Sunteți pe pagina 1din 22

Tumori osoase

Generalităţi
Tumori benigne
Tumori maligne primare
Tumori metastatice
GENERALITĂŢI

Vîrsta de apariţie

1 2 3 4 5 6 7 8 9
NEUROBLASTOM
TUMORA EWING
OSTEOSARCOM
FIBROSARCOM
LIMFOM
TGC
CONDROSARCOM
MIELOM
METASTAZE
GENERALITĂŢI

CLASIFICAREA HISTOLOGICĂ
TIP U L B E N IG N E M AL IG N E
 O S TE O M
OSOS  O S TE O M O S TE O ID  O S TE O S AR C O M
 O S TE O B LAS TO M B E N IG N
 O S TE O C O N D R O M P E R IF E R IC
C AR TIL AG IN O S  CONDROM
 C O N D R O B L AS TO M B E N IG NC O N D R O S AR C O M
 F IB R O M C O N D R O M IX O ID

F IB R O S  F IB R O M N E O S TE O G E N IC  FIB R O S AR C O M

 R E TIC U L O S AR C O M E W IN G ,
MĂD U V A O S O AS Ă  G R AN U L O M E O Z IN O F IL  R E TIC U L O S AR C O M P AR K E R -
JAC K S O N
 M IE L O M P L AS M O C ITAR
 AN G IO M  AN G IO S AR C O M
AL TEŢE S U TU R I  H E M AN G IO P E R IC ITO M  H E M AN G IO E N D O TE L IO M M AL IG N
 N E U R O F IB R O M  S C H W AN O M M ALIG N
 L IP O M  LIP O S AR C O M
NECUNOSCUT  TU M O R A G IG AN TO - C E L UĂL AR
 S AR C O M C U C E L U L E G IG AN TE
GENERALITĂŢI

CLASIFICARE CHIRURGICALĂ
Gradientul tumoral G Enneking
G0 tumoră histologic benignă (1980)
G1 tumori cu malignitate mică
G2 tumori cu malignitate mare

Topografia tumorală T
T0 tumoră intracapsulară şi/sau intracompartimentală
T1 tumoră extrcapsulară dar intracompartimentală
T2 tumoră extracompartimentală

Metastaze M
M0 lipsa metastazelor
M1 prezenţa metastazelor
GENERALITĂŢI
1 G0T0M0
2 G0T1M0

3 G0T1M0-1

III A G1-2 T1M1

IA G1T1M0 III B G1-2 T2M1

IB G1T2M0

II B G2T2M0
II A G2T1M0
GENERALITĂŢI

SEMNE CLINICE

• durerea
• deformarea
• fractura pe os bolnav
GENERALITĂŢI

RADIOGRAFIA
CONVENŢIONALĂ

• Întinderea leziunii
• Agresivitatea leziunii
• Distrucţie osoasă (Osteoliză)
• Formare osoasă (Osteocondensare)
• Osteogeneză periostală (Racţie
periostică)
GENERALITĂŢI

RADIOGRAFIA
Reacţia periostică
GENERALITĂŢI

EXPLORĂRI
PARACLINICE
Radiografia pulmonară
GENERALITĂŢI

EXPLORĂRI PARACLINICE
Tomografia computerizată (CT)
Precizează extensia
tumorii în părţile moi
extraosoase
GENERALITĂŢI

EXPLORĂRI PARACLINICE
Rezonanţa magnetică nucleară
(RMN)
Precizează extensia
tumorală
GENERALITĂŢI

EXPLORĂRI
PARACLINICE
Scintigrafia
Technetium99
Hiperfixare

Semne precoce
Extensia
tumorii
Evoluţia
tumorii
Metastaze
GENERALITĂŢI
EXPLORĂRI PARACLINICE
Angiografia
Normal Osteosarcom femur
GENERALITĂŢI

EXPLORĂRI PARACLINICE
Artrografia
GENERALITĂŢI

EXPLORĂRI
PARACLINICE
Biopsia
CHIRURGICALĂ Echipă experimentată
Tehnică atraumatică
Între două garouri
Folosirea electrocauterului

Ghidată Roentgen
TRANSCUTANATĂ
Utilă în metastaze
GENERALITĂŢI

TRATAMENTUL TUMORILOR
Principii

Tratamentul începe NUMAI DUPĂ încadrarea


histologică a tumorii

Tratamentul se face de o ECHIPĂ formată din


• radiolog
• anatomopatolog
• oncolog
• chirurg
GENERALITĂŢI

TRATAMENTUL TUMORILOR
Principii chirurgicale
EXCIZIE AMPUTAŢIE

RADICALĂ
RADICALĂ

LARGĂ
LARGĂ
MARGINALĂ
INTRALEZIONAL
INTRALEZIONALA A
MARGINALĂ
GENERALITĂŢI

TRATAMENTUL TUMORILOR
Rezolvarea defectului osos

Aparat gipsat
Grefare
Cimentare
Osteosinteză
Reconstrucţie
GENERALITĂŢI

TRATAMENTUL TUMORILOR
Rezolvarea defectului articular Pseudartroză
Artrodeză
Artroplastie
GENERALITĂŢI

TRATAMENTUL TUMORILOR
Radioterapia
Sarcom Ewing (copil)
Acţiune curativă Plasmocitom (adult)

Acţiune simptomatică
(antalgică) Metastaze difuze

Penetrabilitate mare/
Durată redusă de tratament
Indicaţii
Tumori benigne stadiul 3
Tumori maligne stadiul I
Tumori malgne stadiul II
GENERALITĂŢI

TRATAMENTUL TUMORILOR
Chimioterapia

Citotoxicitate la nivelul AND


celular
Administrare selectivă
intraarterială
Combinarea mai multor droguri
Aprecierea eficienţei
Indicaţii
tratamentului
Tumori benigne stadiul
(histologic)
3
I = celule necrozate <
Tumori maligne stadiul
50%
I
II = celule necrozate 50-
Tumori malgne stadiul
90%
II
III = celule necrozate >
GENERALITĂŢI

TRATAMENTUL
TUMORILOR
Iradiere extracorporeală