Sunteți pe pagina 1din 43

1 1 O C T O M B R I E 2 0 0 7

Comentarii la Crile 3-4 Regi (3)


Fragment din: Preot Ioan orin !"#a$ Vechiul Testament n tlcuirea Sfinilor Prini$ I%$ 3-4 Regi$ 432
&&'$ #o&erta( )alentin *an$ #on"ilier e+itorial( ,a-riela Mol+o.ean/$ +ire#tor literar( R0.an Co+re"#/$
E+it/ra C1ri"tiana$ B/#/re2ti$ 2003.
Fragmentul reprodus aici este din Cartea A Patra a Regilor.
C4P' 1 5 Boala i moartea lui Ohoia! "lie i focul #in cer!
1: */& moartea l/i 41a-$ Moa-/l "-a r0.rtit 6m&otri.a l/i I"rael'
Ahab (= frate al tatlui) a fost ultimul rege al lui Israel, de care s-a ocupat Cartea III Regi; nc de pe timpul
acestuia a nceput r!"rtirea regatului "asal Moab (= pro"enit din tat), re"olta continu#nd $i dup moartea
lui %&a'. Reamintim c n(elesul cel mai potri"it pentru Israel ar fi, de regul, mintea vztoare de
Dumnezeu.
): Iar O1o0ia a #0/t &rintre gratiile 7oi2or/l/i "/$ #el +in amaria$ 2i "-a 6m-oln.it8 2i a trimi" "oli 2i le-
a 0i"( 9*/#ei-. 2i 6ntre-ai-l &e Baal-:e-/-$ +/mne0e/l E#ron/l/i( M .oi ri+i#a e/ oare +in a#ea"t
-oal;< Iar a#eia "-a/ +/" "-l 6ntre-e'
Ohozia (= Ia&"e a sus(inut) *1 - %pare, n unele traduceri, $i su' forma Ahazia, dup te+tul e'raic;
,eptuaginta $i -ulgata au Ohozia., /succesorul lui %&a', a domnit doi ani, cca 01)-012 . 3r.. 4in scurta
domnie se re(in, pe l#ng dominanta religioas pg#n, episoadele legate de re"olta moa'it, disputa cu Ilie
$i alian(a maritim ratat cu Iosafat (II 5aralipomene )2, 61-67)8 *2 - Septuaginta 2, Iisus Nave !ude"torii
Ruth #$% Regi, (n continuare, a're"iat: ,95 )), Colegiul :oua 9urop; 5olirom, <ucure$ti; Ia$i )22=, p. 1=1..
Samaria (= post de pa!) a fost capitala regatului nordic, ncep#nd cu domnia lui >mri, ntemeietorul cet(ii,
$i p#n la dispari(ia regatului de nord.
&ratiile 'oi(orului: /Cunoscute, n 5alestina, din mileniul al I--lea . 3r., ferestrele erau situate mai ales la
eta?ele superioare ale caselor, pe partea opus u$ii. > alt interpretare la episodul cderii lui >&o!ia o
repre!int cea a ferestrei !'relite, ser"ind ca lucarn $i situat pe acoperi$ul plat al palatului din ,amaria8
*3 - ,95 ), p. 1=1.. 4ar, despre acestea, $i o t#lcuire mistic:
%utorul "or'e$te despre )ngrdituri la 'erestre, /nsemn#nd prin aceasta c cei ce "or s-$i p!easc
cugetarea lor curat (@) tre'uie s-$i ngrdeasc naintea sim(urilor piedici, din g#ndurile care se
nfrico$ea! de ?udecata "iitoare, precum s-au ntocmit acolo ngrdituri la ferestre, ca s nu ptrund nimic
din cele necurate. %cestea au rostul s opreasc intrarea formelor necurate, care "or s se strecoare
nuntru. 5oate de aceea s-a m'oln"it >&o!ia, c!#nd de pe fereastra cu gratii. Cci a cdea de pe
fereastra cu gratii nseamn a nesocoti g#ndurile rspltirii "iitoare n "remea ispitelor, fiind aplecat asupra
plcerilor. Ai ce poate fi mai cumplit ca 'oalaB Cci 'oala trupului este o stare contrar firii, cumpna
elementelor din trup stric#ndu-se din pricina co"#r$irii unuia, ceea ce aduce o stare potri"nic firii; iar 'oala
sufletului nseamn a'aterea lui de la ?udecata dreapt, 'iruit fiind de patimile aductoare de 'oal8 *4 - :il
%scetul, Cuv*nt as"eti", 12..
+aal$,ebub (= mpratul mu$telor) *1 - 4m $i aceast traducere, ca alu!ie la romanul omonim al lui Cilliam
Dolding, cu toate c acela are doar "agi nrudiri cu te+tul 'i'lic.: /:umele real al !eului era <aal-Ee'ul, care
nsemna +aal Domnul, nume regsit n :oul Festament ca <eel!e'ul (Gatei 1),)=). +aal$,ebub era numele
su de ocar, reali!at prin sc&im'area unui singur sunet8 *3 - +iblia sau S'*nta S"riptur, 9di(ie ?u'iliar a
,f#ntului ,inod, "ersiune diortosit dup ,eptuaginta, redactat $i adnotat de <artolomeu -aleriu %nania (n
continuare, a're"iat: <<-%), 9ditura Institutului <i'lic $i de Gisiune al <isericii >rtodo+e Rom#ne (n
continuare: 9I<), <ucure$ti, )221, p. =1=.. /+aal$Mus": gr. )aal mia t1eo" este sintagma care transpune
apelati"ul e'raic Baal 0e-1/-1, stp*nul mu(telor, pro'a'il form 'at?ocoritoare a sintagmei Baal-0e-1/l,
prin-ul +aal, care l indic n :oul Festament pe prin(ul demonilor, <eel!e'ul;<el!e'ut (Gatei 1), )=.)H;
Garcu 6, )); Iuca 11, 11.10), identificat cu ,atana (Gatei 1), )7; Garcu 6, )6; Iuca 11, 10)8 *7 - ,95 ), p.
1=1..
."ron (= e+terminare; loc sterp) /era una dintre cele cinci cet(i principale ale filistenilor (Iosua 16, 6; 11,
=1), identificat recent cu J&ir'et al-GuKanna. 5re!en(a zeului$mus" confirm componen(a filistean a
popula(iei din aceast cetate. 5e de alt parte, te+tele ra'inice e+plic numele ca stp*nul mormanului de
gunoi, ntruc#t "er'ul a$al , a )ngr(a pm*ntul, este folosit pentru a desemna nc&inarea la idoli (@).,eul$
mus" "a fi dia'oli!at (prin- al diavolilor) a'ia n :oul Festament (Gatei 1), )=)8 *= - ,95 ), p. 1=1..
6: 4t/n#i 6nger/l *omn/l/i a grit #tre Ilie Te".itean/l$ 0i#>n+( 9Ri+i#-te 2i ie2i 6n 6nt>m&inarea "olilor
l/i O1o0ia$ regele amariei$ 2i "&/ne-le( - Oare +e a#eea mergei .oi "-l 6ntre-ai &e Baal-:e-/-$
+/mne0e/l E#ron/l/i$ # n/ e"te */mne0e/ 6n I"rael;
/esviteanul : />riginea lui Ilie este o'scur. ,eptuaginta ofer la III Regi 1H, 1 din /hesvon din &alaad (e?
T1e".on ti" ,alaa+ ), "ariant pe care o adopt $i Iosif Fla"iu (Anti"hit-i iudai"e 0, 61L). > alt "ariant se
desprinde din Fe+tul Gasoretic, unde se spune doar c Ilie locuia n Dalaad, dar c locul su de na$tere "a fi
fost, pro'a'il, Ti2-e1 din :eftali. Mn orice ca!, tradi(ia identific Ti2-e1 cu o localitate situat n Dalaad, la
16 Nm nord de r#ul Ia'oc8 *@ - ,95 ), p. 1=1.. Ilie , cum am artat $i la cartea anterioar, nseamn
4umne!eul meu este Ia&"e .
=: *ar n/ .a 7i a2aA C#i a2a grie2te *omn/l( *in &at/l 6n #are te-ai "/it$ n/ te .ei #o-or6$ #i negre2it .ei
m/ri<' Bi "-a +/" Ilie 2i le-a "&/"'
/Ilie porne$te, pro'a'il, de pe muntele Carmel, unde primea de o'icei re"ela(iile8 *10 - ,95 ), p. 1=)..
1: Iar "olii "-a/ 6ntor"$ iar el (O1o0ia) le-a 0i"( 9*e #e .-ai 6ntor";<
7: Iar ei i-a/ 0i"( 9!n om ne-a ie2it 6nainte 2i ne-a 0i"( - Mergei$ 6ntoar#ei-. la regele #are .-a trimi" 2i
"&/nei-i( 42a grie2te *omn/l( C n/ e"te */mne0e/ 6n I"rael$ +e a#eea mergi t/ "-l 6ntre-i &e Baal-
:e-/-$ +/mne0e/l E#ron/l/i; *ar n/ .a 7i a2aA *in &at/l 6n #are te-ai "/it$ n/ te .ei #o-or6$ #i negre2it
.ei m/ri<'
H: Iar el le-a 0i"( 9Ce 6n7i2are a.ea om/l #are .-a ie2it 6nainte 2i #are .-a grit #/.intele a#e"tea;<
0: Ei a/ r"&/n"( 9Era /n om &ro" 2i 6n#in" &e"te miClo# #/ o #/rea<' Iar el a 0i"( 94#ela-i Ilie
Te".itean/lA<
%sce!a lui Ilie este "dit $i n "e$minte; el /folosea ca m'rcminte o piele de oaie $i se ncingea peste
pielea de oaie cu o cingtoare fcut din pr8 *11 - Clement %le+andrinul, Pedagogul , II, 11), 6.. 0n brbat
pros : /traduce literal gr. anir +a"i" . 4e fapt, autorul se refer la &aina auster a proorocului, fcut din
pr de capr sau de cmil. %ceasta era legat n fa( cu o sfoar $i acoperea mai ales spatele celui ce o
purta. 5entru c era singura m'rcminte, profe(ii $i ncingeau $oldurile cu un fel de $or( din piele. Mn mod
asemntor era m'rcat $i Ioan <ote!torul8 *12 - ,95 ), p. 1=)..
/Mn ade"r, la ntoarcere, trimi$ii i-au adus regelui la cuno$tin( cu"intele profetului $i, ntre'a(i cum i era
c&ipul $i m'rcmintea 'r'atului ce le ie$ise n cale $i le spusese astfel de cu"inte, i-au rspuns: 0n brbat
pros (i )n"ins "u o "urea . Regele, recunosc#ndu-l ndat pe omul lui 4umne!eu su' aceast nf(i$are, !ice:
.ste Ilie /esviteanul . 4esigur, cingtoarea $i nf(i$area trupului pros $i aspru l indicaser fr ndoial pe
omul lui 4umne!eu, care, trind printre at#tea mii de israeli(i, pstra n el ntiprit pentru totdeauna
aceast nf(i$are proprie ca o pecete special8 *13 - ,f. Ioan Casian, A(ezmintele m*nstire(ti , I, 1..
/C#nd "e!i, dar, iu'ite, pe "reun om m'rcat pe din afar cu &aine proaste, dar pe dinuntru m'rcat cu
"irtute, nu-l dispre(ui pentru nf(i$area lui, ci uit-te la 'og(ia sufletului lui $i la frumuse(ea cea dinuntru
a lui $i atunci "ei "edea c "irtutea strluce$te n toate. %$a era fericitul Ilie. %"ea numai un co?oc, iar %&a',
cel m'rcat n porfir, a"ea ne"oie de co?ocul lui. %i "!ut srcia lui %&a' $i 'og(ia lui IlieB Iat acum $i
marea deose'ire ntre puterea unuia $i a altuiaO Co?ocul lui Ilie a ncuiat cerul, a oprit cderea ploilor; gura
profetului a fost fr#u cerului $i "reme de trei ani $i $ase luni n-a fost ploaie, iar cel m'rcat cu porfir $i cu
coroan pe cap um'la de colo-colo $i cuta pe profet. :u-i era de nici un folos at#ta de mare putereO8 *14 -
,f. Ioan Dur de %ur, Omilii la 1a"ere , PIII, 7..
L: Bi a trimi" la el /n #&itan &e"te #in#i0e#i +e oameni$ 6m&re/n #/ #ei #in#i0e#i +e oameni ai l/i' Ei "-
a/ +/" 2i a/ aC/n" la el8 2i$ iat$ Ilie 2e+ea &e .>r7/l m/ntel/i' 4t/n#i #&itan/l i-a grit$ 0i#>n+( 9Om/le
al l/i */mne0e/$ te #1eam regele8 #o-oarA<
12: Iar Ilie$ r"&/n0>n+$ i-a 0i" #&itan/l/i( 9*a# e/ "/nt om/l l/i */mne0e/$ at/n#i " "e &ogoare 7o#
+in #er 2i " te mi"t/ie &e tine 2i &e #ei #in#i0e#i ai tiA< Bi "-a &ogor>t 7o# +in #er 2i i-a mi"t/it$ &e el 2i
&e #ei #in#i0e#i ai l/i'
/5rima cpetenie peste cinci!eci trimis de >&o!ia s-l capture!e pe Ilie i se adresea! acestuia ironic, cu
apelati"ul omule al lui Dumnezeu, denumire ar&aic pentru pro'et. Iipsa de legitimitate a misiunii sale $i
deri!iunea i aduce ns, (ca $i celeilalte cpetenii) *1D - Mn ,95 ): "a (i "elorlalte dou; desigur, o gre$eal.,
moartea prin foc. Ilie nu se r!'un, nici nu se apr, ci ac(ionea! ca trimis al lui 4umne!eu, pedepsind
aposta!ia. Ilie nu se mai ascunde, ci se a$a! n po!i(ia cea mai "i!i'il, pe "#rful muntelui, pro'a'il
Carmel8 *13 - ,95 ), p. 1=)..
/Ai focul pe care-l co'or#se din cer Ilie i-a nimicit pe cei mul(i n "#rful muntelui. 5ostitorul l-a fcut s
co'oare la porunca sa, iar pe m#nctori $i pe lacomi i-a mistuit. Focul a fost r!'unarea 'at?ocoririi
postitorului. Co'or#ndu-se (focul), (Ilie) i-a omor#t pe proorocii cei lacomi, care pentru p#ntecele lor
fuseser cumpra(i s-i a'at de la ade"r pe cei simpli8 *17 - ,f. 9frem ,irul, Imnele Presimilor, -II,1)..
/Fiindc focul ne"!ut al poftelor trupului nu mai a"ea nici o putere asupra lui, l-a ascultat focul din nalt. Ai
fiindc 'iruise pe pm#nt poftele crnii, s-a urcat acolo unde fecioria (sfin(enia) locuie$te n pace8 *1= - ,f.
9frem ,irul, Imnele Na(terii, PI-, 1H..
11: 4t/n#i regele a trimi" la el$ &entr/ a +o/a oar$ /n #&itan 2i &e #ei #in#i0e#i ai l/i' Iar #&itan/l
#elor #in#i0e#i i-a grit$ 0i#>n+( 9Om/le al l/i */mne0e/$ a2a grie2te regele( - Co-oar +egra-A<
/% doua cpetenie trimis de >&o!ia este $i mai nd#r?it dec#t cea dint#i: i ordon lui Ilie s co'oare
degra'. 5edeapsa este, nendurtor, aceea$i: mesa?ul ad#nc este c ?usti(ia di"in este neo'osit $i c
pcatul reiterat este pedepsit cu aceea$i &otr#re8 *1@ - ,95 ), p. 1=)..
1): Bi r"&/n0>n+ Ilie$ i-a 0i"( 9*a# e/ "/nt om/l l/i */mne0e/$ at/n#i " "e &ogoare 7o# +in #er 2i " te
mi"t/ie$ &e tine 2i &e #ei #in#i0e#i ai tiA< Bi "-a &ogor>t 7o# +in #er 2i i-a mi"t/it$ &e el 2i &e #ei #in#i0e#i
ai l/i'
/9u n-a$ putea numi (@) pe Ilie (uciga$), cu toate c a ucis o sut de osta$i cu cpitanii lor, cu toate c a
fcut s curg r#u de s#nge, ?ung&iind pe preo(ii idolilor (III Regi 10,=2). 4ac am face asta, dac am ?udeca
faptele oamenilor n ele nsele, independent de inten(ia cu care oamenii le-au s"#r$it, atunci am putea
os#ndi pe %"raam ca uciga$ al propriului su copil (Facerea )),1-12)8 *20 - ,f. Ioan Dur de %ur, /ratatul
despre preo-ie, I, H.. />sta$ii aceia (...) s-au apropiat de Ilie cu 'at?ocura pe 'u!e; l c&emau pe drept $i-i
porunceau s se pogoare la ei; dar, n loc s se pogoare Ilie la ei de pe "#rful muntelui, s-a pogor#t la ei foc
din cer $i i-a mistuit8 *21 - ,f. Ioan Dur de %ur, Despre 'e"iorie, ))..
16: 4t/n#i regele a mai trimi"$ a treia oar$ /n #&itan$ #/ #ei #in#i0e#i ai l/i' Iar #el +e al treilea #&itan
a .enit 2i i-a #0/t l/i Ilie 6n gen/n#1i 2i i "-a r/gat 2i i-a grit$ 0i#>n+( 9Om/le al l/i */mne0e/$ ai- &re
6n o#1ii ti .iaa mea 2i .iaa a#e"tor #in#i0e#i$ ro-ii tiA
1=: Iat$ 7o# "-a &ogor>t +in #er 2i i-a mi"t/it &e &rimii +oi #&itani 2i &e #ei #in#i0e#i ai 7ie#r/ia +in ei8
a#/m$ 6n"$ ai- &re 6n o#1ii ti .iaa ro-ilor tiA<
11: 4t/n#i 6nger/l *omn/l/i a grit #tre Ilie$ 0i#>n+( 9Co-oar-te #/ el$ n/-i 7ie team +e eiA< Iar Ilie "-
a "#/lat 2i "-a #o-or>t #/ el la rege'
/Co'or#nd de pe munte la rugmintea celui de-al treilea cpitan, Ilie recunoa$te $i respect puterea
con"ertirii8 *22 - ,95 ), p. 1=6..
17: Bi i-a grit Ilie a#e"t/ia$ 0i#>n+( 942a grie2te *omn/l( - *e #e ai trimi" t/ "oli "-l 6ntre-e &e Baal-
:e-/-$ +/mne0e/l E#ron/l/i; Ci n/ .a 7i a2a( *in &at/l 6n #are te-ai "/it$ n/ te .ei #o-or6$ ##i negre2it
.ei m/ri<'
1H: Bi a m/rit$ +/& #/.>nt/l &e #are *omn/l 6l gri"e #tre Ilie'
/Cura?ul profetului de a se nf(i$a $i de a-$i repeta mesa?ul la curte a surprins n cel mai nalt grad, dar
mplinirea imediat a profe(iei lui Ilie nu i las regelui timp pentru nici o r!'unare8 *23 - ,95 ), p. 1=6..
10: C>t +e"&re #elelalte 7a&te ale l/i O1o0ia$ #ele 7#/te +e el$ iat$ oare n/ "/nt ele "#ri"e 6n Cartea
Ea&telor +in 4nii Regilor l/i I"rael;
/>&o!ia, su"eran al Regatului Israel (01) Q 011). Fiu al lui %&a' (0H1 Q 01)), domnia lui >&o!ia este tutelat
de energica sa mam I!a'ela, fiica regelui Firului, Itto'al, care continu s ncura?e!e cultul lui <aal n
dauna celui al lui Ia&"e. Mnfr#ngerea armatei israelite de ctre regatul arameic al 4amascului la Ramot-
Dalaad, soldat cu moartea lui %&a' (01)), i permite lui Ge$a, regele Goa'ului, s se emancipe!e de su'
su!eranitatea Israelului. Fronul este ocupat de fratele su, Ioram (011 Q 0=))8 *24 - 3oria C. Gatei,
.n"i"lopedia Anti"hit-ii, 9d. Geronia, <ucure$ti, 1LL1, p. )61..
1L: Iar Ioram$ 7i/l l/i 41a-$ a +omnit &e"te I"rael$ 6n amaria$ .reme +e +oi"&re0e#e ani$ (6n#e&>n+) 6n
#el +e al o&t"&re0e#elea an al +omniei l/i Io"a7at$ regele l/i I/+a8 el a 7#/t #eea #e e r/ 6n 7aa
*omn/l/i$ 6n" n/ #a 7raii "i$ 2i ni#i #a mama "a'
Ioram (= 4omnul este nl(at) era fiul lui %&a' $i fratele lui >&o!ia; el a fost contemporan cu Iosa'at (=
4omnul a ?udecat), regele lui Iuda (= ludat fie 4omul) sau a Regatului de sud.
)2: El a 6n+e&rtat "t>l&ii l/i Baal$ &e #are 6i 7#/"e tatl "/$ 2i i-a r/&t 6n -/#i8 n/mai # "-a li&it +e
&#atele #a"ei l/i Iero-oam$ 7i/l l/i Fa-at$ #el #e l-a 7#/t &e I"rael " &#t/ia"#$ 2i n/ "-a 6n+e&rtat
+e ele( *omn/l 2i-a a&rin" m>nia a"/&ra #a"ei l/i 41a-'
:u se spune e+plicit, dar se pare c Ioram a tolerat n continuare "i(eii de aur introdu$i de ctre Iero'oam I,
la 4an $i <etel. Mns o re"enire la puritatea religiei ar fi creat aproape de la sine premisele reunificrii cu
Iuda, de care nordul dorise s se separe. Ieroboam (= poporul de"ine numeros), fiul lui Nabat (=9l pri"e$te), a
fost primul regele al Regatului de nord, sau Israel, dup scindarea regatului lui ,olomon.
C4P' 2 5 "lie este ri#icat la cer! %nce&utul misiunii lui 'lisei!
1: Bi a 7o"t # at/n#i #>n+ *omn/l era "-l ri+i#e &e Ilie 6n .>rteC +e .>nt$ #a 2i #/m ar 7i la #er$ Ilie 2i
Eli"ei a/ &le#at +in ,1ilgal'
.lisei (= 4umne!eu este m#ntuire) este cunoscut din cartea anterioar, el fiind ucenicul lui Ilie.
/2*rte3ul de v*nt (de propor(ii reduse sau de dimensiunea unei tornade) e o mi$care de mare "ite! a aerului
care se n$uru'ea! ntr-o p#lnie "ertical ce se rote$te n spiral ascendent, rpind de la sol o'iecte Q mai
mici sau mai mari Q pe care le urc n "!du& $i le las apoi s cad n alt parte. 5e un astfel de fenomen
grandios se proiectea! cele'ra ridicare a lui Ilie. 9 de o'ser"at c dintre cele trei trupuri care au prsit
pm#ntul prin desprindere, numai despre al lui Iisus se spune limpede, fr ec&i"oc, c S$a )nl-at la "er
(Garcu 17, 1L; Iuca )=, 11). 4espre 9no& se spune c, la un moment dat, nu s$a mai a'lat pentru "
Dumnezeu )l strmutase (Facerea 1, )=); ridicarea sa la cer e o ipote! e+egetic. C#t despre Ilie, autorul
te+tului $i ia Q a$a cum "a face Ie!ec&iel Q o msur de precau(ie, introduc#nd similitudinea: @"a (i "um ar 'i
la "er (men(iune proprie ,eptuagintei). Mn 'un msur, opinia ,fin(ilor 5rin(i este aceea c Ilie a fost astfel
strmutat ntr-un loc pe care numai 4umne!eu l $tia8 *2D - <<-%, p. =11..
Ca (i "um ar 'i la "er; ,95 / traduce: de par" *l$ar 'i ur"at. la "er (o" i" ton /ranon): /nl(area lui Ilie la
cer este anun(at aici cu re(inere; (@) Fe+tul Gasoretic are, pur $i simplu, la "er8 *23 - ,95 ), p. 1=6..
&hilgal (= pr"lire): /%cest D&ilgal nu e cunoscuta cetate situat ntre Ieri&on $i Iordan (Iosua =, 1L), ci o
localitate ce se afla pe drumul dintre ,ic&em $i <etel (la cca 1) Nm nord de <etel)8 *27 - <<-%, p. =11. ,95 )
"ede n acest D&ilgal pe cel dintre Iordan $i Ieri&on, aten(ion#nd c e+ist $i alte opinii, conform crora
D&ilgal cel pomenit aici s-ar situa ntre muntele 9'al $i Dari!im.. +etel (= casa lui 4umne!eu) Q ora$ la "est
de %i $i la sud de Ailo.
): Bi a 0i" Ilie #tre Eli"ei( 9tai ai#i$ ##i */mne0e/ m-a trimi" la Betel<' *ar Eli"ei i-a 0i"( 9)i/ e"te
*omn/l 2i .i/ e"te "/7let/l t/ +a# te .oi l"a "ing/rA< 42a # am>n+oi a/ .enit la Betel'
2iu este Domnul (i viu este su'letul meu: formul de ?urm#nt; 9lisei se anga?ea! s-l urme!e p#n la capt
pe Ilie. /Ilie i recomand lui 9lisei s rm#n pe loc, fie pentru c $i dorea s se pregteasc n singurtate
pentru nl(are, fie pentru c i ncerca credin(a lui 9lisei, fie din smerenie. Ia fiecare oprire (la <etel,
Ieri&on), profetul $i repet porunca, iar discipolul $i demonstrea! ata$amentul8 *2= - ,95 ), p. 1==..
6: Iar 7iii &ro7eilor #are "e a7la/ 6n Betel a/ .enit la Eli"ei 2i i-a/ 0i"( 9Btii t/ oare # *omn/l 6l .a l/a
a"t0i &e +omn/l t/ &e +ea"/&ra #a&/l/i t/;< Iar el a 0i"( 9*a$ 2ti/8 t#eiA<
/5rin 'iii pro'e-ilor se n(elegeau to(i cei ce fceau parte din tagma profe(ilor. %ce$tia $tiau despre iminen(a
e"enimentului, dar 9lisei $i "a duce degetul la 'u!e: Fce(iO, su'liniindu-i dimensiunea tainic8 *2@ - <<-%,
p. =11.. /1iii pro'e-ilor: e+presia se refer la profe(i trind n grupuri, pro'a'il n ?urul unui maestru; li s-ar
putea spune pro'e-i de meserie. Pe deasupra "apului, gr. e&anot1en ti" ?e7ali": fiii profe(ilor se refer
concret la nl(area lui Ilie, care le "a fi fost $i lor re"elat8 *30 - ,95 ), p. 1==..
=: Bi a 0i" Ilie #tre Eli"ei( 9tai ai#i$ ##i */mne0e/ m-a trimi" la Ieri1on<' *ar Eli"ei i-a 0i"( 9)i/ e"te
*omn/l 2i .i/ e"te "/7let/l t/ +a# te .oi l"a "ing/rA< 42a # am>n+oi a/ .enit la Ieri1on'
/Ieri&onul este primul ora$ cucerit de e"rei dup ntoarcerea lor din 9gipt. 9ste amintit adeseori $i n cr(ile
:umeri, 4euteronom $i Iosua. Ilie $i 9lisei $i-au desf$urat aici o 'un parte a acti"it(ii lor8 *31 - 4umitru
%'rudan, 9milian Corni(escu, Arheologie bibli", 9I<, <ucure$ti, 1LL=, p. L1.. Ierihon (= cetatea palmierilor)
Q ora$ pe (rmul "estic al Iordanului, la circa )H Nilometri de Ierusalim.
1: Iar 7iii &ro7eilor #are "e a7la/ 6n Ieri1on "-a/ a&ro&iat +e Eli"ei 2i i-a/ 0i"( 9Btii t/ oare # *omn/l 6l .a
l/a a"t0i &e Ilie &e +ea"/&ra #a&/l/i t/;< Iar el a 0i"( 9*a 2ti/8 t#eiA<
7: Bi i-a 0i" Ilie( 9tai ai#i$ ##i *omn/l m-a trimi" la Ior+an<' *ar Eli"ei a 0i"( 9)i/ e"te *omn/l 2i .i/ e"te
"/7let/l t/ +a# te .oi l"a "ing/rA< 42a # "-a/ +/" am>n+oi$
Iordan (= cel care curge la "ale) - principalul r#u al 5alestinei.
H: &re#/m 2i #in#i0e#i +e oameni +intre 7iii &ro7eilor$ #are a/ "tat 6n 7a$ la oare#are +e&rtare$ 6n tim&
#e ei am>n+oi 2e+ea/ l>ng Ior+an'
/Cei cinci!eci de fii ai profe(ilor urmresc de departe scena nl(rii, pentru c 4omnul le permite s fie
martori oculari ai minunii8 *32 - ,95 ), p. 1==..
0: 4#olo Ilie 2i-a l/at #oCo#/l 2i l-a 7#/t .lt/# 2i a lo.it a&a8 iar a&a "-a +e"&rit 6ntr-o &arte 2i 6n alta$
a2a # ei am>n+oi a/ tre#/t #a &e /"#at'
5entru "o3o", ,95 ) folose$te zbunul: /gr. miloti: literal piele de "apr;oaie, folosit ca m'rcminte.
Melota a"ea s de"in "e$m#ntul tipic al 5rin(ilor din pustiu. Fe+tul Gasoretic are a++eret1, mantie larg
din pr de animal. Mn g#ndirea &agadic, Ilie este considerat omologul lui Goise. 4espr(irea apelor cu
mantia corespunde despr(irii apelor cu toiagul. Ilie trece Iordanul $i se nal( la cer n locurile n care a
murit Goise. Mn acest fel, Fransiordania, pm#nt dispre(uit, capt o "aloare spiritual deose'it. Frecerea
apei ca pe uscat face ecou trecerii Grii Ro$ii (Ie$irea 1=-11) su' conducerea lui Goise $i trecerii Iordanului
su' conducerea lui Iisus :a"i (Iosua 6)8 *33 - ,95 ), p. 1==..
L: Bi a 7o"t # +/& #e a/ tre#/t$ Ilie i-a 0i" l/i Eli"ei( 9Cere #eea #e .rei " 7a# &entr/ tine mai 6nainte +e
a 7i e/ l/at &rin ri+i#are +e la tine<' Iar Eli"ei a 0i"( 9*/1/l #are e"te 6n tine " 7ie 6n+oit &e"te mine<'
/S 'ie Q e+prim impersonal trecerea du&ului de la Ilie la 9lisei. Fransferul nu i se datorea! persoanei lui
Ilie, ci lui 4umne!eu. )ndoit: e+presia face alu!ie la dreptul de mo$tenire al nt#iului-nscut (cf.
4euteronom )1, 1H), care primea du'lu fa( de ceilal(i mo$tenitori. 9lisei "rea, cu alte cu"inte, s de"in
urma$ul spiritual al lui Ilie8 *34- ,95 ), p. 1=1..
12: Iar Ilie a 0i"( 9,re/ l/#r/ ai #er/t( +a# m .ei .e+ea at/n#i #>n+ .oi 7i l/at &rin ri+i#are +e la tine$
a2a 6i .a 7i8 +ar +a# n/ m .ei .e+ea$ n/-i .a 7i a2a<'
5entru greu lu"ru ai "erut, ,95 ) traduce cu greu *)-i. este: /-er'ul "?lirino, tradus prin greu *)-i. este,
apare n te+tul grecesc la persoana a doua (e"?lirina"). Ilie su'linia! astfel c lui 9lisei i este greu s
primeasc ce cere, $i nu lui 4umne!eu s dea. Da" m vei vedea@ : nu st n puterea lui Ilie s-$i
transmit darul profetic. 9lisei "a $ti c l-a primit de la 4umne!eu dac "a fi n"rednicit de semnul despre
care "or'e$te Ilie Q a "edea ceea ce al(i oameni nu pot s "ad. Mn mod similar, apostolii asist la Mnl(area lui
Iisus 3ristos (Fapte 1, 12)8 *3D - ,95 ), p. 1=1..
11: Bi a 7o"t #-n tim& #e mergea/ 2i .or-ea/$ iat$ /n #ar +e 7o# 2i #ai +e 7o# i-a/ +e"&rit /n/l +e alt/l(
6n .>rteC +e .>nt$ Ilie era l/at &rin ri+i#are$ #a 2i #/m ar 7i 7o"t la #er'
/Mn istorisirea celui mai spectaculos e"eniment din "ia(a lui Ilie, naratorul folose$te trei "er'e: anago = a se
ridi"a (". 1); lam.ano = a lua ("". 6 $i 1) $i analam.ano = a lua prin ridi"are Q a$a cum iei un prunc n 'ra(e
("". L, 12 $i 11). Mn toate ca!urile, ac(iunea e a lui 4umne!eu; Ilie e o'iectul ei8 *33 - <<-%, p. =11.. /Carul $i
caii de foc sim'oli!ea! puterea lui 4umne!eu; cf. 7, 1H, unde 9lisei apare ncon?urat de cai $i care de foc8
*37 - ,95 ), p. 1=1..
/4e asta l-a mutat 4umne!eu pe 9no& (Facerea 1,)=) $i l-a rpit pe Ilie, ca s ne "or'easc despre n"(tura
n"ierii8 *3= - ,f. Ioan Dur de %ur, Predi"i la Srbtori )mprte(ti, Cuv*nt despre )nvierea mor-ilor, -III..
4ar nl(area lui Ilie e $i prefigurare a Fainei <ote!ului: /Ilie nu s-a spim#ntat c#nd a "enit la el cru(a cea
de foc $i cai de foc; ci, n dorin(a de a se ridica la nl(ime, a cute!at s"#r$irea unei fapte nfrico$toare; $i
cel care tria nc n trup s-a suit cu o 'ucurie nespus de mare n cru(a aceea cuprins de flcri. Fu, ns,
n-ai s te urci la cer ntr-o cru( de foc, ci ai s te sui la cer prin ap $i prin 4u&, $i nu alergi c#nd te
c&eamB8 *3@ - ,f. -asile cel Gare, Omilii (i Cuv*ntri, PIII, 6.. Mn "ec&ime, mul(i am#nau primirea <ote!ului,
o'icei condamnat de ,f#ntul -asile. %ceia, ns, "or fi fost con$tien(i c sunt departe de msura lui Ilie.
>ricum, atitudinea acelora pare mai de n(eles dec#t a multor cre$tini de a!i, care se apropie de ,fintele
Faine pur formal, nedo'#ndind nici o sporire n &arO /Cine a putut "reodat sau care om "a putea "reodat s
a?ung n cer cu trupul sau c&iar fr trupB Cu ce fel de aripi "a !'uraB Ilie a fost ridicat cu un car de foc, iar
naintea lui 9no& (Facerea 1, )=), dar nu n cer, ci ntr-alt loc: nu el de la sine nsu$i, ci a fost mutat. 4ar ce
sunt acestea fa( de cele ce se fac n noiB Cum "a putea fi "reo compara(ie Q spune-miO Q ntre um'r $i
ade"r, sau ntre un du& slu?itor $i ro' $i 4u&ul ,tp#nitor, %toatelucrtor $i 4umne!eiesc Care ntre$te $i d
putere ntregii firi createB Cci toate celelalte sunt fptura Iui, numai 9l e Fctor, ca Rnul insepara'il de
Fatl precum $i de Fiul. (@) 4eci care e carul de foc care l-a rpit pe IlieB Ce este mutarea lui 9no& fa( de
acesteaB Cred c a$a cum marea tiat odinioar cu toiagul $i mana co'or#t din cer au fost negre$it numai o
prefigurare $i sim'oluri ale ade"rului Q marea o prefigurare a <ote!ului, iar mana a G#ntuitorului -, a$a $i
acelea sunt sim'oluri $i prefigurare a unor lucruri care au o co"#r$ire $i sla" incompara'il, tot at#t pe c#t
necreatul co"#r$e$te prin fire creatul8 *40 - ,f. ,imeon :oul Feolog, .rosurile imnelor dumnezeie(ti, 11..
Caii de foc nc&ipuie "irtu(ile, ce urc pe ne"oitor, iar smerenia e nsu$i carul, a"#nd un loc aparte ntre
"irtu(i: /-e!i puterea smereniei, 'og(ia strin $i ad#ncul n(elepciunii eiB Eace ?os, iar pe cei ce !ac ?os i
a$a! sus. 5e pcto$i i ndreptea! $i i m#ntuie din pricina recunoa$terii $i artrii de ctre ei a necu"iin(ei
lor $i a dispre(uirii lor de sine, iar pe cei drep(i i sl"e$te $i mre$te din pricina socotirii de sine drept nimic
care "ine din cugetul modest $i a umilin(ei do'#ndite n c&ip n(elept, care e conceput ca o aprare
mpotri"a g#ndurilor m#ndriei care se r!'oiesc cu el su' artare cre$tineasc. Cci, fc#ndu-se car de foc al
celor ce o m'r(i$ea! $i prefc#nd n cenu$ du&urile nl(ate trufa$ $i rele, ea face lipsit de piedici mersul
n sus al celor ce las aceast "ia( de aici8 *41 - Feolipt al Filadelfiei, .pistole, PI-, 12.. /4intr-un 'lid $i un
urcior s-a &rnit Ilie (III Regi 1H,1=): sim'ol al u$urimii, cci a !'urat n "!du&8 *42 - ,f. 9frem ,irul, Imne la
Azime, P-II, 11.. /Rn car a co'or#t asupra lui Ilie, co'or#ndu-se fr "i!itiu. Felegari "or'itori erau n&ma(i
la el, $i erau pentru ei n$i$i proprii lor "i!itii. (@) -oin(a fr cu"#nt a Celui ce tace conduce at#t carul, c#t
$i fpturile. Cci lini$tit $i tcut e Fctorul a toate, $i cu "oia ,a mut c#rmuie$te uni"ersul8 *43 - ,f. 9frem
,irul, Imne la Azime, P-I, 1=-10.. /4up (Fiul) t#n?ea Ilie; $i, pentru c nu I-a "!ut pe Fiul pe pm#nt, $i-a
sporit credin(a $i cur(ia, ca s urce $i s-I "ad n cer8 *44 - ,f. 9frem ,irul, Imnele Na(terii, I, 6=..
1): Iar Eli"ei &ri.ea 2i "triga( 9Printe$ &rinte$ #ar/l l/i I"rael$ 2i #lre/l l/iAG<' Bi n/ l-a mai .0/t' Bi$
a&/#>n+/-2i 1ainele$ le-a "7>2iat 6n +o/'
Printe: /9+clama(ie adresat lui Ilie, ca unui printe spiritual care i-a fost rpit8 *4D - <<-%, p. =11..
,f#$ierea &ainelor e semn de durere, "ecin cu doliul, n urma despr(irii de Ilie, /dar arat $i faptul c 9lisei
$i-a dep$it "ec&ea condi(ie (cf. II Corinteni 1, =)8 *43 - ,95 ), p. 1=1.. Carul lui Israel (i "lre-ul lui: /Ia
fel e+clam regele Ioa$ la moartea lui 9lisei (16, 1=). ,ensul e+presiei "arul (i "lre-ul lui este c n profet
se manifest puterea lui 4umne!eu care ocrote$te poporul8 *47 - ,95 ), p. 1=1..
/Garele Ilie a postit at#tea $i at#tea !ile; $i, pentru c a postit, a scpat de tirania mor(ii, s-a urcat n cer cu
o cru( de foc $i nici p#n a!i n-a $tiut ce-i moartea8 *4= - ,f. Ioan Dur de %ur, Omilii la 1a"ere, I, 6..
/5uterea care nal( pe proorocul Ilie de la pm#nt, n "!du&ul eteric, e numit n ,criptur cu numele de
"ai8 *4@- ,f. Drigorie de :Sssa, /*l"uire amnun-it la C*ntarea C*ntrilor, III.. /4ac se "a nt#mpla $i cu
sufletul nostru ceea ce au!im despre Ilie, $i n(elegerea noastr "a fi luat n carul de foc $i "a fi ridicat $i
strmutat la frumuse(ile cere$ti, (iar focul n(elegem c e 4u&ul ,f#nt; 9l e focul pe care a "enit 4omnul s-
l arunce pe pm#nt $i care ,-a mpr(it ucenicilor n c&ip de lim'i), nu ne "a lipsi nde?dea c ne "om
apropia de aceste stele, adic de n(elesurile dumne!eie$ti, care ncon?oar cu strlucirea lor sufletele
noastre prin cu"intele cere$ti $i du&o"nice$ti8 *D0 - ,f. Drigorie de :Sssa, /*l"uire amnun-it la C*ntarea
C*ntrilor, P.. /<ogat a fost Ilie, care a dus comorile "irtu(ilor sale cu un car de foc n sla$ele "!du&ului. Ai
totu$i, el a lsat mo$tenitorului 'og(ii nsemnate, care s nu se piard. Cine ar fi !is c acesta este srac
atunci c#nd, lipsit de &rana !ilnic, a fost trimis la o "du" s fie &rnit de ea, c#nd la glasul lui cerul se
nc&idea $i se desc&idea, c#nd la cu"#ntul lui timp de trei ani fina din "as $i untdelemnul din urcior n-au
lipsit, ci au prisosit, de$i folosin(a lor nu era mic, ci mai mareB Cine ar fi !is c este srac acela la a crui
"oin( co'ora focul din cer, pe care nu-l opreau r#uri netrecute de al(ii, ci se ntorceau ctre i!"orul lor,
pentru ca profetul s treac peste ele ca pe uscat8 *D1 - ,f. %m'ro!ie al Gilanului, S"risori, PPP-III, H.. Ilie
($i cei ce se fac asemenea lui) /lupt strunind caii "irtu(ii $i e purtat n mi?locul 'tliilor cu dracii,
conduc#nd nentrerupt cu frica lui 4umne!eu carul cel cu patru cai al nfr#nrii. 5e acesta l aflm numit n
,criptur, la nl(area dumne!eiescului Ilie, carul lui Israil, pentru moti"ul c 4umne!eu a "or'it nt#ia oar
Iudeilor despre cele patru "irtu(i n c&ip deose'it. Iar cel ce s-a &rnit a$a de mult cu n(elepciunea a fost
nl(at la cer pe un car de foc, pentru c s-a folosit, socotesc, de "irtu(ile sale ca de ni$te cai, "ie(uind ntru
4u&ul care l-a rpit pe el ntr-un "#rte? de foc8 *D2 - 4iado& al Foticeii, Cuv*nt as"eti" )mpr-it )n #44 de
"apete, 7).. /Ilie se nal( la cer, dar nu fr ap, cci mai nt#i trece Iordanul, apoi conduce carul tras de
cai spre cer8 *D3 - ,f. C&iril al Ierusalimului, Catehezele, III, =.. Mn multe pri"in(e, Ilie $i 9lisei anun( lucrri
ale G#ntuitorului, care "or co"#r$i, ns, cele prefigurate n -ec&iul Festament: /%du-(i aminte de cele spuse
despre Ilie: c Ilie a fost luat n sus ntr-o cru( de foc, pe c#nd cru(a lui 3ristos sunt strigtele de laud a
mii de !eci de mii (5salmi 7H, 10); c Ilie s-a nl(at la rsrit de Iordan, pe c#nd 3ristos ,-a nl(at la rsrit
de p#r#ul C&edrilor; c Ilie s-a nl(at ca la cer, pe c#nd Iisus ,-a nl(at n cer; c Ilie a spus c n ucenicul
lui are s fie ndoit &arul 4u&ului ce se afl n el, pe c#nd 3ristos a dat propriilor ,i ucenici participarea la
&arul 4u&ului ,f#nt at#t de mult nc#t nu numai s ai' n ntregime n ei pe 4u&ul ,f#nt, dar, prin punerea
m#inilor, s-I dea $i celor credincio$i8 *D4 - ,f. C&iril al Ierusalimului, Catehezele, PI-, )1.. Ilie ar fi, n c&ip
firesc, $i un model "rednic de urmat de ctre orice dreptcredincios: /Mn numele ade"rului, care om n(elept
prse$te 'inele, ca s se lipeasc de ruB Care om fuge de 4umne!eu, ca s triasc mpreun cu demoniiB
Care este acela care poate fi fiu al lui 4umne!eu, dar dore$te s fie ro'B ,au ce om, care poate fi cet(ean al
raiului, caut ntunericul, c#nd i st n putere s culti"e paradisul, s se plim'e n cer, s se mprt$easc
din i!"orul cel dttor de "ia( $i nemuritor, merg#nd prin "!du&, ca Ilie, pe urma acelui nor luminos,
contempl#nd ploaia cea aductoare de m#ntuireB8 *DD - Clement %le+andrinul, Cuv*nt de )ndemn "tre
.leni, P, L), 6..
/,-ar putea s ai' cine"a nedumeriri n legtur cu persoana lui Ilie, dat fiind c ,criptura !ice c el a fost
ridicat cu trupul la cer, iar noi am !is *D3 - Mn cele anterioare ale lucrrii citate aici. c s-a artat %postolilor
(Gatei 1H,6) fr trup. Fre'uie spus c c&iar afirma(ia c Ilie s-a artat cu trupul, tot n fa"oarea noastr este
*D7 - % celor ce sus(in n"ierea trupurilor, spre deose'ire de cei ce socotesc "ia(a "iitoare ca una e+clusi" a
sufletelor; desigur, trupul de dup n"iere e unul spirituali!at, ns aici ne-am propus s "or'im n principal
despre cele ce (in de Cr(ile Regilor, astfel c nu "om insista asupra acestui su'iect.. 4ac trupul acestuia,
ca $i al lui 9no& (Facerea 1, )=), care, de asemenea, a fost ridicat cu trupul la cer, a rmas nestriccios,
nseamn c $i trupul nostru poate fi nestriccios. 4ac n-ar fi nestriccios, n-ar fi durat at#ta timp, fr
cele de tre'uin( *D= - 9 "or'a despre Ilie $i despre timpul dintre ridicarea sa la cer $i ,c&im'area la Fa(.
:u putem $ti care este starea lui Ilie, ns o socotim, ca $i pe cea a lui 9no&, ca situ#ndu-se n afara
temporalului.. 5rin urmare, putem accepta c Ilie a fost "!ut n trup pentru c n-a murit. 5utem !ice c n-a
fost n trup n ca!ul n care a murit, dar nc n-a n"iat8 *D@ - Getodiu de >limp, Aglao'on sau despre 5nviere,
III, 1 Q Ai la Getodiu, ca $i n doctrina <isericii, e o e!itare ntre a-l socoti pe Ilie "iu sau mort, neput#nd $ti ce
nseamn acea ridicare la cer. ,unt tradi(ii care sus(in c Ilie $i 9no& se "or ntoarce $i a'ia apoi "or trece
prin moarte, dar aceste afirma(ii n-au putere de dogm. Mn Iudaism, se pare c 9no& $i Ilie sunt socoti(i ca
trecu(i prin moarte, ns muta(i la o stare superioar, diferit de Aeol, n care mergeau umbrele mor(ilor...
16: 4&oi a ri+i#at #oCo#/l l/i Ilie$ #are #0/"e +e la a#e"ta a"/&ra l/i Eli"ei' Bi "-a 6ntor" Eli"ei 2i a "tat &e
mal/l Ior+an/l/i8
Care "zuse peste .lisei (,95 )): /Fe+tul Gasoretic are "are "zuse de pe el. Cderea !'unului lui Ilie asupra
lui 9lisei este semnul transferului spiritual. Ganifestarea plenar a primirii puterilor maestrului este ns
despr(irea apelor Iordanului de ctre 9lisei8 *30 - ,95 ), p. 1=1..
1=: 2i a l/at #oCo#/l l/i Ilie 5 #el #e #0/"e a"/&r-i 5 2i a lo.it a&a$ +ar ea n/ "-a +e"&rit' Bi a 0i"( 9!n+e
e"te a#/m */mne0e/l l/i Ilie;< Bi a lo.it a&a$ ea "-a +e"&rit 6ntr-o &arte 2i 6n alta$ iar Eli"ei a tre#/t'
/5oate mpr(ia pm#nteasc s fac lucruri asemntoare cu cele pe care le face "irtuteaB Care porfir
poate despr(i un r#u, ca co?ocul lui IlieB8 *31 - :il %scetul, Cuv*nt as"eti", 10.. Ia ,f#ntul Ga+im,
ntre'area lui 9lisei apare ca: 0nde este Dumnezeu A'uB *32 - P/ o t1eo" Ili/ a77o Q Rnde este 4umne!eul lui
Ilie a77oB. 477o transcrie e'raicul a&-1/ (= $i el). ,ensul ar putea fi: 0nde este Dumnezeul lui Ilie (i IlieB Mn
Fe+tul e'raic: 0nde este Iahve Dumnezeul lui IlieB ,f#ntul Ga+im d alte trei sensuri posi'ile. 4e re(inut c
9lisei prime$te deplin puterea lui Ilie, doar dup in"ocarea lui 4umne!eu, nso(it ns $i de pomenirea lui
Ilie, n"(torul su. 9 n aceasta $i un argument pentru cinstirea ,fin(ilor. %ceasta /se tlmce$te n trei
feluri: Rnde este 4umne!eul Fatlui meuB ,au: Rnde este 4umne!eul mai marelui meuB ,au: Rnde este
4umne!eul celui ce s-a ascunsB8 *33 - ,f. Ga+im Grturisitorul, 5ntrebri nedumeriri (i rspunsuri, H.. Ilie $i
9lisei sunt adu$i $i drept argument n spri?inul castit(ii: /%poi Ilie, conductorul carului care sufl foc, omul
care str'ate cerul, n-a m'r(i$at necstoria $i a fost mrturisit prin nl(area sa mai presus de oameniB
Cine a nc&is cerurileB Cine a sculat mor(iiB Cine a tiat IordanulB :u Ilie, care a trit n feciorieB 4ar 9lisei,
ucenicul acestuia, art#nd aceea$i "irtute, n-a mo$tenit ndoit darul 4u&ului, c#nd l-a cerutB8 *34 - ,f. Ioan
4amasc&in, Dogmati"a, I-, )=.. ,-a su'liniat n c#te"a r#nduri c singura a"ere a lui Ilie era co?ocul su; iat
c $i pe acesta l las lui 9lisei, Ilie mut#ndu-se de aici despo"rat de toate.
11: Iar 7iii &ro7eilor 5 #ei +in Ieri1on 5 #are rm"e"er +e &artea #ealalt$ l-a/ .0/t 2i a/ 0i"( 9*/1/l l/i
Ilie "-a o+i1nit &e"te Eli"ei<' Bi i-a/ .enit 6n 6nt>m&inare 2i i "-a/ 6n#1inat &>n la &m>nt'
17: Bi i-a/ 0i"( 9Iat a#/m( 6m&re/n #/ "er.ii ti "/nt #in#i0e#i +e -r-ai .iteCi8 " mearg ei "-l #a/te
&e +omn/l t/$ #a n/ #/m.a */1/l *omn/l/i "-l 7i ri+i#at 2i "-l 7i ar/n#at 6n Ior+an "a/ &e /n m/nte
"a/ &e /n +eal<' *ar Eli"ei a 0i"( 9F/ .ei trimiteA<
/4e$i au asistat la nl(area lui Ilie, ace$tia nu au n(eles cu ade"rat minunea, cre!#nd c rpirea lui la cer
era fie temporar, fie doar spiritual. 4e aceea, "oiau s porneasc n cutarea trupului profetului8 *3D - ,95
), p. 1=7..
1H: Ei 6n" a/ "tr/it &>n #e el "-a 6n+/&le#at 2i le-a 0i"( 9TrimiteiA< Ei a/ trimi" #in#i0e#i +e oameni$
a#eia l-a/ #/tat trei 0ile 2i n/ l-a/ a7lat'
/Ai pe Ilie s-au dus s-l caute n mun(i. Cut#ndu-l pe pm#nt, s-a ntrit numai nc $i mai mult c a fost
luat (la cer). Cutarea lor !adarnic a dat mrturie c fusese luat de pe pm#nt8 *33 - ,f. 9frem ,irul,
Imnele Na(terii, P, 11.. 9ste $i o anticipare a Mnl(rii 4omnului.
10: Bi "-a/ 6ntor" la el 5 7iin+# el lo#/ia 6n Ieri1on -$ iar el le-a 0i"( 9F/ .-am "&/" e/ " n/ . +/#ei;<
/Mn momentul sc&im'rii ,ale la fa( (Gatei 1H, 1-L; Garcu L, )-12; Iuca L, )0-67), Iisus i "a a"ea alturi, de
o parte $i de alta, pe Goise $i Ilie, cei doi profe(i ale cror morminte au rmas necunoscute, n timp ce
morm#ntul gol al lui Iisus "a constitui prima do"ad a n"ierii ,ale din mor(i8 *37 - <<-%, p. =17..
1L: Iar oamenii #etii a/ 0i" #tre Eli"ei( 9Iat$ a2e0area #etii noa"tre e -/n$ a2a #/m +omn/l no"tr/
.e+e$ +ar a&ele "/nt rele 2i &m>nt/l e "ter&<'
)2: 4t/n#i Eli"ei le-a 0i"( 94+/#ei-mi o oal no/ 2i &/nei 6n ea "areA< Bi i-a/ a+/"-o'
)1: Iar Eli"ei a ie2it la i0.oarele a&elor 2i a ar/n#at a#olo "area 2i a 0i"( 942a grie2te *omn/l( - E/ am
6n"nto2it a#e"te a&e8 +e a#/m 6nainte n/ .a mai 7i ai#i moarte 2i ni#i &m>nt "ter&<'
)): Bi "ntoa"e a/ rma" a&ele &>n-n 0i/a +e a0i$ +/& #/.>nt/l &e #are-l gri"e Eli"ei'
/Iosua, fiul lui :un, a 'lestemat Ieri&onul (Iosua 7, )7) $i a 'lestemat i!"oarele lui *3= - > presupunere;
te+tul de la Iosua nu spune aceasta e+plicit.. Iosua le-a 'lestemat $i ele s-au stricat. 5rin sim'olul lui Iisus ele
au fost ns 'inecu"#ntate, cci a c!ut n ele sare $i s-au fcut dulci $i gustoase: un sim'ol al ,rii dulci
ie$ite din Garia, care s-a amestecat cu apa *3@ - %lu!ie la apa <ote!ului. ($i) a oprit puroiul rnilor noastre8
*70 - ,f. 9frem ,irul, Imnele Artrii, -III, )).. /5roorocul a tmduit apa stricat $i a ridicat 'oala
pm#ntului fcut neroditor; moartea a ncetat $i pm#ntul s-a umplut de "ia(; copiii lui s-au nmul(it $i au
umplut s#nul su. Gila ta (<iseric) ns e mai mare dec#t mila lui 9lisei. Mnmul(e$te-mi mieii mei $i turmele
mele pe lunga curgere a p#raielor meleO8 *71 - ,f. 9frem ,irul, Imnele Artrii, PI, H..
)6: *e a#olo "-a "/it la Betel' Bi-n tim& #e /r#a +r/m/l$ ni2te #o&ii a/ ie2it +in #etate 2i-2i -tea/ Co# +e
el$ 0i#>n+( 9!r#$ #1el/le$ /r#A<
/Mn mentalitatea antic, c&elia era un semn al di!gra(iei di"ine (a$a cum era sterilitatea femeii). Chel era un
cu"#nt de ocar. 5rin aceast mentalitate tre'uie "!ut $i pedepsirea copiilor, o pedeaps pe care :oul
Festament o "a desfiin(a cu des"#r$ire. >ricum, morala acestei nefericite nt#mplri este aceea c, n orice
mpre?urare, copiii tre'uie s-i respecte pe cei "#rstnici8 *72 - <<-%, p. =17.. %ici suntem de alt opinie,
pedeapsa di"in fiind pe msura ticlo$iei, iar nu a "#rstei. 4ar. 4ac <etel se t#lcuie$te Casa 4omnului,
cetatea poate fi "!ut ca un sim'ol al <isericii. Iar copii cu mintea care ies din <etel, adic din <iseric,
sunt, desigur, ereticii $i sc&ismaticii.
)=: Iar el "-a 6ntor" #/ 7aa "&re ei 2i i-a .0/t 2i i-a -le"temat 6n n/mele *omn/l/i' Bi$ iat$ +in &+/re a/
ie2it +oi /r2i 2i a/ "7>2iat +intre ei &atr/0e#i 2i +oi +e #o&ii'
Comentariul la ,95 ) socote$te $ocant aceast scen $i c l-ar pune pe 9lisei ntr-o lumin nefa"ora'il.
,ocotim c aici au inter"enit automatismele (post)modernismului, care se insinuea! $i n cei mai no'ili
dintre contemporani. %ten(ionm c sanc(iunea imediat a fost din "oin( di"in, pu(intatea anilor nefiind o
scu! pentru ?osnicie, cu at#t mai mult ntr-un stat teocratic cum era Israelul antic (cu toate de"ierile
pre!ente n Regatul de nord). :u ne putem ndoi de dreptatea ?udec(ii dumne!eie$ti, dup cum nici nu
putem nega puterea de ptrundere a profetului, acesta put#nd cunoa$te c n acei tineri (sau copii) nu se
afla nimic 'un. Ia o dreapt ?udecat, mai $ocant ne-ar prea la+ismul general de a!i, ngduind orice
?osnicie ori necu"iin(, dec#t intransigen(a celor ndu&o"nici(i, atunci c#nd aceasta se impune.
/Fo(i cei care, n c&ip dispre(uitor $i cu ng#mfat g#ndire, nu se nc&in ser"ilor lui 4umne!eu, sunt
condamna(i ca ni$te m#ndri $i orgolio$i $i ca ni$te necredincio$i fa( de 4umne!eu. Gartori de ade"rul
acesta sunt copiii care au fost m#nca(i de ur$i, pentru c au strigat cu dispre( ctre 9lisei8 *73 - ,f. Ioan
4amasc&in, Cele trei tratate "ontra i"ono"la(tilor, III, 66.. /Eic unii c copiii ace$tia nu sunt Israeli(i, ci din
alte neamuri; $i nu sunt copii dup "#rst, ci dup minte. 4eci ace$tia au!ind de 5rooroc c fcea multe
semne, n-au cre!ut, ci au r#s de el. 4ar erau $i unii care nu s-au mprt$it de prerea lor de$art. 4eci ca s
nu fie "tma(i ace$tia $i 'lasfemia s se urce la cer, le-a "enit n a?utor 4umne!eu. Iar dup n(elesul
du&o"nicesc, orice minte care e, ca $i 9lisei, ple$u", adic curat de cugetri pm#nte$ti, e luat adeseori
n r#s, n urcu$ul cuno$tin(ei ei, de g#ndurile orientate spre lucrurile ce cad su' sim(uri $i spre materie $i
form. Cci numrul patru!eci nseamn lucrurile ce cad su' sim(uri *74 - :atura constituit, din cele =
elemente., la care, adug#ndu-se materia $i forma, se na$te numrul patru!eci $i doi. 4eci mintea e luat n
r#s de asemenea g#nduri, care "or s o fac s simt "irtutea ca pe o po"ar. %ceste g#nduri le omoar
mintea prin rugciune $i prin ur$i, adic prin plcere $i poft. Cci aceste pasiuni ntre'uin(ate ntors *7D -
9nergia lor e transferat pe plan spiritual (n. trad.)., adic spre 'ine, ucid g#ndurile 'at?ocoritoare8 *73 - ,f.
Ga+im Grturisitorul, 5ntrebri nedumeriri (i rspunsuri, 71.. 9 n acestea un indiciu c nici 9lisei n-a fost
ocolit de neca!uri din partea oamenilor: /9lisei, ucenicul lui Ilie, n-a primit doar ndoit du&ul dasclului, ci $i
cu mult mai multe neca!uri8 *77 - ,f. Ioan Dur de %ur, Despre ne"azuri (i biruirea triste-ii, III, 11.. %cesta e
un fapt mai uimitor dec#t moartea acelor copii, pe care o socotim 'inemeritat, cu at#t mai mult cu c#t e
conform "oin(ei di"ine (cci nu orice 'lestem are urmri), astfel c nu sim(im ne"oia s )ndul"im acest loc.
/Copiii aceia, care se ?ucau n ?urul <etelului, au spus numai at#t profetului 9lisei: 6ai ple(uvule haiO
-or'ele acestea au m#niat at#t de mult pe 4umne!eu, nc#t, la cu"intele spuse de profet, a trimis ursoaice
mpotri"a mul(imii aceleia de copii - erau patru!eci $i doi de copii *7= - :umrul copiilor era mai mare, =)
fiind cei sf#$ia(i; desigur, aceasta dup mrimea rut(ii lor; cei cru(a(i "or fi a"ut $i ce"a 'un n ei. - $i to(i
au fost atunci sf#$ia(i ndat de fiare. :u i-a aprat pe acei copii nici "#rsta lor, nici numrul lor mare $i nici
scu!a c n glum au spus lui 9lisei acele cu"inte. Ai pe 'un dreptate. 4ac cei care au m'r(i$at fecioria,
dac ei, care se supun unor ne"oin(e at#t de mari, sunt 'at?ocori(i $i de copii, $i de oamenii n "#rst, "a mai
dori oare "reun om, mai pu(in tare de fire, s m'r(i$e!e ni$te ne"oin(e supuse 'at?ocurii $i !eflemeliiB8 *7@
- ,f. Ioan Dur de %ur, Despre 'e"iorie, ))..
)1: *e a#olo "-a +/" &e m/ntele Carmel$ iar +e ai#i "-a 6ntor" 6n amaria'
Carmel (= grdin mare) se numea un lan( muntos, pre!entat n c#te"a r#nduri n "olumele anterioare.
/,fin(ii au fugit din cet(i $i au ocolit mpreuna "ie(uire cu cei mul(i, cunosc#nd c mpreuna petrecere cu
oamenii strica(i aduce mai mult stricciune dec#t ciuma. 4e aceea, nelu#nd nimic, au prsit a"u(iile
de$arte, fugind de mpr$tierea adus de ele. 4e aceea Ilie, prsind Iudeea, locuia n muntele pustiu al
Carmelului, care era plin de fiare, nea"#nd pentru st#mprarea foamei nimic afar de copaci, cci se
mul(umea cu g&indele copacilor, mplinindu-$i tre'uin(a cu acestea. 9lisei, de asemenea, ducea aceea$i
"ie(uire, primind de la n"(torul su, pe l#ng alte "irtu(i, $i pe aceea de a petrece prin pustiuri8 *=0 - :il
%scetul, Cuv*nt as"eti", 72..
5u'licat de Ioan Rsca la 11:1L 2 comentarii IinN-uri spre acest articol
9tic&ete: -ec&iul Festament n t#lcuirea ,fin(ilor 5rin(i
0 7 O C T O M B R I E 2 0 0 7
Comentarii la Crile 3-4 Regi (2)
Fragment din: Preot Ioan orin !"#a$ Vechiul Testament n tlcuirea Sfinilor Prini$ I%$ 3-4 Regi$ 432
&&'$ #o&erta( )alentin *an$ #on"ilier e+itorial( ,a-riela Mol+o.ean/$ +ire#tor literar( R0.an Co+re"#/$
E+it/ra C1ri"tiana$ B/#/re2ti$ 2003. Ilustra(ia articolului reproduce o icoan pe lemn lucrat de 5reot Ioan
%ndoni.
Fragmentul reprodus aici este din Cartea A /reia a Regilor.
I)' Pro7et/l Ilie (17$ 1 5 1@$ 21)'
C4P' 17 5 Profetul "lie (estete o foamete i se retrage la &rul )herit! "lie la (#u(a #in Sare&ta
Si#onului'
1: 4t/n#i &ro7et/l Ilie$ Te".itean/l +in Te".a ,alaa+/l/i$ a 0i" #tre 41a-( 9)i/ e"te *omn/l$ */mne0e/l
&/terilor$ */mne0e/l l/i I"rael$ 6n 7aa Cr/ia "ta/ e/( Hn a#e2ti ani n/ .a 7i ni#i ro/ 2i ni#i &loaie +e#>t
n/mai #>n+ .oi 0i#e e/<'
Ilie (= Ia&"e este 4omnul meu) /este una dintre cele mai puternice personalit(i ale -ec&iului Festament, cel
ce duce o lupt grea $i nd#r?it mpotri"a idolatriei care '#ntuia, ncep#nd de la casa regal, ntregul Israel.
:umele lui se traduce: Domnul este Dumnezeul meu. %mintirea lui e foarte puternic $i n "remea
G#ntuitorului; n momentul S"himbrii la 1a-, el apare, alturi de Goise, ca mrturisitor $i prieten al lui
Iisus (Gatei 1H, 6). %ici el apare dintr-o dat, fr nici o introducere8 *1 - +iblia sau S'*nta S"riptur, 9di(ie
?u'iliar a ,f#ntului ,inod, "ersiune diortosit dup ,eptuaginta, redactat $i adnotat de <artolomeu -aleriu
%nania (n continuare, a're"iat: <<-%), 9ditura Institutului <i'lic $i de Gisiune al <isericii >rtodo+e Rom#ne,
<ucure$ti, )221, p. =2=.. /ezviteanul (gr. o T1e"-iti"; e'r. ti2-i): /presupus deri"at de la un toponim /i(beh,
a crui locali!are e contro"ersat. (Din /esva &alaadului): (inutul Dalaad, dup Iosua 16, )1, apar(inea
tri'ului lui Dad; de aceea, unele autorit(i ra'inice consider c profetul Ilie ar fi apar(inut acestui tri'.
Fotu$i, /argumul palestinian (4euteronom 66, 11) l consider drept descendent al lui Ie"i. 4intre 5rin(i,
9use'iu al 9mesei, 5rudentius $i Isidor al ,e"illiei sus(in preo(ia lui Ilie (@). Fe+tul Gasoretic are mitto2a-1e1
,ilea+1, dintre lo"uitorii &alaadului8 *2 - Septuaginta 2, Iisus Nave !ude"torii Ruth #$% Regi, (n
continuare, a're"iat: ,95 )), Colegiul :oua 9urop; 5olirom, <ucure$ti; Ia$i )22=, pp. 12H-120..
/C#nd poporul e"reu a a?uns la culmea clcrii de lege, atunci marele Ilie, "rednicul de ceruri, cel ce "oia s
ridice 'oala pricinuit de tr#nd"ie $i s-o tmduiasc, a !is: 2iu este Domnul Cruia )i stau )nainte... " nu
va 'i ploaie 'r numai prin "uv*ntul gurii mele. Ai cel ce numai un co?oc a"ea pe el a nc&is cerul, a$a de
mare ndr!neal a"ea el ctre 4umne!eu. -e!i c srcia nu este un lucru ruB Cci cel mai srac dec#t to(i
nu ar fi do'#ndit ndr!neal, nc#t, merg#nd pe pm#nt, cu un cu"#nt doar s nc&id cerul. 4ar, dup ce a
!is acestea, a adus $i foametea, ca un pedagog prea'un $i ndrepttor al rut(ilor ce se fceau8 *3 - ,f. Ioan
Dur de %ur, Pu-ul, p. 111.. /5rin post Ilie a nc&is cerul trei ani $i $ase luni. Ilie, c#nd a "!ut c oamenii,
din pricina 'el$ugului, se desfr#nea! *4 - ,lu?ind lui <aal., i-a fcut, prin foamete, s posteasc fr "oia
lor. %$a a oprit pcatul, care se ntinsese mult. 4eci, prin post, Ilie a oprit pcatul lor, ca $i cum ar fi folosit
sa'ia sau focul8 *D - ,f. -asile cel Gare, Omilii (i Cuv*ntri, II, 7.. /Fiindc a nfr#nat poftele trupului su, a
putut Ilie s opreasc ploaia de la cei adulteri. Fiindc $i-a oprit trupul de la plcere, a putut s opreasc
roua de la desfr#na(ii care-$i "rsau nest"ilit curgerile lor8 *3 - ,f. 9frem ,irul, Imnele Na(terii, PI-, 17..
/Ce lucruri noi $i strineO %i "!ut c ,tp#nul e 'iruit de 'un"oin(a ro'uluiB 4a, Ilie a fcut asta din pricina
marii sale r#"ne. -edea c se petrec multe lucruri nelalocul lor; "edea c desfr#ul e unit cu mult rutate.
9ra ntuneric, $i ntunericul cuprinsese toat lumea; nori care acopereau totul. Fo(i cdeau; necul era
general; nu nec de ape, ci de stricciune; cumin(enia era ndeprtat, iar desfr#narea mergea cu alai;
"irtutea era i!gonit, iar "iciul era n floare. Codrii, mun(ii, dealurile, drumurile, casele; $i "!du&ul era
p#ngrit. ,oarele era negru de fum, pm#ntul era ntinat, cerul dispre(uit, !idirea ntreag 'olea de
idolatrie. Fo(i mergeau ca n noapte, nu mai (ineau seam de nici o fptur; "edeau o piatr $i i se nc&inau
ei ca lui 4umne!eu; "edeau un lemn, $i-l socoteau pe acesta tot dumne!eu. Mi cuprinsese noapte ad#nc;
"edeau pe Creator, dar se nc&inau fpturilor. :umai Ilie a"ea fclia "irtu(ii, st#nd ca pe "#rful muntelui
filosofiei $i practic#nd-o. :umai el a"ea fclia dreptei credin(e, dar lumina lui nu folosea la nimic, din pricin
c oamenii erau cufunda(i n somn $i cuprin$i de idolatrie. ,e nfuria Ilie, se m#nia, pl#ngea, gria cu"inte,
dar nimeni nu au!ea; sftuia, dar nimeni nu asculta. 4eci, m#nat de r#"na sa, Ilie a "rut s-i pedepseasc pe
oameni $i s-i n"e(e minte, ca, mistui(i de foame, s-i fac s se roage Creatorului, ca s a?ung foametea
pricin de e"la"ie8 *7 - ,f. Ioan Dur de %ur, Cuv*ntri de laud la S'in-i, 7a Petru Apostolul (i Ilie Prooro"ul,
II..
): Bi a 7o"t #/.>nt/l *omn/l/i #tre Ilie(
6: 9*/-te +e ai#i$ 6n+rea&t-te "&re r"rit 2i a"#/n+e-te la &>r>/l C1erit$ #are e"te 6n 7aa Ior+an/l/i'
5#r#ul Cherit (= $an() /era, de fapt, un torent care-$i spase o al'ie ad#nc prin st#ncria muntelui,
oferindu-i astfel lui Ilie o 'un ascun!toare de m#nia regelui8 *= - <<-%, p. =2=..
/,criptura cea "ec&e este ca un pu( ad#nc $i ntunecos, de unde sco(i ap cu osteneal. :u este plin, fiindc
nu "enise nc %cela care s-l umple. (@) 4e aceea sf#ntului i se porunce$te de 4umne!eu s "in la p#r#u.
Fiindc acela care a 'ut din :oul Festament nu este numai r#u, ci din inima lui "or curge r#uri de ap "ie:
r#uri ale n(elegerii, r#uri ale cugetrii, r#uri du&o"nice$ti, care totu$i au secat cu timpul (". H) din pricina
necredin(ei, ca s nu 'ea nelegiui(ii, s nu se adape necredincio$ii *@ - ,e arat s nu descoperim naintea
oricui tainele lui 3ristos. 5entru mul(i, r#ul cel dumne!eiesc "a rm#ne secat, ei neput#nd s 'ea din apele
lui.. %colo cor'ii l cuno$teau pe proorocul 4omnului, dar iudeii *10 - Ilie a acti"at n regatul de nord, a$a c
e nepotri"it a se "or'i despre iudei, cum, de altfel, e nepotri"it a se "or'i despre iudei p#n la ntoarcerea
din ro'ia 'a'ilonian. %m cutat, n "olumele anterioare, s e"itm astfel de e+primri dar, acolo unde
citatele patristice "or'eau despre iudei, nu ne-am permis s le cen!urm. :d?duim, ns, c cititorul "a
corecta n g#nd astfel de inad"erten(e, lipsite, de altfel, de o prea mare importan( pentru cei ce nu
urmresc acri"ia istoric, ci caut sensul mistic al ,cripturii. nu-l cuno$teau. Ml &rneau cor'ii, dar acel neam
regesc $i no'il l prigonea. Cine este I!a'ela, care l prigonea, dac nu sinagoga, care !adarnic curge,
!adarnic se re"ars de n"(turi din ,criptur pe care nu le n(elege $i nu le p!e$teB Ce cor'i l &rneau,
dac nu cei ai cror pui Ml c&eam (pe cel) "are d animalelor hrana lor, precum citim, (i puilor "are 5l
"heam pe .l (5salmi 1=7, L). %cei cor'i $tiau pe cine &rnesc; ei erau aproape de n(eles $i aduceau &ran la
acel p#r#u al cunoa$terii dumne!eie$ti8 *11 - ,f. %m'ro!ie al Gilanului, S"risori, IPIII, H0-HL.. 4espre cor'i,
ns, cartea "a "or'i pu(in mai ?os.
=: 4& .ei -ea +in a#el &>r>/$ iar e/ le .oi &or/n#i #or-ilor " te 1rnea"# a#olo<'
1: Iar Ilie a 7#/t +/& #/.>nt/l *omn/l/i 2i "-a a2e0at la &>r>/l C1erit$ 6n 7aa Ior+an/l/i'
7: Cor-ii 6i a+/#ea/ &>ine +imineaa 2i #arne "eara$ iar a& -ea +in &>r>/'
/Faptul c Ilie a m#ncat carne adus de cor'i este folosit de Clement %le+andrinul ca argument mpotri"a
encrati(ilor, care refu!au s mn#nce carne, considerat hran moart. 9+emplul lui Ilie arat c cei drep(i
accept s mn#nce orice lucru creat de 4umne!eu $i a'stinen(a ce "ine din ur fa( de crea(ie nu este
do"ad de superioritate, ci pcat contra Creatorului (Stromate 6,7, 5D 0, 1111). %ugustin l pune pe Ilie
alturi de Ioan <ote!torul, care s-a &rnit cu lcuste, $i de :oe, cruia i-a fost ngduit s mn#nce orice fel
de carne, ca do"ad c nu m#ncarea este spurcat, ci pofta Q astfel nc#t .sau s$a lsat )n(elat pentru un
pumn de linte David s$a blestemat pe sine pentru " po'tise ni(te ap iar 5mpratul nostru a 'ost ispitit nu
prin "arne "i "u p*ine (Mrturisiri P, 61, =7)8 *12 - ,95 ), p. 120..
/4e la cor'i necura(i a primit Ilie p#inile, $tiind c acestea erau curate8 *13 - ,f. 9frem ,irul, Imne la Azime,
PIP, 11.. /%$a era &rnit n fuga $i singurtatea sa Ilie, slu?indu-l cor'ii $i aduc#ndu-i psrile !'urtoare
&ran pe c#nd era prigonit. Ai Q o, 'lestemat cru!ime a rut(ii omene$tiO Q fiarele cru(, psrile &rnesc,
iar oamenii ntind curse $i persecutO8 *14 - ,f. Ciprian al Cartaginei, Despre rug"iunea domneas", PP.. /%$
aduce iar$i, cu plcere, un iudeu n fa(a mea, ca s-i "or'esc $i s-i art c legea stric Iegea, c Iegea nu
are n ea ns$i nici trinicie, nici des"#r$ire, c nu are ade"rul, ci um'ra. Cele poruncite de Iege erau
um'r, ale noastre, ade"r; acelea, sim'oluri, ale noastre, realit(i. Cum se face, iudeule, c a fost &rnit
de un cor' Ilie, pe care tu l cinste$ti, pe care-l a$tep(i s "in, despre care "or'e$ti multe $i pe care-l
nume$ti proorocB 4up Iege, cor'ul este o pasre necurat, c a$a a poruncit Iegea, s fie necurat cor'ul.
Cum dar, a fost &rnit proorocul de un cor' necuratB 4ac Iegea nume$te pe cor' necurat, atunci negre$it
tre'uie s fie necurat $i cel &rnit de cor'. 4ar nu s-a nt#mplat asta, 4oamne fere$teO Ilie a fost &rnit de
un cor' pentru c Ilie nu socotea necurat nici una din fpturile lui 4umne!eu8 *1D - ,f. Ioan Dur de %ur,
Cuv*ntri de laud la S'in-i, 7a Petru Apostolul (i Ilie Prooro"ul, II.. :u credem s fie doar iudeii "i!a(i aici,
ci oricine se opre$te la litera ,cripturii (fie aceasta $i a :oului Festament), fiind r#"nitor n respectarea a
nenumrate reguli, dar insensi'il la du&ul scrierilor sfinte.
H: Bi a 7o"t #$ +/& o .reme$ &>r>/l a "e#at$ ne7iin+ &loaie &e &m>nt'
/> interpretare alegoric la acest episod se gse$te la Ga+im Grturisitorul care, consider#ndu-l pe Ilie t8pus
Christi, "ede n foamea profetului foamea spiritual dup m#ntuirea lumii a G#ntuitorului care a "enit la
p*r*u, adic n aceast "ia(, $i a primit s fie &rnit de cor'i Q de neamurile )ntune"ate prin idolatrie *@.
prin "unoa(tere (i pra"ti" p*inea )nsemn*nd "unoa(terea iar "arnea 9 pra"ti"a virtu-ilor (:uaestiones et
dubia 101)8 *13 - ,95 ), p. 120..
/Cel care i-a poruncit (lui Ilie) s 'ea ap din p#r#ul care apoi s-a uscat pe urma secetei, %cela a fcut-o
pentru a le da israeli(ilor a n(elege c Cel ce a dat ap i!"oarelor poate $i lua napoi, "r#nd astfel s-i
ntoarc spre 9l. Iui Ilie i s-a dat s 'ea ap din p#r#u pro'a'il numai ntruc#t alte i!"oare erau secate $i el
n-a"ea unde s-$i st#mpere n alt loc setea $i, fiindu-i oprit s 'ea din alt loc, s-a poruncit ploii s cad ntr-
una numai asupra p#r#ului, ca s nu lipseasc apa din el. 4e aceea a $i fost ser"it de cor' cu cele necesare
traiului, spre a se arta prin aceasta proorocului c mul(i sunt cei ce au rmas s se nc&ine ade"ratului
4umne!eu, care $i ei "or putea fi &rni(i ca $i proorocul Ilie, prin cor'i. Ai desigur c nu-i aduceau p#ine
stricat nici carne ?ertfit la altare idole$ti, prin aceasta fiind, adic, a(#(at Ilie s transmit asupra celor
necredincio$i ce"a din m#nia sa, n"(#ndu-i, prin nt#mplrile care s-au artat, c mul(i sunt cei ce caut pe
4umne!eu $i pe care nu-i drept a-i pune alturi de cei "ino"a(i8 *17 - ,f. Drigorie de :Sssa, Despre pitonis..
0: 4t/n#i a 7o"t #/.>nt/l *omn/l/i #tre Ilie$ 0i#>n+(
L: 9Ri+i#-te 2i +/-te la are&ta i+on/l/i8 iat$ e/ i-am &or/n#it /nei 7emei .+/.e " te 1rnea"#<'
Sarepta (= topitorie) /(a!i, ,arafand): cetate situat la 11 Nm sud de ,idon. %$adar, 4omnul l trimite pe Ilie
la o femeie pg#n, n casa creia "a face minuni, fapt ce "a fi remarcat de Iisus (Iuca =, )7); afront la
adresa necredin(ei lui Israel8 *1= - <<-%, p. =2=..
/%poi, dup trecere de "reme, c#nd a secat r#ul, 4umne!eu l-a ridicat pe prooroc din locul acela $i l-a trimis
n alt parte dup &ran. (...) 4umne!eu fcea asta cu o anumit r#nduial. 5entru c Ilie nu $tia ce se
nt#mplase - c el sttuse ntr-un singur loc $i nu "!use nenorocirea ce cuprinsese lumea, c se uscase totul,
lacurile, r#urile, ier'urile, copacii, fructele coapte, cele necoapte, pomii cu rod, cei fr de rod, cei de
l#ng i!"oare, cei de l#ng lacuri; nu "!use pieirea psrilor, a do'itoacelor $i a tuturor celorlalte animale,
nu "!use moartea copiilor, pl#nsetul mamelor $i nenorocirea aceea de pe toat fa(a pm#ntului -, deci,
pentru c Ilie nu $tia ce se nt#mplase, 4umne!eu l scoal $i-l face s mearg cale ndelungat de acolo $i
p#n la ,idon, pentru ca mcar a$a, "!#nd Ilie cele nt#mplate, s roage pe ,tp#nul s dea ploaie. :u-l
trimite ca s fac acea cale lung pentru c nu putea 4umne!eu s-l &rneasc acolo, ci pentru c "oia s-i
arate lui Ilie nenorocirea, ca s-I fac s-I roage pentru ploaie. 4umne!eu ar fi putut s-l plece spre
rugciune pe Ilie $i fr asta, dar nu "oia s aduc ocar slu?itorului ,u, ls#ndu-l pe Ilie pricinuitorul
relelor, iar 9l, al 'unt(ilor. :uO %$tepta rugmintea ro'ului. 4ar nici a$a Ilie nu s-a plecat spre rugciune, ci
a fcut tot drumul stp#nit de nemilosti"ire $i n-a scos nici un cu"#nt8 *1@ - ,f. Ioan Dur de %ur, Cuv*ntri
de laud la S'in-i, 7a Petru Apostolul (i Ilie Prooro"ul, II.. Interesant, aici r#"na lui Ilie e socotit ca pcat.
:u ne pare, ns, at#ta de mirare n"er$unarea proorocului, pe c#t e de uimitoare mpietrirea israeli(ilor.
Mntoarcerea acelora la dreapta credin( s-ar fi cerut pentru ncetarea secetei.
12: Iar el "-a ri+i#at 2i "-a +/" la are&ta 2i a aC/n" la &oarta #etii8 2i$ iat$ a#olo era o 7emeie .+/.
a+/n>n+ .rea"#/ri8 iar Ilie a #1emat-o 2i i-a 0i"( 94+/-mi olea# +e a& 6ntr-/n .a"$ #a " -ea/A<
/Ce s-a nt#mplat mai departeB % mers Ilie tot drumul $i a a?uns n ,arepta ,idonului $i a "!ut o femeie
adun#nd lemne. Rit-te la filosofia $i la credin(a lui Ilie. % urmat un alt noian de "irtute. :-a spus lui
4umne!eu: - Ia cine m trimi(iB G faci s ndur at#tea prime?dii ca s m trimi(i la o "du" unde '#ntuie
foamea cea mai cumplitB :u se gseau oare mul(i oameni mai 'oga(i n stare s-mi u$ure!e srcia meaB %m
'tut at#ta pm#nt ca s "in la o "du", la nenorocirea nenorocirilorB Ai nu-i numai "du", ci $i sracO
D#nde$te-te c slu?itorul lui 4umne!eu n-a grit a$a. %"ea ncredere n ,tp#nul lui, Care face cu putin(
cele cu neputin(8 *20 - ,f. Ioan Dur de %ur, Cuv*ntri de laud la S'in-i, 7a Petru Apostolul (i Ilie
Prooro"ul, II..
11: Ea a &le#at #a "-i a+/#$ +ar Ilie a #1emat-o 2i i-a 0i"( 94+/-mi 6n m>n 2i o -/#at +e &>ineA<
,-a "!ut aici $i un argument mpotri"a sla"ei de$arte. :u 'og(iile /fac cinstea $i "a!a omului. 4ac ar fi
a$a, atunci dreptul Ilie, 9lisei $i Ioan <ote!torul ar fi fost cu totul lipsi(i de cinste $i de "a!, deoarece Ilie
nu a"ea nimic mai mult dec#t un co?oc $i cerea cele pentru &ran de la o "du", srac $i ea. Ilie ducea o
"ia( de cer$etor; a "enit la u$a femeii aceleia srace $i a rostit cu"intele rostite de un cer$etor8 *21 - ,f.
Ioan Dur de %ur, Despre slava de(art (i despre "re(terea "opiilor, 1=..
1): *ar 7emeia i-a 0i"( 9)i/ e"te *omn/l$ */mne0e/l t/$ # n/ am ni#i o a0im$ #i +oar o m>n +e 7in
6ntr-/n .a" 2i &/in /nt+elemn 6ntr-/n /r#ior8 iat$ a+/n #>te.a .rea"#/ri 2i m +/# " o gte"# &entr/
mine 2i &entr/ #o&iii mei 2i .om m>n#a 2i .om m/ri<'
5entru "opiii mei, te+tul e'raic are 'iul meu, "du"a nea"#nd al(i copii, dup cum reiese din acest capitol.
16: 4t/n#i Ilie i-a 0i"( 9C/tea0A8 intr 2i 7 a2a #/m ai 0i"8 +ar +e a#olo " 7a#i mai 6nt>i &entr/ mine o
a0im mi# 2i " mi-o a+/#i8 iar &entr/ tine 2i #o&iii ti .ei 7a#e la /rm'
/- Ce faci, IlieB Fie, "rei p#ineO 4ar pentru ce ceri s-(i fac (ie deose'it, $i (ie nt#iB :-ar tre'ui s
mul(ume$ti c mn#nci cu copilulB -rei s mn#nci tu singur, $i copilul s moar de foameB - :u "reau s
moar copilul de foame, ci s-i fac 'ine. Cunosc 'og(ia ,tp#nului Geu8 *22 - ,f. Ioan Dur de %ur,
Cuv*ntri de laud la S'in-i, 7a Petru Apostolul (i Ilie Prooro"ul, II..
1=: C#i a2a grie2te *omn/l(
Eina +in .a" n/ .a "#+ea
2i /nt+elemn/l +in /r#ior n/ "e .a 6m&/ina
&>n 6n 0i/a #>n+ *omn/l
.a +a &loaie &e &m>nt<'
11: Iar 7emeia "-a +/" 2i a 7#/t 6nto#mai8 2i a/ m>n#at$ ea$ el 2i #o&iii ei8
/Femeia i descoper marea ei srcie; dar, mai 'ine !is, nespusa ei 'og(ie; c srcia ei cea mare i arat
tocmai marea-i 'og(ie. (@) -du"a aceasta nu a"ea alt a"ere dec#t o m#n de fin; $i, dup socoteala ei,
a"ea s "ad ncetul cu ncetul moartea copiilor ei, dar c#nd a au!it c profetul i spune: 1$mi mie mai )nt*i
(i apoi "opiilor ti, nu s-a suprat, n-a $o"it, ci a fcut ce i s-a poruncit, n"(#ndu-ne pe noi to(i s punem
pe ro'ii lui 4umne!eu mai presus de ti&na noastr, s nu trecem cu nepsare pe l#ng ni$te c#$tiguri ca
acestea, ci s $tim c mare ne "a fi rsplata pentru astfel de fapte. Iat "du"a aceastaO Mn loc de o m#n de
fin $i de pu(in untdelemn a do'#ndit o arie plin "e$nic de snopi. 4up ce a dat de m#ncare profetului, nu
s-a mpu(inat nici m#na de fin, nici untdelemnul din urcior, n "reme ce foametea '#ntuia pe tot pm#ntul.
Ai lucru minunat $i nemaint#lnit este acela c nici nu mai a"ea ne"oie s munceasc; a"ea necontenit de-a
gata $i fina $i uleiul, n-a"ea ne"oie s plugreasc, n-a"ea ne"oie de a?utorul 'oilor, nici de alt munc;
"edea c-i "in toate mai presus de fire. Mmpratul, cel cu coroan pe cap, n-a"ea ce s fac, pierea de foame
*23 - 4esigur, o e+agerare, urmrindu-se efectul de contrast ntre "irtute $i nelegiuire, ntre puterea
lumeasc $i cea du&o"niceasc, ntre 'og(ia trectoare $i cea "e$nic. %ltfel, greu de cre!ut ca %&a' s fi
pierit, la propriu, de foame., pe c#nd "du"a aceasta srman, lipsit de toate, a a?uns s ai' necontenit
de toate pentru c a primit pe profet. 4e aceea $i 3ristos spunea: "el "e prime(te pro'et )n nume de pro'et
plat de pro'et va primi (Gatei 12,=1)8 *24 - ,f. Ioan Dur de %ur, Omilii la 1a"ere, PIII, 7.. /4ac "ei da din
pu(inul tu, "ei a"ea $i tu, prin &arul lui 4umne!eu, i!"or n urciorul cu untdelemn $i nempu(inat copaia cu
fin. 5entru c &arul m'el$ugat al lui 4umne!eu se ntoarce ndoit celor credincio$i $i se aseamn cu
f#nt#nile care nu seac niciodat, cu toate c se scoate mereu ap din ele. Fu, cel srac, mprumut pe
4umne!eu cel 'ogatO %i ncredere n Cel ce prime$te n locul celui ne"oia$, n Cel ce d din ale ,ale &arul.
9ste un girant "rednic de cre!are $i are 'og(iile ,ale ntinse pretutindeni, pe pm#nt $i pe mare. 4e-I ceri
datoria, c#nd cltore$ti pe mare, c&iar atunci, n mi?locul mrii, prime$ti capitalul la un loc cu do'#nda, c
Mi place s dea cu adaos8 *2D - ,f. -asile cel Gare, Omilii (i Cuv*ntri, -III, 7.. /> "du", srac lipit
pm#ntului, a g!duit pe Ilie; srcia nu i-a fost piedic, ci l-a primit cu mult 'ucurie; de aceea a $i primit
n sc&im' roade frumoase $i a secerat spicul milosteniei. 4ar poate c unul dintre cei ce m ascult mi "a
spune: - %d-mi $i mie n cas pe IlieO - 5entru ce ceri pe IlieB M(i aduc n cas pe ,tp#nul lui Ilie $i totu$i nu-i
dai de m#ncareO 4ac ar "eni Ilie, cum l-ai g!duiB8 *23 - ,f. Ioan Dur de %ur, Omiliile despre po"in-, III..
17: 2i 7ina +in .a" n/ a "#0/t 2i /nt+elemn/l +in /r#ior n/ "-a 6m&/inat$ +/& #/.>nt/l &e #are *omn/l
6l gri"e &rin g/ra l/i Ilie'
/5rin ce lucrare a pm#ntului $i-a c#$tigat Ilie &rana n "gunB :u-i aduceau lui cor'ii &ranaB Iar "enind n
,arepta, nu i-a dat "du"a, lipsit $i de cele mai tre'uincioase lucruri, p#ine, lu#nd-o de la gura copiilor ei,
ca s se arate c "irtutea tre'uie pus mai presus $i de fireB Foate acestea, desigur, sunt nt#mplri
minunate, dar totu$i au $i o ra(iune. Cci e cu putin( ca cine"a s triasc $i fr s mn#nce, atunci c#nd
"rea 4umne!eu8 *27 - :il %scetul, Cuv*nt as"eti", 16-1=.. /%i apoi $i pilda "du"ei din ,arepta ,idonului,
care a g!duit pe proorocul Ilie. C&iar numai p#ine, sare $i ap de-ai a"ea, $i cu acestea po(i s te faci
"rednic de rsplata iu'irii de strini. Iar de cum"a n-ai nici de acestea, ci prime$ti pe strin numai cu
'un"oin( $i i ntorci cu"#nt de folos, de asemenea po(i primi rsplata iu'irii de strini. Cci s-a !is:
Cuv*ntul este mai presus de dar. Rnele ca acestea tre'uie s le cuge(i asupra milosteniei8 *2= - 9"agrie
Gona&ul, S"hi- monahi"eas", 6.. 4ar /ce a ndemnat pe "du"a aceea, c#nd foametea '#ntuia peste tot
pm#ntul, s pun, mai presus de tre'uin(a sa, slu?irea 5rooroculuiB 4esigur, dac n-ar fi fost uimit de "ia(a
lui Ilie, nu ar fi scos pu(ina &ran a "ie(ii ei $i a copiilor, ca s i-o dea lui, aleg#nd nainte de "reme moartea,
pe care $i-o nc&ipuia "enind peste pu(in timp, pentru cinstirea oaspelui8 *2@ - :il %scetul, Cuv*nt as"eti",
1H.. /Ai a a?uns m#na dreapt a femeii lin, iar m#na st#ng arie; m#inile ei au a?uns snopuri de gr#u care-$i
ddeau rodul la ne"oie, iar prin cu"#ntul proorocului &rneau pe "du". Iin $i arie a a?uns casa "du"ei. :-a
fost ne"oie de ploaie, de prim"ar, de "ar, de cldur, de "#nt, de sc&im'area "remurilor; a "enit numai
un singur cu"#nt al proorocului, $i acesta scos din propria sa "oin(, $i a dat "du"ei 'el$ug8 *30 - ,f. Ioan
Dur de %ur, Cuv*ntri de laud la S'in-i, 7a Petru Apostolul (i Ilie Prooro"ul, II.. /Rntdelemnul pe care l-a
nmul(it Ilie era menit s fie &ran pentru gur; cci cornul (ulciorul) "du"ei n-a fost corn (urcior) al ungerii.
Rntdelemnul 4omnului nostru n corn (urcior) nu este &ran pentru gur; din pctos, din lupul din afar, el
face un miel n turm8 *31 - ,f. 9frem ,irul, Imnele Artrii, III, 7..
1H: Bi a 7o"t # +/& a#eea "-a 6m-oln.it 7i/l 7emeii$ "t&>na #a"ei8 iar -oala l/i a 7o"t at>t +e grea$ 6n#>t
n-a mai rma" 6n el ni#i o "/7lare'
10: 4t/n#i ea a 0i" #tre Ilie( 9Ce-ai a./t #/ mine$ om/l l/i */mne0e/; 4i .enit la mine "-mi &omene2ti
&#atele 2i "-mi omori 7i/l;<
/Femeia interpretea! nenorocirea ca o pedeaps pentru pcatele ei, pe care pre!en(a omului sf#nt pare a i
le aminti lui 4umne!eu8 *32 - ,95 ), p. 112..
1L: Iar Ilie i-a 0i" 7emeii( 9*-mi-l &e 7i/l t/A< Bi i l-a l/at +e la ">n 2i l-a /r#at 6n o+aia 6n #are lo#/ia el
2i l-a 6ntin" &e &at'
)2: Bi a "trigat Ilie 2i a 0i"( 9O$ *oamne$ T/$ martor/l 7emeii la #are lo#/ie"#$ T/ i-ai 7#/t r/ omor>n+/-i
7i/lA<
/Cu alte cu"inte: /u l$ai u"is /u s$l )nviiO Mn Fe+tul Gasoretic, fra!a e interogati"8 *33 - <<-%, p. =21. Mn
<i'lia 1L0), strigtul lui Ilie apare astfel: Doamne Dumnezeul meu oare (i vduvei la "are lo"uies" )i 'a"i
ru omor*nd pe 'iul eiB.. /%ugustin propune citirea propo!i(iei ca ntre'are, $i anume ca ntre'are retoric
a profetului, care implic un rspuns negati", cci 4umne!eu nu poate s fac ru. @Nimi" nu trebuie s ne
tulbure da" se pstreaz e;a"t interpretarea "ore"t. *@. Cuvintele sunt spuse "a (i "*nd ar 'i zis< $ O
Doamne martor al a"estei vduve la "are lo"uies" "a oaspete oare /u s 'i '"ut ru )n"*t s dai moarte
'iului ei= Ast'el )n"*t se sub)n-elege " Domnul n$a permis s moar 'iul ei pentru a$i 'a"e ru "i pentru a
arta o minune spre slava numelui 7ui *@. la 'el "um Domnul a spus " 7azr n$a murit spre moarte "i "a
Dumnezeu s 'ie slvit )n 1iul Su (Ioan 11, =). %$adar, moartea copilului are o func(ie do+ologic pe care o
aflm $i ntr-un te+t coptic atri'uit lui Ioan Dur de %ur, .logiu pro'etului Ilie. Ia "ederea minunii, 'emeia s$
a arun"at la pi"ioarele lui (i s$a )n"hinat zi"*nd< $ Cu adevrat tu e(ti un om al lui Dumnezeu (i "uv*ntul "e
iese din gura ta este adevr>? (i a slvit pe Dumnezeu (i pe S'*ntul Ilie p*n la moartea ei. (.n"omium in
6eliam prophetam, C5D 1112)8 *34 - ,95 ), p. 112..
)1: Bi a "/7lat +e trei ori a"/&ra #o&il/l/i 2i I-a #1emat &e *omn/l$ 0i#>n+( 9O$ *oamne$ */mne0e/l
me/$ "/7let/l a#e"t/i #o&il " "e 6ntoar# 6n elA<
)): Bi a2a "-a 7#/t$ 2i #o&il/l a +at gla"8
)6: iar el l-a #o-or>t 6n #a" +in o+aia +e +ea"/&ra 2i i l-a +at mamei "ale' Bi a 0i" Ilie( 9)e0i$ 7i/l t/
trie2te<'
/Gul(i 5rin(i "d n aceast minune o prefigurare a 'ote!ului cre$tin, prin care neamurile, odinioar moarte,
re"in la "ia(. 5ntr$adevr pe 'iul vduvei adi" neamurile pg*ne l$a )nviat nu /atl singur 'r 1iul ni"i
/atl (i 1iul 'r Duhul S'*nt "i )ntreaga /reime *3D - Mnc&ipuit prin ntreita suflare asupra copilului mort.
(Caesarius de %rles, Sermo 1)=, =). Destul ca atare (numit insu''latio) este pre"!ut n slu?'a <ote!ului n
e+orcismul pre'aptismal8 *33 - ,95 ), p. 112..
)=: Iar 7emeia a 0i" #tre Ilie( 9Iat$ a#/m 2ti/ # e2ti /n om al l/i */mne0e/ 2i # a+e.rat e"te 6n g/ra
ta #/.>nt/l *omn/l/i<'
/-du"a (din ,arepta) a fost interpretat alegoric n tradi(ia cre$tin ca repre!ent#nd <iserica, i"it dintre
neamurile "du"ite, p#n la 3ristos, de Iegea $i Cu"#ntul lui 4umne!eu. Mn aceast lumin, Ioan Dur de %ur
o'ser" c apa, untdelemnul, fina $i cele dou lemne din casa "du"ei sunt tocmai adevrata "omoar a
+iseri"ii noastre@ Ap= A"esta e botezul@ 0ntdelemn= A"easta e mirungerea@ 1in= A"easta este p*inea
(eu&aristic Q n. n.). Dou vreas"uri de lemn= A"easta este lu"rarea "ru"ii (In Martham Mariam et 7azarum
et in .liam prophetam). Interpretarea p#inii fcute de "du" ca t8pos al eu&aristiei este nt#lnit $i n
tradi(ia siriac. 5entru 9frem, eu&aristia este ceea ce confer identitate cre$tinilor. C&romatius al %Kuileii
(sec. I---) interpretea! episodul pe larg, insist#nd asupra "redin-ei ne"lintite a "du"ei. 9a repre!int
imaginea des"#r$it a <isericii. 5recum "du"a $i copiii ei, la fel <iserica suferea de foame nainte de
"enirea lui Iisus, 5#inea "ie(ii. Fina $i uleiul (n cantitate foarte mic) sim'oli!ea! Iegea $i 5rofe(ii. Iegea
$i 5rofe(ii nu satur sufletul fr patimile lui 3ristos-5#inea. %'ia c#nd <iserica I-a primit pe 3ristos, fina $i
uleiul au sporit (Omilia 2A despre S'*ntul Ilie)8 *37 - ,95 ), p. 12L..
/Fot sufletul "du"it de 'unt(i $i pustiit de "irtute $i de cuno$tin(a lui 4umne!eu *3= - Mnc&ipuit prin
"du"., c#nd prime$te ra(iunea (cu"#ntul) dumne!eiasc $i cunosctoare *3@ - %dic pe Ilie., aduc#ndu-$i
aminte de pcatele lui, n"a( cum s &rneasc cu p#inile "irtu(ilor ra(iunea &rnitoare, s adape cu
dogmele ade"rului i!"orul "ie(ii $i s pun mai presus c&iar dec#t firea slu?irea aceluia. 5rin aceasta, "asul-
trup se "a face gata de fptuire spre "irtu(i $i ulciorul-minte "a i!"or necontenit contempla(ia care
pstrea! lumina cuno$tin(ei. Iar g#ndul natural, ca fiul "du"ei, lepd#nd "ia(a ptima$ de mai nainte, se
"a n"rednici s se fac prta$ de "ia(a dumne!eiasc $i ade"rat, dat de ra(iune8 *40 - ,f. Ga+im
Grturisitorul, Ambigua, )1..
C4P' 1= 5 "lie se ntlnete cu O$a#ia! "lie n faa lui *ha$! +ertfa lui "lie, el i &reoii lui Baal! Ploaia'
1: Bi a 7o"t # +/& m/lte 0ile$ 6n an/l al treilea a 7o"t #/.>nt/l *omn/l/i #tre Ilie$ 0i#>n+( 9*/-te 2i i te
6n7i2ea0 l/i 41a-$ iar E/ .oi a+/#e &loaie &e 7aa &m>nt/l/i<'
): Iar Ilie a &le#at " i "e 6n7i2e0e l/i 41a-' Eoametea era #/m&lit 6n amaria$
6: iar 41a- l-a #1emat &e O-a+ia$ mai-marele #/rii (a#e"t O-a+ia era 7oarte temtor +e */mne0e/8
=: #>n+ I0a-ela 6i /#i+ea &e &ro7eii *omn/l/i$ O-a+ia a l/at o "/t +e &ro7ei 2i i-a a"#/n"$ #>te
#in#i0e#i$ 6n +o/ &e2teri$ 2i-i 1rnea #/ &>ine 2i a&)'
Obadia (= slu?itorul 4omnului) se numra ntre pu(inii israeli(i de atunci care nu se deprtaser de 4omnul,
c&iar dac slu?'a la rege l o'liga la compromisuri.
1: Bi a 0i" 41a- #tre O-a+ia( 9)ino 2i " /m-lm &rin ar 2i &e la i0.oarele a&elor 2i &e la toate
&>raiele$ # &oate .om g"i #e.a iar- #a " inem 6n .ia #aii 2i #at>rii$ a2a #a ei " n/ &iar #/ tot/l<'
7: 4t/n#i 2i-a/ 6m&rit 6ntre ei #alea &e #are "-o #/treiere 7ie#are( 41a- a a&/#at "ing/r &e /n +r/m$ iar
O-a+ia a a&/#at$ tot "ing/r$ &e /n alt/l'
H: O-a+ia era "ing/r &e +r/m8 iar Ilie .enea$ tot "ing/r$ "-l 6nt>m&ine' 4t/n#i O-a+ia "-a gr-it 2i a #0/t
#/ 7aa la &m>nt 2i a 0i"( 9*omn/l me/$ Ilie$ oare t/ e2ti;<
0: Iar Ilie i-a 0i"( 9E/' */-te 2i "&/ne-i "t&>n/l/i t/( - Iat$ Ilie e"te ai#iA<
L: 4t/n#i O-a+ia a 0i"( 9Ce &#at am 7#/t e/ #a "-l +ai &e ro-/l t/ 6n m>inile l/i 41a- " m omoare;
12: )i/ e"te *omn/l$ */mne0e/l t/( F/ e neam "a/ regat la #are "t&>n/l me/ " n/ 7i trimi" " te
#a/te' Bi +a#-i "&/nea/( - F/ "e a7l ai#iA$ at/n#i el ++ea 7o# regat/l/i 2i in/t/rilor l/i$ n/mai &entr/
# n-a +at +e tine'
11: Iar a#/m t/ 0i#i( - */-te 2i "&/ne-i "t&>n/l/i t/( - Iat$ Ilie e"te ai#iAG
1): *ar #>n+ e/ .oi &le#a +e l>ng tine$ iar &e tine te .a +/#e */1/l *omn/l/i 6ntr-/n lo# &e #are e/ n/-l
2ti/$ 2i .oi intra "-i "&/n l/i 41a-$ iar el n/ te .a a7la$ at/n#i el m .a /#i+e' Ro-/l t/ 6n" "e teme +e
*omn/l 6n# +in tinereile l/i'
16: *omn/l me/$ oare n/ i "-a "&/" #e am 7#/t e/ #>n+ I0a-ela 6i /#i+ea &e &ro7eii *omn/l/i;( #/m am
a"#/n" e/ o "/t +intre &ro7eii *omn/l/i$ #>te #in#i0e#i 6ntr-o &e2ter$ 2i #/m i-am 1rnit #/ &>ine 2i
a&;
1=: Iar a#/m t/ 6mi 0i#i( - */-te 2i "&/ne-i "t&>n/l/i t/( - Iat-l &e IlieA$ iar el m .a /#i+e<'
11: Ilie 6n" a 0i"( 9)i/ e"te *omn/l P/terilor$ 6n 7aa Cr/ia "ta/ e/( a"t0i m .oi arta 6n 7aa l/iA<
-ariant: 2iu este Dumnezeu )naintea "ruia m voi )n'-i(a azi *41 - :-am regsit nicieri o formulare
asemntoare (nici n ,eptuaginta ori n <i'lia 3e'raica), peste tot fiind "or'a de nf(i$area naintea lui
%&a'; am socotit, ns, interesant comentariul la acest loc, autorul urm#nd, pro'a'il, unei traduceri
(desigur, grece$ti) necunoscute de noi. Rn artificiu ar permite s citim c&iar traducerea lui %nania n acord cu
te+tul 'i'lic indicat aici, modific#nd punctua(ia ("ec&ii greci nu a"eau semne de punctua(ie). %stfel, n loc
de: 2iu este Domnul Puterilor )n 'a-a Cruia stau eu< astzi m voi arta )n 'a-a lui (%&a'), am putea citi:
2iu este Domnul Puterilor )n 'a-a "ruia stau eu astzi< m voi arta lui (%&a'). ,eptuaginta, ns, a$a cum
o a"em a!i (fr "ariante de te+t la acest "erset), cu greu ar permite o asemenea lecturare. . /Ia seama c
!ic#nd: azi, nu msura timpul trecut, ci, ca unul ce punea pururea nceput, n fiecare !i se silea s se
nf(i$e!e a$a cum tre'uie lui 4umne!eu, cu inima curat $i gata s asculte de "oia Iui $i de nimeni altul8
*42 - ,f. %tanasie cel Gare, 2ia-a Cuviosului Printelui nostru Antonie, -II Q Fe+tul se refer la ,f#ntul
%ntonie cel Gare, dar poate fi aplicat $i lui Ilie..
17: 4t/n#i O-a+ia a &le#at "-l 6nt>lnea"# &e 41a-8 2i i-a "&/"$ iar 41a- a alergat 6n mare gra- 2i "-a +/"
"-l 6nt>m&ine &e Ilie'
1H: Bi a 7o"t # at/n#i #>n+ 41a- l-a .0/t &e Ilie$ i-a 0i"( 9T/ e2ti #el #are-l r0.rte2ti &e I"rael;<
/Repro$ul lui %&a' mpotri"a lui Ilie nu "rea s spun c profetul a adus daune Israelului prin "reo fapt
concret a sa, ci c Ilie n persoan este o pacoste pentru Israel; $i cu"#ntul e'raic folosit aici (o?1er)
denume$te o situa(ie anormal, cau!at de o ac(iune malefic (s-ar putea traduce cu piaz rea). %&a' l
acu! pe Ilie de a fi adus npasta secetei asupra Israelului (1H, 1). Ilie, dimpotri", sus(ine c %&a', prin
idolatria lui $i a I!a'elei, este piaza rea pentru Israel (". 10)8 *43 - ,95 ), pp. 111-11)..
10: *ar Ilie a 0i"( 9F/ e/ 6l r0.rte"# &e I"rael$ #i t/ 2i #a"a tatl/i t/$ &rin a#eea # I-ai &r"it &e
*omn/l$ */mne0e/l .o"tr/$ 2i ai mer" +/& -aali'
Ilie rm#ne ntre marile figuri ale "ec&iului Festament. /Iar pe ace$tia i-a fcut a$a 'r'(ia $i struin(a n
osteneli $i dispre(ul pentru lucrurile "ie(ii. Cci deprin!#ndu-se cu o "ia( simpl $i naint#nd, a$a !ic#nd, de
la pu(intatea tre'uin(elor p#n la starea care nu mai are nici o tre'uin(, s-au a$e!at aproape de 5uterile
netrupe$ti. 5entru aceea, de$i erau nearto$i $i nensemna(i dup trup, s-au fcut mai puternici dec#t cei ce
le a"eau pe toate, st#nd de "or' cu cei ce purtau diadem cu at#ta ndr!neal cu c#t nu stteau aceia cu
supu$ii lor. Mn ce arme, sau n ce putere s-a ncre!ut Ilie, c#nd i-a spus lui %&a': Nu eu tulbur pe Israel "i tu
(i "asa tatlui tu B8 *44 - :il %scetul, Cuv*nt as"eti", 10..
1L: Bi a#/m$ trimite 2i a+/n la mine 6ntreg/l I"rael &e m/ntele Carmel$ 2i &e #ei &atr/ "/te #in#i0e#i +e
&ro7ei ner/2inai ai l/i Baal 2i &e #ei &atr/ "/te +e &ro7ei ai t/7i2/rilor$ #are mn>n# la ma"a I0a-eleiA<
/Guntele Carmel: sim'ol al mre(iei naturale $i al m#ndriei israeliene; magnific scen pe care se "a
desf$ura cr#ncena confruntare religioas8 *4D - <<-%, p. =27.. 5e de alt parte, /Guntele Carmel, situat
aproape de Fenicia, a fost loc de cult al tuturor religiilor care s-au perindat prin 5alestina $i mai ales al
cultului lui <aal. Carmel era de asemenea numele unei di"init(i a furtunii $i a ploii, asemntoare lui <aal8
*43 - ,95 ), p. 11).. Carmel (= grdin mare) Q lan( muntos de "reo )1 Nm lungime.
)2: 41a- a trimi" at/n#i la tot I"rael/l8 2i toi &ro7eii "-a/ a+/nat &e m/ntele Carmel'
/Mn mun(ii 9fraim, spre nord-est, l#ng cetatea %cco (%cra, 5tolemais), se afl muntele Carmel (grdin, n
lim'a e'raic), form#nd un fel de promontoriu n Garea Gediteran, care se prelunge$te apoi spre sud-est pe
o distan( de apro+imati" )1 Nm. 9ste acoperit de pduri, p$uni $i "i rcoroase, adpate de p#raie limpe!i.
4e acest munte se leag o 'un parte a acti"it(ii profetului Ilie8 *47 - 4umitru %'rudan $i 9milian
Corni(escu, Arheologie bibli" (n continuare, a're"iat: %<), 9I<, <ucure$ti, 1LL=, pp. H1-H7..
Pro'e-ii aminti(i aici sunt, desigur, preo(ii idolatri: /la popoarele "ecine cu Israelul e+istau "!tori,
g&icitori, e+tatici inspira(i numi(i $i ei n -ec&iul Festament na-1iim, pro'e-i8 *4= - ,95 ), p. 11)..
)1: Iar Ilie "-a a&ro&iat +e ei toi' Bi le-a 0i" Ilie( 9P>n #>n+ .ei 2#1io&ta +in am>n+o/ gle0nele; *a#
*omn/l e"te */mne0e/$ mergei +/& El8 +ar +a# e"te Baal$ mergei +/& elA< *ar &o&or/l n-a r"&/n"
nimi#'
P*n "*nd ve-i ("hiopta din am*ndou glezneleB Q /Iocu(iune menit s denun(e duplicitatea religioas a
fiilor lui Israel8 *4@ - <<-%, p. =27.. /5entru Feodoret al CSrului este "or'a de sincretism idolatru: Cum
trebuie )n-elese "uvintele Pn cn# (ei chio&ta #e amn#ou &icioarele= .i se )n"hinau )n 'a-a lui
Dumnezeu (i adorau idolii@ De a"eea a adugat< -ac -omul este -umneeu. (enii i mergei #u& 'l! "ar
#ac este Baal. mergei #u& el@ Dumnezeu nu vrea spune el s 'ie "insti-i dumnezei 'al(i iar ei nu vor
s se )n"hine )n 'a-a adevratului Dumnezeu@ 2oi )ns '"*nd (i una (i alta nu v pstra-i duhul statorni"
ni"i pentru unul ni"i pentru "ellalt (:uaestiones in Reges et Paralipomena )H)8 *D0 - ,95 ), p. 116..
/4eci "om cunoa$te (@) un 4umne!eu, $i pe nimeni nicidecum nu "om socoti mpreun cu 9l, deprt#nd c#t
mai mult de sufletul nostru ne&otr#rea care este cu ade"rat trufie $i &ul. %ceasta ca s nu ne spun $i
nou sf#ntul cu"#nt: P*n "*nd ve-i ("hiopta "u am*ndou pi"ioarele= De "rede-i lui +aal )n"hina-i$v lui
de "rede-i )n Dumnezeu )n"hina-i$v lui Dumnezeu. 4eci tre'uie s fim de un singur fel, nu cu dou feluri de
g#nduri $i sc&im'cio$i, gata s fim "!u(i trec#nd la cele ce nu se cu"ine. Cci eu !ic c a $c&iopta spre
am#ndou pr(ile $i a iu'i cltinarea e cea mai mare necredin(8 *D1 - ,f. C&iril al %le+andriei, Despre
)n"hinarea (i slu3irea )n Duh (i Adevr, -I.. /Cci cel ce nu "oie$te s se fi+e!e nici n credin(a sntoas,
nici n rtcire, nseamn c $c&ioapt de am#ndou picioarele $i n-are sinceritate n nici una. Iar pricina
unei astfel de "oin(e putrede $i u$or de sfr#mat a unora st, cred, ntr-o iu'ire f(arnic $i neade"rat fa(
de 4umne!eu $i n faptul c se prefac c "or s fie cre$tini, dar nu duc aceasta la ndeplinire din toat inima
$i nu sunt ptrun$i de respectul fa( de ade"r, nu pre(uiesc ceea ce e drept, ci se fac a "eni la credin(a lor,
fie pentru c urmresc plcerea lor, fie pentru c se sperie de teama prime?diei sau de aspra apropiere a
nefericirii. 9i caut de aceea s ai' pe mai mul(i care s le a?ute, sau crora s le druiasc din gri?a lor.
4ar acestui fel de oameni li se "a da gri?a cea mai de pe urm $i locul lor "a fi ntre cei arunca(i. 9i "or fi
"di(i ca cei mai necinsti(i $i cu totul dispre(ui(i $i de a'ia "or fi n"rednici(i de "ia(, c#nd 4umne!eu "a
cerceta cele ascunse8 *D2 - ,f. C&iril al %le+andriei, Despre )n"hinarea (i slu3irea )n Duh (i Adevr, -I..
)): Bi a 0i" Ilie #tre &o&or( 9E/ "ing/r am rma" &ro7et al *omn/l/i8 &ro7eii l/i Baal "/nt &atr/ "/te
#in#i0e#i$ iar &ro7eii t/7i2/rilor "/nt &atr/ "/te'
Fe+tul e'raic "or'e$te doar de profe(ii lui <aal.
)6: *ai-ne +oi -oi( ei "-2i aleag /n/l$ "-l taie 6n -/#i 2i "-l a2e0e +ea"/&ra lemnelor$ +ar 7o# " n/
&/n8 iar e/ 6l .oi r>n+/i &e #ellalt -o/$ +ar 7o# n/ .oi &/ne'
)=: )oi " "trigai n/mele +/mne0eilor .o2tri$ iar e/ .oi #1ema n/mele *omn/l/i */mne0e/l/i me/8 ei
-ine$ */mne0e/l #are .a r"&/n+e #/ 7o#$ 4#ela e */mne0e/<' Bi 6ntreg/l &o&or a r"&/n"$ 0i#>n+( 9B/n
e #/.>nt/l &e #are l-ai gritA<
)1: Iar Ilie le-a 0i" &ro7eilor r/2inii( 94legei-. /n -o/ 2i Cert7ii .oi 6nt>i 5 7iin+# "/ntei m/liA 5 2i
#1emai n/mele +/mne0e/l/i .o"tr/8 +ar 7o# " n/ &/neiA<
1iind" sunte-i mul-i: moti"a(ie ironic.
)7: Iar a#eia a/ l/at /n -o/ 2i a/ 7#/t a2a 2i +e +imineaa &>n la amia0 a/ #1emat n/mele l/i Baal$
0i#>n+( 94/0i-ne$ Baale$ a/0i-neGA< Bi ni#i # gla" a 7o"t$ 2i ni#i a/0' Bi alerga/ -e0meti#i 6n C/r/l
Cert7elni#/l/i &e #are-l 7#/"er'
)H: Bi "e 7#/"e amia0$ iar Ilie Te".itean/l 62i -tea Co# +e ei$ 0i#>n+( 9trigai #>t . ine g/ra$ # el e
+/mne0e/8 &oate # "e g>n+e2te$ ori # "-a a&/#at +e .reo oare#are trea-$ ori &oate # +oarmeG #a "
"e tre0ea"#G<'
/Ilie ironi!ea! modul antropomorf n care era imaginat <aal: de altfel, mitul l pre!int a"#nd perioade n
care e a'sent, adormit sau mort8 *D3 - ,95 ), p. 116.. <aal era /cel mai important dintre !eii canaaneeni ai
fertilit(ii, fiul lui 9l $i fratele lui %nat. Eeu al "#ntului $i al ploii, <aal era asociat cu rodnicia solului $i, prin
e+tensie, cu fertilitatea uman. %"ea $i o perec&e feminin, %startea, ceea ce indic puternicul sim'olism
se+ual legat de aceast di"initate. Cultul lui <aal, care tindea s per"erteasc sau s su'mine!e credin(a n
4umne!eul lui Israel, a constituit una din cele mai serioase amenin(ri la adresa religiei israelite n "remea
nceputurilor ei8 *D4 - Di"-ionar .n"i"lopedi" de Iudaism, 9d. 3asefer, <ucure$ti, )222, p. L2..
)0: Iar ei "triga/ #/ gla" mare 2i 5 +/& o-i#ei/l lor 5 "e tia/ #/ #/itele 2i "e lo.ea/ #/ -i#e &>n #e le
++ea ">ngele'
Se tiau "u "u-itele: /9 "or'a de inci!ii rituale pe corp, practicate n religiile feniciene $i, prin contaminare,
c&iar de unii Israeli(i8 *DD - <<-%, p. =27.. /%ceast practic este o ceremonie fune'r n cinstea lui <aal $i
este atestat n te+tele din Rgarit: cu oca!ia mor(ii lui <aal, !eul 9l 'a"e s rsune pdurea de strigte )(i
s'*(ie obra3ii (i brbia )(i brzdeaz arti"ula-iile bra-ului umerii (i pieptul pre"um o grdin@ 5(i sap pe
spate vi ad*n"i )(i ridi" glasul (i strig@ (apud F><, nota ad lo".)8 *D3 - ,95 ), p. 116.. Se loveau "u bi"e:
/Mn ritualurile paro+istice se nscria $i autoflagelarea8 *D7 - <<-%, p. =27..
)L: Bi a/ tot &ro7eit &>n-n "ear$ la .remea Cert7ei8 2i ni#i # a 7o"t gla"$ 2i ni#i a/0' 4t/n#i Ilie
Te".itean/l a grit #tre &ro7eii /r>#i/nilor$ 0i#>n+( 9*ai-. a#/m la o &arte$ #a "-mi a+/# 2i e/
Cert7aA< Iar ei "-a/ +at +e-o &arte$ mai 6n#olo'
62: Iar Ilie a 0i" #tre &o&or( 94&ro&iai-. +e mineA< Bi 6ntreg/l &o&or "-a a&ro&iat +e el'
61: 4t/n#i Ilie a l/at +o/"&re0e#e &ietre 5 +/& /mr/l "eminiilor l/i I"rael$ a2a #/m *omn/l 6i "&/"e"e(
9I"rael .a 7i n/mele t/< 5
/Citat te+tual din Facerea 61, 12. Mn trupul altarului re!idit, $i n conte+tul unui popor di"i!at politic, Ilie
introduce sim'olul unit(ii celor douspre!ece tri'uri ale lui Israel8 *D= - <<-%, p. =27..
6): 2i a 0i+it &ietrele 6ntr/ n/mele *omn/l/i 2i a .in+e#at Cert7elni#/l #are 7/"e"e +r>mat8 iar
6m&reC/r/l Cert7elni#/l/i a "&at /n 2an 6n #are ar 7i 6n#&/t +o/ m"/ri +e "m>n8
/Re!idirea altarului nu e altce"a dec#t vinde"area unui trup 'olna"8 *D@ - <<-%, p. =27.. Dou msuri de
sm*n-: /,e pare c nu e "or'a de o msur de capacitate, ci de suprafa(a pe care puteau fi semnate dou
msuri de sm#n(, ceea ce ar ec&i"ala cu apro+imati" 62 de metri ptra(i8 *30 - <<-%, p. =27..
66: 2i a 6ngrm+it lemnele &e Cert7elni#/l &e #are-l 7#/"e 2i a tiat -/#ile J+e #arneK menite ar+erii-
+e-tot 2i le-a a2e0at +ea"/&ra lemnelor 2i le-a r>n+/it &e Cert7elni#'
6=: Bi a 0i"( 94+/#ei-mi &atr/ .e+re +e a& 2i .r"ai-le &e"te Cert7 2i &e"te lemneA< Bi a/ 7#/t a2a' Bi a
0i"( 9Ea#ei-o 2i a +o/a oarA< Bi a/ 7#/t-o a +o/a oar' Bi a 0i"( 9Ea#ei-o a treia oarA< Iar ei a/ 7#/t-o
a treia oar'
/5rin(ii capadocieni interpretea! ?ertfa lui Ilie ca fiind prefigurarea 'ote!ului, care, cur(ind omul de
idoli, se s"#r$e$te prin ntreita scufundare n ap $i prin pogor#rea ,f#ntului 4u&: Atun"i "*nd apa a 'ost
vrsat a treia oar 'o"ul a "zut asupra arderii de tot pentru a arta " a"olo unde este apa
duhovni"eas" a"olo se a'l (i Duhul "e )nviaz (i strlu"e(te "a 'o"ul distruge nelegiuirile (i )i ilumineaz
pe "redin"io(i (,f. Drigorie de :Sssa, In diem luminum 5D =7, )6=-)61). Ia fel, %m'ro!ie (al Gilanului),
adres#ndu-se direct cre$tinului 'ote!at, afirm: /u e(ti omul de pe altar tu "el splat prin ap tu a "rui
gre(eal este ars "a s se )nnoias" via-a ta? "u adevrat 'o"ul mistuie lemnele (i paiele@ Nu te teme de
'o"ul prin "are e(ti iluminatO (6elia PPII, 06). 5entru Drigorie al :Sssei, apa turnat pe altar are menirea s
anticipe $i s e+alte caracterul minunii: 5nt*lnirea elementelor "ontrarii "are )(i "on3ug puterile )ntr$un
mod nea(teptat a demonstrat superioritatea (i puterea lui Dumnezeu (In diem luminum, 5D =7, 1HH-722)8
*31 - ,95 ), pp. 11=-111..
> posi'il e+plica(ie a gestului lui Ilie de a turna ap peste ?ertf aflm la ,f#ntul Ioan Dur de %ur: /4ar
pentru ce Ilie ntre'uin(ea! acum at#ta di'cieB Iat pentru ce. %m fost eu nsumi spectator la ceea ce
"reau s spun. Ia capi$tile idole$ti sunt guri n partea de ?os a ?ertfelnicului; dedesu't este o groap
ne"!ut; lucrtorii rtcirii co'oar n groap $i a$a, de acolo de ?os, sufl prin gurile acelea de foc la
?ertf; fac asta ca s n$ele mul(imea $i s cread c focul de la ?ertf este foc ceresc. 4eci, ca s nu se
cread c $i Ilie face a$a ce"a, a "rsat ap, ca apa s "deasc gurile; c, acolo unde sunt guri, apa nu
st, ci se scurge n ele8 *32 - ,f. Ioan Dur de %ur, Cuv*ntri de laud la S'in-i, 7a Petru Apostolul (i Ilie
Prooro"ul, I-..
,unt trei turnri: /5rin trei se indic %totnc&inata Freime8 *33 - ,f. Ga+im Grturisitorul, Ambigua, 172 Q ,f.
Ga+im pre!int o socoteal mai complicat, dar, pentru a-i n(elege sensul pe deplin, ar nsemna s
reproducem ample pasa?e din lucrare, dep$ind cu mult sfera Cr(ilor Regilor. Facem, a$adar, in"ita(ia
lecturrii integrale a operelor ,f. Ga+im, pre!entarea fragmentar a acestora, a$a cum suntem ne"oi(i s o
operm aici, "du"ind cititorul de multe n(elesuri ad#nci.. /,criptura a artat cu asta c cel care se 'otea!
se une$te prin 'ote! str#ns cu 4umne!eu $i c prin credin(a n Freime strluce$te n sufletele celor care se
'otea! lumin curat $i cereasc8 *34 - ,f. -asile cel Gare, Omilii (i Cuv*ntri, PIII, 6..
61: 4&a alerga 6m&reC/r/l Cert7elni#/l/i$ iar 2an/l "e /m&l/"e +e a&'
67: Ilie 2i-a ri+i#at at/n#i gla"/l #tre #er 2i a 0i"( 9*oamne$ */mne0e/l l/i 4.raam$ al l/i I"aa# 2i al l/i
I"rael$ a/0i-m$ *oamne$ 2i r"&/n+e-mi a"t0i #/ 7o#$ #a " #/noa"# tot &o&or/l # T/ e2ti *omn/l$
*/mne0e/l l/i I"rael$ 2i # e/ "/nt ro-/l T/ 2i # +e +rag/l T/ am 7#/t e/ l/#r/rile a#e"teaA
6H: 4/0i-m$ *oamne$ a/0i-m #/ 7o#$ #a " #/noa"# a#e"t &o&or # T/ e2ti *omn/l */mne0e/ 2i # T/
ai 6ntor" la Tine inima a#e"t/i &o&orA<
60: 4t/n#i 7o# a #0/t +in #er +e la *omn/l 2i a mi"t/it Cert7a 2i lemnele 2i a&a #are era 6n 2an8 7o#/l a
lin" &ietrele 2i l/t/l'
/Ilie a artat c &arul 4u&ului este unit cu apa, cci cu ap a ars ?ertfa8 *3D - ,f. Ioan 4amasc&in,
Dogmati"a, I-, L.. /Ilie a artat puterea 'ote!ului pe altarul arderilor de tot, ar!#nd complet ?ertfa, nu cu
foc, ci cu ap. Ai se $tie doar c natura focului este potri"nic apei; totu$i, c#nd apa a fost "rsat atunci de
trei ori n c&ip tainic peste altar, apa a a?uns foc $i a a(#(at flacra ca untdelemnul8 *33 - ,f. -asile cel Gare,
Omilii (i Cuv*ntri, PIII, 6..
6L: Bi 6ntreg/l &o&or a .0/t 2i a #0/t #/ 7aa la &m>nt 2i a 0i"( 9C/ a+e.rat$ *omn/l e"te */mne0e/8
*omn/l 4#e"ta e"te */mne0e/A<
/Mnc&ipuie-(i c "e!i pe Ilie proorocul, $i c nenumrat popor st mpre?urul lui; ?ertfa este a$e!at pe pietre
$i to(i ceilal(i stau lini$ti(i, n tcere ad#nc, numai proorocul Ilie se roag; apoi, dintr-odat "e!i c se
pogoar din cer peste ?ertf flacra. Ginunate sunt acestea $i pline de uimireO 4ar mut-te acum cu mintea
de la cele s"#r$ite de Ilie la cele ce se s"#r$esc de preot pe ,f#nta Gas. -ei "edea nu numai fapte
minunate, ci $i fapte care dep$esc orice uimire. 5reotul st n fa(a ,fintei Gese; nu pogoar foc din cer, ci
pe 4u&ul cel ,f#nt; se roag "reme ndelungat, nu ca s se pogoare o flacr de sus, spre a mistui cele puse
nainte, ci ca s se pogoare &arul peste ?ertf, spre a aprinde cu ea sufletele tuturora $i a le face mai
strlucitoare dec#t argintul nro$it n foc8 *37 - ,f. Ioan Dur de %ur, /ratatul despre preo-ie, III, =..
=2: Bi a 0i" Ilie #tre &o&or( 9Prin+ei-i &e &ro7eii l/i Baal$ 6n#>t ni#i /n/l +in ei " n/ "#a&eA< Bi i-a
&rin"$ iar Ilie i-a +/" la &>r>/l C1i2on/l/i 2i a#olo i-a 6nC/ng1iat'
Chi(on (= cursul apei cu multe cotituri) era al doilea curs important de ap, dup Iordan, din 5alestina: /ap
ce curge n "alea lui I!reel, lunec pe su' clinurile rsritene ale muntelui Carmel $i se "ars n Gediterana,
aproape de 3aifa. > astfel de e+ecu(ie, prompt $i rapid, se e+plic at#t prin mentalitatea $i practicile
"remii, c#t $i prin nendurarea cumplitului Ilie fa( de principalii autori ai depra"rii poporului su8 *3= -
<<-%, p. =2H.. /Ilie pro'e-ii lui +aal (i 3ert'a de pe muntele Carmel. ,f#ntul Drigorie de :Sssa i
interpretea! alegoric pe profe(ii lui <aal ca sim'ol al pcatelor, men(ion#nd e+plicit c $tergerea pcatelor
este lucrarea 4u&ului ,f#nt, asemenea focului de pe Carmel: prin aceast ?ertf, Ilie a prefigurat instituirea
<ote!ului. C#nd s-a "rsat a treia oar ap, focul a c!ut asupra ?ertfei pentru a arta c acolo unde este apa
du&o"niceasc, acolo este $i 4u&ul care d "ia( $i arde ca un foc, arde pcatele $i-i iluminea! pe
credincio$i (In diem luminum )6=-)61). 5entru ?ertfa de pe Carmel e+ist de asemenea interpretri
spirituale, ascetico-mistice, ce pro"in din medii mona&ale ale primelor $apte secole cre$tine. 4e remarcat
legtura ntre 10, )2-=2 $i 10, =1-=7. Tertfa este condi(ia pentru "enirea ploii: 7ua-i trupul )n "are sunte-i
)mbr"a-i 'a"e-i din el altar? pe a"est altar a(eza-i$v g*ndurile (i sub o"hii Domnului lepda-i$v de
toat vrerea "ea rea )nl-a-i m*inile inimii voastre "tre Dumnezeu 9 a"easta o 'a"e Duhul "*nd este
lu"rtor 9 (i ruga-i$7 s v druias" minunatul 'o" nevzut "are s "oboare din "er asupra voastr (i s v
mistuie altarul (i 3ert'ele depuse@ C"i preo-ii lui +aal du(manul (i lu"rrile lor potrivni"e se vor )n'ri"o(a
(i vor 'ugi din 'a-a voastr a(a "um au 'ugit din 'a-a prooro"ului Ilie@ Atun"i deasupra apelor ve-i vedea "a
o urm de om "e v va adu"e valul spiritual m*ng*ierea Duhului Para"let (%ntonie, .pistole =, 0, "ersiune
georgian)8 *3@ - ,95 ), p. 11)..
/4u&ul e nu numai mpreun lucrtor cu iu'irea, ci se face $i du& al r#"nei, ce pare ntr-un mod oarecare
opus iu'irii. Cci iu'irea acoper, cum s-a spus, mul(ime de pcate (I 5etru =,0). 4ar r#"na a?unge $i la
mustrri $i uneori $i la ucideri. Iar aceasta ar putea-o spune $i marele proroc Ilie, prieten al lui 4umne!eu,
care a trecut prin sa'ie pe at#(ia preo(i ai ru$inii8 *70 - Calist 5atriar&ul, Capete despre rug"iune, 11..
/G#nia este de multe ori un 'un a?utor pentru s"#r$irea faptelor 'une. Eelosul Ilie, printr-o m#nie ra(ional
$i dreapt, a omor#t, pentru folosul ntregului Israil, patru sute cinci!eci de preo(i ai lui <aal $i patru sute de
preo(i ai desi$urilor, care au m#ncat la masa I!a'elei8 *71 - ,f. -asile cel Gare, Omilii (i Cuv*ntri, P, 7..
/4ar m#nia noastr s-a mutat spre aproapele pentru toate cele nen(elepte $i nefolositoare. 9 proprie min(ii
ura cea contrar rului. %stfel folosind-o, Ilie a omor#t pe proorocii ru$inii. %semenea $i ,amuil a folosit-o
mpotri"a lui %gag, mpratul lui %malic. Ai fr ura mpotri"a du$mniei nu se descoper cinste n suflet $i
ura noastr s-a sc&im'at n pornire mpotri"a firii, spre a ur pe aproapele $i a ne sc#r'i de el. Ai ura se face
cea care alung toate "iet(ile. Gin(ii i e proprie nl(area cugetului conform firii fa( de orice du$mnie8
*72 - Isaia 5ustnicul, Douze"i (i nou de "uvinte, II, )..
=1: */& a#eea i-a 0i" Ilie l/i 41a-( 9*/-te 2i mn>n# 2i -ea$ # "e a/+e ./iet +e &loaieA<
=): Bi "-a +/" 41a- " mn>n#e 2i " -ea' Iar Ilie "-a /r#at &e Carmel 2i$ &le#>n+/-"e la &m>nt$ 2i-a &/"
7aa 6ntre gen/n#1i
/5o!i(ia de rugciune a lui Ilie manifest#nd cea mai ad#nc adora(ie este men(ionat de Midra( Rabbah ntr-
un comentariu la C#ntarea C#ntrilor H,7: Cel s'*nt bine"uv*ntat 'ie .l )i spune lui Israel< $ Capul tu
deasupra trupului tu este asemenea Carmelului@ Cel mai ur*"ios dintre voi )mi este la 'el de drag "a Ilie
"*nd a ur"at )n v*r'ul Carmelului (i s$a aple"at la pm*nt "u "apul )ntre genun"hi@ De "e (i$a -inut "apul
)ntre genun"hi= S$a (supus) *73 - Mn ,95 ) apare spus. )naintea Celui S'*nt bine"uv*ntat 'ie .l< nu avem
"ur-ia ne"esar s$7 "ontemplm pe Dumnezeul 7egm*ntului. Destul lui Ilie, aplecarea la pm#nt cu
capul ntre genunc&i, a fost interpretat ca gest de umilin( de ctre 9"agrie 5onticul, art#nd c aceast
"irtute este antidotul orgoliului. > miniatur de pe manuscrisul canonului peniten(ial atri'uit lui %ndrei
Cretanul nf(i$ea! patru peniten(i adopt#nd aceast po!i(ie. Destul profetului a fost interpretat $i ca
po!i(ie de rugciune. Ieronim afirm c Ilie a o'(inut ploaia rug#ndu-se n genunc&i ('le;is genibus).
Caesarius de %rles ndeamn pe credincio$i s ngenunc&e!e la rugciune, d#nd e+emplul profe(ilor Ilie $i
9lisei, despre care se spune c adesea cdeau la pm#nt, rug#ndu-se lui 4umne!eu cu cin( deplin. Ai Ioan
Dur de %ur "ede n gestul profetului rugciunea cu inima cuprins de o mare cldur, lucrul cel mai
important atunci c#nd te rogi. C#t despre po!i(ie, ea nu este at#t de important, de "reme ce Ilie s-a rugat $i
culcat (1H, )1) $i n picioare (10, 67): (.;positiones in Psalmos 1)L, 1, 5D 11, 6H)8 *74 - ,95 ), p. 111-117..
=6: 2i i-a 0i" "er./l/i "/( 9Ri+i#-te 2i /it-te "&re mareA< er./l "-a /itat 2i a 0i"( 9F/ e nimi#<' Bi i-a 0i"
Ilie( 9*/-te 2i 7-o +e 2a&te oriA< Iar a#ela "-a +/" +e 2a&te ori'
==: Bi a 7o"t # a 2a&tea oar$ iat$ /n nori2or #>t /rma /n/i &i#ior +e om "#otea a& +in mare' Iar a#e"ta
i-a 0i"( 9*/-te 2i "&/ne-i l/i 41a-( - Hn1am-i #aii la #r/ 2i +/-te +e.ale$ #a " n/ te &rin+ &loaiaA<
/, cercetm, dar, ce "rea s n(eleag ,criptura prin cu"intele: a des"hide $i a )n"hide. Fr ndoial c
numai cele nc&ise pot s fie desc&ise $i numai cele desc&ise pot s se nc&id. Mntruc#t, a$adar, pe "remea
lui Ilie, c#nd era secet mare, ,criptura e+plic acest lucru prin cu"intele: s$a )n"his "erul trei ani (i (ase
luni (Iaco" 1,1H), prin acest lucru cred c ,criptura "oia s spun c s-au nc&is st"ilarele cerului a$a cum se
desc&id ele de regul n "remuri de ploaie; dar tot atunci, n urma rugciunii lui Ilie, un nor s-a ridicat
dinspre mare $i cerul s-a desc&is pentru ploaie. 4rept aceea tre'uie constatat c nici atunci nu s-a spintecat
tria cerului ca s cad ploaie din apa cea mai presus de ceruri, ci prin cu"#ntul "er n(elegem "!du&ul care
ncon?oar pm#ntul $i care pune grani( "aporilor, care sunt $i ei despr(i(i de acele (inuturi mult mai nalte
ale cerului propriu-!is, mai presus de care nimic din cele grele nu se poate ridica, nici c&iar norii, nici a'urii,
nici "#ntul, nici mirosurile, nici psrile8 *7D - ,f. Drigorie de :Sssa, Cuv*nt apologeti" la 6e;aimeron..
=1: Bi a 7o"t # 6ntre tim& #er/l "-a 6nnegrit +e nori 2i +e .>nt8 2i a 7o"t &loaie mare' Iar 41a- a 6n1mat 2i
"-a +/" la I0reel'
/5entru a e+plica cderea ploii, e"reii $i imaginau o u$ n firmament, care se desc&idea pentru a permite
ploii s cad pe pm#nt (@). ,itua(ia e+trem e ilustrat n ca!ul potopului, c#nd firmamentul are guri care
se desc&id, prin care apa inund pm#ntul (Facerea H, 11). 4e aici ideea unei c&ei care ncuie $i descuie
aceast u$, oprind sau declan$#nd precipita(iile. Mn literatura ra'inic, aceast c&eie o prime$te Ilie de la
4umne!eu $i opre$te ploaia. 5e l#ng aceast c&eie, mai e+ist c&eia "ie(ii $i a mor(ii. :imeni n afar de
4umne!eu nu poate s posede am'ele c&ei n acela$i timp. Fiindc Ilie nu mai "rea s pun capt secetei,
4umne!eu face ca fiul "du"ei s moar (1H, 1H). Ca s primeasc pentru o clip c&eia "ie(ii $i a mor(ii, Ilie
tre'uie s dea napoi lui 4umne!eu c&eia ploii. Cea mai cuprin!toare tipologie a episodului o ofer
Caesarius de %rles (Sermo, 1)=, 1), la care regsim dou e"enimente: al 5ogor#rii 4u&ului ,f#nt $i al
Mntruprii. 4e unde "ine asocierea nor-ntrupare aflm tot de la el: Ceea "e spune Ilie servitorului su<
%ntoarce-te i tu #e a&te ori (10, =6) desemna harul septi'orm al S'*ntului Duh "are avea s 'ie dat
+iseri"ii@ Bi "*nd servitorul a"esta spune " a vzut un nor mi" "are se ridi"a din mare a"easta era o
pre'igurare a trupului lui 6ristos (carnem )hristi figura$at), Care avea s Se nas" pe marea a"estei lumi@
Iat de "e pentru "a nimeni s nu se )ndoias" spune " a"el nor purta urma unui om "u siguran- a a"elui
Om Care a spus< )ine s&un oamenii c este /iul OmuluiB (Gatei 17, 16)8 *73 - ,95 ), p. 117..
/Mn -alea Ie!reel sau 9sdrelom se afla, n epoca 'i'lic, o cetate regal cu acela$i nume (Ie!reel), care, n
"remea regelui %&a' al regatului de nord (012 . 3r.), era socotit a doua capital, dup ,amaria. Regele a"ea
aici un palat, l#ng "ia lui :a'ot, pe care i-a luat-o acestuia cu for(a, ucig#ndu-l apoi pe proprietar8 *77 -
%<, p. LH..
/:orul pe care l-a "!ut Ilie s-a ntins, fc#ndu-se prenc&ipuire a 9"ang&eliei ce s-a ntins $i rsp#ndit la
toate neamurile. 9l a fcut s ploaie ploi 'ogate $i picturile ce au putut potoli setea neamurilor.
<inecu"#ntat fie Cel cruia i se aduce slu?ire pretutindeniO8 *7= - ,f. 9frem ,irul, Imne la 5nviere, III, 1H..
=7: Bi m>na *omn/l/i era &e"te Ilie' 4#e"ta$ 6n#ing>n+/-2i miClo#/l$ a alergat 6naintea l/i 41a- 6n I0reel'
M*na Domnului era peste Ilie: /9+presia desemnea! inter"en(ia nea$teptat a lui 4umne!eu asupra unui
profet pentru a-l face s "or'easc $i s ac(ione!e n numele ,u. %ici, 4umne!eu i d lui Ilie puterea de a
str'ate dintr-o dat cei )H Nm care separ Carmelul de I!reel8 *7@ - ,95 ), pp. 117-11H..
/Ilie, cu puterea cea dat lui, a legat cmrile cerurilor $i n-a plouat. Cum a putut el s-o facB ,-a apropiat
de 4umne!eu, a cre!ut (n 9l) $i I-a iu'it. :u-(i mai spun c a ridicat m#inile spre cer, nici c el, prin propria
putere, a fcut s cad foc din cer $i s ard ?ertfelnicul $i pe fal$ii profe(i, (i spun doar c, prin dragostea $i
credin(a lui, conlucra cu dumne!eiasca putere la tot ce s"#r$ea (desigur) prin aceea8 *=0 - ,f. Gacarie
9gipteanul, 2# de Cuv*ntri despre m*ntuire, PI-, <-1.. /Cine a nc&is por(ile cerurilorB Ilie a poruncit ploii,
sau 4umne!eu, Care era n elB 9u cred c %cela care are putere asupra cerului trona n mintea lui (Ilie) $i,
prin lim'a acestuia, Cu"#ntul lui 4umne!eu a mpiedicat ploaia s cad pe pm#nt. Iar c#nd, iar$i, a "or'it
(Ilie), por(ile cerului s-au desc&is $i a c!ut ploaie8 *=1 - ,f. Gacarie 9gipteanul, Cele "in"ize"i de Omilii
duhovni"e(ti, I, 1.. /5rin porunc mprteasc $i Ilie desc&ide mai t#r!iu cerul, care a fost nc&is trei ani $i
$ase luni pentru cei nelegiui(i. Ai acest lucru l poate s"#r$i oricare din cei care primesc prin rugciune
ploaia sufletului, de care erau lipsi(i, p#n atunci, din cau!a pcatelor8 *=2 - >rigen, Despre rug"iune, PIII,
1.. /%$a a fost marele proroc Ilie, care n-ar fi putut s omoare pe to(i proorocii ru$inii ce i se mpotri"eau
dac n-ar fi cur(it nt#i altarul din douspre!ece pietre $i n-ar fi pus pe el 'uc(i de lemne $i n-ar fi "rsat
peste ele ap, apoi a pus pe ele ?ertfa $i s-a fcut 4umne!eu 'o" mistuitor al altarului $i al celor de pe el. Mn
ora aceea $i-a artat ndr!neala mpotri"a du$manilor lui $i i-a omor#t pe ei, nc#t n-a mai rmas nici unul.
%poi a dat mul(umire lui 4umne!eu, !ic#nd: /u e(ti )n toate a"estea. Cci s-a scris c a pus 'a-a lui )ntre
genun"hii lui. 4e fapt, dac mintea st cu gri? peste sim(irile ei, do'#nde$te nemurirea $i nemurirea o
aduce spre aceste sla"e, pe care i le descoper 4umne!eu. Ai de ia aminte slu?itorul la Ilie $i nu "ede ce"a
din cele $apte patimi nsc#ndu-se, "ede un nor mi" "are printr$o lu"rare a brbatului adu"e ap din mare,
ceea ce nseamn odi&na ,f#ntului G#ng#ietor. Cci n aceasta const nemurirea: n a a"ea ostenelile
sntoase $i a nu se ntoarce spre acelea$i, de care te-ai rugat s (i se ierte. Cci de prime$te 4umne!eu
ostenelile omului $i cele ce le face sunt ferite de "r?ma$i, ace$tia nu "or putea s struie l#ng el. Cci "or
"edea c nu este "oia lor n el. %tunci aceia "or disprea, precum s-a scris: Pentru " "hema-i numele zeilor
vo(tri? iar eu "hem numele Domnului Dumnezeului meu. Ai pentru c nu era n el "oia s asculte ntru nimic
de ei8 *=3 - Isaia 5ustnicul, Douze"i (i nou de "uvinte, I-, 11.. /Ilie este tipul firii, nu numai ca cel ce a
p!it ne$tir'ite ra(iunile din sine nsu$i $i pruden(a n &otr#rea "oin(ei cu pri"ire la ele, li'er de orice
a'atere din patim, ci $i ca cel ce pedepse$te prin ?udecat, ca o lege natural, pe cei ce se folosesc de lege
mpotri"a legii *=4 - 9 "or'a de legile (sau ra(iunile) firii.. Cci a$a face $i firea, pedepsind pe cei ce ncearc
s o strice, at#t c#t ncearc s "ie(uiasc mpotri"a firii, prin aceea c nu mai dispun n c&ip natural de
toat puterea firii, fiind mic$ora(i n ceea ce pri"e$te integritatea ei, $i de aceea pedepsi(i, ca unii ce $i-au
pricinuit fr c&i'!uial $i fr pruden( o lips n fiin(, prin nclinarea spre nefiin(8 *=D - ,f. Ga+im
Grturisitorul, Ambigua, =7.. /Iar modul ?udec(ii se arat prin Ilie, cci acesta pedepse$te cu cu"#ntul $i
lucrul pe unii $i clu!e$te pe al(ii, dup "rednicie, acomod#ndu-se fiecruia n c&ip potri"it, dup con(inutul
$i calitatea "irtu(ii sau a rut(ii lui8 *=3 - ,f. Ga+im Grturisitorul, Ambigua, 11..
C4P' 1@ 5 *meninat. "lie fuge &e muntele 0ore$. un#e e hrnit #e un nger! %ntlnirea cu -umneeu'
1: Iar 41a- i-a "&/" I0a-elei$ 7emeia "a$ tot #eea #e 7#/"e Ilie$ 2i #/m 6i omor>"e &e &ro7ei #/ "a-ia'
:umele I!a'elei n ,eptuaginta este Ie0a.el: /interpretarea lui Dale %. Uee (art. !ezebel, n An"hor +ible
Di"tionar8) consider forma actual a numelui o parodie cu trimitere la I- Regi L, 6H: :umele ini(ial i0e-/l
(unde este prin-ulB) a de"enit mai nt#i i-0e-/l apoi a a?uns 0e-el, gunoi, cf. I- Regi L, 6H: Iat ea e
Iezabel, corpul reginei fiind de nerecunoscut din pricina gradului a"ansat de descompunere8 *=7 - ,95 ), p.
11H..
): 4t/n#i I0a-ela a trimi" la Ilie 2i a 0i"( 9T/ e2ti Ilie$ iar e/ "/nt I0a-ela( a2a "-mi 7a# mie +/mne0e/ 5
-a 6n# 2i mai m/lt 5 +a# m>ine la .remea a#ea"ta n/ .oi 7a#e #/ .iaa ta #eea #e ai 7#/t t/ #/ .iaa
7ie#r/ia +intre eiA<
:ema?uscularea lui dumnezeu e inten(ionat, dat fiind c "or'e$te I!a'ela.
6: Iar Ilie "-a tem/t 2i "-a ri+i#at "-2i "#a&e .iaa 2i a .enit la Beer-Be-a$ 6n ara l/i I/+a$ /n+e 2i-a l"at
"er./l'
/Ilie iese de su' ?urisdic(ia lui %&a' $i a I!a'elei, refugiindu-se n regatul de sud, pe care l str'ate p#n la
<eer-Ae'a, ultima localitate pe pm#nt culti"at, din apropierea creia ncepe de$ertul8 *== - <<-%, p. =2H..
/<ernard de Clair"au+ (De pro"essu) interpretea! alegoric fuga lui Ilie, a dreptului prigonit pentru dreptate
de ctre I!a'ela, rutatea a"estui vea" (malitia sae"uli vel t8rannidis diaboli). Ilie, adic sufletul care face
"oia lui 4umne!eu, a?unge la <eer-Ae'a n (inutul lui Iuda, cetate al crui nume se t#lcuie$te 1*nt*n
)n(eptit (Puteus septimus), repre!ent#nd <iserica scldat n harul )n(eptit al Duhului. %ici $i slo'o!e$te
slu?itorul (puerum), adic puerilem sensum vel pristinorum a"tuum debilitatem (mintea "opilreas" sau
slbi"iunea 'aptelor de p*n atun"i). %stfel, porne$te n de$ert, adic n dispre-ul a"estei lumi (istius mundi
"ontemptum) $i adoarme la um'ra ienuprului, intr#nd n odi&na neptimirii. %tunci l atinge vedenia
)ngereas" (angeli"a visio), !orindu-l la lucrarea cea 'un $i la suirea ctre culmi mai nalte (e;"itans ad
bonum operandum et ad altiora "onsurgendum). 5ri"ind la cpt#i, adic la 3ristos, care e Capul <isericii,
"ede o turt coapt n cenu$ Q p$unea dogmei dumne!eie$ti, ntr-ade"r srccioas dac e pri"it din
afar, ns de fapt plin de mie! $i dttoare de tainic trie $i dulce Q $i un "as cu ap, adic i!"orul
lacrimilor cu strpungerea inimii. Gn#nc $i 'ea, adic mpline$te ceea ce aude, $i naintea! ntrit spre
muntele lui 4umne!eu, spre "ulmea 'eri"irii precum se n(elege (ad "elsitudinem beatitudinis)8 *=@ - ,95 ),
p. 11H..
4intr-o dat, o sc&im'are n atitudinea lui Ilie, nenfricat p#n atunci. ,f#ntul Ioan Dur de %ur i socote$te
pcat nendurarea sa fa( de poporul nfometat, e+plic#nd aceast fric prin prsirea lui Ilie de ctre
4umne!eu, n scop pedagogic. C&iar dac nu "edem "reun pcat n faptele lui Ilie, aparen(a prsirii are
menirea de a spori r#"na ctre apropierea de 4umne!eu, cum se "a $i petrece, n cur#nd. /-r#nd, dar,
4umne!eu s arate c nu Ilie era cel care fcea minunile, c#nd le fcea, ci puterea lui 4umne!eu, iat ce se
nt#mpl. C#nd 4umne!eu lucra, cdeau $i mpra(i, $i stp#nitori, $i popoare. C#nd 4umne!eu ,-a deprtat,
$i o femeie era nfrico$toare. ,-a deprtat 4umne!eu, $i s-a "dit firea omeneasc8 *@0 - ,f. Ioan Dur de
%ur, Cuv*ntri de laud la S'in-i, 7a Petru Apostolul (i Ilie Prooro"ul, II..
=: Bi a mer" 6n &/"tie$ #ale +e o 0i8 2i a .enit 2i "-a a2e0at "/- /n ien/&r 2i-2i r/ga moartea$ 0i#>n+(
9*e"t/l 6mi e"te a#/mA Ia-mi$ *oamne$ .iaa$ # n/ "/nt e/ mai -/n +e#>t &rinii meiA<
/Ienupr: ar'ust din familia r$inoaselor; um'r rar, dar alta mai 'un nu se afla n pustie8 *@1 - <<-%, p.
=2H.. 5n pustie: /Fertulian "ede o continuitate ntre profe(ii -ec&iului Festament $i martirii cre$tini: hoc
&raestat carcer christiano. 1uo# eremus &ro&hetis, )n"hisoarea este pentru "re(tinul mrturisitor "eea "e
era de(ertul pentru pro'e-i; ar putea fi $i o referire la episodul din III Regi 1L, )-=8 *@2 - ,95 ), p. 110..
Ca to(i marii 'r'a(i, nici Ilie n-a fost strin de neca!uri: /4in cele de pe pm#nt, n-a"ea altce"a dec#t
co?ocul. Care au fost deci suferin(ele acestui mare $i minunat omB, dac e drept s-l numim om. 4up ce a
"or'it cu %&a' cu at#ta ndr!nire, dup ce a pogor#t foc din cer, dup ce a ucis pe preo(ii lui <aal, dup ce a
nc&is $i a desc&is cerul, $i una $i alta dup "oin(a sa, deci dup ce a s"#r$it fapte at#t de multe $i de mari,
a fost cuprins de o fric at#t de mare $i de o triste(e at#t de ad#nc, nc#t a rostit aceste cu"inte: Ia$mi
su'letul meu din mine " nu sunt mai bun de"*t prin-ii mei. % rostit aceste cu"inte un om care nici ast!i
n-a murit. :u numai at#t, dar c&iar c#nd a plecat n pustie, dormea cu frica n s#n, cople$it de cea mai
cumplit triste(e8 *@3 - ,f. Ioan Dur de %ur, Despre ne"azuri (i biruirea triste-ii, III, 11..
1: Bi "-a #/l#at 2i a a+ormit a#olo$ "/- #o&a#' Bi$ iat$ Cine.a -a atin" +e el 2i i-a 0i"( 9#oal-te 2i
mn>n#A<
Cineva: Fe+tul e'raic are un )nger.
7: Ilie "-a /itat 2i$ iat$ l>ng #&t>i/l "/ era o a0im +e or0 2i /n /r#ior #/ a&' Bi "-a "#/lat 2i a
m>n#at 2i a -/t 2i a a+ormit +in no/'
/Iat, a"em pe Ilie Fes"iteanul frumoas pild de simplitateO C#nd s$a a(ezat sub ienupr, ngerul i-a adus de
m#ncare o p*ine de orz "oapt sub "enu( (i un ur"ior "u ap. > m#ncare ca aceasta i-a trimis 4omnulO8 *@4
- Clement %le+andrinul, Pedagogul, III, 60, 1..
H: Iar 6nger/l *omn/l/i "-a 6ntor" 2i l-a atin" +in no/ 2i i-a 0i"( 9#oal-te 2i te 1rne2te$ # l/ng 6i e"te
#aleaA<
0: Iar el "-a "#/lat 2i a m>n#at 2i a -/t8 2i 6n &/terea a#elei 1rane a mer" &atr/0e#i +e 0ile 2i &atr/0e#i
+e no&i &>n la m/ntele Lore-'
/3ore' (sau ,inai): muntele pe care Goise primise ta'lele legii, dup ce postise patru!eci de !ile $i patru!eci
de nop(i (Ie$irea 6=, )0; 4euteronom L, L); un post de aceea$i durat "a face Iisus nainte de a ie$i la
propo"duire (Gatei =, ); Iuca =, )). 3rana tainic $i ntritoare
a lui Ilie a fost interpretat de ctre ,fin(ii 5rin(i ca prefigur#nd 9u&aristia8 *@D - <<-%, p. =2H..
Patruze"i de zile (i patruze"i de nop-i: /n <i'lie, (numrul) =2 are, de cele mai multe ori, "aloare sim'olic.
%ici aminte$te de cei patru!eci de ani petrecu(i de poporul lui 4umne!eu n pustie $i de $ederea lui Goise pe
munte la primirea Iegii. (Ml) "om nt#lni n 9"ang&elii dup 'ote!ul lui Iisus 3ristos, n perioada ispitirii din
pustiu. %ugustin remarc faptul c Goise, Ilie $i 4omnul 3ristos au postit fiecare patru!eci de !ile Q =2 (=P12)
repre!ent#nd "remea acestui "eac ce se scurge n ritmuri cuaternare $i care tre'uie petrecut n post $i
nfr#nare *@3 - :e scap logica acestei formulri, poate din pricina comprimrii ei.. Ia aceasta ndeamn
Iegea (Goise), 5rofe(ii (Ilie) $i 9"ang&elia lui 3ristos care cuprinde mrturia 7egii (i a pro'e-ilor, dup cum
se "ede deslu$it la ,c&im'area la Fa( (De do"trina "hristiana II, 7)-71)8 *@7 - ,95 ), p. 110..
Istoria lui Ilie desfiin(ea! $i modul rigid n care n(elegeau Iudeii (inerea sa'atului, la fel cum a de!legat
sa'atul $i Goise c#nd a stat l#ng 4umne!eu n munte "reme de =2 de !ile (Ie$irea )=, 10; 6=, )0;
4euteronom L, 10). /4ar dac ar spune Iudeii c aceasta s-a nt#mplat nainte de darea legii *@= - Istoria cu
Goise., ce "or spune despre Ilie Fes"iteanul, care a mers cale de =2 de !ile cu o singur m#ncareB %cesta a
de!legat s#m'ta, c&inuindu-se pe sine n s#m'etele celor =2 de !ile nu numai prin post, dar $i prin
cltorie. Ai 4umne!eu, care a dat legea, nu ,-a suprat de aceasta, ci ca o recompens a "irtu(ii i ,-a artat
lui n 3ore'8 *@@ - ,f. Ioan 4amasc&in, Dogmati"a, I-, )6..
L: 4#olo a intrat 6n &e2ter 2i a lo#/it 6n ea' Bi$ iat$ #/.>nt/l *omn/l/i a 7o"t #tre el 2i i-a 0i"( 9Ce 7a#i
ai#i$ Ilie;<
/Cu"#ntul pe(ter e articulat (to "&eleon), ceea ce nseamn c e "or'a de o grot cunoscut. Fradi(ia
cre$tin "a "edea n Ilie prototipul mona&ului; de aici, preferin(a clugrilor (ndeose'i rsriteni) de a locui
n pe$teri (precum, la noi, 4aniil ,i&astrul)8 *100 - <<-%, p. =2H..
12: Iar Ilie a 0i"( 9Mare r>.n am a./t &entr/ *omn/l 4totiitor/l$ +e .reme #e 7iii l/i I"rael Te-a/ &r"it
2i Mi-a/ +r>mat Cert7elni#ele$ iar &e &ro7eii Ti i-a/ /#i" #/ "a-ia8 e/ "ing/r am rma"$ iar ei #a/t "-mi
ia .iaa<'
,e g&ice$te n toat atitudinea lui Ilie o descura?are $i de!nde?de care i poate ncerca, temporar, p#n $i pe
sfin(i. 9, n aceasta, $i o pedagogie di"in, pentru ca omul s nu-$i uite sl'iciunea $i s r#"neasc mai cu
trie dup unirea des"#r$it cu 4umne!eu.
11: Iar El a 0i"( 9 ie2i m>ine 2i " "tai 6n 7aa *omn/l/i 6n m/nte' Bi$ iat$ *omn/l .a tre#e8 2i$ iat$
6naintea *omn/l/i .a 7i n&ra"ni# .iCelie #e .a +e"&i#a m/nii 2i .a "7r>ma "t>n#ile$ +ar n/ 6n .iCelie .a
7i *omn/l8 +/& .iCelie .a 7i #/trem/r$ +ar n/ 6n #/trem/r .a 7i *omn/l8
1): 2i +/& #/trem/r .a 7i 7o#$ +ar n/ 6n 7o# .a 7i *omn/l8 2i +/& 7o# .a 7i a+iere +e .>nt lin$ 2i 6ntr-6n"a
.a 7i *omn/l<'
/-ersetele 11-1): imagine grandioas, de mare frumuse(e $i ad#ncime. 5e acela$i munte, unde pre!en(a
4omnului n fa(a lui Goise se manifestase prin nor, fulgere, tunete, negur, foc $i tr#m'i(e, n pre!en(a lui
Ilie ,e manifest prin a.ra = adiere u(oar de v*nt, mi("area (i sunetul brizei marine, prefigur#ndu-I astfel
pe 4umne!eu Care li se "a arta oamenilor prin Iisus 3ristos, Cel bl*nd (i smerit "u inima (Gatei 11, )L). Cele
dou moduri de manifestare a lui 4umne!eu (n func(ie de "#rstele $i de percep(ia omenirii) "or fi e"idente,
sim'olic, pe un alt munte, al Fa'orului, c#nd Iisus ,e "a sc&im'a la fa( a"#ndu-i alturi pe Goise $i Ilie
(Gatei 1H, 6; Garcu L, =; Iuca L, 62)8 *101 - <<-%, p. =20.. /Drecescul 7oni a.ra" le&ti", literal sunetul unui
v*nt sub-ire, glasul adierii sau zvon de adiere lin, tre'uie pus n rela(ie cu ac(iunea creatoare $i
m#ntuitoare a 4omnului. 7ini(tea care ncon?oar "enirea 4omnului are $i o nuan( de opo!i(ie cu !eul <aal,
!eu al furtunii $i al Nratofaniilor. Drigore cel Gare interpretea! astfel pasa?ul: doar mintea lini$tit, aflat n
contempla(ie, l poate apercepe, inefa'il, pe 4umne!eu. 5rin acest murmur inefa'il, mintea l simte pe
4umne!eu, d#ndu-$i totodat seama c nu-I poate cunoa$te niciodat p#n la capt (Moralia in !ob -, 67)8
*102 - ,95 ), p. 11L.. /Irineu al ISonului "ede n epifania descris aici o pedagogie di"in: Prin a"easta
prooro"ul "are s$a m*niat puterni" pe neas"ultarea poporului merg*nd p*n la u"iderea prooro"ilor a
)nv-at modera-ia@ Prin a"easta se vestea venirea Domnului "a om venire "are potrivit 7egii date prin
Moise trebuia s 'ie bl*nd (i pa(ni" (i )n "are A"esta n$a rupt trestia zdrobit ni"i n$a stins 'e(tila )n"
'umeg*nd@ Prin a"easta se des"oper bl*nda (i pa(ni"a odihn a 5mpr-iei Sale? ""i dup 'urtuna "are
"rap mun-ii dup "utremur dup 'o" vor veni vremurile lini(tite (i pline de pa"e ale 5mpr-iei Sale )n
"are )n toat lini(tea Duhul lui Dumnezeu va 'a"e viu pe om (i$l va 'a"e s "reas" ( Adversus haereses I-,
)2, 12)8 *103 - ,95 ), p. 110..
/Ilie atunci (numai) s-a n"rednicit de "ederea lui 4umne!eu, c#nd $i el e+ercitase n msur egal (lui Goise,
nainte de primirea Iegii Q n. n.) nfr#narea8 *104 - ,f. -asile cel Gare, Regulile mari, 17, ).. /5ostul l-a
fcut pe Ilie s "ad pri"eli$te de tain. 4up ce timp de patru!eci de !ile $i-a cur(it sufletul prin post, a
fost n"rednicit s "ad pe 4omnul n pe$tera din muntele 3ori", at#t c#t e cu putin( unui om s-I "ad. 5rin
post a dat napoi "du"ei "iu copilul $i astfel, prin post, a fost puternic c&iar fa( de moarte. > "oce ie$it
dintr-o gur care a postit a nc&is unui popor nelegiuit cerul trei ani $i $ase luni. Ai, ca s moaie inima
nem'l#n!it a celor ndrtnici, a preferat s sufere $i el ca $i aceia. (@) Ai a fcut Ilie ca, prin foamete,
ntreg poporul s posteasc, ca s ndrepte rutatea oamenilor, pricinuit de desftare $i de "ia(
desfr#nat8 *10D - ,f. -asile cel Gare, Omilii (i Cuv*ntri, I, 7.. /Cinstit este numrul (patru!eci)O (@) Cu
post de patru!eci de !ile Ilie, cut#nd pe 4omnul, a reu$it s-I "adO8 *103 - ,f. -asile cel Gare, Omilii (i
Cuv*ntri, PIP, 7.. /5e c#nd 4omnul se arta sf#ntului Ilie, s-a au!it nt#i un glas, ca o adiere u$oar, $i
ndat i ,-a artat 4omnul, ca s cunoa$tem c cele trupe$ti sunt tari $i ngro$ate, iar cele du&o"nice$ti sunt
moi $i su'(iri, nc#t nu pot fi "!ute cu oc&ii8 *107 - ,f. %m'ro!ie al Gilanului, S"risori, IPI-, H.. /%flm c
pe "remea lui (@) Ilie, la artarea care (i s-a fcut lui), au premers semne puternice $i (@) minuni ale
ma?est(ii di"ine, dar c pre!en(a 4omnului s-a artat n pace, n lini$te $i destindere. C !ice: Iat s$a is"at
un bl*nd susur de v*nt (i )n el era Domnul. ,e arat, deci, (din acestea) c odi&na 4omnului const n pace $i
n rela+are8 *10= - ,f. Gacarie 9gipteanul, Cele "in"ize"i de Omilii duhovni"e(ti, -I, ).. /Mnceputul &arului,
care "ine din rugciune la cei ce se ndeletnicesc cu ea, se arat n multe feluri, ca $i mpr(irea 4u&ului,
care se face artat $i cunoscut dup "oia Iui, cum !ice apostolul (9"rei ),=). 9l se arat $i n noi dup pilda
lui Ilie Fes"iteanul. Mn unii "ine ca du& de temere, surp#nd mun(ii patimilor, !dro'ind pietrele, adic inimile
n"#rto$ate, nc#t cad de fric $i trupul li se face ca mort. Mn al(ii se arat ca un cutremur, apoi ca o "eselie,
pe care prin(ii <isericii au numit-o mai limpede $i sltare. Mn cei dint#i se arat nematerial $i fiin(ial n cele
dinluntru; cci nefiin(ialul $i neipostaticul nici nu este. Mn al(ii, n sf#r$it, 4umne!eu produce o adiere
su'(ire $i pa$nic de lumin, mai ales n cei ce au naintat n rugciune. Mn ace$tia 3ristos locuie$te n inim,
dup apostol (9feseni 6,1H), $i ,e arat tainic n 4u&. 4e aceea a !is 4umne!eu ctre Ilie, n muntele 3ore',
c 4omnul nu este nici n "ifor, nici n cutremur, adic n lucrrile din parte din cei nceptori, ci n adierea
su'(ire de lumin, art#nd des"#r$irea rugciunii8 *10@ - ,f. Drigorie ,inaitul, Despre 'elul "um trebuie s
(ad la rug"iune "el "e se lini(te(te, 7.. /Iar lui Ilie nici "#ntul aspru, nici focul, nici cutremurul, cum au!i
din istorie, ci suflarea u$oar i-a dat o um'r a pre!en(ei lui 4umne!eu, $i nu a firii Iui. Crui IlieB Celui pe
care cru(a de foc l urc la cer (I- Regi ),11), art#nd treapta mai presus de om a dreptului8 *110 - ,f.
Drigorie de :a!ian!, Cele "in"i Cuv*ntri teologi"e, II, 1L.. /Cu"#ntul ,fintei ,cripturi, dup ce s-a de!'rcat
treptat de adaosurile trupe$ti a$e!ate asupra lui, prin ie$irea la i"eal a n(elesurilor lui mai nalte, se arat
min(ii mai str"!toare ca afl#ndu-se ntr-o adiere su'(ire. 9 "or'a adic de acea minte care, prsind total
lucrrile ei fire$ti, e n stare s primeasc numai sim(irea acelei simplit(i care-I anun( ntruc#t"a pe
Cu"#ntul, a$a cum marele Ilie s-a n"rednicit n pe$tera din 3ore' de aceast "edere. 3ore' se tlmce$te
noutate $i indic deprinderea "irtu(ilor n du&ul cel nou. Iar pe$tera este ascun!i$ul n(elepciunii n minte, n
care a?ung#nd cine"a "a sim(i tainic cuno$tin(a cea mai presus de sim(ire, n care se !ice c se afl
4umne!eu. 4eci tot cel ce caut cu ade"rat pe 4umne!eu, ca marele Ilie, nu "a fi numai n 3ore', adic n
deprinderea "irtu(ilor, ca cel de pe treapta fptuirii, ci $i n pe$tera din 3ore', adic n ascun!i$ul
n(elepciunii, afltoare numai n deprinderea "irtu(ilor, ca un contemplati"8 *111 - ,f. Ga+im Grturisitorul,
Capetele teologi"e, 1H=.. /Ia fel se nt#mpl cu Ilie cel prea n(elept, dup focul acela, dup cutremur, dup
"#ntul cel mare $i puternic ce despica mun(ii, care socotesc c sunt r#"na, discernm#ntul $i credin(a
&otr#t $i plin de certitudine. Cci discernm#ntul, scutur#nd prin "irtute, ca printr-un cutremur,
deprinderea n"#rto$at prin patimile ce se (in lan(, scoate din pcto$enie; r#"na, aprin!#nd ca un foc pe
cei ce o au, i con"inge s mi$te cu ardoarea du&ului pe cei fr dreapta credin(; n sf#r$it, credin(a, ca un
"#nt puternic, mping#nd, spre sla"a lui 4umne!eu, pe cei neptimitori la dr#marea ntriturilor, prin
puterea do"editoare a minunilor, face pe omul cu ade"rat credincios mi?locitor al apei cunosctoare $i al
focului ndumne!eitor $i, potolind prin cea dint#i setea cuno$tin(ei, iar prin cel de al doilea fc#ndu-I pe
4umne!eu ndurat $i apropiat celor ce aduc ?ertf $i, omor#nd g#ndurile $i dracii, n"(tori ai rut(ii $i ai
mincinoasei n(elepciuni, i eli'erea! de ro'ia patimilor pe cei (inu(i de ele. 4up toate acestea, sim(ind
murmurul adierii line n care era 4umne!eu, a cunoscut tainic, at#t n cu"#ntul rostit c#t $i n modurile $i
mora"urile "ie(ii, starea dumne!eiasc, netul'urat, pa$nic $i cu totul nematerial, simpl $i li'er de orice
form $i c&ip, care nu poate fi numit sau artat. Ai i!'it de mre(ia $i rnit de frumuse(ea acesteia, $i
ntruc#t dore$te mai degra' s fie cu ea dec#t s o r#"neasc numai, adic s fie pe de-a-ntregul cu
ade"rul dec#t s se lupte pentru ade"r, $i ?udec lucru cu mult mai de pre( s nu "ad $i s nu cunoasc
nimic ce mpiedic pe om s cunoasc pe 4umne!eu, Care e n ntregime totul n toate, nc fiind n trup, e
a?utat s fie n unire cu 9l *112 - 5#n aici, cele din capitolul 1L au fost puse n legtur cu cele din capitolul
anterior; n continuare, se face referire la nl(area lui Ilie ntr-un car de foc, relatat n I- Regi ),1-1). 9
important de "!ut aici $i notele traductoruluiO.. 4eci str'ate n carul dumne!eiesc al "irtu(ilor materia, ca
pe un acoperm#nt, pe calea trecerii curate a min(ii spre cele inteligi'ile, $i nourul trupului care ntunec
prin patimile lui partea conductoare a sufletului, pentru ca s se fac $i ea prta$ 'unt(ilor negrite pe
care le-a dorit, pe c#t e cu putin( celui ce e nc n trupul cel supus stricciunii, $i s ne fie $i nou
ade"erire sigur despre cele fgduite. Cci aceasta i-a dat-o $i 4umne!eu: a n(elege strig#nd fr grai, prin
cele nt#mplate tainic cu el, c mai folositor dec#t oricare alt 'un este a fi numai cu 4umne!eu prin pace8
*113 - ,f. Ga+im Grturisitorul, Ambigua, )1..
16: Bi a 7o"t # +a# Ilie a a/0it$ 2i-a a#o&erit 7aa #/ #oCo#/l 2i a ie2it 2i a "tat l>ng &e2ter' Bi$ iat$ /n
gla" a .enit la el 2i i-a 0i"( 9Ce 7a#i ai#i$ Ilie;<
/Ai-a acoperit fa(a pentru e"entualitatea c 4omnul i ,e "a arta de-a dreptul, nemi?locit. C#t despre "o3o",
acesta era o mantie fcut din 'lni(e de miel; ea era, deopotri", "e$m#nt profetic $i n"elitoare mpotri"a
frigului8 *114 - <<-%, p. =20.. Co3o"ul, /melota, "a de"eni una dintre piesele "estimentare ale clugrilor
cre$tini. .i au (i o melot )ntru"*t poart totdeauna )n trup omor*rea lui Iisus (II Corinteni =, 12), pun "lu(
tuturor patimilor ne"ugetate ale trupului (i reteaz relele su'letului prin )mprt(irea de bine? (i iar(i
)ntru"*t iubes" sr"ia (i 'ug de l"omie mama idolatriei (9"agrie 5onticul, /ratatul pra"ti", Prolog)8 *11D -
,95 ), p. 11L..
1=: Iar Ilie a 0i"( 9Mare r>.n am a./t &entr/ *omn/l 4totiitor/l$ +e .reme #e 7iii l/i I"rael a/ &r"it
legm>nt/l T/ 2i Mi-a/ +r>mat Cert7elni#ele$ iar &e &ro7eii Ti i-a/ /#i" #/ "a-ia8 e/ "ing/r am rma"$
iar ei #a/t "-mi ia .iaa<'
Cu"intele repet, n linii mari, "ersetul 12.
11: Bi a 0i" *omn/l #tre el( 9*/-te$ 6ntoar#e-te &e #alea ta 2i mergi &e #alea +in &/"ti/l *ama"#/l/i8 2i
te .ei +/#e 2i-l .ei /nge &e La0ael rege &e"te iria'
6azael (= 4umne!eu a "!ut) "a a"ea un rol important n Cartea I- Regi.
17: Pe Ie1/$ 7i/l l/i Fim2i$ 6l .ei /nge rege &e"te I"rael8 iar &e Eli"ei$ 7i/l l/i Ba7at +in 4-el-Me1ola$ 6l .ei
/nge &ro7et 6n lo#/l t/'
,unt numi(i Iehu (= %cesta e 4omnul), cel ce "a fi fondatorul celei de-a patra dinastii israelite, fiul lui Nim(i
(= i!'"it), $i .lisei (= 4umne!eu este m#ntuire), fiul lui Ba'at (= 9l a ?udecat) din Abel$Mehola (= pa?i$tea
?ocului) Q cetate pe "alea Iordanului, la cca 11 Nm deprtare de <et-Aean.
> /ac(iune cu caracter religios o repre!int ungerea sf#nt care se fcea cu ulei, n cadrul unei ceremonii
pentru consacrarea unei persoane sau a unui o'iect. Cu ulei sf#nt se ungeau (n e'raic: ungere = mi2#1a, n
greac = 1ri"i") persoanele care slu?eau lui 4umne!eu $i anume preo(ii, ar&iereul (Ie"itic 0,62), regii (I Regi
12,1; 17,16; I- Regi L,7) $i profe(ii8 *113 - %<, p. )L2. %ici (1L, 17) e singurul loc n care se arat c $i
profe(ii erau un$i.. C#t despre 3a!ael $i Ie$u, ungerea acestora "a fi s"#r$it de ctre 9lisei.
/Ml amenin(a %&a', l amenin(a I!a'ela, s-a temut Ilie $i s-a ridicat $i iar$i a um'lat patru!eci de !ile $i
patru!eci de nop(i, n(eleg#nd din puterea cui se &rnea, p#n la muntele 3ore' al lui 4umne!eu. Ai a intrat
ntr-o pe$ter $i acolo s-a odi&nit. Ai dup aceea a fost trimis s ung pe regi. ,-a ntrit, a$adar, n r'dare
prin locuirea n singurt(i $i, ca $i cum ar fi fost alimentat cu grsimile "irtu(ii, din &rana de pe c#mp a ie$it
$i mai puternic8 *117 - ,f. %m'ro!ie al Gilanului, S"risori, IPIII, H1.. /%m n(eles c prin ungere c&iar $i unii
prooroci de"eniser 1ri"to2i sau un(i n locul altora, a$a nc#t to(i ace$tia au o oarecare asemnare cu 3ristos
Cel ade"rat, cu Cu"#ntul cel dumne!eiesc $i ceresc, singurul %r&iereu al lumii, singurul Mmprat al fpturilor,
singurul mare 5rooroc ntre proorocii Fatlui8 *11= - 9use'iu de Ce!areea, Istoria biseri"eas", I, III, 0..
1H: Bi .a 7i # #el #e .a "#&a +e "a-ia l/i La0ael$ &e a#ela 6l .a /#i+e Ie1/8 iar #el #e .a "#&a +e "a-ia
l/i Ie1/$ &e a#ela 6l .a /#i+e Eli"ei'
10: E/ 6n" .oi &"tra 6n I"rael 2a&te mii +e -r-ai( toi gen/n#1ii #are n/ i "-a/ &le#at l/i Baal 2i toate
g/rile #are n/ l-a/ #in"tit<'
/Mn 9pistola ctre Romani (11, =), c#nd a citat din Cartea a treia a Mmpra(ilor, n care se spune: Mi$am pus
de o parte (apte mii de brba-i "are nu (i$au ple"at genun"hiul )naintea lui +aal, 5a"el s-a referit la
israeli(ii cei ale$i, pentru c nu numai neamurile "or trage foloase de "enirea lui 3ristos, ci $i unii din poporul
lui 4umne!eu8 *11@ - >rigen, Despre prin"ipii, I-, ), 7.. Iocul e folosit $i ca e+plica(ie pentru nt#r!ierea
celei de a doua "eniri a 4omnului, pri"it ca iminent de ctre cre$tinii primelor "eacuri: /Ilie, inter"enind la
4umne!eu pentru "oi *120 - 5entru israeli(i., a !is astfel: Doamne ei au u"is pe pro'e-ii /i (i au rsturnat
3ert'elni"ele /ale@ Numai eu am mai rmas dar ei "aut (i su'letul meu. Ai i s-a rspuns lui: Iat mai am
(apte mii de brba-i "are nu (i$au )n"ovoiat genun"hiul lui +aal. 4eci, dup cum atunci 4umne!eu nu a adus
urgia asupra lor, din cau!a celor $apte mii, tot astfel nici acum nu a adus nc $i nu aduce ?udecata asupra
lor, cunosc#nd c sunt unii care, "eni(i !i de !i la cuno$tin(a numelui 3ristosului ,u, prsesc calea rtcirii,
cpt#ndu-$i, n felul acesta, fiecare darurile lui8 *121 - ,f. Iustin Gartirul $i Filosoful, Dialogul "u Iudeul
/ri'on, PPPIP..
1L: Iar el a &le#at +e a#olo 2i l-a a7lat &e Eli"ei$ 7i/l l/i Ba7at$ #are ara #/ -oii( +o/"&re0e#e &ere#1i +e
-oi era/ 6naintea l/i$ iar el 6n /rma #elei +e a +o/"&re0e#ea8 2i a mer" Ilie la el 2i 2i-a ar/n#at #oCo#/l
a"/&r-i'
5rin aruncarea co?ocului asupra lui 9lisei, Ilie d /semn c l-a luat n posesie, c 9lisei tre'uie s-l urme!e8
*122 - <<-%, p. =20.. Mn plus, poate, /se credea c "e$mintele $i o'iectele care apar(in unei persoane se afl
ntr-o tainic legtur de putere cu persoana ns$i: Ilie i transmitea lui 9lisei, prin acest gest, un dar
profetic8 *123 - ,95 ), p. 11L..
)2: 4t/n#i Eli"ei a l"at -oii 2i a alergat +/& Ilie 2i a 0i"( 9Hi .oi "r/ta &e tatl me/ 2i &e mama mea 2i
.oi .eni +/& tineA< Iar a#ela i-a 0i"( 9Hntoar#e-te$ # am trea- #/ tineA<
)1: Iar a#e"ta a &le#at +e l>ng el 2i a l/at o &ere#1e +e -oi 2i i-a 6nC/ng1iat 2i i-a 7ri&t #/ C/g/rile -oilor
2i i-a +at &o&or/l/i8 a#eia a/ m>n#at$ iar el "-a ri+i#at 2i a mer" +/& Ilie 2i-i "l/Cea'
/Cum s-a lepdat 9lisei de lume, ca s urme!e n"(torului suB Ara, !ice, "u boii (i douspreze"e pere"hi
de boi )naintea lui? (i a tiat boii (i i$a 'ript )n vasele boilor. %ceasta i arat cldura r#"nei. Cci n-a !is: "oi
"inde perec&ile de 'oi $i "oi iconomisi pre(ul dup cu"iin(, nici n-a socotit cum ar putea a"ea mai mult folos
din "#n!area lor. Ci, cuprins cu totul de dorin(a care l trgea s fie l#ng n"(tor, a dispre(uit cele "!ute
$i s-a silit s se i!'"easc mai repede de ele, ca de unele ce-l puteau mpiedica de la dreapta lui &otr#re,
$tiind c am#narea adeseori se face pricin a r!g#ndirii8 *124 - :il %scetul, Cuv*nt as"eti", =6..
5u'licat de Ioan Rsca la 11:6H 2 comentarii
9tic&ete: -ec&iul Festament n t#lcuirea ,fin(ilor 5rin(i