atmosferei se nume%te3
a. stratosfera b. ionosfera c. troposfera d. e5osfera
10 puncte
4. 1a&ul predominant #n compo&iia atmosferei este3
a. dio5idul de carbon b. a&otul c. o5igenul d. vaporii de ap
10 puncte
Subiectul III (*0 puncte)
n cadrul emisferei nordice! ordonai de la sud la nord! climatele3 temperat:continental! subarctic! musonic!
ecuatorial! mediteranean.
Subiectul I" (10 puncte)
>laborai o scurt compunere (cel mult 4:, fra&e) cu coninut %tiinific #n care s folosii #n mod adecvat termenii3
micare de revoluie, sistem solar, stea, galaxie, satelit natural.
;ot3 4rdinea folosirii termenilor menionai este aleatorie.
Test iniial la Geografie (septembrie 2011)
Clasa a XI-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 40 min.
Subiectul I (10 puncte)
n coloana A sunt numerotate denumiri ale unor ri! iar in coloana " sunt enumerate mari regiuni geografice #n
care acestea sunt situate. Scriei! pe foaia de e5amen! perec$ile corecte dintre fiecare numr din coloana A %i litera
corespun&toare din coloana ".
Not! 'iecrui element din coloana A #i corespunde un singur element din coloana ".
A "
1. 7atican
). "anglades$
*. /$ina
4. 1ermania
,. 0ortugalia
a) Asia de >st
b) 0eninsula "alcanic
c) >uropa de 7est
d) 0eninsula +beric
e) Asia de Sud:7est
f) Asia de Sud
g) 0eninsula +talic
Subiectul II (40 puncte)
Scriei! pe foaia de e5amen! litera corespun&toare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de mai 2os3
1. /6nd natalitatea este mai mic dec6t mortalitatea! numrul de locuitori3
a. scade b. cre%te lent c. cre%te rapid d. stagnea&
10 puncte
). -asa predominant #n cadrul populaiei >uropei este3
a. mongoloid b. ecuatorial c. mulatr d. cauca&ian
10 puncte
*. n regiunile de c6mpie! a%e&rile rurale cel mai frecvent #nt6lnite aparin tipului3
a. risipit b. adunat c. rsfirat d. liniar
10 puncte
4. Transporturile speciale se reali&ea& prin intermediul3
a. %oselelor b. cilor ferate c. conductelor d. liniilor aeriene
10 puncte
Subiectul III (*0 puncte)
?n ora% cu populaia de )0.000 locuitori are o natalitate egal cu @Ao %i o mortalitate egal BAo. /alculai cu ce
valoare cre%te populaia localitii #ntr:un an.
Subiectul I" (10 puncte)
>laborai o scurt compunere (cel mult 4:, fra&e) cu coninut %tiinific #n care s folosii #n mod adecvat termenii3
industrie siderurgic, minereuri de fier, metalurgie neferoas, termocentrale, hidrocentrale.
;ot3 4rdinea folosirii termenilor menionai este aleatorie.
Test iniial la Geografie (septembrie 2011)
Clasa a XII-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 40 min.
Subiectul I (10 puncte)
n coloana A sunt numerotate mari regiuni geografice! iar in coloana " sunt enumerate peisa2e geografice
caracteristice acestora. Scriei! pe foaia de e5amen! perec$ile corecte dintre fiecare numr din coloana A %i litera
corespun&toare din coloana ".
Nota! 'iecrui element din coloana A #i corespunde un singur element din coloana ".
A "
1. 0odi%ul 1uCanei.
). "a&inul fluviului <air
*. Atacama
4. Africa de Sud
,. 0odi%ul 0reriilor
a) de%ert tropical
b) pduri de conifere (taiga)
c) peisa2 mediteranean
d) step
e) tundr
f) pdure ecuatorial
g) savana
Subiectul II (40 puncte)
Scriei! pe foaia de e5amen! litera corespun&toare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de mai 2os3
1. 0rocesul de impurificare a aerului! apei %i solului cu substane duntoare vieii se nume%te3
a. poluare b. $a&ard natural c. epurare d. alunecri de teren
10 puncte
). 0rintre $a&ardele naturale provocate de ageni e5terni se numr3
a. erupiile vulcanice b. cutremurele c. mi%crile tectonice d. alunecrile de teren
10 puncte
*. .e%ertificarea este caracteri&at #n principal de3
a. uscciunea climatului b. pre&ena nisipului c. relieful de dune d. temperaturi ridicate
10 puncte
4. (omentul trecerii statelor de la subde&voltare la de&voltare economic se caracteri&ea& prin3
a. natalitate %i mortalitate
ridicate
b. natalitate %i
mortalitate sc&ute
c. natalitate ridicat %i
mortalitate sc&ut
d. natalitate sc&ut %i
mortalitate ridicat
10 puncte
Subiectul III (*0 puncte)
Anali&ai peisa2ul pdurilor de conifere! preci&6nd3
: dou regiuni ale 1lobului terestru #n care poate fi locali&atD
: o caracteristic a climatuluiD
: trei specii forestiere.
Subiectul I" (10 puncte)
>laborai un scurt eseu cu coninut %tiinific asupra problematicii utili&rii resurselor renegenerabile utili&6nd #n
mod adecvat termenii3 poluare, energie eolian, resurse alternative, hidrocentrale, conversie fotovoltaic.
;ot3 4rdinea folosirii termenilor menionai este aleatorie.