Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Cibernetic, Statistic i Informatic Economic

Academia de Studii Economice din Bucureti


Cldirea Virgil Madgearu, Calea Dorobani, !"#, Sector ,
Bucureti, $$!!%, &tt'())csie*ase*ro
Facultatea C.S.I.E.
Domnule Decan,
Subsemnatul)a++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
C*,*-*+++++++++++++++++++++ student) la Facultatea CSIE, .n/m0nt cu
frecven, specializarea_____________________________ .n anul I,
gru'a++++++++ , / rog s a'robai alegerea disci'linei)lor facultati/e 'entru
anul II, an uni/ersitar 2014/2015, du' cum urmea1(
Discipline facultative anul II, semestrul I:
Nr.crt
.
Discipline facultative
(ore curs + seminar)
Opiune Departamentul care
susine disciplina
1. Construcie i Depanare
PC !"!#
Informatic i
Cibernetic
Economic
2,ot( * Disci'linele se /or ine doar dac se .nscriu cel 'uin $$ de studeni3conform 4CA
nr*55 " &tt'())666*ase*ro)ase)conducere)'df)%$7)%8*$9*%$7)4:%$55*'df ; i 'latesc ta<a
'entru susinerea e<amenului de colaritate 3&tt'())mefc*ase*ro)ta<e;=
%* Din cau1a restrictiilor 'ri/ind dimensionarea formatiilor de studiu, se /a organi1a cel mult
o serie 'e disci'lin*
$%&':
Data(
Semntura(
Menionm c .nregistrarea cererii se face .n 'erioada ........................... sub semntur
'ersonal
Du' .nregistrare, cererea nu poate fi mo(ificat .

S-ar putea să vă placă și