Sunteți pe pagina 1din 1

Tem microeconomie

1. Defini i i explica i factorii care influen eaz oferta. Reprezentati grafic curba ofertei.
2. Defini i i explica i factorii care influen eaz elasticitatea ofertei.
3. Elasticitatea ofertei n func ie de pre pentru bunul X este 2. Dac pre ul se reduce cu
1!" calcula i cu c#t se modific cantitatea oferit.
$. %e piata unui bun" dintr&o mica localitate urbana" functiile estimate ale cererii si ofertei
sunt 'c()&2% si 'o( &1*%.
a+ ,alculati pretul si cantitatea de ec-ilibru. Reprezentati grafic.
b+ Definiti si calculati suplusul consumatorilor si surplusul productorilor.
/. 0tunci c#nd" pe termen scurt" curba costului marginal se situeaz deasupra curbei
costului total mediu 1reprezentati grafic+2 a+ costul total mediu creste. b+ costul 3ariabil
mediu scade. c+ costul fix mediu creste 1argumenta i raspunsul +
4. ,urba producti3itatii marginale intersecteaz curba producti3itatii medii in punctul
maxim al acesteia din urma. Explicati. Reprezentati grafic.
5. %roduc ia unei ntreprinderi n perioada T a fost de 2 de buc i" iar costurile totale
au nsumat ) mil. u.m. 6n perioada T1 costurile 3ariabile nsumeaz /"$ mil. u.m" iar
produc ia se reduce cu 1!. 7 se determine mrimea costurilor 3ariabile n T i a
costurilor totale n T1" presupun#nd c indicii e3olu iei costurilor 3ariabile i produc iei
sunt egali.
). %ragul de rentabilitate reflect acel 3olum de produc8ie pentru care2 a+ costurile de
produc8ie nu sunt acoperite de ncasrile totale. b+ ncasrile totale dep9esc costurile de
produc8ie. c+ profitul este nul. d+ pre8ul este mai mic dec#t minimul costului mediu total.
e+ pre8ul este mai mic dec#t minimul costului 3ariabil mediu. 1argumenta i raspunsul +
:. Defini i randamentele de scar constante" cresctoare si constante.
1. ;a momentul T producti3itatea medie a muncii ntr&o firm a fost de 1
produse<salariat. 7e cunoaste ca la momentul T1 produc ia a sporit de 3 ori fa de T " iar
numrul de salaria i a crescut cu 1!. ,alcula i producti3itatea marginal a muncii.