Sunteți pe pagina 1din 6

GREELI DE EXPRIMARE

CALCURI GREITE CORECT


1. Guvernul trebuie s se acite cu
!at"riile #a$ !e%
Guvernul trebuie s&'i acite
!at"riile #a$ !e%
(. A)unsurile 'tiin$ei 'i tenicii% Reali*rile 'tiin$ei 'i tenicii%
+. A scrie !in alineat n"u% ,!e la
alineat- !e la ca.t-alineat n"u/.
A scrie !e la alineat- !e la
ca.t-alineat n"u.
0. Al"1 !l .r"#es"r este 2 Al"1 a' vrea s v"rbesc cu !l
.r"#ess"r%
3. Lucrea* asu.ra te*ei !e
!"ct"rat%-asu.ra unui .r"iect..
Lucrea* la te*a !e !"ct"rat%-la
un .r"iect..
4. Aut"rul a accentuat asu.ra
i5."rtan$ei .r"ble5ei .e care "
ab"r!a , a .us accentul .e%/
Aut"rul a .us accentul .e%
6. Pr"ble5a a #"st ab"r!at !e a'a
savan$i ca.., % !e savan$iii/
Pr"ble5a a #"st ab"r!at !e
savan$iii%.
7. 8"5 atra9e aten$ia .rinci.al
asu.ra ur5t"rului lucru:
8"5 ac"r!a aten$ie ur5t"rului
lucru:
;. A <nainta can!i!ature cuiva A .r".une can!i!atura cuiva...
1=. Ave$i careva <ntrebri2
11. 8"5 anali*a careva <ntrebri%
Ave$i vre" <ntrebare2
8"5 anali*a unele
.r"ble5e-cestiuni%
1(. >ici <ntr&un ca* nu v"5 acce.ta ?n nici un ca* nu v"5 acce.ta%
1+. A #ace n"te .e ca5. % A #ace n"te 5ar9inale%
10. A c"nse5na " *i-!at A srbt"ri *i-" !at
13. A #ace c"nclu*ii. A tra9e c"nclu*ii%
14. Eu reies !in situa*ia creat . eu ."rnesc/ eu .lec !e la situa$ia
creat. De ase5enea: ."rnin! !e
la situa$ia creat@
16. ?n ca* !ac % ?n ca* c
17. A!resare ne9li)ent cu
a.aratele.
Mani.ulare ne9li)ent a
a.aratel"r.
1;. A!resare c"rect #a$ !e
an9a)a$i.
Atitu!ine c"rect #a$ !e
an9a)a$i.
(=. >u5ele a!resatului% >u5ele !estinatarului.
(1. ?n a!resa savan$il"r% La s!resa savan$il"r.
((. Aceste 9re'eli au !us la
!enaturarea i!eil"r eA.use.
Aceste 9re'eli au c"n!us la
!enaturarea i!eil"r eA.use.
(+. C".ii !e*v"lta$i nu !u. anii l"r. C".ii .rec"ce.
(0. X a #"st un savant <n ec"n"5ie
bine cun"scut.
X a #"st un savant n"t"riu-!e
sea5 <n 'tiin$ele ec"n"5ice.
(3. ?n ca* c va B necesar1 % ?n ca* !e necessitate.
(4. Cunte5 c"interesa$i s
eAtin!e5 acest .r"iect%
Cunte5 interesa$i s eAtin!e5
acest .r"iect%
(6. Aceast .r"ble5 !e stu!iu nu
este <n c"5.eten$a 5ea.
Aceast .r"ble5 !e stu!iu nu
este !e c"5.eten$a 5ea.
(7. A !a " lucrare-actele la c"ncurs. A .re*enta " lucrare-actele
.entru c"ncurs
Page 1 of 4
(;. A .r"cura ceva <n cre!it. A .r"cura ceva .e cre!it.
+=. Ce se <nt5.l !u. culisele
vie$ii ."litice2
Ce se <nt5.l <n culisele vie$ii
."litice2
+1. M&au #cut cun"scut cu !atele
!es.re%
Mi&au #cut cun"scute !atele
!es.re- 5i&au a!us la cun"'tin$-
%
+(. D"ct"ran!ul s&a cun"scut cu
recen*ia re#erentului.
D"ct"ran!ul a luat cun"'tin$ !e
recen*ia re#erentului.
++. Un cuvDnt n"u <n 'tiin$a % O n"u cucerire a 'tiin$ei%
+0. A !a " .r".unere. A #ace " .r".unere.
+3. Ceea ce trebuia !e !e5"nstrat. Ceea ce trebuia !e5"nstrat-ceea
ce era !e !e5"nstrate.
+4. A !esci!e .arante*ele. A !esci!e " .arante*.
+6. A !escrie eveni5ente ist"rice. A relata eveni5ente ist"rice.
+7. ?n s#era !eservirii. ?n s#era serviciil"r.
+;. ?n sensul !irect al cuvDntului. ?n sensul .r".riu-strict al
cuvDntului.
0=. A !iri)a cu un .r"ces. A !iri)a un .r"ces.
01. A ri!ica !is."*i$ia. A crea " bun !is."*i$ie.
0(. A !istru9e e#ectele ne9ative
ale%.
A aniila-*!rnici-
neutrali*a-!e)uca e#ectele
ne9ative ale%
0+. A !uce evi!en$a. A $ine evi!en$a.
00. Anul trecut ec"n"5ia tenebr a
.ricinuit bu9etului !e stat .ier!eri
<n su5 !e%
Anul trecut ec"n"5ia subteran a
.ricinuit bu9etului !e stat
.ier!eri <n su5 !e%
03. A $ine un !iscurs eA.r"5.t. A i5.r"vi*a un !iscurs.
04. Ea.tul cu5 este <nter.retat
aceast c"nce.$ie%
M"!ul-#elul <n care este
<nter.retat aceast c"nce.$ie.
06. Ma9a*in !e Br5. Ma9a*in s.eciali*at-al Br5ei.
07. Titlurile .ublica$iil"r se iau <n
9ili5ele.
Titlurile .ublica$iil"r se .un <n
9ili5ele.
0;. A lua 5suri "trDt"are. A lua 5suri "trDte-#er5e.
3=. ?n re*"lvarea acestei .r"ble5e
s&au inclus savan$i !in 5ai 5ulte
$ri%
?n re*"lvarea acestei .r"ble5e s&
au i5.licat savan$i !in 5ai 5ulte
$ri%
31. Inteli9en$ia !in Re.ublica
M"l!"va%
Intelectualitatea !in Re.ublica
M"l!"va%
3(. A intra <n situa$ia cuiva. A te .une <n situa$ia cuiva.
3+. A #ace inventari*a$ie. A #ace inventarul.
30. A se is.rvi cu sarcina- cu
9reut$ile-cu lucrul.
A se acita !e sarcin- a #ace #a$
9reut$il"r-a is.rvi-a ter5ina
lucrul.
33. Anul <5.re)ur. Anul <ntre9-t"t anul.
34. A <nainta can!i!ature- <nainta "
can!i!atur-a&'i <nainta
can!i!ature.
A .r".une can!i!ature- a
.re*enta " can!i!atur-a&'i
!e.une can!i!ature.
36. A <nainta " te"rie-" i."te*. A e5ite-a avansa " te"rie-"
e."te*.
37. A <nainta " .r"ble5-" <ntrebare A ri!ica- a .une " .r"ble5.
3;. A .une <nce.utul%. A c"nstitui-a 5arca <nce.utul-a
.une ba*ele ,a ceva/ unei
Page ( of 4
s"ciet$i 5"!erne.
4=. A' vrea s Bu <ncre*ut <n acest
a!evr.
A' vrea s Bu si9ur !e acest
a!evr.
41. Cu5 v"5 .r"ce!a !e acu5
<nc"l"2
Cu5 v"5 .r"ce!a <n viit"r2
4(. A .recuta " <ntrebare. A eAa5ina " cestiune-"
.r"ble5.
4+. ?ntrebarea aceasta !eca!e. Pr"ble5a-cestiunea aceasta nu
se 5ai .une.
40. CuvDntul 5i se <nvDrte .e li5b. CuvDntul <5i st-<5i u5bl .e
li5b.
43. La .rerea 5ea. Du. .rerea 5ea-<n ".inia 5ea-
!u. 5ine.
44. Citua$ia la *iua !e a*i. Citua$ia .e *iua !e a*i.
46. Erecven$ liber la cursuri. Erecven$ #acultativ la cursuri.
47. Ma9a*inele lucrea* !e la "ra
".t.
Ma9a*inele sunt !escise-au
.r"9ra5 !e la ".t.
4;. Le9ea nu lucrea*. Le9ea este in".erant-nu este
".erant.
6=. Ave5 " 'e!in$ lucrativ -un
9uvern lucrativ.
Ave5 " 'e!in$ activ -un 9uvern
eBcient-cu ran!a5ent.
61. Lucru 'tiin$iBc-intelectual. Munc 'tiin$iBc-intelectual.
6(. Aceste .r"!use v"r 5er9e <n
vDn*are.
Aceste .r"!use v"r B .use <n
vDn*are.
6+. Acu5a 5er9 !e*baterile% Acu5a au l"c !e*baterile.
60. Pr"!usele 5er9 bine. Pr"!usele se vDn! bine.
63. Cele 5ai n"t"rii 5in$i ale lu5ii. Cei 5ai 5ari 9Dn!it"ri ai
"5enirii.
64. A se lua <n 5Dini. A se
cal5a-lini'ti-st.Dni-te5.era.
66. T"tul e <n 5Dinile n"astre. T"tul !e.in!e !e n"i.
67. M"bil 5"ale. M"bil ca.it"nat
6;. >u5rul !e rDn! al !"sa!ului. >u5r !e "r!ine al !"sarului.
7=. ?n ca!rul c"n#erin$ei au
.artici.at.
La lucrrile c"n#erin$ei au
.artici.at%
71. E!i$ii .eri"!ice. Publica$ii .eri"!ice.
7(. A .etrece c"n9rese-c"n#erin$e
etc.
7+. A .etrece " a!unare.
A "r9ani*a%..
A #ace-a $ine " a!unare-'e!in$.
70. Piese !e re*erv. Piese !e sci5b.
73. PDn cDn!1 acestea sunt t"ate
inven$iile.
De"ca5!at1 acestea sunt t"ate
inven$iile.
74. A .relucra un 5aterial. A revi*ui teAtul-in#"r5a$ia.
76. A .ri5i " le9e-" "trDre. A a!".ta " le9e-" "trDre
77. Plan !e .r"!ucere. Plan !e .r"!uc$ie.
7;. Reali*at"rii !e 5r#uri% 8Dn*t"rii !e 5r#uri.
;=. A recla5a " 5ar#. A #ace recla5-.ublicitate.
;1. C.re re9ret1 savantul n&a reu'it
s inv"ce ar9u5entele necesare
.entru !e5"nstrarea %
C.re re9retul n"stru1 savantul n&
a reu'it s inv"ce ar9u5entele
necesare .entru !e5"nstrarea %
;(. Reie'in! !in cele 5en$i"nate%1 ?n ba*a cel"r 5en$i"nate-avDn! <n
Page + of 4
ve!ere cele 5en$i"nate%1
;+. Cavantul reiese !in alte criteria
!ecDt cele 9n"si"l"9ice.
Cavantul ."rne'ete !e la alte
.rinci.ii-.re5i*e !ecDt cele
9n"si"l"9ice
;0. Cercett"rii reies1 !e cele 5ai
5ulte "ri1 !in #a.tul c%
Cercett"rii se ba*ea*1 !e cele
5ai 5ulte "ri1 .e #a.tul c%
;3. Reie'in! !in cele s.use1%. AvDn! <n ve!ere-$inDn! c"nt
-se5a !e cele s.use-
relatate-eA.use1 trebue s%
;4. Res."nsabilitatea 5"5entului% Gravita$ia-i5."rtan$a
5"5entului%
;6. A retri % A avea e5"$ii-9ri)i-#r5Dntri@ a
su#eri%
;7. ?n re*ultatul cercetril"r1% Ca re*ultat al-!re.t re*ultat-<n
c"nclu*ie-ca ur5are%-<n
c"nsecin$%-<n ur5a%
;;. De rDn! cu% De"."triv cu%-alturi !e%-ca
'i%
1==. e!in$a !e rDn!% e!in$a "r!inar-ur5t"are%
1=1. X nu ."ate B .us <n acela'i
rDn! cu F ca i5."rtan$ 'tiin$iBc%
X nu ."ate B .us cu F .e acela'i
.lan-cDntar ca val"are
i5."rtan$-."n!ere 'tiin$iBc%
1=(. Lucrri ce se re5arc .rin
c"n$inutul su .r"#un!.
Lucrri ce se re5arc .rin
c"n$inutul l"r .r"#un!.
1=+. A sc"ate " re*"lu$ie. A a!".ta " re*"lu$ie.
1=0. ?n sensul !e.lin al cuvDntului% ?n a!evratul <n$eles al
cuvDntului%-<n t"at .uterea
cuvDntului%
1=3. O serie <ntrea9 !e
.r"ble5e-!e $ri%
O serie !e .r"ble5e%-un nu5r
5are-c"nsi!erabil !e $ri%
1=4. Cinec"stul .r"!uc$iei% Pre$ul !e c"st al .r"!uc$iei%
1=6. Lucre* .e s.ecialitate al
'a.telea an.
Lucre* <n s.ecialitate -<n
.r"#esiunea 5ea al 'a.telea an.
1=7. A'a 'i a r5as-a'a 'i se
ce5a-a'a 'i s&a <ntD5.alt-t"c5ai
asta 'i a5 vrut-'i ei nu au #"st !e
acc"r!.
A'a a 'i r5as-a'a se 'i
ce5a-a'a s&a 'i
<ntD5.alt-t"c5ai asta a5 'i
vrut-nici ei nu au #"st !e acc"r!.
1=;. .r"turi <n ulei Car!elu$e <n ulei.
11=. e!in$ v"lant&#ul9er e!in$ ".erativ-#ul9er.
111. La *iua !e a*i% ?n .re*ent-actual5ente%
11(. Pre*entul !ecret intr <n
vi9"are la *iua se5nrii.
Pre*entul !ecret intr <n vi9"are
la !ata se5nrii.
PLEO>ACME CORECT
1. Acu5 *ece ani <n ur5- Acu5 un
an <n ur5%
Acu5 *ece ani-un an%.
(. R5Dne <n c"ntinuare s
ve!e5%
R5Dne s ve!e5%..
+. Ac"r!ul n"stru c"5un%.. Ac"r!ul n"stru%.
0. La #el ca%@ Ori: La #el1 "ri: ca
3. A !e!uce " c"nclu*ie A tra9e " c"nclu*ie
4. A antici.a !inainte c"ncuren$a % a antici.a c"ncuren$a%.
Page 0 of 4
6. A asi9ura securitatea .r"cesului
ec"l"9ic %..
A 9aranta securitatea .r"cesului
ec"l"9ic%.
7. A c"lab"ra <5.reun la .r"ictul%. A c"lab"ra la .r"iectul
;. Pe!ea.s .enal. R!cina a!)ectivului G.enalH
este lat. ."ena1 care <nsea5n
I.e!ea.s1 sanc$iuneH/@
1=. A a!uce c"ntribu$ia A c"ntribui la%
11. Ra."rt !e !are !e sea5. Ra."rt !e activitate- !are !e
sea5.
1(. Aceast i."te* nu se re!uce
!"ar la cele trei strate9ii%
Aceast i."te* nu se re!uce la
cele trei strate9ii%
1+. Reveni5 !in n"u la subiectul
n"stru.
Reveni5 la subiectul n"stru.
10. Eveni5entele s&au succe!at unul
!u. altul.
Eveni5entele s&au succe!at.
13. Din <ntrea9a c"lec$ie !e%
.re*entat1 una .rea a B cea 5ai
su.eria"r.
Din <ntrea9a c"lec$ie !e%
.re*entat1 una .rea a B
su.eri"ar tutur"r cel"rlalte.
14. Este 5"5entul cel 5ai su.re5
al acestei situa$ii.
Este 5"5entul su.re5 al acestei
situa$ii.
16. 8"5 c"nlucra <5.reun la
acest .r"iect.
8"5 c"nlucra la acest .r"iect.
17. Lucrarea c"n$ine <n cu.rinsul
su ur5t"arele sec$iuni:%.
Lucrarea c"n$ine ur5t"arele
sec$iuni:%.
1;. 8"5 r5Dne <n c"ntinuare la
aceast !eBni$ie.
8"5 r5Dne la aceast !eBni$ie.
8"5 ab"r!a-eAa5ina <n
c"ntinuare aceast !eBni$ie. 8"5
$ine <n c"ntinuare !e aceast
!eBni$ie.
.ersuasiune c"nvin9t"are
a !inui .er5anent
.eri"a! !e ti5.
a .re#era 5ai bine
,3/ .r"cente la sut

a relua-a reveni !in n"u
a re.eta <nc " !at
a rescrie iar
scurt al"cu$iune
a ur5a <n c"ntinuare
GREELI DE PARO>IMIE CORECT
1. Lucrri aut"ritare <n !"5eniul
'tiin$ei%
Lucrrii .resti9i"ase-
te5einice-s"li!e%%
(. Pentru situa$ia n"astr1 aceast
s"lu$ie este salutabil.-Au #"st luate
ni'te 5suri salutabile.
Pentru situa$ia n"astr1 aceast
s"lu$ie este salutar.- Au #"st
luate ni'te 5suri salutare.
+. ?n anul (==0 au #"st revin!icate
(== !e case care au #"st
na$i"nali*ate.
?n anul (==0 au #"st reven!icate
(== !e case care au #"st
na$i"nali*ate.
0. Revel5 <ns <n !e5"nstrarea
acest i."te*e " !iBcultate.
Relev5 <ns <n !e5"nstrarea
acest i."te*e " !iBcultate.
Page 3 of 4
4. Pr"e5inent1 .ree5inent
6. .atent1 .atent
7. "r!inal1 "r!inar
CO>TRADICJIE DE CE>C CORECT
1. C&au a!5is ni'te ina!verten$e% C&au c"5is ni'te ina!verten$e%
(. CDt !e 5ult n-a ncerca1 "ricu5
nu&5i reu'e'te.
CDt !e 5ult a ncerca1 "ricu5
nu&5i reu'e'te.
+. Dat"rit acest"r ineAactit$i1
lucrarea a #"st sus.en!at.
Din cau*a acest"r ineAactit$i1
lucrarea a #"st sus.en!at.
ECKI8OCURI CORECT
1. Pr"#es"rul <i c"nsult .e stu!en$i
<ntr&" anu5it .r"ble5.
Cti!en$ii <l c"nsult .e .r"#ess"r
<ntr&" anu5it .r"ble5.
(. A se c"nsulta cu !ic$i"narul. A c"nsulta !ic$i"narul.
+. Dat"rit instabilit$ii ."litice !in
$ar1 .r"!uc$ia a sc*ut%
Din cau*a instabilit$ii ."litice
!in $ar1 .r"!uc$ia a sc*ut%
UTILIFAREA I>CORECTL A
CI>O>IMELOR-TERME>ILOR
CORECT
1. M&a5 a.r"#un!at <ntr&" .r"ble5
!e Bl"*"Be.
M&a5 a!Dncit%.
(. Cre'terea brusc a .re$uril"r %.
+. C."rirea brusc a .r"!uctivit$ii
5uncii %.
Cre'terea c"nsi!erabil a
.re$uril"r %
C."rirea c"nsi!erabil a
.r"!uctivit$ii 5uncii %
0. Mu!ect"rii sunt in!e.en!en$i 'i
se su.un nu5ai le9ii.
Mu!ect"rii sunt ina5"vibili 'i se
sub"r!"nea* nu5ai le9ii.
3. A su.ra<5.lini .lanul-n"r5a !e
"re.
A !e.'i .lanul-n"r5a !e "re.
Page 4 of 4