Sunteți pe pagina 1din 5

Cerere de autorizare

A. CERERE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE AUTORIZARE/ OBINEREA/ PRELUNGIREA


VALABILITATII CALITATII, dup caz a: verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuia n domeniul
instalaiilor electrice

Cod Numeric Personal: 1730919151824


Nume

Babe

Prenume: Alexandru Tiberiu

Adresa de domiciliu: Localitatea, Strada, nr., Bloc, Scara, Etaj, Ap., jude (sector), Cod potal
Bezdead, Strada Valea Curelii, nr 1094, jude Dambovita, Cod potal 137035
Telefon: 0245 /663490

E-mail: ex.tiberiu@gmail.com

Gradul i tipul de autorizare solicitat:


electrician autorizat gradul IIIA, IIIB
Declar pe propria rspundere c sunt de acord ca ANRE s prelucreze datele mele cu caracter personal, n conformitate cu
prevederile legale aplicabile.
Declar pe propria rspundere c am luat cunotin de prevederile din Regulamentul de autorizare, conform crora nu mi vor
fi returnate sumele achitate, n urmtoarele cazuri:
a) dac nu m prezint la Examen, cu excepiile prevzute n Regulament,
b) dac nu promovez Examenul,
c) dac nu ndeplinesc condiiile de calificare i experien profesional necesare gradului/ tipului de autorizare
solicitat, fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare,
d) dac nu ndeplinesc condiiile de participare la Examen, fiind declarat neadmis, inclus n lista ntocmit dup
transmiterea completrilor i clarificrilor solicitate de Autoritatea competent.
Sumele achitate mi vor fi returnate doar dac mi retrag cererea de autorizare nainte de a fi analizat de ANRE, respectiv de
publicarea listei tuturor candidatilor (solicitani care ndeplinesc/ nu ndeplinesc condiiile prevzute in Regulament pentru a
participa la examen), list ntocmit conform prevederilor pct. (7) din Anexa 3-3.1.1. din prezentul Regulament.
Not: cererea este comun, dup caz, pentru toate tipurile de autorizare/ reautorizare a persoanelor fizice
Data: 15.09.2014
Semnatura:

B. INFORMAII PROFESIONALE
Nume, Prenume: BABE ALEXANDRU TIBERIU
Cod numeric personal:__ 1730919151824
FORMARE PROFESIONAL
Forme de nvmnt absolvite
de. exemplu: coli profesionale/ licee/
coli postliceale/ institute de nvmnt
superior.
Universitatea Valahia Targoviste,
Facultatea de Inginerie Electrica

Cursuri de perfecionare

Calificare profesional obinut


(profil/ specializare)

Pagina

inginer specialitatea electrotehnica


generala

autorizatie ANRE
electrician autorizat
ANRE grad
IIIA, IIIB

curs de pregatire teoretica electrician


autorizat
Fisa de aptitudini medicina muncii
Raport per salariat Revisal
Ordin de plata

10
9
11
12

EXPERIEN PROFESIONAL
Numele Angajatorului

Funcia n care a fost angajat

Perioada de angajare

SC TIAB SA PITESTI

Inginer proiectare instalatii


electrice interioare si de
ventilatie

05.2001-06.2005

SC Romlux Lighting SA
Targoviste

Inginer proiectare instalatii


electrice de iluminat

06.2005-01.2011

BIT INVEST SRL

Inginer proiectant retele


electrice si instalatii electrice
interioare

09.2013 - prezent

Semntura,

Pagina

C. DETALII PRIVIND LUCRARILE REALIZATE


Nume, Prenume: BABE ALEXANDRU TIBERIU
Cod numeric personal:__ 1730919151824
Nr. crt.

Denumirea lucrrii sau


activitii desfurate/ Obiective ale
lucrrii

Tipul lucrrii/
activitii.

Tensiunea (kV)

Angajator
(conform CM)

Precizai:
P proiectare,
Ex. executare, Op

operare

1.

Instalatie electrica interioara si


instalare vetilatoare laborator testare
vopsele - sectia caroseria , SC
Automobile Dacia SA Pitesti ,jud
Arges
Instalatie electrica interioara si
instalare ventilatoare de acoperis
sectia turnatorie aluminiu , SC
Automobile Dacia SA Pitesti
,jud Arges
Instalatie electrica interioara si
instalare ventilatoare de perete
depozit materiale sectia turnatorie
aluminiu , SC Auatomobile Dacia
SA Pitesti, ,jud Arges

P+E

0.4 kV

TIAB SA Pitesti

0.4 Kv

TIAB SA Pitesti

P+E

0.4 Kv

TIAB SA Pitesti

4.

AEE magazin Minimax Discount


Titu , ,jud Dambovita

P+E

0.4 Kv

SC Romlux
Lighting
SA Targoviste

5.

Instalatie electrica de utilizare a


energie pentru iluminat public si
AEE puncte de aprindere - SIP
Morteni - ,jud Dambovita

0.4 Kv

SC Romlux
Lighting
SA Targoviste

6.

Instalatie electrica de utilizare a


energie pentru iluminat public si
AEE puncte de aprindere - SIP com
Moreni - ,jud Dambovita

0.4 kV

SC Romlux
Lighting
SA Targoviste

7.

AEE locuinte, extindere RED 0.4 kV


si lucrari de intarire retea MT, cartier
Dric, Husi

20/0.4 Kv

SC Romlux
Lighting
SA Targoviste

8.

Retrofit
P
celule electrice C6,C12,C13,C15.1
statia 10 kV SM-ZM, SC Otelinox
SA Targoviste

10 kV

BIT Invest
SRL Targoviste

9.

Alimentare servicii interne,


centrala fotovoltaica 7,5 mW ,
SC Kentax Energy SRL,
sat Butimanu, Com. Butimanu,
jud Dambovita

20/0.4 kV Kv

BIT Invest
SRL Targoviste

2.

3.

10.

AEE locuinta P+E+M, Gheorghe


Nicolae, Targoviste

0.4 Kv

BIT
Invest
Targoviste

SRL

11.

AEE locuinta S+P+2E+M, Miron P


Bogdan Alexandru, Bucuresti

0,4 Kv

BIT
Invest
Targoviste

SRL

12.

Deviere LES JT si LES MT pentru


extindere si amenajare cresa , in zona
gradinitei nr. 8, str. Poet Grigore
Vasilescu, Targoviste

20/0.4 Kv

BIT
Invest
Targoviste

SRL

13.

AEE locuinta + organizare de santier


in solutie definitiva Secara Ionel
Alexandru, Targoviste

0.4 kv

BIT
Invest
Targoviste

SRL

15.

Iluminat electrica de utilizare iluminat depozit materiale OLEG,


SC Luckoil Energy and Gas
Romania SA

0.4 Kv

BIT
Invest
Targoviste

SRL

16.

Deriere Racord 20 kV si reamplasare


PTA 250 kVA, SC Megaconstruct
Metal SRL, com Racari, Dambovita

20 kv

BIT
Invest
Targoviste

SRL

17.

Instalatie ellectrica interioara pentru


chiller 25 kW, spatiu degazoare
SC Luckoil Energy and Gas
Romania SA

20 Kv

BIT
Invest
Targoviste

SRL

14.

Semntura,

D. PAGIN DE INFORMAII ANEXAT CERERII DE AUTORIZARE


Nume, Prenume: BABE ALEXANDRU TIBERIU
Cod numeric personal:__ 1730919151824
Formare profesional: se vor anexa copii ale diplomei/ diplomelor de calificare profesional, cum ar fi: curs de
calificare, coal profesional, liceu, coal post-liceal, universitate, dup caz, n domeniul electrotehnic/ energetic sau
altele asemenea n domeniu electric.
Experien profesional: se va anexa copia carnetului de munc i se va completa documentul C. DETALII PRIVIND
LUCRRILE REALIZATE.
Act de identitate: se va anexa copia actului de identitate.
Verificarea dosarului: ntrebrile urmtoare v ajut s v verificai completitudinea dosarului dvs., nainte de a-l
transmite la ANRE. V rugm marcai fiecare csu din stnga, n cazul n care rspunsul la ntrebare este Da:

Ai precizat n cerere toate informaiile personale?

Ai indicat n cerere corect gradul/ gradele i tipul/ tipurile de autorizaii solicitate?

Ai inclus n dosar o copie a actului de identitate (buletin sau carte de identitate)?

Ai inclus n dosar documentul de absolvire al unui curs de pregtire teoretic organizat conform
prevederilor Regulamentului?

Ai inclus n dosar copii ale tuturor diplomelor precizate n documentul B. Informaii Profesionale?

Ai inclus n dosar copia integral a carnetului de munc/ raportului per salariat din Registrul de Eviden a
Salariailor comunicat la ITM, dup caz?

Ai completat documentul C. Detaliile privind lucrrile realizate?

Ai numerotat paginile dosarului dumneavoastr?

Ai precizat n documentul B. Informaii Profesionale numrul paginii unde se afl fiecare document n
dosarul dvs.?

Ai inclus, dup caz, copia Legitimaiei de Electrician autorizat pe care o deinei?

Ai semnat toate cele 3 documente (Cererea propriu-zis, Informaii Profesionale i Detaliile privind
lucrrile realizate)?