Sunteți pe pagina 1din 73

c 

 


÷ 
 ÷
÷ 
 
 

  
 
 
÷ 
÷   
 
  
÷c 

c 
@  

 @ 


 ! ÷ " #÷ 

‡ c   


‡ c    
‡ c   
 
 ! ÷ " #÷ 
F
   

‡ DIRECT

‡ INDIRECT
 ! ÷ " #÷ 
F
   
 

 
 
 ! ÷ " #÷ 
F
 
! c
 ! ÷ " #÷  $$
F
 
 ! ÷ " #÷ 
F
   m  
 
‡ OSTEOGENEZĂ IMPERFECTĂ
  ‡ OSTEOPOROZĂ POSTMENOPAUZĂ
CONDROSARCOM
‡ BOLI OSOASE METABOLICE
OSTEOSARCOM
TUMORĂ EWING ‡ MIELOMATOZĂ
‡ DISPLAZIE FIBROASĂ
‡ BOALA PAGET
   
PUNCT DE PLECARE: SÂN,
 m
PULMON, RINICHI, TIROIDĂ ŞI
PROSTATĂ ‡ INFECŢII CRONICE
‡ CHIST OSOS SOLITAR
‡ DEFECT CORTICAL FIBROS
‡ FIBROM CONDROMIXOID
‡ CHIST OSOS ANEVRISMAL
‡ CONDROM
 ! ÷ " #÷ 
F
   

 


 


 
 
 
 
 ! ÷ " #÷ 
F
   

‡ F 
 

 
 # "##

c  c  


‡ C

 TER ‡ 

‡ F@  ‡ T

‡ D @ 
 ‡ D 
‡ 


c  #"
C

 TER

IIIIIIIVV
c  #"
C

 TER

F 
 TERI
c  #"
C

 TER

F 
 TERII
c  #"
C

 TER

F 
 TERIII
c  #"
C

 TER

F
 TERIV
c  #"
C

 TER

F
 TERV
c  #"
F@ 
c  #"
D @ 

 # "##




D # "##

  % 

IROIDOBICTR NVERCU TREIE FR VENTBIFOC COINUTIV

VR VIT TE
 # "##

  % 




 # "##

  % 

O

 # "##

  % 

 
 # "##

  % 

  % &
 # "##

  % 

m%
 # "##

  % 

&
 # "##

  % 

à% 
 # "##

D 

T 
  
R 


D
 
 
 # "##

D 

c  
 # "##

D 

 '
 # "##

D 

à 
 # "##

D 

'
 # "##

D 

÷(
 # "##

D 

÷(
 # "##

D 

D 
 

T 
 

 # "##

÷ 

à% 
) ÷ c #

‡ #%  


‡ #%  
) ÷ c # #%  
 %&   (  %
C U C U
rE TO OU T
FIBRO OO REODE 
UNIFOR
RIITIV
) ÷ c #
#%  


 c( %& 
º 
 

 

 
   

 

 
 º

 

 


) ÷ c #
#%  
  % 


 
 
 * %& 


 

 


   
) ÷ c #
#%  
m   &
  

 !"

 
  
 

 


) ÷ c #
C 
 

) ÷ c #
#%  
 ! &+

‡ ‡ R 

‡ R 
  

‡ I 
 
) ÷ c #
#%  

‡ O  

‡ O ! % &(  & , & ,


   % '
! c #
!& 

u  


 

 && 
- .& 
&  - &

 && % 
& %  &
! c #
!& !&  
‡ 

 
!&  ‡ 

 
‡  ‡ 
‡ 
# 

‡ º
 ‡ @ 
 
‡ 

NUEC UTĂ
/  " 
R'
 '
&& 
(

/  " 
R


D 
 @ 

F
F


 @ @ 
 

/  " 
T 
 

/  " 



 $$
/  " 
R  
 

F 
  
 

÷ #!

F 


º @ $  $
 
# " c #

  ÷
# ÷)
# " c #
&' 

‡ Ş 

‡ 

 
 

‡ ‡ ‡ 
  


‡ E 
 
# " c #
& 

"
Ş 


T 
 

V
# " c #
& 

!& 

‡ I 

 
 

‡ T 
  

‡ F
‡ T 
 
‡ R º#

# " c #
& 

E ‡ r
 

‡ O

 
# " c #
&' 
T RDIVE

 ÷ º


 

 

@ @

@ 

‡ º
 
‡  


‡    
‡ 
  

‡
 


# " c # 
c  .

 m

 
# " c #
(  

  % 0
%  %(
%& 
# " c # 
  
( 


 

# " c #
! & & & 1 "
$ @ 
@ 

@ I º

# " c #
! & & & 1 ÷

 ÷ 
 .
" (

" 
 2
 " (
 

 -   & &


# " c #
 ('

‡ 
 


 
‡ D
 

# " c #
 . %

‡ F 

‡ I 


‡ C 


‡  

# " c #
C 


# " c #
à0 ( 0 

‡ C 


  

 


‡ 

  
# " c #
" (

‡ 
  

 

‡ C 

 
 

‡ 

  
# " c #
" (

F
 F
3 
# " c #
" (

  F 

 
# " c #
c  

c  " )3 c#

 T


T 
 
 


# " c #


# (
!& 4
c % ('G ‡  
‡ 
º
 ‡
‡  
‡
 
‡ 

"4 ‡ 
 

‡ 
  

 %4
‡

  

‡

 $