Sunteți pe pagina 1din 26

Catedra: Teoria i Istoria Dreptului

Tema: Tipologia Dreptului


Plan:
Introducere........................................................................................pag.3
1. Consideraii generale privind tipologia dreptului....................pag.4
2. Conceptul de tip istoric de drept..............................................pag.8
3. Familiile de drept contemporane.............................................pag.12
3.1. Familia uridic! romano"germanic!......................pag.12
3.2. Familia uridic! anglo"sa#on!...............................pag.14
3.3. $lte tipuri de sisteme uridice...............................pag.1%
3.3.1.&amilia socialist! de drept............................pag.1%
3.3.2.dreptul musulman.........................................pag.21
3.3.3.dreptul 'induilor.........................................pag.22
(nc'eiere............................................................................................pag.24
)i*liogra&ie........................................................................................pag.2+
2
Introducere
,ro*lema tipologiei dreptului -n condiiile actuale cap!t! o importan!
deose*it de mare. (n sec. .. num!rul sistemelor uridice a crescut aproape de 3 ori
i acum atinge ci&ra de 2//.
(n acest conte#t0 este vor*a0 *ine-neles0 nu numai despre caracterisicile
numerice i despre varietatea considera*il! a sistemelor uridice naionale0 ci i
despre neuni&ormitatea de1volt!rii sociale i istorice0 care determin! onciunea
-ntr"o seciune sincronic! a celor mai di&erite stadii de de1voltare a dreptului. De
aceea tipologia uridic! este o premis! necesar! a anali1ei di&ereniate0
multilaterale a '!rii uridice a lumii. (n plan &ilo1o&ic ea demonstrea1! unitatea
comunului 2 tipului de drept istoric0 speci&icului " &amiliei de drep0 i a unicit!ii 2
sistemului uridic naional concret. $nali1a respectiv! este mai ales necesar!
statelor care nu au tradiii vec'i0 sta*ile -n condiiile legi&er!rii0 care -ntreprind
primii pai -n crearea cadrului normativ naional3 deoarece -n *a1a acestea este
posi*il de a determina tr!s!turile speci&ice ale &iec!rei &amilii de drept0 i pe *a1a
realit!ii din !rile respective de a determina propria cale -n aceast! direcie.
4copul pre1entei lucr!ri re1id! -n studierea literaturii de specialitate -n
domeniul propus pentru investigaie0 a opiniilor doctrinare -n materie i ca re1ultat
&ormularea anumitor conclu1ii re&eritoare la tipologia dreptului.
,entru reali1area scopului propus lucrarea de &a! a &ost structurat! -n trei
capitole0 -n care0 -ntr"o ordine logic! i consecutiv! m"am str!duit s! re&lect toate
aspectele tematicii a*ordate0 -n vederea c!rui &apt am anali1at nu numai p!rerile
autorilor auto'toni0 ci i rom5ni i rui.
3
1. Consideraii generale privint tipologia dreptului
Dup! p!rerea unor autori
1
0 o*iectul &undamental al tipologiei uridice este
categoria de 6sistem uridic70 str-ns legat! de aa noiuni conceptuale iniiale ca
6'arta uridic! a lumii70 6tipul de drept istoric70 6&amilia sistemelor uridice70
6sistem uridic naional7. (ntr"un sens restr-ns su* sistem uridic se su*-nelege
dreptul unui stat concret0 indicat terminologic prin 6sistem naional7. (n acest ca1
noiunea de 6sistem uridic7 nu este sinonimul noiunii 6sistem de drept70 deoarece
aceasta din urm! este o noiune institutiv! ce de1v!luie leg!turile reciproce0
raportul i structura ramurilor dreptului0 &apt ce este determinat de &actori de ordin
o*iectivi i su*iectivi.
8oiunea de 6sistem uridic70 consider! aceiai autori0 este mai larg! dec-t
cea de 6sistem de drept7. ,e l-ng! structura institutiv! de drept 9 sistem de drept :
ea mai cuprinde i un ir de componente ale vieii uridice a societ!ii0 anali1a
c!rora permite evidenierea acelor p!ri i aspecte ale de1volt!rii uridice0 care nu
pot &i elucidate doar prin anali1a structurii institutive.
8oiunea de 6sistem uridic7 &olosit! -n al doilea sens este &oarte legat! de
dreptul comparat. $ici terminologia este destul de divers!: de la termenul 6&amilia
sistemelor uridice70 6cercuri uridice7 la 6comunitate structural!73 cel mai restr-ns
&iind termenul 6&amilie uridic!7.
Categoria 6&amilie uridic!7 servete pentru desemnarea unit!ii relative a
sistemelor uridice naionale0 care au principii uridice asem!n!toare i re&lect!
acele particularit!i ale sistemelor indicate0 care s-nt condiionate de asem!narea
de1volt!rii lor istorice concrete: structuri0 i1voarelor0 instituiilor i ramurilor
principale0 culturii uridice0 tradiiilor etc. ;a este au#iliar! -n raport cu noiunea
6 tipul de drept istoric70 re&lect-nd mai -nt-i de toate independena relativ! a &ormei
uridice0 particularit!ile coninutului te'nico"uridic al dreptului.
11
D. )altag0 $. <uu 6Teoria general! a dreptului7 C'iin!u0 2//20 pag. 283
4
$a dar0 o &amilie uridic! este o totalitate de sisteme uridice naionale -n
cadrul unui tip de drept0 asociate prin comunitatea &orm!rii istorice0 structurii
i1voarelor0 principalelor ramuri i instituii uridice0 aplic!rii dreptului0 aparatului
de noiuni i categorii ale tiinei uridice.
(n sens larg categoria 6sistem uridic7 este -ntre*uinat! ca identic! cu o
noiune de 6tipul de drept istoric70 care cupride caracteristica eseniala sinteti1at! a
sistemelor uridice ale unei &ormaiuni social"economice i e#prim! principalul i
esenialul0 caracteristic &iec!rui sistem. (ns! termenul 6tipul de drept istoric7 nu
poate cuprinde toat! diversitatea sistemelor uridice contemporane.
$v-nd -n vedere toate sistemele uridice naionale de pe glo*0 -n literatura
uridic! s-nt -ntre*uinai termenii: 6'arta uridic! a lumii70 6geogra&ia uridic! a
lumii70 6comunitatea sistemelor uridice7.
4e mai distinge i tipologia glo*al!0 *a1at! pe criterii social"economice i
clasi&icarea -n cadrul tipologiei glo*ale0 *a1at! pe criterii uridice. (n cadrul
tipologiei glo*ale este sta*ilit! apartenena sistemelor uridice actuale la un anumit
tip istoric de drept. Criteriul &olosit la structura ei este &ormaiunea social"
economic!. Tipologia glo*al! a sistemelor uridice actuale &i#ea1! principalul0 &!r!
care nu poate &i tipul istoric de drept. ;a caracteri1ea1! sistemele uridice ca
componente ale unei &ormaiuni social"economice anumite0 pre1ent-ndu"se su*
di&erite &orme i mani&est!ri.
,ro*lema tipologiei uridice nu se epui1ea1! prin raportul comunului i
speci&icului. =ai e#ist! i un alt nivel 2 intermediar 2 &!r! care nu se poate &i
studiat un sistem uridic actual. ;l presupune &olosirea categoriei &ilo1o&ice de
6speci&ic7 ca e#primare a leg!turii dialectice reciproce dintre comun i unic -n
studierea sistemelor uridice actuale. (n acest ca1 este vor*a de o tripl! leg!tur!:
tipul istoric de drept 2 re1ultatul tipologiei glo*ale 9 &amilia uridic! : 2 re1ultatul
clasi&ic!rii i sistemul uridic concret.
>
(n &iecare sistem uridic naiona apar0 -n primul r-nd0 tr!s!turi determinate de
legit!ile generale ale dreptului0 adic! semne caracteristice tuturor sistemelor
uridice0 dreptului -n general0 -n al doilea r-nd0 tr!s!turi ce se unesc doar cu unele
din ele -n cadrul unui tip istoric de drept0 -n al doilea r-nd0 tr!s!turi ce se unesc -n
cadrul &amiliei uridice i grupului uridic0 i0 -n s&-rit0 -n al patrulea r-nd0 tr!s!turi
caracteristice numai sistemului uridic naional dat.
(n cadrul tipologiei uridice este posi*il! i necesar! o clasi&icare0 care ar lua
-n consideraie particularit!ile concret"istorice0 te'nico"uridice i altele ale
di&eritor sisteme uridice.
Clasi&icarea sistemelor uridice contemporane tre*uie a*ordat! ca un sistem
comple# a &amiliilor uridice. ,ro*lema structurii marilor sisteme de drept s"a pus
a*ia dupa primul r!1*oi mondial i aceasta se datorea1! colii comparatiste iniiate
de engle1ul <utteridge i continuat! de elevii lui0 &rance1ul David ?ene i engle1ul
@amson
1
.
,rintre numeroasele -ncerc!ri de clasi&icare a sistemelor de drept care
&olosesc di&erii &actori0 -ncep-nd cu unele criterii etice0 rasiale0 geogra&ice0
religioase i termin-nd cu te'nica uridic! i stilul dreptului0 de o popularitate
deose*it! se *ucur! cea &!cut! de David ?ene. ;l critic! aceste clasi&ic!ri pentru
ideile preconcepute ale autorilor0 deoarece ele nu au un criteriu unic0 ceea ce
conduce la re1ultate netiini&ice. Iniial0 pro&esorul &rance1 susinea c! e#ist! dou!
sisteme principale de drept: romano"germanic i anglo"sa#on.
(n ultimul timp0 David ?ene a -naintat ideea despre o nou! clasi&icare0
con&orm c!reia -n lume ar e#ista cinci sisteme principale de drept. ,rimul0 cel al
lumii occidentale0 *a1at pe principiile moralei cretine0 pe principiile politice i
sociale ale democraiei li*ere i pe o structur! economic! capital!. $l doilea sistem
-l denumete 6al lumii sovietice7 di&erit din cau1a structurii or-nduirii sociale
c!reia i se aplic!. Cel de"al treilea este sistemul islamic0 al patrulea0 cel 'indus0 iar
1
<'.Aupu0 <'.$vornic 6Teoria general! a dreptului7 C'iin!u0 1%%B0 pag. 124
2
?.I.=otica0 <'.=i'ai 6Introducere -n studiul dreptului7 Col.II0 Timioara 1%%>0 pag.3/>
+
al cincilea0 sistemul c'ine1 tradiional
2
. ;l propune urmatoarele criterii de
clasi&icare a sistemelor de drept:
" criteriul ierar'iei i1voarelor de drept dup! care distingem: dreptul
statelor -n care i1vor principal de drept este legea 2 Frana0
<ermania0 Italia etc.3
" dreptul statelor -n care acest rol este ucat de urispruden! sau de
cutum! sistemul de drept common"loD engle1 i cel american3
" identitatea unor instituii0 concepte i te'nici &undamentale.
Euristul german F. GDeigerdt0 -n calitate de criteriu de clasi&icare ia noiunea
de stil uridic0 care ia -n consideraie cinci &actori:
1. apariia i evoluia sistemului uridic3
2. speci&icul g-ndirii uridice3
3. instituiile uridice speci&ice3
4. natura i1voarelor dreptului i modurile de interpretare a lor3
>. &actorii ideologici.
(n aceast! *a1! F. GDeigerdt deose*ete opt cercuri uridice: romanic0
germanic0 scandinavic0 anglo"sa#on0 socialist0 islamic0 'indus.
Deci0 tipologia uridic! poate &i a*ordat!0 -n principal0 su* dou! aspecte: al
tipurilor istorice de drept i al &amiliilor uridice0 &iecare tin-nd cont de criteriile
menionate mai sus.
2
B
2. Concepul de tip istoric de drept
Dup! cum s"a menionat dea0 -n general0 tiina uridic! cunoate dou!
a*ord!ri cu privire la gruparea sau clasi&icarea dreptului: prima0 *a1at! pe anumite
caracteristici ale coninutului i &ormei dreptului0 -l grupea1! -n mari sisteme sau
&amilii0 a doua -ntemeiat! pe criteriul cronologic0 istoric -l grupea1! -n tipuri de
drept.
Cor*ind despre clasi&icarea pe tipuri de drept0 teoria mar#ist!0 pornind de la
te1a caracterului e#clusiv de clas! a dreptului0 vor*ete de patru tipuri de drept
sclavagist0 &eudal0 *urg'e1 i socialist.
Dup! p!rerea unor autori
1
0 pornindu"se de la criteriul evoluiei istorice a
dreptului s"ar putea distinge ca tipuri istorice de drept dup! dreptul incipient din
comuna primitiv!0 dreptul antic0 9cu unele grupe mari ca: dreptul oriental0 dreptul
greco" roman:3 dreptul medieval 9 cu unele grupe prin care s"ar distinge dreptul
european de origine romano"germanic! i common"loD0 dreptul islamic0 indian0
c'ine1:0 -ntregul drept medieval este marcat de aspectul religios i tradiional3
dreptul modern 9caracteristic instaur!rii economiei capitaliste0 li*erale0 de pia!:3
dreptul contemporan care0 dei are sau tinde s! ai*! unele tr!s!turi comune0 mai
ales datorit! in&luenei tot mai pronunate a dreptului internaional cu principiile
sale0 se di&erenia1! -n mai multe grupe0 unele din ele corespun1!toare sistemelor
sau &amiliilor de drept amintite mai sus.
$st&el0 s"ar putea di&erenia urm!toarele grupe:
" dreptul societ!ilor democratice cu economie de pia! -n care se
include dreptul din &ostele !ri socialiste0 a&late -n &a1a de tran1iie
spre democraie i statul de drept3
1
D. )altag0 $. <uu 6Teoria general! a dreptului7 C'iin!u0 2//20 pag. %2
8
" dreptul socialist0 a&lat -n !rile unde se mai menine sistemul
socialist3
" dreptul !rilor -n curs de de1voltare sau a lumii a III"a care mai
p!strea1! puternice elemente tradiionale i religioase0 cum este0
*un!oar!0 dreptul islamic0 dreptul *udist sau 'indus
1
.
De1voltarea puternic! a relaiilor i cola*or!rii internaionale0 e#istena
miloacelor moderne de comunicaii care practic au anulat distanele de pe ,!m-nt0
&ac posi*il! i necesar! apropierea i in&uena reciproc! a sistemelor de drept din
toate !rile e#istente ast!1i pe glo*. Cu at-t mai mult are loc o apropiere merg-nd
p-n! la uni&icare -ntre sistemele de drept ale !rilor cuprinse -n di&erite &orme de
cola*orare internaional!0 cum este de e#emplu0 Comunitatea ;conomic!
;uropean! care a dus i la naterea unui sistem propriu de drept denumit drept
comunitar.
$st&el0 -n literatura uridic! de ast!1i se &ac numeroase -ncerc!ri -n scopul
reali1!rii tipologiei statului i dreptului0 demonstr!rii logicii de1volt!rii i
&uncion!rii lor -n lumea contemporan!. Hn interes m!rit pre1int! dou! trat!ri a
acestei pro*leme e&ectuat! de curentul civili1at i de cel &ormativ.
Aa *a1a tratrii civilizate st! opinia c! &iecare societatea0 datorit!
speci&icului0 leg!turii i interdependenei di&eritelor sale s&ere 9economic!0 politic!0
dreptului0 sociale0 culturale0 ideologice0 religioase0 tradiii: pre1int! un tot -ntreg 2
civili1aie
2
. (n dependen! de un &el sau altul de interaciune a componentelor
societ!ii0 durata e#istenei0 scopurilor toate civili1aiile e#istente c-ndva i -n
pre1ent pot si divi1ate -n anumite grupe. I ast&el de divi1are se r!s&r-nge asupra
tuturor componentelor sale0 inclusiv asupra statului i dreptului. $st&el0 cunoaterea
tipurilor de *a1! a civili1aiilor permite &oarte uor reali1area tipologiei statului i
1
I.Ceterc'i0 I.Craiovan 6Introducere -n teoria general! a dreptului7 )ucureti 1%%30 pag.1%
2
JKLMNO PLQRSTMQUVT N WMTVT. XLQYVT: XZ[ 1%%30 cUM. 1/%
%
dreptului. Hnul din cei mai de va1! cercet!tori ai acestui curent se consider! $.
Toin*i.
Con&orm concepiei lui $. Toin*i0 istoria omenirii pre1int! -n sine istoria
doar unor civili1aii"culturi luate aparte
1
. $st&el0 dup! p!rereea lui0 istoria omenirii
pre1int! istoria a 21 de civili1aii0 dintre care ast!1i s"au p!strat doar 8 9c'ine1!0
'indus!0 islamic!0 occidental!0 ortodo#! .a.:. Toate civili1aiile e#istente i care au
e#istat $. Toin*i le recunoate egale dup! valorile lor culturale i alte valori.
Totodat! &iecare civili1aie -n de1voltarea sa a trecut cinci stadii: apariia0 creterea
9de1voltarea:0 &racturare 9de1ic'ili*ru:0 descompunere i ulterioara distrugere
9des&iinare:. Deoarece procesele sociale ce au avut loc -n &iecare civili1aie s-nt
identice0 autorul -ncearc! deducerea unor legi empirice de de1voltare social!.
Dup! p!rerea lui0 &ora de de1voltare a civili1aiei nu este de1voltarea
economic!0 ci 6minoritatea creatoare7 a societ!ii0 capa*il! reuit s! reacione1e la
di&erite evenimente i s! atrag! dup! sine populaia. =odalitatea de reacionare a
societ!ii la evenimentele e#teriare determin!0 -n ultima instan!0 sistema valorilor
sociale. Civili1aia se p!strea1! p-n! atunci p-n! c-nd 6minoritatea creatoare7 este
capa*il! s! 'ot!rasc! pro*lemele puse -n &aa societ!ii i s! duc! dup! sine partea
maoritar! pasiv!. Cum numai elita creatoare devine incapa*il! s! re1olve
pro*lemele0 ea se trans&orm! -n minoritatea de guvernare care &orat deine puterea.
$ceasta provoac! lupta maorit!ii cu elita creatoare i -n procesul acestei lupte
cevili1aia inedit se distruge. Totodat! civili1aia poate disp!rea ca re1ultat al
acapar!rii de c!tre alt! civili1aie sau datorit! catastro&elor naturale.
Fiecare civili1aie -i p!strea1! sta*ilitatea datorit! componentelor sale statul
i dreptul
2
. ?espectiv0 se poate spune despre dependena tipologiei statului i
dreptului de civili1aiile e#istente0 ast&el despre 21 de tipuri de drept. Dar o
tipologie special! a dreptului nu a &ost ela*orat! de $. Toin*i.
1
\.X.]^M^_ 6JKLMNO PLQRSTMQUVT N WMTVT7 XLQYVT: ZMNSN`KQYNa SLb cZQUNdNefLMbg 2//10 QUM. >2/
2
h.[. iLVTjKeYL 6klmTO UKLMNO PLQRSTMQUVT N WMTVT7 XLQYVT: Jn[] 1%%+0 QUM. 1B
2
1/
(n literatura de specialitate se consider! c! tratarea civili1at! a pro*lemei
tipologiei dreptului nu re1olv! toate aspectele acestei pro*lematici. Ca argumente
se invoc!:
" -n primul r-nd0 *a1a tipologiei 2 civili1aia0 -n literatura
contemporan! apare destul de nedeterminat!. 4e consider! ca istoria
omenirii mai degra*! este tratat!0 dup! $. Toin*i0 -n limitele
tipurilor de civili1aie evideniate de el i nu invers.
" -n al doilea r-nd0 dup! coreacta apreciere a lui C.4. 8ersesean0 -n
*a1a acestui studiu mai degra*! se pot evidenia di&erite &orme de
organi1are a puterii de stat i de reglementare normativ!.
" -n al treilea r-nd0 $. Toin*i simpli&ic! destul de mult procesele
sociale reale de de1voltare a societ!ii0 constat-nd c! toate
civili1aiile s-nt sortite pieririi.
Curentul formativ de tratare a tipologiei statului i dreptului pune la *a1a
tipologiei &ormaiunea social"economic!. ?elaiile economice0 &iind *a1a i i1vorul
de1volt!rii societ!ii0 permite evidenierea unicit!ii0 asem!n!torilor di&eritor state0
precum i tr!s!turilor lor speci&iice.
Trecerea de la o &ormaiune social"economic! la alta se reali1ea1! din cau1e
o*iective. 4c'im*ul consecutiv al celor patru &ormaiuni social"economice o*iectiv
determin! logica de1volt!rii statului i dreptului i etapele de *a1! a acestei
de1volt!ri. Formaiunile social"economice sclavagist!0 &eudal!0 *urg'e1! i
socialist! corespund tipurilor de stat i drept sclavagist0 &eudal0 *urg'e1 i socialist.
De unde se conclu1ionea1! c! prin tip istori de drept tre*uie de -neles
totalitatea esenialelor calit!i0 leg!turi0 care re&lect! esena lui -n limitele
&ormaiunii social"economice determinate
1
.
1
\.X.]^M^_ 6JKLMNO PLQRSTMQUVT N WMTVT7 XLQYVT: ZMNSN`KQYNa SLb cZQUNdNefLMbg 2//1 QUM">24
11
3. Familiile de drept contemporane:
3.1 familia juridic romano!germanic
Familia uridic! romao"germanic! sau continental! 9Frana0 <ermania0 Italia0
4pania i alte !ri: are o istorie -ndelungat!. ;a s"a &ormat -n ;uropa -n *a1a
studierii dreptului roman la universit!ile italiene0 &rance1e i germane0 care au
-ntemeiat -n sec. .II".CI -n *a1a culegerii de legi a lui Iustinian o tiin! uridic!
pentru multe !ri europene. $ avut loc procesul cu denumirea 6preluarea i
adaptarea dreptului roman
1
7.
Aa prima sa etap! aceast! preluare i adaptare avea un caracter doctrinar0
deoarece era independent de politic!0 &iindc! nu se aplica nemilocit0 se studiau
noiunile de *a1! ale dreptului roman. Aa urm!toarea etap!0 aceast! &amilie a
-nceput s! se supun! legit!ilor comune a dreptului cu economia i politica0 mai
-nt-i de toate -n leg!tur! cu proprietatea0 sc'im*ul etc. Codi&ic!rile naionale au
atri*uit dreptului o anumit! claritate0 au &acilitat aplicarea i au devenit o
consecin! logic! a concepiei &ormate -n ;uropa continental! desre norma uridic!
i despre drept -n general. ;le au inc'eiat &ormarea &amiliei uridice romano"
germanice ca &enomen integru.
,entru &amilia romano"germanic! s-nt caracteristice e#istena dreptului scris0
sistemul ierar'ic unic al i1voarelor dreptului0 divi1area lui -n pu*lic i privat0
precum i divi1area lui -n ramuri de drept. Comun pentru dreptul tuturor !rilor din
&amilia uridic! romano"germanic! este caracterul lui codi&icat0 &ondul de noiuni
comune0 un sistem mai mult sau mai puin comun al participiilor uridice.
(n toate aceste !ri e#ist! constituii scrise0 normele c!rora au o autoritate
uridic! superioar!0 care este susinut! i de sta*ilirea -n maoritatea !rilor a unui
1
D. )altag0 $. <uu0 op. Cit0 pag. 28%
12
control uriciar al constituionalit!ii legilor ordinare. Constituia delimitea1!
competena ela*or!rii dreptului a di&eritelor organe de stat i -n corespundere cu
aceast! competen! -n&!ptuiesc di&erenierea di&eritelor i1voare ale dreptului.
Doctrina uridic! romano"germanic! deose*esc trei tipuri de legi ordinare:
codurile0 legile speciale 9legislaia curent!: i culegere de norme
1
.
(n maoritatea !rilor continentale acionea1! coduri civile0 penale0 procesual
civile0 procesual penale i altele.
4istemul legislaiei curente este de asemenea destul de rami&icat. Aegile
reglementea1! s&ere distincte ale vieii sociale0 num!rul lor -n &iecare ar! este
semni&icativ. ,rintre i1voarele dreptului romano"germanic este semni&icativ rolul
actelor normative su*ordonate legilor: regulamente0 decrete etc.
4ituaia o*iceiului -n sistemul de i1voare al dreptului romano"germanic este
speci&ic!0 neo*inuit!0 el poate aciona nu numai -n completarea legii dar i pe
l-ng! lege. 4-nt posi*ile situaii c-nd o*iceiul ocup! o po1iie -mpotriva legii0 de
e#emplu0 -n dreptul navigaiei italiene0 unde o*iceiul maritim prevelea1! asupra
normei codului civil. (n general0 -ns!0 o*iceiul -n pre1ent i"a pierdut caracterul de
surs! independent! a dreptului cu rare e#cepii.
C-t privete practica uduciar! ca i1vor de drept0 aici po1iia doctrinei este
destul de contradictorie. Cu toate acestea practica udiciar! poate &i re&erit! la
numarul i1voarelor au#iliare.
(n sistemul uridic romano"germanic un loc deose*it -l ocup! doctrina ce a
ela*orat principiile generale ale structurii acestei &amilii uridice. Doctrina oac! un
rol important -n activitatea de ela*orare0 preg!tire a legilor0 precum i -n activitatea
de aplicare a actelor normative.
Idat! cu de1voltarea leg!turilor internaionale cap!t! o mare importan!
pentru sistemele uridice naionale dreptul internaional. (n unele !ri conveniile
internaionale au o putere uridic! mai mare dec-t legile naionale.
1
6klmTO UKLMNO WMTVT N PLQRSTMQUVT7 oLS MKSTYdNKa \.\. pTqTMKVT XLQYVT: cZMNQUg 1%%4 QUM"22/
13
(n toate !rile &amiliei romano"geranice este cunoscut! divi1area dreptului -n
pu*lic i privat. $ceast! divi1are poart! un caracter general0 este preponderent
doctrinar! i -n ultimul timp i"a pierdut -nsemn!tatea de c-ndva. (n linii generale
se poate spune c! la dreptul pu*lic se atri*uie acele ramuri care determin! statul0
activitatea organelor de stat0 i relaiile individului cu organele statului3 iar la
dreptul privat 2 ramurile ce reglementea1! relaiile reciproce ale indivi1ilor. (n
&iecare dintre aceste s&ere -n &iecare dintre !rile &amiliei uridice respective
nimeresc apro#imativ aceleai ramuri.
$partenena dreptului di&eritor !ri europene la &amilia uridic! romano"
germanic! nu e#clude anumite deose*iri -ntre sistemele uridice naionale. $st&el0
dreptul &rance1 pe de o parte i dreptul german pe de alt! parte au servit drept
model -n *a1a caruia -n interiorul acestei &amiliei uridice se deose*esc dou!
grupuri uridice: romanic0 din care &ac parte )elgia0 Au#em*urg0 Ilanda0 Italia0
,ortugalia0 4pania i cel germanic care include $ustria0 ;lveia i alte !ri.
3.2. familia juridic anglo!sa"on
4pre deose*ire de !rile romano"germanice unde i1vorul de *a1! al dreptului
este legea0 -n !rile &amiliei uridice anglo"sa#one ca i1vor de *a1! a dreptului este
norma &ormulat! de udec!tori i e#primat! -n precedente udiciare.
Dreptul comun anglo"sa#on ca i dreptul roman s"a de1voltat dup! principiul
6Dreptul este acolo unde este ap!rarea
1
7. ri nec!t-nd la toate -ncerc!rile de
codi&icare dreptul comun engle10 completat i per&ecionat de legile 6dreptului de
ec'itate70 are la *a1! un drept de procedent creat de udec!torii. $cest &apt nu
e#cludee creterea rolului dreptului statular 9legislativ:.
$st&el0 dreptul a o*inut o tripl! structur!:
" dreptul comun *a1at pe precedent0 i1vor de *a1!3
1
6klmTO UKLMNO WMTVT N PLQRSTMQUVT7 oLS MKSTYdNKa \.\. pTqTMKVT XLQYVT: cZMNQUg 1%%4 QUM"223
14
" dreptul de ec'itate 2 care completea1! i corectea1! i1vorul de *a1!3
" dreptul statular " dreptul scris de origine parlamentar!.
Tr!s!turile speci&ice -nelegerii uridice -n acest sistem de drept se e#plic!
prin &ormula: =ilocul ap!r!rii udiciare e mai important dec-t dreptul0 deoarece
greutatea de *a1! se reduce la posi*ilitatea adres!rii -n urisdicia regal!. Aa
s&-ritul sec. .III crete rolul i importana dreptului statutar0 -n leg!tur! cu ce rolul
udec!torilor -n crearea dreptului a -nceput s! &ie restr-ns0 limitat. (n sec. .IC".C
-n leg!tur! cu de1voltarea relaiilor *urg'e1e a ap!rut necesitatea de a iei din
limitele rigide ale precedentului. ?olul de udecat! i l"a asumat cancelarul regal0
care a -nceput s! soluione1e -n ordinea anumitei proceduri litigiile privind
adresarea c!tre rege. Ca re1ultat0 de r-nd cu dreptul comun0 s"a creat dreptul de
ec'itate. ,-n! la re&orma din 18B3"18B> -n $nglia e#ista dualismul udiciar: -na&ar!
udec!ilor0 care aplicau dreptul comun0 e#ista udecata Aordului"Cancelar.
?e&orma a intrigat dreptul comun cu dreptul de ec'itate -ntr"un sistem integru al
dreptului de precedent.
(n &amilia uridic! anglo"american! se deose*esc grupurile de drept engle1 i
legat de el prin originea sa 2 dreptul 4H$. (n grupul de drept engle1 intr! $nglia0
Irlanda de 8ord0 Canada0 $ustria0 8oua Geland!0 &ostele colonii *ritanice 9-n
pre1ent 3+ de state s-nt mem*re ale Comunit!ii:. Dreptul 4H$0 av-nd drept surs!
dreptul engle10 -n pre1ent este destul de independent. ;#cepii &ac statul Aui1iana0
unde un rol considera*il -l oac! dreptul &rance1 i statele cele mai sudice0 pe
teritoriul c!rora este r!sp-ndit dreptul 4paniei.
Dreptul comun este un sistem0 care poart! amprenta istoriei0 iar aceast!
istorie p-n! -n sec. .CIII este o istorie e#clusiv a dreptului engle1 care s"a
de1voltat0 dup! cum am menionat dea0 pe trei c!i: &ormarea dreptului comun0
completarea lui cu dreptul de ec'itate i interpretarea statutelor.
(ns!0 dac! uritii &amiliei uridice romano"germanice consider! dreptul o
totalitate de norme uridice sta*ilite dinainte0 atunci pentru un engle1 dreptul este
-n general aceea la ce va aunge e#aminara udiciar!. ,e continent uritii s-nt
1>
interesai -n primul r-nd de &aptul cum este reglementat! situaia data0 -n $nglia "
-n ce ordine ea tre*uie corectat! pentru a aunge la o 'ot!r-re udiciar! corect!.
(n !rile din &amilia romano"germanic! ustiia se &ace de c!tre udec!tori
care posed! diploma de uriti3 -n $nglia c'iar i udec!torii din Tri*unalul 4uprem
p-n! -n sec. .I. nu tre*uiau s! ai*! neap!rat studii uridice universitare: ei
-nsuiau pro&esia lucr-nd ca avocai i studiind practica de procedur! udiciar!.
$*ia -n timpurile noastre do*-ndirea diplomei universitare a devenit o condiie
important! pentru a deveni avocat sau udec!tor. ;#amenele pro&esionale care
permit ocuparea de pro&esii uridice au devenit &oarte serioase. Dar i -n pre1ent0
dup! p!rerea engle1ilor0 principalul este ca dosarele s! &ie e#aminate -n udec!torii
de c!tre oamenii practici. Dup! p!reea lor0 pentru a udeca *ine este de auns s! se
respecte principiile de *a1! ale procedurii udiciare0 care s-nt o parte component! a
eticii generale.
Dreptul engle1 i ast!1i r!m-ne un drept udiciar0 ela*orat de c!tre udec!tori
-n procesul e#amin!rii ca1urilor aparte. Au-nd -n consideraie regulile
precedentului0 o asemenea a*ordare asigur! situaia -n care normele de drept ale
sistemelor romano"germanice0 -n sc'im* &ac dreptul mai ca1uistic i mai puin
concret.
4tructura dreptului -n &amilia uridic! anglo"sa#on!0 concepia dreptului0
sistemul de i1voare ale dreptului0 lim*aul uridic 2 totul este di&erit de cele din
sistemele uridice ale &amiliei romano"germanice. (n cadrul dreptului engle1
lipsete divi1area dreptului -n pu*lic i privat0 care este -nlocuit! aici cu divi1area
-n drept comun i dreptul de ec'itate.
?amurile dreptului engle1 nu s-nt at-t de *ine pronunate ca -n sistemele de
drept continentale0 &apt ce l"au determinat doi &actori: -n primul r-nd0 toate
udec!toriile au o urisdicie comun!0 adic! pot e#amina di&erite categorii de dosare
2 de drept pu*lic si privat. Eurisdicia -mp!rit! duce la delimitarea ramurilor
dreptului0 iar cea uni&icat! are e&ect opus. (n al doilea r-nd0 dreptul engle1 s"a
1+
de1voltat treptat0 pe calea practicii udiciare i a re&ormelor legislative -n ca1uri
aparte. (n $nglia nu e#ist! coduri de tip european. Deaceea pentru un urist engle1
dreptul este omogen. Doctrina engle1! nu cunoate discuii despre divi1iunile
structurale ale dreptului0 pre&er-nd mai mult re1ultatul dec-t argument!ri teoretice.
?evoluia $merican! a -naintat pe primul plan ideea dreptului american
naional independent0 care ar rupe leg!turile cu trecutul s!u engle1. $doptarea
Constituiei &ederale scrise din 1B8B0 a constituiilor statelor ce au intrat -n
competena 4H$0 a &ost un prim pas pe aceast! cale. 4e presupunea o respingere
total! a dreptului engle10 iar odat! cu el 2 a principiului precedentului i altor
semne caracteristice pentru dreptul comun. Dar trecerea dreptului american -n
&amilia uridic! romano"germanic! nu a avut loc. 8umai unele state0 &ostele colonii
&rance1e sau spaniole 9 Aui1iana0 Cali&ornia : au adoptat coduri de tip european0
care cu timpul s"au pomenit a*sor*ite de dreptul comun.
(n general0 -n 4H$ s"a &ormat un sistem dualist0 asem!n!tor celui engle1:
dreptul precedentului -n interaciune cu cel legislativ. (n $nglia i 4H$ e#ista
aceeai concepie a dreptului i a rolului s!u. (n am*ele !ri e#ist! aceei divi1are a
dreptului0 se &olosesc aceleai metode de interpretare a dreptului. ,entru un urist
american ca i pentru unul engle10 dreptul este mai -nt-i de toate un drept al
practicii udiciare. 8ormele ela*orate de legiuitor p!trund cu adev!rat -n sistemul
de drept americat numai dup! o aplicare i interpretare a lui repetat! de c!tre
udec!torii i numai dup! ce se va putea &ace re&erire la 'ot!r-rile udiciare care l"
au aplicat i nu la norme nemilocit. ,rin urmare0 dreptul 4H$0 -n general0 are o
structur! analogic! cu structura dreptului comun. Dar numai -n general. (n procesul
e#amin!rii unei pro*leme apar di&erite deose*iri structurale dintre dreptul engle1 i
cel american0 multe din care s-nt considera*ile cu adev!rat i nu pot &i negliate
1
.
1
sTVNS tKeK ckQeLVe^K WMTVLV^K QNQUKb^ QLVMKbKeLQUNg XLQYVT: 1%880 QUM. 342
1B
Hna din aceste deose*iri considera*ile este leg!tura de structur! &ederal! a
4H$. 4tatele din componena 4H$ s-nt dotate cu o competen! destul de larg!0 -n
cadrul c!reia ele -- &!uresc legislaia lor i sistemul de drept precedent0 -n leg!tur!
cu aceaste se poate spune ca -n 4H$ e#ist! >1 sisteme de drept 2 >/ a statelor
mem*re i una &ederal!. Eudec!toriile &eic!rui stat -i e#ercit! urisdicia
independent una &a! de alta i de aceea nu este neap!rat condiia de respectare a
'ot!r-rii luate de udec!toria unui stat -n altul.
C-t de puternic! nu ar &i tendina spre un caracter unitar al practicii udiciare0
nu s-nt rare ca1urile c-nd udec!toriile state adopt! asupra unor dosare
asem!n!toare 'ot!r-r! neidentice0 uneori c'iar contradictorii. $cest &apt provoac!
coli1iuni.
(nc! o deose*ire a dreptului american de cel engle1 este aciounea puin mai
li*er! a regulii precedentului0 instanle superioare udiciare ale statelor i Curtea
4uprem! a 4H$ nici odat! n"au &ost legate de propriile lor precedente. De aici
li*ertatea considera*il! i capacitatea de manevre -n timpul procesului de adaptare
a dreptului la condiia ce se sc'im*!. $ceast! comportare mai li*er! cu precedentul
cap!t! o deose*ir! importan! -n leg!tur! cu competena udec!toriilor americane0
necunoscut! udec!toriilor engle1e0 de a e#ercita controlul asupra
constituionalit!ii legilor. Dreptul controlului constituional0 &olosit activ de Curtea
4uprem!0 su*linia1! rolul puterii udiciare -n sistemul american.
,osi*ilit!ile mari ale in&luenei udiciare asupra legislaiei nu e#clude &aptul
ca legislaia -n sistemul uridic al 4H$ s! ai*! o pondere mare i s! &ie mai
important! dec-t dreptul statular -n $nglia. $ceasta se datorea1! -n primul r-nd
e#istenei constituiei scrise0 mai corect constituiilor0 i -n plus competenei
legislative destul de largi a statelor0 &olosit! destul de activ de c!tre ele.
(n dreptul statular al 4H$ se -nt-lnesc numeroase coduri0 care s-nt cunoscute
dreptului engle1. (n c-teva state acionea1! codurile civile0 -n um!tate din statele
4H$ coduri de procedur! civil!0 -n toate penale0 -n unele de procedur! penal!.
18
I &orm! de codi&icare deose*it! -n 4H$ a devenit crearea aa numitelor legi
i coduri cu caracter unitar0 scopul c!rora este de a sta*ili o posi*il! unitate a acelor
p!ri ale dreptului0 unde acest lucru este deose*it de necesar. ,reg!tirea proiectelor
acestor legi i coduri este -n&!ptuit! de Comisia 8aional! a repre1entanilor tuturor
statelor -mpreun! cu Institutul $merican de drept i $sociaia $merican! a
avocailor. ,entru ca proiectul s! dev!n! lege0 el tre*uie s!
&ie adoptat de state. ,rintre codurile de acest gen0 primul i cel mai cunoscut este
Codul comercial unitar0 care a &ost adoptat o&icial -n 1%+2.
(n 4H$ ca i -n $nglia aplicarea legii depinde de precedentele udiciare0 de
interpretarea lor i nu s-nt garanii c! legile sau codurile unitare vor &i interpretate
peste tot la &el de practica udiciar!.
Deci0 -ntr"o vi1iune general!0 preocuparea dominant! a normelor de
common"loD este resta*ilirea imediat! a ordinii uridice tul*urate i nu sta*ilirea
normelor de *a1! ale societ!ii
1
.
3.3. #lte tipuri de sisteme juridice
(n acest compartiment al lucr!rii de &a! ne vom opri succint la sistemul de
drept socialist0 precum i la sistemele de drept religios.
3.3.1. Familia socialist! de drept
Familia socialist de drept 9sau sistemele uridice socialiste: &ormea1! sau0
mai corect0 au &ormat dup! p!rerea unor autori0 a treia &amilie uridic!. 4istemele
1
=.C.Dvoracec0 <'.Aupu 6Teoria general! a dreptului7 Iai 1%%+ pag.1++
2
6klmTO UKLMNO WMTVT N PLQRSTMQUVT7 oLS MKSTYdNKa \.\. pTqTMKVT XLQYVT: cZMNQUg 1%%4 QUM22B
1%
uridice a !rilor ce se atri*uie la 6lag!rul socialist7 mai inainte s"au atri*uit la
&amilia uridic! romano"germanic!
2
. ri la etapa contemporan! ele p!strea1! un ir
de tr!s!turi comune. 8orma uridic! aici -ntotdeauna se precauta i se precaut! ca
un model general de comportament. 4"au p!strat -ntr"o m!sur! considera*il! i
sistemul dreptului i terminologia tiinei uridice0 &ormat! prin str!duinele
savanilor europeni i sovietici cu r!d!cinile sale -n dreptul roman.
8ec!t-nd la considera*ilele asem!nn!ri cu dreptul continental0 sistemele
uridice socialiste au avut evidente tr!s!turi speci&ice0 determinate de caracterul s!u
pronunat de clas!. Hnicul sau principalul i1vor a dreptului socialist de la -nceputut
era creaia revoluionar! a e#ecutanilor0 iar mai t-r1iu 2 actele normativ"uridice0
cu re&erin! la care se declara c! ele re&lect! voina proletariatului0 maorit!ii
populaiei0 iar apoi 2 -ntregului popor0 condus de partidul comunist. $ctele
normative adoptate0 marea parte a c!rora o &ormau actele normative su*ordonate
legii0 de &apt e#primau voina i interesele aparatului de partid statal.
<uverna tratarea0 -nelegerea uridic! -ngust!0 restrictiv!. Dreptul ,u*lic
prevela0 devinea dominant &a! de cel privat. ,entru sistemul uridic socialist
r!m-nea str!in! ideea de c!utare a unui drept ce ar corespunde principiului de
dreptate. Dreptul avea un caracter imperativ0 era -n cel mai str-ns mod legat de
politica de stat0 era un aspect al ei0 se asigura cu puterea de partid i &ora de
constr-ngere a organelor de drept.
Teoriei0 tiinei i se reducea rolul de interpretare strict! a dreptului. 8ec!t-nd
la proclamarea independenei intstanelor udec!torilor0 acesta r!m-nea un
instrument -n ma-nile clasei 9grupei: dominante0 garanta dominaia ei i protea
interesele ei.
$supra sistemelor uridice socialiste ale ;uropei0 $siei i $mericii Aatine o
in&luen! considera*il! a avut prima din ele 2 sovietic!. 4istemele naionale a
acestor !ri au &ost i r!m-n a &i o varietate a dreptului socialist.
2
2/
Aa momentul actual se poate de constatat anumite sc'im*!ri -n !rile e#"
socialiste0 care au pornit pe calea democrati1!rii societ!ii0 marea maoritate din
care merg0 -n procesul de creare a dreptului naional0 pe calea dreptului continental.
4istemele uridice a multor !ri din $sia i $&rica nu au o unicitate at-t de
evident! ca sistemele anali1ate dea0 -n sc'im* au multe -n comun din punct de
vedere a esenei i &ormei3 toate ele se *a1ea1! pe concepte di&erite dec-t cele din
!rile occidentale. 4e consider! c! principiile de care se conduc !rile
neoccidentale0 s-nt de dou! &eluri:
1: se recunoate valoarea mare a dreptului0 dar -ns!i dreptul se
-nelege alt&el dec-t -n Iccident0 are loc intercalarea dreptului i a
religiei3
2: se renun! la -ns!i ideea de drept i se a&irm! c! relaiile sociale
tre*uie s! &ie reglementate pe alt! cale.
Aa prima grup! se re&er! !rile musulmane0 'induse i dreptul evreesc3 la a
doua 2 !rile Irientului (ndep!rtat0 $&ricii i =adagascarului.
3.3.2. Dreptul musulman
Dreptul musulman ca sistem de norme0 ce e#prim! -n &orm! religioas!
general voina no*ilimii musulmane religioase0 -ntr"o oarecare m!sur! sancionate
i susinute de statul musulman -n *a1a sa s"a &ormat -n Cali&atul $ra* -n sec. CII"
. i este *a1at pe religia musulman! " islam.
Islamul pornete de la &aptul c! dreptul e#istent a venit de la $lla' care -ntr"
un anumit moment al istoriei l"a descoperit omului prin prorocul s!u =u'amed.
$cest drept este dat omenirii odat! i pentru totdeauna0 de aceea societatea tre*uie
s! se conduc! de el i s! nu cree1e altul su* in&luena condiiilor sociale ce se
sc'im*!. ;ste adev!rat c! teoria dreptului musulman recunoate &aptul c! revelaia
divin! necesit! e#plicaie0 interpretare pentru care au trecut veacuri de munc!
21
asidu! a uritilor musulmani. (ns! aceste e&orturi n"au &ost -ndreptate spre crearea
unui drept nou0 ci doar pentru a adapta dreptul dat la o -ntre*uinare practic!.
Deoarece dreptul musulman re&lect! voina lui $lla'0 el cuprinde toate
s&erele vieii sociale0 dar nu numai acele care de regul! intr! su* incidena
dreptului. Dreptul musulman -n sensul larg determin! motivele0 pe care tre*uie s!
le tie un musulmat0 posturile care tre*uie respectate0 pomana care tre*uie dat!. (n
acest sens el este un sistem islamic unitar de reglementare social"normativ!0 care
cuprinde at-t norme uridice0 c-t i neuridice religioase i o*iceiuri.
4istemul musulman este *a1at pe postulate incontesta*ile ce acord!
sistemului statornicie. Eurutii musulmani condamn! totul ce este -nt-mpl!tor i
nedeterminat. =otivele i inteniile persoanei nici odat! nu se iau -n consideraie.
Aa e#aminarea dosarului udec!torul nu apelea1! la c!rile religioase ci la
autorul care le"a interpretat0 autoritatea c!ruia este unanim recunoscut!.
Dreptul ca o totalitate de norme anumite s"a &ormat -n primele dou! secole
ale e#istenei islamului. 4ecolele urmatoare practic nu au admis nimic nou.
(n cadrul dreptului musulman lipsete divi1area clasic! -n dreptul pu*lic i
drept privat3 din num!rul principalelor ramuri ale lui &ac parte dreptul penal.
Dreptul udiciar i dreptul &amiliei.
Dreptul musuman care a suportat numeroase in&luene str!ine0 r!mine o
&amilie uridic! independent!0 care acionea1! asupra milionelor de ameni.
3.3.3. Dreptul 'induilor
Dreptul hinduilor, &orm-ndu"se -nc! -n antic'itate0 i"a p!strat speci&icul i
p-n! -n pre1ent. ,rincipalul motiv al acestei p!str!ri se e#prim! nu -n
particulait!ile deose*ite ale acestui drept0 ci -n leg!tura str-ns! a normelor lui cu
instituiile sociale tradiionale0 -n primul r-nd cu o*tea i cu structurile de cast!0
&oarte sta*ile0 capa*ile la adaptarea -n cele mai di&erite credine i ritualuri
22
religioase0 valori morale0 &iloso&ice i ideologice0 care presupun un anumit mod de
via!0 o anumit! organi1are sau structur! social!.
4istemul de drept 'indus este unul din cele mai vec'i din lume. De acest
sistem de drept ine dreptul Indiei0 ,ac'istanului0 )irmei0 4ingapurului0 =ala1iei0
precum a unor state de pe partea estic! a $&ricii.
(n perioada anterioar! coloni1!rii *ritanice dreptul 'indus clasic nu se *a1a
nici pe normativele &ormale sta*ilite de c!tre autorit!ile laice0 nici pe 'ot!r-rile
udiciare. (n &ond0 el se *a1a pe lucr!rile savanilor0 pe comentariile i pe culegerile
lor. Toate aceste lucr!ri repre1int! o descriere a dreptului o*inuit. ,reoii"uriti ai
Indiei0 &!r! -ndoial!0 ucau un rol important -n sta*ilirea o*iceiurilor ce meritau o
apreciere uridic!.
Dreptul 'indus a suportat modi&ic!ri considera*ile -n perioada e#pansiunii
coloniale engle1e. (n domeniul dreptului de propritate i dreptului o*ligatoriu
normele tradiionale au &ost -nlocuite cu normele dreptului comun. $lta era situaia
-n domeniul dreptuli &amiliei i de motenire0 unde totul se 'ot!ra con&orm
dreptului 'indus. 4"a &ormat ceva de genul 6dreptul anglo"'indus
1
7. (ns! nu a avut
loc o -nl!turare total! a dreptului 'indus i un ir de norme ale lui prelungeau s!
acione1e. (n timpul luptei pentru independen! s"a discutat planul codi&ic!rii totale
a dreptului 'indus0 iar dup! proclamarea independenei0 -n 1%4B0 guvernul Indiei a
propus parlamentului s! e#amine1e proiectul Codului 'indus0 care tre*uia s!
cuprind! dreptul de &amilie i de motenire. (ns! -n urma re1istenei opuse de
puterile conservatoare i a reaciei locale proiectul a &ost retras de pe ordinea 1ilei
i guvernul a pornit pe calea preg!tirii unor proiecte de legi aparte0 aceast! tactic!
reuindu"le.
$a dar0 prin dreptul 'indus se su*-nelege dreptul personal al 'induilor0
modi&icat de legi i o*iceiuri.
1
D. )altag0 $. <uu. op.cit. pag .3/3
23
$nc%eiere
Ca re1ultat al studiului e&ectuat se cer a &i menionate urm!toarele momente.
4istemati1area dreptului0 *a1at! numai pe leg!turile0 tr!s!turile interne0 a altor
elemente de structur!0 ca o investigaie ce are ca o*iect numai legislaia -n aciune
i alte &enomene uridice0 se recunoatere parial!0 limitat! i incapa*il! s!
de1v!luie adev!rtele legit!i ale de1vol!rii i &uncion!rii dreptului.
4copurile descoperirii tipurilor dreptului se e&ectuia1! cu autorul unei
&orme0 variet!i comple#e a clasi&ic!rii tipologiei0 care este recunoscut! ca metod!0
cu autorul c!reia se determin! leg!turile comple#e i dependenele dintre s&erele
principale ale societ!ii.
4peci&icul tipologiei ca metod! a cunoaterii tiini&ice a dreptului se
caracteri1ea1! prin urm!toarele:
1: o*iectul tipologiei apare nu ca un &enomen0 proces oarecare luat
aparte0 ci dreptul ca un tot -ntreg3
2: ca *a1! pentru tipologie se ia nu un singur atri*ut0 caracter0 ci
ansam*lul lor0 capa*ile s! determine mai deplin calit!ile de esen!3
3: caracterele luate ca *a1! pentru tipologie tre*uie s! ai*! o
intensitate di&erit! -n mani&estarea sa concret!0 real!3
4: st!rile calitative di&erite a calit!ilor luate ca *a1! &ormea1! clasele
de clasi&icare 2 tipurile.
24
I tipologie a dreptului corect reali1at! permite re1olvarea unor pro*leme
importante pentru teoria statului i dreptului0 inclusiv:
" evidenierea0 descrierea tipurilor care s-nt caracteristice lumii
geogra&ice contemporane. Datorit! acestor cunotine este posi*il
determinarea varietatea calitativ! real! a geogra&iei uridice a lumii
contemporane0 a vedea c-t este de di&erit! sau invers asem!n!toare
totalitatea sistemelor uridice de ast!1i. Cunoaterea tipurilor de
drept e#istente va o&eri argumente suplimentare privind c!ile i
mecanismele ulterioarei integ!ri economice0 politice i altor &orme
de integrare a !rilor contemporane3
" descoperirea logicii0 legit!ilor &orm!rii i de1volt!rii de secole a
dreptului0 precum i a mecanismului de trecere de la un tip de drept
la altul. Tratarea tiini&ic! a dreptului0 precum i a statului0 implic!
cu necesitate i studierea din punct de vedere istoric a lor. ,entru
tiina uridic! contemporan! este &oarte important determinarea
&aptului care &enomene i procese au condiionat dreptul i statul i
se p!strea1! -n pre1ent ca miloace e&iciente de conducere cu
tre*uirile societ!ii3
" darea unor e#plicaii argumentate ale apariiei i evoluiei dreptului0
respectiv a statului0 pentru a putea com*ate unele teorii de apariie a
&enomenului uridic0 a demonstra caracterul netiini&ic al acestora3
" darea unor progno1e argumentate tiini&ic privind c!ile i
mecanismele de1volt!rii de mai departe a dreptului -n ansam*lu0 c-t
i -ntr"o ar! concret!3
" ela*orarea i argumentarea m!surilor concrete -n vederea
per&ecion!rii -n continuare a dreptului i statului ?epu*lica
=oldova0 a elimin!rii numeroaselor lacune ale actualei legislaii0
2>
contradiciilor dintre normele -n vigoare0 -nlaturarea normelor care
nu &uncionea1!.
&i'liografie:
1. D.)altag0 $.<uu 6Teoria general! a dreptului7 C'iin!u0 2//2
2. <'.Aupu0 <'.$vornic 6Teoria general! a dreptului7 C'iin!u0 1%%B
3. ?.I.=otica0 <'.=i'ai 6Introducere -n studiul dreptului7 Col.II0 Timioara
1%%>
4. I.Ceterc'i0 I.Craiovan 6Introducere -n teoria general! a dreptului7 )ucureti
1%%3
>. =.C.Dvoracec0 <'.Aupu 6Teoria general! a dreptului7 Iai 1%%+
+. C.D.Gl!tescu 6=ari sisteme de drept -n lumea contemporan!7 )ucureti 1%%2
B. I.4antai 6Introducere -n studiul dreptului7 4i*iu 1%%1
8. 8.,opa 6Teoria general! a dreptului7 ;d. $ctami 1%%+
%. JKLMNO PLQRSTMQUVT N WMTVT. XLQYVT: XZ[ 1%%3
1/. \.X.]^M^_ 6JKLMNO PLQRSTMQUVT N WMTVT7 XLQYVT: ZMNSN`KQYNa SLb
cZQUNdNefLMbg 2//1
11. h.[. iLVTjKeYL 6klmTO UKLMNO PLQRSTMQUVT N WMTVT7 XLQYVT: Jn[]
1%%+
12. 6klmTO UKLMNO WMTVT N PLQRSTMQUVT7 oLS MKSTYdNKa \.\. pTqTMKVT
XLQYVT: cZMNQUg 1%%4
13. sTVNS tKeK ckQeLVe^K WMTVLV^K QNQUKb^ QLVMKbKeLQUNg XLQYVT: 1%88
2+