Sunteți pe pagina 1din 1

ATESTAT DE PRACTICA

Eliberat
de
unitate
partener
de
practic:
..........................................
.............................,
cu
sediul
n
,telefon, fax, pentru
....,
student()
la
Universitatea
.....................,
Facultatea ................................, anul.., grupa. .
Perioada stagiului de practic: Practicantul a efectuat un stagiu de practic n cadrul unitii
gazd in perioada .., cte.ore/zi, totaliznd un numar de ore
de activitate practic efectiv.
Locul de efectuare a practicii:
Tutore desemnat
-

de ctre unitatea partener de practic:


Nume: ..........................................................
Funcie:.........................................................
telefon/e-mail: ..............................................

Aprecierea activitii studentului practicant, efectuat de ctre tutore:


Calificativ
(FB, B, S, NS)

Criteriu
Respectarea normelor de disciplin i organizare a muncii, a orarului de
lucru
Indeplinirea sarcinilor de munc stabilite de ctre tutore
Abilitatea de a aplica n practic cunotiinele teoretice
Modul de interaciune cu ceilali membrii ai colectivului
FB foarte bine; B bine; S satisfctor, NS - nesatisfctor

Alte observaii ......................................................

Tutore
semntur