Sunteți pe pagina 1din 3

Comunicarea asistent - pacient

A exercita corect medicina inseamna a raspunde prompt, onest si intelegere la diferite nevoi si
cereri fata de actul medical, care va trebuiinsotitintotdeauna de constiintaetica; viataapare ca
valoareacea mai ridicata a lumiimateriale, iarsanatateareprezintabunulsuprem al omului, ea nu
are pret.

Stimularearoluluivalorilordeontologiei, a datoriilor si responsabilitatii, tradusaprintr-o militare


activa pentruprincipiileeticiimedicale, un comportamentplin de devotament, grija si caldurafata
de bolnav, o atentiediscretaacordatapsihologieipacientului, care sa protejezecreierulacestuia de
alarma senzoriala si afectivaprodusa de boala, inseamnaadevaratachemare in medicina

Asistentulmedicaltrebuie sa se aproprie si sa-icunoasca mai bine pebeneficiariiingrijirilor,


saofereingrijiri mai bune, individualizate, complete si continue.

Boala este rupereaechilibruluiarmoniei, care se traduceprinsuferintafizica, psihica, o


dificultatesau o inadaptare la o situatie noua, provizoriesaudefinitiva.

O persoana intra in boala cu un anumit tip de sistemnervos si de temperamentcu un


anumitcaracter si inteligenta, cu o anumitaereditate, cu complexe si pareripreconcepute, cu un
anumitorizont cultural si de aceeabolnavulia diverse atitudinifata de boala, dar in acelasitimp si
fata de echipamedicala: incredere, stima, simpatie, insa, posibil, si indoiala, teama, dispret, ura.

Noisuntemnevoitisa-itratamneconditionatpetoti.

Relatiaasistentmedical pacient va fi de acceptarereciproca, o atitudine de respect, caldura si


intelegereempaticafata de pacient,cutoate ca de multeori, asistentamedicala este considerata o
simplamasina de indeplinitordinelemedicului, uitandu-se ceea ce este esential in
practicamedicala, si anume: intelegerea si disponibilitateafata de pacient, medicul vine si pleaca,
pecandasistenta e cea care supravegheaza, ajuta si ingrijestepacientul.

Dinaceastacauza, relatiadintreasistentamedicala si pacient nu trebuie sa se limitezenumai la


aplicareatratamentului, ci si la stabilireauneicomunicaripsihicecu el, pentru a-l putea ajuta in a-si
exprima trairileinterioare

Comunicareaasistenteimedicalecupacientultrebuie sa fie concordantacustarea lui actuala,


cuposibilitatile lui de intelegere si asociatacuelemente de sprijinpentru a
influentapozitivevolutiabolii sale. Adesea, atitudineanoastrainsuficientcontrolata
(oricesemncucapul, susotelicumembriifamiliei, oricedenumirestiintificaneinteleasa de
catrepacient, chiartacerea) influeteazabolnavul, generandsuspiciuni si disconfort

La bazaeticiimedicalestau o serie de trasaturi morale si profesionalealeasistenteimedicale


(personalului de ingrijire) cum ar fi: cinstea, onestitatea, spiritul de daruire, solicitudinea,
altruismul, ascultareaempatica, respectul.

Dinacestmotiv, profesiamedicalatrebuieexercitatacurabdare, generozitate, pasiune, sinceritate,


locul central in activitatea de ingrijireocupandu-l pacientul, care trebuieinteles si acceptat asa
cum este.

O atitudineapropiatafata de bolnav nu inseamnaumilinta, mai ales ca


pacientulitiincredinteazasecretele sale, trairile, pe care in alteconditii nu le-ar face. In plus, un
comportamentcorectfata de bolnavimplicapastrareaconfidentialitatiiacestordestainuiri. Sigur ca
exista cazuricndestiobligat sa divulgiunelesecrete, dar trebuie sa stiicnd si cui sa o faci.

Cele mai importante atribuiialeuneiasistentemedicalesunt : asistareamedicului la


efectuareainvestigaiilorclinice, realizareainvestigaiilorparacliniceuzuale,
programareapacienilorpentruinvestigaii de specialitate, administrareatratamentelor,
interveniinsituaii de urgen, monitorizareastriipacientului, completareadocumentelor de
eviden a medicamentelor, de eviden a pacienilori de observaieclinicmedical,
sterilizareainstrumentelori a materialelor, administrareamedicamentelor,
asigurareacondiiilorigienico- sanitaregenerale la locul de munc,
precumiasigurareacondiiilornecesaredesfurriitratamentelorirecoltrilor.

Inca de la internarecomunicareacupacientul se dovedeste a fi cea mai importanta,


pacientultrebuie sa fie echilibratpsihic asistentamedicalaexplicandu-i scopul si
naturainterventiillor, familiarizeazapacientulcumediulsau ambiant, asigura un mediu de
securitatelinistitor si administreazamedicatiarecomandata de medic, local si general.

De asemenea, suplininestenevoilepe care pacientul nu si le poatesatisfaceautonom: amanca si a


bea, a se misca si a avea o buna postura, a-si mentinetegumentelecurate si integre, a
evitapericolele,a se odihni, a comunica. Interventiaasistenteimedicale va fi orientataasupra
lipsei si consta in a sporiindependentapacientului. In final se obtineameliorarea dependentei
sau castigareaindependentei. Ingrijiriletrebuie sa favorizezedrumulspreindependenta,
sprecastigareaautonomieipacientului.

In momentulexternariidinspital, pacientul va fi pregatit si instruit asupranouluisaumod de viata,


evitareaeforturilorfizice ,administrareacorecta a medicatiei, controalemedicaleperiodice ,
iarapartinatorii vor fi informati si ei la randullor de modul de viata al pacientului.

De asemenea, asistentamedicaladinambulator va fi informataasuprapacientului externat pentru


a-l avea in evidenta, uniidintreacestipacientiavandnevoie permanenta de o persoana care saiingrijeasca la domiciliu (pacienticucecitatedin diverse cauze).

In concluzie, competentaprofesionala se demonstreazaprincunostinteteoreticeaprofundate si


capacitatea de a le aplicaintr-oactivitatecreatoare, de ingrijireindividualizata, personalizata,
competenta si umana.

Deci, in final dorescsareamintescca a fi asistentamedicalainseamna:

sa nu fi niciodataplictisita;
2

sa fi deseorifrustrata;

sa fi inconjurata de probleme;

saaimulte de facutsiatat de putintimp;

saporti o responsabilitatefoarte mare sisaaifoarteputinaautoritate;

saintri in vietileoamenilor, ale copiilorsisamarchezi o diferenta;

uniitevorbinecuvanta, altiitevorblestema;

veivedeaoameni (copii) in starealorceamaiproasta si in starealorceamaibuna;

nu veiincetaniciodatasa fi uluita de capacitateaoamenilor (copiilor) de a iubi, de a indurasi de


curajulacestora;

veivedeaviataincepandsisfarsindu-se;

veirepurtavictoriitriumfatoaresiesecuridevastatoare;

veiplangemult;

veirademult;

veisticeinseamnasafi omsisa fi uman.