Sunteți pe pagina 1din 11

CONSTITUIILE DIN ROMNIA

Pn la primele Constitulii, In sensul modern al cuvntului (lege fundamental), actele cu caracter


constitulional s-au concretizat In documente care au rmas la stadiul de:
- declaratii de principii: Cererile norodului romnesc (1821)
- declaratii de drepturi: Proclamaia de la Islaz (1848)
- proiecte de retorm: Constituia crvunarilor (1822), redactat de Ionic Tutu, Osbitul Act de
numirea suveranului romnilor (1838), redactat de Ion Cmpineanu
Evolulia constitulional a Romniei, de la Unirea Principatelor din 1859 pn la revolulia romn din
1989, a cunoscut patru etape distincte:
1. o etap de aezare a institutiilor constitutionale (24 ianuarie 1859 1 iulie 1866);
2. o etap de continuitate a institutiilor constitutionale (1 iulie 1866 20 februarie 1938);
3. o etap de instabilitate constitutional (20 februarie 1938 30 decembrie 1947);
4. etapa dictaturii comuniste (30 decembrie 1947 decembrie 1989).

Documente cu caracter constituional nainte de 1866

1. Regulamentele organice (1831-1832)

n anul 1828 Principatele Dunrene au intrat sub ocupatia militar rus pn In anul 1834. Aa cum s-a
stabilit prin Tratatul de la Adrianopol, In Principate urmau s fie introduse regulamentele privind organizarea
intern. Textul lor a fost dezbtut la Petersburg, supus aprobrii Adunrilor Obteti de la Bucureti i
Iai i ratiticat de Poart. Aceste prime acte constitulionale, puse In aplicare la 1 iulie 1831 In ara
Romaneasc i 1 ianuarie 1832 In Moldova, au pus bazele parlamentarismului In Principate i au prevzut
necesitatea unirii.
Regulamentele au fost redactate de dou comisii boiereti, sub preedintia consulului general rus
Minciaki, contorm indicatiilor Curtii imperiale de la Petersburg. Cele dou regulamente erau aproape
identice i cuprindeau unele noutli In organizarea statelor, asigurnd modernizarea, Intre anumite limite, a
Principatelor Romne. Deoarece au fost percepute ca o frn In dezvoltarea societlii romneti, prin
prevederile care menlineau privilegiile boierimii, revolulionarii paoptiti au dorit Inlocuirea lor. Acest aspect
este dovedit de conlinuturile documentelor programatice ale revoluliei de la 1848, precum Proclamaia de la
Islaz, din ara Romneasc.


2. Convenia de la Paris (1858)

Devenit chestiune european, problema romneasc a fost dezbtut de marile puteri In anul 1858 (puterile garante, care Inlocuiau protectoratul rusesc Franta, Anglia, Prusia, Sardinia, Austria, Rusia i Imperiul Otoman). Reprezentanlii acestora au redactat Convenia de la Paris, care Ins nu satisfcea
dect In parte dorinla
de unire a romnilor.
Principatele erau
organizate sub forma
unei uniuni sub numele
de Principatele Unite
ale Moldovei i
Valahiei. Singurele
puteri comune erau
Comisia Central i
nalta Curte de
Justitie i Casatie, cu
sediul la Focani. A.I.Cuza a reuit s
transforme uniunea personal Intr-o
uniune real, s formeze primul guvern
unic i primul Parlament unicameral.
3. Statutul Dezvolttor al
Conveniei de la Paris (1864)

n anul 1864, a izbucnit un conflict
Intre puterea executiv domn i
guvern, pe de o parte i puterea
legislativ pe de alt parte. Dup
lovitura de stat din 2 mai 1864, Cuza
a organizat un plebiscit In zilele de
10/22 mai i 14/26 mai 1864 prin care
este aprobat un nou act constitulional i
o nou lege electoral. Noul
act constitulional, introdus cu acordul
Porlii i Puterilor garante, a menlinut
principiul separaliei puterilor In stat, dar
a prevzut modificri esenliale In
organizarea legislativului. Cuza a
introdus al doilea Corp legislativ,
Senatul, numit i Corp Ponderator,
punnd bazele sistemului bicameral.CONSTITUIA DIN 1866

ndeprtarea lui Cuza, In tebruarie 1866, de pe tronul Principatelor Unite punea serioase probleme
succesorilor si o locotenenl domneasc In care erau reprezentate ambele Principate i armata, Guvernul
provizoriu i o Adunare proclamat imediat Constituant. Dei pulin agreat de unele Mari Puteri, prinlul strin
a fost acceptat In cele din urm drept fapt Implinit. Astfel, ziua de 10 mai 1866 a marcat instaurarea In
Romnia a dinastiei prusace de Hohenzollern-Sigmaringen.

A. Adoptarea Constituiei

Dup dezbateri aprinse Intre conservatori i liberali, noua Constitulie a fost votat In Adunarea
Legislativ la 29 iunie 1866 i promulgat de Carol I la 1 iulie 1866.
Adoptarea ei a reprezentat o necesitate istoric pentru c noua lege fundamental trebuia:
(1) s rspund noilor realitti politice de dup Inlturarea domniei autoritare a lui Cuza
(2) s reprezinte temeiul juridic al domniei i apoi al monarhiei constitutionale.

B. Trsturi generale
este prima constitulie intern romneasc elaborat de reprezentanli legitimi ai naliunii = adic de
Parlament.
a avut la baz modelul constituliei belgiene din 1831, una dintre cele mai liberale i echilibrate
constitulii europene din perioad = motivul alegerii acestui model a avut la baz sintagma Romania
Belgia Orientului, adic dorinla ca Marile Puteri s aib In privinla statutului politic al Romniei o
pozilie asemntoare cu cea fal de Belgia.
este prima lege fundamental care proclam oticial numele trii de Romania (art.1).
a reprezentat o constitulie de factur liberal In sensul c oterea cadrul tavorabil dezvoltrii i
modernizrii societtii romaneti, a unui regim democratic (In limitele epocii), aeznd Statul
romn, pe principii de organizare moderne, necesare integrrii Romniei Intre statele europene
moderne.
a fost rezultatul compromisului dintre conservatori i liberali, socotit o emanalie a ambelor forle
politice.
a pus bazele domniei constitutionale (1866-1881) i apoi a monarhiei constitutionale (1881-1938).

C. Coninutul Constituiei

n privinla teritoriului rii introducea:
caracterul unitar al statului i numele de Romnia (art.1) = Principatele Unite Romne constituie un
singur Stat indivizibil, sub numele de Romnia.
caracterul nealienabil al teritoriului (art.2) = Teritoriul Romniei este nealienabil.

n privinla puterilor n stat introducea:
a) principiul suveranittii nationale (poporului) = Inscris In art.31: Toate puterile statului eman de la naiune.
b) principiul guvernrii reprezentative i responsabile:
potrivit acestui principiu naliunea nu poate guverna dect prin reprezentanli.
Inscris In art.31 = Toate puterile Statului eman de la naiune care nu le poate exercita dect numai
prin delegaiune i dup principiile i regulile aezate n Constituiunea de fa i In art.32 = orice
lege cere Innoirea a celor 3 ramuri ale puterii legiuitoare Domn, Senat, Adunarea
Deputalilor; nicio lege nu poate fi supus sancliunii domnului dect dup ce a fost discutat
i votat liber de majoritatea ambelor Camere ale Parlamentului.
c) principiul responsabilittii ministeriale = minitrii erau rspunztori de actele domnului (regelui) pe
care le contrasemnau (art.92) i se fceau rspunztori pentru deciziile luate In fala Parlamentului.
d) principiul monarhiei ereditare Inscris In art.82, prin care puterile constitulionale ale domnului (regelui)
sunt ereditare In linie direct i legitim In familia lui Carol I Hohenzollern: din brbat In brbat prin ordinul
de primogenitur (primul fiu) i cu excluderea perpetu a femeilor i a cobortorilor ei.
e) principiul separatiei puterilor In stat, din acest punct de vedere:
puterea executiv:
este exercitat de Domn i Guvern
Domnul
> conform art.35 exercita puterea executiv In mod regulat prin constitulie
> conform art.92 = Persoana Domnului este neviolabil. (nu putea fi adus nicio atingere
persoanei sale)
> era irevocabil = puterile lui erau ereditare i pe vial
> era eful statului
> era comandantul suprem al armatei
> Incheia tratate i convenlii cu acordul Parlamentului
> acorda decoralii i distinclii
> avea drept de a numi i revoca minitri
> numea premierul
> avea dreptul de a bate moned
> avea dreptul de amnistie politic, de graliere
> numea i confirma In toate funcliile publice
> dispunea de dreptul de a dizolva Parlamentul sau de a-l convoca sau amna
> putea declara rzboi sau Incheia pace
Guvernul
> format din minitri numili I revocali de domn (rege)
> condus de premier, numit de Domn
> potrivit art.92 = minitrii erau rspunztori de actele domnului, pentru c le
contrasemnau
> era rspunztor i In fala Parlamentului
puterea legislativ:
exercitat colectiv de Domn i Parlament = Reprezentanl Nalional, conform art.32 = Puterea
legislativ se exercit colectiv de ctre Domn i reprezentaiunea naional i art.33 = inilierea legilor
este dat fiecreia dintre cele 3 ramuri ale puterii legislative
Domnul
> avea drept de a initia legi, dar cu amendamentul de la art.92 niciun act al
suveranului nu avea trie dac nu era contrasemnat de un ministru
> avea drept de veto absolut = de a se opune legilor iniliate i votate de Parlament
(Carol I nu s-a folosit de acest drept niciodat).
> sancliona i promulga legile
Parlamentul
> numit i Adunare Legislativ sau Reprezentanl Nalional
> avea componenl bicameral = Senat + Adunarea Deputalilor
> avea drept de autoconducere
> avea drept de a inilia legi (art.33)
> vota, modifica sau abroga legile
> reprezenta un for de control al executivului, pentru c avea dreptul de interpelare a
minitrilor = Intrebri prin care acetia trebuiau s justifice anumite acte ale lor
> ddea moliuni de cenzur guvernului sau de a deschide anchete
> lucra In sesiuni ce se deschideau la 15 noiembrie, cu durata de 4-5 luni

> edinlele erau publice, dar In unele situalii (la cererea preedintelui Camerei sau
Senatului sau a min. 10 senatoriIdeputali, deliberrile se puteau face In secret).
> o atribulie ce aparlinea numai Adunrii Deputalilor era aceea de a discuta i vota
bugetul lrii.
puterea judectoreasc:
exercitat de instanlele judectoreti (Curli de judecat i tribunale)
instanla suprem de judecat era Curtea de Casalie
hotrrile i sentinlele se pronunlau In virtutea legii i se executau In numele Domnului
pentru prima dat, Constitulia din 1866 introducea tribunalele cu jurali.
Concluzie:
n privina puterilor n stat, Constituia din 1866 acorda largi prerogative Domnului (din 1881 Regelui), implicnd
instituia central n toate structurile de putere ale statului = n cea executiv, cu Guvernul, n cea legislativ, cu
Parlamentul i n cea judectoreasc, pentru c hotrrile instanelor se executau n numele Domnului (Regelui).

n privinla drepturilor i libertilor ceteneti:
art.5 = libertatea contiinlei, presei, Invlmntului, Intrunirilor i asocierilor.
art.7 = condiliona acordarea cetleniei romne de apartenenla la religia cretin (articol cu tent
antisemit pentru c lovea In evrei religie mozaic; va fi abrogat In 1879).
art.10 = egalitatea romnilor In fala legilor i obligaliilor, drilor i sarcinilor publice.
art.19 = declara proprietatea de orice natur i toate creanlele asupra statului sacre i
neviolabile.
alte drepturi drept de azil politic, libertatea absolut a cuvntului i presei, libertatea individual

n privinla sistemului electoral, Constitulia includea i o nou lege electoral:
bazat pe vot censitar, vrsta minim a alegtorilor fiind de 21 ani
sistemul electoral cuprindea 6 colegii electorale 4 pentru Adunarea Deputalilor i 2 pentru
Senat
Adunarea Deputatilor
> aleas de 4 colegii electorale
> colegiul I i II > conservatorilor = marilor proprietari funciari care aveau un venit
de peste 300 galbeni (colegiul I) sau Intre 100-300 galbeni (colegiul II). Votul era
direct.
> colegiul III aparlinea burgheziei, liber-profesionitilor i ofilerilor In retragere, care
plteau un impozit de cel pulin 80 de galbeni. Votul era direct.
> colegiul IV aparlinea lrnimii care pltea un impozit ct de mic. Votul era indirect
= prin delegali = 1 delegat la 50 iar toli delegalii dintr-un judel alegeau un deputat.
> deputaii erau alei pentru un mandat de 4 ani; trebuiau s fi Implinit vrsta de 25
de ani.
Senatul
> ales de 2 colegii unul al proprietarilor tunciari, unul al proprietarilor de
imobile (burgheziei)
> senatorii se alegeau pe 8 ani, dar pentru jumtate din locurile de senatori se
efectuau prin tragere la sorli, noi alegeri la 4 ani; trebuiau s fi Implinit vrsta de 40
de ani.
Concluzii la legea electoral:
- avantaja pe marii proprietari funciari care din totalul de 6 colegii deineau 3 = tocmai de aceea, ajuni la
guvernare, liberalii au modificat n 1884 legea, reducnd de la 4 la 3 colegiile din Adunarea Deputailor
pentru a egaliza lupta pentru puterea politic;
- a stat n vigoare din 1866 pn n 1918 = cnd a fost introdus legea votului universal.

D. Semnificaia Constituiei de la 1866

Pe plan intern:

a creat cadrul necesar funclionrii instituliilor moderne ale statului
a reglementat statutul monarhiei din Romnia, punnd bazele monarhiei constitulionale
a stat la baza vielii politice din perioada 1866-1923
a suferit 3 modificri, In:
1879 = cnd a fost abrogat art.7.


1884 = cnd a fost modificat legea electoral prin reducerea de la 4 la
3 a colegiilor din Adunarea Deputalilor
1917 = ultima modificare; modificate art.57 i art.67 pentru a se putea
introduce legea votului universal i pentru a se putea Infptui
reforma agrar (art.19)

Pe plan extern: - Constitulia din 1866 a fost perceput de Marile Puteri ca o manifestare a dorinlei de
independenl a romnilor pentru c:
a fost promulgat de Carol I tr aprobarea Marilor Puteri
prevedea ereditatea domnului
depea statutul de autonomie permis prin tratatele internalionale
nu amintea nimic de regimul de suzeranitate i de garanlie colectiv
atribuia domnului prerogative de et suveran
titulatura statului i inviolabilitatea teritoriului (art.1 i art.2) aveau In vedere perspectiva
Inlturrii detinitive a suzeranittii otomane.


CONSTITUIA DIN 1923

Context

La 19 iulie 1917, In Imprejurrile exceplionale ale Primului Rzboi Mondial, s-a realizat o revizuire a
Constituliei, care era Ins incomplet. Pe de alt parte, dup unirea cu Vechiul Regat a provinciilor romneti
Basarabia, Bucovina i Transilvania, se punea problema unei noi constitulii, pentru a reflecta noile condilii
politice, economico-sociale, etnice i institulionale. Devenise mai complex i problema minoritlilor
nalionale, apruser confesiuni care anterior nu erau foarte importante din punct de vedere numeric In
Vechiul Regat (greco-catolic, protestant, catolic), iar prin tratatele de pace Romnia era obligat, ca i In
1878, s le garanteze drepturile.
Constitulia a fost votat de Camer la 26 martie 1923, iar de Senat la 27 martie 1923. Ea a fost
promulgat de suveran prin Decretul din 28 martie 1923 i publicat In Monitorul Oticial nr.282 din 29
martie 1923. Constitulia a fost contestat pn la adoptare de ctre Partidul Nalional Romn i Partidul
rnesc, dar dup adoptare a fost acceptat unanim i aplicat de toli factorii politici. Constitulia din 1923 a
reprezentat In cea mai mare parte o reproducere a textului Constituliei din 1866, o adaptare a vechiului act
constitulional la noua situalie politic, economic i social.

Nouti

innd seama de realitatea politic la care se ajunsese In urma actelor de unire cu lara a celorlalte
provincii romneti, dar i ca o msur de prevedere Indreptat Impotriva posibilelor tendinle separatiste,
noua constitulie precizeaz clar caracterul statului: Art.1. Regatul Romniei este un stat naional, unitar i
indivizibil.
ntruct prin legi organice se trecuse la exproprierea unei prli a marilor moii, In vederea realizrii
retormei agrare, In noua Constitulie dreptul la proprietate nu mai este un drept absolut, ca In 1866, ci este
nuanlat prin referire la utilitatea social. Astfel, bogtiile subsolului sunt declarate proprietate de stat
(art.19), iar cile de comunicatie, apele navigabile i tlotabile i spatiul atmosteric sunt incluse, la
randul lor, In domeniul public (art.20). Aparilia i dezvoltarea industriei, ca i exemplele tulburrilor sociale
din ultimii ani impun intervenlia statului In relaliile dintre patroni i muncitori, prin precizarea c toli factorii
producliei se bucur de o egal ocrotire i prin prevederea asigurrii sociale a muncitorilor In caz de
accidente (art.21).
Textul legifera destiintarea sistemului electoral cenzitar, la care se renunlase deja prin introducerea
votului universal pentru brbatii de peste 21 de ani. Se stabilete principiul votului universal, egal i
direct, obligatoriu i secret cu scrutin pe list.
Drepturile cetleneti In general, ca i drepturile minoritlilor erau definite In conformitate cu noile
tendinle internalionale, iar cele din urm i In funclie de tratatele de pace de la Paris. Astfel, In articolele
5,7,10(8),26(28),27(29), apare precizarea, impus de tratatele de pace: fr deosebire de origine etnic, de
limb i de religie. Se preciza egalitatea Intre sexe, fr Ins a se da drept de vot femeilor, cu precizarea c
drepturile acestora vor fi reglementate prin legi speciale. Se garanteaz libertatea presei, dar i
responsabilitatea patronilor de publicatii i a jurnalitilor.

Se precizeaz c Biserica Ortodox este biserica dominant In stat, dar se acord un statut aparte
Bisericii Greco-Catolice, privilegiat In raport cu alte culte (art.22).
n ceea ce privete raporturile dintre puterile statului i funclionarea principalelor institulii, revizuirile nu
sunt de substanl. Se menline separarea puterilor In stat, se detinete mai bine guvernul ca organism, se
precizeaz limitele legislaturilor i ale mandatelor senatorilor.
O noutate ar fi introducerea unui Consiliu Legislativ, care trebuia s avizeze legile, dar al crui
organism era consultativ, nu deliberativ. Este introdus inamovibilitatea judectorilor (art.104).
n concluzie, prin aceast revizuire, Constitulia Romniei, pstreaz intact spiritul liberal al Constituliei
din 1 iulie 1866, printr-o form superioar din punct de vedere al tehnicii legislative i, Intr-un limbaj
modernizat i specializat, adapteaz vechile texte la situalia politic, economic i social din Romnia Mare.


CONSTITUIA DIN 1938

n urma crizei aprute In urma alegerilor din 1937, In care niciun partid politic nu reuise s-i asigure
majoritatea, i In condiliile In care regele Carol II dorea s instituie un regim de guvernare personal, la 20
tebruarie 1938, o nou Constitulie
*
este Infliat poporului de ctre rege printr-o proclamalie
(naltul Decret Regal nr.900, publicat In "Monitorul Oficial", nr.42). nvoirea poporului a fost exprimat
printr-un plebiscit, In care votul s-a fcut prin declaralie verbal, consemnat pe liste separate cu cei care
votau pentru i cei care votau contra. Noua Constitulie reprezenta un abuz, nu mai emana de la
natiune, ci de la puterea executiv i nu tusese adoptat potrivit procedurilor de revizuire a
actului tundamental. Constitulia a intrat In vigoare la 27 tebruarie 1938, adic la data sanclionrii ei.
Textul constituliei este publicat In Monitorul Oficial nr.48I27.02.1938. Ea a abrogat expres, pe aceeai dat,
Constitulia din 1923.
Principiile noii Constitulii Incetaser a mai fi liberale, aa cum se observ din Titlul II, care, tratnd
drepturile omului, vorbete mai Inti Despre datoriile romnilor, i de-abia apoi Despre drepturile
romnilor.
Prin Constitulia din 1938 era destiintat separarea puterilor In stat i se producea o concentrare a
puterii In mainile regelui, care devenea capul statului (art.30). Puterea legislativ se exercita de ctre
rege prin Reprezentanta National, iar puterea executiv este Incredinlat tot regelui, care o exercit prin
guvernul su. Regele detinea initiativa legislativ, Parlamentul fiind mult limitat In domeniu. De
asemenea, putea convoca, Inchide, dizolva ambele adunri sau numai una i le putea amana lucrrile.
Parlamentul, chiar redus la un rol oarecum decorativ, era controlat i prin numirea de ctre rege a unui
mare numr de senatori. n fapt, exerciliul puterilor constitulionale trecea In minile regelui. Romnia
devenea o monarhie autoritar, In care regele nu numai c domnea, dar i guverna.
Se aduceau importante modificri legislaiei electorale. Dreptul de vot pentru Adunarea Deputatilor
era ridicat la 30 de ani i era numai pentru tiutorii de carte. Pe de alt parte, se acorda pentru prima
dat In Romnia drept de vot temeilor, netiind Ins eligibile. Prin toate aceste modificri scdea numrul
alegtorilor de la 4,6 milioane In anul 1937, la 2 milioane In anul 1939.

REGIMURILE CARLIST I ANTONESCIAN CU I FR CONSTITUIE

Constitulia carlist se Intemeia pe critica regimului de partide (dintr-o perspectiv reaclionar) i pe
doctrina corporatismului. Noul regim consfinlit de constitulia carlist se caracteriza prin pozilia fundamental diferit a efului
statului, care Ii asuma practic guvernarea, prin Intietatea atribuit puterii executive, parlamentul bicameral devenind o
simpl anex legislativ a acestei puteri, prin desfiinlarea partidelor politice (Inlocuite cu alctuiri inconsistente de tipul
Frontul Renaterii Nalionale sau Partidul Naliunii, puse sub conducerea regelui, ambele surse de inspiralie tardiv pentru
Nicolae Ceauescu In anii comunismului) i prin anularea controlului parlamentar. Asemenea Statutului dezvolttor din 1864,
i Constitulia din 1938 a fost supus plebiscitului (desfurat Ins sub stare de asediu) menit s legitimeze moartea
democraliei i inaugurarea autoritarismului, In fond rezultatul unei lovituri de forl.
Este cert astzi c In anii 1938-1940, regimul personal al regelui Carol II a modificat raportul de forle dintre
puterile statului, anulnd dreptul de control reciproc, i a eliminat garanliile care protejau libertlile individuale.
Regimul antonescian a mers mai departe. Preedintele Consiliului de Minitri concentra toate puterile, devenind
conductorul statului, In vreme ce regele, aruncat Intr-o pozilie strict ceremonial, funclioneaz In umbra sa.
Generalul Antonescu a mai delinut, In afara funcliei legiferrii i guvernrii, i dreptul de a Incheia convenlii i tratate
(preluat din precedenta constitulie de la eful statului) i acela, care se va arta foarte important In condiliile de atunci, de a
declara rzboi i Incheia pacea. O succint caracterizare a regimului antonescian trebuie s relin i discriminarea
evreilor (legislalia rasial avnd precedente Inc din anii autoritarismului carlist), suspendarea tuturor activitlilor politice
(implicit a parlamentului), guvernarea prin decrete-legi (cu recursul la plebiscit), cultul personalitlii (preluat de la Carol II). Lipsa
partidului unic i a mobilizrii politice a naliunii nu pot aeza regimul antonescian In categoria celor totalitare, ci mai degrab In
categoria celor fascist-corporatiste alctuite pe fondul autohton al antiparlamentarismului i autoritarismului.


*
elaborat de Istrate Micescu, reputat jurist al perioadei interbelice
Perioada cuprins Intre Indeprtarea printr-o lovitur de palat a regimului antonescian (23 august 1944)
i abolirea monarhiei (30 decembrie 1947) a fost marcat de evolulii care vor pregti aezarea In legalitate a
unei noi ordini constitulionale, marcate de totalitarismul comunist. Astfel, legea electoral din 1946 desfiinla
senatul i instituia votul universal feminin, iar alegerile parlamentare care au urmat ofereau PCR i alialilor lor
o larg majoritate care, un an mai trziu, la 30 decembrie 1947, a dus la abolirea definitiv a monarhiei i la
proclamarea Republicii Populare Romne.


CONSTITUIA DIN 1948

Dup cel de-al Doilea Rzboi Mondial, In condiliile ocuprii lrii de ctre sovietici, a cuceririi puterii
politice de ctre comuniti i a Inlturrii monarhiei, s-a pus problema adoptrii unei noi Constitulii. n martie
1948, dup autodizolvarea fostului parlament, au fost organizate alegeri pentru noul organ reprezentativ,
numit de acum Marea Adunare National. Noua Constitulie era adoptat In unanimitate la 13 aprilie 1948,
fiind publicat In Monitorul Oficial nr.87, la aceeai dat. Se consfinlea noua titulatur a statului, de
Republica Popular Roman i se preciza caracterul su de stat popular, unitar, independent i suveran,
care a luat fiin prin lupta dus de popor, n frunte cu clasa muncitoare, mpotriva fascismului, reaciunii i
imperialismului.
Aparent, legea fundamental consfinlea principii democratice, precum suveranitatea poporului, votul
universal: ntreaga putere de stat eman de la popor i aparine poporului, care i exercit puterea prin organe
reprezentative, alese prin vot universal, egal, direct i secret.
De asemenea, statua egalitatea In fala legii pentru toli cetlenii Republicii Populare Romne, fr
deosebire de sex, nalionalitate, ras, religie sau grad de cultur. Acetia puteau fi alei (la 23 de ani) i
puteau alege (participau la vot de la 18 ani) toate organele de stat.
Pentru drepturile cetleneti afirmate In Constitulie se aflau dreptul la munc, la odihn, la Invttur.
Se stipula c temeia avea drepturi egale cu brbatul, minorittile nationale se bucurau de toate
drepturile; sntatea public era organizat de stat, se atirma protectia de ctre stat a tamiliei.
Teoretic, prin Constitulie erau afirmate libertatea contiinlei i libertatea religioas; libertatea individual a
cetleanului; libertatea presei, a cuvntului, a Intrunirilor, mitingurilor, cortegiilor i manifestaliilor. Practic
Ins, toate afirmaliile aparent democratice nu erau acoperite de garantarea acestor drepturi, care au fost, In
majoritatea lor, Inclcate sistematic In timpul regimului comunist.
Constitulia din 1948 nu mai prevedea principiul separrii puterilor In stat, Intruct MAN devenea
organul suprem al puterii de stat al RPR, deci legislativul i executivul se confundau.
Prerogativele MAN erau:
alegerea Prezidiului MAN;
formarea guvernului RPR;
modificarea Constituliei;
stabilirea numrului, atribuliilor i denumirilor ministerelor i desfiinlarea, contopirea sau
redenumirea celor existente;
votarea bugetului, fixarea impozitelor i a modului de percepere a lor;
deciderea consultrii poporului prin referendum;
acordarea amnistiei.
Primul preedinte al Prezidiului MAN a fost protesorul Constantin I. Parhon, care oficial era eful
statului romn.
Prezidiul:
convoca MAN In sesiuni ordinare i extraordinare;
emitea decrete;
interpreta legile votate de MAN;
exercita dreptul de graliere i comuta pedepsele;
conferea decoraliile i medaliile RPR;
reprezenta RPR In relaliile internalionale;
acredita i rechema, la propunerea guvernului, pe reprezentanlii diplomatici ai RPR;
In intervalul dintre sesiunile MAN, numea i convoca minitri la propunerea preedintelui
Consiliului de Minitri;
stabilea gradele militare, rangurile diplomatice, la propunerea guvernului;
In caz de agresiune, declara stare de necesitate (In intervalul dintre sesiunile MAN);
ratifica sau denunla tratatele internalionale.
Puterea executiv (In fapt singura putere real In stat) aparlinea Consiliului de Minitri, compus din
preedintele Consiliului de Minitri, din unul sau mai mulli vicepreedinli i din minitri.
Organele locale ale puterii de stat erau consiliile populare locale.
Puterea judectoreasc era reprezentat de instantele de judecat i de Curtea Suprem, dar
independenla justiliei era practic desfiinlat prin intervenlia factorului politic.
Dei Constitulia suslinea garantarea proprietlii private agonisit prin munc i economisire, aceasta
anunla i msurile de cooperativizare, care aveau s fie puse In practic mai trziu.
Prevederile economice prevalau asupra celor politice, fiind instrumentul legal prin care se pregtea
trecerea Intregii economii sub controlul statului. Astfel, la art.11 prevedea c mijloacele de productie,
bncile i societtile de asigurare pot deveni proprietatea statului cnd interesul general o cere, iar
articolul 14 prevedea c atat comertul intern cat i cel extern trec sub controlul statului, iar art.15
prevedea planiticarea economiei nationale.
Legea fundamental din 1948 nu prevedea In mod expres c rolul conductor revenea PMR, dar
organele de stat erau subordonate acestuia. n 1952, In condiliile unor epurri In rndurile partidului, a fost
promulgat i o nou constitulie, care nu aducea Ins modificri esenliale celei din 1948.


CONSTITUIA DIN 1952

Constitulia Republicii Populare Romne din 24 septembrie 1952 [Buletinul Oficial al Marii Adunri
Nalionale a Republicii Populare Romne nr.1 din 27.09.1952] este constitulia prin care se consfinlete
aservirea total a Romniei fal de URSS. n aceasta se vorbete pentru prima dat despre proprietatea
socialist (art.6), care a constituit mijlocul economic de aservire a cetleanului, precum i de rolul
conductor al partidului (art.86), mijlocul politic de aservire a lui.
Constitulia din 1952 definea baza politic a statului democrat-popular, fundamentat pe dictatura
proletariatului, stipulnd expres cror clase sociale le aparlinea puterea de stat i indicnd modalitatea de
exercitare a acestei puteri prin realizarea alianlei dintre clasa muncitoare i lrnimea muncitoare, In care
rolul conductor Il deline clasa muncitoare.
Principiile fundamentale ale acestei Constitulii sunt suveranitatea poporului, unitatea puterii de stat i
exercitarea acesteia prin organe reprezentative, centralismul democratic, planificarea nalional, legalitatea
popular, activismul social i politic al cetlenilor. Statul romn este definit ca un stat democrat-popular,
unitar, suveran i independent, dar nefcndu-se nicio referire la caracterul su indivizibil sau inalienabil.
n Capitolul I Ornduirea social, sunt cuprinse urmtoarele reglementri: Republica Popular Romn
este stat al oamenilor muncii de la orae i de la sate (art.1); Baza puterii n Republica Popular Romn este
aliana clasei muncitoare cu rnimea muncitoare, n care rolul conductor aparine clasei muncitoare (art.2);
Republica Popular Romn s-a nscut i s-a ntrit ca rezultat al eliberrii rii de ctre forele armate ale Uniunii
Sovietice, de sub jugul fascismului i de sub dominaia imperialismului, ca rezultat al doborrii puterii moierilor i
capitalitilor de ctre masele populare de la orae i de la sate n frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea Partidului
Comunist Romn (art.3).
Forma politic prin care se exercita puterea era reprezentat de organele statului, sistem ce avea o
construclie piramidal, ierarhizat i centralizat, In fruntea acesteia situndu-se MAN, ca organ suprem al
puterii In stat. Articolul 6 exprima esenla ornduirii social-economice astfel: Fundamentul formaliunii social-
economice socialiste este proprietatea socialist asupra mijloacelor de produclie, care are fie forma
proprietlii de stat (bun comun al poporului), fie forma proprietlii cooperatist-colectiviste (proprietatea
gospodriilor colective sau a organizaliilor colectiviste).


CONSTITUIA DIN 1965

n condiliile In care Incepuse procesul de destalinizare i venise la conducerea partidului unic Nicolae
Ceauescu, odat cu schimbarea denumirii lrii In Republica Socialist Romnia, la 21 august 1965, a fost
adoptat o nou constitulie, publicat In Buletinul Oficial al R.S.R nr.1I21.08.1965. Aceasta prevedea In
mod explicit c forla conductoare a Intregii societli este Partidul Comunist Romn i c scopul tuturor
oamenilor muncii (nu se vorbea prea mult de naliune) este construirea societlii socialiste i asigurarea
condiliilor pentru trecerea la comunism.
Constitulia din 1965 nu aducea modificri importante In ceea ce privete atribuliile MAN, care reprezenta
In continuare organul suprem al puterii de stat, unicul organ legiuitor al Republicii Socialiste Romnia (art.42).
Guvernul Ii pstra denumirea de Consiliul de Minitri i era definit ca organul suprem al administraliei de
stat. Tribunalele i procuratura rmneau subordonate factorului politic reprezentat de PCR.
Constitulia consfinlea caracterul socialist (i cooperatist) al proprietlii i al economiei. Statul era
proprietarul bogliilor de orice natur ale subsolului, minele, terenurile din fondul funciar de stat, pdurile,
apele, izvoarele de energie natural, fabricile i uzinele, Intreprinderile agricole de stat, staliunile pentru
mecanizarea agriculturii, cile de comunicalie, mijloacele de transport, telecomunicaliile de stat, fondul de
cldiri i locuinle, baza material a instituliilor social-culturale de stat.
Prima modificare important adus Constituliei din 1965 dateaz din februarie 1968, cnd a avut loc
reorganizarea administrativ a teritoriului. Se revenea la judele ca forme de administrare local, In locul
regiunilor i raioanelor de inspiralie sovietic, se introducea calitatea de municipii pentru oraele mari.
Pe msur ce puterea personal a lui Ceauescu cretea, a devenit necesar i consfinlirea acestui
proces prin modificri constitulionale. Dup ce a devenit secretar general al PCR, ales de Congresul
partidului, fr a mai depinde de Comitetul Central, urmtorul pas pe calea consolidrii sale a fost Infiinlarea
funcliei de preedinte, la 28 martie 1974, prin modificarea Constituliei din 1965.
Prerogativele preedintelui, ales de MAN, erau foarte largi:
prezida Consiliul de Stat;
reprezenta puterea de stat In relaliile interne i internalionale;
era comandantul suprem al forlelor armate i preedintele Consiliului Aprrii RSR;
prezida edinlele Consiliului de Minitri, atunci cnd era necesar;
stabilea msurile de importanl deosebit ce priveau interesele supreme ale lrii, care urmau s
fie supuse de ctre MAN spre consultarea poporului, prin referendum;
numea i revoca, la propunerea primului-ministru, viceprim-minitrii, minitrii i preedinlii altor
organe centrale ale administraliei de stat;
numea i revoca preedintele i membrii Tribunalului Suprem;
conferea decoralii;
Incheia tratate internalionale In numele RSR;
stabilea rangurile misiunilor diplomatice;
proclama starea de necesitate In caz de urgenl;
acorda gralierea;
acorda dreptul de azil;
emitea decrete prezidenliale i decizii.


CONSTITUIA DIN 1991

Adoptat de Parlament la 21 noiembrie 1991 i aprobat apoi de ctre popor prin referendum la 8
decembrie 1991 (73% pentru), Constitulia cuprinde principiile de organizare ale statului i asigur buna
funclionare a instituliilor acestuia.
Potrivit Constituliei, autoritlile publice ale statului romn sunt: parlamentul, preedintele Romniei,
guvernul, administraia public i autoritatea judectoreasc. Sunt garantate separalia puterilor In stat,
proprietatea privat, respectarea drepturilor omului (libertatea de gndire, de contiinl, de expresie).
Parlamentul Romaniei este organul reprezentativ al poporului romn i unica autoritate legiuitoare a
lrii (art.58). El adopt legi constitulionale, legi organice i legi ordinare (art.72). Parlamentul este alctuit
din Camera Deputalilor i Senat, ai cror membri sunt alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber
exprimat, pentru un mandat de 4 ani. Exercit control asupra guvernului, are drept de interpelare i de
anchet.
Preedintele Romaniei reprezint statul romn i este garantul independenlei nalionale, al unitlii i
integritlii teritoriale a lrii. El vegheaz la respectarea constituliei i la buna funclionare a instituliilor
statului. n acest scop, preedintele exercit funclia de mediere Intre puterile statului, precum i Intre stat i
societate. Mandatul preedintelui este de 4 ani, iar Incepnd cu alegerile prezidenliale din 2004, de 5 ani.
Are dreptul la maxim dou mandate. El numete pe primul-ministru, poate s dizolve Parlamentul (In condilii
precise), este comandantul forlelor armate, promulg legile etc.
Guvernul duce la realizarea politicii interne i externe a statului romn. Este alctuit din primul-ministru,
minitri i alli membri stabilili prin lege organic. Guvernul este responsabil In fala Parlamentului.
Curtea Constitutional este unica autoritate de jurisdiclie fal de orice alt autoritate public, se
pronunl asupra constitulionalitlii legilor, deciziile sale fiind obligatorii.
Administratia public cuprinde autoritlile publice centrale aflate In subordinea guvernului, precum i
autoritlile publice locale la nivelul judelelor, oraelor i comunelor. Guvernul numete cte un prefect In
fiecare judel i In municipiul Bucureti care vegheaz asupra respectrii legalitlii hotrrilor adoptate.
Autorittile judectoreti. Justilia se realizeaz prin Curtea Suprem de Justilie i prin
celelalte instanle judectoreti. Judectorii sunt independenli i se supun numai legii.
Avocatul poporului este numit de Senat, pe o durat de 4 ani, i vegheaz asupra
respectrii
drepturilor i a libertlilor cetlenilor.
Aceast constitulie a fost revizuit In 2003 pentru a pune legea fundamental In concordanl cu
noile realitli impuse de viitoarea aderare a Romniei la NATO i Uniunea European. Articolele
revizuite ale Constituliei din 1991 au fost supuse aprobrii naliunii prin referendum(18-19 octombrie
2003).