Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA I

Anul 178 (XXII) Nr. 501

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Mari, 20 iulie 2010

SUMAR

Nr.

Pagina

581.

LEGI I DECRETE
165.

808.

Lege privind aprobarea Ordonanei de urgen a


Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma n
domeniul sntii ......................................................
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 88/2009
pentru modificarea i completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma n domeniul sntii ........................


166.

809.

Lege pentru aprobarea Ordonanei de urgen a


Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil
aflat n domeniul public al statului din administrarea
Ministerului Mediului i Pdurilor Administraia
Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii n administrarea
Ministerului Aprrii Naionale....................................
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 31/2010
privind transmiterea unui imobil aflat n domeniul public
al statului din administrarea Ministerului Mediului i
Pdurilor Administraia Rezervaiei Biosferei Delta
Dunrii n administrarea Ministerului Aprrii
Naionale ....................................................................

Nr.

584.

606.
607.

627.
3

343.
3

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


580.

Hotrre privind transmiterea unei pri dintr-un


imobil din domeniul public al statului i din
administrarea Ministerului Aprrii Naionale n
domeniul public al municipiului Ploieti i n
administrarea Consiliului Local al Municipiului
Ploieti........................................................................

10.
4

Pagina
Hotrre privind trecerea din domeniul public n
domeniul privat al statului a unor construcii aflate n
administrarea Ministerului Aprrii Naionale, n vederea
scoaterii din funciune i demolrii acestora ..............
Hotrre pentru modificarea art. 1 din Hotrrea
Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea
reprezentanilor prii romne n Comisia mixt de
frontier romno-ucrainean ......................................
Hotrre privind stabilirea unor msuri de accelerare
a implementrii instrumentelor structurale ................
Hotrre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru 19 obiective de investiii, grdinie
noi cu 2, 3 i 4 sli de grup, cuprinse n Proiectul
privind incluziunea social ........................................
Hotrre privind schimbarea regimului juridic al
unor terenuri n vederea realizrii de ctre Ministerul
Aprrii Naionale a unui program pentru construirea
de locuine ..................................................................

5
6

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
Ordin al preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti
Publice pentru aprobarea Normei tehnice privind
repartizarea consumurilor de energie termic ntre
consumatorii din imobilele de tip condominiu, n cazul
folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru
nclzire i ap cald de consum ..............................

920

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENILOR MEDICALI


GENERALITI, MOAELOR I ASISTENILOR
MEDICALI DIN ROMNIA
Hotrre privind aprobarea Programului naional de
pregtire a infirmierelor ..............................................

2132

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

LEGI I DECRETE
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea
i completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Se aprob Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 88 din 30 iunie 2009 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul
sntii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 452 din 1 iulie 2009, cu urmtoarele completri:
La articolul I, dup punctul 1 se introduc trei noi
puncte, punctele 1113, cu urmtorul cuprins:
11. La articolul 60, litera d) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
d) medic de medicin general absolvent al facultii de
medicin sau pediatrie din Romnia, promoie anterioar anului
2005, care nu a dobndit calificarea de medic specialist, dar a
ntrunit condiiile de exercitare a profesiei n baza prevederilor
anterioare prezentei legi. De aceste prevederi beneficiaz i titularii
diplomei de medic, obinut anterior anului 2005 n strintate i
echivalat n Romnia, care nu au dobndit calificarea de medic
specialist, dar au ntrunit condiiile de exercitare a profesiei n baza
prevederilor anterioare prezentei legi;.
12. La articolul 69, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Contractarea i decontarea serviciilor de medicin de
familie de ctre casele de asigurri de sntate judeene i a
municipiului Bucureti, Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii,
Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti,
precum i Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului

Transporturilor, Construciilor i Turismului se fac pentru


urmtoarele categorii de medici:
a) medicii prevzui la art. 60 lit. d);
b) medicii ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai
unui alt stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai
Confederaiei Elveiene, n nelesul art. 370 lit. b) i al art. 371
alin. (1), formai n profesie n unul dintre aceste state, care la data
de 1 ianuarie 2007 erau stabilii pe teritoriul Romniei i care, n
urma recunoaterii calificrii profesionale beneficiau, la aceast
dat, de dreptul de exercitare n cadrul sistemului naional al
asigurrilor de sntate a activitilor din domeniul specialitii
medicin de familie, fr titlul de medic specialist medicin de
familie;
c) medicii confirmai specialiti n una dintre specialitile medicin
general aduli, medicin general copii, medicin general,
medicin general/medicin de familie, medicin de familie;
d) medicii titulari ai certificatului care atest formarea
specific a medicului generalist, dobndit n unul dintre statele
prevzute la lit. b), precum i medicii titulari ai certificatului de
drept ctigat de medic generalist, eliberat de unul dintre aceste
state, n cazul crora s-au aplicat procedurile prevzute la
art. 388390, art. 396 i art. 397.
13. La articolul 380, litera a) a alineatului (1) se modific
i va avea urmtorul cuprins:
a) medic de medicin general pentru medicii care
ntrunesc condiiile prevzute la art. 60 lit. d);.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOAN

Bucureti, 14 iulie 2010.


Nr. 165.
PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea
i completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma
n domeniul sntii
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea privind aprobarea Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea i completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma n domeniul sntii i se dispune publicarea acestei legi n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 13 iulie 2010.
Nr. 808.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat n domeniul
public al statului din administrarea Ministerului Mediului
i Pdurilor Administraia Rezervaiei Biosferei
Delta Dunrii n administrarea
Ministerului Aprrii Naionale
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 31 din
7 aprilie 2010 privind transmiterea unui imobil aflat n domeniul public al statului din
administrarea Ministerului Mediului i Pdurilor Administraia Rezervaiei
Biosferei Delta Dunrii n administrarea Ministerului Aprrii Naionale, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 238 din 14 aprilie 2010.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOAN

Bucureti, 14 iulie 2010.


Nr. 166.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea
unui imobil aflat n domeniul public al statului
din administrarea Ministerului Mediului i Pdurilor
Administraia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii
n administrarea Ministerului Aprrii Naionale
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru aprobarea Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat n domeniul public
al statului din administrarea Ministerului Mediului i Pdurilor Administraia
Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii n administrarea Ministerului Aprrii
Naionale i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU

Bucureti, 13 iulie 2010.


Nr. 809.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind transmiterea unei pri dintr-un imobil din domeniul public al statului
i din administrarea Ministerului Aprrii Naionale n domeniul public al municipiului Ploieti
i n administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieti
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 9 alin. (1) i art. 12 alin. (1) i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. (1) Se aprob transmiterea unei pri dintr-un
imobil, avnd datele de identificare prevzute n anexa care face
parte integrant din prezenta hotrre, din domeniul public al
statului i din administrarea Ministerului Aprrii Naionale n
domeniul public al municipiului Ploieti i n administrarea
Consiliului Local al Municipiului Ploieti.

(2) Primria Municipiului Ploieti solicit preluarea prii din


imobilul prevzut la alin. (1), n vederea atribuirii n folosin
gratuit Protoieriei Ploieti.
Art. 2. Predarea-preluarea prii de imobil transmise
potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe baz de protocol
ncheiat ntre prile interesate, n termen de 60 de zile de la
data intrrii n vigoare a prezentei hotrri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul aprrii naionale,
Gabriel Oprea
Ministrul administraiei i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 16 iunie 2010.
Nr. 580.

ANEX

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale unei pri dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului
i din administrarea Ministerului Aprrii Naionale n domeniul public al municipiului Ploieti
i n administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieti

Locul unde este situat


imobilul care se transmite

Judeul Prahova,
municipiul Ploieti

Persoana juridic
de la care
se transmite imobilul

Statul romn,
din administrarea
Ministerului Aprrii
Naionale

Persoana juridic
la care
se transmite
imobilul

Municipiul
Ploieti, n
administrarea
Consiliului
Local al
Municipiului
Ploieti

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate n administrarea
Ministerului Aprrii Naionale
care alctuiesc
domeniul public
al statului

imobil 2.482 parial


cod 8.29.09
nr. M.F. 103.787

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Suprafaa construit 246 m2


Suprafaa desfurat 503 m2
Suprafaa total a terenului,
inclusiv construciile 821 m2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind trecerea din domeniul public n domeniul privat al statului a unor construcii
aflate n administrarea Ministerului Aprrii Naionale,
n vederea scoaterii din funciune i demolrii acestora
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 2 din Ordonana Guvernului nr. 112/2000
pentru reglementarea procesului de scoatere din funciune, casare i valorificare a activelor corporale care alctuiesc domeniul
public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale, aprobat prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob trecerea din domeniul public n domeniul
privat al statului a unor construcii aflate n administrarea
Ministerului Aprrii Naionale, amplasate n incinta imobilelor
identificate potrivit anexei*) care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art. 2. Trecerea n domeniul privat al statului a
construciilor prevzute la art. 1 se face n vederea scoaterii din
funciune i demolrii acestora.

Art. 3. Dup scoaterea din funciune i demolarea


construciilor, Ministerul Aprrii Naionale va actualiza n mod
corespunztor datele din evidena cantitativ-valoric i va opera
modificarea corespunztoare a anexei nr. 4 la Hotrrea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.020 i 1.020 bis
din 21 decembrie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul aprrii naionale,
Gabriel Oprea
Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 16 iunie 2010.
Nr. 581.
*) Anexa este clasificat potrivit legii i se comunic numai instituiilor interesate

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea art. 1 din Hotrrea Guvernului
nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanilor
prii romne n Comisia mixt de frontier
romno-ucrainean
n temeiul prevederilor art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Articolul 1 din Hotrrea Guvernului nr. 1.577/2004 privind
desemnarea reprezentanilor prii romne n Comisia mixt de frontier
romno-ucrainean, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 905
din 5 octombrie 2004, cu modificrile ulterioare, se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 1. Se numete n calitatea de ef al delegaiei romne n Comisia
mixt de frontier romno-ucrainean domnul chestor de poliie Brtan
Mihai-Cristinel, adjunct al inspectorului general al Poliiei de Frontier Romne.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul administraiei i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Bucureti, 16 iunie 2010.
Nr. 584.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind stabilirea unor msuri de accelerare a implementrii instrumentelor structurale
Avnd n vedere necesitatea mbuntirii implementrii programelor operaionale finanate din instrumente structurale i
asigurarea capacitii de absorbie a acestor fonduri, precum i prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, aprobat
cu modificri prin Legea nr. 362/2009, i prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire
a anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune
i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie
2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. (1) Prezenta hotrre stabilete cadrul general de
implementare a unor msuri pentru stimularea absorbiei i
asigurarea unui management eficient al fondurilor externe
nerambursabile postaderare provenite din instrumente
structurale.
(2) Termenii program operaional, autoritate de
management, organism intermediar i beneficiar au
nelesurile prevzute n Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al
Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziii
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional,
Fondul Social European i Fondul de coeziune i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.
(3) Termenul instrumente structurale are nelesul prevzut
n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind
gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea
acestora pentru obiectivul convergen, aprobat cu modificri
prin Legea nr. 362/2009.
Art. 2. (1) Pentru asigurarea finanrii cheltuielilor
necesare implementrii proiectului finanat din instrumente

structurale, beneficiarul poate constitui garanii n favoarea unei


instituii de credit, sub forma gajrii sau ipotecrii asupra
activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de
finanare, n condiiile legii i cu respectarea prevederilor
contractului/deciziei/ordinului de finanare n cauz.
(2) Beneficiarul este obligat s transmit autoritii de
management/organismului intermediar cu care a ncheiat
contractul/decizia/ordinul de finanare o copie a contractului de
credit i gaj/ipotec ncheiat conform prevederilor alin. (1), n
termen de maximum 10 zile lucrtoare de la semnarea acestuia.
Art. 3. (1) Prin contractele/deciziile/ordinele de finanare
sau prin acte adiionale la acestea n cazul proiectelor aflate n
implementare se stabilesc termenii i condiiile specifice
conform crora beneficiarii de proiecte finanate din instrumente
structurale pot beneficia de prevederile art. 2 alin. (1).
(2) Termenii i condiiile specifice prevzute la alin. (1)
asigur inclusiv respectarea art. 57 din Regulamentul (CE)
nr. 1.083/2006 al Consiliului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
eful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mnoiu

Bucureti, 23 iunie 2010.


Nr. 606.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 19 obiective de investiii,
grdinie noi cu 2, 3 i 4 sli de grup, cuprinse n Proiectul privind incluziunea social
n temeiul prevederilor art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. (1) Se aprob lista obiectivelor de investiii,
grdinie noi cu 2, 3 i 4 sli de grup, cuprinse n Proiectul
privind incluziunea social, prevzut n anexa nr. 1, care face
parte integrant din prezenta hotrre.
(2) Se aprob indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de
investiii prevzute la alin. (1), cuprini n anexele nr. 2/12/19*,
care fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Finanarea obiectivelor de investiii prevzute n
anexa nr. 1 se face din mprumutul acordat de Banca
Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare Guvernului
Romniei, potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului
de mprumut dintre Romnia i Banca Internaional de

Reconstrucie i Dezvoltare, destinat finanrii Proiectului privind


incluziunea social, semnat la Bucureti la 4 iulie 2006, cu
completrile ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu
modificrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, n limita
sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, de la bugetele
locale, precum i din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. Anexele nr. 1 i nr. 2/12/19 fac parte integrant
din prezenta hotrre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Viceprim-ministru,
Mark Bla
Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul administraiei i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 23 iunie 2010.
Nr. 607.
* Anexele nr. 2/12/19 nu se public, fiind clasificate potrivit legii.
ANEXA Nr. 1

L I S TA

obiectivelor de investiii, grdinie noi cu 2, 3 i 4 sli de grup, cuprinse n Proiectul privind incluziunea social
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Judeul

Arad
Arge
Botoani
Braov
Buzu
Clrai
Dmbovia
Dolj
Galai
Iai
Maramure
Mehedini
Olt
Prahova
Slaj
Satu Mare
Suceava
Vaslui
Vlcea

Denumirea unitii de nvmnt i localitatea

Grdinia cu program normal, satul Vntori, comuna Mica


Grdinia cu program normal, satul Pojorta, comuna Lereti
Grdinia cu program normal, satul Buda, comuna Coula
Grdinia cu program normal, satul Soar, comuna Soar
Grdinia cu program normal, nr. 6, cartier Zidari, localitatea Rmnicu Srat
Grdinia cu program normal, satul Sruleti-Gar, comuna Sruleti
Grdinia cu program normal, satul Iedera de Sus, comuna Iedera
Grdinia cu program normal, satul Slcua, comuna Slcua
Grdinia cu program normal, nr. 4, satul Podoleni, comuna Barcea
Grdinia cu program normal, satul Crucea, comuna Lungani
Grdinia cu program normal, satul Chelina, comuna Ulmeni
Grdinia cu program normal, satul Balta Verde, comuna Gogou
Grdinia cu program normal, satul Chilii, comuna Flcoiu
Grdinia cu program normal, satul Lunca Prahovei, comuna Mgureni
Grdinia cu program normal, satul Dragu, comuna Dragu
Grdinia cu program normal, satul Ttreti, comuna Viile
Grdinia cu program normal, satul Bogata, comuna Baia
Grdinia cu program normal, satul Pucai, comuna Pucai
Grdinia cu program normal, satul Balota, comuna Racovia

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri n vederea realizrii
de ctre Ministerul Aprrii Naionale a unui program pentru construirea de locuine
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i
funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare, al art. 10 alin. (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i al art. 42
alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea i funcionarea Ministerului Aprrii Naionale, cu modificrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob trecerea din domeniul public al statului
n domeniul privat al acestuia a terenurilor aflate n
administrarea Ministerului Aprrii Naionale n suprafa total
de 14,6258 ha, avnd datele de identificare prevzute n anexa
care face parte integrant din prezenta hotrre, n vederea
realizrii de ctre Ministerul Aprrii Naionale a unui program
pentru construirea de locuine.
Art. 2. (1) Se aprob construirea de locuine proprietate
personal, din fondurile beneficiarilor prevzui la art. 42 alin. (1)
din Legea nr. 346/2006 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Aprrii Naionale, cu modificrile ulterioare, pe
terenurile n suprafa de 10,1050 ha din suprafaa total
prevzut la art. 1.
(2) Se aprob darea n folosin cu titlu oneros a terenurilor
aferente locuinelor prevzute la alin. (1) ctre proprietarii
acestora, pe durata existenei construciilor, pe baz de
contracte ncheiate n condiiile legii.
(3) Cuantumul sumelor datorate de proprietarii locuinelor
pentru folosirea terenurilor aferente acestora se stabilete prin
ordin al ministrului aprrii naionale.
(4) Sumele prevzute la alin. (3) se fac venit la bugetul de
stat.

(5) Predarea-preluarea terenurilor aferente locuinelor se


face pe baz de proces-verbal ncheiat ntre Ministerul Aprrii
Naionale i beneficiarii dreptului de folosin, dup finalizarea
construciilor.
Art. 3. n scopul desfurrii programului pentru
construirea de locuine, se aprob realizarea utilitilor publice,
constnd n drumuri, alei, reele electrice, termice, de alimentare
cu ap, gaz, energie electric, de canalizare, construcii cu
destinaie economico-social, precum i alte asemenea
elemente stabilite de legislaia n domeniu, pe terenurile n
suprafa de 4,5208 ha din suprafaa total prevzut la art. 1.
Art. 4. (1) Se aprob punerea la dispoziia dezvoltatorului
selectat de Ministerul Aprrii Naionale a terenurilor n
suprafa total de 14,6258 ha prevzute la art. 1, pn la
finalizarea lucrrilor de construire prevzute la art. 2 alin. (1) i
art. 3, n condiiile legii.
(2) Predarea-preluarea suprafeei de teren prevzut la
alin. (1) se face pe baz de protocol ncheiat ntre prile
interesate, n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare
a prezentei hotrri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul aprrii naionale,
Gabriel Oprea
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 30 iunie 2010.
Nr. 627.
ANEX

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenurilor aflate n proprietatea public a statului i n administrarea Ministerului Aprrii Naionale,


al cror regim juridic se schimb n vederea realizrii programului pentru construirea de locuine

Nr.
crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridic
de la care se transmite imobilul

Persoana juridic
la care se transmite imobilul

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate n administrarea
Ministerului Aprrii
Naionale care alctuiesc
domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

1.

Municipiul Cluj-Napoca,
cartierul Gheorghieni

Statul romn, Ministerul


Aprrii Naionale
domeniu public

Statul romn, Ministerul imobil 403 (parial) C.F. 260.593 Cluj-Napoca


Aprrii Naionale
cod 8.29.09
Nr. cadastral 260.593
domeniu privat
nr. M.F. 106.665
Suprafaa terenului 8,9429 ha

2.

Municipiul Cluj-Napoca,
cartierul Gheorghieni

Statul romn, Ministerul


Aprrii Naionale
domeniu public

Statul romn, Ministerul imobil 403 (parial) C.F. 260.596 Cluj-Napoca


Aprrii Naionale
cod 8.29.09
Nr. cadastral 260.596
domeniu privat
nr. M.F. 106.665
Suprafaa terenului 3,6966 ha

3.

Municipiul Cluj-Napoca,
cartierul Mrti,
Str. Cojocnei, fn

Statul romn, Ministerul


Aprrii Naionale
domeniu public

Statul romn, Ministerul imobil 1033


Aprrii Naionale
cod 8.29.09
domeniu privat
nr. M.F. 106.668

C.F. 253.169 Cluj-Napoca


Nr. cadastral 253.169
Suprafaa terenului 1,9863 ha

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITI PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termic ntre
consumatorii din imobilele de tip condominiu, n cazul folosirii sistemelor de repartizare a
costurilor pentru nclzire i ap cald de consum
Avnd n vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termic nr. 325/2006,
n temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare i funcionare a Autoritii Naionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utiliti Publice, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 671/2007, cu modificrile ulterioare, i al art. 16
alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
preedintele Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice emite urmtorul
ordin:
Art. 1. Se aprob Norma tehnic prevzut n anexa care
face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. n cazul n care din motive bine justificate operatorii
economici care exploateaz repartitoare de costuri nu
finalizeaz inventarierea suprafeei echivalente termic n
subsolurile condominiilor n care sunt montate repartitoare de
costuri, pn la nceputul sezonului de nclzire 20102011, se
admite, numai pentru acest sezon de nclzire, utilizarea n
calculele de repartizare a unei cote procentuale aferente prilor
comune de 30% din valoarea facturii pentru nclzire n lunile
decembrie, ianuarie i februarie i de 50% din valoarea facturii

n celelalte luni n care se furnizeaz agent termic pentru


nclzire.
Art. 3. Derogarea de la aplicarea prevederilor art. 11 din
Norma tehnic privind repartizarea consumurilor de energie
termic ntre consumatorii din imobilele de tip condominiu, n
cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru
nclzire i ap cald de consum, este admis numai n sezonul
de nclzire 20102011.
Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare


pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice,
Mircea Leontin Matei
Bucureti, 13 iulie 2010.
Nr. 343.
ANEX

NORM TEHNIC

privind repartizarea consumurilor de energie termic ntre consumatorii din imobilele de tip condominiu,
n cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru nclzire i ap cald de consum
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art.1. (1) Prevederile prezentei norme tehnice se aplic
n condominiile care sunt alimentate cu energie termic n
sistem centralizat, avnd instalaiile interioare comune
condominiului, unui tronson sau unei scri a acestuia, dac sunt
ndeplinite condiiile de montare i utilizare a repartitoarelor de
costuri prevzute n actele normative n vigoare.
(2) Prezenta norm tehnic se aplic i la repartizarea
consumurilor de energie termic nglobat n apa cald, energie
termic pentru nclzire i combustibil utilizat n condominiile
care au centrale termice locale.
(3) Contoarele de energie termic individuale montate la
nivel de apartament pot fi utilizate numai ca repartitoare de
costuri.
(4) Montarea i/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau
a contoarelor de energie termic la nivel de apartament se
pot/poate realiza numai de persoane juridice autorizate de
Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utiliti Publice, denumit n continuare ANRSC.
(5) Repartizarea costurilor pentru nclzire utiliznd indicaiile
repartitoarelor de costuri efectuate de ctre persoane fizice sau

juridice neautorizate atrage nulitatea de drept a repartizrii,


respectiv a cotelor de nclzire ce revin proprietarilor
apartamentelor sau spaiilor cu alt destinaie i nu constituie o
baz legal pentru determinarea consumului n vederea stabilirii
cuantumului ajutorului lunar pentru nclzire acordat conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 5/2003 privind
acordarea de ajutoare pentru nclzirea locuinei, precum i a
unor faciliti populaiei pentru plata energiei termice, aprobat
prin Legea nr. 245/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(6) n cazul n care repartizarea s-a fcut cu nclcarea
dispoziiilor n vigoare, cuantumul ajutorului lunar pentru
nclzire se face pe baza unei repartizri care nu ine cont
indicaiile repartitoarelor de costuri pentru nclzire.
(7) Dac n perioada de exploatare a repartitoarelor de
costuri nu mai este ndeplinit procentul de contorizare stabilit de
actele normative n vigoare, ca urmare a renunrii unor
proprietari la repartizarea consumurilor pe baza repartitoarelor
de costuri, aceste spaii sunt considerate fr repartitoare,
unitile de consum alocate pentru aceste spaii calculndu-se
conform prevederilor prezentei norme tehnice.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

Art. 2. Prezenta norm tehnic a fost elaborat pe baza


urmtoarelor principii:
a) asigurarea unei repartizri echitabile a energiei termice
nregistrate de contorul de la branament ntre proprietarii din
condominiu;
b) beneficiarul pltete proprietarul care beneficiaz
direct ori indirect, individual sau colectiv de energia termic
consumat n condominiu trebuie s participe cu o cot-parte la
achitarea acesteia;
c) proteciei consumatorilor din condominiu;
d) rspunderii la cerinele i necesitile de interes i utilitate
public;
e) utilizrii eficiente a resurselor energetice;
f) transparenei modului de repartizare a energiei termice
ntre proprietarii condominiului.
Art. 3. n sensul prezentei norme tehnice, noiunile de mai
jos se definesc dup cum urmeaz:
1. agent termic sau purttor de energie termic fluidul
utilizat pentru acumularea, transportul i transferul energiei
termice;
2. apartament partea dintr-un condominiu destinat
locuirii, n regim de proprietate individual, care, mpreun cu
cota-parte din proprietatea comun, constituie o unitate de
proprietate imobiliar;
3. ap cald apa nclzit n instalaiile furnizorului de
energie termic utilizat n circuit deschis n scopuri
gospodreti sau igienico-sanitare;
4. autoritate de reglementare competent ANRSC
instituie public de interes naional;
5. autorizaie actul tehnic i juridic emis de autoritatea de
reglementare competent, prin care se acord unei persoane
juridice permisiunea de a monta, a pune n funciune, a modifica,
a repara i a exploata sisteme de repartizare a costurilor;
6. branament partea din reeaua de distribuie, care
asigur legtura dintre reeaua public de distribuie i reeaua
interioar a unei incinte sau a unei cldiri;
7. branament termic partea din reeaua public de
distribuie a agentului termic care face legtura dintre reeaua
public i reeaua interioar a unui utilizator de energie termic;
8. coloan de distribuie conduct aparinnd reelei de
distribuie interioare a energiei termice care alimenteaz
corpurile de nclzire, fiind amplasat pe proprietatea individual
sau comun;
9. coloan de nclzire conduct aparinnd reelei de
distribuie interioare a energiei termice, proiectat i montat n
vederea asigurrii nclzirii incintelor aparinnd proprietii
individuale sau comune;
10. condominiu imobil, bloc de locuine, cldire
proprietatea imobiliar format din proprieti individuale,
definite apartamente sau spaii cu alt destinaie dect aceea
de locuine, i proprietatea comun indiviz. Poate fi definit
condominiu i un tronson cu una sau mai multe scri din cadrul
cldirii de locuit, n condiiile n care se poate delimita
proprietatea comun;
11. contor de branament mijloc de msurare, supus
controlului metrologic, montat la branament, la limita proprietii
utilizatorului, utilizat la facturarea cantitilor furnizate, pe baza
nregistrrilor acestuia;
12. contor de apartament contorul de energie termic
montat la nivel de apartament, utilizat ca repartitor de costuri n
cadrul unui condominiu;
13. factor de amplasare mrime adimensional utilizat
la repartizarea costurilor pe baza nregistrrii repartitoarelor de
costuri ale cldurii, determinat n funcie de:
a) amplasarea incintelor fa de punctele cardinale;
b) amplasarea incintelor pe orizontala i verticala condominiului;
1

14. factor de amplasare ponderat factorul de amplasare


utilizat n cazul folosirii contoarelor de energie termic montate
la nivel de apartament ca repartitoare de costuri;
15. factor de evaluare global mrime adimensional
utilizat la transformarea valorilor afiate de repartitoarele de
costuri pentru nclzire ntr-o form adecvat calculului
consumului de energie termic n funcie de:
a) puterea termic nominal a corpului de nclzire stabilit
n condiii de referin KQ;
b) modificarea puterii termice a corpului de nclzire n
condiiile n care temperatura aerului din incint este mai mic
dect temperatura aerului din condiiile de referin, n cazul
repartitoarelor electronice de costuri cu un singur senzor de
msur KT;
c) diferena dintre temperatura msurat cu sondele de
temperatur i temperatura real a corpului de nclzire i a aerului,
pentru diferite tipuri de suprafee de transfer de cldur KC;
16. factor de conversie mrime adimensional folosit la
conversia valorii afiate de un repartitor de costuri pentru nclzire
n valori adecvate pentru repartizarea costurilor pentru energia
termic, determinat, pentru fiecare combinaie corp de nclzire
repartitor de costuri incint, ca produs ntre factorul de evaluare
global i factorul de amplasare prevzut n anexa nr. 1;
17. factor de recalculare1 mrime adimensional utilizat
pentru recalcularea suprafeei utile a apartamentului luat n
calcul la repartizarea energiei termice n cazul n care
corpul/corpurile de nclzire este/sunt modificat(e) fa de soluia
de proiect, fr ca prin aceasta s se modifice cota indiviz. Se
determin cu relaia:

n care:
suprafaa echivalent termic de proiect a corpului de
SPRO
ET
nclzire exprimat n m2;
suprafaa echivalent termic modificat a aceluiai
SMOD
ET
corp de nclzire exprimat n m2;
18. furnizor de energie termic operatorul care asigur n
baza unui contract vnzarea energiei termice ctre
utilizatori/consumatori i ncasarea contravalorii acesteia;
19. instalaii de utilizare a energiei termice totalitatea
instalaiilor i receptoarelor care consum/utilizeaz energia
termic;
20. instalaii de utilizare a apei calde totalitatea instalaiilor
prin care se consum/utilizeaz ap cald;
21. prestator persoana juridic autorizat de autoritatea
de reglementare competent, care furnizeaz, monteaz i/sau
exploateaz repartitoare de costuri i care rspunde de
corectitudinea alegerii, montrii i funcionrii acestora, precum
i, dup caz, a repartizrii consumurilor individuale de energie
termic;
22. proprietate individual apartamentul sau spaiul cu alt
destinaie dect aceea de locuin, parte dintr-o cldire,
destinat locuirii sau altor activiti, care mpreun cu cota-parte
indiviz din proprietatea comun constituie o unitate de
proprietate imobiliar;
23. proprietate comun toate prile dintr-un condominiu
care nu sunt apartamente sau spaii cu alt destinaie dect
aceea de locuin;

Conform recomandrii Institutului Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


24. repartitor de costuri aparatul ale crui indicaii sunt
adimensionale din fabricaie sau sunt considerate ca avnd
indicaiile exprimate n uniti adimensionale, n cazul
contoarelor utilizate ca repartitoare de costuri, destinat utilizrii
n cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, n scopul stabilirii:
a) energiei termice consumate de corpul de nclzire pe care
acesta este montat;
b) energiei termice coninute n apa cald;
25. repartitor comun repartitor montat pe unul sau mai
multe elemente de nclzire aparinnd proprietii comune,
utilizat la determinarea prin calcul a consumurilor pentru prile
comune i a consumurilor elementelor de nclzire din
proprietatea individual pe care nu se poate monta, din punct de
vedere funcional, un organ de reglare;
26. repartizare a costurilor totalitatea activitilor i
aciunilor desfurate de o persoan juridic autorizat n scopul
repartizrii costurilor pe proprieti individuale din imobilele tip
condominiu;
27. suprafaa util a apartamentului suma tuturor
suprafeelor utile ale ncperilor, aa cum este nscris n actul
de proprietate sau n contractul de vnzare-cumprare. Ea
cuprinde: camera de zi, dormitoare, bi, WC, du, buctrie,
spaii de depozitare i de circulaie din interiorul locuinei. Nu
cuprinde: suprafaa logiilor i a balcoanelor, dac n acestea nu
s-au montat corpuri de nclzire;
28. unitate de calcul ansamblul format dintr-un contor de
energie termic i repartitoarele de costuri aferente, montate n
instalaia de utilizare a energiei termice i/sau a apei calde
alimentat exclusiv prin acel contor;
29. unitate de consum mrime adimensional utilizat la
stabilirea consumului de energie termic, determinat dup caz:
a) ca diferen a indecilor nregistrai de un repartitor de
costuri sau de un contor de energie termic montat la nivel de
apartament, corectat, dup caz, prin aplicarea unor coeficieni
de corecie;
b) prin calcul;
c) pe baz de baremuri.
CAPITOLUL II
Repartizarea consumurilor de nclzire
Art. 4. Cantitatea de energie termic repartizat fiecrui
proprietar se stabilete ca sum ntre consumul individual i
cota-parte din consumul comun dintr-o unitate de calcul.
Art. 5. (1) Valorile citite la fiecare repartitor de costuri se
trec ntr-un tabel care va cuprinde datele prevzute la art. 25
alin. (3), cu excepia, n cazul citirii de la distan, a celor
prevzute la art. 25 alin. (3) lit. g) i h).
(2) Prestatorul are obligaia de a centraliza datele i de a face
verificri privind corectitudinea datelor citite cel puin trimestrial,
dar obligatoriu cu ocazia verificrii anuale a repartitoarelor de
costuri. n cazul n care n urma verificrii datelor se constat c
acestea nu corespund realitii, prestatorul va recalcula
repartizarea, cheltuielile legate de recalculare recuperndu-se
de la asociaia de proprietari/locatari.
(3) Apartamentul sau spaiul cu alt destinaie este
considerat fr repartitoare de costuri n urmtoarele cazuri:
a) cnd nu sunt montate repartitoare de costuri;
b) cnd proprietarul renun la repartitoarele de costuri;
c) cnd se constat violarea sigiliilor aplicate repartitoarelor
sau robinetelor, modificarea ori nlocuirea corpului de nclzire,
modificarea poziiei de montare a repartitorului de costuri sau
orice alte aciuni care pot conduce la denaturarea corectitudinii
datelor nregistrate de repartitorul de costuri. Consumul pe
perioada dintre verificarea anterioar i cea curent se
recalculeaz conform prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a), n care
coeficientul kNC are valoarea de 1,35 pentru apartamente i
3 pentru spaiile cu alt destinaie dect cea de locuin.

11

Recalcularea nu are ca efect stingerea obligaiilor care au luat


natere anterior momentului recalculrii;
d) dup mplinirea a 3 luni n care proprietarul nu permite
citirea i/sau verificarea repartitoarelor. Consumul pe aceast
perioad se recalculeaz pe cheltuiala proprietarului;
e) cnd proprietarul refuz nlocuirea repartitorului de costuri
n cazul n care acesta s-a defectat sau nregistreaz valori ale
cror erori de msur le depesc pe cele admise de productor.
(4) Dac la verificarea anual a repartitoarelor, efectuat de
prestator, sau la orice verificare efectuat n perioada de
nclzire se constat deficiene n funcionarea repartitorului,
care nu se datoreaz unei intervenii neautorizate, unitile de
consum necorectate aferente acestui repartitor se iau ca medie
a unitilor de consum necorectate de pe verticala incintei
respective, pe perioada de la ultima verificare i cea curent, la
care se aplic factorul de conversie pentru corpul de nclzire n
cauz. n cazul n care proprietarul/utilizatorul refuz nlocuirea
repartitorului, se aplic prevederile alin. (3) lit. e).
Art. 6. (1) Dac proprietarul apartamentului sau al spaiului
cu alt destinaie nu poate asigura accesul pentru citirea
repartitoarelor n perioada stabilit pentru prelevarea datelor,
unitile de consum aferente repartitoarelor din acea proprietate
se iau ca fiind cele corespunztoare unei citiri anterioare, unei
perioade similare sau cum s-a convenit n contract, urmnd ca
regularizarea s se fac luna urmtoare sau cu ocazia verificrii
anuale prin citirea memoriei repartitorului i recalcularea
repartizrii pentru fiecare lun n parte pentru care s-au
aproximat consumurile. Repartitoarele de costuri aflate n
exploatare trebuie s aib posibiliti de memorare a datelor
lunare pe o perioad de minimum 12 luni.
(2) La estimarea consumului, unitile de consum alocate
fiecrui spaiu n condiiile alin. (1) trebuie alese astfel nct la
calculul de repartizare consumul de energie termic specific
unei uniti de consum (Kcal/unitate) s fie aproximativ egal cu
cel dintr-o lun n care nu au existat uniti de consum estimate.
Costurile legate de regularizri se suport conform clauzelor
contractuale.
Art. 7. (1) Montarea i/sau exploatarea repartitoarelor de
costuri aferente spaiilor cu alt destinaie dect aceea de
locuin se realizeaz de acelai prestator care efectueaz
montajul, respectiv exploatarea celorlalte repartitoare de costuri
pentru nclzire din unitatea de calcul.
(2) Exploatarea repartitoarelor de costuri pentru nclzire se
poate realiza i de ctre un alt titular de autorizaie dect cel cu
care este ncheiat contractul, n cazul n care titularului i-a fost
suspendat sau retras autorizaia. Preluarea obligaiilor
contractuale, temporar sau definitiv, poate fi fcut numai de
ctre un prestator desemnat de autoritatea competent.
(3) Determinarea suprafeei echivalente termic a corpurilor
de nclzire din apartamente, din cele cu alt destinaie i din
spaiile comune, a coloanelor de distribuie i nclzire, precum
i a conductelor de distribuie ce se gsesc n aval de contor
este obligaia prestatorului, care va folosi datele din cartea
tehnic a construciei, relevee n teren, precum i calcule de
verificare conform normativelor aplicabile, dup caz.
(4) Starea, materialul, grosimea i modul de izolare a
conductelor i coloanelor din reeaua de distribuie interioar se
stabilesc de ctre prestator mpreun cu asociaia de
proprietari/locatari.
(5) Suprafaa echivalent termic a conductelor de distribuie,
aa cum acestea se regsesc n teren cu sau fr izolaie
termic, a coloanelor i a tuturor corpurilor de nclzire se
determin de prestatorul care exploateaz sistemele de
repartizare a costurilor.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


SECIUNEA 1

Stabilirea i repartizarea consumurilor comune de energie


termic pentru nclzire n cazul distribuiei verticale

Art. 8. (1) Cantitatea de energie termic aferent


consumului comun dintr-un condominiu se stabilete
proporional cu indicaiile unuia sau mai multor repartitoare
comune.
(2) Numrul total de uniti de consum aferent prilor
comune se determin cu relaia:
,
n care:
nPC numrul de uniti aferente prilor comune;
KQ PC factorul de evaluare cu puterea termic
corespunztoare suprafeei echivalente termic S tot
PC;
nR PC numrul de uniti nregistrat de repartitorul comun
montat n instalaia aferent prilor comune;
KC PC factorul de evaluare de cuplaj termic aferent
corpului de nclzire, coloanei sau conductei aparinnd
instalaiei de distribuie comune pe care s-a montat repartitorul
de costuri comun.
tot
se calculeaz cu relaia:
(3) Suprafaa echivalent termic SPC
,

n care:
Spc cc suprafaa echivalent termic total a corpurilor de
nclzire aflate n proprietatea comun (casa scrii, usctorii,
spltorii, boxe etc.);
Spc cd suprafaa echivalent termic total a conductelor de
distribuie, izolate sau neizolate, cuprinse ntre contorul de
energie termic i coloanele de distribuie;
Spc cl suprafaa echivalent termic a tuturor coloanelor de
distribuie din condominiu care traverseaz spaiile comune. Nu
se iau n considerare coloanele care trec prin proprietile
individuale i nici conductele de aerisire.
(4) Cu excepia cazurilor n care repartitorul comun se
monteaz pe un corp de nclzire, acesta va fi montat pe
conducta sau coloana de distribuie strbtut de agentul termic
care intr n condominiu reprezentnd conducta de tur.
(5) Cheltuielile necesare montrii i exploatrii repartitorului
comun se suport de toi proprietarii din condominiu, inclusiv de
cei care sunt deconectai de la sistemul centralizat de alimentare
cu energie termic, proporional cu cota indiviz.
Art. 9. Cantitatea de energie termic aferent consumului
comun n imobilele de tip condominiu, indiferent dac pentru
individualizarea costurilor se utilizeaz repartitoare de costuri
sau contoare de energie termic individuale la nivel de
apartament, se repartizeaz proporional cu cota indiviz i se
achit de toi proprietarii din cadrul condominiului, indiferent
dac sunt sau nu racordai la sistemul centralizat de distribuie
a energiei termice.
Art. 10. Cota procentual din cantitatea total de energie
termic pentru nclzire aferent prilor comune se determin
cu relaia:

n care:
nPC numrul de uniti de consum alocate prilor comune,
determinate conform art. 8 alin. (2);
i
nCAL
numrul de uniti de consum alocate spaiului i care
are repartitor montat pe corpul de nclzire, determinate conform
art. 14;
i
numrul de uniti de consum alocate spaiului i
nC
determinate conform art. 15 lit. a) sau b), pentru apartamentele
situate pe aceeai vertical, la care nclzirea se asigur prin
coloane de nclzire indiferent dac la apartamentul situat la
parter i/sau la ultimul etaj nclzirea se realizeaz printr-un corp
de nclzire sau coloane de nclzire;
i
nCD
numrul de uniti de consum alocate spaiului i prin
care trec coloane de distribuie, determinate conform art. 16
alin. (3);
i
nNC
numrul total de uniti de consum alocate corpurilor
de nclzire din spaiul i, care se gsete n una dintre situaiile
prevzute la art. 5 alin. (3), se face conform art. 17 alin. (2) lit. a)
sau b), dup caz;
SECIUNEA a 2-a
Repartizarea consumurilor comune de energie termic
pentru nclzire n cazul distribuiei orizontale

Art. 11. Cantitatea de energie termic aferent consumului


comun se stabilete ca diferen ntre cantitatea total de
energie termic determinat pe baza contorului de branament
i suma indicaiilor contoarelor de energie termic individuale
montate la nivel de apartament i se calculeaz cu relaia:
MWh,
n care:
QT PC cantitatea total de energie termic aferent prii
comune, exprimat n MWh;
Qtot cantitatea total de energie termic nregistrat de
contorul de energie termic montat la branamentul termic,
exprimat n MWh;
Qi cantitatea de energie termic nregistrat de contorul
individual de energie aferent apartamentului sau spaiului cu alt
destinaie i din totalul de n spaii din cadrul unitii de calcul,
exprimat n MWh.
Art. 12. Repartizarea energiei termice aferente prilor
comune se efectueaz proporional cu cota indiviz conform
art. 23 alin. (1).
SECIUNEA a 3-a
Determinarea i repartizarea consumurilor individuale
de energie termic pentru nclzire n cazul distribuiei verticale

Art. 13. Repartizarea cantitii totale de energie termic


ntr-o unitate de calcul fiecrui apartament sau spaiu cu alt
destinaie aflat n proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice
sau juridice se realizeaz proporional cu numrul de uniti de
consum determinate n funcie de indicaiile repartitoarelor de
costuri i/sau calculate pentru acele instalaii pe care nu sunt
montate repartitoare de costuri.
Art. 14. Numrul total de uniti de consum aferent fiecrui
apartament sau spaiu cu alt destinaie care are montate
repartitoare de costuri se determin cu relaia:

%,
,

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


n care:
i
numrul de uniti de consum alocate spaiului i care
nCAL
are repartitoare de costuri pentru nclzire;
j
numrul de uniti de consum indicate de repartitorul
nCAL
de costuri montat pe corpul de nclzire din incinta j;
KCj CAL factorul de evaluare a cuplajului termic ce
caracterizeaz repartitorul i corpul de nclzire, din incinta j,
pe care acesta este montat;
K aj factorul de amplasare aferent incintei j n care este
amplasat corpul de nclzire. Factorul de amplasare are
valoarea unu n cazul apartamentelor utilizate de persoane
juridice n scop lucrativ ori pentru spaiile cu alt destinaie dect
cea de locuin, indiferent de deintor sau utilizator;
K Qj CAL factorul de evaluare cu puterea termic a corpului
de nclzire amplasat n incinta j, pe care este montat
repartitorul;
i numrul apartamentului care are repartitoare de costuri;
j numrul spaiului din apartamentul i care are repartitor
de costuri montat pe corpul de nclzire.
Art. 15. Numrul total de uniti de consum aferent fiecrui
apartament sau spaiu cu alt destinaie, de pe aceeai vertical
n care rolul corpurilor de nclzire este asigurat de coloane de
nclzire, cum ar fi bi, buctrii, WC de serviciu sau altele
asemenea, se determin astfel:
a) n cazul n care la parter i/sau la ultimul etaj este
amplasat un corp de nclzire pe care este montat un repartitor
de costuri pentru nclzire, cu relaia:
,

n care:
i
numrul de uniti de consum alocate spaiului i care
nC
are coloane de nclzire, respectiv corp de nclzire;
j numrul spaiului din apartamentul i care are coloane
de nclzire sau, dup caz, corp de nclzire;
nUE numrul de uniti de consum indicate de repartitorul
montat pe corpul de nclzire aflat la parter sau ultimul etaj;
K Qj C factorul de evaluare aferent puterii termice
corespunztoare suprafeei echivalente termic a coloanelor de
nclzire, respectiv a corpului de nclzire, amplasat n incinta
j, pe care este montat repartitorul;
Kaj factorul de amplasare aferent ncperii j n care se
afl coloanele de nclzire. Factorul de amplasare are valoarea
unu pentru apartamentele utilizate de persoane juridice pentru
activiti specifice operatorilor economici ori pentru spaiile cu
alt destinaie, indiferent de deintor sau utilizator;
KC UE factorul de evaluare KC aferent repartitorului de
costuri montat pe corpul de nclzire;
b) n cazul n care pe verticala respectiv nu exist un corp
de nclzire la parter sau la ultimul etaj ori dac acesta exist i
nu este montat un repartitor de costuri pe acesta, cu relaia:

Art. 16. (1) Cantitatea de energie termic aferent


consumului individual, provenit din aportul de cldur adus de
coloanele de distribuie ce traverseaz apartamentele sau
spaiile cu alt destinaie, se repartizeaz proporional cu
numrul de uniti de consum alocate acestora.
(2) Alocarea unitilor de consum se realizeaz proporional
cu indicaiile repartitorului comun i cu suprafaa echivalent
termic a coloanelor de distribuie tur i retur, aa cum acestea se
regsesc n teren, cu sau fr izolaie, aplicndu-se factorii de
amplasare.
(3) Numrul total de uniti de consum aferent fiecrui
apartament sau spaiu cu alt destinaie strbtut de coloane
de distribuie se determin cu relaia:
,

n care:
i
numrul de uniti de consum alocate spaiului i prin
nCD
care trec coloanele de distribuie;
K jQ CD factorul de evaluare cu puterea termic aferent
suprafeei echivalente termic a coloanelor din ncperea j;
nR PC i KC PC au semnificaiile de la art. 8 alin. (2);
K aj are semnificaia i se aplic n condiiile stabilite la
art. 15 lit. a);
i numrul apartamentului prin care trec coloanele de
distribuie;
j numrul spaiului din apartamentul i prin care trec
coloanele de distribuie.
(4) n cazul apartamentelor sau spaiilor cu alt destinaie n
care coloanele de distribuie sunt utilizate numai pentru aerisirea
instalaiei fr ca prin acestea s circule, n mod normal, agent
termic pentru nclzire, numrul de uniti de consum alocate
acestor coloane, conform alin. (3), este zero.
Art. 17. (1) Numrul total de uniti de consum aferent
fiecrui apartament sau spaiu cu alt destinaie, alimentat din
reeaua intern de distribuie a agentului termic, care sunt
considerate ca fiind fr repartitoare de costuri conform art. 5
alin. (3), se determin proporional cu suprafaa echivalent
termic a corpurilor de nclzire din spaiul fr repartitoare ori, n
lipsa acesteia, cu suprafaa util a apartamentului. Unitile de
consum alocate se corecteaz cu factorii de amplasare.
(2) Calculul numrului de uniti alocate apartamentelor i
spaiilor cu alt destinaie se face astfel:
a) n cazul n care se cunoate suprafaa echivalent termic
a corpurilor de nclzire montate, numrul de uniti de consum
aferente fiecrui apartament sau spaiu cu alt destinaie, cu
relaia:
,

n care:
K Qj C factorul de evaluare cu puterea termic aferent
suprafeei echivalente termic a coloanelor de nclzire sau a
corpului de nclzire din ncperea j;
nR PC i KC PC au semnificaiile de la art. 8 alin. (2);
i numrul apartamentului care are spaii cu coloane de
nclzire sau corp de nclzire la parter ori ultimul etaj;
j numrul spaiului din apartamentul i care are coloane
de nclzire sau corp de nclzire.

n care:
i
nNC
numrul de uniti de consum alocate pentru corpurile
de nclzire din spaiului i care nu are montate repartitoare de
costuri;
Rmax valoarea cea mai mare a raportului dintre numrul de
uniti de consum nregistrate de un repartitor de costuri din
unitatea de calcul, corectate cu factorii KQi i KC afereni, i
suprafaa echivalent termic a corpului de nclzire pe care este
montat acest repartitor, exprimat n uniti de consum/m2;

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

SETj suprafaa echivalent termic aferent corpului de


nclzire j din spaiul fr repartitoare de costuri i, exprimat
n m2;
Kaj factorul de amplasare aferent ncperii n care se afl
corpul de nclzire j din spaiul fr repartitoare de costuri i.
Valoarea factorului de amplasare n cazul apartamentelor
utilizate de persoane juridice n scop lucrativ sau pentru spaiile
cu alt destinaie dect cea de locuin, indiferent de deintor
sau utilizator, este unu;
kNC coeficient de corecie avnd valoarea 1,1 pentru
apartamente i 1,3 pentru spaiile cu alt destinaie dect cea de
locuin;
i numrul apartamentului care nu are montate repartitoare
de costuri;
b) n cazul n care nu se cunoate suprafaa echivalent
termic a corpurilor de nclzire montate i prestatorul poate face
dovada c inventarierea corpurilor de nclzire nu se datoreaz
culpei sale, numrul de uniti de consum aferente fiecrui
apartament sau spaiu cu alt destinaie, cu relaia:
,
n care:
kNC coeficient de corecie, avnd valoarea de 1,1 pentru
apartamente i 1,3 pentru spaiile cu alt destinaie dect cea de
locuin;
R max
cea mai mare valoare a raportului dintre numrul de
j
uniti de consum, corectate cu factorul de conversie,
nregistrate de repartitoarele de costuri din cadrul unui
apartament j, i suprafaa util a acelui spaiu, exprimat n
uniti de consum/m2;
SUi suprafaa util a apartamentului i, exprimat n m2;
c) n cazul n care nu se cunoate suprafaa echivalent
termic a corpurilor de nclzire montate i prestatorul nu poate
face dovada c inventarierea corpurilor de nclzire nu se
datoreaz culpei sale, numrul de uniti de consum aferente
fiecrui apartament sau spaiu cu alt destinaie, cu relaia:
,
n care:
k coeficientul de corecie, avnd valoarea de 1,35 pentru
apartamente i 3 pentru spaiile cu alt destinaie dect cea de
locuin;
max
R j cea mai mare valoare a raportului dintre numrul de
uniti de consum, corectat cu factorul de conversie, nregistrat
de un repartitor de costuri din cadrul unui apartament j, i
suprafaa util a spaiului n care este montat, exprimat n
uniti de consum/m2;
j
factorul de recalculare aferent apartamentului j care
Krec
a nregistrat cel mai mare raport uniti de consum/suprafa
util, aa cum acesta este definit la art. 3 pct. 17;
SUi suprafaa util a apartamentului i, exprimat n m2.
Art. 18. Numrul total de uniti de consum aferente unui
apartament sau spaiu cu alt destinaie se determin cu relaia:
,
n care:
i
numrul de uniti de consum alocate spaiului i
n CAL
care are repartitor montat pe corpul de nclzire, determinat
conform art. 14;
i
nNC
numrul total de uniti de consum alocate corpurilor
de nclzire din spaiul i care nu are montate repartitoare de

costuri, determinat conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), dup
caz;
i
nC
numrul de uniti de consum alocate spaiului i care
are n loc de corpuri de nclzire coloane de nclzire sau corp
de nclzire montat la parter ori la ultimul etaj i este amplasat
pe aceeai vertical a condominiului, determinat conform art. 15
lit. a) sau b), dup caz;
i
nCD
numrul de uniti de consum alocate spaiului i prin
care trec coloane de distribuie, determinat conform art. 16
alin. (3).
Art. 19. (1) Cantitatea total de energie termic pentru
nclzire ce revine fiecrui proprietar se calculeaz cu relaia:
MWh,
n care:
i
Q PC cantitatea de energie termic aferent prilor
comune ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului
sau spaiului cu alt destinaie, calculat conform alin. (2),
exprimat n MWh;
i
Q IND
cantitatea de energie termic consumat n
apartament sau n spaiul cu alt destinaie, ce revine
proprietarului sau utilizatorului acestui spaiu, calculat conform
alin. (3), exprimat n MWh.
(2) Cota-parte din cantitatea total de energie termic
aferent prilor comune, ce revine proprietarilor sau utilizatorilor
apartamentelor ori spaiilor cu alt destinaie, indiferent dac
sunt persoane fizice sau juridice, se determin cu relaia:
MWh,
n care:
KPC cota procentual din cantitatea total de energie
termic aferent consumului comun, stabilit conform art. 10;
Qtot cantitatea total de energie termic pentru nclzire,
aferent unitii de calcul, conform facturii furnizorului, exprimat
n MWh;
Z i cota indiviz aferent apartamentului sau spaiului cu
alt destinaie i;
i
cantitatea de energie termic aferent prilor
Q PC
comune, ce revine proprietarului ori utilizatorului apartamentului
sau spaiului cu alt destinaie, exprimat n MWh.
(3) Cantitatea de energie termic consumat n apartamentul
sau spaiul cu alt destinaie, ce revine proprietarului ori
utilizatorului acestui spaiu, se determin cu relaia:

MWh,

n care:
KPC i Qtot au semnificaiile de la alin. (2);
i
se calculeaz conform art. 18.
nTOT
SECIUNEA a 4-a
Stabilirea i repartizarea consumurilor individuale de energie
termic pentru nclzire n cazul distribuiei orizontale

Art. 20. (1) Determinarea cantitilor de energie termic


pentru nclzire n cazul distribuiei pe orizontal prin intermediul
contoarelor de energie termic montate la nivel de apartament
se poate realiza numai dac toi proprietarii apartamentelor sau

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


spaiilor cu alt destinaie din condominiu au montate astfel de
contoare.
(2) Se interzice repartizarea cantitilor de energie termic
n cazul n care numai o parte din proprietari au montate
contoare de energie termic la nivel de apartament sau dac n
condominiu sunt montate repartitoare de costuri de cldur.
(3) Consumurile nregistrate de contoarele de energie
termic individuale montate la nivel de apartament nu pot face
obiectul contractului de furnizare a energiei termice, acestea
fiind utilizate ca repartitoare de costuri. Prestatorul autorizat
pentru montarea contoarelor de energie termic utilizate ca
repartitoare de costuri are obligaia, sub sanciunea suspendrii
autorizaiei de montare, s informeze n scris proprietarii
apartamentelor sau spaiilor cu alt destinaie despre aceast
situaie.
Art. 21. Valorile msurate de contoarele de energie
termic montate la nivel de apartament se iau n calcul fr a
ine cont de unitile de msur, cu excepia calculrii
consumului aferent prilor comune conform prevederilor art. 11.
Art. 22. (1) Consumul individual aferent apartamentelor
se repartizeaz proporional cu indicaiile contoarelor de energie
termic montate la nivel de apartament, la care se aplic factorul
de amplasare ponderat, calculat cu relaia:

15

(2) Cota-parte din cantitatea total utilizat pentru nclzirea


apartamentelor sau spaiilor cu alt destinaie aflate n
proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice se
determin cu relaia:

MWh,

n care:
Qtot cantitatea total de energie termic msurat de
contorul de energie termic aferent unitii de calcul, exprimat
n MWh.
(3) Cantitatea total de energie termic ce se repartizeaz
apartamentului sau spaiului cu alt destinaie se determin cu
relaia:
MWh,
n care:
i
i
i QIND
se calculeaz conform relaiilor de la alin. (1),
QPC
respectiv (2).
CAPITOLUL III
Repartizarea energiei termice nglobate n apa cald de
consum

n care:
Kai factorul de amplasare aferent incintei i n care este
montat corpul de nclzire. Valoarea factorului de amplasare n
cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice n scop
lucrativ ori pentru spaiile cu alt destinaie dect cea de
locuin, indiferent de deintor sau utilizator, este unu;
Si suprafaa camerei i n care este montat corpul de
nclzire, exprimat n m2.
(2) Numrul de uniti de consum alocate fiecrui apartament
aflat n proprietatea sau utilizarea unei persoane fizice ori
juridice, dotat cu contoare de energie termic pentru nclzire,
se determin cu relaia:
,
n care:
i
numrul de uniti de consum aferente apartamentului
nAP
sau spaiului cu alt destinaie i pe baza crora se realizeaz
repartizarea;
i
numrul de uniti de consum indicate de contorul de
nCON
energie termic individual montat la nivel de apartament ori
spaiu cu alt destinaie, aflat n proprietatea sau utilizarea unei
persoane fizice ori juridice.
Art. 23. (1) Cota-parte din cantitatea total de energie
termic aferent prilor comune, ce revine proprietarilor sau
utilizatorilor apartamentelor ori spaiilor cu alt destinaie,
persoane fizice sau juridice, se determin cu relaia:
,
n care:
QiPC cantitatea de energie termic aferent prilor
comune ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului
ori spaiului cu alt destinaie, exprimat n MWh;
QT PC are semnificaia de la art. 11;
Zi cota indiviz aferent spaiului i.

Art. 24. Cantitatea de energie termic nglobat n apa


cald de consum, ce se repartizeaz fiecrui proprietar, se
stabilete ca sum ntre cota-parte din consumul comun i cel
individual aferent unitii de calcul.
Art. 25. (1) Citirea indecilor repartitoarelor de costuri
pentru ap cald se face de reprezentantul asociaiei de
proprietari/locatari sau de prestator, mpreun cu proprietarul
apartamentului ori spaiului cu alt destinaie, concomitent cu
citirea indecilor repartitoarelor de costuri pentru ap cald
montate n instalaiile comune de utilizare.
(2) Citirea indecilor se efectueaz cu 3 zecimale. Unitile
de consum corespund valorii cifrei celei mai nesemnificative a
decadei marcate cu culoare neagr sau a cadranului cu factorul
de multiplicare x 1, iar submultiplii sunt cei marcai cu culoare
roie, poziionai dup semnul de virgul sau pe cadranele cu
factorii de multiplicare x 0,1, x 0,01 x 0,001.
(3) Valorile citite la fiecare repartitor se trec ntr-un tabel care
va cuprinde:
a) data;
b) numrul apartamentului sau denumirea spaiului comun;
c) numele proprietarului;
d) seria repartitorului;
e) locul de montaj al repartitorului;
f) valorile indecilor;
g) starea sigiliilor personalizate de unic folosin;
h) semntura de confirmare a proprietarului/utilizatorului.
(4) n cazul n care culegerea datelor indicate de
repartitoarele de costuri pentru ap cald se realizeaz de la
distan, nu este necesar ntocmirea tabelului prevzut la
alin. (3), proprietarul apartamentului sau spaiului cu alt
destinaie fiind ntiinat n prealabil asupra zilei n care se
efectueaz citirea.
(5) Periodic se vor face verificri privind starea instalaiei
sanitare interioare la apartamentele i spaiile cu alt destinaie,
astfel nct s nu existe pierderi de ap la instalaiile de utilizare.
Art. 26. (1) Citirea se poate realiza i numai de ctre
proprietar, dar n aceeai zi n care se fac i restul citirilor, caz
n care reprezentantul asociaiei de proprietari/locatari, respectiv

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

prestatorul au obligaia de a centraliza datele i de a face


verificri cel puin trimestrial privind corectitudinea datelor
transmise.
(2) Apartamentul sau spaiul cu alt destinaie este
considerat fr repartitoare de costuri pentru ap cald atunci
cnd:
a) nu sunt montate repartitoare de costuri pentru ap cald;
b) proprietarul renun la repartitoarele de costuri pentru ap
cald;
c) se constat violarea sigiliilor chiar i numai la unul dintre
repartitoarele de costuri pentru ap cald. Perioada considerat
ca fiind fr repartitor este de la verificarea anterioar i pn la
punerea n funciune a repartitorului, iar consumul pe aceast
perioad se recalculeaz pe cheltuiala proprietarului, lund n
calcul un numr de uniti de calcul stabilite conform
prevederilor art. 28 alin. (3);
d) timp de 3 luni proprietarul nu permite citirea i/sau
verificarea repartitoarelor de costuri pentru ap cald; consumul
pentru aceast perioad se recalculeaz conform prevederilor
lit. c), pe cheltuiala proprietarului;
e) proprietarul refuz nlocuirea repartitorului de costuri
pentru ap cald n cazul n care acesta s-a defectat sau
nregistreaz valori a cror erori de msur depesc clasa de
exactitate a repartitorului;
f) consumul de ap cald este sub cantitatea zilnic/locuitor
stabilit de Ministerul Sntii pentru acoperirea necesarului
fiziologic, igienei individuale i preparrii hranei.
Art. 27. Dac din motive ntemeiate proprietarul
apartamentului nu poate efectua citirea sau nu poate asigura
accesul n perioada stabilit pentru citirea repartitoarelor de costuri
pentru ap cald, se ia n considerare consumul aferent citirii
anterioare ori unei perioade similare, urmnd ca regularizarea s
se fac luna urmtoare sau la o dat stabilit de comitetul executiv
al asociaiei, n funcie de situaia concret existent.
Art. 28. (1) n cazul n care apa cald este utilizat n
spaiile cu destinaie de spltorie special amenajate n acest
sens, asociaia de proprietari/locatari, prin intermediul
administratorului, va ine o eviden a unitilor de consum
nregistrate de repartitorul de costuri pentru ap cald montat
n acest spaiu, niSPAL, pentru fiecare membru al asociaiei, iar la
cheltuielile aferente fiecrui proprietar se adaug consumul
individual ce i revine acestuia ca urmare a utilizrii apei calde
la spltorie.
(2) Pentru perioada n care repartitorul de costuri pentru ap
cald din spltorie a fost indisponibil, indiferent de cauz, sau n
lipsa acestuia, unitile de consum atribuite fiecrui proprietar care
a utilizat spltoria, niSPAL, vor fi de 0,150 uniti de consum/zi.
(3) Pentru apartamente considerate fr repartitoare de
costuri, repartizarea cheltuielilor pentru energia termic
nglobat n apa cald de consum se face proporional cu
numrul de uniti de consum calculate cu relaia:
,
n care:
i
nNC A numrul total de uniti alocate proprietarului sau
utilizatorului din apartamentul i care este considerat fr
repartitoare de costuri pentru ap cald;
numrul total de persoane din apartamentul i.
(4) Perioada luat n calcul se consider n luni calendaristice
ntregi, indiferent de numrul de zile n care a fost indisponibil
repartitorul de costuri pentru apa cald n acea lun.

SECIUNEA 1
Stabilirea i repartizarea consumurilor comune
de energie termic nglobat n apa cald de consum

Art. 29. (1) Cota procentual din cantitatea total de


energie termic nglobat n apa cald consumat n spaiile
comune, ce se repartizeaz proprietarilor apartamentelor sau
spaiilor cu alt destinaie aflate n proprietatea ori utilizarea
persoanelor fizice sau juridice, se stabilete proporional cu
numrul de uniti de consum, nPCA, nregistrate de repartitorul
de costuri pentru ap cald montat n instalaia de utilizare a
apei calde pentru prile comune, cu relaia:
%,

n care:
nPCA numrul total de uniti de consum nregistrate de
repartitoarele de costuri pentru apa cald montate n instalaiile
de utilizare din prile comune;
i
numrul total de uniti de consum nregistrate de
nREP
repartitoarele de costuri pentru apa cald montate n spaiul i;
niNC A numrul total de uniti de consum alocate pentru
apartamentul i care este considerat fr repartitoare de costuri
pentru apa cald conform precizrilor art. 26 alin. (2),
determinate cu relaia de la art. 28 alin. (3);
i
numrul total de uniti de consum aferente
nSPAL
apartamentului i nregistrate de repartitoarele de costuri pentru
ap cald montate n spltorie sau alocate conform
prevederilor art. 28 alin. (2).
(2) n cazul n care repartitoarele de costuri pentru apa cald
montate la prile comune sunt indisponibile sau nu sunt
montate, cota procentual KPCA se consider ca fiind de
10 uniti procentuale din totalul de energie termic consumat.
Art. 30. (1) Cantitatea total de energie termic nglobat
n apa cald ce se repartizeaz apartamentelor sau spaiilor cu
alt destinaie aflate n proprietatea sau utilizarea persoanelor
fizice sau juridice n care sunt montate repartitoare de costuri
pentru ap cald, precum i apartamentele aflate n una dintre
situaiile prevzute la art. 26 alin. (2), se calculeaz cu relaia:
MWh,
n care:
QRC A cantitatea de energie termic ce se repartizeaz
proporional cu unitile de consum;
Qtot
A cantitatea total de energie termic nglobat n apa
cald conform facturii furnizorului de energie termic, exprimat
n MWh;
tot
QBARA
cantitatea total de energie termic nglobat n apa
cald de consum repartizat pe baz de baremuri, determinat
conform art. 33 alin. (1), exprimat n MWh.
(2) Cantitatea total de energie termic nglobat n apa
cald, consumat n spaiile comune ale condominiului, se
calculeaz cu relaia:
MWh
(3) Cota-parte din cantitatea total de energie termic
nglobat n apa cald, consumat n spaiile comune ale
condominiului, ce revine fiecrui spaiu n parte, proporional cu
i
cota sa indiviz Z , se calculeaz cu relaia:
MWh

17

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


SECIUNEA a 2-a
Determinarea i repartizarea consumurilor individuale
de energie termic nglobat n apa cald de consum

Art. 31. (1) Cantitatea total de energie termic nglobat


n apa cald de consum, ce revine proprietarilor apartamentelor
sau spaiilor cu alt destinaie, reprezint suma dintre cantitatea
de energie termic aferent prilor comune i cea individual,
calculat cu relaia:

m numrul total de repartitoare de costuri pentru apa


cald din apartamentul sau spaiul cu alt destinaie.
Art. 33. (1) Cantitatea de energie termic nglobat n apa
cald de consum ce se repartizeaz proprietarilor
apartamentelor care sunt utilizate de persoane juridice n scop
lucrativ sau pentru spaiile cu alt destinaie dect cea de
locuin, n cazul n care aceste spaii sunt considerate ca fiind
fr repartitoare de costuri pentru ap cald conform art. 26
alin. (2), se face pe baz de baremuri i se calculeaz cu relaia:

MWh,
n care:
i
QPCA
cantitatea de energie termic nglobat n apa cald
aferent prilor comune, ce revine proprietarului sau
utilizatorului apartamentului ori spaiului cu alt destinaie,
calculat conform art. 30 alin. (3), exprimat n MWh;
i
QINDA
cantitatea de energie termic nglobat n apa cald
consumat n apartament ori n spaiul cu alt destinaie, ce
revine proprietarului sau utilizatorului acestui spaiu, calculat
conform alin. (2), exprimat n MWh.
(2) Cantitatea de energie termic nglobat n apa cald
consumat n apartament ori n spaiul cu alt destinaie, ce
revine proprietarului sau utilizatorului acestui spaiu, se
determin astfel:
a) n cazul n care repartizarea se face proporional cu
unitile de consum, cu relaia:

MWh,

n care:
i
nTA
se calculeaz conform art. 32;
KPCA are semnificaia de la art. 29 alin. (1);
QRC A are semnificaia de la art. 30 alin. (1);
b) n cazul n care repartizarea se face pe baz de baremuri,
cu relaia:
,
n care
Q iBARA se calculeaz conform art. 33 alin. (1).
Art. 32. Numrul total de uniti de consum aferent
apartamentului sau spaiului cu alt destinaie aflat n
proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice, n care
sunt montate repartitoare de costuri pentru ap cald, precum i
pentru apartamentele aflate n una dintre situaiile prevzute la
art. 26 alin. (2), se calculeaz cu relaia:
,
n care
j
numrul de uniti de consum calculat ca diferen
nREP
de indeci, pentru repartitorul de costuri pentru apa cald j din
apartamentul sau din spaiul cu alt destinaie i;
i
n NC
A numrul total de uniti de consum alocate pentru
apartamentul i care nu are repartitoare de costuri pentru ap
cald, determinat cu relaia prevzut la art. 28 alin. (3);
i
nSPAL
are semnificaia de la art. 28 alin. (1) sau (2), dup caz.
n cazul n care spltoria este utilizat de mai multe ori ntr-o
lun, niSPAL reprezint suma diferenelor de indeci din fiecare
zi de utilizare;

MWh,
n care:
j
cantitatea de cldur alocat spaiului i conform
QBARA
baremului aplicabil j prevzut n anexa nr. 2, multiplicat cu
numrul de consumatori corespunztor baremului, exprimat n
MWh.
(2) Cantitatea total de energie termic nglobat n apa
cald consumat n condiiile alin. (1) n condominiu se
determin cu relaia:
MWh

CAPITOLUL IV
Dispoziii finale i tranzitorii
Art. 34. Verificarea repartitoarelor de costuri pentru ap
cald se face de regul direct n instalaie, utilizndu-se vase
gradate. Dup verificare, comitetul executiv al asociaiei poate
solicita efectuarea verificrii repartitorului de costuri pentru ap
cald la un laborator autorizat. Costurile de verificare sunt
suportate de ctre asociaia de proprietari/locatari i se
recupereaz de la proprietarul repartitorului, dac n urma
verificrii se constat c acesta nu mai ntrunete condiiile
tehnice avute n vedere la montare. Pentru a fi reintrodus n
instalaie repartitorul de costuri pentru ap cald supus verificrii
trebuie nsoit de un document care s ateste c acesta
ndeplinete condiiile tehnice impuse de reglementrile n
vigoare.
Art. 35. n cazul n care prepararea agentului termic i a
apei calde se realizeaz local cu centrale termice de scar sau
de imobil, cantitatea de combustibil utilizat pentru diversele
activiti se stabilete conform Hotrrii nr. 20/1984 a
Ministerului Petrolului pentru aprobarea Normelor privind
elementele i criteriile de defalcare a cheltuielilor aferente
consumurilor de gaze naturale msurate prin contor comun,
publicat n Buletinul Oficial din 17 iulie 1984.
Art. 36. n condominiile n care exist centrale termice
montate la nivel de scar sau de bloc i exist un singur aparat
de msur cu care se determin cantitatea de combustibil
pentru nclzire, prepararea hranei i prepararea apei calde,
cantitatea de combustibil utilizat pentru nclzire se consider,
n perioada furnizrii agentului termic pentru nclzire, n cot
de 80% din cantitatea de combustibil, determinat prin scderea
din consumul total a cantitii utilizate pentru prepararea hranei.
Art. 37. Sigilarea i resigilarea repartitoarelor de costuri
pentru apa cald i a robinetelor montate la corpurile de
nclzire se realizeaz numai cu sigilii personalizate de unic
folosin.
Art. 38. Asociaia de proprietari/locatari are obligaia de a
informa prestatorul asupra apartamentelor utilizate de persoane
juridice, n cazul n care n aceste spaii se desfoar activiti
lucrative, i/sau asupra spaiilor cu alt destinaie, indiferent de

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

deintor sau utilizator, n vederea unei repartizri corecte a


cantitii de energie termic.
Art. 39. (1) Asociaiile de proprietari/locatari au obligaia de
a transmite prestatorului cu care are ncheiat contract pentru
exploatare a repartitoarelor de costuri pentru nclzire inventarul
coloanelor de distribuie i de nclzire ce trec prin proprietatea
individual, aa cum acestea se regsesc n teren cu sau fr
izolaie termic, dac nu s-a convenit altfel.
(2) Inventarierea conductelor i coloanelor de distribuie, a
coloanelor de nclzire i a corpurilor de nclzire aflate n
proprietate comun se realizeaz prin grija asociaiei de
proprietari/locatari i va fi pus la dispoziia prestatorului care
exploateaz sistemele de repartizare a costurilor pentru
determinarea suprafeei echivalente termic.
Art. 40. (1) Cheltuielile necesare montrii i exploatrii
repartitoarelor comune montate pe conductele de distribuie
i/sau pe corpurile de nclzire din spaiile comune vor fi
suportate de toi proprietarii din condominiu, proporional cu cota
indiviz.

(2) Cheltuielile necesare montrii i exploatrii repartitorului


de costuri montat pe corpul de nclzire amplasat, n condiiile
art. 15 lit. a), la ultimul etaj sau parter vor fi suportate n mod
egal de toi proprietarii care dein spaii pe acea vertical a
condominiului.
(3) Caloriferul de la ultimul etaj sau parter pe care s-a montat
un repartitor de costuri utilizat pentru determinarea consumului
coloanelor de nclzire nu va avea organ de reglaj sau nchidere.
(4) n cazul n care repartitorul comun nu funcioneaz, din
orice cauz, sigiliile au fost distruse sau se constat c s-a
intervenit asupra acestora, n calculul de repartizare, cota
procentual aferent prilor comune KPC prevzut la art. 10
va avea valoarea de 60 de puncte procentuale, iar produsul
n R PC x KQ PC utilizat la stabilirea numrului de uniti de
consum aferent fiecrui apartament sau spaiu cu alt
destinaie strbtut de coloane de distribuie sau nclzire se
determin astfel:
a) n cazul n care pe verticala respectiv nu exist un corp
de nclzire la parter sau la ultimul etaj sau dac acesta exist
i nu este montat un repartitor de costuri pe acesta, cu relaia:

n care:
n iCAL numrul de uniti de consum alocate spaiului i
care are repartitor montat pe corpul de nclzire, determinate
conform art. 14;
niNC numrul total de uniti de consum alocate, conform
art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), corpurilor de nclzire din spaiul i,
care se gsete n una dintre situaiile prevzute de art. 5
alin. (3);
KQ PC factorul de evaluare cu puterea termic
tot
corespunztoare suprafeei echivalente termic SPC
;
j
K a factorul de amplasare pentru spaiul j din
apartamentul i;
j
KQ C factorul de evaluare cu puterea termic aferent
suprafeei echivalente termic a coloanelor de nclzire sau a
corpului de nclzire din ncperea j;
j
K Q CD factorul de evaluare cu puterea termic aferent
suprafeei echivalente termic a coloanelor din ncperea j;
i numrul apartamentului prin care trec coloanele de
distribuie/nclzire;
j numrul spaiului din apartamentul i prin care trec
coloanele de distribuie/nclzire;
b) n cazul n care la parter i/sau la ultimul etaj este
amplasat un corp de nclzire pe care este montat un repartitor
de costuri pentru nclzire, cu relaia:

n care:
i
se calculeaz cu relaia de la art. 15 lit. b).
nC
Art. 41. n cazul n care, n urma calculelor de repartizare,
prestatorul constat anomalii majore n repartizarea cheltuielilor

pentru unele apartamente, va anuna n scris asociaia/asociaiile


de proprietari/locatari n vederea verificrilor, iar pentru acel/acele
apartament(e) repartizarea cheltuielilor se va face
considerndu-l(e) ca fiind fr repartitoare de costuri.
Art. 42. La nstrinarea proprietilor din cadrul
condominiului, repartitoarele de costuri rmn montate n
instalaie i vor fi preluate de noul proprietar.
Art. 43. (1) Repartizarea costurilor pentru energia termic
pentru nclzire pe baza indicaiilor repartitoarelor de costuri,
indiferent de sistemul de distribuie adoptat, se realizeaz numai
de operatori economici autorizai de ANRSC.
(2) Asociaiile de proprietari/locatari, membrii i
administratorii acestora nu au dreptul de a face repartizarea
costurilor pentru energia termic pe baza indicaiilor
repartitoarelor de costuri i nici s transmit datele rezultate n
urma unor astfel de aciuni operatorilor economici care
presteaz servicii de administrare a imobilelor respective.
(3) La stabilirea cotelor de ntreinere pentru nclzire pe
baza indicaiilor repartitoarelor de costuri, operatorii economici
care presteaz servicii de administrare a imobilelor, n
conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 230/2007
privind nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiilor de
proprietari, vor utiliza numai datele furnizate de operatori
economici autorizai de ANRSC.
(4) Cotele de ntreinere pentru nclzire, stabilite de
asociaia de proprietari/locatari utiliznd calculele de repartizare
pe baza repartitoarelor de costuri, efectuate de ctre o persoan
fizic sau juridic neautorizat de ANRSC, nu sunt opozabile
proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spaiilor cu alt
destinaie din condominiu.
Art. 44. (1) Programele de calcul utilizate pentru
repartizarea consumurilor trebuie s conin o baz de date
pentru toate combinaiile dintre corpul de nclzire i repartitorul
de costuri pentru nclzire montat pe acesta.
(2) Prestatorului i este interzis, sub sanciunea retragerii
autorizaiei, s monteze repartitoare de costuri pe acele corpuri
de nclzire pentru care nu poate calcula factorul global de
evaluare pe baza datelor furnizate de productorul repartitorului.

19

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


Art. 45. Orice prevedere contrar prezentei norme tehnice
se abrog.
Art. 46. Autoritile administraiei publice locale pot stabili
contravenii pentru nerespectarea prezentei norme tehnice n
conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i

completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i


completrile ulterioare.
Art. 47. Prestatorii autorizai de ANRSC, asociaiile de
proprietari/locatari i autoritile administraiei publice locale vor
duce la ndeplinire prevederile prezentei norme tehnice.
Art. 48. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta
norm tehnic.

ANEXA Nr. 1
la norma tehnic

Factorii de amplasare utilizai la repartizarea costurilor pe baza repartitoarelor de costuri


i pentru stabilirea factorului de amplasare ponderat

Nr.
crt.

Poziia spaiului n condominiu

Factor de amplasare pentru


Est i Vest

1. Camer de mijloc la parter peste sol

0,85

2. Camer de col la parter peste sol

0,77

3. Camer de mijloc la parter peste subsol nenclzit

0,90

4. Camer de col la parter peste subsol nenclzit

0,81

5. Camer de mijloc etaj curent

1,00

6. Camer de col etaj curent

0,90

7. Camer de mijloc ultimul nivel sub teras

0,80

8. Camer de col ultimul nivel sub teras

0,72

9. Camer de mijloc la ultimul nivel sub arpant

0,85

10. Camer de col la ultimul nivel sub arpant

0,77

11. Camer de mijloc la ultimul nivel sub pod nenclzit

0,90

12. Camer de col la ultimul nivel sub pod nenclzit

0,81

Factorul de amplasare se corecteaz prin nmulire cu valorile din tabelul 1 i/sau tabelul 2 n cazul
n care amplasarea dup punctele cardinale este diferit de Est sau Vest i/sau amplasarea camerei
ndeplinete i condiiile din tabelul 2.
Factori de corecie fa de punctele cardinale
Tabelul 1
Direcia Nord

0,95

Direcia Nord-Est i Nord-Vest

0,97

Direcia Sud

1,05

Direcia Sud-Est i Sud-Vest

1,03

Factori de corecie de amplasare


Tabelul 2
ncperi peste sau lng ganguri

0,90

ncperi peste sau lng spaii interioare nenclzite

0,95

ncperi cu 3 perei exteriori

0,95

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


ANEXA Nr. 2
la norma tehnic

Cantitatea de cldur lunar alocat pe baz de barem spaiilor cu alt destinaie dect cea de locuin
n care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru ap cald

Nr.
crt.

Destinaia spaiului

Iarna
MWh

Vara
MWh

1. Birouri

0,010/persoan

0,008/persoan

2. Cluburi, case de cultur i teatre

0,029/angajat

0,024/angajat

3. Bufete, bodeg, bar, patiserii

6,400/robinet

5,233/robinet

4. Cantine, restaurante, cofetrii, alte uniti de alimentaie

5,116/robinet

4,186/robinet

5. Rotiserii, uniti cu vnzare la strad

3,842/robinet

3,143/robinet

6. Desfacere carne, pescrie

2,558/robinet

2,093/robinet

7. Legume i fructe, magazin alimentar

1,279/robinet

1,047/robinet

8. Spital

0,435/robinet

0,356/robinet

9. Cmine

0,096/persoan

0,079/persoan

10. coal cu internat

0,102/elev

0,084/elev

11. coal fr internat

0,013/elev

0,010/elev

0,384/persoan
0,115/persoan

0,314/persoan
0,094/persoan

13. Cree/Grdinie cu internat

0,076/persoan

0,062/persoan

14. Grdinie fr internat

0,015/persoan

0,013/persoan

15. Dispensare, policlinici, cabinete medicale, saloane cosmetice etc.

0,256/robinet

0,209/robinet

16. Spltorii de rufe

0,058/kg rufe

0,047/kg rufe

17. Uniti cu activiti economice, altele dect cele specificate

0,058/angajat

0,047/angajat

18. Frizerie, coafor

0,384/robinet

0,314/robinet

19. Atelier fotografic

0,512/robinet

0,419/robinet

20. Farmacie

0,128/robinet

0,105/robinet

21. Florrie

0,512/robinet

0,419/robinet

22. Sli de joc, sli de internet etc.

0,029/angajat

0,024/angajat

12.

Hoteluri i pensiuni cu grup sanitar n camer


Hoteluri i pensiuni cu grupuri sanitare comune

Pentru operatorii economici nespecificai n aceast list, consumul de energie termic se va considera prin asimilarea cu
unitile cu specific de activitate asemntor celor care figureaz n list.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

21

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENILOR


MEDICALI GENERALITI, MOAELOR
I ASISTENILOR MEDICALI DIN ROMNIA
ORDINUL ASISTENILOR MEDICALI GENERALITI,
MOAELOR I ASISTENILOR MEDICALI DIN ROMNIA

HOTRRE
privind aprobarea Programului naional de pregtire
a infirmierelor
Avnd n vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. z) i ale art. 53 din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moa i a profesiei de asistent medical, precum
i organizarea i funcionarea Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor
i Asistenilor Medicali din Romnia, coroborate cu ale art. 6 alin. (1) lit. x) din
Statutul Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali
din Romnia, adoptat prin Hotrrea Adunrii generale naionale a Ordinului
Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia
nr. 1/2009, n conformitate cu Ordinul ministrului sntii nr. 467/2010 pentru
aprobarea criteriilor privind angajarea i promovarea n funcii, grade i trepte
profesionale n unitile sanitare publice din sectorul sanitar,
Consiliul naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti,
Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, ntrunit n edina din data de
12 martie 2010, emite urmtoarea hotrre:
Art. 1. Se aprob Programul naional de pregtire a infirmierelor, prevzut
n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Prezenta hotrre se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
Art. 3. Prezenta hotrre va intra n vigoare la data publicrii i va fi adus
la cunotina membrilor Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i
Asistenilor Medicali din Romnia.
Preedintele Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti,
Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia,
Mircea Timofte
Bucureti, 4 iunie 2010.
Nr. 10.
ANEX

PROGRAMUL NAIONAL

de pregtire a infirmierelor
Pregtirea profesional a infirmierelor a fost efectuat pn
n anul 2006 de diferite asociaii, de Crucea Roie, dup o
curricul proprie, sau, de cele mai multe ori, persoanele
Profesia de infirmier este inclus n Nomenclatorul
angajate pe postul de infirmier nu aveau nicio pregtire de
Clasificarea ocupaiilor din Romnia, la domeniul Sntate,
specialitate, ele formndu-se la locul de munc.
igien, servicii sociale, avnd codul 513204. Rolul infirmierei
Pregtirea profesional a infirmierei a fost preluat de
att n cadrul echipei de ngrijire din spitale, ct i n ngrijirile la
Ordinul
Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor
domiciliu, este deosebit de important, ea contribuind, n special,
Medicali
din Romnia (OAMGMAMR) n anul 2006, prin
la asigurarea nevoilor fundamentale aflate la baza piramidei lui
dezvoltarea
i implementarea Programului naional de pregtire
Maslow, i anume confortul fizic al pacientului i nevoile
a
infirmierelor.
Lectorii care predau la cursurile de pregtire a
fiziologice ale persoanei ngrijite.
infirmierelor
sunt
asisteni medicali, att cu experien
Aa cum medicul nu ar putea s i desfoare munca fr
profesional,
ct
i
cu
experien n predare.
asistentul medical, la fel i asistentul medical are nevoie de
Deinerea
unui
certificat
de absolvire a cursului este acum o
ajutorul infirmierei n vederea asigurrii unei ngrijiri de calitate
condiie
sine
qua
non
n
angajarea
infirmierelor n unitile
pacienilor. Asistentul medical tie n ce const munca
sanitare
publice
din
sectorul
sanitar.
infirmierei, cunoate toate aspectele legate de ngrijirea
pacienilor, astfel nct poate delega sarcini infirmierei, lucrnd
CAPITOLUL II
n echip, spre beneficiul pacienilor. Dei atribuiile infirmierei nu
Cadru
general
par att de importante, ea vine n ntmpinarea nevoilor de baz
1. Programul naional de pregtire a infirmierelor se
ale pacienilor, asigur nsoirea i transportul pacientului,
precum i mobilizarea acestuia n vederea prevenirii escarelor. desfoar n baza Ordinului ministrului sntii nr. 467/2010
Pregtirea infirmierei este deosebit de important, dac se ine pentru aprobarea criteriilor privind angajarea i promovarea n
cont de faptul c, n orice moment, ngrijirile acordate de funcii, grade i trepte profesionale n unitile sanitare publice
infirmier pot pune n pericol sigurana pacientului.
din sectorul sanitar i se adreseaz tuturor infirmierelor i
CAPITOLUL I
Introducere

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

agenilor DDD ncadrai n unitile sanitare publice i care


ndeplinesc condiiile de admitere la acest program.
2. Coninutul programului este structurat pe module i se
desfoar la nivel teritorial (n fiecare filial a OAMGMAMR).
3. Programul naional de pregtire a infirmierelor poate fi
periodic amendat prin includerea unor reglementri i/sau
instruciuni noi, emise de Consiliul naional al OAMGMAMR.
4. Programul naional de pregtire a infirmierelor va fi adus
la cunotina tuturor celor interesai prin publicarea acestuia pe
site-ul i n revista organizaiei.
5. Ocupaia de infirmier se ncadreaz n domeniul
Sntate, igien, servicii sociale, iar n Nomenclatorul
Clasificarea ocupaiilor din Romnia are codul 513204.
6. Programul naional de pregtire a infirmierelor se
deruleaz n baza unei tematici i bibliografii care vor fi afiate
pe site-ul OAMGMAMR (www.oamr.ro).
SECIUNEA A
Descrierea ocupaiei

Infirmiera ajut persoanele ngrijite s i ndeplineasc


activitile vieii cotidiene i efectueaz ngrijiri legate de funcii
de ntreinere i continuitate a vieii.
Infirmiera contribuie la mbuntirea strii de sntate i la
redobndirea autonomiei, n msura n care este posibil.
Infirmiera lucreaz n colaborare i sub responsabilitatea
unui asistent medical, cel mai adesea n cadrul unei echipe
pluridisciplinare, i particip la ngrijirile de sntate preventive,
curative sau paliative.
Infirmiera i exercit activitatea n mediul spitalicesc sau
extraspitalicesc, n sectorul medical, medico-social sau social.
Infirmiera particip efectiv la:
asigurarea unui mediu de via i climat adecvat ngrijirii
complexe din punct de vedere fizic, psihic, afectiv;
asigurarea igienei personale i a igienei spaiului de via
al persoanei ngrijite; asigurarea hidratrii i a alimentaiei
corespunztoare a persoanei ngrijite;
stimularea participrii persoanei ngrijite la activitile
zilnice;
transportul i nsoirea persoanei ngrijite, respectnd
permanent drepturile i confidenialitatea privind evoluia strii
de sntate a persoanei ngrijite.
Pentru dobndirea competenelor specifice ocupaiei de
infirmier, personalul auxiliar din instituiile spitaliceti i
ambulatoriile de specialitate care acord ngrijiri de igien,
alimentaie i confort persoanelor instituionalizate are
obligativitatea de a urma cursuri de calificare organizate de
OAMGMAMR prin Programul naional de pregtire a
infirmierelor.
SECIUNEA B
Competene profesionale

1. Planificarea propriei activiti i perfecionarea continu


2. Lucrul n echipa multidisciplinar i comunicarea
interactiv
3. Cunoaterea drepturilor i obligaiilor persoanei ngrijite
4. Tehnici de ngrijire general, special, specific a
pacienilor
5. Acordarea ngrijirilor de igien pentru persoanele ngrijite
i de igienizare a spaiului n care se afl persoana ngrijit
6. Aplicarea tehnicilor privind circuitul de transport al rufelor
i a normelor igienico-sanitare specifice
7. Luarea deciziilor benefice pentru pacieni n vederea
reducerii riscurilor, tratarea cu responsabilitate i profesionalism
a tuturor pacienilor, aplicarea de msuri preventive de ngrijire
a strii de sntate

SECIUNEA C
Condiii de nscriere

absolvent coal general


infirmiere i ngrijitoare ncadrate pe post
SECIUNEA D
Coninutul dosarului

cerere de nscriere
copii ale diplomelor de studii
adeverin de la locul de munc (de la unitatea sanitar
unde este ncadrat persoana)
certificat de sntate (tip A5)
copie de pe cartea de identitate
dovada achitrii taxei de participare la curs, stabilit prin
hotrre a Consiliului naional al OAMGMAMR
CAPITOLUL III
Organizarea i desfurarea Programului naional
de pregtire a infirmierelor
SECIUNEA A
Principii generale

1. Cursul se desfoar pe grupe; o grup va cuprinde


maximum 30 de persoane. Orele de teorie se vor efectua n
afara orelor de serviciu, iar orele de practic, n timpul
programului de lucru, sub coordonarea asistentului-ef i sub
directa supraveghere a asistentului medical din secie.
2. Lectorii pentru orele de teorie sunt asisteni medicali
formatori, acreditai de OAMGMAMR, formatori autorizai n
condiiile legii.
3. Durata desfurrii programului este de 360 de ore
(12 sptmni), 120 de ore teorie, 240 de ore practic.
4. Cursul este structurat pe 6 module (anexa nr. 1).
5. Dup fiecare modul, lectorul va face evaluri teoretice i
practice. Evaluarea final va fi fcut de ctre o comisie
constituit astfel:
preedinte preedintele filialei OAMGMAMR sau
persoana delegat de acesta;
membri:
lectorul cursului;
preedintele Comisiei de educaie medical continu
sau persoana delegat de acesta;
secretar, desemnat de preedintele filialei;
directorul de ngrijiri/asistentul-ef, dup caz.
6. Prezena la cursuri va fi fcut de ctre lector, pe baza
unui catalog.
Participanii care acumuleaz mai mult de 20 de absene vor
fi exclui din program (anexa nr. 2).
7. Pregtirea practic orele de practic se vor desfura
n timpul programului de lucru, sub coordonarea asistentului-ef
i sub directa supraveghere a asistentului medical din secie.
8. La finalul cursului, cursanii vor completa un chestionar de
evaluare a cursului (anexa nr. 8).
SECIUNEA B
Evaluarea cursanilor

Verificarea cunotinelor se va efectua prin evaluri pariale,


la ncheierea fiecrui modul, iar la finalul programului, printr-un
examen final.
Evalurile pariale vor fi efectuate de ctre lectorul cursului,
dup fiecare modul.
Cunotinele teoretice vor fi evaluate prin susinerea, dup
parcurgerea fiecrui modul, a unor lucrri scrise ce constau
ntr-un test-gril cu 10 ntrebri apreciate cu un punct pentru un

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


rspuns corect i vor fi notate de ctre lectorul cursului cu note
de la 1 la 10.
Cunotinele practice vor fi evaluate de ctre asistentul
medical care a supravegheat stagiul practic i asistentul-ef i
vor fi notate cu note de la 1 la 10.
Evaluarea cunotinelor practice const n efectuarea unor
activiti specifice care s demonstreze abilitile dobndite n
cadrul modulului parcurs.
Pot susine examenul final, proba scris, cursanii care, la
evaluarea parial, dup terminarea fiecrui modul, au obinut
minim nota 5.
Evaluarea final pentru atestare va fi fcut de ctre comisia
constituit conform cap. III seciunea A pct. 5 i const n:
o prob scris sub form de test-gril cu 50 de ntrebri,
notate fiecare cu 0,20 puncte, nota minim fiind 7;
o prob practic, conform fiei de evaluare a stagiului
practic (anexa nr. 7), nota minim fiind 7;
nota de absolvire a programului o reprezint media dintre
nota obinut la proba teoretic i cea obinut la proba practic.
Rezultatele evalurii finale pot fi contestate n termen de
maximum 24 de ore. Contestaiile vor fi depuse la comisia de
examinare i soluionarea acestora va fi afiat la sediul filialei
OAMGMAMR, n termen de 72 de ore.
n caz de nepromovare, la solicitarea candidatului/
candidailor, OAMGMAMR va organiza un nou examen,
la o dat pe care o va decide comisia.
Atestarea promovrii cursului va fi fcut prin eliberarea
certificatului de absolvire (anexa nr. 3) de ctre OAMGMAMR,
care va fi nsoit de un supliment descriptiv n care sunt
prevzute competenele profesionale (anexa nr. 4), pe baza
procesului-verbal ncheiat de comisia de examinare (anexa
nr. 5) i a catalogului cu rezultatele examenelor de absolvire a
programului (anexa nr. 6).
CAPITOLUL IV
Coninutul programului
Modulul 1 Planificarea propriei activiti i perfecionarea
continu
A. Identificarea activitilor specifice
B. Ierarhizarea activitilor ce urmeaz a fi derulate
C. Estimarea perioadei de timp necesare derulrii activitilor
recomandate de eful ierarhic
D. Evaluarea i adaptarea programului zilnic n funcie de
nevoi
E. Evaluarea incidentelor sau a accidentelor aprute i
sesizarea lor
F. Participarea la cursuri de formare continu, n scopul
nsuirii cunotinelor necesare, i documentarea permanent
privind noile metode i tehnici de ngrijire a persoanei ngrijite
G. Aplicarea n practic a cunotinelor dobndite n timpul
instruirii, n scopul creterii eficienei i calitii serviciilor
acordate persoanei ngrijite
Modulul 2 Respectarea drepturilor persoanei ngrijite
Modulul 3 Tehnici de ngrijire
A. ngrijiri generale ale pacienilor
B. ngrijiri speciale ale pacienilor
C. ngrijiri specifice ale pacienilor
Modulul 4 Acordarea ngrijirilor de igien pentru
persoanele ngrijite i igienizarea spaiului n care se afl
persoana ngrijit i transportul rufriei
Modulul 5 Comunicarea interactiv i lucrul n echipa
multidisciplinar
Modulul 6 Principii i valori etice

23

Modulul 1 Planificarea propriei activiti i


perfecionarea continu 60 de ore (teorie 20 de ore,
practic 40 de ore)
Modulul va fi structurat astfel:
A. Identificarea activitilor specifice:
identificarea corect a activitilor specifice, conform
planului individualizat de protecie i ngrijire, i a obiectivelor
specifice;
identificarea corect a activitilor specifice, prin preluarea
exact a acestora de la eful ierarhic;
identificarea activitilor se face conform prevederilor din
documentele oficiale.
Documentele oficiale necesare n planificarea activitii:
fia postului/contractul de munc acest document
stabilete atribuiile, responsabilitile i obligaiile infirmierei;
raportul de evaluare a problemelor;
planul individualizat de protecie i ngrijire.
B. Ierarhizarea activitilor ce urmeaz a fi derulate:
ierarhizarea se realizeaz cu atenie, inndu-se cont de
capabilitatea, starea fizic i de sntate i urgena medical;
activitile ce urmeaz a fi derulate sunt ierarhizate cu
promptitudine, imediat dup identificarea nevoilor persoanei
ngrijite;
activitile sunt ierarhizate n funcie de starea, vrsta i
evoluia persoanei ngrijite;
ierarhizarea prioritilor este flexibil, modificndu-se n
funcie de situaiile intervenite.
C. Estimarea perioadei de timp necesare derulrii activitilor
recomandate de eful ierarhic:
perioada de timp este estimat n funcie de starea i
evoluia persoanei ngrijite;
planificarea este realizat n mod realist, pe termen scurt,
mediu i lung;
perioada de timp este estimat realist pe baza unei
analize atente a datelor ce compun situaia existent;
elaborarea programului de activiti se face adaptat noilor
situaii aprute.
D. Evaluarea i adaptarea programului zilnic n funcie de
nevoi:
evaluarea continu a programului;
adaptarea programului, dup caz, n funcie de evoluia
strii persoanei ngrijite;
adaptarea programului activitilor zilnice, n funcie de
situaiile nou-aprute.
E. Evaluarea incidentelor sau a accidentelor aprute i
sesizarea lor
F. Participarea la cursuri de formare continu, n scopul
nsuirii cunotinelor necesare, i documentarea permanent
privind noile metode i tehnici de ngrijire a persoanei ngrijite
G. Aplicarea n practic a cunotinelor dobndite n timpul
instruirii, n scopul creterii eficienei i calitii serviciilor
acordate persoanei ngrijite
Ghid pentru evaluare
Cunotinele necesare se refer la:
noiuni elementare de asisten medical;
noiuni de organizare a timpului;
noiuni aplicate de legislaie;
regulament de ordine interioar;
modaliti moderne de documentare i accesare surse de
informare;
modaliti de comunicare verbal i nonverbal;
noiuni elementare de medicin, specifice locului de
munc;
noiuni elementare de terapie ocupaional, specifice
locului de munc.

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

La evaluare se vor urmri:


capacitatea de a stabili o ierarhizare pertinent a aciunilor
specifice;
capacitatea de a planifica activitile n funcie de prioriti;
flexibilitatea i capacitatea de adaptare la situaii noi
aprute;
spiritul de observaie analitic n autoaprecierea nivelului
de pregtire profesional;
realism i exigen n evaluarea nevoilor de formare;
capacitatea de adaptare a cunotinelor la particularitile
contextului de via a persoanei ngrijite;
discernmnt n alegerea formei de pregtire adecvate
propriei nevoi;
spirit practic i autoexigen n implementarea
cunotinelor dobndite.
Modulul 2 Respectarea drepturilor persoanei ngrijite
25 de ore (teorie 5 ore, practic 20 de ore)
Modulul va fi structurat astfel:
drepturile omului, drepturile copilului, drepturile persoanei
vrstnice, drepturile persoanei cu nevoi speciale, drepturile
pacientului;
informarea cu privire la drepturile i obligaiile persoanei
ngrijite i colectarea informaiilor din surse autorizate;
modaliti de informare permanent cu privire la drepturile
persoanei ngrijite i la obligaiile ce i revin;
informarea efului ierarhic i a membrilor echipei asupra
situaiilor n care drepturile i obligaiile persoanei ngrijite sunt
nclcate;
respectarea confidenialitii informaiei, n procesul de
ngrijire a pacienilor;
cunoaterea drepturilor persoanei ngrijite, prevzute n
Constituia Romniei, Convenia ONU, cu privire la drepturile
copilului, legislaia de protecie special, Convenia European
cu privire la Drepturile Omului, Carta drepturilor pacientului;
formele rspunderii civile;
principii i valori etice.
Ghid pentru evaluare
Cunotinele necesare se refer la:
noiuni privind legislaia n vigoare cu privire la protecia
copilului, vrstnicului i persoanelor cu dizabiliti;
noiuni privind egalitatea de anse;
noiuni privind drepturile persoanei ngrijite;
instituiile de ocrotire a persoanelor cu dizabiliti;
noiuni aplicate privind aprarea drepturilor omului;
noiuni aplicate referitoare la tehnici de negociere;
protecia mamei i a copilului.
La evaluare se vor urmri:
promptitudinea identificrii nclcrii drepturilor
persoanelor ngrijite;
cunoaterea drepturilor, libertilor fundamentale i a
obligaiilor persoanelor ngrijite;
perseverena n dobndirea i asigurarea exercitrii
drepturilor persoanelor ngrijite;

cunoaterea
prevederilor
Cartei
drepturilor
pacientului/prevederilor specifice din regulamentul intern al
instituiei privind persoana ngrijit;
abiliti n gestionarea rezolvrii unor conflicte.
Modulul 3 Tehnici de ngrijire 92 de ore (teorie 37 de
ore, practic 55 de ore)
Modulul va fi structurat astfel:
A. ngrijiri generale ale pacienilor
noiuni elementare de anatomia i fiziologia omului;
procese biologice de dezvoltare i mbtrnire;
alimentaia i noiuni de nutriie i metabolism, regimurile
alimentare, alimentaia pacientului pasiv/activ;
ereditate;

noiuni de educaie sexual i planning familial;


nevoile fundamentale ale persoanei bolnave;
noiuni de prim-ajutor;
persoana bolnav, particulariti psihologice ale persoanei
bolnave;
ngrijiri paliative;
noiuni privind ngrijirea pacientului cu boli infectocontagioase i transmisibile.
B. ngrijiri speciale ale pacienilor:
schimbarea lenjeriei de pat i lenjeriei personale;
toaleta pacientului, igiena corporal i vestimentar;
poziiile pacientului n pat;
mobilizarea pacientului;
transportul i nsoirea;
escare prevenire;
colectarea dejeciilor fiziologice i patologice;
ngrijirea pacientului n faz terminal;
pregtirea i transportul persoanelor decedate.
C. ngrijiri specifice ale pacienilor n seciile:
pediatrie;
obstetric-ginecologie;
neonatologie;
psihiatrie;
geriatrie.
Aceste noiuni au rolul de a furniza infirmierului cunotinele
i tehnicile necesare de ngrijire, de a semnala orice modificare
aprut i de a interveni prompt pentru mbuntirea strii de
sntate prin:
observarea unor modificri ale strii de sntate a
persoanei ngrijite i informarea efului ierarhic n vederea
discutrii acestora, dup caz, n cadrul echipei multidisciplinare,
pentru a fi corect evaluate;
intervenia n vederea transportrii persoanei ngrijite, n
cazul deteriorrii strii de sntate a persoanei ngrijite;
pregtirea persoanei ngrijite, cu operativitate i
responsabilitate, pentru efectuarea examenului medical;
informarea asupra investigaiilor medicale la care
urmeaz s fie supus persoana ngrijit, n limita
competenelor.
Situaii sau indicii care pot duce la afectarea funciilor vitale,
identificate prin:
sesizarea din timp a eventualelor tulburri i, pe ct
posibil, prevenirea apariiei lor;
alimentaia refuzul alimentelor sau lichidelor;
modificri ale ritmului somnveghe;
modificri n comportament.
Ghid pentru evaluare
Cunotinele necesare se refer la:
noiuni elementare privind recunoaterea semnelor vitale
(respiraie, temperatur, facies, durere, culoare);
tehnici de ngrijire;
tehnici de prim ajutor;
nevoile de hran i ap ale organismului uman;
stabilirea nevoilor de asisten n alimentaie;
dieta alimentar, n funcie de patologie;
tehnici de hrnire;
elemente de estetic;
intervenia de urgen n timpul unor accidente produse
n timpul hrnirii;
tehnici de mobilizare i transport;
tehnica ngrijirii diferitelor categorii de persoane
imobilizate;
tehnica ngrijirii copilului/adultului/vrstnicului;
tehnici de ridicare i manipulare a persoanei ngrijite;
tehnica de mobilizare a sugarului, a copilului mic, a
precolarului/colarului;
prevederile specifice din regulamentul intern.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


La evaluare se vor urmri:
capacitatea de a face fa unor situaii neprevzute;
capacitatea de a compara starea de normalitate cu cea
n care apar modificri;
capacitatea de a lua decizii optime n situaii de
criz/limit;
promptitudinea, rapiditatea i hotrrea n solicitarea
ajutorului pentru beneficiar;
observarea contiincioas i permanent a semnelor
vitale ale persoanei ngrijite;
msura n care respect criteriile de administrare a
alimentelor solide i lichide;
luarea n considerare a particularitilor persoanei ngrijite
n acordarea sprijinului n hrnire;
antrenarea persoanei ngrijite i a familiei acesteia pentru
asigurarea hrnirii;
flexibilizarea interveniei, n funcie de situaia familial i
gradul de dependen a persoanei ngrijite;
asigurarea confortului/strii de bine n timpul mesei;
nsuirea i aplicarea corect a deprinderilor specifice
tehnicilor pentru diferite categorii de persoane ngrijite;
ndemnarea la mobilizarea persoanei ngrijite;
perseverena i calmul de care d dovad la efectuarea
exerciiilor de mobilizare;
corectitudinea mobilizrii persoanei ngrijite;
capacitatea de a aciona cu respect, calm i rbdare n
relaia cu persoana ngrijit, asistat pe toat perioada
desfurrii activitii;
asigurarea securitii persoanei ngrijite, pe ntreaga
perioad a acordrii de ajutor la transportul acesteia.
Modulul 4 Acordarea ngrijirilor de igien pentru
persoanele ngrijite i igienizarea spaiului n care se afl
persoana ngrijit 120 de ore (teorie 40 de ore, practic 80
de ore)
Modulul va fi structurat astfel:
1. Noiuni de epidemiologie
2. Infeciile nozocomiale
3. Prevenirea i combaterea infeciilor nozocomiale
a) Curenia i dezinfecia
tehnici de efectuare a cureniei i dezinfeciei n cabinete
medicale, saloane, bloc operator, laboratoare, sli de tratament,
bloc alimentar, sala de mese, oficiu alimentar, sli de ateptare,
magazii, toalete
b) asepsie i antisepsie
4. Sterilizarea
5. Dezinsecia
6. Deratizarea
7. Deparazitarea
8. Noiuni despre substanele dezinfectante utilizate n spital
prepararea soluiilor dezinfectante
9. Transportul rufriei:
a) colectarea i depozitarea lenjeriei i a rufelor murdare n
spaiile special destinate, conform regulamentului intern;
b) transportul rufelor murdare;
c) respectarea circuitului de transport al rufelor i a normelor
igienico-sanitare specifice;
d) preluarea/transportul/distribuirea rufelor curate;
e) respectarea regulamentului intern i n funcie de nevoi;
f) pstrarea rufelor i a lenjeriei curate n spaii special
amenajate, cu respectarea normelor igienico-sanitare.
10. Norme de protecie a muncii
11. Precauiuni universale
12. Prevenirea accidentelor prin expunerea la produse
biologice
13. Aplicarea regulamentului privind circuitele funcionale

25

Ghid pentru evaluare


Cunotinele necesare se refer la:
tehnici de dezinfectare i sterilizare a spaiului n care se
afl persoana ngrijit;
tehnica ngrijirii diferitelor tipuri de persoane ngrijite;
tehnica ngrijirii adultului;
tehnica transportului rufelor;
tehnica schimbrii lenjeriei;
tehnica depozitrii lenjeriei;
tehnica sortrii lenjeriei;
norme igienico-sanitare specifice;
norme de sntate i securitate n munc aplicabile la
locul de munc
prevederile regulamentului intern al locului de munc.
La evaluare se vor urmri:
capacitatea de a asigura condiiile igienice n camera
persoanei ngrijite;
capacitatea de a aplica normele de igien personal n
activitatea de ngrijire;
capacitatea de a aprecia corect necesitatea efecturii
igienizrii obiectelor/camerei/dependinelor i a utiliza
materialele de igienizare corespunztoare;

contiinciozitatea
dovedit
la
igienizarea
veselei/obiectelor personale ale persoanei ngrijite;
corectitudinea efecturii transportului rufelor;
ndemnarea cu care efectueaz transportul i
depozitarea lenjeriei;
promptitudinea cu care schimb lenjeria ori de cte ori
este nevoie;
capacitatea de aciona cu respect, calm i rbdare n
relaia cu persoana ngrijit, pe toat perioada desfurrii
activitii.
Modulul 5 Comunicarea interactiv i lucrul n echipa
multidisciplinar 23 de ore (teorie 8 ore, practic 15 ore)
Modulul va fi structurat astfel:
noiuni i tehnici de comunicare;
surse poteniale n apariia unor deficiene de comunicare,
cauzate de:
vrst;
incapacitatea persoanei ngrijite de a forma relaii
normale de ataament (ataament excesiv i nediscriminat sau
respingerea oricrei persoane);
tulburri de comportament (agresivitate excesiv,
conflictualitate, episoade prelungite de pierdere a
controlului/hiperactivitate sau ncpnare excesiv);
probleme emoionale (stim de sine sczut, team
excesiv sau autoblamare, somnambulism);
incapacitate de adaptare la noi medii (spital, centre de
ngrijire i asisten, grdini, coal, liceu, grup etc.);
dizabiliti ale persoanei ngrijite;
lipsa stimulrii persoanei n a comunica;
limbaj inaccesibil, prea specializat.
Relaii interpersonale:
infirmierpersoan ngrijit (copil, vrstnic, persoan cu
nevoi speciale, bolnav cronic);
infirmieraparintori;
infirmierechip de ngrijire;
infirmiermembrii echipei multidisciplinare (medic,
asistent medical, asistent social, psiholog, logoped,
neuropsihiatru, medic pediatru, educator, consilier psihopedagogic, lucrtor social, ef de secie, asistent-ef);
valorizarea persoanei ngrijite;
managementul situaiilor stresante;
identificarea/evaluarea abilitilor de comunicare a
persoanei ngrijite;
identificarea eventualelor deficiene de comunicare.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

Situaiile specifice:
modificri n starea de sntate a persoanei ngrijite;
accidente;
avarii diverse etc.
Ghid pentru evaluare
Cunotinele necesare se refer la:
noiuni aplicate de comunicare verbal i nonverbal;
noiuni elementare de psihologie;
tehnici de comunicare i relaionare, specifice locului de
munc:
tehnici de organizare a muncii n echip/tehnici de munc
n echip;
informaii necesare respectrii fiecrei recomandri;
drepturile persoanei ngrijite;
importana respectrii recomandrilor asistentei medicale;
noiuni specifice locului de munc, referitoare la
recuperare, compensare, educaie, stimulare etc.
La evaluare se vor urmri:
abilitatea de a comunica eficient cu persoana ngrijit,
respectnd particularitile acesteia;
capacitatea de a crea situaii n care persoana ngrijit s
se poat exprima sau s poat depi deficienele de
comunicare;
abilitatea de a decodifica corect informaia transmis de
persoana ngrijit;
abilitatea de a folosi tehnici i metode variate, pentru a
comunica cu persoana ngrijit;
capacitatea de a distinge deficienele grave de
comunicare i de a solicita sprijin n depirea acestora;
capacitatea de a menine relaii armonioase cu
persoanele aparinnd echipei sau din afara acesteia, pentru
ndeplinirea sarcinilor de serviciu;
capacitatea de exprimare i susinere a opiniilor, n cadrul
discuiilor profesionale, cu evitarea conflictelor, n spiritul
rezolvrii prompte a problemelor;
gradul de sociabilitate i tactul dovedit n relaia cu
persoana ngrijit;
asigurarea intimitii necesare optimizrii actului de
ngrijire;
abilitatea de a coopera cu echipa multidisciplinar;
capacitatea de a relaiona cu membrii echipei n stabilirea
de comun acord a obiectivelor, activitilor, metodelor i
termenelor de realizare;
capacitatea de a stabili graficul ntlnirilor, n funcie de
particularitile persoanei ngrijite i de programul membrilor
echipei;
capacitatea de integrare ntr-o echip;
capacitatea de a gestiona situaii specifice, rezistena la
efort i la stres.
Modulul 6 Principii i valori etice 40 de ore (teorie
10 ore, practic 30 de ore)
Modulul va fi structurat astfel:
noiuni privind aciunile care trebuie sau nu trebuie s aib
loc i au ca scop justificarea regulilor de urmat n ngrijirea
pacientului, bazate pe principii valabile n toate rile, dar care
pot fi aplicate diferit de la ar la ar, n funcie de educaie i
model cultural;
principii i valori etice de care infirmiera trebuie s in
seama, conform codului de virtui morale, etice, ca linie de mijloc
ntre excesul i lipsa unei caliti:
autonomia;
binefacerea, amabilitatea;
nonmaleficiena;
dreptatea;
integritatea;
veracitatea;
sinceritatea;
confidenialitatea i intimitatea;
secretul profesional;
consimmntul;

generozitatea;
respectul;
prudena;
curajul;
cumptarea.
Ghid pentru evaluare
Cunotinele necesare se refer la:
noiuni de etic, moral, moralitate i deontologie
profesional;
cunoaterea principiilor i valorilor etice n activitatea de
ngrijire;
autonomia persoanei ngrijite i reducerea dependenei.
La evaluare se vor urmri:
capacitatea de a hotr singur asupra propriilor aciuni;
capacitatea de a evita producerea de prejudicii altor
persoane;
capacitatea de a lua decizii benefice pentru pacieni i de
a reduce riscurile;
capacitatea de a trata cu responsabilitate i
profesionalism toi pacienii, indiferent de vrst, condiie
social, economic, criterii religioase, etnie, dizabilitate;
capacitatea de a dezvolta relaii cu pacienii, bazate pe
principiul adevrului;
capacitatea de a respecta persoana ngrijit;
capacitatea de a selecta informaiile cu privire la starea
de sntate a pacientului, de a nu le furniza i altei persoane
din afara echipei de ngrijiri dect cu consimmntul pacientului,
fcnd excepie cazurile prevzute n mod expres de lege;
capacitatea de a aciona cu onestitate i responsabilitate,
n concordan cu misiunea profesiei i standardele
profesionale;
capacitatea de a pstra confidenialitatea i secretul
profesional;
capacitatea de a facilita intimitatea fiecrui pacient n
raport cu ceilali;
capacitatea de a respecta valorile morale i culturale,
convingerile filozofice sau religioase;
capacitatea de a profesa corespunztor i de a aplica
msuri preventive de ngrijire a strii de sntate.
CAPITOLUL V
Procedura de eliberare a certificatelor
Eliberarea certificatelor de absolvire de ctre OAMGMAMR
se face pe baza tabelului nominal al absolvenilor programului,
transmis de filialele OAMGMAMR, care conine:
numele i prenumele;
CNP;
data i locul naterii;
data de nceput a cursului;
data de sfrit a cursului;
locul de desfurare;
coordonator;
act de studii.
Tabelul nominal al absolvenilor programului se transmite la
OAMGMAMR n termen de 15 zile de la finalizarea programului,
nsoit de dovada achitrii taxei de certificare, stabilit prin
hotrre a Consiliului Naional al OAMGMAMR.
Emiterea certificatelor de absolvire se face de ctre
OAMGMAMR n termen de 45 de zile.
Pn la emiterea certificatului de absolvire de ctre
OAMGMAMR, filiala OAMGMAMR poate emite, la cerere, o
adeverin.
Certificatele emise de OAMGMAMR vor fi transmise ctre
filiale, nsoite de un tabel nominal care conine:
numele i prenumele;
seria i numrul certificatului;
semntura absolventului,
pe baz de semntur a reprezentantului filialei, sau expediate
potal, cu confirmare de primire.

27

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


La eliberarea certificatului de ctre filiala OAMGMAMR,
absolventul va semna n tabelul nominal de primire.
CAPITOLUL VI
Arhivarea i pstrarea documentelor
Dosarele de nscriere la curs se vor depune la sediul filialei
OAMGMAMR, vor fi arhivate i pstrate pentru o perioad de
5 ani.

Procesul-verbal ncheiat de comisia de examinare, catalogul


cu rezultatele examenelor de absolvire a programului, catalogul
de prezen (anexa nr. 2), precum i tabelul nominal de primire
a certificatului, transmis de OAMGMAMR, vor fi arhivate i
pstrate la sediul filialelor OAMGMAMR, pentru o perioad de
20 de ani.
Evidena certificatelor de absolvire eliberate de
OAMGMAMR se arhiveaz electronic de ctre OAMGMAMR,
iar tabelul nominal transmis de filiala OAMGMAMR se arhiveaz
pe suport hrtie, pe o perioad de 20 de ani.

ANEXA Nr. 1
la program
Nr.
crt.

Modul

Teorie

Practic

Total ore

1.

Planificarea propriei activiti i perfecionarea continu

20

40

60

2.

Respectarea drepturilor persoanei ngrijite

20

25

3.

37

55

92

40

80

120

5.

Tehnici de ngrijire
Acordarea ngrijirilor de igien pentru persoanele ngrijite i de igienizare
a spaiului n care se afl persoana ngrijit i transportul rufriei
Comunicarea interactiv i lucrul n echipa multidisciplinar

15

23

6.

Principii i valori etice

10

30

40

120

240

360

4.

TOTAL ORE:

ANEXA Nr. 2
la program

C ATA L O G U L PA R T I C I PA N I L O R

pentru programul de ...................... pentru ocupaia/competene comune


................................................................................................
Cod COR .......... . Durata ... . ore
Coordonator: ............................
Perioada: ..................................
Formatori: ........................................
Disciplina/Modulul .............................................................
Disciplina/Modulul .............................................................
Disciplina/Modulul .............................................................
DISCIPLINE/MODULE PENTRU PREGTIREA TEORETIC
DISCIPLINA/MODULUL
DISCIPLINA/MODULUL

Nr. ....................................... ..
Note/
Note/
Absene
Absene
Numele .................................
Calificative
Calificative
Prenumele .......................... ..
CNP ......................................
Prini
Media:
Media:
Media:
Tatl ......................................
Mama .................................... MEDIA PREGTIRE TEORETIC:
Locul i data naterii ............
DISCIPLINE/MODULE PENTRU PREGTIREA PRACTIC
..................................................
DISCIPLINA/MODULUL
DISCIPLINA/MODULUL
Studii ................................... ..
Note/
Note/
Absene
Absene
Meseria/profesia ................. ..
Calificative
Calificative
..................................................
Locul de munc ....................
..................................................
Media:
Media:
MEDIA PREGTIRE PRACTIC:
MEDIA EXAMENULUI
DE ABSOLVIRE:

MEDIA GENERAL:

Observaii

Observaii

*) Anexa nr. 3 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 3*)


la program

28
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

29

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

ANEXA Nr. 4
la program

COMPETENE PROFESIONALE

1. Planificarea propriei activiti i perfecionarea continu


2. Lucrul n echipa multidisciplinar i comunicarea
interactiv
3. Cunoaterea drepturilor i obligaiilor persoanei ngrijite
4. Tehnici de ngrijire generale, speciale, specifice ale
pacienilor
5. Acordarea ngrijirilor de igien pentru persoanele ngrijite
i de igienizare a spaiului n care se afl persoana ngrijit

6. Aplicarea tehnicilor privind circuitul de transport al rufelor


i a normelor igienico-sanitare specifice
7. Luarea deciziilor benefice pentru pacieni n vederea
reducerii riscurilor, tratarea cu responsabilitate i profesionalism
a tuturor pacienilor, aplicarea de msuri preventive de ngrijire
a strii de sntate

ANEXA Nr. 5
la program

PROCES-VERBAL

ncheiat astzi ................................................, cu ocazia susinerii examenului de absolvire a programului de formare


profesional ......................................................................................................
Organizat de ............................................................................................, n perioada ........................................................,
la sediul ...........................................................................
Comisia de examinare s-a ntrunit la data de .... la ora ... i a stabilit graficul de desfurare a examenului de absolvire,
dup cum urmeaz:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Graficul de desfurare a examenului a fost afiat cu .... ore nainte de nceperea examenului de absolvire.
Au fost verificate condiiile tehnice de desfurare a examenului de absolvire, care au fost gsite corespunztoare/
necorespunztoare.
Au fost stabilite subiectele pentru probele examenului de absolvire, dup cum urmeaz:
1. ...........................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................................................................
Situaia statistic privind rezultatele examenului de absolvire:

Numr participani examen de absolvire


nscrii

Prezeni

Abseni

Promovai

Nepromovai

Promovabilitate
%

Observaii/probleme aprute: ...............................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Preedintele comisiei de examinare ..........................................
.......................................................

Membru n comisia de examinare

..........................................

.......................................................

Membru n comisia de examinare ............................................

.......................................................

(nume)

(semntur)

Numele i prenumele

.............................................................
.............................................................
.............................................................

3. Membru .................................................................

4. Membru ..................................................................

Medie general

2. Membru .................................................................

Medie proba teoretic


Data ...............

.............................................................

Medie proba practic


Data ..............

1. Preedinte .............................................................

Comisia de examinare

5.

4.

3.

2.

1.

Nr.
crt.

cu rezultatele examenului de absolvire a programului de .........................................................................................


pentru ocupaia/competene comune .........................................................................................
organizat n data ......................................................................

C ATA L O G

Observaii

la program

ANEXA Nr. 6

30
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

31

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010

ANEXA Nr. 7
la program

F I D E E VA L U A R E
S TA G I U P R A C T I C

Curs de pregtire a infirmierelor


Cursant ........................................................
Perioada de desfurare .............................
Unitatea .......................................................
Secia ..........................................................
Punctualitate, participarea la program:
Data
Numr de ore
Abiliti practice/Alimentaia persoanei bolnave
Foarte bine 
Bine 
Abiliti practice/Tehnica bii pariale/totale

Slab 

Nesatisfctor 

Foarte bine 
Bine 
Abiliti practice/Tehnica schimbrii lenjeriei

Slab 

Nesatisfctor 

Foarte bine 
Bine 
Abiliti practice/Tehnica mbrcrii/dezbrcrii

Slab 

Nesatisfctor 

Foarte bine 
Bine 
Abiliti practice/Tehnica ngrijirii persoanelor imobilizate

Slab 

Nesatisfctor 

Foarte bine 
Bine 
Abiliti practice/Tehnici de mobilizare i transport

Slab 

Nesatisfctor 

Foarte bine 
Bine 
Slab 
Abiliti practice/Cunoaterea i respectarea circuitelor funcionale

Nesatisfctor 

Foarte bine 
Bine 
Slab 
Nesatisfctor 
Abiliti practice/Tehnici de curenie i dezinfecie a spaiului n care se afl persoana bolnav
Foarte bine 
Bine 
Abiliti de comunicare/Atitudinea fa de pacieni

Slab 

Nesatisfctor 

Foarte bine 
Bine 
Abiliti de comunicare/Atitudinea fa de colegi i personal

Slab 

Nesatisfctor 

Foarte bine 
Abilitatea de a lucra n echip

Bine 

Slab 

Nesatisfctor 

Foarte bine 
Caliti personale

Bine 

Slab 

Nesatisfctor 

Foarte bine 

Bine 

Slab 

Nesatisfctor 

Asistent medical ndrumtor ..........................


Semntura ....................... Data ....................
Calificativ final/Not final .............................
N O T :

Aprecierea se va realiza cu calificativele: Foarte bine (FB), Bine (B), Slab (S), Nesatisfctor (NS), calificativul final va
fi calculat n funcie de calificativul dominant.
Fiecrui calificativ i se vor atribui note de la 3 la 10, astfel:
Foarte bine (FB) = 9 10;
Bine (B) = 7 8;
Slab (S) = 5 6;
Nesatisfctor (NS) = 3 4.
2 puncte se acord din oficiu.

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 501/20.VII.2010


ANEXA Nr. 8
la program

CHESTIONAR

de evaluare a cursului ..............................


din perioada ...............................
Chestionarul este anonim.
Avnd n vedere dorina noastr de a organiza cursuri de pregtire care s respecte principiile de nvare a adulilor i
care s vin n ntmpinarea nevoilor dumneavoastr de nvare, v rugm s rspundei sincer la ntrebrile de mai jos.
Una dintre modalitile de evaluare este acordarea calificativului corespunztor cifrelor de la 1 la 5, astfel:
1 foarte slab;

2 slab;

3 satisfctor;

4 bine;

5 foarte bine.

Pe lng acordarea notei, dac avei vreun comentariu de fcut, v rugm s l trecei imediat dup nota acordat sau
rspunsul acordat.
EVALUAREA CURSULUI

Condiiile de desfurare a cursului (sal, luminozitate, confort) (de la 1 la 5)


Ai primit suport de curs? (DA sau NU)
Informaiile din suportul de curs v-au fost utile? (DA sau NU)
Cunotinele i aptitudinile dobndite v vor ajuta la locul de munc? (DA sau NU,
dac NU, v rugm comentai)
Durata cursului a fost suficient pentru materialul predat? (DA sau NU)
Durata stagiului practic a fost suficient pentru pregtirea dumneavoastr ca infirmier? (DA sau NU)
Enumerai 3 lucruri noi pe care le-ai nvat la acest curs:

1. ..........................................
..........................................
2. ..........................................
..........................................
3. ..........................................
..........................................

n cazul n care nu ai acumulat niciun lucru nou, v rugm s spunei de ce.

Cristina-Gabriela F. Popescu

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 501/20.VII.2010 conine 32 de pagini.

Preul: 6,40 lei

&JUYDGY|444874]
ISSN 14534495