Sunteți pe pagina 1din 3

Subiectele la disciplina EMREI

Titular de curs: Mihai Hachi,


dr., conf. univ.
1. Apariia, definirea i elementele structurale ale economiei mondial. Economia mondial
concept, etape de constituire, caracteristici.
a) S defineasc conceptelel economie mondial, economie naional;
b) S numeasc i s descrie etapele formrii/constituire a economiei mondiale (3 etape);
c) S descrie premizele i consecinele MDG ca etap n formarea EM;
d) S numeasc elementele structurale de baz i derivate ale EM;
e) S specifice factorii determinani n formarea EM
2. Formarea Economiei Mondiale proces complex i dinamic. Elementele structurale i derivate
ale EM.
a) S demonstreze c sistemul economiei mondiale este un sistem complex/eterogen;
b) S argumenteze caracterul dinamic al sistemului economiei mondiale;
c) S indice factorii determinani ai dinamismului EM;
d) S descrie elementele de baz i derivate ale EM.
3. Trsturi i tendine ale Economiei Mondiale.
a) S analizeze trsturile/particulariti de baz ale EM (5)
b) S caracterizeze principalele tendine ale dezvoltrii sistemului EM (Ex. intensificarea scimburilor)
4. Diviziunea internaional a muncii i tipurile de specializare internaional.
a) S defineasc conceptul DMM;
b) S aprecieze factorii determinai n specializarea internaional;
c) S numeasc i s explice tipurile de specializare internaional (5);
d) S compare specializarea internaional a TD i TCD;
e) S justifice adaptarea economiilor naionale la cerinele pieei mondiale
5. Globalizarea concept, nivele, impact, avantaje, limite.
a) S defineasc conceptul de globalizare dup mai muli autori;
b) S specifice nivelele globalizrii (etape 3);
c) S aprecieze impactul/costurile pozitive i negative ale globaliz rii
6. Transnaionalizarea activitii economice.
a) S defineasc conceptele transnaionalizare, CTN;
b) S enumere i s caracterizeze factorii determinani ai transnainalizrii capitalului
c) S specifice criteriile de identificare a CTN;
d) S argumenteze avantajele CTN pentru ara gazd i ara de origine
7. Corporaii ce activeaz n spaiul economic internaional tipuri, forme de activitate.
a) S defineasc conceptele CTN, fuziune, achiziie;
b) S aprecieze factorii determinani ai delocalizrii activitilor economice (a capitalului) din TD n
TCD;
c) S caracterizeze fenomenul transnaionalizrii (istoric, domenii de activitate, exemplificri).
8. Cile principale de formare i dezvoltare a Corporaiilor Transnaionale.
a) S defineasc conceptele investiii de capital, integrare pe orizontal, vertical i conglomerat
internaional;
b) S explice cile de formare i dezvoltare a CTN (2);
9. Organizaii Economice Internaionale concept i clasificare.
a) S defineasc conceptele OEI, clauza naiunii celei mai favorizate, tratamentul naional;
b) S explice contextul apariiei i dezvoltrii fenomenului de instituionalizarea REI;
c) S enune tipurile de clasificare a OEI i criteriile utilizate;
d) S exemplifice OEI dup specializarea lor
10. Monitorizarea i reglementarea activitii economice internaionale.
a) S explice sopurile crerii OEI i funciile acestora;
b) S caracterizeze activitatea a 2-3 OEI, inclusiv ONU;
c) S identifice problemele existene n monitorizarea i reglementarea REI
11. Necesitatea clasificrii statelor lumii i criteriile utilizate.
a) S defineasc conceptele TD, PIB, ramuri logofage, energofage, materiogage;
b) S explice rolul teoretic i practic al clasificrii statelor dup diferite criterii;
c) S exemplifice modul de clasificare a EN de ctre BM, FMI, UNCTAD;
d) S-i expun punctul de vedere critic asupra clasificrilor existente
12. Caracteristici generale ale rilor dezvoltate i rolul lor n economia mondial.
a) S identifice tipuri, subtipurii grupuri tipologice de state;
b) S caracterizeze rile dezvoltate i rolul lor n economia mondial;
c) S caracterizeze TD dup 1-2 indicatori
13. Particularitile principalelor modele social-economice de dezvoltare.
a) s numeasc principalele modele socio-economice aplicate de rile cu economie de pia,
b) s caracterizeze trsturile modelelor anglo-saxon/neoliberal, social de pia , administrativ de pia i
scandinav;
c) s argumenteze avantajele i dezavantajele fiecrui model

14.
a)
b)
c)
15.
a)
b)
c)
16.
a)
b)
17.
a)
b)
c)
18.
a)
b)
19.
a)
b)
c)
20.
a)
b)
c)
21.
a)
b)
c)
d)
e)
22.
a)
b)
c)
d)
e)
23.
a)
b)
c)
24.
a)
b)
c)
25.
a)
b)
c)
26.
a)
b)
c)
27.
a)
b)
c)
28.
a)
b)
c)
29.
a)
b)

Caracteristici generale ale rilor n curs de dezvoltare.


s numeasc grupurile rilor n curs de dezvoltare;
s specifice particularitile statelor n curs de dezvoltare
s caracterizeze unul dintre grupurile tipologice ale TCD
Potenialul economic al rilor n curs de dezvoltare. Originea subdezvoltrii.
S explice originea subdezvoltrii (teorii i cauze ale subdezvoltrii);
S dea o apreciere a potenialului de dezvoltare a TCD;
S fac o analiz a gradului de valorificare a acestuia;
Ci de depire a subdezvoltrii economice. Strategii de dezvoltare ale statelor n curs de
dezvoltare.
S explice cile posibile de depire a subdezvoltrii din partea statelor n curs de dezvoltare
s numeasc i s explice exemple de strategii aplicate de statele lumii pentru dep irea
subdezvoltrii,
Conceptul ar n tranziie. Ci i metode de tranziie la economia de pia.
explicarea conceptului ar n tranziie;
caracterizarea cilor i metodelor de tranziie la economia de pia aplicat de state;
identificai trsturile specifice ale tranziiei din R. Moldova
Circuitul economic mondial definire, principalele fluxuri economice internaionale.
definirea conceptelor flux economic i circuit economic internaional;
caracteristica succint a principalelor fluxuri economice internaionale (3)
Noiunea de comer internaional. Particularitile comerului internaional.
S defineasc conceptele comer internaional, export, import, comer de tranzit i reexport;
S explice rolul exportului i importului n dezvoltarea economic a statelor;
S caracterizeze particularitile CI (8)
Politica comercial. Balana comercial.
S defineasc conceptul politica comercial;
S explice esena, funciile politicilor tarifare, netarifare i promoionale
S cunoasc esena i modul de calcul al balanei comerciale
Piaa mondial: concept, funcii i tipuri. Preurile mondiale.
S defineasc conceptele pia mondial, pre mondial;
S explice factorii determinani ai evoluiei pieei mondiale (economici, politici, de conjunctur);
S explice funciile pieei mondiale,
S exemplifice subsistemele pieei mondiale;
S numeasc tipurile de preuri mondiale i modul de formare a lor
Migraia internaional esen, cauze, forme, caracteristici, consecine.
S defineasc conceptele migraie internaional/elementele ei;
S exemplifice i s explice cauzele/motivele migraiei;
S clasifice MIFM dup form (direcie, cuprindere teritorial, timp i caracterul legal);
S specifice caracteristicile MIFM/particularitile acesteia la etapa actual;
S deduc efectele pozitive i negative ale migraiei
Dimensiunile i direciile migraiei internaionale a forei de munc.
S argumenteze modificarea dimensiunii MIFM n timp;
S specifice direciile principale ale MIFM;
S argumenteze factorii determinani ai MIFM ca dimensiune i direcie;
Reglementarea migraiei de ctre statele lumii. Politica migraionist.
S defineasc conceptul politic demografic;
S argumenteze rolul reglementrii migraiei la etapa contemporan;
S numeasc tipurile de reglementri ale MIFM (5) i s specifice condiiile invocate de fiecare tip
Esena problemelor globale i clasificarea acestora.
S defineasc conceptul problem global i modul de analiz a acestora;
S clasifice problemele globale dup diverse criterii;
S explice succint esena a 2+3 probleme globale
Problema polarizrii economiei mondiale. Subdezvoltarea economic.
S defineasc conceptul de subdezvoltare economic;
S explice fenomenul polarizrii economice prin prisma unor teorii economice;
S identifice cauzele i cile dec depire a subdezvoltrii
Probleme globale cu caracter social. Problema demografic.
S numeasc problemele globale cu caracter social
S explice esena i particularitile problemei demografice;
S indice dimensiunile i cile de soluionare a problemei demografice globale
Probleme globale ce decurg din relaia om-natur. Problema ecologic.
S numeasc problemele globale ce decurg din relaia om-natur/cu caracter ecologo-economic;
S explice esena i particularitile problemei ecologice;
S indice dimensiunile i cile de soluionare a problemei ecologice globale
Conceptul de integrare economic. Esena i avantajele integrrii economice internaionale.
S defineasc conceptul de integrare economic;
S explice scopul i avantajele IEI;

c)
30.
a)
b)

S specifice cele 2 dimensiuni ale IEI: integrarea pieelor i a politicilor economice


Factorii determinani ai integrrii economice. Tipuri i forme de integrare economic.
S explice premizele/factorii determinani ai IEI;
S specifice stadiile IEI de la nivel inferior ctre nivele avansate de integrare i caracteristicile acestor
stadii;
c) S delimiteze i s explice integrarea economic la nivel micro, mezo/ramur i macro
31. Tendine integraioniste pe plan mondial i influena lor asupra economiei mondiale.
a) s numeasc principalele grupri integraioniste din lume;
b) s explice esena tendinelor integraioniste din Europa, America, Asia, Africa i Oceania
32. Ideea european i concretizarea ei n timp.
a) S fac o retrospectiv a evoluiei ideii integrrii europene;
b) S caracterizeze succint etapele integrrii economice europene;
c) S numeasc succesiunea extinderii UE
33. Principalele componente ale sistemului instituional comunitar i atribu iile acestora.
a) S numeasc instituiile principale i secundare ale UE;
b) S specifice funciile/atribuiile acestora;
c) S argumenteze necesitatea perfecionrii sistemului instituional comunitar
34. Apariia Politicii Agricole Comunitare (PAC) i principalele raiuni ale existenei ei.
a) S explice principalele raiuni ale apariiei i evoluiei PAC;
b) S explice modificarea obiectivelor PAC de-a lungul timpului
35. Mecanismul de sprijinire a PAC. Instrumente i prghii.
a) S explice mecanismul de sprijinire a PAC prin obiective, principii i instrumente comune
36. Politica economic i monetar n sistemul politicilor comunitare.
a) S explice esena politicii economice i monetare unice;
b) S explice criteriile de congergen economic;
c) S fac o retrospectiv a evoluiei sistemului monetar unic
37. Politica UE de dezvoltare i coeziune regional.
a) S argumenteze necesitatea unei politici regionale unice;
b) S explice obiectivele politicii regionale comune
38. Locul i rolul UE n cadrul economiei mondiale.
a) S argumenteze rolul UE ca actor economic i geopolitic global;
b) S fac o analiz critic a succeselor i problemelor UE la etapa actual ( vezi materialul la aceast
tem trimis n varianta electronic)
39. Realizri i perspective ale relaiilor economice ale R. Moldova cu UE.
a) S numeasc acordurile de cooperare a R. Moldova-UE ;
b) S se fac o retrospectiv a relaiilor economice dintre R. Moldova i UE;
40. Premise si oportuniti de integrare regional a R. Moldova (n baza diagnozei SWOT).
41. Riscuri i consecine a aderrii de viitor a R. Moldova n UE (n baza diagnozei SWOT).
42. Criteriile economice de integrare n UE (criterii de convergen, criteriile de aderare de la
Copenhaga) 5/5.
Bibliografia:
1. Economie mondial. (coord. B. Chistruga, C. Postic). 2013
2. Bonciu F. Economia mondial, Editura Lumina Lex, 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W. Molle. Economia integrrii Europene: teorie, practici, politici. Chiinu, 2009.


N. Lobanov, M. Hachi Integrarea economic i economie european. Suport bibliografic. Chiinu,
2011.
V. Railean, V. Bor. Integrarea european. Chiinu, 2003.
Emilian M. Dobrescu. Integrarea economic. ediia a III-a revizuit i adugit. B., 2010.
I. Gh. Brbulescu. Dicionar explicativ trilingv al UE. B., 2008.
www.europa.eu

Succes!