Sunteți pe pagina 1din 11

Asistent medical generalist

Unitatea Sanitar
Secia / Compartimentul
Vizat:
Manager / Director Medical
FIA !S"U#UI
I$ ID%&"IFICA'%A !S"U#UI
I$($ Denumirea postului: Asistent medical generalist
C!' : )**(+(
I$*$ Date personale
Nume: .....................................................................................................
Prenume: .....................................................................................................
I$)$ ,rad / &i-el de cali.care desemnat prin titlurile o.ciale
Cali.care de /az:
Medie (liceal),
.....................................................................................................
Postliceal (liceu sanitar + curs de echivalare de 1 an, coal Postliceal sanitar)
.....................................................................................................
Superioar de scurt durat S.S.. (cole!ii, "acultate de asisten# medical !eneral, "acultate de moae )
.....................................................................................................
Superioar S. ("acultate de asisten# medical !eneral, "acultate de moae)
.....................................................................................................
I$0$ ,rad / &i-el e1perien
Perioada ini#ierii $n vederea adaptrii i e"ecturii opera#iunilor !enerale i speci%ce postului & ' luni.
(echime $n munc: ............
I$2$ ,rad / &i-el de certi.care 3i autorizare
)erti%cat de mem*ru +.,.M.-.M.,.M... avi/at anual.
(+.-. nr.10012334, privind e5ercitarea pro"esiei de asistent medical !eneralist, a moaei i asistentului medical)
......................................................................................................
,si!urare Malpra5is
(6e!ea 781233', cap. (, art.'8'11)
.....................................................................................................

I$4$ ,rad / &i-el al postului 5n structura unitii
6 Ierar7ice: asistent e", asistent e" unitate, director de $n!ri9iri medicale
6 Coordonare: in%rmier, $n!ri9itoare, *rancardier
6 Funcionale:
cu personalul medical al unit#ii din alte sec#ii,
cu personalul desemnat din *locul alimentar, spltorie, %rma de cur#enie, %rma de pa/,
cu personalul tehnic, administrativ,
cu personalul medical din am*ulatoriul de specialitate.
6 De cola/orare:
cu personalul medical din sec#ie 1 compartiment,
cu serviciul de ima!istic, serviciul de e5plorri "unc#ionale, la*orator, "armacie, anatomopatolo!ie,
cu nucleul epidemiolo!ic.
6 De reprezentare:
al sec#iei 1 compartimentului $n rela#ia cu pacientul, "amilia sau repre/entantul le!al al acestuia.
I$8$ ,rad / &i-el de educaie medical continu / specializare:
6 Specializare:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
6 rograme de educaie medical continu :
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
6 Cursuri:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
6 Mani9estri 3tiini.ce:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
...........................................................................................................
6 rograme de educaie permanent:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................


II$ SC!U# !S"U#UI

II$( Scop general :
:urni/area serviciilor de $n!ri9iri de natur preventiv curativ, de recuperare i eventual de reinser#ie sociopro"esional
ale persoanei, "amiliei i comunit#ii prin e5ercitarea tuturor activit#ilor titlului pro"esional de asistent medical !eneralist
aliniate la principiul : 5m/untirii continue : .

II$* Analiza 3i importana postului :
;denti%c i validea/ elementul cheie $n mana!ementul resurselor umane repre/entat de %a postului, %ecare activitate
%ind *a/at de aceasta.
.ecomand in"orma#ii realiste $n ceea ce privete responsa*ilit#ile i sarcinile de lucru, cerin#ele privind postul.
+"er 9usti%cri e5isten#ei postului i locului acestuia $n or!ani/a#ie.
;denti%c interrela#iile dintre e% i su*ordona#i precum i cone5iunile dintre posturi cu responsa*ilit#i corelate.
+"er perspectiva schim*rilor ce intervin $n responsa*ilit#ile enun#ate.
;denti%c caracteristicile !enerale i particulare ale responsa*ilit#ilor ce $i revin ocupantului acestui post.
;denti%c re/ultatele ateptate din activitatea des"urat.
;denti%c rela#iile care se sta*ilesc $ntre acel post i celelalte posturi.
.ecunoate responsa*ilit#ile de etic i deontolo!ie pro"esionale
,sumarea responsa*ilit#ilor ce vi/ea/ calitatea muncii depuse.

III$ '%S!&SA;I#I"<=I#% !S"U#UI

.esponsa*ilit#ile curente privind activitatea asistentului medical !eneralist vor % sta*ilite la nivelul %ecare unit#i
sanitare, potrivit %ei postului, #in<nd cont de actele normative $n vi!oare, cu avi/ul repre/entan#ilor or!ani/a#iilor
sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate 1 institu#ie $n "unc#ie de speci%cul locului de
munca.

($ 'esponsa/iliti generale
)unoate structura i or!ani/area activit#ii din sec#ie 1 compartiment.
.espect circuitele "unc#ionale din sec#ie 1 compartiment ($n "unc#ie de speci%c) pentru:
personal, medicamente, la*orator=
len9erie, alimente, vi/itatori.
)ontri*uie la sta*ilirea cadrului optim de lucru cu echipa medical i cu pacientul.
)unoate comple5itatea activit#ii i tehnicilor speciale de $n!ri9ire ale pacientului $n "unc#ie de necesit#i.
.ecunoate !radul de autonomie $n cadrul responsa*ilit#ilor pro"esionale.
)unoate criteriile de delimitare a mani"estrilor, semnelor i simptomelor pe termen scurt, mediu i lun!.
)unoate manevrele medicale i de cola*orare medic asistent medical.
)unoate i respect:
+.>. nr. 10012334 privind e5ercitarea pro"esiei de asistent medical !eneralist, moaei i asistentului medical=
)odul de etica si deontolo!ie al asistentilor medicali !eneralisti, maoselor si asisten#ilor medicali din .om<nia=
6e!ea nr. 0'121 ian.233? privind drepturile pacientului=
6e!ea nr. 781233' privind re"orma $n domeniul snt#ii cu modi%crile i completrile survenite=
6e!ea nr. 1712333 privind ,si!urrile Sociale=
6e!ea nr. 04@12332 privind *olnavii periculoi=
)odul muncii 6e!ea 8?1233?=
+.-. nr. 1?1?3.31.233? $n care se inter/ice complet "umatul $n unit#ile sanitare.
.ecunoate i $ndeplinete responsa*ilit#ile pro"esionale $n ca/ul utili/rilor tehnolo!iilor speciale cu men#iunea c $n
ca/ul $n care e5ist tehnolo!ie $n schim*are, aceste responsa*ilit#i vor % schim*ate.
.espect re!ulamentul de ordine interioar precum i normele de etic i deontolo!ie pro"esional.
.espect normele tehnice privind cur#area, de/in"ec#ia i sterili/area $n unit#ile sanitare con"orm +rdinului M.S. nr.
2'11233@
.espect normele de securitate, protec#ia muncii i normele PS;.
.espect secretul pro"esional con%den#ialitatea in"orma#iei medicale.
Particip la pro!rame de educa#ie sanitar a popula#iei.
Particip la "ormarea practic a viitorilor asisten#i medicali.
Particip su* $ndrumarea medicilor la cercetarea $n domeniul medical i al $n!ri9irilor pentru sntate (asistent medical
!eneralist licen#iat con". +- 10012334 art.' litera ").
Particip alturi de alte cate!orii pro"esionale la prote9area mediului am*iant.
;ndi"erent de persoan, loc sau situa#ia $n care se !sete are o*li!a#ia de a acorda primul a9utor medical $n situa#ii de
ur!ent, $n limita competen#elor pro"esionale i cheam medicul.

*$ 'esponsa/iliti la internarea> primirea 3i e1ternarea pacientului

Internarea
;nternarea ca/urilor de ur!ent con"orm prevederilor in vi!oare ale Ministerului Snt#ii
.espect modalit#ile i criteriile de internare in con"ormitate cu statutul i tipul de asi!urare.
)onsim#m<ntul in"ormat al pacientului, "amiliei sau repre/entantului le!al pentru internare (6e!ea 781233' cap. ;;;, art.
'07'81 ,cordul pacientului in"ormat).
)onsemnarea re"u/ului pacientului pentru internare.
;n"ormarea pacientului, "amiliei sau repre/entantului le!al cu privire la re!ulamentul de ordine interioar a%at $n unitate.
$nre!istrarea datelor de identitate i completarea "oii de o*serva#ie pe tip de spitali/are continu sau spitali/are de /i.
Solicitare de identi%care pentru or!anele a*ilitate $n ca/ul pacien#ilor incontien#i, "r acte, "amilie sau apar#intori.
Pre!tirea pacien#ilor pentru e5aminare sau eventuale prelevri de produse *iolo!ice i patolo!ice.
,plicarea primelor msuri terapeutice de mare ur!en# $n ca/ de necesitate, $n limita competen#elor pro"esionale.
;nstituirea msurilor de i/olare $n ca/ul pacien#ilor suspiciona#i de *oli in"ectoconta!ioase.

rimirea
Pacien#ii nu sunt adui direct $n saloane.
Predarea e"ectelor pacientului, "amiliei sau la !ardero*a, pe *a/a de inventar (la nevoie cu depara/itarea i de/in"ectarea
lor $nainte de $nma!a/inare).
$m*ierea i primirea len9eriei de ctre pacient (nu se aplic $m*ierea pacien#ilor aAa#i $n stare de com, oc, colaps,
hemora!ii, insu%cien# circulatorie, etc.)
iri9area pacientului $n sec#ie dup caracterul a"ec#iunii (su!arii sunt interna#i $mpreuna cu mamele lor pentru a nu
$ntrerupe alptarea).
;nstalarea pacientului $ntrun mediu i climat am*iental optim de con"ort i si!uran#.

%1ternarea
Pre!tirea pacientului pentru e5ternare1trans"er con"orm protocolului sec#iei 1compartimentului pentru documente, e"ecte
personale.
,nun# pacientul i apar#intorii pentru e5ternare.
,si!ur $nso#irea pacientul p<n la prsirea sec#iei1compartim. $n ca/ de e5ternare.
$n ca/ de trans"er al pacientului $n alte sec#ii sau unit#i sanitare $l $nso#ete acord<ndui $n!ri9irile necesare dac starea
acestuia necesit.
$n ca/ de deces constatat de medic, or!ani/ea/ dup dou ore transportul acestuia $n cadrul serviciului de prosectur,
inventaria/ o*iectele personale i le pred asistentului e" sau apar#intorilor.

)$ 'esponsa/iliti 5n e-aluarea diagnostic
+*#inerea consim#m<ntului in"ormat al pacientului, "amiliei sau repre/entantului le!al pentru interven#ii con"orme cu
competentele pro"esionale.
Bvaluarea strii pacientului, msurarea, $nre!istrarea "unc#iilor vitale.
Pre!tirea psihic i %/ic a pacientului pentru e5aminare clinic, recoltarea produselor *iolo!ice i patolo!ice.
+r!ani/area mediului am*iant pentru e5aminare:
lumino/itate,
temperatur,
intimitatea pacientului.
Pre!tirea psihic i %/ic a pacientului pentru e5plorri paraclinice.
$nso#irea pacientului la investi!a#ii $n condi#ii de securitate adaptate la starea acestuia.
.espectarea i e"ectuarea protocoalelor1procedurilor, e5plorrilor paraclinice.
)onsemnarea, etichetarea, conservarea (la nevoie) i transportului pro*elor *iolo!ice i patolo!ice la la*orator.
.espectarea protocoalelor1procedurilor pentru tehnici speciale de investi!a#ie (testri *iolo!ice, su*stan#e de contrast,
i/otopi radioactivi).
Monitori/area speci%c i acordarea $n!ri9irilor poste5plorare.
$nre!istrarea re/ultatelor con"orm competen#elor pro"esionale.

0$ 'esponsa/iliti pentru 5ngri?irea curent 3i supra-eg7erea pacientului
;denti%carea pro*lemelor de $n!ri9ire curent $n "unc#ie de nevoi.
Sta*ilirea priorit#ilor, ela*orarea i implementarea planului activit#ilor de $n!ri9ire ale pacientului con"orm rolului
autonom i dele!at.
,si!ur i particip la $n!ri9iri !enerale pentru toalet, schim*area po/i#iei $n pat, de/*rcarea i $m*rcarea, servirea la
pat, schim*area len9eriei ori de cate ori este nevoie.
Monitori/area, consemnarea i raportarea valorilor "unc#iilor vitale, ve!etative ale pacientului (temperatura, puls, C,,
respira#ie, diure/a, scaun, vrsturi, e5pectora#ie, !reutate corporal, talie) $n "oaia de temperatur.
Suprave!herea comportamentului pacientului.
Participarea la vi/ita si contravi/ita medical i notea/ recomandrile "cute de ctre medic $n caietul de vi/ita al sec#iei 1
compartimentului cu privire la $n!ri9iri medicale.
;n"ormarea medicului curant 1medic de !ard despre modi%carea strii pacientului ori de cate ori este nevoie.
Monitori/area, consemnarea i raportarea ctre medicul curant1de !ard, a apari#iei de mani"estri patolo!ice, reac#ii
secundare ale su*stan#ei medicamentoase administrate.

2$ 'esponsa/iliti pentru alimentaia pacientului
)unoate principiile !enerale ale hidratrii i alimenta#iei pacientului.
)unoate o*iectivele i tipurile de re!imuri dietetice.
)unoate clasi%carea re!imurilor dup compo/i#ie, consisten#, temperatur, orar de administrare, ac#iune asupra ph
ului, re/ultate terapeutice i re/iduuri.
)unoate necesarul alimentar i instituie msurile de ordin !eneral pentru hidratare i alimentare ,con"orm indica#iilor.
)unoate orarul i distri*uirea meselor, a alimentelor, $n "unc#ie de starea !eneral i particular a pacientului (alimentare
arti%ciala, pasiv, activ).
B"ectuea/ *ilan#ul hidroelectrolitic.
)omunic modi%crile electrolitice medicului curant 1medicului de !ard.
Bduc pacientul i "amilia $n privin#a re!imului alimentar prescris de medic (e5. restric#iile alimentare), o*iectivele
re!imurilor dietetice si conduita alimentar.

4$ 'esponsa/iliti pentru acti-itatea terapeutic
$n e5ercitarea responsa*ilit#ilor pentru activitatea terapeutic asistentul medical !eneralist are o*li!a#ia de a respecta
con"orm competen#elor pro"esionale i la indica#ia medicului protocolul 1 procedura impus de starea pacientului 1 ur!en#
medical.
B"ectuea/ tehnicile, procedurile medicale din activitatea terapeutic con"orm planului de tratament indicat de medic.
+*#ine consim#m<ntul in"ormat al pacientului pentru modul de administrare, cantitatea, e"ectul scontat i eventualele
e"ecte secundare.
.espect voin#a i dreptul pacientului de a $nceta sau re"u/a e"ectuarea tratamentului cu e5cep#ia ca/urilor de "or#
ma9or i anun#a medicul curant.
.espect :
Precau#iunile universale
Principii de i!ien $n pre!tirea i administrarea su*stan#ei medicamentoase
Mana!ementul pentru deeuri poten#ial contaminat 1 $ndeprtarea materialelor tietoare i $n#eptoare dup
utili/are, con"orm planului ela*orat pentru %ecare sec#ie 1compartiment
Metodolo!ia de suprave!here i control a accidentelor cu e5punere la produse *iolo!ice
Mana!ementul ca/ului de accident prin e5punere la s<n!e (e5punere cutanat, e5punere percutan, e5punere a
mucoaselor), pentru toate tipurile de administrare a medicamentelor, e"ectuarea per"u/iilor, trans"u/iilor, e"ectuarea de
pansamente, e"ectuarea cateterismului uretrove/ical, splturi, clisme, intu*a#ia !astroduodenal, de/o*struc#ia cilor
aeriene, intu*a#ia orona/otraheal, o5i!enoterapie, secven#a ac#iunilor de resuscitare, cardiorespiratorie, plan de
secven# interven#ii pre1postoperatorii.
B"ectuea/ $ntrea!a activitate terapeutic $n condi#ii de i!ien, asepsie, de/in"ec#ie, sterili/are ,cu men#inerea msurilor
de prevenire, suprave!here i control al in"ec#iilor intraspitaliceti i nosocomiale.
Poart echipament de protec#ie prev/ut de %ecare sec#ie1compartiment 1unitate sanitar, care va % schim*at ori de cate
ori va % nevoie.
)unoate si respect pentru administrarea su*stan#ei medicamentoase:
modul de administrare prescris de medic
do/a9ul
orarul
ordinea de administrare
incompati*ilitatea i interac#iunile dintre su*stan#ele medicamentoase
timpii de e5ecu#ie
"recven#a de administrare
contraindica#iile
e"ectele secundare
e%cien#a administrrii
Monitori/ea/ i comunic medicului simptomele i starea pacientului postadministrare su*stan# medicamentoas.
B"ectuea/ interven#iile recomandate de medic $n ca/ul apari#iei eventualelor reac#ii secundare.
)onsemnea/ $n raportul de predare1primire a activit#ii planul de $n!ri9ire i tratament e"ectuat $n timpul serviciului,
eventualele modi%cri $n starea pacientului, parametrii "unc#iilor vitale i orice alt eveniment petrecut $n sec#ie
1compartiment.
Poart responsa*ilitatea calit#ii actului medical e"ectuat.
Bduc pacientul i apar#intorii pentru respectarea conduitei terapeutice, e"ectuarea investi!a#iilor clinice i paraclinice, a
re!imului i!ienodietetic, cunoaterea a"ec#iunii, respectarea controalelor periodice.
es"oar activit#i i pro!rame de educa#ie pentru sntate, consiliere i demonstra#ii practice pacien#ilor i
apar#intorilor ( e5emplu : administrare de insulina, *eta"eron, anticoa!ulante, monitori/area valorilor !licemiei prin
s<n!e capilar, etc.).

8$ 'esponsa/iliti pri-ind normele de supra-eg7ere> pre-enire 3i control al in9eciilor nosocomiale con9orm
atri/uiilor regl$ !rdinului M$S$ nr$@(4/*++4

;mplementea/ practicile de $n!ri9ire a pacien#ilor $n vederea controlului in"ec#iilor.
Se "amiliari/ea/ cu practicile de prevenire a apari#iei i rsp<ndirii in"ec#iilor i aplicarea practicilor adecvate pe toat
perioada internrii pacien#ilor.
Men#ine i!iena, con"orm politicilor spitalului i practicilor de $n!ri9ire adecvate din salon.
Monitori/ea/ tehnicile aseptice, inclusiv splarea pe m<ini i utili/area i/olrii.
;n"ormea/ cu promptitudine medicul de !ard $n le!tur cu apari#ia semnelor de in"ec#ie la unul dintre pacien#ii aAa#i $n
$n!ri9irea sa.
;ni#ia/ i/olarea pacientului i comand o*#inerea specimenelor de la to#i pacien#ii care pre/int semne ale unei *oli
transmisi*ile, atunci c<nd medicul nu este momentan disponi*il.
6imitea/ e5punerea pacientului la in"ec#ii provenite de la vi/itatori, personalul spitalului, al#i pacien#i sau echipamentul
utili/at pentru dia!nosticare.
Men#ine o re/erv asi!urat i adecvat de materiale pentru salonul respectiv, medicamente i alte materiale necesare
$n!ri9irii pacientului.
;denti%c in"ec#iile nosocomiale, pe care le raportea/ medicului curant i serviciului epidemiolo!ic.
;nvesti!hea/ tipul de in"ec#ie i a!entul pato!en, $mpreun cu medicul curant.
Particip la pre!tirea personalului.
Particip la investi!area epidemiilor.
,si!ur comunicarea cu institu#iile de sntate pu*lic i cu alte autorit#i, unde este ca/ul.

A$ 'esponsa/iliti administrati-e
Standardele la nivelul responsa*ilit#ilor de acest pro%l constituie suport pentru celelalte activit#i.
,si!ura msurile de securitate i interven#ie ale sec#iei pentru evitarea oricror incidente, accidente: aparatur i utila9e
medicale, utila9e electrice, sursele de !a/ metan, sursele de o5i!en, su*stan#ele de/in"ectante, incendii i calamit#i
naturale.
.spunde de eviden#a, consemnarea i pstrarea re/ultatelor, investi!a#iilor $n "oaia de o*serva#ie a pacientului.
.spunde de corectitudinea datelor pe care le $nre!istrea/ $n "oaia de o*seva#ie a pacientului, raport de serviciu sau $n
alte documente.
.spunde de predarea 1preluarea su*stan#elor medicamentoase scrise pe condic prin distri*uirea inte!ral con"orm
prescrip#iei.
.spunde de completarea %ei de decont a su*stan#elor medicamentoase, iar $n ca/ul celor rmase, nedistri*uite ( re"u/
pacient, deces ), anun# medicul pentru redistri*uire consemnat la alt pacient, aparat de ur!en# sau "armacie.
.spunde de materialele sanitare i materialele consuma*ile prin utili/are 9udicioas consemnat $n re!istrul de eviden#,
aparatul de ur!en#, atunci c<nd este ca/ul i $n %a de decont.
,si!ur i rspunde de pstrarea i utili/area instrumentarului a aparaturii din dotare, a inventarului moale i mo*ilierului
e5istent.
Suprave!hea/ i controlea/ ordinea i cur#enia din sectorul unde $i des"oar activitatea.
Sesi/ea/ apari#ia de"ec#iunilor aprute la instala#iile sanitare, electrice, de !a/, termice de o5i!en $n vederea
remedierilor.
Particip i $ndeplinete o*li!a#iile prev/ute $n +rdinul MSP nr.21712332 privind !estionarea deeurilor re/ultate din
activitatea medical pentru colectare, am*alare, etichetare i transport la punctul de colectare.
Suprave!hea/ i controlea/ modul de des"urare a vi/itei apar#intorilor con"orm re!ulamentului de ordine interioar.
Suprave!hea/ i coordonea/ activit#ile des"urate de personalul din su*ordine.
Pre!tete instrumentarul, materialele i echipamentul necesar tipului de interven#ii i a9ut medicul specialist.
B"ectuea/ i comunic eviden#a /ilnic a pacien#ilor.
IV$ M%&=IU&I S%CIA#%

Particip la procesul educa#ional al viitorilor asisten#i medicali $n cadrul sta!iilor de instruire practic.
Particip i 1sau ini#ia/ activit#i de cercetare $n domeniul medical i al $n!ri9irilor pentru sntate su* conducerea i
suprave!herea medicului.
Men#ine !radul instruirilor, cali%crilor i autori/rilor con"orm criteriilor de competen# i cali%care pro"esional pentru
reali/area o*iectivelor calit#ii.
Pre/int calit#i, deprinderi, aptitudini i a*ilit#i pentru:
instituirea actului deci/ional propriu
manualitate i responsa*ilitate
anali/a, clasi%carea i $nre!istrarea mani"estrilor "unc#ionale, reac#iilor i pro!reselor pacientului
instituirea rela#iilor terapeutice cu pacientul
comunicare e%cient prin participare, ascultare, a*ilitate de a accepta i respect
discre#ie, corectitudine, compasiune
adaptare pentru munca $n echip, aten#ie i concentrare distri*utiv (spirit de o*serva#ie)
valori/area i men#inerea competen#elor
in"ormarea, participarea, evaluarea per"orman#ei
capacitate de mana!ement al stresului, e"ortului %/ic prelun!it
capacitate de adaptare la situa#ii de ur!en#
solidaritate pro"esional
rea%rmarea o*iectivelor pentru proiecte, planuri strate!ice, servicii noi.
sus#inerea calit#ii totale $n actul de $n!ri9ire i tratament al pacien#ilor.
V$ "%'M%&I I C!&DI=II

$ncheierea contractului individual de munc.
)ondi#ii privind sntatea i securitatea $n munc potrivit 6e!ii nr.?171233'.
Salari/area i alte drepturi salariale.
Cimpul de munc i timpul de odihn.
Protec#ia social a salaria#ilor mem*rii ai sindicatului.
:ormarea pro"esional.
Normative de personal.