Sunteți pe pagina 1din 2

Domeniu de utilizare

Epurarea apelor menajere evacuate


in emisar (camp de drenaj, retea de
canalizare) conforn valorilor indicate
in Tab. 3 anexa 5 din D.L.vo 152/2006
Testo Unico Ambientale (Legea
Protectiei Mediului - Italia).
Compozitie
Recipient din polietilena, capac
pietonal din polietilena (structura
din otel zincat pentru a mari
rezistenta interna la modelele
PLANIMHOFF 20 - 35 - 50 - 70 - 100 -
150), sedimentator din polietilena,
membrana de separare, tubulatura
interna.
Accesorii: prelungitor pentru
inspectie pentru PLANIMHOFF 3, 5 ,
10.
Descrizione
Fosele biologice de inalta eficienta
tip imhoff - PLANIMHOFF - sunt
construite in conformitate cu
indicatiile si capacitatile de epurare
indicate de Comitetul de Ministrii
pentru la Protectia apelor impotriva
poluarii (directiva suplimentara la
G.U. nr.48 din 21/02/77, paragraf 4).
P
L
A
N
I
M
H
O
F
F
PLANIMHOFF
Fosa biologica tip Imhoff
26
Curgere
Apa
epurata
Namoluri
intrare
iesire
27
Pentru evacuarile civile parametrul locuitor echivalent se refera la consumul zilnic de apa pentru un utilizator standard in interiorul unei locuinte. In general se
considera 200 litri/zi de lichid evacuat pentru fiecare locuitor si o concentratie de CBO5 de 300 mg/litru (60 grame/zi). Este o relatie intre utilizatorul standard si
diferitele tipuri de constructii (restaurante, scoli, laboratoare si bioruri, cinematografe si teatre, stadioane, etc.) calculata conform cerintelor specifice. In acest caz
va sfatuimsa contactati Departamentul Tehnic al Planiplastic Ecologia pentru o corecta dimensionare a epuratorului.
L
o
c
u
i
t
o
r
i
e
c
h
i
v
a
l
e
n
t
i
D
e
b
i
t
z
i
l
n
i
c
D
e
b
i
t
d
e
v
a
r
f
E
f
i
c
i
e
n
t
a
d
e
i
n
d
e
p
a
r
t
a
r
e
a
C
B
O
5
C
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
a
d
e
u
l
e
i
u
r
i
s
i
g
r
a
s
i
m
i
l
a
i
n
t
r
a
r
e
V
o
l
u
m
t
o
t
a
l
D
i
m
e
n
s
i
u
n
i
I
m
h
o
f
f

x
h
(
s
a
u
L
x
p
x
h
)
D
i
a
m
e
t
r
u
t
u
b
u
r
i
COD ARTICOL L.E. m
3
/zi m
3
/h % mg/l m
3
cm mm
PLAIMH00003XA PLANIMHOFF 3 3 0,6 0,06 >30 50 0,54 97x82x100 110
PLAIMH00005XA PLANIMHOFF 5 5 1 0,1 >30 50 0,93 123x111 110
PLAIMH00010XA PLANIMHOFF 10 10 2 0,2 >30 50 1,61 123x186 110
PLAIMH00020XA PLANIMHOFF 20 20 4 0,4 >30 50 2,74 159x197 110
PLAIMH00035XA PLANIMHOFF 35 35 7 0,7 >30 50 4,8 197x214 110
PLAIMH00050XA PLANIMHOFF 50 50 10 1 >30 50 6,04 197x260 110
PLAIMH00070XA PLANIMHOFF 70 70 14 1,4 >30 50 8 246x201 160
PLAIMH00100XA PLANIMHOFF 100 100 20 2 >30 50 10,8 246x260 160
PLAIMH00150XA PLANIMHOFF 150 150 30 3 >30 50 17,1 246x370 160
PLANIMHOFF
P
L
A
N
I
M
H
O
F
F

S-ar putea să vă placă și