Sunteți pe pagina 1din 9

Cuprins

Sinteza planului.pag. 2
1.Consilul de administraie (al asociailor)
2.Date generale ale afacerii
3.Modul de comercializare i desfacere a produselor
.!nformaii financiare
Capitolul ! " #facereapag.
1.$roducie
2.Comer
3.!mport%e&port
.$rest'ri ser(icii
).*+iecti(ele
Capitolul !! " $iaa.pag.)
1.Clienii
2.$rodusul
3.Segmentul de pia'
.Concurena

Capitolul !!! " *rganizare i conducerepag.,
1.$rocesul de producie
2.Conducerea
3.$ersonalul
Capitolul !- " !nformaii financiare.pag..
1.!n(estiia iniial' minim' /n ustensile
2.C0eltuieli1pung'
3.-enituri
.Dotarea atelierului(optimal)
).$ro+a+ili factori de risc
,.2actori de succes

Bilan contabil..pag.3

Sinteza planului de afaceri
S.C. SoftwareBugs S.R.L 4m.%-alcea cu sediul /n -alcea5 str. Calea lui 6raian nr.17.5 8udeul
-alcea5 reprezentat' prin Dragan 9enia si :gripcea ;eorgiana /n calitate de administratori.
Societatea a fost /nregistrat' /n registrul comerului la 43.13..12713
<um'r de asociai % 2
*+iectul de acti(itate potri(it pre(ederilor din statut = % producie
% comer
% import%e&port
%prest'ri ser(icii
Capital social % su+scris 12.777.777 lei
% ('rsat 12.777.7777 lei
2ora de munc'= num'r total 17 din care % anga8ai permanent .
% cola+oratori >
1.Consiliul de administraie (al asociailor)
l. Dragan 9enia =
% /n calitate de administrator5 de profesie operator calculatoare?
% capital social su+scris %3.777.777 lei?
% capital social ('rsat %3.777.777 lei?
2. :gripcea ;eorgiana =
% /n calitate de administrator5 de profesie conta+il?
% capital social su+scris "3.777.777 lei?
% capital social ('rsat "3.777.777 lei?
!."ate generale ale afacerii
"escrierea generala a afacerii
#cti(itatea principala desf'urat' de c'tre societatea noastr' o constituie prestarea de ser(icii
su+ forma de comercializare de soft@ere si confecionarea de pungue pentru cadouri

#rodusul oferit
a)"escrierea produsului
$rodusul principal al firmei= pungi de 0Artie pentru /nc'l'minte5 confecii5 produse
cosmetice5 +i8uterii5 porelanuri5 cristaluri5 cadouri sau o+iecte promoionale.
b)#iaa de desface
$rincipalul segment de piaa (izat /l reprezint' magazinele de lu&5 magazinele mici de
parfumuri i cosmetice5 magazinele de +i8uterii5 magazinele de cristaluri si porelanuri.
c)Cantitate
Cantitatea medie de pungue pentru cadouri confecionate este de 1,77 % )777 de +uc'i lunar5 i /n
funcie de num'rul comenzilor primite5 aceasta cantitate poate (aria .
d)#reul estimati$
$reul estimati( se sta+ilete /n funcie de= dimensiunile pungii 5calitatea 0Artiei folosite si
cantitatea solicitat'5 acest pre situAndu%se /ntre urm'toarele (alori minime si ma&ime =
%)77 lei5 plicuri pentru +i8uterii5 f'r' nur i /nt'rituri?
%7.777 lei5 cu un grad mare de finisare i rezistent'.
e)%olumul $&nz'rilor
-olumul (Anz'rilor este de apro&imati( 37.777.777 lei5 cu precizarea ca aceasta (aloare suporta
modific'ri /n funcie de num'rul de comenzi primite.
(.)odul de comercializare si desfacere a produselor
)odul de comercializare al produselor
Comercializarea acestor produse se face prin magazine specializate.
#sigurarea necesarului de materii prime i materiale consuma+ile=
B <r.
crt.
2urnizori Materii prime 1
Materiale
u1m Cantitate $re unitar -aloare %lei%
1
S.C. $*C!;4#2 S.#.
-#CCD#
0Artie >7&177 +uc. 2..77 1.777 2..77.777
2
S.C. $#<#!6 *C6 S.#.
-#CCD#
0Artie )&,) +uc. 3.777 )77 1.)77.777
3
S.C. C#46**2!< S.4.C.
E4#!C#
0Artie )7&>7 +uc. ).777 .77 .777.777

2#E4!C# M!D4CF4D#
C!FC
nur gros m ,.777 ,77 3.,77.777
)
S.C. C*<2D9!M S.4.C.
EFCF4DS6!
nur su+ire m 1.777 .77 .77.777
,
S.C. DCC64*%S#<!6#S
S.4.C. -#CCD#
prenadez
diluant
pensule
perforator
cutere
clete preducea
Gg.
C
+uc.
+uc.
+uc.
set
+uc.
17
)
)
)
)
3
2
..777
32.777
2.777
>.777
27.777
2).777
3).777
.7.777
1,7.777
17.777
3).777
177.777
>).777
>7.777
>
S.C. DCDC64!C# S.#.
-#CCD#
curent electric G@0. 1)77 2.733 3.133.)77
6*6#C 1,.>>7.777


)odul de desfacere al produselor
Desfacerea acestor produse se realizeaz' prin toate unit'ile mici si mi8locii interesate de aceste
produse /n special unit'ilor cu caracter specializat pe comercializarea de confecii5 /nc'l'minte5
+i8uterii5 produse cosmetice5 porelanuri5 cristaluri sau o+iecte promoionale.

*.+nformatii financiare

C0eltuieli materiale (materii prime)= 17.37.777 lei
C0eltuieli salarii = 3.3),.777 lei
#lte c0eltuieli e&ploatare= 2.>37.777 lei
6otal c0eltuieli e&ploatare = 1>.1>,.777 lei
C,#+-.L/L + 0 ,1,C2R2,
2irma % SC Soft@ereEugs S4C -alcea
2irma a fost constituit' prin asocierea li+er consimita /ntre Dragan 9enia si :gripcea ;eorgiana5
la data de 73.12.2713 . *+iectul de acti(itate al societ'ii const' /n urm'toarele=
1.#roductie
Confecionarea de pungue de 0Artie pentru /mpac0etare i transport diferite o+iecte artizanale5
porelanuri5 +i8uterii5 /nc'l'minte i alte o+iecte de uz atAt casnic cAt i profesional.
!.Comer
Comercializarea tuturor +unurilor i produselor pro(enite din producia proprie sau de la teri se
face en gros i1sau en detail5 prin magazine proprii sau /nc0iriate5 /n tArguri5 piee5 locuri pu+lice5
e&poziii5 /n zone de agrement5 prin tonete5 rulote5 c0iocuri5 /n -alcea i alte localit'i din ar'.
(.1mport0e3port
!mport%e&port en gros si en detail al tuturor +unurilor menionate /n alineatul precedent5 cu
respectarea condiiilor pre('zute de legea romana.
*.#restari ser$icii
#cti(itatea principal' desf'urat' de societate o constituie prestarea de ser(icii su+ form' de
soft@are i acti(it'i cone&e /n domeniul comercializ'rii de produse soft@are i confecionarea de
pungue pentru diferite o+iecti(e. Cadourile au de(enit i la noi o ade('rat' industrie. Cum orice cadou
tre+uie am+alat cAt mai atr'g'tor5 am g'sit o modalitate simpl'5 ieftina de a rezol(a pro+lema % pungile
de 0Artie. #adar5 am considerat ca e&ista o real' oportunitate pentru demararea unei afaceri cu un profit
rezona+il. $iaa pentru asemenea o+iecte este /n continua cretere .
<r.
crt.
Eeneficiar $rodus
(diametru pung')
u1m Cantitate $re unitar cu
6.-.#. %lei%
-aloare
1. SC HinmarIt S4C 6ulcea 3&,1 ,1&., +uc. .77 ))7 ).777 12.777 .777.777
,.,77.777
2. SC !talia *ro S4C 6ulcea 17&12 1)&27 +uc. 137 >)7 1.377 1.)77 1,3.777
1.12).777
3. SC Caesar S4C 6ulcea >7&177 +uc. )7 17.777 .)77.777
. SC !talian Jouse S4C
6ulcea
>7&177 +uc. ),7 17.777 ).,77.777
). SC Cristal S4C 6ulcea ,1&., +uc. 3>) 1..777 ,.>)7.777
6*6#C = 2..>.777
4..biecti$ele
$rincipalul o+iecti( /l reprezint' m'rirea produciei (de la )777 +uc.1lun' la 17.777%1).777
+uc.1lun') cAt i di(ersificarea ei. Dste necesar' confecionarea pe mai multe dimensiuni5 fiindc' una este
o pung' pentru un parfum5 de pilda5 i alta este o pung' pentru un articol de /m+r'c'minte . Strategia
firmei are /n (edere cola+orarea cu tipografia5 deoarece (in destul de muli clieni cu astfel de comenzi.
<ici o tipografie nu%si poate permite sa imo+ilizeze oamenii doar pentru e&ecutarea de pungue. Ca
urmare tipografiile pot /ndruma clienii c'tre firma noastr'5 astfel aceasta cola+orare fiind +enefic'. Kn
plus5 tipografia ne poate a8uta cu o serie de manopere (t'iatul 0Artiei5 al cartonului5 etc.) uurAndu%se
astfel munca. Ca un moment dat am o+ser(at c' nu se produc suporturi pentru pa0are5 ceea ce este
oarecum o lacun' /n ceea ce pri(ete cartona8ele scumpe5 deose+ite5 cu un grad mare de finisa8. Ca
urmare5 descoperind aceste +ree e&istente pe piaa5 (om /ncerca s' e&ecut'm i suporturi pentru pa0are5
cutii pentru +i8uterii5 pentru pizza5 pentru am+alat pr'8ituri la Iilogram5 pentru torturi5 pentru c'ri de
(izit'5 pentru pantofi5 parasolare5 stand%ere de prezentare din carton. Fn alt o+iecti( important /l
constituie dotarea firmei cu utila8e noi5 performante.
C,#+-.L/L ++ 5 #+,-,
Clienii
$rincipalul segment de piaa (izat /l reprezint' magazinele de lu&5 magazinele mici de
parfumuri i cosmetice5 magazinele de +i8uterii. De regul'5 acestea doresc pungi personalizate cu sigla i
numele magazinului. Kn cazul /n care clientul dorete personalizare5 aceasta tre+uie f'cut' /nainte de a
trece la realizarea pungilor. $ersonalizarea /nseamn' inscripionarea pe pung' a /nsemnelor distincti(e
ale firmei respecti(e5 adic' sigla i numele. Fnele firme5 mai ales cele foarte cunoscute5 prefer' s'
inscripioneze numai sigla. #lte firme accept' i un te&t cu (ala+ilitate general'5 de e&emplu=
L Mulumim c' ai cump'rat de la noiMN5 sau un te&t asem'n'tor. $entru a e(ita risipirea inutil' a
resurselor am constatat ca cel mai +ine este s' lucr'm numai pe comand' . *dat' ce un client a lansat o
comand' se respect' /ntocmai i la timp cerinele acestuia. Clientul specific' dimensiunile i num'rul de
pungi dorite5 cAte culori (or fi utilizate i timpul de e&ecuie (/n cazul unor comenzi mai mari li(rarea se
poate ealona /n mai multe zile cu acordul clientului). #stfel /ncAt a doua comand' s' (in' cAt mai
repede . Dste foarte important s' cAtigi /ncrederea clientului . D&ist' +ine/neles i riscuri5 mai ales cAnd
este (or+a de un client nou cu care nu am mai cola+orat. Kntotdeauna /n aceste cazuri solicitam un a(ans
din partea clientului. Kn afar' de seriozitatea de care am dat do(ad' prin e&ecutarea prompt' a
comenzilor5 am reuit s' ne atragem clienii i prin preurile mici pe care le practicam. #stfel5 pungile
mici costa apro&imati( 1..77 lei5 pe cAnd cele mari pana la 1).777 lei +ucata. $reul este foarte mic5 dac'
facem comparaie cu unele pungi nepersonalizate care costa pe piaa 27.777 % 37.777 lei.
#rodusul
$rodusul principal al firmei % pungi de 0Artie.
Kn general5 pungile sunt folosite pentru confecii5 /nc'l'minte5 produse cosmetice5 dar i
pentru cadouri sau o+iecte promoionale. De e&emplu5 firme care produc profile din aluminiu5
importatori de utila8e pentru industria lemnului solicit' pungi personalizate. #(em i o gam' de pungi
mai ieftine ()77 lei plicul pentru +i8uterii f'r' nur5 f'r' /nt'rituri5 dar5 /n general5 realiz'm am+ala8e mai
deose+ite cu un grad mare de finisare. Cea mai scumpa pung' costa apro&imati( ,7.777 lei5 iar preul
scade daca se solicita o cantitate mai mare. Ca produsele de serie5 nu se pl'tete /n a(ans. Dac' clientul
se r'zgAndete5 putem (inde pungile nepersonalizate altuia. Kn cazul celor inscripionate cu numele unei
firmei5 o comand' anulat' /nseamn' timp i +ani pierdui. Din acest moti(5 /n contract se specific' un
a(ans de 37%3)O pentru acest gen de comenzi. $entru reclam' am realizat un material de prezentare su+
forma unor fluturai. $entru a sc'dea costurile am comandat5 la /nceput5 aceste pliante al+%negru. $e
m'sura e&tinderii firmei5 (om /ncerca sa realizam pliante color5 mult mai atr'g'toare pentru clieni. *
alt' metoda de a ne face cunoscut' firma este mica pu+licitate atAt /n ziarele locale cAt i pe posturile
locale de radio i tele(iziune. #adar consideram c' e&ist' o real' oportunitate pentru demararea unei
afaceri cu un profit rezona+il5 anume un mic atelier pentru confecionat asemenea pungi. Manopera
necesar' este simpl'5 uor de e&ecutat de c'tre oricine. Dar se impune mult' atenie i5 din acest moti(5 o
persoana cu e&periena nu poate confeciona mai mult de 177 de pungi pe zi. -Andute cu doar 1).777 lei
+ucata 5 aceasta /nseamn' un (enit de 1.)77.777 lei pe zi.
Segmentul de pia'
$iaa pentru asemenea o+iecte este /n cretere. Cum am menionat de8a5 un de+ueu sigur /l
constituie magazinele de lu&5 magazinele mici de parfumuri si cosmetice5 magazinele de +i8uterii. Fn alt
de+ueu /l constituie firmele mici si mi8locii5 /n sezonul cadourilor si a s'r+'torilor mari.

Concurena
Domeniul de concuren' /l reprezint' firmele care confecioneaz' pungi de plastic. #cestea
sunt mult mai uor de realizat i5 e(ident5 mult mai ieftine5 c0iar i /n cazul celor personalizate. $ungi de
plastic ofer' orice +'c'nie de cartier. * pung' de 0Artie este de zece ori scump'5 /nsa este mult mai
elegant' i delicat'. Cu o 0Artie de calitate5 rezistena ei se apropie de cea a unei pungi de plastic. Dste
e&act diferena /ntre artizanat i industrie (i nu este o+ligatoriu ca industria s' cAtige /ntotdeauna). Fn
parfum de renume nu poate fi /mpac0etat /ntr%o punga de plastic. Spre deose+ire de ceilali produc'tori
de pungue pentru cadouri (din 0Artie )5 noi du+l'm cu 0Artie al+a pungile mi8locii si mari pentru a le
mari rezistena. 6otodat'5 com+inaia 0Artie al+' % 0Artie de fata5 este mai renta+il' decAt utilizarea unei
singure 0Artii mai groase5 deci mai rezistente.
C,#+-.L/L +++ 5.R6,7+8,R2 9+ C.7"/C2R2
#rocesul de producie
M'rimea pungilor depinde de preferin' clientului5 nu de dimensiunile colii de 0Artie (care pot fi
3&,1.,1&., sau >7&177 ). Clientul specifica dimensiunile i num'rul de pungi dorite5 cAte culori (or fi
utilizate i timpul de e&ecuie al comenzii (li(rarea se poate ealona /n mai multe zile ). Coala de 0Artie
care poate fi tip'rit' la tipografie are ma&im >7cm&l77cm5 dar este foarte greu de mane(rat. De
e&emplu5 pentru a confeciona o pung' de )&32&125 folosim doua coli de )7&>7 sau de 3&,1. $entru
ca pierderile sa fie cAt mai mici5 dimensiunile optime ale 0Artiei sunt de )7&>7. 2oarte important' /n
calculul necesarului de materie prima este ad'ugarea rezer(elor pentru fiecare /ndoitur'. $entru
realizarea punguelor5 folosim trei tipuri de 0Artie5 diferite din punct de (edere calitati( si ca pre. Cea
mai ieftin' este 0Artia tip tai@an5 care nu are culori prea (ii5 dar /nc' se mai prefera preul mic /n
defa(oarea calit'ii. !ntenionam s' lucr'm i cu 0Artie laminat'5 mai rezistent5 dar aici /ndoiturile tre+uie
f'cute la stana5 pentru ca nu se pot realiza manual. $referam s' lucr'm cu mai muli furnizori pentru
(ariaia imprimeurilor. 2iecare produce 17%27 modele i aa reuim s' acoperim mai multe gusturi.
Pnurul folosit este de dou' tipuri =
% mai gros de la fa+rica din Miercurea%Ciuc?
% mai su+ire din import.
$entru lipire nu folosim aracet. #cesta face ca 0Artia s' se /ncreeasc'. Cel mai recomandat
pentru aceasta operaiune este prenadezul. $entru folosire5 acesta se dilueaz'. * cutie de prenadez a8unge
pentru cAte(a sute de pungi i costa /ntre 37.777 si )7.777 lei. <u tre+uie folosit /nsa prea mult adezi(5
deoarece acesta face ca punga s' arate inestetic. $entru tira8e mari5 nu este +ine s' lucr'm pung' cu
pung'. $ungile tre+uie aran8ate astfel /ncAt sa dam cu adezi( cAte 17%1) pungi o dat' (nu este ne(oie
astfel s' repet'm operaiunea pentru fiecare pung' /n parte ). *ferta noastr' cuprinde mai multe tipuri de
sacoe din 0Artie i este foarte fle&i+il'5 /n funcie de cererea e&istent'. Cucr'm /n cantit'i mici5 )7%177
+uc'i5 astfel /ncAt clientul s'%i dea seama dac' ideea lui se poate sau nu aplica. De e&emplu5 la /nceput5
oamenii erau reticeni faa de pungile de format mare5 le era team' c' nu o s' in'5 dar cAnd le%am
e&plicat ca pot transporta linitii doua sticle de coca%cola5 adic' /n8ur de Ig.5 au /nregistrat o cretere
/nsemnat' la (Anzarea acestor produse. 2oarte important' este (erificarea greut'ii pe care o poate
suporta fiecare model /n parte. $unem sticle /n ele5 le +alans'm5 le ag'am5 testam rezistena cartonului
de la mAnere i a+ia dup' aceea le distri+uim clienilor.
Conducerea
#facerea este condus' de cei patru asociai5 a(And i calitatea de administratori ai firmei.
4esponsa+ilitatea conducerii firmei este /mp'rit' /n mod egal /ntre cei patru administratori5 astfel=
%contactarea furnizorilor /n scopul apro(izion'rii cu materiile prime necesare desf'ur'rii acti(it'ii?
%c'utarea unor noi clieni /n (ederea asigur'rii continuit'ii o+iectului de acti(itate5 precum i
asigurarea num'rului de comenzi necesar?
%(erificarea calit'ii produselor?
%preocuparea pentru respectarea termenelor de li(rare ?
%anga8area personalului societ'ii pe +az' de contract de munc' indi(idual5 cu respectarea legislaiei
/n (igoare ?
%semnarea documentelor pentru operaiuni +ancare ?
%semnarea tuturor actelor care anga8eaz' patrimoniul societ'ii.
#ersonalul
#legerea personalului este foarte dificila5 ca de altfel /n ma8oritatea afacerilor. $ersoana care
confecioneaz' pungile tre+uie s' dea do(ad' de multa seriozitate5 fle&i+ilitate i s' reziste la stres. <e
ferim s' anga8'm oameni care au familie sau care au di(erse alte o+ligaii. Di nu%i permit s' lucreze mai
mult de . ore5 iar /n cazul unei comenzi mai mari5 noi tocmai de acest lucru a(em ne(oie. #nga8aii au
carte de munc'5 iar perioada de pro+' este de 3 luni5 timp /n care ne d'm seama i noi5 i ei5 dac' au
aptitudini pentru aceast' munc'. Muli renun' imediat5 alii pe parcurs5 astfel c' din 17%1) persoane care
se prezint' /n urma unui anun5 r'mAn 2 sau 3. Dar foarte con(ena+il pentru ei este faptul c' pot opta s'
lucreze i acas' i astfel /i programeaz' singuri timpul. <ecesarul de personal 5 anga8at pe +az' de
contract de munc' sau contract de cola+orare 5 /n condiiile codului muncii i al legii nr..31133)5 este
sta+ilit de c'tre conducerea firmei. #cest personal nu este necesar sa ai+' o anumit' calificare. #nga8aii
sunt pl'tii pe +az' de norm' indi(idual'.
"epartamentul software al firmei
Dup' cum am menionat /n primele pagini ale planului5 planul secundar al afacerii /l constituie
departamentul de soft@are al firmei.

1.Comer
#cesta se ocup' de comercializarea de produse soft@ere su+ licena Microsoft5 Sun SQstem5 <o(el5
Eorland i alte firme cu renume /n acest renume. Comercializarea se realizeaz' la sediul firmei5 i numai
aici5 noi fiind singurul distri+uitor din 8udeul -alcea care adun' la un loc toate aceste firme.
6oate produsele menionate mai sus sunt importate5 cu respectarea condiiilor pre('zute de legea
romAn'5 a(And c0iar certificatul de autenticitate i garanie a produc'torului.
!..biecti$e
$rincipalul o+iecti( al departamentului de soft@ere al SC Soft@areEugs S4C /l reprezint'
acapararea a 27O din piaa de soft@ere a Do+rogei5 i de ce nu intrarea5 ca un nou concurent5 pe piaa
distri+uitorilor din 4omAnia.
(.Clienii
Departamentul de soft@ere se adreseaz' e&clusi( persoanelor 8uridice interesate /n soluii pentru
manegement%ul afacerilor i acti(it'ilor pe care le presteaz'.
C,#+-.L/L +% 5+71.R),:++ 1+7,7C+,R2
+n$estiia iniial' minim' ;n ustensile %un perforator 27.777 lei
%o pensul' 2.777 lei
%un set cutere 2).777 lei
%un set clete preducea 3).777 lei
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
6otal .2.777 lei

C<eltuieli=pung'= %0Artie )77 % 1.777 lei
%tipar 77 % 377 lei
%adezi( R diluant 177 % 277 lei
%alte c0eltuieli (transport5 pierderi5 c0eltuieli nepre('zute5 etc.) .77 " 1.277 lei
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

6otal 1.,77 " 3.277 lei

%enituri
Cum o persoan' confecioneaz' /ntre 1,77 " 2777 pungi pe lun'5 iar personalul nostru este de
anga8ai
%(enituri lunare= %minime 3.277.777 " .777.777 lei1lun'
%ma&ime ...77.777 " 177.777.777 lei1lun'
(Din aceste sume s%au sc'zut c0eluielile1pung' de mai sus)
%profit(mediu)= 2..777.777 " 3,.777.777 lei1lun'
(#ceste sume reprezint' media aritmetic' a (eniturilor lunare
minus salariul anga8ailor permaneni)
"otarea atelierului (optimal)
%g0ilotina (0Artia poate fi t'iat' manual sau la tipografie5 dar acest lucru reduce capacitatea de
producie)?
%0Artie pentru pungue (este foarte important s' a(em stocuri de 0Artie pentru a menine
continuitatea produciei)?
%carton pentru /nt'rituri?
%a+loane(confecionate dintr%un carton deose+it)?
%pensule (de calitate superioar')?
%adezi( (special5 pentru ca 0Artia s' nu se /ncreeasc' la lipituri )?
%nur (di(ers colorat i elastic5 cel rigid nu este foarte +un ).
* in(estiie util' ar fi ac0iziionarea unui calculator pentru a crea noi modele de pungue
personalizate. #stfel5 leg'tura cu +eneficiarii ar fi mult mai uoar' 'i mai rapida /n acest mod= azi am
primi comanda5 seara am crea cAte(a modele5 iar a doua zi le%am prezenta clientului. 6impul de e&ecuie
ar fi astfel mult mai scurt.
#osibili factori de risc
%prezentarea necon(ing'toare a ofertei?
%pro+leme de ordin te0nic= %defectarea utila8elor /n mi8locul unui tira8
%o pan' de curent de cAte(a zile5 ceea ce implic' ore suplimentare de
lucru
%C.D.C%uri emise f'r' acoperire.
1actori de succes %seriozitatea deose+it'?
%calitatea superioar' a produsului (clienii pretenioi impun un /nalt standard de
e&ecuie )?
%optimizarea raportului calitate%pre?
%o campanie de promo(are eficient' a numelui firmei si a produsului. Clientul
tre+uie con(ins c' are ne(oie de ceea ce producem ?
%di(ersificarea produciei?
%o rezer(' de timp de cAte(a zile pAn' la li(rare ?
%dotarea firmei cu utila8e noi5 performante.
S.C. S.1->,R2B/6S SRL %,LC2,
B+L,7- C.7-,B+L
mii lei
<r.
crt.
Sim+ol cont Denumire cont de acti(1 Denumire cont de pasi( Solduri finale
De+it Credit
1. 1712 Capital social ('rsat ,.777
2. 121 $rofit si pierdere >.277
3. 271 C0eltuieli de constituire )77
. 377 Materii prime 3.2)
). 371 Materiale consuma+ile ).7
,. 321 *+iecte de in(entar 21,
>. 331 $roducie /n curs de e&ecuie ..)7
.. 3) $roduse finite 2.137
3. 71 2urnizori 11.777
17. 11 Clieni 3.>77
11. 21 $ersonal remuneraii datorate 2..77
12. 31 #sigur'ri sociale 3,)
13. 3> #8utor de oma8 131
1. 1 !mpozit pe profit 2.>3,
1). 23 6.-.#. de plat' 123
1,. , #lte impozite i ta&e 23.
1>. )121 Disp. la +'nci /n lei 3.777
1.. )311 Casa /n lei .13.
6*6#C S*CDF4! 2!<#CD = 2..3)3 2..3)3
#dministratori= % Dragan 9enia
% :gripcea ;eorgiana