Sunteți pe pagina 1din 1

Headquarters Bucharest

Corp SME Division


chestionar client Volksbank Romania
Chestionar client
Locatii ale firmei
Suprafata, m2
Explicatie: inserati toate locatiile de birou, alte facilitati de productie, etc. utilizate de companie. Includeti toate obiectele aflate in proprietate sau inchiriate.
Mijloace Fixe
An de
achizitie
Inregistrate de
companie (Da /
Nu)
Furnizori Principali Valuta: Mii RON Data:
<30 zile 30-60 zile 60-90 zile > 90 zile
100% 0 0 0 0
Clienti Principali Valuta: Mii RON Data:
<30 zile 30-60 zile 60-90 zile > 90 zile
100% 0 0 0 0
0
Credite / Leasing / Garantii
Valuta
(RON/EUR/
USD/alta
valuta)
Suma initiala
(Mii
RON/EUR/
USD)
Soldul
Creditului
(Mii
RON/EUR/
USD)
Data
acordare
Data
Maturitatii
Perioada de gratie
pana la
Dobanda
(%)
0
Data:
Nume / Semnatura Reprezentant Banca:
Nume / Semnatura Management Companie:
Suma lunara dobanda
(Mii EUR/ Mii RON)
Rate lunare de
principal (Mii EUR/Mii
RON)
Cooperare din (anul) Baze ale cooperarii Termeni de plata
Valoare
restanta
Vechime
creanta
Provizion
constituit
Comentarii
se vor completa eventuale litigii cu
furnizorii sau motive de intarziere plati
Datorii catre furnizor
Explicatie: inserati individual toti furnizorii cu peste 10% din total vanzari si la "Altele" pe cei sub 10%. "Baze ale cooperarii": exista un contract scris de furnizare / acord oral etc. "Comentarii": de ex. extindere planificata a cooperarii etc.
Baza de date: sfarsitul ultimei luni pentru care exista o balanta disponibila.
Nume
Total
Stadiu/Litigii / Masuri
recuperare
Altele
% din total
vanzari
Explicatie: a se include si creditele de la actionari sau terti.
TOTAL
Creante client
Nume client incert
% din total
vanzari
Plati restante (Da, Nu).
Daca Da: detalii
Total
Explicatie: inserati clientii principali, ca si la punctul de mai sus, referitor la "Furnizori Principali".
Comentarii
Total
Tipul vanzarilor
% din total
livrari /
Tipul serviciului
Tipul locatiei Adresa
Utilaje, echipamente, vehicule Scop
punct de lucru inchiriat: chirie lunara in
EUR
puncte de lucru inchiriate: data incheierii / expirarii
contractului de inchiriere
Proprietar
puncte de lucru in
proprietatea companiei,
inregistrate la Registrul
Comertului (da / nu)
Valoare inregistrata
daca este proprietate
privata: valoare estimata
Creditor / Lessor /
Garant
Colateral
Explicatie: inserati toate utilajele importante, echipamente si vehicule utilizate de companie (inclusiv obiecte achizitionate in leasing). Valoare inregistrata: sfarsitul anului financiar anterior
Cooperare din (anul) Baze ale cooperarii Termeni de plata
Comentarii
Nume
247690313.xls.ms_office