Sunteți pe pagina 1din 1

IH 24hArt. no.

srm: CCT16364 arm: CCT15365© Merten2009D15365-561-00_ro11/09

ro Statusul curent este inversat şi rămâne neschimbat la ur-


L
mătoarea comutare.
1 0
0
1
0 24
1 22

2
IH 24h

20
4
0

Instrucţiuni de operare
1

18
L N
9 3
1 2 3

16
8
6
Made in
GERMANY
10 14
12
N
1 0
0
1
0
0
1
16
14 12
1
10

0
18

1
21 15
20

3 Conectaţi la reţeaua de tensiune.


18
22

24 2
0
1

Comutarea automată/permanentă
0,5mm2 -
8mm

2,5mm2
16(4) 250~
µ

L N

Cu ajutorul comutării automate/permanente, puteţi co-


1 2 3 L N

Art. no. IH 24h arm (art. no. CCT15365) este echipat cu


srm: CCT16364
| un mecanism cu ceas cu cuarţ. Mecanismul cu necta sau deconecta permanent consumatorul sau pu-
ceas cu cuarţ porneşte la numai câteva minute de teţi seta permanent modul automat.
arm: CCT15365
la conectarea la reţeaua de tensiune. Rezerva • Activarea comutării permanente PORNIT:
1 0

completă de funcţionare este atinsă după 3 zile Aduceţi comutatorul în poziţia "1".
(230 V) sau 6 zile (110 V). Consumatorul conectat este în permanenţă cuplat.
Timpii de comutare setaţi sunt dezactivaţi.
• Activarea comutării permanente OPRIT:
1 0

Pentru siguranţa dumneavoastră Aduceţi comutatorul în poziţia "0".


Consumatorul conectat este în permanenţă decuplat.
Setarea IH 24h Timpii de comutare setaţi sunt dezactivaţi.

¼
PERICOL
• Activarea modului automat:
1 0

Pericol de electrocutare Setarea timpului Aduceţi comutatorul în poziţia "ceas". Timpii de comu-
Toate lucrările efectuate pe dispozitiv vor fi execu-
Pentru setarea timpului folosiţi butonul rotativ (oră, minu- tare setaţi rămân activaţi. Consumatorul este conectat
tate numai de către electricieni calificaţi şi instru-
te). Puteţi roti butonul rotativ în sensul acelor ceasornicu- sau deconectat, la scurgerea timpului de comutare se-
iţi. Respectaţi reglementările în vigoare în ţara de
lui sau în sens contrar. tat.
utilizare.
Pentru setarea timpul pentru
dimineaţă, cadranul trebuie să
Pentru permanent PORNIT sau permanent
indice 3/6/9. | OPRIT, sunt dezactivaţi timpii de comutare setaţi.

Prezentarea IH 24h
IH 24h este un comutator temporizat mecanic, care co-
Pentru setarea timpul pentru
mută sarcini conectate după scurgerea timpului setat.
Este instalat pe o şină DIN (DIN EN 60715).
după-amiază, cadranul trebu- Date tehnice
ie să indice 15/18/21.
Tensiune nominală:
CCT16364 CA 230 V (+10% / -15%)
Detalii referitoare la produs CCT15365 CA 110 - 230 V (+10% /
-15%)
A Comutator ma- Frecvenţă:
Cadranul alternează între timpul de dimineaţă şi
nual | cel de după-amiază, după ora 24 şi 12. CCT16364 50 Hz
B Disc de setare
CCT15365 50/60 Hz
C Segmente de
Made in

Curent nominal: 16 A, cos ϕ = 1


GERMANY

A comutare
4 A, cos ϕ = 0.6
1 0
0

Setarea timpului de comutare


1

D Comutare auto-
0 14 12
1
E
Timpul de comutare poate fi setat cu ajutorul segmente- Lămpi incandescente: CA 230 V, max. 1100 W
16

mată/perma-
10

B
F Lămpi fluorescente: 2 x 40 W (4.7 µF), compen-
0

lor de comutare. Fiecare segment de comutare reprezin-


18

nentă
1
21 15

C G tă un interval de 15 minute. Segmentele de comutare pot sat paralel


20

E Limbile ceasu-
fi introduse sau scoase cu ajutorul degetului arătător, de Consum de energie: max. 1 VA
18
22

lui (oră, minute)


24 2

D 1
0

exemplu. Discul de setare indică perioada de comutare Temperatură ambiantă: de la -20°C la +55°C
F Ecran: Dimi-
(+/- 5 minute). Borne de conectare: 2 x 0,5 - max. 2,5 mm², ca-
neaţă (3/6/9),
0,5mm2 -
8mm

2,5mm2

bluri flexibile şi fixe


16(4) 250~
µ

L N
după-amiază 0 Segment de comutare în Consumator deconec-
1 2 3 L N (15/18/21) exterior tat Rezervă de funcţionare:
G Buton rotativ Segment de comutare în Consumator conectat CCT15365 R 10 d (230 V), R 5 d (110 V)
H I 1
H Ieşire de comu- interior Precizie:
tare CCT16364 Reţea sincronizată
I Conectare la re- 0
1 0 Exemplificare timpi: CCT15365 ≤ ±1 s/zi la +20°C
ţea A Timp de comu- Clasă de protecţie: II pentru EN 60730-1, în ca-
1
0 24
1

tare 1 = 6:00 - zul instalării corecte


22

B
2

20

10:00
4

Tip de protecţie: IP 20, în conformitate cu EN


0

1
18

B Timp de comu-
9 3

60529
6

tare 2 = 17:00 -
16

Montarea IH 24h
8

6
10
14

21:00
12
0

A
1

1 Aşezaţi dispozitivul IH 24h pe şina DIN.


Schneider Electric Industries SAS
2 Conectaţi cablurile:
– Îndepărtaţi 8 mm (max. 9 mm) din izolaţie. Dacă aveţi probleme tehnice, contactaţi centrul de ser-
vice clienţi din ţara dvs.
– Deschideţi terminalul de conectare cu ajutorul unei
şurubelniţe şi conectaţi cablul la un unghi de 45°. www.schneider-electric.com
(max. 2 cabluri pentru fiecare terminal de conecta- Utilizarea IH 24h Acest produs trebuie să fie montat, conectat şi utilizat în
re) conformitate cu standardele şi / sau reglementările de in-
Comutarea manuală stalare în vigoare. Dat fiind că standardele, specificaţiile
D15365-561-00_ro 11/09

şi designurile evoluează în timp, solicitaţi întotdeauna


Puteţi conecta sau deconecta dinainte consumatorul,
confirmarea informaţiilor din acest document.
atât timp cât comutatorul temporizat este în modul de lu-
cru automat .
1 Rotiţi comutatorul manual cu o poziţie în sens con-
trar acelor ceasornicului.

S-ar putea să vă placă și