Sunteți pe pagina 1din 5

Cursul III

Declinarea a III-a
-cuprinde substantive de toate genurile, a cror tem (obinut prin ndeprtarea
terminaiei -o" din forma de G. sg. a substantivului) se termin n vocal (tou' ijcqu
u-v
o") sau consoan (tou' fuvlak
k-o")
-la tema substantivului se adaug urmtoarele desinene:
Singular
Masculin/Feminin
N. -" / 0 (nu primesc desinena -", dar lungesc vocala scurt din ultima silab a
temei)
G. -o"
D. ii
Ac. n
n (pentru substantivele cu tem vocalic) / -a (pentru substantivele cu tem
consonantic)
V.
0 / ca N.
Neutru
N.Ac.V. 0
-o"
G.
D.
ii
Plural
Masculin/Feminin
N. -e"
G. wn
wn
D. si
si
Ac. -a"(pentru
substantive cu tem vocalic) / -(n
n)"
" (pentru substatinve cu tem
a"
consonantic)
V.
-e"
e"
Neutru
N.Ac.V. a
a
G.
wn
wn
D.
si
si
Declinarea a III-a consonantic
Substantive cu tema n lichid (l, r, n)
Singular
N. o& a@l"
o& swthvr
G. tou` a&lov"
tou` swth`ro"
D. tw`/ a&liv
tw`/ swth`ri
Ac. toVn a@la
toVn swth`ra
V. w\ a@l"
w\ sw`ter

o& daivmwn
tou` daivmono"
tw`/ daivmoni
toVn daivmona
w\ dai`mon

Plural
N. oi& a@le"
G. tw`n a&lw`n
D. toi`" a&lsiv
Ac. touV" a@la"
V. w\ a@le"

oi&
tw`n
toi`"
touV"
w\

swth`re"
swthvrwn
swth`rsi
swth`ra"
swth`re"

oi& daivmone"
tw`n daimovnwn
toi`" daivmosi
touV" daivmona"
w\ daivmone"

Substantive cu tema n oclusiv:


1. Substantive cu tema n labiale (b, p, f):
Singural
A
[ ray
o&
Aijqivoy
h& kath`liy
N. o&
G. tou` A
[ rabo"
tou` Aijqivopo"
th`" kathvlifo"
D. tw/` A
[ rabi
tw/` Aijqivopi
th`/ kathvlifi
Ac. toVn A
[ raba
toVn Aijqivopa
thVn kathvlifa
V. w\
A
[ ray
w\ Aijqivoy
w\ kath`liy
Plural
N. oi&
G. tw`n
D. toi`"
Ac. touV"
V. w\

A
[ rabe"
*Aravbwn
A
[ rayi
A
[ raba"
A
[ rabe"

oi& Aijqivope"
tw`n Aijqiovpwn
toi`" Aijqivoyi
touV" Aijqivopa"
w\ Aijqivope"

2. Substantive cu tema n dentale (d, t, q)


Singular
N. h& e*lpiv"
tov sw`ma
G. th`" ejlpivdo"
tou` swvmato"
D. th`/ ejlpivdi
tw/` swvmati
Ac. thVn ejlpivda
toV sw`ma
V. w\ e*lpiv"
w\ sw`ma
Plural
N. ai& ejlpivde"
G. tw`n ejlpivdv wn
D. tai`" ejlpivsi
Ac. taV" ejlpivda"
V. w\
ejlpivde"

taV swvmata
tw`n swmavtwn
toi`" swvmasi
taV swvmata
w\ swvmata

3. Substantive cu tema n guturale (g, k, c)


Singular
N. h& ai\x
h& savrx
G. th`" aijgov"
th`" sarkov"
D. th`/ aijgiv
th`/ sarkiv
Ac. thVn ai\ga
thVn savrka
V. w^ ai\x
w\ savrx
Plural

ai& kathvlife"
tw`n kathlivfwn
tai`" kathvliyi
taV" kathvlifa"
w\ kathvlife"

h& o[rni"
th`" o[rniqo"
th`/ o[rniqi
thVn o[rniqa (o[rnin)
w\ o[rni
ai& o[rniqe"
tw`n ojrnivqwn
tai`" o[rnisi
taV" o[rniqa"
w\ o[rniqe"

o&
tou`
tw`/
toVn
w\

o[nux
o[nuco"
o[nuci
o[nuca
o[nux

N. ai&
G. tw`n
D. tai`"
Ac. taV"
V. w\

ai\ge"
aijgw`n
aijxiv
ai^ga"
ai\ge"

ai& savrke"
tw`n sarkw`n
tai`" sarxiv
taV" savrka"
w\ savrke"

oi&
tw`n
toi`"
touV"
w\

o[nuce"
ojnuvcwn
o[nuxi
o[nuca"
o[nuce"

Verbul
Conjugri
-n limba greac verbele sunt grupate n dou conjugri:
Conjugarea I care cuprinde verbe cu forma de indicativ prezent persoana I singular
terminat n desinea w. Aceste verbe sunt numite i verbe tematice, pentru c
prezint o vocal de legtur (-o nainte de consoane nazale i e nainte de celelalte
sunete) ntre tem i desinene.
Conjugarea a II-a include verbele terminate la indicativ prezent persoana I singular
n mi. Sunt numite verbe atematice fiindc leag desinenele direct de tem.
Diateze
Activ, n cadrul creia subiectul face acinea (omul dezleag), Pasiv care arat c
subectul este cel care suport aciunea (omul este dezlegat) i Medie care exprim
de cele mai multe ori o aciune svit de subiect n interesul propriul (omul
dezleag n folosul su, i dezleag) i mai rar are un sens reflexiv (omul se
dezleag). n ceea ce privete flexiunea, diateza pasiv este identic celei medii,
neavnd forme specifice dect la timpurile viitor i aorist.
Moduri
moduri personale: Indicativ, Conjunctiv, Optativ, Imperativ
moduri imperonale: Infinitiv, Participiu.
Timpuri
Principale: prezent, viitor I, viitorul II i perfect.
Secundare: imperfect, aorist, maimultcaperfect.
Pe lng valoarea lor propriu-zis temporal, timpurile exprimau n greac i aspectul
aciunii (valoare aspectual predominnd de fapt asupra celei temporale): progresiv
(aciune n desfurare), punctual/momentan (aciune nedefinit) i finit (aciune
ncheiat).
Aspect

Progresiv

Momentan

Finit
Perfect

(Prezent)

Prezent

Prezent

(Trecut)

Imperfect

Aorist

(Viitor)

Viitor I

Viitor I

Maimultcaperfect
Viitor II

Desinene

Singular pers . I
II
III
Plural pers. I
II
III

Principale
Active
Medii
-mi
mi
-mai
-si
-sai
-ti
-tai
-men
men
-meqa
-te
-sqe
-nti
-ntai

Secundare
Active
Medii
-n
-mhn
-"
-so
--to
-men
-meqa
-te
-sqe
-n
-nto

Formele de baz ale verbului


-n limba greac, ase sunt formele verbale care trebuie cunoscute pentru a putea
efectua ntrega paradigm a conjugrii unui verb.
1) indicativ prezent activ
luvw
(dezleg)
2) indicativ viitor activ
luvsw
(voi dezlega)
3) indicativ aorist activ
e[lusa (am dezlegat)
4) indicativ perfect activ
levluka (am terminat de dezlegat)
5) indicativ perfect pasiv
levlumai (am fost i sunt dezlegat)
6) indicativ aorist pasiv
ejluvqhn (am fost dezlegat)
Conjugarea I
Indicativul prezent
(tema prezentului+desinele principale)
Activ
Medio-pasiv
Singular I luv-w (dezleg)
I luv-o-mai (mi dezleg/sunt dezlegat)
II luv-ei" (dezlegi)
II luv-h/
(i dezlegi/eti dezlegat)
III luv-ei (dezleag)
III luv-e-tai (i dezleag/e dezlegat)
Plural I luv-o-men (dezlegm)
I lu-ov-meqa (ne dezlegm/suntem dezlegai)
II luv-e-te (dezlegai)
II luv-e-sqe (v dezlegai/ suntei dezlegai)
III luv-ousi(n) (dezleag)
III luv-o-ntai (i dezleag/sunt dezlegai)
Indicativ imperfect
(augment+tema prezentului+desinenele secundare)
-augumentul apare doar la modul indicativ i numai la timpurile secundare (imperfect,
aorist, maimultcaperfect)
- augmentul este de dou feluri:
a) augment silabic care const n adugarea unui ej- naintea temei, dac verbul are
iniial consonantic;
b) augment temporal constnd din lungirea vocalei iniiale a verbului, dac verbul are
iniial vocalic: ex. ejlpivzw (sper) dar la imperfect h[lpizon (speram), ojrivzw
(stabilesc, determin) - w[rizon (stabileam, determinam).

Activ
Sg. I
II
III
Pl. I
II
III

e[-lu-o-n (dezlegam)
e[-lu-e-" (dezlegai)
e[-lu-e(n) (dezlega)
ej-luv-o-men (dezlegam)
ej-luv-e-te (dezlegai)
e[-lu-o-n (dezlegau)

Medio-pasiv
ej-lu-ov-mhn (mi dezlegam/eram dezlegat)
ej-luv-ou (i dezlegai/erai dezlegat)
ej-luv-e-to (i dezlega/era dezlegat)
ej-lu-ov-meqa (ne dezlagam/eram dezlegai)
ej-luv-e-sqe (v dezlegai/erai dezlegai)
ej-luv-o-nto (i dezlegau/erau dezlagai)

Indicativ Viitor
Activ
Sg. I luv-s-w
II luv-s-ei"
III luv-s-ei
Pl. I luv-s-o-men
II luv-s-e-te
III luv-s-ousi

Mediu
luv-s-o-mai
luv-s-h/
luv-s-e-tai
lu-s-ov-meqa
luv-s-e-sqe
luv-s-o-ntai

Pasiv
lu-qhv-s-o-mai
lu-qhv-s-h/
lu-qhv-s-e-tai
lu-qh-s-ov-meqa
lu-qhv-s-e-sqe
lu-qhv-s-o-ntai

Complementul de agent
-determin un verb la diateza pasiv i arat persona care face aciunea. n greac
ascesta se construiete cu ajutorul prepoziiei u*pov (de ctre) urmat de genitiv.
o& QeoV" luvei taV" a&martiva" tw'n ajnqrwvpwn. (diateza activ)
(Dumnezeu dezleag pcatele oamenilor.)
ai& a&martivai tw'n ajnqrwvpwn luvontai u&poV tou' Qeou'. (diateza pasiv)
(Pcatele oamneilor sunt dezlegate de ctre Dumnezeu.)