Sunteți pe pagina 1din 3

Documentele profesorului

Conform Ordinului nr. 3637/30.06.2014, Ministerul Educaiei Naionale a stailit


structura anului !colar.
Acesta va avea 36 de sptmni de cursuri, nsumnd 177 de zile
lucrtoare.
El "a #nce$e #n data de 1 se$temrie 2013 !i se "a #nc%eia $e 31 au&ust 2014, fiind
structurat $e dou' semestre, $entru #n"''m(ntul &imna)ial du$' cum urmea)'*
n perioada 1 9 noiembrie 2014, clasele din nvmntul primar i grupele din
nvmntul precolar sunt n vacan
prof. Corina Teodorescu
SEMEST!" #
+0 )ile
18 sptmni
16 ,- 2013
. 31 , 2014
Cursuri
1$ #% & 1' %##
()1*
!acan de iarn
20 -,, 2014 .
4 , 201/
Cursuri
5 30 I 2015
!acan intersemestrial
31 , . 0 ,, 201/
SEMEST!"
##
06 )ile
18 sptmni
10 ,, . 20 1,
2014
Cursuri 9 I 5 IV 2015
+coala alt,el-
S .tii mai multe, s ,ii mai
/un0
activiti extracurriculare i extracolare
6 10 IV
2015
!acana de primvar 11 . 1+ ,1 201/
Cursuri 20 IV 19 VI 2015
!acana de var 20 1, . 13 ,- 201/
Documentele profesorului
"entru clasa a !###$a, anul !colar are 36 de s'$t'm(ni din care durata cursurilor
este de 3/ de s'$t'm(ni, o s'$t'm(n' fiind dedicat' desf'!ur'rii e"alu'rii naionale.
%ursurile claselor a !###$a se nc&eie n data de 12 iunie 201'.
2e)ele din semestrul # al anului !colar 2014 . 201/ "or fi susinute, de re&ul', $(n' la
data de 1+ decemrie 2014, iar cele din semestrul al ##$lea, de re&ul', $(n' la data de 22
mai 201/.
Calendar
Calendar

anul colar 2014 2015
anul colar 2014 2015
Semestrul I 2014 2015
Septem/rie Septem/rie 1ctom/rie 1ctom/rie 2oiem/rie 2oiem/rie 3ecem/rie 3ecem/rie #anuarie #anuarie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
L L 1/ 22 2+ 6 13 20 27 3 10 17 24 1 0 1/ / 12 1+ 26
M M 16 23 30 7 14 21 20 4 11 10 2/ 2 + 16 6 13 20 27
M M 17 24 1 0 1/ 22 2+ / 12 1+ 26 3 10 17 7 14 21 20
J J 10 2/ 2 + 16 23 30 6 13 20 27 4 11 10 0 1/ 22 2+
V V 1+ 26 3 10 17 24 31 7 14 21 20 / 12 1+ + 16 23 30
Semestrul II 2015
4e/ruarie 4e/ruarie Martie Martie Aprilie Aprilie Mai Mai #unie #unie
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
L L + 16 23 2 + 16 23 30 6 20 27 4 11 10 2/ 1 0 1/
M M 10 17 24 3 10 17 24 31 7 21 20 / 12 1+ 26 2 + 16
M M 11 10 2/ 4 11 10 2/ 1 0 22 2+ 6 13 20 27 3 10 17
J J 12 1+ 26 / 12 1+ 26 2 + 23 30 7 14 21 20 4 11 10
V V 13 20 27 6 13 20 27 3 10 24 1 0 1/ 22 2+ / 12 1+
(ptmna ) 10 aprilie 201' dedicat activittilor e*tracurriculare i e*tracolare
,,+coala alt,el- S .tii mai multe, s ,ii mai /un05 are orar speci+ic
3nit'ile de #n"''m(nt !i ins$ectoratele !colare "or marca $rin manifest'ri s$ecifice
)iua de $ octom/rie 4 6iua interna7ional a educa7iei !i )iua de $ iunie 4 6iua
nv7torului, conform $lanific'rilor e5istente la ni"elul fiec'rei unit'i de #n"''m(nt
$reuni"ersitar
6n )ilele liere $re"')ute de le&e nu se organi,ea, cursuri*
prof. Corina Teodorescu
Documentele profesorului
7uni, 1 8ecemrie 2014 . 9iua Naionl' a :om(niei,
1ineri, 1 mai 201/ . -iua .uncii
7uni, 1 iunie 201/ . / doua ,i de 0usalii
prof. Corina Teodorescu

S-ar putea să vă placă și