Sunteți pe pagina 1din 1

RECOMANDARE

Scriu aceasta recomandare in calitate de profesor diriginte si profesor de


limba engleza al elevei Andreea Popa-angau! in curand absolventa a Colegiului
Na"ional !!#$eorg$e %r&nceanu''! un colegiu de elita din (udetul ac&u! pe care o
cunosc din anul )*+*,
-n to"i cei patru ani am avut o rela"ie foarte buna atat cu Andreea cat si cu
familia ei! cu totii .ind interesati de obtinerea unor rezultate scolare
remarcabile,Eleva are un regim de via"a normal /i nu au e0istat evenimente care
s&-i in1uen"eze dezvoltarea .zica si psi$ica, Andreea a adoptat intotdeauna un
comportament responsabil! av2nd o atitudine serioas& at2t fa"& de profesori! c2t
/i fa"& de ceilalti colegi de clasa, Sociabil&! cu desc$idere fa"& de problemele
altora! impun2ndu-/i punctele de vedere prin argumente solide si corecte! /i-a
c2/tigat un loc binemeritat 3n ierar$ia clasei! dar mai ales respectul celor din (ur,
De aceea! 3n to"i cei patru ani a avut +* 4zece5 la purtare! un numar mic de
absente motivate pe motive obiective! media ei anual& .ind 3ntotdeauna peste
6,7* , 8n rela"ia cu prietenii /i 3n activit&"ile e0tra/colare a manifestat sinceritate!
spirit de ini"iativ&! imaginatie si originalitate! .ind intotdeauna desc$isa la tot ce
este nou,Avand un temperament sangvinic ritmicitatea /i ec$ilibrul sunt
trasaturile sale dominante,Este o persoana inteligenta! cu un comportament
moral ireprosabil,
9uand toate aceste aspecte in consideratie recomand cu mare caldur&
3nscrierea elevei la concursul de admitere al :colii de Agen"i de Poli"ie !!%asile
9asc&r;! C2mpina,
Data! Semn&tura!
Date de contact<
Prof, Anca-Silvia
Martinescu

anca=silvia>6?@a$oo,com
Ael, <*>B*7CB6+7
C,N, D#$eorg$e
%ranceanu;
acau
Ael,<EEEEEEEE,