Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluarea intreprinderii

Prof.univ.dr.Vasile ROBU; Lect.univ.dr.Ion ANGHEL; Lect.univ.drd.Claudia


SERBAN; Lect.univ.drd.Daniela TUTUI
Cuprinsul crii:
CAPITOLUL I
FUNDAMENTELE EVALUARII INTREPRINDERII
1. Scurta prezentare a teoriei valorii.
2. Termeni fundamentali in evaluare. Principalele tipuri de valoare
3. Valoarea intreprinderii
4. Standarde de evaluare a intreprinderii
5. Principii fundamentale de evaluare. Principii de evaluare a intreprinderii
6. Procesul de evaluare a intreprinderii
7. Clasificarea evaluarilor
CAPITOLUL II
DIAGNOSTICUL INTREPRINDERII
1. Necesitatea si rolul diagnosticului in evaluarea firmei
2. Diagnosticul juridic
3. Diagnosticul operational
4. Diagnosticul comercial
4.1. Analiza pietei intreprinderii
4.2. Analiza produselor/serviciilor intreprinderii
4.3. Analiza preturilor
4.4. Promovarea
5. Diagnosticul resurselor umane si al managementului firmei
5.1. Diagnosticul resurselor umane
5.2. Diagnosticul managementului firmei
6. Diagnosticul financiar
6.1. Ajustarea informatiilor financiar-contabile
6.2. Diagnosticul situatiei patrimoniului
6.2.1. Corelatia fond de rulment necesar fond de rulment, trezorerie neta
6.2.2. Diagnosticul corelatiei creante-obligatii
6.2.3. Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii
6.2.4. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar
6.3.1. Situatia generala a rezultatului pe baza contului de profit si pierdere

6.3.2. Diagnosticul factorial al rezultatului exploatarii


6.3.3. Pragul de rentabilitate si intervalul de siguranta
6.3.4. Diagnosticul pe baza ratelor de rentabilitate
6.4. Analiza riscului intreprinderii
6.5. Criterii de apreciere a indicatorilor economico-financiari
CAPITOLUL III
ABORDAREA PE BAZA DE VENIT IN EVALUAREA INTREPRINDERII
1. Logica abordarii pe baza de venit
2. Costul capitalului si rata de actualizare/capitalizare
2.1. Definirea costului capitalului
2.2. Valoarea in timp a banilor
2.3. Notiuni utilizate
2.4. Determinarea costului capitalului
3. Metoda capitalizarii profitului
3.1. Relatii de calcul
3.2. Stabilirea profitului anual reproductibil
3.3. Avantajele si limitele metodei
4. Metoda actualizarii fluxurilor de lichiditati (Discounted Cash Flow
DCF).
4.1. Metoda actualizarii fluxurilor de lichiditati pentru actionari (CFNA)
4.1.1. Relatii de calcul
4.1.2. Determinarea fluxului de lichiditati pentru actionari
4.1.3. Valoarea reziduala
4.2. Metoda actualizarii fluxurilor de lichiditati pentru capitalul investit
(CFNI)
4.2.1. Relatii de calcul
4.2.2. Determinarea fluxului de lichiditati pentru capitalul investit
4.2.3. Valoarea reziduala
4.3 Avantajele si limitele metodei DCF
4.4. Diferentieri intre rata de actualizare si rata de capitalizare
CAPITOLUL IV
ABORDAREA PE BAZA DE ACTIVE IN EVALUAREA INTREPRINDERII
1. Logica abordarii bazate pe active
2. Metoda activului net corectat
2.1. Relatia de calcul a activului net corectat
2.2. Evaluarea elementelor patrimoniale de activ
2.2.1. Evaluarea activelor necorporale
2.2.1.1. Clasificarea activelor necorporale
2.2.1.2. Metode de evaluare a activelor necorporale
2.2.1.3. Consideratii privind evaluarea unor active necorporale specifice
2.2.2. Evaluarea imobilizarilor corporale
2.2.2.1. Evaluarea terenurilor
2.2.2.2. Evaluarea constructiilor si echipamentelor tehnice

2.2.2.3. Evaluarea imobilizarilor corporale in curs de executie


2.2.3. Evaluarea imobilizarilor financiare
2.2.3.1. Evaluarea titlurilor de participare
2.2.3.2. Evaluarea obligatiunilor
2.2.3.3. Evaluarea imprumuturilor acordate pe termen lung
2.2.3.4. Evaluarea depozitelor si garantiilor pe termen lung
2.2.4. Evaluarea activelor circulante
2.2.4.1. Evaluarea stocurilor
2.2.4.2. Evaluarea creantelor
2.2.4.3. Evaluarea disponibilitatilor
2.2.5. Evaluarea altor active
2.3. Evaluarea unor elemente de natura datoriilor
3. Activul net de lichidare
CAPITOLUL V
ABORDAREA PRIN COMPARATIE IN EVALUAREA INTREPRINDERII
1. Logica abordarii prin comparatia de piata
2. Metoda comparatiei cu tranzactii de pachete minoritare
3. Metoda comparatiei cu vanzari de pachete majoritare la firme necotate
4. Metoda comparatiei cu tranzactii anterioare la nivelul intreprinderii
evaluate
5. Avantajele si limitele abordarii prin comparatie
CAPITOLUL VI
PRIMA DE CONTROL SI DISCOUNTURILE APLICATE IN EVALUAREA
INTREPRINDERII
1. Logica aplicarii primei de control si a discounturilor in evaluarea
intreprinderii
2. Pachet de control - pachet minoritar. Prima de control
3. Estimarea discountului pentru lipsa de control
4. Estimarea discountului pentru lipsa de lichiditate
5. Alte discounturi aplicate in evaluarea intreprinderii