Sunteți pe pagina 1din 20

Anul I, Semestrul I, EFCPP

Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi,


Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Secţia: EFCPP

Proiect Analiza Postului


Partea 1

Coordonator:
Lect. Univ. Dr. Dănilă Oana
Student:
Alexa-Angheluș Bogdan Ioanid

IAȘI 2018
Anul I, Semestrul I, EFCPP
FISĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII

A. Identificarea postului/funcţiei
Numele și prenumele Pap Constantin - angajat evaluat
Titlul postului: Fotograf
B. Interviul
Partea I
Acomodarea:
Am rugat angajatul să ia loc.
M-am prezentat.
Acest interviu are ca principal obiectiv observarea încadrării angajatului de față în funcţia de
Fotograf.

Partea II
Cunoaşterea angajatului:
I: Deoarece ne cunoaştem, Constantin, o să sar peste orice alta formula introductiva și te voi
întreba: Cum va caracterizați? Care sunt trăsăturile definitorii ale personalităţii dumneavoastră?
R: Caracteristica mea principala este calmitatea, aceasta este unul din atuurile mele, dar in
acelaşi timp și un defect deoarece oamenii tind să o confunde cu apatia sau lenea. In acelaşi
timp după cum ştii sunt tipicar in ceea ce priveşte prezervarea aparaturii pentru a avea un
randament cat mai ridicat la fiecare utilizare, asta mă poate face adesea pretenţios, dar asta o
consider o parte definitorie a personalităţii mele.

Studiile:
I: Care sunt principalele studii care va recomanda pentru activitatea de tehnician foto-video?
R: La început, când am descoperit aceasta pasiune am fost autodidact, pana în punctul în care
căutam poze drept exemplu pe Google și încercam să le realizez în mod asemănător, totuși,
lipsa de experiență îşi spunea cuvântul, iar pasiunea fiind tot mai arzătoare am ales cursuri
online, cum ar fi cel de Fotografie Hibrida, Zoom Out, InShot, iar mai apoi într-o sete continua
de cunoaştere am ajuns să particip la diferite workshop-uri și seminarii in tara, cele plătite și
acreditate ajungând la un număr de 12.

I: De ce aţi ales aceasta profesie?


R: E o poveste amuzanta, actuala soție, pe atunci iubita m-a făcut fotograful ei personal, la tot
pasul făceam fotografii, după un timp am primit o camera Nikon D2100 cadou de la ea, fiind
adolescent și având timp liber am început să explorez locuri noi pentru realizarea unor
instantanee unice cu care mi-am ornat mare parte din locuinţa.

I: Care ramură va pasionează mai mult ca studiu, cea pe partea de fotografie sau video?
R: Cred ca la aceasta întrebare am răspuns mai sus, dar pe scurt, dorinţa mea este să fiu strict
fotograf, deși in momentul de față fac și activitatea de cameraman.

I: In ce programe de editare lucrezi și la ce nivel te-ai situa in cunoaşterea acestora de la 1-5?


R: In momentul de fata lucrez in PhotoShop și m-aş situa pe aceasta scară la 3, deoarece nu fac
desene și fotografii de la 0, ci doar încadrez, modific și prelucrez poze gata realizate, ce-i drept
la nivel profesional, dar nu la randamentul maxim al acestui program.
Anul I, Semestrul I, EFCPP

Activitatea desfăşurată:

I: Care este experiența dumneavoastră actuală?


R: Actualmente, după cum ştii, lucrez de 1 an la studioul foto-cinematografic, dar in timpul
liber încerc să mai culeg experiență fotografiind peisaje in cadrul proiectelor mele personale.

I: Care sunt aspectele muncii dumneavoastră actuale pe care le apreciați?


R: Apreciez accesul la aparatura de top pe care o utilizam și produsul finit pe care îl oferim ma
face mereu mândru.

I: Dar cele care vă displac?


R: Mă simt puțin intimidat de oamenii care vin la studio, sper ca munca mea să fie pe măsura
aşteptărilor și adesea simt că nu pot comunica cu aceştia în mod consecvent deoarece nu îi
cunosc.

I: Cum arată programul dumneavoastră într-o zi de muncă?


R: Ajung pe la ora 10:00, pregătesc aparatura și documentele, uneori verific pagina de facebook
a studioului, daca am şedinţe foto îmi pregătesc cardurile de memorie și acumulatorii și
întotdeauna încerc să prevăd ce provocări ar putea ieşi la orizont, iar in funcţie de ultimii clienţi
sau volumul de munca depusa la editare am grija să părăsesc studio-ul cel târziu la ora 19:00

I: Ce vă motivează în activitatea de față?


R: Banii făcuţi din pasiune, deși uneori simt că îmi pierd echilibrul intrând in contact cu atâţia
oameni, totuşi, făcând ceea ce îmi place mă simt motivat zilnic.

Caracteristici personale la locul de munca:


I: Care sunt punctele principale ale personalităţii dumneavoastră și care sunt calităţile derivate
din acestea?
R: După cum am mai spus la început, calmul meu specific ardelenesc cred ca e o calitate și în
studio, dar și dorinţa continua de învăţare, atunci când apar timpi morţi la studio am prilejul să
mă documentez pe internet despre diferitele tipuri de fotografii, astfel calităţile mele sunt și
capacitatea de învăţare și calmul.

I: Dar punctele slabe și defectele apărute in urma acestora?


R: Nimeni nu-i perfect, dar cred ca defectele mele se leagă de faptul că sunt puțin mai
introvertit și in combinație cu această calmitate călduroasa poate rezulta lipsa de încredere în
mine și în ceilalţi.

I: Pentru dumneavoastră care este cea mai importantă realizare obţinută în acest domeniu?
R: Cea mai importantă realizare este că mă pot întreţine dintr-o pasiune dobândită in mod
neaşteptat.

Aspiraţii:

I: Care sunt planurile dumneavoastră de viitor privind activitatea foto-video?


R: In momentul de fata îmi doresc să aducem studioul la nivelul la care putem face o mica
academie foto unde să îi învăţăm pe alţii, dar mă interesează un upgrade al studioului chiar la
centru de prelucrare cinematografic, astfel poate să facem chiar niște scurtmetraje și reclame.
Anul I, Semestrul I, EFCPP

Sfârșitul:

I: Acum daca aveţi dumneavoastră întrebări pentru mine?!


R: Vrei să editez eu şedinţa numărul doi și să faci tu campania publicitara?

Va mulţumesc pentru răspunsurile date. La treaba!

C. Grila de observare
Dimensiuni Punctaj
1 - foarte slab, 2 - slab, 3 - mediu, 4 - bine, 5 - foarte bine
Cunoştintele profesionale actualizate 5
Aplicarea corectă și eficientă a cunoştinţelor 4
Organizarea eficientă a propriei activităţi 4
Rapiditatea în realizarea sarcinilor/productivitatea 3
Calitatea activităţii; calitatea sarcinilor realizate 5
Identificarea problemelor, punctelor slabe, confuziilor 3
Găsirea de soluţii noi și productive la probleme 4
Flexibilitatea în rezolvarea sarcinilor 3
Comunicarea: transmiterea informaţiilor (oral și scris) 3
Relaţiile interpersonale (relaţiile cu colegii, șefii, clienţii) 3
Eficienta colaborărilor: eficienta lucrului în echipă 2
Spirit critic: exprimă și susţine propriile opinii. 3
Standarde, oferă și impune exigentă în realizarea sarcinilor 4

Imparţialitate în luarea deciziilor, în dispute; corectitudine. 5

Interesul, fata de lucrul in echipa 3


Atitudine pozitivă, plin de energie, tonic 2
Aptitudini organizaţionale, calităţi de lider 3
Activităţi de perfecţionare 5
Argumentaţi: A participat la diferite traininguri pentru a se perfecţiona in
activitatea prestata.
Realizări secundare A organizat un WorkShop pe tema fotografiei in mediul
culinar.

D. Persoana care realizează evaluarea:


 Numele și prenumele Alexa-Angheluș Bogdan-Ioanid
 Poziţia ierarhică:  Sef  administrator  subaltern
 Titlul postului: Fotograf
 Data: 20.12.2018
Anul I, Semestrul I, EFCPP

E. Fișa Postului

FOTOGRAF

1. Numele și prenumele titularului: Pap Constantin

2. Denumirea postului: Fotograf

3. Poziţia in COR/Cod: 343101

4. Departamentul: Departament prestări servicii

5. Descrierea postului
Scopul general al postului
Fotograful este angajatul unei redacţii, întreprinderi de publicitate, studio foto-cinematografic
sau alta întreprindere, desfăşurându-şi activitatea in cadrul unei echipe de înregistrare imagini.

6. Competente personale:
 Are însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre moderata,
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, (spirit de observaţie, răbdare, capacitate
de comunicare profesionala etc.);
 Este apt să execute fotografii corect și conform cerinţelor.
 Este apt din punct de vedere medical;
 Cunoaşte aparatura și ştie să o utilizeze.
 Orientat către realizarea sarcinilor, cu respectarea termenelor limita;
 Are cunoştinţe bune de utilizare PC (Microsoft Office, aplicaţii informatice specifice
desfăşurării activităţii – PhotoShop);
 Este dispus să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe.

7. Atribuţii generale:
 este direct răspunzător de îndeplinirea atribuţiilor și prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite
in prezenta fișa;
Anul I, Semestrul I, EFCPP
 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune;
 este direct răspunzător de patrimoniul natural, cultural, material și imaterial pe care îl
gestionează, cercetează, promovează și pe care îl valorifica;
 să răspundă de coordonarea artistica;
 să cunoască modalitatea și regulile de folosire a aparaturii;
 să execute fotografiile corect și conform cerinţelor;
 să prelucreze fotografia convenţionala bruta;
 să prelucreze și să finiseze fotografiile digitale;
 să răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea unor
sarcini conforme fisei postului;
 să fie cinstit, loial și disciplinat, dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata și
corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
 să-şi însuşească și să respecte normele și instrucţiunile de protecţie a muncii și masurile de
aplicare a acestora;
 să aducă la cunoştinţă de îndată administratorului accidentele de munca suferite de propria
persoana sau de alți angajaţi;
 să informeze de îndată administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment
petrecut;
 să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.

8. Obligaţii și Restricţii:
 nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea să decât dacă ea vine de la
persoanele autorizate și dacă vine pe cale ierarhică și se încadrează în prevederile legale;
 să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul
spaţiului de lucru;
 trebuie să lase echipamentul curat iar celelalte mijloace pe care le-a folosit in buna stare.
Anul I, Semestrul I, EFCPP
A. Identificarea postului/funcţiei
Numele și prenumele Ioana Pintea - angajat evaluat
Titlul postului: Fotograf
B. Interviul
Partea I
Acomodarea:
Am rugat angajata să ia loc.
M-am prezentat.
Acest interviu are ca principal obiectiv observarea încadrării angajatei de față în funcţia de
Fotograf.

Partea II
Cunoaşterea angajatei:

I: Bună, o să sar peste orice altă formulă introductivă și vă voi întreba: Cum vă caracterizați?
Care sunt trăsăturile definitorii ale personalităţii dumneavoastră?
R: Buna, Ioanid, ceea ce mă caracterizează cel mai bine este ambiţia, de altfel pot spune ca sunt
o persoana perseverenta, îmi place să îmi ating telurile și pentru asta muncesc foarte mult, iar
tot ceea ce fac este din pura pasiune, ceea ce face a munca să fie mult mai uşoară. In obţinerea
materialul finit de cea mai buna calitate petrec multe ore pentru a-l face reuşit, fiind o
perfecţionistă îmi place ca totul să fie in perfecta stare, de la umbre și lumini pana la nuanţe de
culori, totul trebuie să fie într-o simbioza perfecta. Cel din urma atuu îmi poate fi duşman daca
nu-mi organizez timpul cum trebuie, însă rar se întâmpla asta.

I: De ce aţi ales aceasta profesie?


R: Pot spune ca aceasta profesie m-a ales, e scrisa in ADN-ul meu și zic asta pentru ca tatăl și
bunicul meu au fost și sunt pasionaţi de arta fotografiei și fără să vreau m-am născut și am
crescut într-o familie de fotografi. Încă din primii ani de viaţă fiind înconjurată numai de
echipamente foto și de sute de albume, dar și de minunatele povestioare ale bunicului, ce te-ar
fi făcut să te îndrăgosteşti de arta fotografiei chiar daca nu te-ar fi interesat acest domeniu, am
început uşor, uşor să duc moştenirea genetica mai departe și să mă apuc de fotografiat.

Studiile:
I: Care sunt principalele studii care va recomanda pentru activitatea de tehnician foto-video?
R: Perioada de pregătire și acumulare a experienței in domeniu a început încă din copilărie. De
atunci studiez și mă perfecţionez încontinuu. În fiecare zi aflu ceva nou, o nouă tehnică în a
face fotografii sau a filma, găsesc noi ustensile utile în această activitate, sau locuri minunate
cu care îmi pot completa portofoliul. In decursul pregătirii am citit la început toate cărţile ce
aparţineau tatălui meu și am ascultat sfaturile acestuia, apoi când am mai crescut, in perioada
adolescentei am luat parte la câteva workshopuri, iar după terminarea liceului am urmat
facultatea de arte vizuale și design, aici s-a conturat și mai mult viziunea mea asupra a tot ceea
ce înseamnă fotografie. Pana in momentul de fata am urmat 8 cursuri, 3 dintre acestea
realizându-se in străinătate cu profesori de exceptie. Cea mai recenta activitatea fiind un
internship de jumătate de an.

I: Care ramura va pasionează mai mult ca studiu, cea pe partea de fotografie sau video?
Anul I, Semestrul I, EFCPP
R: Trăgându-mă dintr-o familie de fotografi, bineînţeles ca voi alege fotografia, dar pe durata
pregătirii mele am descoperit ca și partea cu filmările este foarte captivanta, aici fiind mai uşor
să captezi emoţiile.

I: In ce programe de editare lucrezi și la ce nivel te-ai situa in cunoaşterea acestora de la 1-5?


R: Lucrez cu o varietate de programe, dar cele mai utilizate sunt Adobe Photoshop, Adobe
Lightroom la care m-aş situa la nivelul 4, apoi mai este Skylum Luminar și Pixlr X cu nivel 3 și
cele mai recente sunt Snappa, PortraitPro și Inkscape cu nivel 2.

Activitatea desfăşurată:

I: Care este experiența dumneavoastră actuala?


R: După cum am menţionat și mai sus experiența mea în calitate de fotograf a început să se
acumuleze încă din copilărie, apoi studiind cat mai mult in acest domeniu cu dorinţa de a mă
perfecţiona.

I: Care sunt aspectele muncii dumneavoastră actuale pe care le apreciaţi?


R: Iubesc interacţiunea cu oamenii care vin la sesiunile foto, bucuria pe care o emana atunci
când le arat albumele mă încărca și pe mine cu energie.

I: Dar cele care va displac?


R: Avansarea tehnologiei este foarte rapida și momentan îmi este mai greu să ţin pasul cu
absolut tot ce apare pe piaţă.

I: Cum arata programul dumneavoastră într-o zi de munca?


R: La ora 9 dimineaţa încep prin a continua/termina de editat pozele realizate la şedinţele foto.
Daca se întâmpla să termin in acea zi continui cu realizarea albumelor și a DVD-urilor cu poze,
apoi pe la ora 15 verific mailurile, mesajele de pe pagina de fb, dar și apelurile. Iar întâlnirile cu
clienţii pentru a-şi primi materialele se fac după ora 17.

I: Ce va motivează in activitatea de fata?


R: Toate trăirile pe care le experimentez la fiecare sesiune, fie ca este una cu adulţi sau cu
copilaşi. Este ca o adicţie pentru mine aceasta arta, trăind sentimente diferite la fiecare şedinţa
mi se umple inima de energie pozitiva.

Caracteristici personale la locul de munca:


I: Care sunt punctele principale ale personalităţii dumneavoastră și care sunt calităţile derivate
din acestea?
R: După cum am mai spus la început, calmul meu specific ardelenesc cred ca e o calitate și in
studio, dar și dorinţa continua de învăţare, atunci când apare monotonia la studio am prilejul să
ma documentez pe internet despre diferitele tipuri de fotografii, astfel calităţile mele sunt
capacitatea de învăţare și calmul.

I: Dar punctele slabe și defectele apărute in urma acestora?


R: Din cauza firii mele ambiţioase, atunci când ceva nu iese cum am plănuit devin
demoralizata, dar am învăţat de-a lungul timpului ca planul de acasă nu se potriveşte cu cel din
târg, mai ales in acest domeniu.

I: Pentru dumneavoastră care este cea mai importanta realizare obţinuta in acest domeniu?
Anul I, Semestrul I, EFCPP
R: Câştigarea unui concurs important de fotografie, dar și expoziţiile realizate de-a lungul
timpului.

Aspiraţii:

I: Care sunt planurile dumneavoastră de viitor privind activitatea foto-video?


R: Îmi doresc ca pe viitor să ajung la stadiul in care să pot să ofer din cunoştinţele dobândite și
altor persoane dornice să aprofundeze acest concept și bineînţeles să am propriul meu studio cu
echipamente de ultima generaţie in care să ţin aceste cursuri.

Sfârșitul:

I: Acum daca aveţi dumneavoastră întrebări pentru mine?!


R: Eu nu am, doar tu daca mai ai!

Va mulţumesc pentru răspunsurile date!

C. Persoana care realizează evaluarea:


 Numele și prenumele Alexa-Angheluș Bogdan-Ioanid
 Poziţia ierarhică:  Sef  administrator  subaltern
 Titlul postului: Fotograf
 Data: 20.12.2018

D. Fișa Postului

FOTOGRAF

1. Numele și prenumele titularului: Ioana Pintea

2. Denumirea postului: Fotograf

3. Poziţia in COR/Cod: 343101

4. Departamentul: Departament prestări servicii

5. Descrierea postului
Scopul general al postului
Fotograful este angajatul unei redacţii, întreprinderi de publicitate, studio foto-cinematografic
sau alta întreprindere, desfăşurându-şi activitatea in cadrul unei echipe de înregistrare imagini.
Anul I, Semestrul I, EFCPP

6. Competente personale:
 Are însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, perseverenta, loialitate,
hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, (spirit de observaţie, răbdare,
capacitate de comunicare profesionala etc.);
 Bun coordonator al activităţilor interpersonale.
 Cunoaşte modalităţile de folosire a aparaturii.
 Însuşiri ce denota dorinţa de perfecţionare.
 Este apta din punct de vedere medical;
 Orientata către realizarea sarcinilor, cu respectarea termenelor limita;
 Are cunoştinţe bune de utilizare PC (Microsoft Office, aplicaţii informatice specifice
desfăşurării activităţii – Adobe PhotoShop, Adobe Lightroom, Skyroom Luminar, Pixlr
X);
 Este dispusă întotdeauna să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe.

7. Atribuţii generale:
 este direct răspunzătoare de îndeplinirea atribuţiilor și prevederilor sarcinilor de serviciu
stabilite in prezenta fișa;
 este direct răspunzătoare de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune;
 este direct răspunzătoare de patrimoniul natural, cultural, material și imaterial pe care îl
gestionează, cercetează, promovează și pe care îl valorifica;
 să răspundă de coordonarea artistica;
 să cunoască modalitatea și regulile de folosire a aparaturii;
 să execute fotografiile corect și conform cerinţelor;
 să prelucreze fotografia convenţionala bruta;
 să prelucreze și să finiseze fotografiile digitale;
 să răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea unor
sarcini conforme fisei postului;
 să fie cinstit, loial și disciplinat, dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata și
corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
Anul I, Semestrul I, EFCPP
 să-şi însuşească și să respecte normele și instrucţiunile de protecţie a muncii și masurile de
aplicare a acestora;
 să aducă la cunoştinţă de îndată administratorului accidentele de munca suferite de propria
persoana sau de alți angajaţi;
 să informeze de îndată administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment
petrecut;
 să execute alte activităţi în legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.

8. Obligaţii și Restricţii:
 nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea să decât daca ea vine de la
persoanele autorizate și daca vine pe cale ierarhica și se încadrează in prevederile legale;
 să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară in cadrul
spaţiului de lucru;
 trebuie să lase echipamentul curat iar celelalte mijloace pe care le-a folosit în bună stare.

A. Identificarea postului/funcţiei
Numele și prenumele Corina Paraschiv - angajat evaluat
Titlul postului: Fotograf
B. Interviul
Partea I
Acomodarea:
Am rugat angajata să ia loc.
M-am prezentat.
Acest interviu are ca principal obiectiv observarea încadrării angajatei de fata in funcţia de
Fotograf.

Partea II
Cunoaşterea angajatei:

I: Buna, o să sar peste orice alta formula introductiva și vă voi întreba: Cum vă caracterizați?
Care sunt trăsăturile definitorii ale personalităţii dumneavoastră?
R: Buna, cred ca o prima trăsătura ce mă defineşte, este empatia și cea de a doua, capacitatea
foarte buna de comunicare. Acestea sunt utile și foarte folositoare in relaţionarea cu diferitele
persoane cu care intru in contact. Volubila și atenta la detalii, cred ca reuşesc foarte bine să duc
la bun sfârşit un proiect ce are la baza lucrul in echipa.
Totuşi, nu in ultimul rând, aș dori să reliefez faptul ca am un spirit și o atracţie deosebita pentru
funcţia estetica a lumii înconjurătoare.
Anul I, Semestrul I, EFCPP
I: De ce aţi ales aceasta profesie?
R: Nu știu daca să fii fotograf profesionist, este o profesie, daca eşti pasionat, dar cu siguranţă
sunt atrasă de, inefabilul efabil, (cum ar spune Nichita Stănescu), pe care fotografia îl atinge
prin funcţia să de eternizare. Îmi place să fac fotografie!

Studiile:
I: Care sunt principalele studii care va recomanda pentru activitatea de tehnician foto-video?
R: Am parcurs cursurile Facultăţii de Arte vizuale, Bucureşti, obţinând diploma de absolvire cu
nota 10. In C.V.-ul meu veţi vedea colaborările și proiectele realizate cu diverşi fotografi de
televiziune, făcând alături de ei multiple reportaje.

I: Care ramura va pasionează mai mult ca studiu, cea pe partea de fotografie sau video?
R: Fotografia a fost, prima iubire, dar acum am început să învăţ tehnici de filmare și editarea
imaginilor, înscriindu-mă la cursurile fundaţiei, ProCultura - Artele Vizuale,.

I: In ce programe de editare lucraţi și la ce nivel v-aţi situa in cunoaşterea acestora de la 1-5?


R: Lucrez in Adobe Photoshop la care m-aş situa la nivelul 4 și cu niște aplicații de android in
timpul liber.

Activitatea desfăşurată:

I: Care este experiența dumneavoastră actuala?


R: In C.V. sunt menţionate toate realizările și colaborările, experiența propriu-zisa este de 5 ani.

I: Care sunt aspectele muncii dumneavoastră actuale pe care le apreciaţi?


R: Îmi place mult să transfer viaţa in imagini, să vorbesc și să colaborez cu clienţii, să le
îndeplinesc visul, să ii vad ca au obţinut ce şi-au dorit sub amprenta gustului meu împletit cu al
lor.

I: Dar cele care va displac?


R: Mi-e greu să găsesc un impediment sau ceva care îmi displace, poate neseriozitatea celor cu
care colaborez, nu știu exact ceva.

I: Cum arata programul dumneavoastră într-o zi de munca?


R: R:Exceptând neprevăzutul care nu mă mai sperie și care mă face să îmi schimb ce aveam in
plan, in prima parte a zilei îmi consult emailurile și răspund cerinţelor imediate, după care
editez, cat pot de mult, in jur de 14:00 îmi consult mesajele și notificările, cărora le răspund și
postez cate ceva nou, pentru ziua de azi, după care editez ce am de lucru și înainte de plecare
caut să citesc câte ceva nou despre filmări și fotografii, cam aşa, in linii mari.

I: Ce va motivează in activitatea de fata?


R: Mă motivează funcţia estetica a muncii mele și permanenta evoluţie a acestei ştiinţe, mă
motivează bucuria și feedbackul clienţilor, faptul ca simt cum cresc odată cu munca mea.

Caracteristici personale la locul de munca:


I: Care sunt punctele principale ale personalităţii dumneavoastră și care sunt calităţile derivate
din acestea?
Anul I, Semestrul I, EFCPP
R: Cred ca cea mai importanta calitate a mea e Visul, am un puternic spirit ludic și de iniţiativă,
care mă ajuta să îmi duc la bun sfârşit ceea ce visez, să empatizez cu clienţii și să le surprind
cat mai fidel visul lor, pe care să-l îmbogăţesc prin experiența și viziunea mea.

I: Dar punctele slabe și defectele apărute in urma acestora?


R: Sunt cam iute, muncesc într-un ritm alert, iar colaboratorii mei trebuie să prindă și să
respecte acest ritm susţinut de munca, dar cu toate acestea nu sunt conflictuala și prefer să ii
ajut să vina in, lumea, mea.

I: Pentru dumneavoastră care este cea mai importanta realizare obţinuta in acest domeniu?
R: Cea mai importanta realizare este expoziţia comemorativa, Ion Alex. Angheluș, în anul
2016, la 30 de ani de la moartea poetului.

Aspiraţii:

I: Care sunt planurile dumneavoastră de viitor privind activitatea foto-video?


R: Îmi doresc să devin colaborator cu mari reviste internaţionale precum Daily Mail, Insider,
BBC, NY Times şamd.

Sfârșitul:

I: Acum daca aveţi dumneavoastră întrebări pentru mine?!


R: Da, doriţi să mai colaborăm?

Desigur, va mulţumesc pentru răspunsurile date!

C. Persoana care realizează evaluarea:


 Numele și prenumele Alexa-Anghelus Bogdan-Ioanid
 Poziţia ierarhică:  sef  administrator  subaltern
 Titlul postului: Fotograf
 Data: 20.12.2018

D. Fișa Postului

FOTOGRAF

1. Numele și prenumele titularului: Corina Paraschiv

2. Denumirea postului: Fotograf

3. Poziţia in COR/Cod: 343101

4. Departamentul: Departament prestări servicii


Anul I, Semestrul I, EFCPP

5. Descrierea postului
Scopul general al postului
Fotograful este angajatul unei redacţii, întreprinderi de publicitate, studio foto-cinematografic
sau alta întreprindere, desfăşurându-şi activitatea in cadrul unei echipe de înregistrare imagini.

6. Competente personale:
 Are însuşiri de personalitate: empatie, creativitate, responsabilitate, perseverenta,
loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, (capacitate de
comunicare profesionala, spirit de iniţiativă, spirit pragmatic, spirit de observaţie,
răbdare, etc.);
 Foarte bun coordonator al activităţilor interpersonale.
 Capacităţi de lider.
 Cunoaşte modalităţile de folosire a aparaturii.
 Însuşiri ce denota dorinţa de perfecţionare.
 Este apta din punct de vedere medical;
 Orientata către realizarea sarcinilor, cu respectarea termenelor limita;
 Are cunoştinţe bune de utilizare PC (Microsoft Office, aplicaţii informatice specifice
desfăşurării activităţii – Adobe PhotoShop)
 Este dispusa întotdeauna să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe.

7. Atribuţii generale:
 este direct răspunzătoare de îndeplinirea atribuţiilor și prevederilor sarcinilor de serviciu
stabilite in prezenta fișa;
 este direct răspunzătoare de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune;
 este direct răspunzătoare de patrimoniul natural, cultural, material și imaterial pe care îl
gestionează, cercetează, promovează și pe care îl valorifica;
 să răspundă de coordonarea artistica;
 să cunoască modalitatea și regulile de folosire a aparaturii;
 să execute fotografiile corect și conform cerinţelor;
 să prelucreze fotografia convenţionala bruta;
Anul I, Semestrul I, EFCPP
 să prelucreze și să finiseze fotografiile digitale;
 să răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea unor
sarcini conforme fisei postului;
 să fie cinstit, loial și disciplinat, dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata și
corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
 să-şi însuşească și să respecte normele și instrucţiunile de protecţie a muncii și masurile de
aplicare a acestora;
 să aducă la cunoştinţă de îndată administratorului accidentele de munca suferite de propria
persoana sau de alți angajaţi;
 să informeze de îndată administratorul despre orice deficiență constatată sau eveniment
petrecut;
 să execute alte activităţi în legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.

8. Obligaţii și Restricţii:
 nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea să decât daca ea vine de la
persoanele autorizate și daca vine pe cale ierarhica și se încadrează in prevederile legale;
 să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară in cadrul
spaţiului de lucru;
 trebuie să lase echipamentul curat iar celelalte mijloace pe care le-a folosit in buna stare.

A. Identificarea postului/funcţiei
Numele și prenumele: Daniela Bivol - angajat evaluat
Titlul postului: Fotograf
B. Interviul
Partea I
Acomodarea:
Am rugat angajata să ia loc.
M-am prezentat.
Acest interviu are ca principal obiectiv observarea încadrării angajatei de fata in funcţia de
Fotograf.

Partea II
Cunoaşterea angajatei:

I: Bună, o să sar peste orice altă formulă introductivă și vă voi întreba: Cum vă caracterizați?
Care sunt trăsăturile definitorii ale personalităţii dumneavoastră?
Anul I, Semestrul I, EFCPP
R: Salutari, m-aş caracteriza ca fiind o persoana foarte calculată, cu toate că nu am mereu asta
în minte, dar asta simt că mă defineşte, autocontrolul.

I: De ce aţi ales aceasta profesie?


R: Acesta este al doilea meu job, după cum ştii, lucrez doar in weekend-uri la evenimente,
totuşi, am ales acest job iniţial din pasiune, dar cum in unele părți ale anului nu se poate trai
doar din fotografie am ajuns să fiu strict profesionista.

Studiile:
I: Care sunt principalele studii care va recomanda pentru activitatea de tehnician foto-video?
R: Studiile mele de baza sunt cele universitare de jurnalism, finalizate in 2012, de atunci pana
in prezent am studiat in mod relativ constant diverse tehnici și tutoriale pe internet, nu am
investit foarte mult in educaţie, dar sunt o împătimită a forumurilor de fotografie, cam de acolo
și din experiența de la evenimente am învăţat tot ce știu.

I: Care ramura va pasionează mai mult ca studiu, cea pe partea de fotografie sau video?
R: Depinde, atunci când merg cu Costi la evenimente de obicei eu fotografiez, dar daca merg
cu Corina, de multe ori sfârşesc cu camera video și trepiedul după mine.

I: In ce programe de editare lucrezi și la ce nivel te-ai situa in cunoaşterea acestora de la 1-5?


R: Nu cred ca îmi pot acorda o nota fără să fiu subiectiva, dar lucrez doar in Picasa și
Photoshop, revenind totuși la nota pe care mi-aş înmâna-o ar fi 3.

Activitatea desfăşurată:

I: Care este experiența dumneavoastră actuala?


R: In acest domeniu am o experiența de aproape 4 ani de zile, asta cred ca e și motivul pentru
care m-am aplatizat in ceea ce priveşte pasiunea mea, nu am găsit acea sclipire.

I: Care sunt aspectele muncii dumneavoastră actuale pe care le apreciaţi?


R: Întrebările tale chiar îmi dau de gândit, in general satisfacţia de a termina proiectele si
editările de la evenimente, îmi dau senzaţia de libertate după ce le termin.

I: Dar cele care va displac?


R: Sincer, toţi oamenii care încearcă să negocieze cu mine la sânge și mai ales aia care după ce
au negociat mai au și pretenţii absurde de la mine vorbind de calitatea și cantitatea produsului
oferit.

I: Cum arata programul dumneavoastră într-o zi de munca?


R: In fiecare week-end sau zi in care am programate şedinţe sau evenimente ale studioului in
care sunt solicitata mă prezint, dar asta variază, iar ca un exemplu, ar fi ca mă prezint de
exemplu la familia care m-a angajat pentru nunta, pregătim aparatura, facem pozele și videoul
de la pregătirea mirilor (gătitul miresei), apoi mergem cu tot alaiul încercând să surprindem
frumosul din ei și la Biserica, iar după avem o pauza după caz pana începe petrecerea, acolo
este partea obositoare unde jonglam printre invitaţi și încercam să nu ii prindem in ipostaze
compromiţătoare.

I: Ce va motivează in activitatea de fata?


Anul I, Semestrul I, EFCPP
R: Nu știu cum să răspund la aceasta întrebare, cred ca speranţă de a renunţa la jobul de agent
call center și dorinţa de a ajunge profesionista din toate punctele de vedere în acest domeniu.

Caracteristici personale la locul de munca:


I: Care sunt punctele principale ale personalităţii dumneavoastră și care sunt calităţile derivate
din acestea?
R: Calităţile derivate din calitatea mea principala reprezintă stabilitatea financiara in momentul
de fata, fiind foarte echilibrata, îmi păstrez poziţiile in joburile pe care le am.

I: Dar punctele slabe și defectele apărute in urma acestora?


R: Eram sigura, plafonarea, asta ar fi defectul meu, faptul ca nu reuşesc să obţin acea energie
pentru care as vrea să mă lupt.

I: Pentru dumneavoastră care este cea mai importanta realizare obţinuta in acest domeniu?
R: O realizare importanta pentru mine cred ca este faptul ca am trecut de la nivelul de fotograf
amator, la acel nivel in care mai fac și ceva profit pe lângă pasiune.

Aspiraţii:

I: Care sunt planurile dumneavoastră de viitor privind activitatea foto-video?


R: Sper să pot veni într-o buna zi la studio și să am curaj să renunţ la celalalt job, pentru a ma
dedica complet acestuia.

Sfârșitul:

I: Acum daca aveţi dumneavoastră întrebări pentru mine?!


R: Sincer, suna ciudat dumneavoastră, dar îmi place, nu am o întrebare, dar îmi place ca mi-ai
dat de gândit.

Cu plăcere!
Va mulţumesc pentru răspunsurile date!

C. Persoana care realizează evaluarea:


 Numele și prenumele Alexa-Angheluș Bogdan-Ioanid
 Poziţia ierarhică:  Sef  administrator  subaltern
 Titlul postului: Fotograf
 Data: 20.12.2018

D. Fișa Postului

FOTOGRAF

1. Numele și prenumele titularului: Daniela Bivol

2. Denumirea postului: Fotograf


Anul I, Semestrul I, EFCPP

3. Poziţia in COR/Cod: 343101

4. Departamentul: Departament prestări servicii

5. Descrierea postului
Scopul general al postului
Fotograful este angajatul unei redacţii, întreprinderi de publicitate, studio foto-cinematografic
sau alta întreprindere, desfăşurându-şi activitatea în cadrul unei echipe de înregistrare imagini.

6. Competente personale:
 Are însuşiri de personalitate: seriozitate, perseverenţă, hotărâre, autocontrol, atitudine
pozitivă, (răbdare, capacitate de comunicare profesională etc.);
 Cunoaşte modalităţile de folosire a aparaturii.
 Este aptă din punct de vedere medical;
 Orientată către realizarea sarcinilor, cu respectarea termenelor limita;
 Are cunoştinţe bune de utilizare PC (Microsoft Office, aplicaţii informatice specifice
desfăşurării activităţii – Adobe PhotoShop, Picasa);
 Este dispusă să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe.

7. Atribuţii generale:
 este direct răspunzătoare de îndeplinirea atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu
stabilite în prezenţa fișa;
 este direct răspunzătoare de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în
gestiune;
 este direct răspunzătoare de patrimoniul natural, cultural, material şi imaterial pe care îl
gestionează, cercetează, promovează şi pe care îl valorifica;
 să răspundă de coordonarea artistică;
 să cunoască modalitatea şi regulile de folosire a aparaturii;
 să execute fotografiile corect şi conform cerinţelor;
 să prelucreze fotografia convenţională brută;
 să prelucreze şi să finiseze fotografiile digitale;
Anul I, Semestrul I, EFCPP
 să răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea unor
sarcini conforme fisei postului;
 să fie cinstit, loial şi disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată şi
corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;
 să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de
aplicare a acestora;
 să aducă la cunoştinţă de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de propria
persoană sau de alţi angajaţi;
 să informeze de îndată administratorul despre orice deficientă constatată sau eveniment
petrecut;
 să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.

8. Obligaţii şi Restricţii:
 nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea să decât dacă ea vine de la
persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;
 să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul
spaţiului de lucru;
 trebuie să lase echipamentul curat iar celelalte mijloace pe care le-a folosit în bună stare.
Anul I, Semestrul I, EFCPP

Anexez dovada faptului că sunt angajat în cadrul studioului Epic Dreams ( Dream BoxBog
SRL ), a cărui angajați au fost intervievați și observați în cadrul acestei cercetări.