Sunteți pe pagina 1din 1

// TIPUL STRUCT

/*
//1.Se citesc de la tastatura coordonatele a doua puncte in plan a si b. Sa se afiseze distanta dintre
cele doua punct.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
struct coordonate
{
int x,y;
} a, b;
int x,y;
cin>>a.x>>a.y>>b.x>>b.y;
cout<<sqrt((a.x-b.x)*(a.y-b.y)+(a.x-b.x)*(a.y-b.y));
return 0;
}
//2.Se citesc de la tastatura coordonatele a 2 colturi ale unui dreptunghi, coltul din stanga sus si cel
din dreapta jos. Sa se calculeze diagonala dreptunghiului.
struct coordonate
{
int x, y; // chestiile continute de variabile, adica si st si dr vor avea fiecare coordonatele x si y (astea
fiind siruri de caractere)
} st, dr; // variabilele noastre de tip struct
cin>>st.x>>st.y>>dr.x>>dr.y;
cout<<sqrt((st.x-dr.x)*(st.x-dr.x)+(st.y-dr.y)*(st.y-dr.y));
//3. In clasa sunt maxim 30 elevi, fiecare fiind identificat prin nume si prenume. Elevul
//poate primi maxim 5 note la o disciplina pe semestru. Se citesc de la tastatura" nr
//elevi din clasa si pentru fiecare elev nume, prenume si note. Daca are mai putin de
//5 note, notelor lipsa le se va atribui valoarea 0, iar in calculul mediei se vor
//numai notele de 0. Sa se calculeze si sa se afiseze mediile elevilor din clasa la acea
//disciplina.
*/
#include<iostream>
struct clasa
{
char nume[20], prenume[20];
int note[100];
} elev[30]; // fiecare elev va avea nume, prenume si note. Dar nu inteleg cum facem daca fiecare elev
trebuie sa aiba cate 5 note.
main()
{
for (i=0; i<30; i++)
for (j=0; j<20; j++)
{
//cin>>elev[i].nume[j];
//cin>>elev[i].prenume[j];
for (k=0; k<5; k++)
cin>>elev[i].note[i*5+k];
}
}

S-ar putea să vă placă și