Sunteți pe pagina 1din 3

195/2006 - Legea descentralizarii actualizata in mai 2014

ART. 20
Autoritile administraiei publice locale, n exercitarea competenelor exclusive, au dreptul
de decizie i dispun de resursele i mijloacele necesare realizrii acestora, cu respectarea
normelor legale n vigoare.
ART. 21
Autoritile administraiei publice locale de la nivelul comunelor i oraelor exercit
competene exclusive privind:
a) administrarea domeniului public i privat al comunei sau oraului;
b) administrarea infrastructurii de transport rutier de interes local;
c) administrarea instituiilor de cultur de interes local;
d) administrarea unitilor sanitare publice de interes local;
e) amenajarea teritoriului i urbanism;
f) alimentarea cu ap;
g) canalizarea i epurarea apelor uzate i pluviale;
h) iluminatul public;
i) salubrizarea;
j) serviciile de asisten social cu caracter primar pentru protecia copilului i pentru
persoane vrstnice;
k) serviciile de asisten social cu caracter primar i specializate pentru victimele violenei
n familie;
l) transportul public local de cltori;
m) alte competene stabilite potrivit legii.
ART. 22
Autoritile administraiei publice locale de la nivelul judeului exercit competene
exclusive privind:
a) administrarea aeroporturilor de interes local;
b) administrarea domeniului public i privat al judeului;
c) administrarea instituiilor de cultur de interes judeean;
d) administrarea unitilor sanitare publice de interes judeean;
e) serviciile de asisten social cu caracter primar i specializate pentru victimele violenei
n familie;
f) serviciile de asisten social specializate pentru persoanele vrstnice;
g) alte competene stabilite potrivit legii.
SECIUNEA a 2-a
Competene partajate (competenele exercitate de ctre autoritile administraiei publice
locale, mpreun cu alte niveluri ale administraiei publice (judeean sau central), cu o
separare clar a finanrii i a puterii de decizie pentru fiecare responsabil n parte)
ART. 24
Autoritile administraiei publice locale de la nivelul comunelor i oraelor exercit
competene partajate cu autoritile administraiei publice centrale privind:
a) alimentarea cu energie termic produs n sistem centralizat;
b) construirea de locuine sociale i pentru tineret;
c) nvmntul preuniversitar de stat, cu excepia nvmntului special;
d) ordinea i sigurana public;
e) acordarea unor ajutoare sociale persoanelor aflate n dificultate;
f) prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen la nivel local;

g) serviciile de asisten medico-social adresate persoanelor cu probleme sociale;


h) serviciile de asisten social cu caracter primar pentru persoane cu dizabiliti;
i) serviciile publice comunitare pentru evidena persoanelor;
j) administrarea infrastructurii de transport rutier de interes local la nivelul comunelor;
k) alte competene stabilite potrivit legii.
ART. 25
Autoritile administraiei publice de la nivelul comunelor i oraelor exercit competene
partajate cu autoritile administraiei publice de la nivelul judeelor, n cazul furnizrii unor
servicii de utiliti publice prin intermediul operatorilor regionali.
ART. 26
Autoritile administraiei publice de la nivelul judeelor exercit competene partajate cu
autoritile de la nivelul administraiei publice centrale privind:
a) administrarea infrastructurii de transport rutier de interes judeean;
b) nvmntul special;
c) serviciile de asisten medico-social adresate persoanelor cu probleme sociale;
d) serviciile de asisten social cu caracter primar i specializate pentru protecia copilului;
e) serviciile de asisten social specializate pentru persoane cu dezabiliti;
f) serviciile publice comunitare pentru evidena persoanelor;
g) alte competene stabilite potrivit legii.
SECIUNEA a 3-a
Competene delegate
ART. 27
Autoritile administraiei publice locale exercit competene delegate de ctre autoritile
administraiei publice centrale privind plata unor alocaii i a unor indemnizaii pentru copii i
aduli cu dezabiliti.
ART. 28
Autoritile administraiei publice locale exercit i alte competene, potrivit legii.
Legea 340/2004
- Prefectul este reprezentantul Guvernului in teritoriu
- Guvernul numeste cate un prefect pentru fiecare judet si in municipiul Bucuresti la
propunerea Ministerului Internelor
- Ministrii si ceilalti conducatori ai organelor administratiei publice centrale pot delega
prefectului unele din atributiile lor de conducere si control cu privire la activitatea serviciilor
descentralizate din subordine
Institutia prefectului este una publica, cu personalitate juridica, cu patrimoniu si buget
propriu.
- Sediul Institutiei prefectului este prefectura, situata in municipiul, resedinta de judet.
- Prefectul conduce institutiile deconcentrate ale ministerelor si alte organe ale
administratiei publice cetrale, din subordinea Guvernului.
- Prefectul este ajutat de 2 subprefecti, in Bucuresti sunt 3 subprefecti.
- Atributiile Subprefectului se stabilesc prin Hotararea de Guvern
- Prefectul si subprefectul fac parte din categoria Inaltilor funcionari publici
- NU EXISTA RAPORT DE SUBORDONARE intre consiile locale si primari, precum si
consiile judetene si presedintii acestora, pe de o parte si prefecti.
- Prefectul si subprefectul nu pot fi membrii ai unor partide politice( art 17/340/2004)

- Prefectul poate verifica masurile intreprinse de primar sau de presedintele consiliului


judetean si poate sesiza organele competente in vederea stabilirii masurilor necesare
- Colegiul prefectural este compus din prefect, subprefect, conducatorii serviciilor
deconcentrate, precum si cei ai altor organe centrale din subordinea Guvernului ce au
sediul in judetul respectiv. Se convoaca de catre prefect, cel putin o data pe luna si
oricand este necesar
- Prefectul poate solicita convocarea unei sedinte extraordinare a consiliului locau sau
judetean in cazul in care este necesara adoptarea unor masuri imediate: calamitati, epidemii...
- Prefectul poate cere oricand informatii, pe care le va primi cu celeritate *=)) ce gluma buna*
- Prefectul emite acte cu caracter individual sau normativ.
- Ordinele cu carater tehnic sau de specialitate sunt emise cu consultarea conducatorilor
serviciilor deconcentrate
- ordinele cu caracter normativ se publica, potrivit legii, si doar atunci devin exectorii
- Ordinele cu caracter normativ se aduc de indata la cunostinta Ministerului Internelor
-Ministerul Internelor sau celelalte ministere Ierarhic superioare serviciului public
deconcentrat poat PROPUNE Guvernului ANULAREA acrelor emise de prefect, daca le
considera NELEGALE sau NETEMEINICE
- Cancelaria prefectului cuprinde functii de executie de specialitate: directorul
Cancelariei, consilier, consultant si secetar- nr maxim este de 4 - acestia sunt numiti sau
eliberati din functie de catre prefect
-